Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 27, No 10 (1979) O faktach przemawiających przeciw poglądowi o allochtonizmie sedymentacyjnym wielkich mas skał przedkarbońskich w strukturze bardzkiej Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 13, No 8 (1965) O faunie mięczaków z osadów miocenu lądowego w rejonie Chabielice-Kleszczów Abstrakt
Andrzej Nowicki, Emil Woźny
 
Vol 37, No 4 (1989) O fazach sedymentacji dolomitu głównego w Polsce północno-zachodniej Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz, Andrzej Gąsiewicz, Stefania Roman
 
Vol 1, No 1 (1953) O. Ganss i H. Hiltermann - Zum Problem des Karpathenflysches Abstrakt
Stanisław Krajewski
 
Vol 8, No 7 (1960) O genezie mineralizacji wód artezyjskich niecki mazowieckiej Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 17, No 12 (1969) O genezie minerałów w konkrecjach-septariach i możliwości ich wykorzystania jako wskaźnika w poszukiwaniu złóż rudnych Abstrakt   PDF
P. W. Zarickij
 
Vol 16, No 1 (1968) O genezie minerałów w szczelinach kontrakcyjnych węglanowych konkrecji-septariów Abstrakt   PDF
P. W. Zarickij
 
Vol 13, No 5 (1965) O genezie polskiego brzegu Baltyku Abstrakt   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 27, No 11 (1979) O genezie wapieni, brekcji i bentonitów autunu z otworu Stargard 1 Abstrakt   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 34, No 7 (1986) O genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych - polemicznie Abstrakt   PDF
Paweł M. Leśniak, Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 7 (1987) O genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych (ciąg dalszy polemiki) Abstrakt   PDF
Andrzej Zuber, Jerzy Grabczak
 
Vol 30, No 2 (1982) O genezie zasolenia wód podziemnych w rejonie Gdańska Abstrakt   PDF
Tadeusz Sukowski
 
Vol 49, No 4 (2001) O genezie zgorzeli bazaltowej Abstrakt   PDF
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 7, No 1 (1959) O GLlNACH- SZKLlWNYCH W POLSCE Abstrakt   PDF
MARIAN KAMIERSKl
 
Vol 6, No 1 (1958) O górnej jurze w otworze Zagłoba Abstrakt   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 3, No 12 (1955) O górnym prekambrze (ryfeju) w Polsce Abstrakt   PDF
Jan Samsonowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) O głowonogach z warstw górażdżańskich (dolny wapień muszlowy) w kamieniołomie "Górażdże" k. Opola Abstrakt   PDF
Ryszard Podstolski
 
Vol 23, No 7 (1975) O halogenicznych zjawiskach krasowych w permie górnym na wyniesieniu Łeby Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 30, No 11 (1982) O heterochroniczności linii Teisseyre'a-Tornquista Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Henryk Tomczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) O hydrochemicznych wskaźnikach możliwości występowania węglowodorów w południowej części obniżenia litewskiego Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski, Stanisław Depowski
 
Vol 13, No 7 (1965) O hydrotermalnie zmienionych skałach żyłowych w rejonie Czerniawy Zdroju na Dolnym Śląsku Abstrakt
Hanna Chilińska, Ryszard Sałaciński
 
Vol 32, No 12 (1984) O interpretacji pomiaru alkaliczności w wodach termalnych Cieplic i Lądka Zdroju Abstrakt
Paweł M. Leśniak
 
Vol 16, No 10 (1968) O istocie glacitektoniki (artykuł dyskusyjny) Abstrakt   PDF
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 24, No 8 (1976) O jasność kryteriów w terminologii tektonicznej Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 9, No 6 (1961) O karbońskim łupku ogniotrwałym na Górnym Śląsku Abstrakt
Kazimierz Chmura
 
Vol 48, No 7 (2000) O katodoluminescencji sudeckich kwarców żyłowych Abstrakt   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 22, No 2-3 (1974) O kierunkach działalności Stowarzyszenia Inżynierów Techników Górnictwa w Polsce Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 6 (1956) O kolomorficznych strukturach i teksturach niektórych dolno -śląskich hematytów Abstrakt   PDF
Wilhelm Magda
 
Vol 31, No 6 (1983) O koncepcji wczesno paleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych wzdłuż krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 32, No 1 (1984) O koncepcji wczesno paleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych wzdłuż krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej: replika Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 31, No 11 (1983) O koncepcji wczesnopaleozoicznych wielkich ruchów przesuwczych krawędzi płyty laurentyjskiej i bałtyckiej; odpowiedź Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 28, No 9 (1980) O konieczności badań chemizmu i jakości wód gruntowych w otoczeniu sztucznych zbiorników wód powierzchniowych Abstrakt   PDF
Jarosław Pich
 
