Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 36, No 6 (1988) Geologia Karpat przemyskich - "szkic do portretu" Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 27, No 12 (1979) Geologia kopalniana jako przedmiot badań naukowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 14, No 11 (1966) Geologia Lubelszczyzny w pracach geologów zagranicznych Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 1, No 6 (1953) Geologia morza Abstract
K. Pożaryska
 
Vol 1, No 3 (1953) Geologia morza (M., W. Klenowa, Ph. H. Kuenen, Fr. Shepard) Abstract   PDF
K. Pożaryska
 
Vol 25, No 4 (1977) Geologia morza oraz badania sedymentologiczne i geochemiczne we Francji Abstract
Andrzej Kulikowski
 
Vol 48, No 12 (2000) Geologia na I Kieleckim Festiwalu Nauki — Kielce, 08–17.09.2000 Abstract
Jerzy Gągol, Marta Romanek
 
Vol 1, No 2 (1953) Geologia na nowym etapie rozwoju Abstract
Alojzy Dutkowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Geologia na szczeblu powiatu — nowego organu administracji geologicznej Abstract
Tadeusz Bachleda-Curuś
 
Vol 43, No 10 (1995) Geologia na wystawach światowych Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 54, No 4 (2006) Geologia niezagospodarowanych permskich wysadowych struktur solnych na obszarze Niżu Polskiego—aktualny stan wiedzy Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Stanisław Burliga, Jacek R. Kasiński, Piotr Krzywiec, Olga Polechońska, Hanna Tomassi-Morawiec, Paweł Wilkosz, Grzegorz Wróbel
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologia obszarów miejskich – przykłady z aglomeracji warszawskiej Abstract   PDF (Polish)
Michał Radzikowski, Krzysztof Cabalski, Sebastian Kowalczyk
 
Vol 54, No 4 (2006) Geologia permskich struktur i złóż solnych w Polsce — aktualny stan wiedzy i perspektywy zagospodarowania Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 54, No 4 (2006) Geologia permskiego pokładowego złoża soli kamiennej w rejonie Zatoki Gdańskiej — aktualny stan wiedzy Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 51, No 7 (2003) Geologia polska na przełomie tysiącleci (w świetle filadelfijskich baz danych) Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Geologia polska u progu XXI stulecia Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 25, No 4 (1977) Geologia polska w latach 1945-1952 Abstract
Andrzej Bolewski, Edward Rühle
 
Vol 1, No 7 (1953) Geologia polska w latach 1952-1953 Abstract   PDF
Andrzej Bolewski
 
Vol 8, No 1 (1960) Geologia polska w ostatnim 15-leciu Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 50, No 6 (2002) Geologia polska w świecie Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 44, No 9 (1996) Geologia polska w świetle Science Citation Index Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 12, No 6 (1964) Geologia polska w świetle wypowiedzi geologów zagranicznych Abstract   PDF (Polish)
Romuald Żyłka
 
Vol 56, No 7 (2008) Geologia południowego basenu permskiego Europy Środkowej — wykłady Franza Kockela (RFN) w UAM i PIG Abstract   PDF
Jerzy Głazek, Ryszard Wagner
 
Vol 52, No 10 (2004) GEOLOGIA REGIONU ŁÓDZKIEGO I OBSZARÓW PRZYLEGŁYCH — PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI Uniwersytet Łódzki, Katedra Geologii, 14 października 2004 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Geologia rud metali na 28 MKG w Waszyngtonie Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 69, No 11 (2021) Geologia samorządowa 2021 Abstract   PDF
Joanna Krasuska, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Geologia Senegalu i jego surowce mineralne Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 68, No 5 (2020) Geologia środowiska w PIG Abstract   PDF
Anna Pasieczna, Agnieszka Konon, Paulina Kostrz-Sikora
 
Vol 42, No 5 (1994) Geologia środowiskowa na Litwie Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 63, No 5 (2015) GEOLOGIA STOSOWANA Dolne źródło ciepła dla gruntowych pomp ciepła Abstract   PDF (Polish)
Marta Burchat, Jakub Sokołowski
 
Vol 63, No 2 (2015) GEOLOGIA STOSOWANA Pompy ciepła Abstract   PDF (Polish)
Marta Burchat
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Geologia stosowana w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 69, No 1 (2021) Geologia surowcowa i gospodarcza Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 2, No 12 (1954) Geologia techniczna, inzynierska, inżynieryjna, budowlana Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski
 
