Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Lokalizacja i likwidacja pustek podziemnych w masywie skał triasowych narażonych na oddziaływanie deformacyjne ze strony podbierającej eksploatacji złoża karbońskiego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce Abstract
Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś
 
Vol 55, No 11 (2007) Lokalizacja wschodniego uskoku głównego w mezozoicznym podłożu Poznania Abstract   PDF
Marek Widera, Robert Karman
 
Vol 52, No 10 (2004) Lokalne surowce skalne w budownictwie i architekturze miasta Przedborza Abstract   PDF
Marcin Krystek
 
Vol 51, No 4 (2003) Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Bojdys, Teresa Grabowska, Aleksander Wójcik
 
Vol 51, No 11 (2003) Lokalny wpływ emisji zanieczyszczeń na skład chemiczny opadów Abstract   PDF (Polish)
Iwona Kurzyca, Barbara Walna, Maciej Malewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Longin Wielgomas 1927–2002 Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 8, No 9 (1960) Lotnicze pomiary geofizyczne w Czechosłowacji Abstract   PDF (Polish)
Jan Mašin
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Lotniczy skaning laserowy (LiDAR-ALS) jako źródło danych do obliczeń stateczności skarp na terenach zadrzewionych i zakrzewionych Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Piechota
 
Vol 40, No 9 (1992) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform) Abstract
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 41, No 2 (1993) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform). A few remarks Abstract
Małgorzata Moczydłowska, Gonzago Vidal
 
Vol 34, No 4 (1986) Lower Permian freshwater biocenosis in Laskowice Oławskie-Lipowa trough (SW Poland) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz, Hubert Kiersnowski
 
Vol 55, No 11 (2007) Ludwik Zejszner — wybitny człowiek i przyrodnik, jeden z pionierów kartografii geologicznej w Polsce Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban, Piotr Krzywiec
 
Vol 32, No 5 (1984) Luki i kondensacje na pograniczu jury środkowej i górnej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Stanisław Sufczyński, Krzysztof Szatkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Lutowy opad żółtopomarańczowego pyłu w Polsce Abstract
Waldemar Bardziński, Bronisław Ptak
 
Vol 15, No 4 (1967) LVI Sesja Naukowa Instytutu Geologicznego Abstract
Mieczysław Buczyński, Andrzej Kühn
 
Vol 6, No 11 (1958) Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 46, No 2 (1998) LXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23-26.09.1998 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 9 (1999) LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23 - 26.09.1998 Abstract
Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 43, No 9 (1995) LXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu Abstract
Leszek Jamrozik
 
Vol 47, No 9 (1999) LXX Zjazd PTG — Międzyzdroje, 10 - 12.06.1999 Abstract
Andrzej Piotrowski, Michalina Ruszałowa
 
Vol 52, No 4 (2004) LXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Sudetach Zachodnich — Cieplice Śląskie Zdrój, 11–13.09.2003 Abstract
Stefan Cwojdziński, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 57, No 8 (2009) LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Tatr i Podhala ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geotermalnych na Podhalu Bukowina Tatrzańska, 26–29.09.2009 Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Alfred Uchman
 
Vol 53, No 9 (2005) LXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego 14–16 września 2005 r., Rudy k. Rybnika Abstract   PDF
Anna Jurczak-Drabek
 
Vol 54, No 2 (2006) LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie górnośląskim Rudy k. Rybnika, 14–16.09.2005 Abstract   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 54, No 10 (2006) LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Ameliówka k. Kielc, 28–30.06.2006 Abstract   PDF
Jacek Rajchel
 
Vol 55, No 11 (2007) LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery Lublin, 29.08–1.09.2007 Abstract   PDF
Marian Harasimiuk, Przemysław Mroczek
 
Vol 58, No 8 (2010) LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Budowa geologiczna, geologia naftowa, wody geotermalne i ochrona środowiska bloku Gorzowa – Pojezierza Myśliborskiego Szczecin, 11–14.09.2010 Abstract   PDF
Paweł H. Karnkowski, Andrzej Piotrowski
 