Vol 34, No 8 (1986) O konieczności intensywniejszego rozwoju bazy surowcowej dla energetyki jądrowej Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) O konieczności przygotowania polskich geofizyków do pracy w krajach rozwijających się gospodarczo Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 2, No 10 (1954) O konieczności rozwijania badań nad poprawieniem własności niektórych skał budowlanych Polski Abstrakt   PDF
Jerzy Badak
 
Vol 8, No 1 (1960) O konieczności rozwoju bazy naukowej geofizyki poszukiwawczej w Polsce Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 4, No 12 (1956) O konieczności usprawnienia organizacji państwowej służby geologicznej Abstrakt
Wacław Czachórski
 
Vol 8, No 12 (1960) O konieczności ustalenia i ujednolicenia terminologi hydrogeologicznej Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 18, No 10 (1970) O konieczności wprowadzenia nowoczesnych metod badawczych w geologii wgłębnej (cz. I) Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 18, No 11 (1970) O konieczności wprowadzenia nowoczesnych metod badawczych w geologii wgłębnej (cz. II) Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 64, No 9 (2016) O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – analiza dotychczasowego stanu i założenia kompleksowej realizacji Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 64, No 9 (2016) O konieczności wykonania drugiej edycji Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1 : 25 000 – przykłady rewizji budowy geologicznej z wykorzystaniem podkładu lidarowego numerycznego modelu powierzchni terenu Abstrakt   PDF
Jurand Wojewoda
 
Vol 21, No 3 (1973) O konieczności wykonania kilku głębokich wierceń na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 3, No 5 (1955) O KOORDYNACJĘ NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ Abstrakt
MARIAN PYRZA
 
Vol 23, No 6 (1975) O kopalnej pradolinie w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Stanisław Dąbrowski, Marek Szynalski
 
Vol 22, No 5 (1974) O kredowych "taflach" na północ od dolnego Nigru Abstrakt
Konstanty Potocki, Adam Tokarski
 
Vol 16, No 3 (1968) O kryształach kwarcu z okolic Strzegomia Abstrakt   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 18, No 1 (1970) O Krzemionkach Opatowskich Abstrakt   PDF
Olech Juskowiak
 
Vol 40, No 8 (1992) O kształcie Półwyspu Helskiego w czasach historycznych w świetle źródeł kartograficznych Abstrakt
Anna Tomczak, Iwona Dmochowska
 
Vol 41, No 5 (1993) O Kubusiu Puchatku, geologii i polityce naukowej Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 27, No 9 (1979) O magmatyzmie na tle rozwoju geosynklin Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 17, No 12 (1969) O mechanizmie krystalizacji leizny bazaltowej Abstrakt   PDF
Leszek Stoch, Piotr Wyszomirski
 
Vol 3, No 4 (1955) O metodach wzbogacania mikrofauny w próbkach Abstrakt   PDF
Emilia Witwicka
 
Vol 23, No 1 (1975) O metodyce badań mikropaleontologicznych zastosowanej przy identyfikacji próbek pochodzących z zabytków i złóż Ziemi Wiślickiej Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 29, No 3 (1981) O metodyce badania gęstości utworów kenozoicznych Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 27, No 12 (1979) O metodyce dokumentowania spękań górotworu w kopalniach węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Jerzy Górecki
 
Vol 41, No 4 (1993) O metodyce dokumentowania złóż, 25 - 27listopada 1992 r. Abstrakt
Jerzy Górecki
 
Vol 63, No 1 (2015) O miejsce Przeglądu Geologicznego w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 37, No 10 (1989) O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 41, No 11 (1993) O modelu ewolucji północno-wschodniej części Masywu Czeskiego - uwagi petrologa Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 43, No 11 (1995) O możliwości dalszego zasięgu lądolodu zlodowacenia wisły w świetle datowań TL osadów lodowcowych w północnej części Wysoczyzny Białostockiej Abstrakt
Stanisław Fedorowicz, Krzysztof Laskowski, Leszek Lindner
 
Vol 27, No 10 (1979) O możliwości geochemicznych poszukiwań złóż nefrytu na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 32, No 10 (1984) O możliwości rozpoznawania podłoża podpermskiego metodą strippingu (dyskusja) Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 26, No 5 (1978) O możliwości wykorzystania fioletowego kwarcu z Nowego Świętowa k. Nysy jako kamienia ozdobnego Abstrakt
Mieczysław Budkiewicz, Wiesław Heflik, R. Miłkowski
 