Vol 28, No 4 (1980) Geologia teoretyczna i jej znaczenie dla rozwoju nauk przyrodniczych Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 49, No 2 (2001) Geologia torfowisk Borów Tucholskich - Tleń n. Wdą, 29–30.09.2000 Abstract
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 48, No 10 (2000) Geologia u progu trzeciego tysiąclecia - refleksje po 31. Międzynarodowym Kongresie Geologicznym - Rio de Janeiro, Brazylia, 06–17.08.2000 Abstract
Henryk Jacek Jezierski, Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 11 (1970) Geologia w dyskusji przedkongresowej Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 47, No 3 (1999) Geologia w Internecie Abstract
Adam Porębski
 
Vol 42, No 6 (1994) Geologia w ochronie litosfery Abstract
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 43, No 6 (1995) Geologia w ochronie środowiska - wystawa w Państwowym Instytucie Geologicznym, Warszawa, 21.04-30.06.1995 Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 61, No 11/2 (2013) GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE Odpowiedź na artykuł Mariusza-Oriona Jędryska „Polityka geologiczna i surowcowo-energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej” zamieszczony w Przeglądzie Geologicznym nr 9/2013 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 61, No 9 (2013) GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE Polityka geologiczna i surowcowo-energetyczna Rzeczypospolitej Polskiej Abstract   PDF (Polish)
Mariusz-Orion Jędrysek
 
Vol 61, No 12 (2013) GEOLOGIA W PERSPEKTYWIE „Składowanie odpadów promieniotwórczych i niebezpiecznych w głębokich strukturach geologicznych – podsumowanie doświadczeń i plany na przyszłość” tematem I Konferencji PURL Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 55, No 9 (2007) Geologia w pionie i w poziomie Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 63, No 3 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Kamienne elementy architektury miejskiej jako geologiczne zaplecze edukacyjne – przykłady wrocławskie Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 63, No 6 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Local and exotic building and decorative stones in historical castles of SW Poland: a reconnaissance study Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kryza, Marcin Dziedzic, Michael Unterwurzacher, Marta Prell, Katarzyna Pietrzykowska, Daniela Strick, Verena Schumacher, David Wilhelm
 
Vol 63, No 5 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Możliwości edukacji geologii na podstawie wrocławskiego kamienia architektonicznego Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon, Katarzyna D. Zagożdżon
 
Vol 63, No 9 (2015) GEOLOGIA W SZTUCE I ARCHITEKTURZE Surowce skalne Zagłębia Wołyńskiego w okresie II Rzeczypospolitej i ich wykorzystanie Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 68, No 8 (2020) Geologia w Wielkopolsce – od przeszłości po współczesność Abstract   PDF
Błażej Berkowski, Jerzy Fedorowski, Janusz Skoczylas
 
Vol 68, No 8 (2020) Geologia w Wielkopolsce – słowo wstępne Abstract   PDF
Błażej Berkowski, Joanna Rotnicka-Dłużewska, Witold Szczuciński
 
Vol 1, No 8 (1953) GEOLOGIA WOJSKOWA I JEJ ZADANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ lI WOJNY ŚWIATOWEJ Abstract   PDF
Artur Szalimow
 
Vol 1, No 9 (1953) GEOLOGIA WOJSKOWA I JEJ ZADANIA W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ lI WOJNY ŚWIATOWEJ Abstract   PDF
Artur Szlamow
 
Vol 18, No 12 (1970) Geologia wrocławska w służbie gospodarki narodowej Abstract
Stanisław Dyjor
 
Vol 6, No 12 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Konferencja Komisji Mapy Geologicznej Świata Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 6, No 7 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Niektóre wyniki wierceń poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym w zachodnich rejonach ZSRR Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 6, No 4 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Pięćdziesięciolecie prof. dr J. Kašpara Abstract
Zdenek Pacal
 
Vol 6, No 8-9 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Współpraca geologiczna polsko-czechosłowacka w Sudetach Abstract
L. Sawicki
 
Vol 6, No 11 (1958) GEOLOGIA ZA GRANICĄ Z pobytu w Karpatach rumuńskich Abstract
Piotr Karnkowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Geologia Zairu Abstract
Andrzej Miesztalski
 
Vol 37, No 11 (1989) Geologia zdarzeń: rodowód problematyki Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA ZLOZ WĘGLA JIRI SUF- Geologie uhelnych lozisek. Prirodovedecke Vydavatelstvi. Abstract   PDF
W. Mioduszewska
 