Vol 43, No 12 (1995) M. Boni - Sediment-Hosted Zn-Pb Ores Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) M. Ganzelewski& R. Slotta (red.) - Bernstein - Tranen der Gotter (Bursztyn - łzy bogów) Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 2 (1998) M. Gutry-Korycka & H. Werner-Więckowska (red.) - Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 52, No 12 (2004) M. Harasimiuk & S. Terpiłowski (red.) — Zlodowacenie warty w Polsce Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Herbert & K. Kovar (ed.) - Groundwater Quality: Remediation and Protection Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 41, No 3 (1993) M. Hodyka "raloryzacji zwykłych wód podziemnych Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 46, No 3 (1998) M. I. Eremets - High Pressure Experimental Methods Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 7 (1997) M. Kistowski&M. Iwańska - Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego Abstract
Ryszard Chybiorz
 
Vol 43, No 5 (1995) M. Książkiewicz - Rozdarty krajobraz Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 2 (1953) M. Książkiewicz i J. Samsonowicz. Zarys geologii Polski Abstract
E. Passendorfer
 
Vol 46, No 9/1 (1998) M. Machalski & J. Stolarski - Paleofakty Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) M. O’Donoghue — Skały i minerały. Rozpoznawanie i gromadzenie. Przewodnik przyrodniczy Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Podemski & A. Podemski - Państwowy Instytut Geologiczny. Strona internetowa Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 48, No 10 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. Wielka encyklopedia geografii świata, tom XVII Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 48, No 8 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. XVII tom Wielkiej encyklopedii geografii świata Abstract
Henryk Maruszczak, Teresa Madeyska
 
Vol 54, No 6 (2006) M. RALSKA-JASIEWICZOWA, M. LATAŁOWA, K. WASYLIKOWA, K. TOBOLSKI, E. MADEYSKA, H.E. WRIGHT Jr & Ch. TURNER (ed.) — Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on the isopollen maps Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 2 (2000) M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel & W. Szafer - Lake Gościąż, Central Poland. Monographic Study Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 54, No 9 (2006) M. ROGOŻ—Hydrogeologia kopalniana z podstawami hydrogeologii ogólnej. Abstract   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 46, No 5 (1998) M. Sachanbiński - Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 47, No 8 (1999) M. Shortland (red.) — Science and Nature: Essays in the History of Environmental Sciences Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 5 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstract
Leszek Marks
 
Vol 50, No 9 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Andrzej Drągowski
 
Vol 57, No 6 (2009) M. WAGNER, I. LIPIARSKI & J. MISIAK — Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru Polski. Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 42, No 4 (1994) M. Westphal - Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 10 (2004) M. Witak — Postglacial history of the development of the Puck Lagoon (the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea) based on the diatom flora Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 6 (1994) M.A. Evans - Ore geology and industrial minerais. An introduction Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) M.A. Summerfield (red.) - Geomorphology and Global Tectonics Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 4, No 12 (1956) Maceracja skał do badań mikrofaunistycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kircihner, Józef Bajer
 
Vol 3, No 9 (1955) Magazynowanie gazu w złożach skał porowatych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Wilk
 
Vol 54, No 4 (2006) Magazynowanie węglowodorów w strukturach solnych w Polsce w świetle założeń projektu NATO-CCMS 982185 Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 68, No 11 (2020) Magazyny gazu ziemnego w cechsztyńskich formacjach solnych elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski Abstract   PDF
Dagmara Zeljaś
 
Vol 33, No 8 (1985) Magmatyzm w Finlandii Abstract
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 53, No 3 (2005) Magmowe charnockity w osłonie suwalskiego masywu anortozytowego Abstract   PDF
Bogusław Bagiński, Ewa Krzemińska
 
Vol 36, No 8 (1988) Magmy zasadowe jako źródło uranu dla złóż uranowych Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 22, No 10 (1974) Magnezowy kalcyt jedwabisty w kopalni węgla kamiennego "Ziemowit" Abstract   PDF (Polish)
Janusz Sułkowski, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 30, No 11 (1982) Magnezyt – sposoby ograniczenia importu Abstract
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 3, No 12 (1955) Magnezyty krajowe Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 45, No 8 (1997) Main Types of Geological Maps - Purpose, Use and Preparation Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Major and trace element geochemistry of Mesozoic igneous formations of the Ukrainian Carpathians as the indicator of paleotectonic settings Abstract   PDF (Polish)
Alexander Varitchev
 