Vol 13, No 2 (1965) O możliwości wykorzystania krajowych dolomitów do produkcji kształtek konwertorowych Abstrakt
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 13, No 5 (1965) O możliwości wykorzystania minerałów ciężkich w badaniach osadów cechsztyńskich Abstrakt
Andrzej Jaworski
 
Vol 17, No 4 (1969) O możliwości wykorzystania porfirów Trógarbu jako potasowego surowca skaleniowego Abstrakt   PDF
Hubert Sylwetrzak
 
Vol 30, No 4 (1982) O możliwości wykorzystania tonsteinu dla korelacji poziomów węglowych KWB Bełchatów Abstrakt
Ludwik Kasza, Roman Gotowała, Stanisław Lorenc
 
Vol 23, No 8 (1975) O możliwości występowania boksytów laterytowych w niecce żytawskiej Abstrakt   PDF
Kazimierz Szpila, Zenon Wichrowski
 
Vol 8, No 2 (1960) O możliwości występowania i wykorzystania w ceramice budowlanej plastycznych glin lessowych Wyżyny Lubelskiej Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 38, No 12 (1990) O możliwości występowania minerałów ilastych na Marsie Abstrakt   PDF
Marek Żbik
 
Vol 12, No 4 (1964) O możliwości występowania nowych złóż kredy piszącej w rejonie Kornicy Abstrakt
Krystyna Wyrwicka, Zenon Gajewski
 
Vol 37, No 3 (1989) O możliwości występowania złóż molibdenu formacji miedziowo-molibdenowej w strzegomskim masywie granitowym Abstrakt   PDF
Jerzy Kanasiewicz, Stanisław Mikulski
 
Vol 49, No 10 (2001) O możliwości zastosowania pomiarów naturalnego promieniowania gamma rdzeni wiertniczych do badań stratygraficznych, sedymentologicznych i analizy basenowej (wyniki pilotażowych badań utworów dolnego triasu z otworów Września IG-1 oraz Gorzów Wielkopolski Abstrakt   PDF
Anna Roman, Jan Szewczyk, Piotr Krzywiec
 
Vol 30, No 8 (1982) O możliwości znalezienia złoża cyny w Karkonoszach Abstrakt   PDF
Michał P. Mierzejewski, Andrzej Grodzicki
 
Vol 46, No 2 (1998) O możliwościach komputerowego modelowania powierzchni geologicznych Abstrakt
Elżbieta Pilecka, Małgorzata Krokoszyńska, Michał Góralski
 
Vol 9, No 11 (1961) O możliwościach stosowania metody fluorescencyjnej w złożach soli Abstrakt
Józef Bąkowski
 
Vol 25, No 4 (1977) O możliwościach stosowania mikroskopu w zakresie podczerwieni do badań mineralogiczno-petrograficznych w szczególności węgli Abstrakt   PDF
Maria Cichosz-Kostecka
 
Vol 4, No 6 (1956) O możliwościach użytkowania dolomitów triasowych Abstrakt   PDF
Wanda Wrochniak
 
Vol 17, No 4 (1969) O możliwościach wykorzystania tranzystorowego magnetometru protonowego w badaniach geologicznych Abstrakt   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 3, No 7 (1955) O możliwościach zastosowania fal ultradźwiękowych w geologii i górnictwie Abstrakt   PDF
Wacław Kołtóński
 
Vol 3, No 8 (1955) O możliwościach znalezienia boksytu w Polsce Abstrakt   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 2, No 12 (1954) O muzea geologiczne w Polsce Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 7, No 8 (1959) O Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 8 (1953) O NAJBLIŻSZYCH ZADANIACH RADZIECKIEJ LITOLOGII Abstrakt
N.W. Strachow
 
Vol 45, No 6 (1997) O największym złożu ropy naftowej w Polsce Barnówko-Mostno-Buszewo (BMB) Abstrakt   PDF
Stanisław Mamczur, Stanisław Radecki, Zofia Wojtkowiak
 
Vol 2, No 9 (1954) O NALEŻYTĄ POZYCJĘ GLIŃ OGNIOTRWAŁYCH W ŚWIECIE SUROWCÓW MINERALNYCH Abstrakt   PDF
Antoni KRAUS
 
Vol 26, No 4 (1978) O nawrocie ornamentacji u amonitów Abstrakt
Andrzej Błaszkiewicz, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 8, No 8 (1960) O nazwę Jura Polska zamiast Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Abstrakt
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 4, No 8 (1956) O niektórych :prawidłowościach w występowaniu pierwiastków śladowych w minerałach triasu śląsko-krakowskiego Abstrakt
Czesław Harańczyk
 
