Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 48, No 6 (2000) Koncepcja rozwoju i zastosowań komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt
Piotr Herbich, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Koncepcja Tetydy po 100 latach Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 28, No 6 (1980) Koncepcja zabudowy hydrotechnicznej Wisły i jej dorzecza oraz potrzeby rozpoznania geologicznego Abstrakt   PDF
Aleksander Łaski
 
Vol 22, No 10 (1974) Koncepcja zagospodarowania nowego okręgu górniczego surowców skalnych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 47, No 1 (1999) Koncepcja zmian naliczania opłat eksploatacyjnych Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 34, No 5 (1986) Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej Abstrakt   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 44, No 7 (1996) Koncesjanowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce przez firmy krajowe Abstrakt
Maciej Nowakowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Koncesje na poszukiwanie bursztynu Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część I) Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 43, No 11 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część II) Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 9 (1996) Koncesjonowanie działalności eksploatacyjnej i poszukiwawczo-rozpoznawczej złóż surowców budowlanych i drogowych Abstrakt
Maria Mariańska, Ewa Zaleska
 
Vol 44, No 8 (1996) Koncesjonowanie eksploatacji złóż węgla kamiennego Abstrakt
Przemysław Krogulec
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Koncesjonowanie poszukiwań i eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce w świetle nowego prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Michał Wilczyński
 
Vol 44, No 12 (1996) Koncesjonowanie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacji wód leczniczych i termalnych na terenie Polski - Abstrakt
Małgorzata Zawadzka
 
Vol 19, No 1 (1971) Końcowa faza realizacji międzynarodowego programu badań górnego płaszcza Ziemi Abstrakt
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 40, No 8 (1992) Końcowa konferencja Projektu IGCP "Bio-Events" - Getynga, 1992.02.16-19. Abstrakt
M. Narkiewicz
 
Vol 46, No 3 (1998) Końcowe spotkanie uczestników 362 Projektu IGCP Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation - Stara Lesna, Słowacja, 29.09-05.10.1997 Abstrakt
Marta Bąk, Krzysztof Bąk, Adam Gasiński, Michał Krobicki
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja - Środowiskowe i techniczno-ekonomiczne uwarunkowania górnictwa skalnego - Polanica Zdrój, 24-26.09.1997 Abstrakt
Ryszard Hutnik
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych - Wiedeń, Austria, 02-10.09.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Konferencja analizy termicznej w Davos Abstrakt
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 2 (1997) Konferencja Baltic Marine Science - Ronne na Bornholmie,Dania, 22-26.10.1996 Abstrakt
Teresa Szczepańska
 
Vol 42, No 11 (1994) Konferencja Biotic recovery from mass extinction events - Plymouth, 05-07.09.1994 Abstrakt
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Konferencja DEUQUA -- Poczdam, Niemcy, 26-28.08.2002 Abstrakt
Maria Górska, Ryszard Dobracki, Andrzej Piotrowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Konferencja EurosyberyjskiejSubkomisji Holocenu INQUA nt. Późny vistulian i wczesny holocen regionu pomiędzy Sprewą i Odrą - Bautzen­Dychów, 01­05.05.2001 Abstrakt
Magdalena Ratajczak
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocenu – holocenu (20 000 - 8000 lat BP), 1-3 października 1992 r. Abstrakt
Barbara Manikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Konferencja GEODE/ESF/NGU — The Fennoscandian Shield Precambrian Province — Moi, Rogaland, Norwegia, 08–12.07.2001 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk, 26 – 27 czerwca 1992 r. Abstrakt
Wacław Florek
 
Vol 48, No 10 (2000) Konferencja GEOSCIENCE 2000 - Manchester, W. Brytania, 17–20.04.2000 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 9, No 4 (1961) Konferencja grupy geologiczno-inżynierskiej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 47, No 1 (1999) Konferencja i warsztaty grupy roboczej projektu Analizaprzestrzenna obszarów zlodowaconych Komisji ZlodowaceńINQUA - Warszawa, 25-27.09.1998 Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja Kartograficzne metody badań a sporządzanie ocen ekologicznych środowiska naturalnego, Pułtusk, 27-28.11.1995 Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Młoda tektonika w kształtowaniu rzeźby i osadów Kotliny Orawskiej - Zakopane-Kiry, 14-17.05.1997 Abstrakt
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 43, No 4 (1995) Konferencja międzynarodowa - Zagadnienia ekspandującej Ziemi - Wrocław-Sosnówka, 14-17.11.1994 Abstrakt
Stefan Cwojdziński, Jan Koziar
 