Vol 5, No 4 (1957) Geologia złóż iłów ogniotrwałych w okolicach Przysuchej Abstract   PDF
Zbigniew Kozydra, Jan Kostecki
 
Vol 8, No 5 (1960) Geologia złóż ropy i gazu na Saharze Abstract
Romuald Żyłka
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geological administration activities in geological mapping in Poland Abstract   PDF
Ewa Zalewska, Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geological administration in Poland Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski, Ewa Ginal
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geological heritage of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains (Central Poland) Abstract   PDF
Jan Urban, Jerzy Gągol
 
Vol 24, No 6 (1976) Geological investigations of Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński, Wiesław Kozdrój, Jacek Koźma, Ottomar Krentz, Mojmir Opletal, Andrzej Stachowiak
 
Vol 43, No 6 (1995) Geological Map of the Caribbean Abstract
Krystyna Piotrowska
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geological Museum of the Polish Geological Institute Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 51, No 10 (2003) Geological Quarterly na „liście filadelfijskiej” Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks, Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 11 (2001) Geologiczna analiza zdjęć satelitarnych metodą pokryć wielokrotnych: zarys problematyki z przykładami z Polski południowej Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 18, No 10 (1970) Geologiczna efektywność badań metodami geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 62, No 2 (2014) Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu KasprowegoWierchu (Tatry) – odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski, Antoni Wójcik, Zbigniew Perski
 
Vol 46, No 7 (1997) Geologiczna implikacja prawa wodnego Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Geologiczna kartografia seryjna w postaci cyfrowej - stan obecny i perspektywy Abstract
Tomasz Nałęcz
 
Vol 26, No 1 (1978) Geologiczna mapa Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński Brochwicz-Lewiński, Maria Jaskowiak-Schoeneich Jaskowiak-Schoeneich
 
Vol 62, No 3 (2014) Geologiczna ocena możliwości produkcji bloków skalnych z polskich złóż położonych poza Dolnym Śląskiem Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz
 
Vol 56, No 5 (2008) Geologiczna regionalizacja Polski — zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 12 (1976) Geologiczna rejonizacja ropogazonośności ZSRR jako podstawa prognozowania Abstract
W. W. Siemionowicz, S. P. Maksimow, G. E. Dikensztejn, I. M. Alijew, G. A. Arżewskij, W. A. Kirow, N. S. Sabaniejew, J. N. Szwamberger
 
Vol 50, No 2 (2002) Geologiczna wyprawa studentów AGH - Bajkał 2001 Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 68, No 5 (2020) Geologiczne aspekty eksploatacji złóż rud miedzi metodą ługowania in situ Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geologiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska wokół budowli i kopalni Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 44, No 3 (1996) Geologiczne atrakcje Bornholmu Abstract
Bernard Cedro, Tomasz Duda
 
Vol 2, No 9 (1954) GEOLOGICZNE BADANIA ZŁÓŻ RUD W CZECHOSŁOWACJI Abstract   PDF (Polish)
MOJMIR KRAUTER
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Geologiczne i geomorfologiczne warunki rozwoju osadnictwa prahistorycznego na Roztoczu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Maruszczak
 
Vol 57, No 9 (2009) Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Abstract   PDF
Andrzej Kunstman, Katarzyna Poborska-Młynarska, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 41, No 3 (1993) Geologiczne i hydrogeologiczne tło awarii wodnej na poziomie IV Kopalni Soli Wieliczka Abstract
Aleksander Garlicki, Zbigniew Wilk
 
Vol 52, No 11 (2004) GEOLOGICZNE I ŚRODOWISKOWE PROBLEMY GOSPODAROWANIA I OCHRONY DOLINY GÓRNEJ I ŚRODKOWEJ ODRY Międzynarodowa konferencja, Wrocław, 18–19.11. 2004 r. Abstract   PDF
Andrzej Stachowiak
 
Vol 29, No 4 (1981) Geologiczne kartowanie skarp kopalni odkrywkowej na podstawie zdjęć fotogrametrycznych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz
 
Vol 69, No 8 (2021) Geologiczne kolekcje pedagogiczne – dokumenty Juliusza Verreaux (1807–1873) w zbiorach Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 50, No 2 (2002) Geologiczne kontrowersje projektu wiercenia konty- nentalnego (ICDP) w okolicach Gliwic (w morawsko- śląsko-krakowskich waryscydach, na labilnym skłonie Tetydy, w rowie przedkarpackim i w niecce górniczej) Abstract   PDF (Polish)
Dominik Jura
 