Vol 36, No 10 (1988) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 10 (1988) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich - Odpowiedź p. J. Znosce na krytyczną recenzję Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 7, No 4 (1959) O niektórych metodach geoelektrycznych w hydrogeologii Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 6 (1969) O niektórych minerałach z grupy krzemianów warstwowych z okolic Jordanowa na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 21, No 4 (1973) O niektórych możliwościach przemysłowego stosowania opok odwapnionych Abstrakt
Eugeniusz Psztyng
 
Vol 1, No 4 (1953) O niektórych nowszych próbach klasyfikacji skał osadowych Abstrakt   PDF
Józef Poborski
 
Vol 1, No 1 (1953) O niektórych nowszych próbach klasyfikacji skał osadowych w ZSRR i Polsce Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 3 (1960) O niektórych ostatnich rozwiązaniach konstrukcyjnych i metodycznych w geofizyce kopalnianej Abstrakt   PDF
Lucjan Roman
 
Vol 24, No 12 (1976) O niektórych problemach stratygrafii Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 1, No 3 (1953) O niektórych zadaniach geologii radzieckiej Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 6 (1953) O niektórych zagadnieniach geologii radzieckiej Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) O NIEKTÓRYCH ZESPOŁACH PARAGENETYCZNYCH BARYTU Abstrakt   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 3, No 12 (1955) O nomenklaturze zlepieńców Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 13, No 6 (1965) O nowych elementach budowy sarmatu detrytycznego widocznych na fotoplanach Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 65, No 12 (2017) O nowych rowiązaniach tektonicznych w „Atlasie geologicznym Polski” Abstrakt   PDF
Paweł Aleksandrowski, Stanisław Mazur
 
Vol 44, No 1 (1996) O nowych zadaniach w dziedzinie ochrony litosfery Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki
 
Vol 44, No 10 (1996) O nowym Przeglądzie Geologicznym Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 10, No 4/5 (1962) O nowym znalezisku kopalnej fauny kręgowców w okolicy Działoszyna Abstrakt
Andrzej Sulimski
 
Vol 9, No 1 (1961) O obliczaniu skutków wzajemnego oddziaływania studzien Abstrakt
Witold Olendski
 
Vol 2, No 10 (1954) O obniżenie strat majątku narodowego przez pełne wykorzystanie bogactw kopalnych Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 36, No 6 (1988) O ochronę przyrody i krajobrazu Karpat przemyskich Abstrakt
Janusz Kotlarczyk, Jerzy Piórecki
 
Vol 22, No 2-3 (1974) O ochronie środowiska bez emocji Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 5 (1960) O ochronie zabytków przyrody nieożywionej i ich zasobów Abstrakt   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 10, No 10 (1962) O odkryciu artezyjskiej termalnej wody siarkowodorowej koło Łodzi Abstrakt
Zbigniew Werner, Andrzej Jaworski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) O odporności na wietrzenie niektórych minerałów szlichowych Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 31, No 7 (1983) O odpowiedzialności służby geologicznej za gospodarkę zasobami przyrody Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 19, No 12 (1971) O ogniotrwałych iłach kamionkowych z rejonu Tomaszowa Lubelskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Tokarski
 
Vol 10, No 9 (1962) O określeniu parametrów hydrogeologicznych złoża wody podziemnej w warunkach nie ustalonego przepływu Abstrakt   PDF
Zbigniew Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) O opłacalności przerobu ubogich molibdenitów Abstrakt   PDF
Zygmunt Walenczak, Henryk Pendias
 
Vol 3, No 11 (1955) O organizacji i wydajności pracy grupy wiertniczej Abstrakt
Marian Pyrża
 
Vol 4, No 6 (1956) O otwornicach w iłach warwowych okolic Kwidzynia Abstrakt   PDF
Olga Pazdro
 
Vol 10, No 2 (1962) O paleomorfologii okolic Piaskowej Góry koło Wałbrzycha Abstrakt
Edmund Jońca
 
Vol 19, No 3 (1971) O pewnych świadectwach znacznych wahań poziomu morza w ostatnich tysiącleciach Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 4 (1956) O pełne wykorzystanie krajowych złóż surowców ceramicznych Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 37, No 9 (1989) O pełnym profilu warstw magurskich w Jasieiskiem Abstrakt
Adam Tokarski
 
Vol 17, No 5 (1969) O piaskowcach zsylifikowanych z obszaru Bieszczad Abstrakt   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 10, No 11 (1962) O pierzastej strukturze nagromadzenia szczątków graptolitów Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 3, No 1 (1955) O pobieraniu prób z serii fosforytonośnych Abstrakt   PDF
Mariusz Dziubek
 
