Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 44, No 2 (1996) I karpackie warsztaty tektoniczne - Kościelisko'95, Kościelisko k. Zakopanego, 08-10.12.1995 Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 42, No 4 (1994) I Konferencja Naukowa nt. Zagospodarowania Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym Bełchatów, 15 -17.09.1993 Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) I Konferencja Naukowa w ZSRR poświęcona geologii szelfu Abstract
Stanisław Musielak
 
Vol 17, No 2 (1969) I Konferencja Naukowa-Techniczna w Zielonej Górze – Surowce skalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północno-Zachodnich Abstract
Honorata Leszczyszn, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 51, No 3 (2003) I Konferencja Naukowo-Techniczna — Węgiel Brunatny z Sieniawy — Nowe Wyzwania dla Energetyki i Środowiska — Łagów, 05–07.12.2002 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 12, No 9 (1964) I Krajowe Kolokwium Jurajskie Abstract
Lidia Malinowska
 
Vol 21, No 6 (1973) I Krajowe Sympozjum Lessowe Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 46, No 1 (1998) I Latynoamerykański Kongres Sedymentologiczny - Porlamar, Wenezuela, 16 - 19.11.1997 Abstract
Hubert Kiersnowski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 42, No 9 (1994) I Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego - Wrocław, 20-23.06.1994 Abstract
Zbigniew Kozłowski
 
Vol 19, No 12 (1971) I Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 4 (1995) I narodowy kongres speleologiczny Czech - Jedovnice, Czechy, 22-27.11.1994 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 3 (2003) I Ogólnopolska Konferencja GPR — Zastosowanie radaru do penetracji gruntu (GPR) w badaniach geologicznych — Wrocław, 25.11.2002 Abstract
Stanisław Ciechanowicz, Adam Szynkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) I Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Geologów - Miękinia koło Krakowa, 12–15.05.2000 Abstract
Marek Łodziński
 
Vol 43, No 10 (1995) I sedymentologiczny kongres SEPM Linked Earth Systems, St. Petersburg Beach (Floryda), USA, 10- 21.08.1995 Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 24, No 3 (1976) I Seminarium Polsko- Czechosłowackie na temat Surowców Skalnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 58, No 9/2 (2010) I Studenckie Hydrogeologiczne Warsztaty Terenowe Námestovo, Słowacja, 11–13.06.2010 Abstract   PDF
Jolanta Kaźmierczak, Andrzej Witkowski, Damian Szatkowski
 
Vol 58, No 8 (2010) I Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej Podlesice, 12–14.05.2010 Abstract   PDF
Zbigniew Cierech, Jacek Łojek
 
Vol 52, No 10 (2004) I. Wiatr, H. Marczak & J. Sawa — Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w środowisku Abstract
Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
 
Vol 46, No 7 (1997) I. Wiatr (red.) - Technika i technologia w ochronie środowiska Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) IAS 2001 - 21. naukowe spotkanie sedymentologów - Davos, Szwajcaria, 03-05.09.2001 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: głos w dyskusji Abstract
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 1 (2001) ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: zaproszenie do dyskusji Abstract   PDF (Polish)
Marek Lewandowski, Andrzej Żelaźniewicz, Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Marek Jarosiński, Stanisław Skompski
 
Vol 46, No 6 (1998) Ichnologiczny zapis paleośrodowiska w utworach miocenu transgredującego na flisz jednostki skolskiej w rejonie Dubiecka Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel, Alfred Uchman
 
Vol 36, No 6 (1988) Ichtiofauna w stratygrafii Karpat Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Anna Jerzmańska
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Identyfiikacja pokładów węgla jako przykład najbardziej szczegółowych korelacji stratygraficznych Abstract   PDF
S. Z. Stopa
 
Vol 57, No 4 (2009) Identyfikacja cech morfologicznych minerałów ciężkich metodami komputerowej analizy obrazu na przykładzie dolnokarbońskich skał wulkanoklastycznych Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak, Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk
 
Vol 67, No 3 (2019) Identyfikacja domieszek V, Co, Ni i Au w minerałach kruszcowych rud Fe-Ti-V (NE Polska) na podstawie analiz mikrosondą rentgenowską (EMPA) Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Sadłowska, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 51, No 9 (2003) Identyfikacja i badania starych składowisk na obszarze środkowej części zlewni Pilicy — implikacje geosozologiczne Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Irmiński
 
Vol 68, No 9 (2020) Identyfikacja i możliwość przystosowania łupków powęglowych z pirytem do stosowania w budownictwie drogowym Abstract   PDF
Andrzej Duszyński, Wiktor Jasiński, Łukasz Jórdeczka, Aneta Pryga-Szulc
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Identyfikacja okresów suszy hydrogeologicznej na podstawie obserwacji źródeł w Pienińskim Parku Narodowym (pieniński pas skałkowy) – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 63, No 7 (2015) Identyfikacja pigmentów z zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienicy nr 41 na Starym Rynku w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Filipiak
 