Vol 24, No 1 (1976) Makro- i mikrofazy rozwoju brzegów klifowych wybrzeża polskiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Subotowicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Makrofauna serii podsląskiej Abstract   PDF (Polish)
Janina Liszkowa
 
Vol 25, No 7 (1977) Makrofauna utworów mioceńskich na fliszu karpackim w okolicy Dubiecka Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 30, No 4 (1982) Makroskopowa typizacja profilów pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstract   PDF (Polish)
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 59, No 12 (2011) Makroskopowe szczątki roślinne z czwartorzędowych osadów odkrywki Bełchatów, środkowa Polska Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pyszyński, Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 28, No 12 (1980) Makroskopowy paradoks agregacji utworów lessowych i lessopodobnych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 12 (1999) Malachit, chryzokole i galena z czerwonych łupków z Trójcy (og) formacji pstrych łupków (fm) w jednostce skolskiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Franus, Jacek Rajchel
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Malakofauna górnego vistulianu i holocenu Wyżyny Krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 5, No 1 (1957) MALM I NOEKOM "ANTYKLINY KŁODAWSKIEJ" Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 26, No 6 (1978) Mammuthus primigenius (Blum.) z obszaru łódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Helena Hurcewicz
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Mantle plumes and dynamics of the Earth interior — towards a new model Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Map of Degraded Areas and Areas of Increased Natural Hazard Risk — as an environmental database for spatial planning Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Map of Preliminary Valorisation of the Major Groundwater Basins as cartographic representation of documentation of groundwater reservoirs, with establishing direction for further work and research Abstract   PDF
Lesław Skrzypczyk
 
Vol 41, No 9 (1993) Mapa anomalii geopatycznych dla projektowanego osiedla Aleja Wilanowska Abstract
Jan Żytka, Leszek Koter, Alojzy Guziel
 
Vol 43, No 6 (1995) Mapa geodynamiczna polskiego wybrzeża Bałtyku w ujęciu sozologicznym w skali 1: 10000 Abstract
Ryszard Dobracki, Joanna Zachowicz
 
Vol 63, No 2 (2015) Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – odpowiedź autorów Abstract   PDF (Polish)
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki
 
Vol 45, No 11 (1997) Mapa geologiczna Polski 1 : 200 000 - przeszłość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1 : 000 000 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstract
Andrzej Grocholski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 7, No 8 (1959) Mapa geologiczna Tatr polskich w skali 1: 10 000 Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50000, arkusze: Szydłowiec, Wierzbica, Czarny Dunajec, Nowy Targ Abstract
A . Drągowski, M. Nieć
 
Vol 5, No 4 (1957) Mapa geologiczno-inżynierska PoIski w skali 1:300000 Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Mapa geologiczno-inżynierska Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Mapa geologiczno-strukturalna podłoża miocenu przedgórza Karpat Polskich Abstract   PDF (Polish)
Barbara Jabłońska, Adam Łapinkiewicz, Władysław Moryc
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Mapa Geośrodowiskowa Polski dla racjonalnego zarządzania zasobami środowiska Abstract   PDF (Polish)
Olimpia Kozłowska, Marta Sołomacha, Iwona Walentek
 
Vol 52, No 10 (2004) Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 — pomoc w zarządzaniu i ekorozwoju na szczeblu regionalnym Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 68, No 5 (2020) Mapa Geośrodowiskowa Polski – aktualny stan realizacji i plany na przyszłość Abstract   PDF
Olimpia Kozłowska, Anna Gabryś-Godlewska, Joanna Krasuska, Paulina Kostrz-Sikora
 
Vol 53, No 2 (2005) Mapa geoturystyczna Pomerania. Geotourismuskarte der Region Pomerania 1 : 200 000. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 53, No 2 (2005) Mapa geoturystyczna Pomerania. Geotourismuskarte der Region Pomerania 1 : 200 000. Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 42, No 2 (1994) Mapa grawimetryczna Polski w skali 1 : 200000 Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Mapa hydrogeologiczna, jej treść i znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Pazdro
 
Vol 53, No 11 (2005) Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 (MhP) Abstract   PDF
Marek Fert
 
