Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 47, No 10 (1999) IV konferencja z cyklu Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym - Ślesin, 05 - 07.05.1999 Abstrakt
Ryszard Wyrwicki, Joanna Specylak-Skrzypecka, Grażyna Ślusarczyk
 
Vol 9, No 8 (1961) IV Kongres Techników Polskich Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 43, No 9 (1995) IV krajowe spotkanie sedymentologów, Kraków, 26- 28.06.1995 Abstrakt
Michał Gradziński, Stanisław Leszczyński
 
Vol 44, No 10 (1996) IV międzynarodowe sympozjum Cephalopods – Present and Past - Grenada, Hiszpania, 15-17.07.1996 Abstrakt
Cyprian Kulicki
 
Vol 7, No 10 (1959) IV Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne w Budapeszcie Abstrakt
Nasser Tarass
 
Vol 7, No 10 (1959) IV Międzynarodowe Sympozjum Geofizyczne w Budapeszcie Abstrakt
, .
 
Vol 41, No 8 (1993) IV Międzynarodowe Sympozjum Kredowe, 26 września - 4 października 1993 r.; I Robocze Spotkanie nt. Wczesnoturońskich Inoceramów, 5 – 6 października 1993 I. Abstrakt
Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 46, No 3 (1998) IV Ogólnopolska Sesja Naukowa - Datowanie minerałów i skał - Lublin, 11-12.12.1997 Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 51, No 11 (2003) IV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY MIKROPALEONTOLOGICZNE MIKRO 2003 Kazimierz Dolny 28–30.05.2003 r. Abstrakt
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 22, No 7 (1974) IV Regionalne sympozjum termobarogeochemii procesów minerałotwórczych Abstrakt
Łukasz Karwowski
 
Vol 46, No 1 (1998) IV sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego - Pokrzywna k. Głuchołaz, 17 - 19.10.1997 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 23, No 5 (1975) IV Sympozjum Międzynarodowej Asocjacji Genezy Złóż Kruszcowych (IAGOD) Abstrakt
Hanna Chilińska, Ewa Górecka, Łukasz Karwowski, Jadwiga Pawłowska
 
Vol 51, No 12 (2003) IV Warsztaty Terenowe EUROCARB 2003 — Maguez, Lanzarote & Fuerteventura, Hiszpania, 16–21.09.2003 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 33, No 7 (1985) IX Konferencja Generalna CODATA w Izraelu Abstrakt
Barbara Namysłowska-Wilczyńska
 
Vol 47, No 2 (1999) IX Konferencja Sozologiczna - Kraków, 01-02.10.1998 Abstrakt
Mariusz Krzak
 
Vol 26, No 11 (1978) IX Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Abstrakt
Ewa T. Stępkowska
 
Vol 19, No 3 (1971) IX Międzynarodowy Kongres Przeróbki Kopalin Abstrakt
Janusz Laskowski
 
Vol 67, No 3 (2019) IX Ogólnopolska Konferencja Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 28–29.03.2019 Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Maria Kuberska, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 20, No 6 (1972) IX Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne w Lądku Zdroju Abstrakt
Andrzej Skalski, Andrzej Szynkiewicz
 
Vol 48, No 1 (2000) IX Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Współczesne Problemy Hydrogeologii - Hydrogeologia na przełomie wieków, Kielce, 15 - 17.09.1999 Abstrakt
Piotr Herbich, Bronisław Paczyński
 
Vol 41, No 6 (1993) IX Spotkanie Badaczy Bursztynu w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, 6 listopada 1992 r. Abstrakt
Róża Kulicka, Teresa Pietrzak
 
Vol 42, No 11 (1994) IX Sympozjum International Association on the Genesis of Ore Deposits - Pekin, 12-18.08.1994 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 50, No 9 (2002) Izochroniczna korelacja płytkowodnych osadów gipsowych w badeńskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy) (poster) Abstrakt   PDF
Maciej Bąbel, Andrej Bogucki
 
Vol 16, No 1 (1968) Izotopowe wskaźniki przepływu wód podziemnych Abstrakt   PDF
Jerzy Krotowicz
 
Vol 15, No 1 (1967) Izotopowe wskaźniki przepływu wód podziemnych Abstrakt   PDF
Jerzy Krotowicz
 