Vol 44, No 11 (1996) Konferencja międzynarodowa Karst - Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability - KatowiceUstroń, 10-13.06.1996 Abstrakt
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja Migration'95, Saint-Malo, Francja, 10-15.09.1995 Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 22, No 9 (1974) Konferencja na temat zastosowania izotopów uranu w hydrogeologii Abstrakt
Andrzej Róźkowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Konferencja NA TO ASI poświęcona skaleniom, 29 czerwca - 10 lipca 1993 r. Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 42, No 5 (1994) Konferencja naukowa - granice fizyki podstawowej (Frontiers of fundamental physics) - Olimpia, Grecja 27 - 30.09.1993 Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 11, No 6 (1963) Konferencja Naukowa Komisji Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej w Sofii Abstrakt
Henryk Świdziński
 
Vol 41, No 1 (1993) Konferencja naukowa na temat złóż mineralnych Europy, 21 marca-4 kwietnia 1992 r. Abstrakt
J. Wiszniewska, S. Oszczepalski
 
Vol 42, No 1 (1994) Konferencja naukowa PIG " Trzeciorzędowa Formacja Siarkonośna zapadliska przedkarpackiego", 7 października 1993 r. Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 41, No 8 (1993) Konferencja naukowa w Chełmie, 25 lutego 1993 r. Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Konferencja naukowa Złoża rud miedzi - geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań perspektywy - Lublin, 17-18.09.1998 Abstrakt
Jadwiga Pieczonka
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowa: Geologiczne i geofizyczne badania podstawowe w poszukiwaniach, rozpoznawaniu i ocenie złóż surowców skalnych, Krynica, 28-30.09.1995 Abstrakt
Anna Smoleńska
 
Vol 45, No 4 (1997) Konferencja naukowo-techniczna Nowe projekty głębokich badań geologicznych i geofizycznych na obszarze Polski - Warszawa, 27.01.1997 Abstrakt
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Konferencja naukowo-techniczna nt.: Perspektywy poszukiwań węglowodorów w utworach czerwonego spągowca oraz węglanowych osadach cechsztynu w basenie permskim Niżu Polskiego - Warszawa, 24.10.1996 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowo-techniczna w Oddziale Warszawa II SITPNiG, Warszawa, 08.11.1995 – Abstrakt
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja neotektoniczna w Sudetach, 15 -17 października 1992 r. Abstrakt
D. Krzyszkowski, P. Migoń, W. Sroka
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja nt. Problemy międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w obszarach przygranicznych Białorusi, Czecho-Słowacji, Litwy, Polski i Ukrainy, Tomaszów Lubelski 24-27.09.1992 Abstrakt
K.H. Wojciechowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Konferencja paleontologiczna w Lyonie, 7 – 9 lipca 1993 Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja Perytetydy, Paryż, Francja, 23–24.11.2000 Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Konferencja Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu Europy - Rzym, 20 - 22.09.1993 Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Konferencja prasowa głównego geologa kraju dr Michała Wilczyńskiego na temat nowego prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Ewa Madurowicz, Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 7 (1996) Konferencja prasowa w MOŚZNiL nt. realizacji ustawowych zadań PIOŚ w 1995 r. Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Problemy ekologiczne poligonów wojskowych - Żagań, 29.07-02.08.1996 Abstrakt
Jerzy Stawin, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja Problemy geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu - Lublin, 10-11.04.1995 Abstrakt
Władysław Pożaryski, Jan Rzechowski
 
Vol 2, No 3 (1954) KONFERENCJA PROGRAMOWA NAUCZYCIELI TECHNIKÓW GEOLOGICZNYCH CUG Abstrakt
Jan Janczyk
 