Vol 15, No 1 (1967) Geologiczne kryteria bilansowości zasobów złóż kopalin stałych Abstract
Tadeusz Rutowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Geologiczne materiały odniesienia przygotowane w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kucharzyk, Ewa Popiołek
 
Vol 59, No 4 (2011) Geologiczne muzea i parki tematyczne dźwignią edukacji, rozwoju i biznesu Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 13, No 12 (1965) Geologiczne opracowania niemieckie z terenu Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 26, No 10 (1978) Geologiczne podstawy dla nowego zagłębia węgla brunatnego w strefie rowu tektonicznego Poznań-Czempin-Gostyń Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 30, No 4 (1982) Geologiczne podstawy klasyfikacji bloczności złóż kamieni budowlanych Abstract   PDF (Polish)
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 33, No 1 (1985) Geologiczne problemy ochrony środowiska naturalnego Abstract
J.A. Kozłowski
 
Vol 5, No 3 (1957) Geologiczne regiony wód mineralnych Polski Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Geologiczne rozpoznanie złóż surowców ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 63, No 1 (2015) Geologiczne składowanie CO2 a możliwe zagrożenia związane z eksploatacją górotworu Abstract   PDF (Polish)
Adam Wójcicki
 
Vol 63, No 1 (2015) Geologiczne składowanie ditlenku węgla (CCS) jest metodą bezpieczną – dowody geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 57, No 12 (2009) Geologiczne składowiska CO2 fabrykami metanu? Abstract   PDF
Adam Wójcicki, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 61, No 12 (2013) Geologiczne uwarunkowania dynamiki procesów brzegowych rzek zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Karol Augustowski, Dorota Chmielowska, Józef Kukulak
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geologiczne uwarunkowania optymalizacji składowania odpadów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski
 
Vol 66, No 5 (2018) Geologiczne uwarunkowania rozwoju osuwisk w rejonie Krynicy-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Edyta Rycio
 
Vol 57, No 9 (2009) Geologiczne uwarunkowania składowania wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w złożach soli w Polsce Abstract   PDF
Kazimierz Ślizowski, Leszek Lankof
 
Vol 36, No 11 (1988) Geologiczne uwarunkowania systemów krążenia wód podziemnych zlewni Krzny Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Knyszyński
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Geologiczne uwarunkowania wybranych walorów geoturystycznych Pogórza Spisko-Gubałowskiego Abstract   PDF
Aneta Ptaszek
 
Vol 22, No 12 (1974) Geologiczne warunki akumulacji gazu ziemnego w utworach miocenu w rejonie Raciborska na S od Wieliczki Abstract   PDF (Polish)
Julian Krach
 
Vol 25, No 7 (1977) Geologiczne warunki rozwoju osuwiska w Brzeżance koło Strzyżowa Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Józef Chowaniec, Nestor Oszczypko, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 20, No 12 (1972) Geologiczne warunki występowania gazu ziemnego pod Karpatami na S od Bochni Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jawor, Wanda Jawor, Józef Kruczek
 
Vol 13, No 6 (1965) Geologiczne warunki występowania siarki w miocenie okolic Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w osadach kambru we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 20, No 6 (1972) Geologiczne warunki występowania węglowodorów w poziomie wapienia cechsztyńskiego Werry we wschodniej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 16, No 11 (1968) Geologiczne warunki występowania złóż ropy naftowej w neokomie Basenu Paryskiego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 44, No 5 (1996) Geologiczno-geofizyczna interpretacja podkarpackich struktur gazonośnych dewonu na obszarze Lachowice-Stryszawa Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Wojciech Strzetelski, Jadwiga Jarzyna, Wojciech Górecki
 
Vol 64, No 9 (2016) Geologiczno-geofizyczna ocena perspektyw złożowych pierwotnych i wietrzeniowych minerałów tytanowych w rejonie ofiolitowego masywu Ślęży w Sudetach (SW Polska) Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Zdzisław Petecki
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologiczno-inżynierska budowa i stosunki hydrogeologiczne doliny Wisły pod Wyszogrodem Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Buczyński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologiczno-inżynierska charakterystyka gruntów antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa Abstract   PDF (Polish)
Petro Voloshyn
 