Vol 40, No 1 (1992) Mapa hydrogeologiczno-sozologiczna Polski Abstract
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 47, No 6 (1999) Mapa numeryczna zlewni Kryniczanki Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Żak
 
Vol 33, No 6 (1985) Mapa odpływu podziemnego Europy Środkowej i Wschodniej Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 55, No 9 (2007) Mapa podatności osuwiskowej — studium z rejonu Jodłówki (Pogórze Dynowskie) Abstract   PDF
Mirosław Kamiński
 
Vol 7, No 3 (1959) Mapa przeglądowa występowania złóż surowców mineralnych w Polsce Abstract
Walery Goetel
 
Vol 49, No 6 (2001) Mapa strukturalna spągu kompleksu osadowego w rejonie Chełm Lubelski-Krasnystaw Abstract   PDF (Polish)
Marek Haber
 
Vol 47, No 12 (1999) Mapa tektoniczna Polski - odpowiedź na recenzję Zbigniewa Kotańskiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 11 (1992) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej Abstract
Władysław Pożaryski, Andrzej Grocholski, Henryk Tomczyk, Piotr Karnkowski, Władysław Moryc
 
Vol 42, No 5 (1994) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej w skali 1: 1 000 000 pod redakcją W. Pożaryskiego Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 1 (1987) Mapa tektoniczna SW brzegu platformy wschodniej Europy (IGCP-86) - Uwagi i impresje Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 17, No 6 (1969) Mapa warunków hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Mapa zagrożeń geodynamicznych Abstract
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 37, No 9 (1989) Mapa zakładów górniczych węgla brunatnego w dawnych prowincjach Śląska i Poznan i a (1912) Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa zmian warunków wodnych - założenia koncepcyjne - Abstract
Jan Prażak
 
Vol 41, No 1 (1993) Mapa złóż węgli brunatnych i perspektyw ich występowania\ w Polsce w skali 1: 500000. Abstract
Z. Kotański
 
Vol 42, No 3 (1994) Mapy geofizyczne wydane przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 54, No 9 (2006) Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
 
Vol 60, No 11 (2012) Mapy geologiczno-turystyczne jako jedna z podstawowych form popularyzacji geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Joanna Rychel, Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 59, No 4 (2011) Mapy geologiczno-turystyczne parków narodowych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Tomasz Krzywicki, Andrzej Ber, Weronika Danel, Monika Pielach
 
Vol 59, No 8 (2011) Mapy geologiczno-turystyczne polskich parków narodowych. Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Błaszkiewicz
 
Vol 57, No 2 (2009) Mapy grawimetryczne Karpat Abstract   PDF
Cezary Ostrowski, Krystyna Ostrowska, Małgorzata Pisuła, Aleksandra Rzepka, Paweł Targosz
 
Vol 3, No 12 (1955) Mapy hydrogeologiczne (część I) Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 63, No 9 (2015) Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy niklu typu wietrzeniowego (saprolitowego) na bloku przedsudeckim (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski, Katarzyna Sadłowska
 
Vol 63, No 9 (2015) Mapy obszarów perspektywicznych wystąpień rud metali w Polsce w skali 1 : 200 000 – rudy złota typu żyłowego i metasomatycznego towarzyszące mineralizacji siarczkowej na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w Małopolsce (południowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 42, No 10 (1994) Mapy ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia Abstract
Anna Chmura, Bogumił Gajowiec, Janusz Kropka, Ewa Kaczkowska, Andrzej Pacholewski, Andrzej Różkowski, Jacek Różkowski, Krystyn Rubin, Teresa Rudzińska-Zapaśnik, Andrzej Siemiński, Piotr Siwek, Jadwiga Wagner
 
Vol 23, No 1 (1975) Mapy zagrożenia wód podziemnych przez zanieczyszczenie Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstract
John Winchester
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 9 (1999) Marek Andrzej Jerzy Piasecki 1931 - 1999 Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 1 (1975) Margle kredowe w Komprachcicach koło Opola Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 23, No 2 (1975) Margle kredowe w Komprachcicach koło Opola Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 7, No 12 (1959) Marian Akst Abstract
Władysław Bobrowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Marian Książkiewicz (1906-1981) Abstract
Stanisław Dżułyński
 