Vol 47, No 5 (1999) Izotopowo-inkluzyjne badania spoiw diagenetycznych w obrębie złoża gazu Paproć-Cicha Góra Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 21, No 5 (1973) Izotopy siarki w złożach kruszcowych Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 34, No 7 (1986) Izotopy stabilne jako źródło informacji o procesach złożotwórczych na przykładzie tarnobrzeskich złóż siarki rodzimej Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Izotopy strontu jako znaczniki środowiskowe do rozpoznania warunków krążenia wód podziemnych w wielopoziomowych systemach wodonośnych Abstrakt   PDF
Ewa Krogulec, Katarzyna Sawicka, Sebastian Zabłocki, Zdzisław Bełka, Mateusz Zieliński
 
Vol 48, No 9 (2000) Izotopy w środowisku przyrodniczym Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas, Janina Szaran, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Ił zawęglony – właściwości geologiczno-inżynierskie mioceńskiego gruntu organicznego występującego w deformacjach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry Abstrakt   PDF
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
 
Vol 18, No 3 (1970) Iłowce z klinoptylolitem w Karpatach fliszowych Abstrakt
Tadeusz Wieser
 
Vol 22, No 5 (1974) Iły ceramiczne w rejonie Mastek w powiecie łowickim Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 50, No 3 (2002) Iły formacji poznańskiej - kopaliny służące ochronie i rekonstrukcji środowiska Abstrakt   PDF
Paweł Brański
 
Vol 50, No 3 (2002) Iły formacji poznańskiej jako surowce ceramiczne Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 26, No 4 (1978) Iły kaolinitowe warstw międzywęglowych kopalni Turów Abstrakt   PDF
Kazimierz Szpila, Barbara Widaj
 
Vol 23, No 1 (1975) Iły kredowe z Wąwału i Komprachcic oraz ich przydatność dla ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 23, No 2 (1975) Iły kredowe z Wąwału i Komprachcic oraz ich przydatność dla ceramiki budowlanej Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Iły serii poznańskiej jako podłoże składowisk odpadów na przykładzie odsłonięcia w Budach Mszczonowskich Abstrakt   PDF
Beata Łuczak-Wilamowska
 
Vol 40, No 5 (1992) Iły serii poznańskiej w Sierakowicach - skład mineralny i właściwości surowcowe Abstrakt
Andrzej Konon
 
Vol 8, No 1 (1960) Iły „spągowe” Sobolizny na tle geologicznej budowy rejonu Abstrakt   PDF
Bogumiła Zalewska
 
Vol 44, No 3 (1996) J .A.R. Ortigao - Soil mechanics in the light of critical state theories. An Introduction; J. Atkinson - An introduction to the mechanics of soils and foundations. Through critical state soil mechanics; R. LancelIotta - Geotechnical engineering Abstrakt
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 43, No 11 (1995) J. Askne - Sensors and Environmental Applications of Remote Sensing Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 49, No 12 (2001) J. Badura & B. Przybylski - Korelacja morfologiczna i wiekowa tarasów głównych rzek regionu dolnośląskiego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 10 (2000) J. Bażyński (red.) - Instrukcja sporządzania mapy warunków geologiczno-inżynierskich w skali 1 : 10 000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 10 (2000) J. Bażyński (red.) - Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich Abstrakt
Włodzimierz Kowalski
 
Vol 43, No 7 (1995) J. Bertrand-Sarfati, C. Monty (ed.) - Phanerozoic Stromatolites II Abstrakt
Alfred Uchmann
 
Vol 44, No 5 (1996) J. Biarez & P. Y. Hicher - Elementary Mechanics of Soil Behaviour. Saturated Remoulded Soils Abstrakt
Jerzy Liszkowski
 
Vol 47, No 4 (1999) J. Binder & J. Dziewański - Budownictwo wodne a ochrona środowiska przyrodniczego. System wodny Gabczikowo na Dunaju – Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 10 (2003) J. Bridge — Rivers and Floodplains — Forms, Processes and Sedimentary Record Abstrakt
Tomasz Zieliński
 
Vol 46, No 12 (1998) J. Buraczyński - Roztocze, budowa-rzeźba-krajobraz Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 48, No 4 (2000) J. Chlachula, R.A. Kemp & J. Tyráček (red.) - Quaternary of Siberia Abstrakt
Roman Żurawek
 