Vol 44, No 10 (1996) O pochodzeniu mioceńskich soli potasowo-magnezowych Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Pietro M. Biłoniżka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) O pochodzeniu skał ultrazasadowych Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 10 (1970) O początkach czasopiśmiennictwa naftowego w Polsce Abstrakt
Krystyna Bonenberg
 
Vol 66, No 2 (2018) O początkach terminu „geologia” Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 13, No 7 (1965) O podstawowych metodach oceny geologiczno-ekonomicznej złóż kopalin Abstrakt
Franciszek Kozubski
 
Vol 12, No 9 (1964) O podziale cechsztynu Gór świętokrzyskich na cztery cykle sedymentacyjne Abstrakt   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 15, No 2 (1967) O pojęciu formacji węglonośnej i jej genezie Abstrakt
Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 11, No 10 (1963) O pojęciu geologii inżynierskiej Abstrakt
Radzimir Piętkowski
 
Vol 24, No 12 (1976) O poligenicznym charakterze piaskowców białego spągowca na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstrakt
Wojciech Nemec, Szczepan J. Porębski
 
Vol 9, No 1 (1961) O polskiej siarce i jej znaczeniu Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 24, No 2 (1976) O poprawkach na wielkość współczynnika załamania światła stosowanych przy określaniu położenia osi indykatrysy Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 47, No 4 (1999) O poszukiwaniu śladów impaktu w późnym dewonie Abstrakt   PDF
Maria Racka
 
Vol 3, No 3 (1955) O poszukiwaniu złóż minerałów strontowych w Polsce Abstrakt   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 26, No 4 (1978) O potrzebie badań brachiopodów bezzawiasowych Abstrakt   PDF
Gertruda Biernat, Wiesław Bednarczyk
 
Vol 28, No 12 (1980) O potrzebie nowelizacji metodyki badań i kryteriów bilansowości surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt
Ryszard Wyrwicki, Tomasz Bojakowski, Piotr Śnieżek
 
Vol 48, No 11 (2000) O potrzebie opracowania klasyfikacji czwartorzędowych kopalin węglanowych Abstrakt
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 41, No 12 (1993) O potrzebie pilnej nowelizacji prawa górniczego tektoniki na potrzeby kartografii wiertniczej i geologicznego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 4, No 3 (1956) O potrzebie prawa geologicznego Abstrakt
Tadeusz Płodowski
 
Vol 12, No 6 (1964) O potrzebie utworzenia naukowo-badawczego ośrodka prawa górniczego i geologicznego Abstrakt
Tadeusz Płodowski
 
Vol 66, No 8 (2018) O potrzebie uwzględniania zasysania w praktycznych zagadnieniach filtracji wody podziemnej Abstrakt   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 10, No 7 (1962) O potrzebie wprowadzenia jednolitej metodyki opracowań hydrogeologicznych Abstrakt
Henryk Niedzielski, Artur Wieczysty
 
Vol 44, No 7 (1996) O potrzebie wykonania programu badawczego "Geologiczne uwarunkowania składowania odpadów w środowisku Abstrakt
Izabela Bojakowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 11, No 6 (1963) O poziomie gipsowym na przedpolu Karpat wzdłuż strefy Przemyśl-Lubaczów-Horyniec Abstrakt   PDF
Roman Ney
 
Vol 27, No 9 (1979) O pozycji geologicznej skał ultramaficznych i gabroidów na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 43, No 7 (1995) O pozycji stratygraficznej iłów pstrych w podłożu czwartorzędu na Mazowszu Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 16, No 10 (1968) O pozycji stratygraficznej ordowickich glaukonitytów w zapadlisku podlaskim Abstrakt   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 8, No 12 (1960) O pozycji stratygraficznej piaskowców z Sierosławic k. Końskich Abstrakt
Zbigniew Kozydra
 
Vol 17, No 5 (1969) O pozycji strukturalnej naturalnego wystąpienia gazu w Bieszczadach Abstrakt   PDF
R. Królik, J. Kuśmierek, M. Lauterbach, Z. Swięch
 
Vol 42, No 11 (1994) O pożytku z zagospodarowania odpadów mineralnych i ochrony środowiska Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 6 (1956) O pracach badawczo-poszukiwawczych za wodami radoczynnymi i o możliwościach zastosowania pomiarów promieniotwórczości dla badań kartograficzno-geologicznych Abstrakt   PDF
Józef Fistek, Janusz Gierwielaniec, Karolina Hubicka, Juliusz Hubicki
 
Vol 3, No 3 (1955) O pracach geologicznych w okolicy Krogulczej Koło Radomia Abstrakt   PDF
Maria Lazarek
 
Vol 3, No 7 (1955) O pracach nad rozpoznaniem bazy surowcowej w Górach Świętokrzyskich w okresie 1945-1955 r Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 13, No 6 (1965) O pracach Śródziemnomorskiego Komitetu Mezozoicznego Abstrakt
H. Rochmińska (tłum.)
 
