Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 8 (1994) Złoże wtórne kredy jeziornej na wierzchowinie zwałowiska wewnętrznego KWB Bełchatów - Abstract
Czesław Kuszneruk
 
Vol 7, No 6 (1959) Złoże złota w Żełsaj (ZSRR) Abstract
Jerzy Fedak
 
Vol 58, No 8 (2010) Złoże – kopalina – surowiec mineralny. Podstawowe terminy geologii gospodarczo-złożwej i potrzeba ich uwzględnienia w przepisach prawa geologicznego i górniczego. Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 12, No 12 (1964) Łupki dictyonemowe tremadoku w rejonie białowieskim Abstract
Bronisław Szymański
 
Vol 17, No 7 (1969) Łupki ilaste z kopalń łęczyckich jako surowiec do produkcji kruszywa lekkiego Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Mojsiejenko
 
Vol 5, No 11 (1957) Łupki jasielskie w Karpatach fliszowych Abstract   PDF
Stanisław Jucha
 
Vol 64, No 10 (2016) Łupki krystaliczne złóż południowo-zachodniej Polski stosowane jako kamień budowlany – ocena zróżnicowania walorów dekoracyjnych i możliwości ich zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Grażyna Stańczak
 
Vol 30, No 7 (1982) Łupki molibdenonośne w okolicach Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 61, No 8 (2013) Łupki sylurskie platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce – wybrane problemy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski
 
Vol 6, No 5 (1958) Łupki talkowo-serycytowo-chlorytowo-krzemionkowe w południowej części strzegomskiego obszaru występowania glin ogniotrwałych Abstract   PDF
Jan Antoni Kraus
 
Vol 9, No 7 (1961) β-alumohydrokalcyt z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 20, No 3 (1972) – Młodopaleozoiczne struktury północnego obrzeżenia bloku przedsudeckiego w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Grocholski
 
Vol 17, No 9 (1969) – Zależność zawartości jodu od wieku utworów i mineralizacji wód podziemnych, występujących w środkowej części zapadliska przedkarpackiego Abstract
Jarosław Pich, Stanisław Turek
 
Vol 61, No 2 (2013) „Antarktyda i Południowa Georgia” – wystawa fotografii Jacka Herman-Iżyckiego w PAN Muzeum Ziemi – 11.01–1.03.2013 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 31, No 11 (1983) „Blizna" (scar) powstała w wyniku uderzenia meteorytu w okolicach Jeleniej Góry Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 35, No 3 (1987) „Datowanie" wód podziemnych chlorem-36 Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 60, No 6 (2012) „Dolomity – góry poprzez chmury” – wystawa fotografii krajobrazowej w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – 1–29.06.2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak, Arkadiusz Pałasiński, Janusz Wojcieszak
 
Vol 52, No 9 (2004) „Geological Quarterly” w świetle indeksów cytowań ISI Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 60, No 8 (2012) „Inicjatywa” Koła Polskiej Partii Robotniczej przy Państwowym Instytucie Geologicznym w Krakowie – echa epoki realnego socjalizmu Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 59, No 11 (2011) „Jurajska Oaza Śródlodowa” w świetle badań ostatniego półwiecza Abstract   PDF (Polish)
Józef Lewandowski
 
Vol 63, No 12/2 (2015) „Murchison a Nowożytna Era” – geologia Marchii, sympozjum w Ludlow, Wielka Brytania, 2–4.10.2015 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof R. Mazurski
 
Vol 60, No 4 (2012) „Nasze fascynacje 2012” – wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – 9.03–1.04.2012 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 31, No 8-9 (1983) „Obraz falowy charakteryzujący skonsolidowany kompleks skorupy Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 61, No 3 (2013) „Od łodzika do amonita – życie utrwalone w skałach” zapowiedź wystawy Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 28, No 1 (1980) „Opisanie polskich żelaza fabryk" z 1782 r. Józefa Hermana Osińskiego Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 34, No 5 (1986) „Oznaczanie wieku bezwzględnego": trzy słowa - trzy nieprawdy Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 51, No 9 (2003) „Petrobaltic” — dzisiaj Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Domżalski, Andrzej Mazurek
 
Vol 26, No 4 (1978) „Przegląd Geologiczny" czynnikiem rozwoju geologii polskiej Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 31, No 3 (1983) „Przegląd Geologiczny" po 30 latach Abstract
Witold Jurkiewicz
 
Vol 61, No 6 (2013) „Razem o Łupkach”: czyli jak prowadzić dialog publiczny przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Piotr Stankiewicz
 
Vol 62, No 6 (2014) „Retrospekcje polarne”, Ryszard Czajkowski – wystawa fotografii w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie 9.05–29.06.2014 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 32, No 12 (1984) „Tektoglify" Wawrzyńca Teisseyre'a Abstract
Stanisław Węcławik
 
Vol 31, No 8-9 (1983) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 32, No 2 (1984) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji, odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) „Wielkoskalowe" różnice poglądów i interpretacji; ciąg dalszy Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 65, No 1 (2017) „Wulkany błotne w Azerbejdżanie” – wystawa fotografii Marii Różańskiej w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 20 stycznia – 26 lutego 2017 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szczęsny
 
15251 - 15286 of 15286 Items << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62