Vol 48, No 5 (2000) J. Ciesielczuk, M. Jabłońska & K. Kozłowski — Geologia dla studentów geografii Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 3 (2001) J. Dercourt, M. Gaetani, B. Vrielynck, E. Barrier, B. Biju-Duval, M.F. Brunet, J.P. Cadet, S. Crasquin, M. Sandulescu (eds.) — Atlas Peri-Tethys, Palaeogeo- graphical maps Abstrakt
Ryszard Dadlez, Marcin Piwocki
 
Vol 44, No 6 (1996) J. Donner - The Quaternary History of Scandinavia Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 4 (1994) J. Dziewański (red. nauk.) - Encyklopedyczny słownik sozologiczny Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 2 (1994) J. E. Mojski - Europa w plejstocenie. Ewolucja środowiska przyrodniczego Abstrakt
Józef Wojtanowicz, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 2 (1996) J. Farndon - Dictionary of Earth Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 9 (1994) J. Fijałkowski - Gawędy staszowskie. Z wędrówek geologa Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 9 (2003) J. Gancarski (red.), J. Munia, E. Słyś-Janusz, M. Twaróg & S. Wilga — W kręgu światła lampy naftowej Abstrakt
Halina Urban
 
Vol 47, No 1 (1999) J. Grabowska & K. Jakubowski (red.) - Prace z zakresu historii nauk geologicznych Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 45, No 4 (1997) J. Gravensteijn, C. Kortman, R. Potenza – Multilingual Thesaurus of Geosciences Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 8 (1995) J. Grodzicki (red.) - Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego (tom 1-3) Abstrakt
Michał Gradziński
 
Vol 44, No 10 (1996) J. Haydukiewicz, J. Niśkiewicz (red.) - Prace Geologiczno- Mineralogiczne L. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-1995) Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 41, No 9 (1993) J. Jersak, K. Sendobry, Z. Śnieżko – Postwarciańska ewolucja wyżyn lessowych w Polsce - (REC.) Abstrakt
Józef Superson
 
Vol 42, No 3 (1994) J. Kolbuszewski - Ochrona przyrody a kultura Abstrakt
Małgorzata Gonera, Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 9 (2003) J. Kotlarczyk & T. Ratajczak — Ochra karpacka z Czerwonek Hermanowskich koło Tyczyna Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 48, No 7 (2000) J. Kotowski (red.) - Prekonsolidacja i klasyfikacja gruntów trzecio- i czwartorzędowych Środkowego Nadodrza. Zagadnienia geotechniki Środkowego Nadodrza Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 67, No 2 (2019) J. KOZIAR – Expanding Earth and Space Geodesy. Society of Geologist Alumni Wrocław University, Wrocław 2018, 94 str. Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 2 (2000) J. Kułtuniak (red.) - Rzeki: Kultura. Cywilizacja. Historia. Tom 7. Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 1 (2000) J. Lis & A. Pasieczna (red.) - Atlas geochemiczny aglomeracji szczecińskiej 1 : 200 000. Część I: gleby, osady wodne, wody powierzchniowe Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 3 (1996) J. Lis, A. Pasieczna (red.) - Atlas geochemiczny Polski (1 : 2 500 000) Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 47, No 4 (1999) J. Liszkowski, M. Barlik & J. Śledziński - Geotectonics and geodynamics of the Teisseyre-Tornquist Zone Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 9 (2000) J. Liszkowski (red.) - Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 49, No 6 (2001) J. Moratalla, J.L. Sanz, I. Melero & S. Jiménez - Yacimientos Paleoicnológicos de La Rioja (huellas de dinosaurios) Abstrakt
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 44, No 8 (1996) J. Nemcok (red.) - Geologicka mapa Tatier (Geological Map of the Tatra Mountains) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 6 (1994) J. Przybyłek - Hydrogeologia Sahary w rejonie masywu Eglab (Algierska Sahara Zachodnia) Abstrakt
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 43, No 10 (1995) J .R. Craig, D.J. Vaughan -Microscopy and Ore Petrography Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 1, No 4 (1953) J. S. Lee: Gieołogia Kitaja Abstrakt
B. Areń
 