Vol 23, No 12 (1975) O praktycznym znaczeniu badań nad dawnym górnictwem oraz hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 7, No 4 (1959) O próbie nowej metody opracowania tektoniki krystalinikum Tatr Abstrakt   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) O próbie opracowania nowoczesnej nomenklatury geologicznej Abstrakt
Romuald Żyłka
 
Vol 7, No 10 (1959) O problemie pozornej niezgodności stratygraficznej między mikrofauną a makrofauną Abstrakt   PDF
Wanda Bielecka, Olga Pazdro
 
Vol 20, No 6 (1972) O problemie wartościowej oceny zasobów kopalin użytecznych w złożach Bułgarii Abstrakt
D. Andrejew, Ch. Rusew, C. Pietrowa
 
Vol 20, No 4 (1972) O procesie dehydratacji gipsów w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt   PDF
Bolesław Kubica
 
Vol 18, No 11 (1970) O produktach działalności siarczanowych wód karbońskich VI kopalni "Prezydent" Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl, Anna Kopiec
 
Vol 39, No 1 (1991) O profesorze Passendorferze, archiwaliach wileńskich i ułomności pamięci Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 8, No 10 (1960) O promieniotwórczości niektórych skał w Gwinei Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 38, No 1 (1990) O prowadzeniu wycieczek geologicznych Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 27, No 3 (1979) O przeobrażeniu kaolinitu z wkładek kaolinowych w pokładach węgla w strefie kontaktu z intruzjami magmowymi Abstrakt   PDF
P. W. Zarickij
 
Vol 20, No 11 (1972) O przyczynach złyszczykowania wkładek kaolinitowych (tonszteinów) w pokładach węgla Abstrakt   PDF
P. W. Zarickij
 
Vol 46, No 3 (1998) O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 do rozpoznania stratygrafii, paleośrodowisk i paleogeografii czwartorzędu Abstrakt   PDF
Krystyna Zawidzka
 
Vol 46, No 12 (1998) O przydatności badań petrograficzno-litologicznych osadów czwartorzędowych dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000 - replika Abstrakt   PDF
Krystyna Zawidzka
 
Vol 22, No 11 (1974) O przydatności karpackich łupków fliszowych do produkcji kruszyw lekkich Abstrakt   PDF
Maria Kita-Badak
 
Vol 11, No 10 (1963) O przydatności metody mechanicznego oznaczania obróbki ziarna piasku lub żwiru Abstrakt   PDF
Bogumił Krygowski
 
Vol 33, No 10 (1985) O przydatności schematu wydzieleń litologicznych stosowanego w kopalniach węgla kamiennego dla celów sedymentologicznych Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 9, No 5 (1961) O przyrost kadry geologicznej w Polsce Abstrakt
Tadeusz Burakowski
 
Vol 20, No 4 (1972) O regionalnej kaolinizacji klastycznych osadów wizenu środkowego w północnej części niecki śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Andrzej Karol Telsseyre
 
Vol 36, No 8 (1988) O reglamentacji prawnej gospodarki złożami kopaliny niegórniczej Abstrakt
Stanisław Kłęk
 
Vol 8, No 5 (1960) O rejestracji oraz inspekcji głazów zabytkowych Abstrakt   PDF
Danuta Czernicka-Chodkowska
 
Vol 4, No 4 (1956) O roli i znaczeniu geologii kopalnianej Abstrakt   PDF
Jan Borowski
 
Vol 9, No 5 (1961) O rozwój polskiej geologii podstawowej Abstrakt
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 8 (1953) O ROZWOJU KORALOWCÓW Abstrakt   PDF
Maria Różkowska
 
Vol 28, No 3 (1980) O rozłamie górnośląskim Abstrakt   PDF
Ewa Herbich
 
Vol 37, No 4 (1989) O sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 36, No 4 (1988) O sedymentacji cechsztyńskiej w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstrakt
Tadeusz M. Peryt, Grzegorz Czapowski
 
Vol 36, No 4 (1988) O sedymentacji dolnopermskich łupków walchiowych z Ratna Dolnego (depresja śródsudecka) Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 38, No 3 (1990) O sedymentacji dolomitu głównego w rejonie Buka Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz, Stefania Roman
 
Vol 33, No 4 (1985) O sedymentacji górnego pstrego piaskowca w syneklizie perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Ryszard Strzelecki
 