Vol 25, No 10 (1977) Konferencja robocza poświęcona matematycznej analizie anomalii i ich interpretacji geologicznej w rozpoznaniu geomagnetycznym Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Konferencja Rozwój poskiej myśli w poszukiwaniach naftowych - Kraków, 25-26.09.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Systemy Informacji Geograficznej GIS w praktyce - Kraków, 14-15.11.1996 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 6 (2002) Konferencja Tectonics and Magma 2001 - Budziszyn, 22­24.06.2001 Abstrakt
Michał Mierzejewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja terenowa geologów w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego — przeł. Tąpadła, Sudety, 01–04.10.2000 Abstrakt
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 44, No 10 (1996) Konferencja terenowa podgrupy Projektu IGCP nr 369 Przejawy magmatyzmu w basenach ryftowych - Budapest-Mecsek-Biikk, 14-21.07.1996 Abstrakt
Wojciech Narębski, Ryszard Kryza
 
Vol 48, No 3 (2000) Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - Bełchatów, 15–16.10.1999 Abstrakt
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 40, No 8 (1992) Konferencja UNESCO - IGCP Projekt 262 w AIbani - Tirana, 1991.10.11-18 Abstrakt
M.A. Gasiński
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja UNESCO-IGCP projektu 362 Tethyan and Boreal Cretaceous, Maastricht, Holandia, 17-18.09.1995 Abstrakt
M. Adam Gasiński
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja w 25-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego pt. Aktualne problemy nauk mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26-28.09.1994 Abstrakt
Piotr Wyszomirski, Witold Żabiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Konferencja — Barwa w przyrodzie, nauce i technice — Wrocław, 27-28.11.1998 Abstrakt
Jacek Bogdański
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja: Projekt IGCP nr 369 - Ewolucja porównawcza basenów ryftowych Paratetydy - drugie coroczne międzynarodowe spotkanie i wycieczka terenowa, Mamaja, Rumunia, 29.09-03.10.1995 Abstrakt
Jerzy Liszkowski
 
Vol 25, No 2 (1977) Konferencje naukowe na temat badań k konkrecji •i analizy konkrecyjnej w ZSRR Abstrakt
Piotr Wasilewicz Zarickij
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencje naukowe zorganizowane w 1992 r. pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 43, No 9 (1995) Konferencje pt. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro, 15-17.11.1995 Abstrakt
Joanna Budka
 
Vol 41, No 1 (1993) Kongres geofizyczny w Paryżu, 30 maja - 5 czerwca 1992 r. Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Kongres jurajski w Argentynie - Mendoza, Argentyna, 19-23.10.1994 Abstrakt
Andrzej Wierzbowski, Michał Krobicki
 
Vol 49, No 3 (2001) Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych — Ustroń, 11–15.09.2000 Abstrakt
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Kongresy karbońsko-permskie – aspekty historyczne i inne.. Abstrakt
Eva Paproth
 
Vol 47, No 2 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 47, No 8 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 45, No 5 (1997) Konieczność i możliwości wykorzystania odpadów przy budowie autostrad Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 49, No 10 (2001) Koniunktura na platynowce - nowe inwestycje geologiczne i górnicze Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 24, No 10 (1976) Konkrecja związana z kanalikami robaka z fliszu karpackiego okolic Żywca Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 26, No 7 (1978) Konkrecje w piaskowcach (P1) białego spągowca okolic Lubina Abstrakt   PDF
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 49, No 9 (2001) Konkurs 2001: Odyseja Ziemska - obchody Dni Ziemi w Oddziale Górnośląskim PIG Abstrakt
Paweł Woźniak
 
Vol 43, No 5 (1995) Konkurs na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 50, No 11 (2002) Konstanty Karaczun 1923–2002 Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 6, No 1 (1958) Konstanty Tołwiński - nestor geologów polskich Abstrakt
Stanisław Krajewski
 
Vol 45, No 4 (1997) Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Zagożdżon, Paweł Zagożdżon
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Kontrola jakości analizy jako podstawa wiarygodności wyników Abstrakt   PDF
Piotr Pasławski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Kontrola zawartości rtęci w wodach i ściekach oczyszczonych. Wybór metody - CV-AAS czy GF-AAS? Abstrakt   PDF
Zofia Kowalewska
 