Vol 48, No 9 (2000) J. Skoczylas - Wstęp do geologii Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 9 (1999) J. Skoczylas — Wstęp do geologii Abstrakt
Piotr Kłysz
 
Vol 46, No 3 (1998) J. Streich - 30 Jahre Club of Rome. Anspruch. Kritik. Zukunft Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Szczepańska & E. Kmiecik - Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych Abstrakt
Ewa Liszkowska
 
Vol 62, No 9 (2014) J. SZEWCZYK & K. LECH –Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie skarbem Śląska Opolskiego (propozycje zajęć edukacyjnych). Abstrakt   PDF
Adam Bodzioch, Elena Jagt-Yazykova, Dorota Konietzko-Meier
 
Vol 45, No 9 (1997) J. Urbański - Zrozumieć GIS - Analiza informacji przestrzennej Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 1 (1994) J. Vozar (ed.) - Special volume to the problems of the Paleozoic geodynamic domains. Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 47, No 8 (1999) J. Zemann (red.) — Energievorräte und mineralische Rohstoffe: Wie lange noch? Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstrakt
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 47, No 5 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstrakt
Peter A. Ziegler
 
Vol 47, No 6 (1999) J. Znosko (red.) - Atlas tektoniczny Polski Abstrakt
Franz Kockel
 
Vol 41, No 12 (1993) Jacek Wojciech Szymanko 1937-1993 Abstrakt
Stanisław Dąbrowski, Czesław Nowakowski
 
Vol 65, No 1 (2017) Jach R., Rychliński T. & Uchman A. (red.) – Skały osadowe Tatr. Abstrakt   PDF
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 12 (2002) Jadwidze Dembowskiej z okazji 85-lecia Abstrakt
Sylwester Marek, Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 9 (1992) Jadwiga Raniecka-Bobrowska 1904 -1990 Abstrakt
I. Grabowska
 
Vol 42, No 8 (1994) Jadwiga Święcka-Pawliszyn (1929 - 1944) Abstrakt
Ryszard Białostocki
 
Vol 36, No 12 (1988) Jagodzin 1 - najgłębszy otwór wiertniczy w depresji północnosudeckiej Abstrakt
Jerzy Milewicz, Kazimierz Dyjaczyński
 
Vol 27, No 7 (1979) Jak powstała Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:30 000 Abstrakt
Maria Bac-Moszaszwili, Jan Burchart, Jerzy Głazek, Piotr Roniewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Jak żona Cezara ... Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 64, No 2 (2016) Jaką klasyfikację gruntów powinniśmy stosować w Polsce po przyjęciu normy Eurokod 7? Abstrakt   PDF
Waldemar St. Szajna
 
Vol 40, No 8 (1992) Jaki będzie nowy podział systemu karbońskiego? Abstrakt
Zdzisław Bełka
 
Vol 45, No 4 (1997) Jaki rodzaj piór mogły mieć dinozaury, wnioskując z wczesnojurajskiego materiału ichnologicznego z Massachusetts (USA)? Abstrakt   PDF
Gerard Gierliński
 
Vol 61, No 6 (2013) Jaki wpływ na gospodarkę wodną może mieć wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych? Abstrakt   PDF
Małgorzata Woźnicka
 
Vol 43, No 9 (1995) Jakie zapotrzebowanie na młodą kadrę geologiczną będzie w Polsce do roku 2005? Abstrakt
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Jakość wód podziemnych w obszarze projektowanego ujęcia w Wojkowicach (trias, GZWP Bytom) Abstrakt   PDF
Jacek Różkowski, Krzysztof Jóźwiak, Sylwester Sadowski, Sławomir Wesołowski
 
Vol 64, No 6 (2016) Jakość wód podziemnych w strefie dopływu wód do ujęcia „Czarny Dwór” i „Zaspa Wodna” w Gdańsku Abstrakt   PDF
Agnieszka Karwik, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski, Anna Szelewicka
 
Vol 51, No 11 (2003) Jakość wód rzecznych zlewni Dzierżąznej Abstrakt   PDF
Janusz Burchard, Urszula Hereźniak-Radecka, Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 28, No 6 (1980) Jakość zwykłych wód podziemnych w dorzeczu Wisły Abstrakt   PDF
Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 10, No 7 (1962) Jakościowe oznaczanie bituminów metodą wyciągów kapilarnych Abstrakt
Krystyna Szpanier
 
Vol 44, No 3 (1996) Jan Andrzej Czubek (1935-1995) Abstrakt
Urszula Woźnicka, Andrzej Zuber
 
Vol 19, No 12 (1971) Jan Czarnocki współzałożycieI i dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 30, No 10 (1982) Jan Jaśkiewicz i jego rola w dziejach nauk geologicznych w Polsce Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Jan Kicuła (1927 -1992) Abstrakt
M. J.
 