Vol 21, No 11 (1973) O skamieniałościach śladowych w jurze świętokrzyskiej Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 8 (1956) O śladach hutnictwa żelaza we wschodniej części zagłębia staropolskiego Abstrakt   PDF
Mieczysław Radwan
 
Vol 4, No 8 (1956) O śladach hutnictwa żelaza we wschodniej części zagłębia staropolskiego Abstrakt   PDF
Mieczysław Radwan
 
Vol 64, No 9 (2016) O specyfice parametru gruntowego w badaniach geologiczno-inżynierskich Abstrakt   PDF
Jędrzej Wierzbicki, Robert Radaszewski
 
Vol 60, No 11 (2012) O splataniu się codzienności z wielkością na przykładzie życia i działalności Śp. Profesora Józefa Zwierzyckiego Abstrakt   PDF
Michał Paweł Mierzejewski
 
Vol 8, No 10 (1960) O sprężystych zasobach wód artezyjskich i ropy naftowej Abstrakt   PDF
Witold Olendski
 
Vol 43, No 4 (1995) O starszym trzeciorzędzie rejonu Orzełka k. Kamienia Krajeńskiego w woj. bydgoskim Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 31, No 4 (1983) O starych i nowych kierunkach współczesnej sedymentologii na tle XI Światowego Kongresu Sedymentologicznego w Kanadzie Abstrakt   PDF
Wojciech Nemec
 
Vol 12, No 12 (1964) O stateczności zwałów kopalń rud żelaza w okręgu częstochowskim Abstrakt   PDF
Krzysztof Meissner
 
Vol 24, No 6 (1976) O stosunku Karpat do zapadliska przedkarpackiego w Polsce Abstrakt   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 2, No 9 (1954) O STRATYGRAFICZNYM ZNACZENIU RODZAJU HANTKENINA Abstrakt   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) O stratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce Abstrakt   PDF
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 7, No 10 (1959) O stratygrafii lessów okolic Hrubieszowa Abstrakt   PDF
Edward Mojski
 
Vol 47, No 8 (1999) O stratygrafii plejstocenu — dyskusyjnie Abstrakt
Zofia Janczyk-Kopikowa, Józef Edward Mojski
 
Vol 12, No 2 (1964) O strefach hydrochemicznych niecki bytomskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Mularz
 
Vol 40, No 4 (1992) O strukturach archaicznych w okolicy Wadowic Abstrakt
Stanisław Pawłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) O strukturach kopalnego dna morskiego w Wielkiej Wiśniówce pod Kielcami Abstrakt   PDF
Andrzej Radwański, Piotr Roniewicz
 
Vol 36, No 7 (1988) O strukturach tektonicznych w dolomitach kruszconośnych w kopalni Pomorzany (olkuski rejon złóż Zn-Pb) Abstrakt   PDF
Stanisław Kibitlewski, Ewa Górecka
 
Vol 49, No 6 (2001) O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje dla Karpat fliszowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 34, No 8 (1986) O strukturze odpowiedzialności za działalność geologiczną w lasach państwowych Abstrakt
Andrzej Kulesza
 
Vol 44, No 6 (1996) O studiach geologicznych na Uniwersytecie Kopenhaskim Abstrakt
Jerzy Malewski
 
Vol 51, No 9 (2003) O stylu strukturalnym kompleksu dewońsko-karbońskiego Lubelszczyzny w oparciu o wyniki interpretacji danych sejsmicznych Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec, Marek Narkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) O systemie numeracji pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 67, No 7 (2019) O sztandarze Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 2, No 11 (1954) O technice badań i demonstracji struktur skalnych Abstrakt   PDF
Stanisław Małkowski
 
Vol 36, No 11 (1988) O tektonice regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich, krzywym zwierciadle i krytyce naukowej Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 7 (1956) O triasie wierchowym w Tatrach Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 34, No 9 (1986) O twórczym klimacie okresu narodzin „Geonafty" Abstrakt
Julian Sokołowski
 
Vol 43, No 2 (1995) O tyreoforowym pochodzeniu śladów Otozoum Abstrakt   PDF
Gerard Gierliński
 
Vol 17, No 5 (1969) O tzw. bułach węglowych i możliwości ich występowania w polskiej części Zagłębia Górnośląskiego Abstrakt   PDF
Bolesław Brzyski
 
Vol 23, No 7 (1975) O unikalnym odcisku łapy gada jurajskiego w dolnym liasie świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 2 (1956) O uporządkowanie zagadnień surowcowych ceramiki szkła Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 3, No 9 (1955) O uproszczenie metod stwierdzania przydatności glin do wyrobu, cegieł Abstrakt   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 25, No 1 (1977) O utworach santonu na Środkowym Roztoczu Abstrakt   PDF
Jan Stanisław Popiel
 