Vol 47, No 4 (1999) Kontrowersje wokół przyczyn wielkich katastrof ekologicznych Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 22, No 9 (1974) Konturowanie automatyczne Abstrakt   PDF
Jacek Owczarczyk
 
Vol 38, No 9 (1990) Kontynentalne osady chlorkowe w górnym cechsztynie Polski Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Konwencja i Targi PDAC - Toronto, Kanada, 08-11.03.1998 Abstrakt
Barbara Żbikowska, Eligiusz Balcerzak
 
Vol 45, No 5 (1997) Konwencja i targi PDAC w Toronto - Toronto, Kanada, 09-12.03.1997 Abstrakt
Mirosława Pietras, Barbara Żbikowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Koordynacja Informacji o Środowisku Przyrodniczym Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 9, No 7 (1961) Koordynacja ogólnobranżowa w zakresie działalności hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Kopaliny towarzyszące Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 40, No 10 (1992) Kopaliny towarzyszące złożu węgla brunatnego Bełchatów - uwarunkowania odzysku i możliwości gospodarczego wykorzystania Abstrakt
Wojciech Wiśniewski
 
Vol 8, No 7 (1960) Kopaliny użyteczne Białorusi Abstrakt
K. I. Łukaszou, Z. A. Garelik, U. U. Stecko
 
Vol 23, No 8 (1975) Kopaliny użyteczne Egiptu Abstrakt
Tadeusz Smakowski
 
Vol 24, No 9 (1976) Kopaliny użyteczne Ekwadoru Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 23, No 10 (1975) Kopaliny użyteczne Libii Abstrakt
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 23, No 3 (1975) Kopaliny użyteczne Sudanu Abstrakt
Tadeusz Smakowski
 
Vol 38, No 10 (1990) Kopalna dolina rzeczna z interglacjału mazowieckiego (?) w rejonie Zuzeli – Małkini - Czyżewa w świetle nowych profilów geologicznych Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 13, No 2 (1965) Kopalne algi w lessach Abstrakt
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Kopalne osady aluwialne rzeki roztokowej z okresu interglacjału lubelskiego między Włocławkiem a Ciechocinkiem Abstrakt   PDF
Janusz W. Jeziorski
 
Vol 7, No 3 (1959) Kopalnia Annopol zjawiska krasu wgłębnego na fałdzie Rachowa Abstrakt   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 13, No 6 (1965) Kopalnia siarki w Piasecznie Abstrakt   PDF
Stanisław Pawłowski, Katarzyna Pawłowska, Bolesław Kubica
 
Vol 51, No 7 (2003) Kopalny lód lodowcowy w Tatrach? Abstrakt   PDF
Bogdan Gądek, Andrzej Kotyrba
 
Vol 24, No 8 (1976) Kopalny profil wietrzeniowy wapieni i margli górnojurajskich (dolnokimeryjskich) sprzed transgresji albskiej z Ożarowa Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 10, No 12 (1962) Koperty ciśnień w otworze Magnuszew Abstrakt   PDF
Lucjan Roman
 
Vol 43, No 5 (1995) Kopułowate struktury w badeńskich gipsach Naddniestrza Abstrakt
Igor Igorowicz Turczynow, Wiaczesław Mikołaewicz Andrijczuk
 
Vol 24, No 6 (1976) Kordyliery Karpat Zachodnich w świetle tektoniki płyt litosfery Abstrakt   PDF
Wacław Józef Sikora
 
Vol 26, No 5 (1978) Korelacja anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera z miąższością skorupy ziemskiej określoną na podstawie głębokich sondowań sejsmicznych na obszarze Polski wzdłuż profilów VII oraz M-7, LT-2 Abstrakt   PDF
Teresa Grabowska, Maria Raczyńska
 
Vol 42, No 9 (1994) Korelacja chronostratygraficzna lessów Polski Południowej i Ukrainy Północno-Zachodniej Abstrakt
Henryk Maruszczak
 
Vol 23, No 12 (1975) Korelacja dolomitów kruszconośnych w przekrojach otworów wiertniczych rej. Zawiercia Abstrakt   PDF
Janusz Pomykała
 