Vol 41, No 9 (1993) Jan Rudnicki (1934 - 1992) Abstrakt
Jerzy Głazek, Teresa Madeyska
 
Vol 7, No 12 (1959) Jan Samsonowicz Abstrakt
Henryk Makowski
 
Vol 36, No 1 (1988) Jan Samsonowicz (w rocznicę 100-lecia urodzin) Abstrakt
Henryk Makowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Janina Łyczewska 1913-2003 Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 17, No 11 (1969) Jarosyt hydroniowy Abstrakt
Jan Kubisz
 
Vol 19, No 11 (1971) Jarosyty w serii iłów poznańskich Abstrakt   PDF
Anna Cieśla, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Jaskinie i speleologia na Węgrzech Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 49, No 12 (2001) Jaskinie lawowe - zarys problematyki Abstrakt   PDF
Michał Gradziński, Renata Jach
 
Vol 46, No 7 (1997) Jaskinie regionu świętokrzyskiego i ich ochrona Abstrakt   PDF
Jan Urban, Jacek Gubała, Andrzej Kasza
 
Vol 51, No 1 (2003) Jaskinie w gipsach Niecki Nidziańskiej Abstrakt   PDF
Jan Urban, Jacek Gubała, Andrzej Kasza
 
Vol 25, No 5 (1977) Jaspisy z miejscowości Świerki koło Nowej Rudy na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Maciej Pawlikowski
 
Vol 66, No 4 (2018) J.B. MIECZNIK – O losach polskich geologów Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 44, No 10 (1996) J.C. Davis - Statistics and Data Analysis in Geology Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 7 (1997) J.E. Kaczmarek - Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1920-1958) Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 12, No 2 (1964) Jednootworowe metody izotopowe i elektryczne wyznaczania kierunku przepływu wód gruntowych Abstrakt   PDF
Marian Borowczyk, Czesław Królikowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Jednorodność sieci monitoringowej wód podziemnych w rejonie kompleksu składowisk odpadów w Strzemieszycach Abstrakt   PDF
Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak, Rafał Kucharski
 
Vol 15, No 3 (1967) Jedność i różnorodność nauk geologiczmych w świetle teorii prognoz Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 5 (1986) Jednostki allostratygraficzne - propozycja nowych wydzieleń formalnych w polskiej klasyfikacji stratygraficznej Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 11, No 1 (1963) Jednostki geologiczne Polski Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 36, No 1 (1988) Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie regionu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 3 (1988) Jednostki glacjalne i interglacjalne w plejstocenie Wyżyny Miechowskiej i Niecki Nidziańskiej Abstrakt   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 36, No 3 (1988) Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr - komentarz krytyczny Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 8 (2001) Jednostki strukturalne Karpat zewnętrznych między Sołą a Dunajcem Abstrakt   PDF
Kazimierz Żytko
 
Vol 41, No 6 (1993) Jednostki tektoniczne metamorfiku strzelińskiego w świetle nowej analizy strukturalnej (Dolny Śląsk) Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Jednowymiarowe modelowania reologii litosfery - wprowadzenie do metody Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński, Paweł Poprawa, Marcin Dąbrowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Jerzy Bogumił Pusch prekursorem ochrony geologicznych stanowisk dokumentacyjnych Abstrakt
Jerzy Gągol, Jan Urban
 
Vol 42, No 8 (1994) Jerzy Hammer (1923 - 1994) Abstrakt
Juliusz Mróz
 
Vol 41, No 9 (1993) Jerzy Jaros (1925 -1992) Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 43, No 3 (1995) Jerzy Jerzmański (1927 -1994) Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 41, No 6 (1993) Jerzy Kanasiewicz (1934 - 1992) Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 50, No 6 (2002) Jerzy Kotowski 1936­2001 Abstrakt
Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński
 