Vol 49, No 5 (2001) Marketing w jednostkach badawczo-rozwojowych na przykładzie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturze Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz, Beata Figarska-Warchoł
 
Vol 49, No 9 (2001) Marmur ruinowy - pseudotektoniczna struktura z Zachodnich Karpat Abstract   PDF (Polish)
Frantisek Marko, Daniel Pivko, Jozef Stankovic
 
Vol 50, No 12 (2002) Marmur Sliudianka z obwodu Irkuckiego (Rosja) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel
 
Vol 54, No 9 (2006) Marsupites (Crinoidea, Uintacrinida) jako narzędzie datowania skał górnosantońskich w krach glacjalnych wschodniej Polski Abstract   PDF
Magdalena Łukowiak, Przemysław Gorzelak
 
Vol 41, No 5 (1993) Martwica wapienna z okolic Gronowa (woj. toruńskie Abstract
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Martwice wapienne Wielkopolski i Kujaw oraz ich wykorzystanie we wczesnośredniowiecznym budownictwie Abstract
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
Vol 52, No 10 (2004) Masowe nagromadzenie artykulowanych szkieletów wężowideł w osadach środkowego triasu Górnego Śląska i ich implikacje tafonomiczne Abstract   PDF
Mariusz A. Salamon, Michał Zatoń
 
Vol 21, No 1 (1973) Masyw Brabantu i Ardeny a problemy tektoniczne Polski Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 65, No 8 (2017) Masyw skalny jako podłoże budowli Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Kwiecień, Jerzy Sękowski, Krzysztof Frogowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Matematyczne metody w geologii i górnictwie Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Buczyński, Marian Sałdan, Przemysław Stenzel
 
Vol 18, No 10 (1970) Matematyczne uzasadnienie operacji wyznaczania osi fałdu z diagramu foliacji Abstract   PDF (Polish)
Jan Koziar
 
Vol 64, No 12 (2016) Materia organiczna łupków kambru, ordowiku i syluru w basenie bałtycko-podlasko-lubelskim Polski Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas
 
Vol 30, No 12 (1982) Materiały archiwalne do historii nauk geologicznych w zbiorach Muzeum Ziemi Abstract
Jadwiga Garbowska
 
Vol 5, No 7 (1957) Materiały do poznania złoża łupków pirytowych w Wieściszowicach i do jego genezy Abstract   PDF
Ryszard Nielubowicz, Stanisław Jaskólski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Maturation and thermal histories of Tertiary basins in the border region between Eastern Alps, Southern Alps, Dinarides, Pannonian Basin Abstract   PDF (Polish)
Reinhard F. Sachsenhofer, Istvan Dunkl, Christian Hasenhuttl, Bogomir Jelen, Thomas Rainer
 
Vol 2, No 3 (1954) MAURl E LUGEON (1870-1953) Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 49, No 11 (2001) Mazuelloidy - apatytowe glony z dolnego paleozoiku Gór Bardzkich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Porębska, Ewa Koszowska
 
Vol 43, No 7 (1995) Mała epoka lodowa a sejsmiczność Karpat Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 57, No 8 (2009) Małe otwornice „eocenu numulitowego” Tatr — stratygrafia i paleośrodowisko Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Mało znana rozprawa Jean-Emmanuela Giliberta (1741–1814) — interesujący dokument historii polskiej geologii Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 58, No 6 (2010) Mało znane, cenne dokumenty historii paleontologii Śląska—listy Johanna Ludwiga Gravenhorsta (1777–1857) do Aleksandra Brongniarta (1770–1847) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 53, No 5 (2005) Mało znane dokumenty z kart historii Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 56, No 1 (2008) Mało znane karty historii Państwowego Instytutu Geologicznego z lat 1945–1946 Abstract   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 46, No 12 (1998) Mało znane mikroskamieniałoścl-melanoskleryty Abstract
Hanna Górka
 
Vol 54, No 10 (2006) Mały polski „słownik biograficzny” Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 47, No 6 (1999) M.B. Holness - Deformation Enhaced Fluid Transport in the Earth Crust and Mantle Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 8, No 11 (1960) Mechaniczne aparaty wiertnicze Abstract
Mieczysław Buczyński
 