Vol 29, No 10 (1981) Korelacja geofizyczna utworów kredy we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej i na południowym Podlasiu Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 37, No 4 (1989) Korelacja i analiza czynnikowa cech geochemicznych tzw. czarnych łupków w Sudetach Abstrakt   PDF
Stanisław Koszela
 
Vol 24, No 8 (1976) Korelacja jednostek litostratygraficznych wapienia muszlowego Gór Świętokrzyskich i Śląska oraz ich pozycja chronostratygraficzna Abstrakt   PDF
Jerzy Trammer, Krystyna Zawidzka
 
Vol 42, No 9 (1994) Korelacja litogeofizyczna badeńskich osadów chemicznych zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 50, No 12 (2002) Korelacja pomiędzy poziomami akritarchowymi i trylobitowymi w górnym kambrze Gór Świętokrzyskich - wstępne dane Abstrakt   PDF
Anna Żylińska, Zbigniew Szczepanik
 
Vol 9, No 5 (1961) Korelacja pozycji stratygraficznej lessów i ich własności inżyniersko-geologiczne w profilu Gołębic Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska
 
Vol 13, No 4 (1965) Korelacja profilów triasu i dolnej jury w NE Polsce i na Litwie Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 9, No 12 (1961) Korelacja środkowego bononu Tomaszowa Mazowieckiego i Antoninowa Abstrakt
Jan Kutek
 
Vol 30, No 5 (1982) Korelacja stratygraficzna kambru syneklizy perybałtyckiej w Polsce Abstrakt   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 33, No 2 (1985) Korelacje wskaźników obtoczenia ziarn kwarcu uzyskanych metodami graniformametrii mechanicznej i projekcji fotograficznej Abstrakt   PDF
Waldemar Jezierski, Wojciech Szwajgier
 
Vol 44, No 3 (1996) Korzyści z łączenia GIS i RDBMS Abstrakt
Krystyna Kupiszak
 
Vol 44, No 11 (1996) Korzyści złączenia GIS i relacyjnych baz danych (dyskusji cd.) Abstrakt   PDF
Ryszard Chybiorz
 
Vol 46, No 12 (1998) Korzystanie z komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Marek Fert
 
Vol 23, No 4 (1975) Kości Cervus elaphus L i n . z doliny Neru Abstrakt   PDF
Helena Hurcewicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Koszty badań inżyniersko-geologicznych w gospodarce wodnej Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 44, No 1 (1996) Kotlina Orawsko-Nowotarska jako perspektywiczny zbiornik wód. zwykłych w deficytowym regionie Karpat Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Danuta Poprawa, Krzysztof Witek
 
Vol 30, No 4 (1982) Kotły eworsyjne na pustyni Gobi Abstrakt
Jerzy Kotowski, Ireneusz Wróbel
 
Vol 19, No 7 (1971) Koło Ziemi Lubuskiej PTG Abstrakt
Emilia Jamkowa, Tadeusz Dzioba
 
Vol 3, No 9 (1955) Kra jurajska spod Łukowa w świetle prac wiertniczych Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 44, No 6 (1996) Kra(?) osadów eoceńskich pod Werblinią k. Pucka Abstrakt
Sylwester Skompski
 
Vol 2, No 8 (1954) KRA TRZECIORZĘDU W UTWORACH PLEJSTOCENU W POZNANIU NA GARBARACH Abstrakt   PDF
Feliks Różycki
 
Vol 25, No 2 (1977) Krąg megalityczny Stonehenge Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 11 (1982) Krajowa baza kopalin a problem importu i eksportu surowców mineralnych Abstrakt
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tIe "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce" wg stanu na 31.12.1991 r. Część I Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31.12.1991". Część III Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Krajowa baza surowców mineralnych i zasobów wód podziemnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1991 r.". Część II - Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Krajowa baza surowców mineralnych na tle "Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1992 r." Abstrakt
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 34, No 1 (1986) Krajowa konferencja Geologiczna Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 41, No 5 (1993) Krajowa konferencja "Niekonwencjonalne wykorzystanie złóż soli" 5 - 6 listopada 1992 r. Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Krajowa Konferencja Woda dla rolnictwa - Tuczno, 25-27.05.1994 Abstrakt
Stanisław Chuchro
 