Vol 8, No 8 (1960) Geologiczno-inżynierska charakterystyka krasu okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 7, No 3 (1959) Geologiczno-inżynierska ocena badań elektrooporowych dla potrzeb budownictwa wodnego na przykładzie badań w dolinie Nidy Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 56, No 3 (2008) Geologiczno-inżynierska ocena wybranych gruntów jako podłoża autostrady A2 w rejonie Grodziska Mazowieckiego i wyniki badań nad polepszeniem ich właściwości Abstract   PDF
Anna Tekielska
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Geologiczno-inżynierska ocena zwietrzelin gliniastych z południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Roguski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Geologiczno-inżynierska waloryzacja w planowaniu przestrzennym gminy z zastosowaniem danych kartograficznych analizowanych w technologii GIS Abstract   PDF (Polish)
Paweł Dobak, Magdalena Kapelska
 
Vol 35, No 2 (1987) Geologiczno-inżynierski przekrój wzdłuż I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 54, No 9 (2006) Geologiczno-inżynierskie i geomorfologiczne uwarunkowania erozji wąwozowej w lessach w rejonie Kazimierza Dolnego (wąwóz Opolska Droga) Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Dariusz Grabowski
 
Vol 11, No 3 (1963) Geologiczno-inżynierskie problemy budowy stopni wodnych na odcinku doliny górnego Sanu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 21, No 2 (1973) Geologiczno-inżynierskie problemy zwałów i osadników w kopalnictwie siarkowym Abstract   PDF (Polish)
Jan Furmański, Stanisław Kodecki, Jadwiga Szczepańska
 
Vol 47, No 12 (1999) Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania deformacji terenu i szkód budowlanych w staromiejskiej dzielnicy Sandomierza Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mularz, Stanisław Rybicki
 
Vol 6, No 7 (1958) Geologiczno-inżynierskie znaczenie lejów krasowych na przykładzie obszaru częstochowskiego Abstract   PDF
Józef Bażyński, Andrzej Kühn
 
Vol 24, No 7 (1976) Geologiczno-paleontologiczne kolekcje instytutów naukowych i muzeów w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Gertruda Biernat
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologiczno-surowcowe warunki występowania osadów żwirowo-piaszczystych zlodowacenia środkowopolskiego w NE Polsce Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 22, No 4 (1974) Geologiczno-technologiczna ocena niektórych obszarów złożowych magnezytów w Turcji Abstract
Franciszek Białek, Alojzy Machalica, Romuald Pałubicki
 
Vol 54, No 6 (2006) Geologiczny dowód zbrodni—geologia sądowa w postępowaniu karnym Abstract   PDF
Agnieszka Gałuszka, Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 8, No 11 (1960) Geologiczny ośrodek naukowo-badawczy w Nancy Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 13, No 9 (1965) Geologiczny profil otworu Kołbiel Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 49, No 12 (2001) Geologiczny szczyt Europy Wschodniej - Sidorówka, 19­21.09.2001 Abstract
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 45, No 2 (1997) GEOLOGOS - nowy tytuł Abstract
Andrzej Muszyński
 
Vol 49, No 6 (2001) Geomatyka czy geoinformatyka - dodatkowe wyjaśnienia Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomatyka (geoinformatyka) - czy nowa dyscyplina? Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 41, No 6 (1993) Geometria holochroicznego oka trylobita a problemy uniformitaryzmu w geologii - Abstract
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 57, No 9 (2009) Geometria i ewolucja wybranych struktur solnych z obszaru Niżu Polskiego w świetle danych sejsmicznych Abstract   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 26, No 1 (1978) Geometria rozwoju uskoków Abstract
Adam Tokarski
 
Vol 48, No 8 (2000) Geomorfologia gór i wyżyn w Polsce - kontrowersje i nowe spojrzenia - Wólka Milanowska k. Kielc, 16–19.05.2000 Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 43, No 1 (1995) Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawędzi tektonicznych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych barier izolacyjnych w wybranych dolinach rzecznych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Falkowska
 
Vol 65, No 2 (2017) Geopark Arouca w Portugalii Abstract   PDF (Polish)
Edyta Pijet-Migoń, Piotr Migoń
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Góra Św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę! Abstract   PDF (Polish)
Paweł Woźniak, Rafał Sikora, Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Janusz Haisig, Joachim Szulc, Hans Hagdorn
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka Abstract   PDF (Polish)
Roksana Knapik, Piotr Migoń, Adam Szuszkiewicz, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 59, No 4 (2011) Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Kondej
 