Vol 20, No 1 (1972) Mechanika gruntów a geologia inżynierska Abstract   PDF (Polish)
Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 7 (1976) Mechanizm powolnych obrywów skał Szczelińca Wielkiego w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
G. I. Ter-Stepanian
 
Vol 49, No 2 (2001) Mechanizm rozpadu piaskowców wywołany krystalizacją soli Abstract   PDF (Polish)
Ewa Słaby, Luiza Galbarczyk-Gąsiorowska, Jerzy Trzciński, Henryk Górka, Paweł Łukaszewski, Agnieszka Dobrowolska
 
Vol 36, No 8 (1988) Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Bełka, Stanisław Skompski
 
Vol 53, No 9 (2005) Mechanizmy krystalizacji piromorfitu z fosforanów adsorbowanych na goethycie Abstract   PDF
Anna Bogucka, Maciej Manecki, Tomasz Bajda, Adam Gaweł
 
Vol 31, No 4 (1983) Mechanizmy sedymentacji cyklicznej osadów trzeciorzędowych w zapadliskach przedpola Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 41, No 7 (1993) Mechanizmy transportu wód porowych w basenach sedymentacyjnch i ich oddziaływanie na przemiany diagenetyczne Abstract
Michał Lipiec
 
Vol 28, No 8 (1980) Megaspory górnego triasu z Lipia Śląskiego koło Lublińca Abstract
Ryszard Fuglewicz, Piotr Śnieżek
 
Vol 6, No 11 (1958) Melafir nawiercony na północo-zachód od Podzamcza koło Krzeszowic Abstract
Stefan Cebulak, Józef Ryszka
 
Vol 25, No 1 (1977) Mengea tertiaria w bursztynie bałtyckim (w zbiorach Muzeum Ziemi PAN) Abstract   PDF (Polish)
Róża Kulicka
 
Vol 58, No 1 (2010) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Czy 2010 będzie rokiem odkryć geologicznych w Polsce? Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 5 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Czy chcę osuszyć Gopło? Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 59, No 5 (2011) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Dziś Sejm dziêkuje geologom Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 53, No 1 (2005) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Finansowanie zadań geologicznych Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 57, No 4 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Geologia dla energetyki jądrowej Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 8 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Geologia dla turystyki Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 59, No 4 (2011) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Geoturystyka wypaliła Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 60, No 9 (2012) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU II Polski Kongres Geologiczny – „Geologia jedna?!” Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 56, No 7 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Kartografia doceniona Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 59, No 7 (2011) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Litosfera odetchnęła Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 5 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Los klimatu w rękach geologów? Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 8/2 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Mamy ustawę o odpadach wydobywczych zgodną z prawem europejskim Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 12 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Obywatele do głosu Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 2 (2004) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Odszedł twórca warszawskiej szkoły geologii inżynierskiej — Witold Cezariusz Kowalski Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 53, No 2 (2005) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Osobista geologiczna stratyfikacja Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 4 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Po drugie PIG Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 2 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Po pierwsze prawo Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 56, No 9 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Po trzecie kasa Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 5 (2004) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Święto Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 56, No 3 (2008) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Swobodniej w litosferze —projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 57, No 9 (2009) MENTE ET MALLEO GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Złoża soli — wspaniała historia i nowe wyzwania Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 8/2 (2004) MENTE ET MALLEO THE CHIEF GEOLOGIST OF POLAND Polish geology — tradition and experience Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 1 (2015) Merytoryczne wsparcie administracji geologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Abstract   PDF (Polish)
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Message from the Under-Secretary of State, Chief National Geologist Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 50, No 12 (2002) Metabazyty warstw andelohorskich strefy moraw- sko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotekto- niczna, petrografia, przemiany metamorficzne Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Kozdrój
 
Vol 41, No 1 (1993) Metale ciężkie w aluwiach Ziemi Kłodzkiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 37, No 6 (1989) Metale ciężkie w dolinie Wisły i jej dopływów w rejonie Krakowa Abstract
Edeltrauda Helios Rybicka, Marta Wardas
 