Vol 41, No 7 (1993) Jerzy Woiński (1929 - 1992) Abstrakt
Henryk Jurkiewicz, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 35, No 7 (1987) Jeszcze o genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych Abstrakt   PDF
Jan Dowgiałło, Paweł M. Leśniak
 
Vol 48, No 12 (2000) Jeszcze o geoinformatyce w Polsce (na marginesie art. J. Michalaka) Abstrakt
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 3, No 10 (1955) Jeszcze o organizacji przedsiębiorstw geologicznych Abstrakt
Jan Borowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Jeszcze o sapropelitach karbońskich w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt
Zbigniew Buła, Anna Jurczak-Drabek, Stanisława Knafel
 
Vol 2, No 6 (1954) JESZCZE O SŁOWNIKU GEOLOGICZNYM Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 43, No 1 (1995) Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 12 (1995) Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) - dyskusja Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 43, No 12 (1995) Jeszcze raz o budowie geologicznej Góry Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie) - odpowiedź Abstrakt
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 33, No 10 (1985) Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach (artykuł dyskusyjny), cz. I Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 11 (1985) Jeszcze raz o płaszczowinie strażowskiej w Tatrach, cz. II Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 10 (1985) Jeszcze raz o strukturach kolistych: identyfikacja, interpretacja oraz aspekty praktyczne Abstrakt   PDF
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 63, No 11 (2015) Jeszcze raz o terranach w Polsce i ich wędrówce Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 11, No 10 (1963) Jeszcze w sprawie Miedzianej Góry i regionalnych koncepcji poszukiwań rud metali w Górach świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 9, No 1 (1961) Jeszcze w sprawie poszukiwań rud metali Abstrakt   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 48, No 4 (2000) Jeziorno-bagienne osady organiczne interstadiału prewarciańskiego w odsłonięciach kopalni „Bełchatów” Abstrakt   PDF
Zofia Balwierz, Jan Goździk
 
Vol 48, No 1 (2000) Jeziorny charakter obniżenia węgrowskiego w interglacjale eemskim Abstrakt   PDF
Małgorzata Bruj, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 61, No 3 (2013) Jezioro Hańcza – wstępne wyniki geologicznej interpretacji obrazów sonarowych Abstrakt   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Andrzej Ber, Joanna Szpygiel, Paweł Szpygiel
 
Vol 44, No 4 (1996) J.F.H. Thompson - Magmas, Fluids and Ore Deposits Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 9 (1999) J.F.M. Clark (ed.) - BSHS Monographs Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 9 (2003) J.G. Maund & M. Eddleston — Zagrożenia geologiczne w inżynierii geologicznej Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 44, No 1 (1996) J.G. Stone, P.G. Dunn - Ore Reserve Estimates in the Real World Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 7 (1995) J.H. Lipps (ed.) - Fossil Prokaryotes and Protists Abstrakt
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 48, No 3 (2000) J.J. Małecki - Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 8, No 7 (1960) Jodometryczne oznaczanie siarki w węglu Abstrakt
Ryszard Szwermer, Robert Borowy
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Jon chlorkowy w wodach porowych osadów dennych Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Halina Jankowska, Jerzy Bolałek
 
Vol 42, No 8 (1994) Jost Wiedmann (1931 - 1993) Abstrakt
Ryszard Marcinowski
 
Vol 40, No 6 (1992) Józef Bażyński - Mapa sozologiczna - artykuł dyskusyjny Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 40, No 12 (1992) Józef Eugeniusz Baranowski Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 47, No 2 (1999) Józef Poborski 1912-1998 Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 47, No 3 (1999) Józef Porzycki 1932-1998 Abstrakt
Albin Zdanowski
 
Vol 49, No 7 (2001) Józef S. Bażyński 1927–2001 Abstrakt
Zbigniew Frankowski, Andrzej Sadurski
 
Vol 49, No 7 (2001) Józef S. Bażyński 1927–2001 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 49, No 7 (2001) Józef S. Bażyński 1927–2001 Abstrakt
Bogdan Ney
 