Vol 68, No 1 (2020) Geopark Owadów-Brzezinki – niezwykłe stanowisko paleontologiczne udostępnione geoturystycznie Abstract   PDF
Błażej Błażejowski, Piotr Gieszcz, Robert Siuda, Daniel Tyborowski, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 51, No 1 (2003) Geopark "Łuk Mużakowa" - proponowany transgraniczny obszar ochrony georóżnorodności Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Elżbieta Gawlikowska, Jacek R. Kasiński, Jacek Koźma, Manfred Kupetz, Marcin Piwocki, Jochen Rascher
 
Vol 58, No 10 (2010) Geoparki i parki krajobrazowe na 4. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny i Janowiec nad Wisłą, 31.07–8.08.2010 Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 54, No 1 (2006) Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geophysical cartography in Poland—an overview Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Jerzy Nawrocki, Olga Polechońska, Marta Wróblewska
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geophysical mapping for structural geology, prospecting and environment protection purposes Abstract   PDF
Andrzej Gajewski, Stanisław Szczypa, Adam Wójcicki
 
Vol 59, No 2 (2011) Geopic, czyli geologiczne zdjęcie dnia Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 57, No 9 (2009) GEOravis — a new tool for searching, visualization and interpretation of exploration data in 3D geological models of salt structures Abstract   PDF
Tatjana Kühnlenz, Jörg Hammer, Gerhard Mingerzahn, Detlef Schlüter, Michael Schramm
 
Vol 70, No 7 (2022) Georg Andreas (Jerzy Andrzej) Helwing (1666–1748) – zapomniany prekursor geologii i paleontologii na ziemiach polskich Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Aleksandra Arndt, Krystyna Jarosz, Piotr Szrek, Jakub Jakubowski
 
Vol 55, No 1 (2007) George-Louis Leclerc Buffon i jego wpływ na badania przyrodnicze w Polsce Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 4, No 4 (1956) Georgius Agricola Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Georóżnorodność w architekturze – wykorzystanie lokalnych surowców skalnych w architekturze użytkowej na obszarze istniejących i projektowanych geoparków europejskich Abstract   PDF (Polish)
Michał Poros
 
Vol 38, No 7-8 (1990) GEOS - mikrokomputerowy system sporządzania map izolinii i szacowania zasobów krigingiem Abstract
Maria Dolik, Zbigniew Kokesz
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geospatial data integration in rock engineering Abstract   PDF
Joanna Pinińska
 
Vol 56, No 12 (2008) Geosport— udany rok dla sportowców z Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 47, No 3 (1999) GeoStar — pakiet programowy, uniwersalne narzędzie pracy geologa złożowego Abstract
Ryszard Kozula, Jan Szymański
 
Vol 27, No 12 (1979) Geostatyczny opis zmienności zawartości metali w złożu rud kopalni „Trzebionka” Abstract   PDF (Polish)
Jacek Mucha, Marek Szuwarzyński
 
Vol 59, No 7 (2011) Geostrada Sudecka – nowa forma geoturystyki w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński, Justyna Pacuła, Andrzej Stachowiak
 
Vol 46, No 6 (1998) Geotechniczne aspekty składowania niebezpiecznych odpadów w wyrobiskach podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Marcak
 
Vol 24, No 4 (1976) Geotechnika w budownictwie hydrotechnicznym Abstract
Wiesław Subotowicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Geotectonic and sedimentological constraints concerning the palinspastic paleogeography of the Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Mircea Sandulescu
 
Vol 50, No 9 (2002) Geotermalny basen górnej jury centralnej części zapadliska przedkarpackiego i południowo-wschodniej części Niecki Miechowskiej - budowa geologiczna i warunki hydrogeotermalne Abstract   PDF (Polish)
Antoni P. Barbacki
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Geotermia niskotemperaturowa – informacja geologiczna i procedury prawne Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Ryżyński, Edyta Majer
 
Vol 46, No 12 (1998) Geotermia, pallad, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 58, No 7 (2010) Geotermia w Polsce Abstract   PDF
Mariola Jakoniak
 
Vol 48, No 1 (2000) GEOTERMIKA - pakiet programów do archiwizacji i interpretacji danych termicznych w otworach wiertniczych Abstract
Beata Bruszewska, Tomasz Kuciński
 
Vol 19, No 12 (1971) Geotermika głębokich kopalń rud miedzi i klasyfikacja geotermiczma złóż Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Downorowicz
 