Vol 10, No 7 (1962) O warunkach i sposobach uwzględniania poprawki księżycowo-słonecznej w grawimetrii Abstrakt   PDF
Edmund Bilski
 
Vol 43, No 12 (1995) O warunkach powstawania złóż siarki na ukraińskim Przedkarpaciu Abstrakt
Miron F. SuI, Andrej W. Pobereżski
 
Vol 11, No 1 (1963) O wieku bezwzględnym pechblendy z Gór Kruszcowych Abstrakt   ##common.remote##   PDF
Jerzy Borucki
 
Vol 39, No 11-12 (1991) O wieku chalcedonitów z Inowłodza Abstrakt   PDF
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 39, No 5-6 (1991) O wieku maksimum transgresji jeziora Gardno Abstrakt   PDF
Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 31, No 3 (1983) O wieku osadów górnego piętra rzepińskiego w antyklinie wydryszowskiej - Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Wiesław Bednarczyk, Henryk Łobanowski, Teresa Przybyłowicz, Ewa Stupnicka
 
Vol 65, No 2 (2017) O wieku paleomagnetycznym mineralizacji miedziowej, uranowej i cynkowo-ołowiowej w Polsce określanym metodą porównania charakterystycznych namagnesowań z krzywą referencyjną pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 33, No 8 (1985) O wieku piasków z Fromborka Abstrakt   PDF
Andrzej Bluszcz, Mieczysław Pazdur
 
Vol 28, No 3 (1980) O wieku radiologicznym endogenicznej mineralizacji w północnokeruleńskim rejonie rudonośnym Mongolii Abstrakt
F. J. Korytow, Ż. Biamba, M. M. Arakieljanc, M. Kałafut, A. A. Chrapow, F. Szkikchedi
 
Vol 15, No 2 (1967) O wpływie rzeźby podłoża na powstawanie niektórych złóż węgla brunatnego oraz na ich warunki hydrogeologiczne inżyniersko-geologiczne Abstrakt   PDF
Jan Czarnik
 
Vol 16, No 8 (1968) O wpływie substancji mineralnej w węglu na skład chemiczny lawy porfirowej Abstrakt   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 9, No 1 (1961) O wpływie wielkości i kształtu pola zdjęcia na ilość i zagęszczenie podstawowych punktów dokumentacyjnych ujętych w siatkę kwadratów Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 10 (1987) O współczesnych ruchach pionowych w Tatrach i na Podhalu Abstrakt   PDF
Aniela Makowska, Wojciech Jaroszewski
 
Vol 4, No 10 (1956) O wstępowaniu zwietrzałych bazaltów w okolicy Legnicy Abstrakt   PDF
Olgierd Gawroński
 
Vol 16, No 10 (1968) O wstrząsach sejsmicznych wywoływanych przez działalność człowieka Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 4, No 12 (1956) O wyciekach ropy naftowej w kopalniach soli na Kujawach Abstrakt   PDF
Józef Poborski, Zbigniew Werner
 
Vol 24, No 2 (1976) O wykonywaniu i wykorzystywaniu analiz prędkości metodą "Velocityscan" Abstrakt   PDF
Feliks Isajew
 
Vol 36, No 11 (1988) O występowaniu flory interstadialnej ponad sukcesją interglacjalną w stanowisku Biała Podlaska Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 17, No 10 (1969) O występowaniu gez odwapnionych w rejonie Piotrkowa Lubelskiego Abstrakt   PDF
Ewa Szelągowska-Skrzypczak
 
Vol 13, No 2 (1965) O występowaniu interglacjalnych lub preglacjalnych torfów kopalnych w rejonie Jaworzna Abstrakt
Jerzy Łabuś
 
Vol 12, No 12 (1964) O występowaniu iłów pliocenu w okolicach Dobrego między Mińskiem Mazowieckim a Węgrowem Abstrakt
Jadwiga Nowak
 
Vol 3, No 4 (1955) O występowaniu jury górnej pod Nowym Miastem Nad Pilicą Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 3, No 1 (1955) O występowaniu kier oligoceńskich w utworach plejstocenu Warszawy i okolic Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) O występowaniu kości ssaków plejstoceńskich w Lędzinach na Górnym Śląsku Abstrakt   PDF
Anatol Zieliński
 
Vol 24, No 11 (1976) O występowaniu kry kredowej w Pasłęku Abstrakt
Bohdan Szczepkowski
 
5251 - 5500 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>