Vol 54, No 2 (2006) Metale ciężkie w glebach powiatu warszawskiego zachodniego Abstract   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 21, No 4 (1973) Metale ciężkie w glebach rejonu Boguszów – Stanisławów - Pomocne w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Jaworski
 
Vol 44, No 1 (1996) Metale ciężkie w glebach tarasów zalewowych Pisi Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Paweł Lewandowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Metale ciężkie w osadach jezior Pojezierza Kaszubskiego Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 45, No 12 (1997) Metale ciężkie w różnowiekowych holoceńskich aluwiach Wisły okolic Torunia Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szwarczewski
 
Vol 46, No 5 (1998) Metale ciężkie w różnowiekowych osadach aluwialnych Bzury Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Sokołowska, Piotr Szwarczewski
 
Vol 53, No 11 (2005) Metale ciężkie w wodzie rzeki Mała Panew Abstract   PDF
Małgorzata Ostrowska
 
Vol 40, No 6 (1992) Metale ciężkie we współczesnych osadach aluwialnych Wisły, Odry, Warty i Bugu Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Tadeusz Sztyrak
 
Vol 43, No 5 (1995) Metale, molibden, nawozy potasowe, ołów, surowce mineralne, węgiel, wolfram, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Metale nieżelazne, miedź, nikiel, odpady, platynowce, sól kamienna, węgiel Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Metalogeneza Europy Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 8, No 6 (1960) Metalogeneza środkowych i wschodnich Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Skácel
 
Vol 53, No 4 (2005) Metalogeneza złota w Sudetach Zachodnich w świetle badań pierwiastków śladowych wybranych waryscyjskich skał magmowych — wyniki wstępne Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 10, No 6 (1962) Metalogenia czy metalogeneza Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) Metamorfizm regionalny i kontaktowy w rejonie intruzji Żeleźniaka (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza, Stanisław Achramowicz, Juergen Koepcke, Katarzyna Machowiak
 
Vol 56, No 6 (2008) Metan pokładów węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Jan Kwarciński, Jerzy Hadro
 
Vol 51, No 6 (2003) Metan pokładów węgla — cenny surowiec energetyczny czy zagrożenie dla środowiska naturalnego i ludzi w Polsce Abstract
Ewa Zalewska, Maciej Młynarczyk
 
Vol 61, No 7 (2013) Metan pokładów węgla: zasoby i eksploatacja Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Hadro, Izabela Wójcik
 
Vol 56, No 1 (2008) Meteoryt Kłodawa — gość z kosmosu czy obiekt pochodzenia ziemskiego? Abstract   PDF
Ewa Starnawska, Włodzimierz Mizerski, Łukasz Karwowski
 
Vol 43, No 3 (1995) Meteoryt z Baszkówki k. Głoskowa - Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 68, No 8 (2020) Meteoryty, kratery uderzeniowe i inne ślady kosmicznej katastrofy w rejonie Moraska pod Poznaniem Abstract   PDF
Witold Szczuciński, Andrzej Muszyński
 
Vol 51, No 1 (2003) Meteoryty — skały z kosmosu Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 15, No 2 (1967) Metoda analizy uziarnienia skał drobnoziarnistych za pomocą kolorymetru Abstract   PDF (Polish)
Jan Rzechowski
 
Vol 58, No 5 (2010) Metoda biplot w interpretacji danych złożonych (CDA) w geologii Abstract   PDF
Krzysztof Labus, Małgorzata Labus
 
Vol 11, No 7 (1963) Metoda całkowitej eksploatacji makrofauny z określonej objętości masy skalnej w miocenie Przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 47, No 11 (1999) Metoda datowania kosmogenicznym izotopem 36Cl - nowe dane do chronologii glacjalnej Tatr Wysokich Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk, Grażyna Zreda-Gostyńska, Marek Zreda
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Metoda dekrepitometrii i aparatury do badań temperatury powstawania minerałów i skał Abstract   PDF (Polish)
Janusz Brzeczkowski, Tomasz Janiszewski, Jadwiga Pawłowska
 