Vol 44, No 7 (1996) Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET –POLSKA Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 24, No 3 (1976) Krajowe naturalne surowce jubilersko-ozdobne Abstrakt
Michał Sachanbiński
 
Vol 41, No 2 (1993) Krajowe seminarium sedymentologiczne nt. Osady i procesy sedymentacji w środowiskach i systemach de pozycyjnych w zapisie współczesnym i kopalnym - Poznań, 31 sierpnia-2 września 1992 r. Abstrakt
G. Czapowski
 
Vol 12, No 11 (1964) Krajowe surowce do produkcji ziem bielących Abstrakt   PDF
Jan Nowacki, Barbara Ciechomska
 
Vol 2, No 6 (1954) KRAJOWE SUROWCE DO WYTWARZANIA FARB MINERALNYCH Abstrakt   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 12, No 5 (1964) Krajowe surowce ilaste Abstrakt   PDF
Zbigniew Tokarski
 
Vol 13, No 12 (1965) Krajowe surowce kaolinowe Abstrakt   PDF
Zbigniew Polesiński
 
Vol 50, No 12 (2002) Krajowy Plan Gospodarki Opadami Komunalnymi Abstrakt   PDF
Lidia Sieja
 
Vol 30, No 11 (1982) Krakowidy jako górotwór kaledoński Abstrakt   PDF
Czesław Haranczyk
 
Vol 26, No 6 (1978) Krakowska paleozoiczna prowincja tellurkowa Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 35, No 3 (1987) Kras i ślady robót górniczych na Górze Milechowskiej k. Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski, Mieczysław Studencki
 
Vol 12, No 4 (1964) Kras na wyspie Wolin Abstrakt
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 27, No 7 (1979) Kras tatrzański Abstrakt
Jerzy Głazek, Jerzy Grodzicki, Jan Rudnicki, Zbigniew Wójcik
 
Vol 24, No 7 (1976) Krater meteorytowy w dnie Jeziora Bodeńskiego? Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 33, No 4 (1985) Krawędź platformy węglanowej dolomitu płytowego na wyniesieniu Łeby Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 7, No 6 (1959) kreda górna w wierceniu oporowym Ostrów Mazowiecka IG I Abstrakt   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 10, No 3 (1962) Kreda i kręgowce kredowe Mongolii Abstrakt
Stefan Cieśliński
 
Vol 9, No 6 (1961) Kreda i trzeciorzęd południowych Czech Abstrakt
Stefan Cieśliński
 
Vol 35, No 3 (1987) Kreda jeziorna wskaźnikiem rozpoczęcia holoceńskiej wymiany wód podziemnych Abstrakt   PDF
Krzysztof Petelski, Andrzej Sadurski
 
Vol 21, No 4 (1973) Kreda opolska – problematyka stratygraficzna i złożowa Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Danuta Radwan
 
Vol 7, No 12 (1959) Kreda pisząca z okolic Kolna Małyszówki Abstrakt
Zygmunt Gil
 
Vol 25, No 2 (1977) Kreda w okolicy Kraśnika - Zakrzewa rena podstawie głębokich otworów wiertniczych) Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 37, No 1 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 2 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 3 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 4 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 6 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 9 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 10 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 11 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 37, No 12 (1989) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 1 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 2 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 4 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 5 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 6 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 7 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 8 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 9 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 10 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 11 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 12 (1988) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 1 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 2 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 3 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 4 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 5 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 6 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 7 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 10 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 11 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 35, No 12 (1987) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 1 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 2 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 3 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 4 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 5 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 6 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 7 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 8 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 9 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 11 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 34, No 12 (1986) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 1 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 2 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 3 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 4 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 5 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 6 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 7 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 8 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 9 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 10 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 11 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 33, No 12 (1985) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 1 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 2 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 3 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 4 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 5 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 6 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 7 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 10 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 11 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 32, No 12 (1984) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 1 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 3 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 4 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 6 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 7 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 10 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 11 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 31, No 12 (1983) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 1 (1982) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 2 (1982) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 3 (1982) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 4 (1982) Kronika Abstrakt
. .
 
Vol 30, No 5 (1982) Kronika Abstrakt
. .
 
2751 - 3000 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>