Vol 49, No 2 (2001) Józef Zbigniew Deczkowski 1926–2000 Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 48, No 4 (2000) J.R. Craig, D.J. Vaughan & B.J. Skinner - Resources of the Earth Origin, Use and Environmental Impact Abstrakt
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 6 (2000) J.R. Craig, D.J. Vaughan & B.J. Skinner — Resources of the Earth. Origin, Use and Environmental Impact Abstrakt
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Jubileusz 300 lat wrocławskiej Alma Mater — reminiscencje geologów: historia, geologia, kamień Abstrakt
Andrzej Grodzicki, Grażyna Kryza, Ryszard Kryza, Henryk Walendowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Jubileusz 30-lecia Oddziału Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie - Pułtusk, 17-18.09.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 7 (1972) Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Dr inż. R. Krajewskiego Abstrakt
A. Białaczewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Jubileusz 40-lecia Technikum Geologicznego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 6 (2001) Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Jurkiewicza Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski, Bolesław J. Kowalski
 
Vol 49, No 11 (2001) Jubileusz 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Kotlarczyka Abstrakt
Tadeusz Słomka
 
Vol 49, No 10 (2001) Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstrakt
Kaja Pietsch
 
Vol 51, No 1 (2003) Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt
Witold Chmielewski, Piotr Roniewicz
 
Vol 42, No 4 (1994) Jubileusz 75-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica - Kraków, 16 -17.06.1994 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Jubileusz 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego i 30-lecia działalności Samodzielnej Pracowni Geologii Wybrzeża Morskiego w Szczecinie (24.05.1994) Abstrakt
Michalina Ruszała
 
Vol 43, No 1 (1995) Jubileusz 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Oddziale Świętokrzyskim w Kielcach (16.11.1994) Abstrakt
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 49, No 1 (2001) Jubileusz 90-lecia profesora Władysława Pożaryskiego Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 43, No 1 (1995) Jubileusz 90-lecia urodzin doc. dr Jadwigi Burtan Abstrakt
Danuta Poprawa, Antoni Wójcik
 
Vol 51, No 6 (2003) Jubileusz pięćdziesięciolecia Przeglądu Geologicznego - Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 17, No 10 (1969) Jubileusz Prof. Dr Walerego Goetla Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 25, No 11 (1977) Jubileusz Prof. Stefana Zbigniewa Różyckiego i Międzynarodowe Sympozjum Czwartorzędowe Abstrakt
Leszek Lindner, Janina Nunberg-Witkowska
 
Vol 25, No 6 (1977) Jubileusz Profesora Antoniego Łaszkiewicza Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 51, No 4 (2003) Jubileusz Profesora Wiesława Heflika - Abstrakt
Lucyna Natkaniec-Nowak, Tadeusz Ratajczak
 
Vol 47, No 2 (1999) Jubileuszowa sesja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla - Porto, Portugalia, 21-26.09.1998 Abstrakt
Barbara Kwiecińska, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 27, No 10 (1979) Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 60-lecia działalności Instytutu Geologicznego Abstrakt
Barbara Słowańska
 
Vol 47, No 6 (1999) Jubileuszowa XXV Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich - Kielce, 27 - 28.03.1999 Abstrakt
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 51, No 8 (2003) Jubileuszowe posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 49, No 4 (2001) Jubileuszowe uroczystości 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 27, No 1 (1979) Jubileuszowy 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 20, No 1 (1972) Jubileuszowy XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Rafał Unrug
 
Vol 9, No 12 (1961) Julian Tokarski Abstrakt
M. Turnau-Morawska
 
Vol 36, No 12 (1988) Jura Alp Południowych Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 3, No 9 (1955) Jura i kreda środkowa okolic Gościeradowa Abstrakt   PDF
Janusz Uberna
 
Vol 23, No 11 (1975) Jura środkowa niecki miechowskiej SW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Małgorzata Giżejewska
 
Vol 34, No 6 (1986) Jurajskie konkrecje żelaziste-manganowe w sukcesji czorsztyńskiej (pieniński pas skałkowy) Abstrakt   PDF
Tomasz Zydorowicz, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Jurajskie złoże antracytu w Myn-tou-gpu Abstrakt
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Jurassica II - Konferencja Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Starachowice, 27-29.09.2001 Abstrakt
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 42, No 8 (1994) J.W. Dewey, I.G. Gass, G.B. Curry, N.B.W. Harris, A.M.C. Sengor (red.) - Allochthonous terranes Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 12 (2002) J.W. Schopf - Kolebka życia. O narodzinach i najstarszych śladach życia na Ziemi Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 6 (1994) J.Y.Chen - Book of Abstracts Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 5 (2002) K. & K. Maciejakowie - Złoto. Vademecum poszukiwacza Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 10 (1995) K. Bell, J. Keller (eds) - Carbonate Volcanism Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 45, No 6 (1997) K. Bińka,J. Dzierżek (red.), K. Grzybowski, U. Jarosińska, Z. Lamparski, L. Lindner & L. Marks - Rzeźba i osady czwartorzędu Polski Środkowej. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z geomorfologii i geologii czwartorzędu Abstrakt
Tomasz Zieliński
 