Vol 53, No 9 (2005) Geotermobarometria grenwilskich metapelitów z południowej części Ziemi Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie Abstract   PDF
Jarosław Majka
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geotourism in the Suwałki Landscape Park Abstract   PDF
Dorota Nizicka, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Andrzej Ber
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geotouristical values of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mountains regions (Poland) Abstract   PDF
Michał Krobicki, Jan Golonka
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geotourists—welcome to Poland! Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Geotrip Day -Dzień Wycieczek Geologicznych (1997) w Polsce Abstract
Janina Otęska-Budzyn
 
Vol 48, No 4 (2000) Geotrip Day w Borach Tucholskich Abstract
Sławomir Żurek
 
Vol 53, No 2 (2005) Geoturystyka w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstract
Tadeusz Słomka
 
Vol 55, No 11 (2007) Geoturystyka w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 59, No 4 (2011) Geoturystyka – interdyscyplinarna specjalność kształcenia Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Słomka, Wojciech Mayer
 
Vol 51, No 5 (2003) GeoWin - polski system do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej Abstract
Jadwiga Jarzyna, Władysław Twaróg
 
Vol 54, No 9 (2006) Geozagrożenia Lubelszczyzny — erozja wąwozowa Abstract   PDF
Andrzej Budzyński, Dariusz Grabowski, Marek Graniczny, Edyta Kalińska, Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 
Vol 55, No 8 (2007) Geozagrożenia polskiego brzegu Bałtyku Abstract   PDF
Ryszard Dobracki, Szymon Uścinowicz
 
Vol 55, No 8 (2007) Geozagrożenia — zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości — konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego podczas V Międzynarodowych Targów GEOLOGIA 2007 Warszawa, 30.05.2007 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Gérard Chenuet (red.) — Fascynujące dzieje planety Ziemi Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 58, No 10 (2010) Gerd Lüttig 1926–2010 Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 66, No 10 (2018) German Geological Institute – Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jaś-Nowopolska, Hanna Wolska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) German jako wskaźnik warunków hydrogeochemicznych w jeleniogórskim systemie geotermalnym Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Dobrzyński, Tomasz Gruszczyński, Łukasz Birski
 
Vol 49, No 11 (2001) German pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 69, No 8 (2021) Gertruda Herman (1953–2021) Abstract   PDF
Jan Prażak, Marcin Kos
 
Vol 62, No 9 (2014) Gęstość objętościowa pokrywy osadowej na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Olga Rosowiecka, Czesław Królikowski
 
Vol 48, No 3 (2000) Gipsy w Australii i Francji - złoża, sposoby eksploatacji, przeróbki i wzbogacania surowca oraz technologie produkcji różnych asortymentów gipsowych Abstract
Iwona Kosk
 
Vol 17, No 10 (1969) Gipsy w utworach plioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 1 (2001) Gipsy z Niwnic k. Lwówka Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Helena Pitera, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 41, No 8 (1993) GIS w geologii Abstract
Paweł Decewicz, Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 6 (1995) G.J. Peschel (red.) – Beiträge zur mathematischen Geologie und Geoinformatik Abstract
Witold C. Kowalski
 
Vol 55, No 6 (2007) Glacifluwialne facje strumieni przeciążonych zawiesiną na przykładzie plejstoceńskich osadów wschodniej Jutlandii i Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 47, No 9 (1999) Glacitektonika Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego w nawiązaniu do neotektoniki oraz struktur tektonicznych fundamentu krystalicznego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 50, No 8 (2002) Glacitektonika w rejonie Dobrego na Wysoczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska, Mirosław Kamiński
 
Vol 38, No 10 (1990) Glaukonit z osadów górnej kredy niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Ziółkowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000 -8000 lat BP w Polsce Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 6, No 5 (1958) Glinki boksytowe w okolicy Siewierza w świetle analizy termicznej Abstract   PDF
Edward Duchniewski
 
Vol 5, No 2 (1957) Glinki ceramiczne obszaru Krzeszowic Abstract
Mieczysław Budkiewicz, Wanda Wrochniak
 
Vol 12, No 5 (1964) Gliny ceramiczne i ogniotrwałe w świetle badań mineralogicznych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch
 
Vol 16, No 4 (1968) Gliny lessowate Kotliny Sądeckiej jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Cyrkler
 
Vol 44, No 12 (1996) Globale und regionale Steuerungsprozesse biogener Sedimantation - Getynga, Niemcy, 09-11.10.1996 Abstract
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt, 1992.02.13 -14. Abstract
J. Matyszkiewicz
 