Vol 41, No 5 (1993) Metoda ekonomiczno-sozologicznej waloryzacji złóż węgla brunatnego Abstract
Marcin Piwocki, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 30, No 8 (1982) Metoda ilościowej interpretacji aluwialnych anomalii szlichowych na przykładzie złota Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 1, No 3 (1953) Metoda koncentratów jako jedna z metod poszukiwawczych złóż okruchowych metali rzadkich Abstract   PDF (Polish)
Zofia Gawrońska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Metoda obserwacyjna i monitoring geotechniczny w świetle przepisów prawa do oceny zachowania podłoża i konstrukcji inżynierskich Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Borecka, Agnieszka Stopkowicz, Klaudia Sekuła
 
Vol 60, No 6 (2012) Metoda określania kryteriów przemysłowości zasobów złóż kopalin z warunków ekonomicznych Abstract   PDF (Polish)
Herbert Wirth, Konrad Wanielista, Jan Kudełko
 
Vol 18, No 5 (1970) Metoda optycznego oznaczania wieku bezwzględnego skał Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 50, No 8 (2002) Metoda oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografu gazowego (GC/MSD) oraz automatycznego systemu przygotowania próbek (ASE 200) Abstract   PDF (Polish)
Ewa Grabiec-Raczak, Barbara Kamińska, Magdalena Kocon
 
Vol 11, No 1 (1963) Metoda Pb-α wyznaczania bezwzględnego wieku skał wulkanicznych Abstract
Jan Babecki
 
Vol 42, No 10 (1994) Metoda penetracyjnego profilowania oporności elektrycznej - przykłady zastosowań Abstract
Janusz Antoniuk, Jerzy Mościcki
 
Vol 6, No 3 (1958) Metoda poszukiwania złóż ropy naftowej z powierzchni ziemi przez pomiar radioaktywności gleby Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 56, No 9 (2008) Metoda punktowej, długookresowej satelitarnej interferometrii radarowej (PSInSARTM) w rozpoznaniu geodynamiki NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Marek Graniczny, Magdalena Czarnogórska, Zbigniew Kowalski, Andrzej Leśniak, Janusz Jureczka
 
Vol 22, No 5 (1974) Metoda spiekowo-rozpadowa J. Grzymka wytwarzania tlenku glinu i cementu z surowców krajowych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Kosacka, Krystyna Rajczyk
 
Vol 11, No 5 (1963) Metoda sporządzania specjalnej mapy hydrogeologicznej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
E. Goc, G. N. Kotlicka, J. Pałys, A. Różkowski
 
Vol 6, No 4 (1958) Metoda stopniowego barwienia w barwnikowej analizie minerałów ilastych Abstract   PDF
Ryszard Skawiński
 
Vol 24, No 1 (1976) Metoda szybkiego obliczania pojedynczej studni pełnej o zwierciadle napiętym Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid
 
Vol 8, No 11 (1960) Metoda telluryczna Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak
 
Vol 48, No 9 (2000) Metoda utwardzania próbek osadów spoistych pobranych w stanie nienaruszonym do sporządzenia średnioformatowych płytek cienkich Abstract
Urszula Jarosińska
 
Vol 22, No 9 (1974) Metoda wielokrotnych profilowań w świetle badań wykonanych w ZSRR Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 14, No 11 (1966) Metoda wyznaczania dla małych kopalń minimalnego i opłacalnego wydobycia kopalin stałych Abstract   PDF
Michał Bednarski, Bogdan Wziętek
 
Vol 29, No 9 (1981) Metoda wyznaczania nośności i odkształcalności skalnego podłoża fundamentowego na podstawie badań wykonywanych w otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński, Kazimierz Sołtys
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Metody analityczne stosowane w ocenie odporności systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia antropogeniczne Abstract   PDF (Polish)
Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka1
 
Vol 44, No 3 (1996) Metody analizy wód naturalnych stosowane przez Centralne Laboratorium Chemiczne w badaniach monitoringowych Abstract
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Piotr Pasławski
 
Vol 3, No 3 (1955) Metody analizy wskaźnikowej surowców o wysokiej zawartości glinu Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 9, No 4 (1961) Metody badań geofizycznych zakrytych obszarów na przykładzie północnowschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 21, No 10 (1973) Metody badań popiołów jako materiału konstrukcyjnego Abstract   PDF
Zygmunt Glazer
 
5251 - 5500 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>