Vol 42, No 9 (1994) K. Kasprzak, J. Skoczylas - Rozwój ochrony przyrody nieożywionej i ożywionej. Historia i współczesność Abstrakt
Leonard Jochemczyk
 
Vol 61, No 9 (2013) K. PROBIERZ, M. MARCISZ & A. SOBOLEWSKI – Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 8 (2003) K. Probierz — Górnictwo na cenzurowanym Abstrakt
Witold. C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska
 
Vol 51, No 11 (2003) K. Smith — Environmental Hazards. Assesing risk and reducing disaster Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 43, No 8 (1995) K. Smulikowski - Droga po kamieniach. Wspomnienia Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 49, No 2 (2001) K. Tobolski - Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych Abstrakt
Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 49, No 2 (2001) K. Tobolski - Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych Abstrakt
Sławomir Żurek
 
Vol 44, No 3 (1996) K. von Gehlen, D.D. Klemm - Mineral deposits of the Erzgebirge/KrusneHory Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1995) K. Wyrwicka,R. Wyrwicki- Waloryzacja złóż kopalin ilastych w Polsce (z mapą 1 : 750000) Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 51, No 3 (2003) Kadm na przełomie XX i xxi wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 13, No 4 (1965) Kadra geologiczna w Polsce Abstrakt
Bolesław Bursztyn
 
Vol 19, No 7 (1971) Kadrowy aspekt rozwoju hydrogeologii Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 44, No 8 (1996) Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy lito stratygrafii triasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, Thomas Topulos
 
Vol 45, No 4 (1997) Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy litostratygrafiitriasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego - dyskusja Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Andrzej Iwanow
 
Vol 45, No 4 (1997) Kajper czy pstry piaskowiec? Problemy litostratygrafiitriasu kujawskiego odcinka wału środkowopolskiego - replika Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski, Thomas Topulos
 
Vol 49, No 4 (2001) Kalcyfiry forsterytowe z Zawiercia Abstrakt   PDF
Ewa Koszowska
 
Vol 24, No 11 (1976) Kalcyfiry w otworze wiertniczym w Zawierciu Abstrakt   PDF
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 46, No 5 (1998) Kalcytowe pseudomorfozy po siarczanach z warstw terebratulowych Abstrakt   PDF
Adam Bodzioch, Tomasz Wojaczyk
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Kaledonidy i waryscydy Sudetów Zachodnich Abstrakt   PDF
Jerzy Don
 
Vol 38, No 1 (1990) Kaledonidy środkowej Europy - orogenem przesuwczym złożonym z terranów Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 4, No 3 (1956) Kaledonidy sudeckie i ich waryscyjska przebudowa Abstrakt   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 42, No 11 (1994) Kaledońskie krakowidy jako górotwór transpresyjny Abstrakt
Czesław Harańczyk
 
Vol 60, No 8 (2012) KALEJDOSKOP GEOLOGICZNY Ratujmy groby geologów Abstrakt   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 44, No 5 (1996) Kalendarium (1 marca -10 kwietnia 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 8 (1996) Kalendarium (11 czerwca-lO lipca 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 6 (1996) Kalendarium (11 kwietnia-10 maja 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 9 (1996) Kalendarium (11 lipca-10 sierpnia 1996 r.) –przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 7 (1996) Kalendarium (11 maja-lO czerwca 1996 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 1 (1996) Kalendarium (listopad-grudzień, 1995 r.) – przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 3 (1996) Kalendarium (luty 1996 r.) - przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Kalendarium (maj-czerwiec-lipiec) - przegląd ważniejszych wydarzeń i spotkań Abstrakt
W. Marek Brzezicki
 
2751 - 3000 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>