Vol 64, No 1 (2016) Globalne ocieplenie jako fenomen kulturowy Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 50, No 11 (2002) Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES) - nowy program Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Glowing stone: Amber in Polish deposits and collections Abstract   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 43, No 11 (1995) G.M. Anderson, Crerar D.A. - Thermodynamics in Geochemistry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 55, No 5 (2007) Gniazdowe akumulacje szczątków fauny w środkowojurajskich iłach rudonooenych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej—wnioski paleobiologiczne Abstract   PDF
Michał Zatoń, Mariusz A. Salamon, Leszek Marynowski, Rafał Zatoń
 
Vol 42, No 5 (1994) G.O. Poinar Jr. - Life in amber Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 22, No 1 (1974) Górna i środkowa płaszczowina reglowa w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 7 (1968) Górna jura w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zofia Dąbrowska
 
Vol 11, No 10 (1963) Górna kreda Saksonii Abstract
Stefan Cieśliński
 
Vol 8, No 11 (1960) Górnictwo i geologia na Radzie Ministrów Abstract
. .
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnictwo i geologia w prawodawstwie Unii Europejskiej Abstract
Michał Gientka
 
Vol 1, No 5 (1953) Górnictwo i hutnictwo żelaza w Zagłębiu Staropolskim Abstract
Stanisław Holewiński
 
Vol 48, No 7 (2000) Górnictwo I środowisko - konferencja UNEP/UNDESA - International Roundtable on Mining and Environment - Berlin II - Berlin, Niemcy, 23-26.11.1999 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Górnictwo odkrywkowe zwięzłych surowców skalnych a ochrona i kształtowanie krajobrazu Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska
 
Vol 44, No 8 (1996) Górnictwo skalne - stan obecny i perspektywy – Jelenia Góra, 16-18.05.1996 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 57, No 10 (2009) Górnictwo w Polsce po wprowadzeniu sieci Natura 2000 — ocena skutków ekonomicznych i społecznych Abstract   PDF
Joanna Kulczycka, Anna Henclik
 
Vol 32, No 11 (1984) Górnictwo węgla brunatnego w 40-leciu Polski Ludowej Abstract
Edward Ciuk
 
Vol 51, No 11 (2003) Górnodewońskie goniatyty Gór Świętokrzyskich (z kolekcji muzeum PIG) i ich pozycja stratygraficzna w skali konodontowej Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnofrańskie goniatyty i konodonty z profilu Płucki (Góry Świętokrzyskie) - Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska
 
Vol 43, No 10 (1995) Górnojurajski kompleks biohermalny w okolicach Niegowonic i Grabowej k. Zawiercia Abstract
Wojciech Irmiński
 
Vol 32, No 4 (1984) Górnojurajskie dolomity z okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 51, No 3 (2003) Górnokredowe amonity Sachalinu: stratygrafia, paleobiogeografia Abstract   PDF (Polish)
Elena Jazykowa
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Górnokredowe radiolarie z margli puchowskich sukcesji czorsztyńskiej w pienińskim pasie skałkowym (stanowisko Cervena Skala, Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
Miroslava Smrečková
 
Vol 34, No 6 (1986) Górnokredowe struktury tektoniczne w jednostce niedzickiej wschodniej części bloku Homoli (Małe Pieniny) Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 16, No 12 (1968) Górnomioceńskie osady ilaste Sudetów Abstract   PDF
Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Górnoordowickie wydarzenie anoksyczne (?) w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich - zapis sedymentologiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trela
 
Vol 36, No 5 (1988) Górnopaleozoiczne i mezozoiczne skały magmowe w Gwinei (Afryka Zachodnia) Abstract
Wacław M. Kowalski
 
Vol 35, No 11 (1987) Górnopermski zespół gondwańskich miospor w osadach dolnego pstrego piaskowca Polski Abstract
Ryszard Fuglewicz
 
Vol 3, No 6 (1955) Górno-śląska stacja terenowa Instytutu-Geologicznego l kierunki jej działalności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Siedlecki
 
Vol 30, No 1 (1982) Górny karbon (stefan) w wierceniu Donatowo-1 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 13, No 5 (1965) Górny karbon w wierceniach w Sławnikowicach koło Zgorzelca Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 24, No 11 (1976) Górny oksford okolic Częstochowy Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Zdzisław Rożak
 
Vol 54, No 10 (2006) Górny tyton i berias w płaszczowinie reglowej dolnej Tatr Zachodnich w świetle danych lito-, bio- i magnetostratygraficznych Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Góry niosące śmierć; Pinatubo oraz inne wulkany Abstract
Marek Graniczny
 
2751 - 3000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>