Vol 31, No 4 (1983) Identyfikacja pospolitych minerałów węglanowych przy użyciu wskaźników barwiących Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski, Marek Narkiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Identyfikacja procesów denitryfikacji w rejonie obszaru zasilania ujęcia wód podziemnych Tursko B Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon, Piotr Michał Jan Kaczmarek
 
Vol 56, No 11 (2008) Identyfikacja procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych poniżej torfowiska — Pożary, Kampinoski Park Narodowy Abstract   PDF
Dorota Porowska, Paweł M. Leśniak
 
Vol 25, No 11 (1977) Identyfikacja śródcechsztyńskich granic odbijających północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie współczynników odbicia Abstract
Andrzej Jarzyna, Kaja Pietsch
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Identyfikacja systemu krążenia wód podziemnych w procesie ustalania zasobów odnawialnych na przykładzie zlewni Redy i Zagórskiej Strugi Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Identyfikacja wymywania azotu na podstawie badań chemizmu wód w rolniczych systemach drenarskich na przykładzie Wysoczyzny Kałuszyńskiej Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Zabłocki
 
Vol 49, No 9 (2001) I.D.L. FOSTER (red.) - Tracers in Geomorphology Abstract
Wojciech Zgłobicki
 
Vol 43, No 11 (1995) IGCP - aktualne informacje Abstract
Stanisław Burliga
 
Vol 59, No 12 (2011) IGLIŃSKI B., BUCZKOWSKI R., CICHOSZ M. & PIECHOTA G. – Technologie geoenergetyczne. Monografia. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 37, No 1 (1989) Ignacy Domeyko- w stulecie zgonu Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 20, No 12 (1972) Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego Abstract
Józef Wojnar
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Igły gąbek w utworach Badenu okolic Korytnicy Abstract
Helena Hurcewicz
 
Vol 41, No 8 (1993) II Bałtycka Konferencja Stratygraficzna, 9 - 14 maja 1993 r. Abstract
Zdzisław Modliński, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 4 (1999) II Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 25–26.02.1999 Abstract
Jacek Koźma, Cezary Sroga
 
Vol 44, No 12 (1996) II Karpackie Warsztaty Tektoniczne '96 – sesja terenowa - Gorce-Podhale-Beskid Sądecki-Bieszczady, 08-15.07.1996 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) II Karpackie Warsztaty Tektoniczne Zakopane-Kiry '96- Kiry k. Zakopanego, 06-08.12.1996 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) II Konferencja - Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku - Słupsk, 23-25.06.1994 Abstract
Stanisław Rudowski
 
Vol 46, No 1 (1998) II konferencja naukowa Badania podstawowe w geologii złóż surowców skalnych Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich - Kraków - Mogilany, 25-27.09.1997 Abstract
Anna Smoleńska
 
Vol 58, No 8 (2010) II Konferencja Naukowa pt. Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka Gdynia, 12–14.05.2010 Abstract   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 42, No 4 (1994) II konferencja naukowa w sprawie badań geodynamicznych obszaru Polski w ramach EUROPROBE Project - Warszawa, 2.03.1994 Abstract
Aleksander Guterch
 
Vol 41, No 3 (1993) II Konferencja Sozologiczna, 25 - 26 września 1992 r. Abstract
U. Urbaniak-Biernacka
 
Vol 23, No 7 (1975) II Kongres Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 8 (1997) II Kongres Regionalnej Kartografii Geologicznej i Systemów Informatycznych - Barcelona, Hiszpania, 16-20.06.1997 Abstract
Mirosława Pietras
 
Vol 42, No 1 (1994) II Krajowe Spotkanie Sedymentologów, 4 - 7 września 1993 r. Abstract
Kazimiera Malik
 
Vol 46, No 12 (1998) II międzynarodowa konferencja East Meets West - Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods - MEIOGRM '98 - Kraków, 01-04.09.1998 Abstract
Jadwiga Jarzyna, Roman Semyrka
 
Vol 51, No 7 (2003) II Międzynarodowa Konferencja Gleboznawczo-Archeologiczna — Piza, Włochy, 12–15.05.2003 Abstract
Anna Budek, Przemysław Mroczek
 
Vol 9, No 12 (1961) II Międzynarodowa Konferencja na temat Mineralogii i Petrografii Glin w Pradze Abstract
Kazimierz Chmura, Zbigniew Szmal
 
Vol 56, No 2 (2008) II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów Kletno, 11.08.2007 Abstract   PDF
Andrzej Gustaw
 
Vol 45, No 8 (1997) II Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEN'97-Kielce,10-13.04.1997 Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 16, No 10 (1968) II Naukowo-techniczna konferencja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska w Gdańsku Abstract
Julian Ciżyński, Bolesław Kotowski
 
Vol 43, No 7 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40 - Lublin, 26-27.10.1995 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 43, No 12 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin, 26-27.10.1995 Abstract
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 57, No 8 (2009) II Ogólnopolski Kongres Geotermalny Energia geotermalna— dla zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu Bukowina Tatrzańska, 23–25.09.2009 Abstract   PDF
Beata Kępińska, Józef Chowaniec
 
Vol 54, No 1 (2006) II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Rekonstrukcja paleośrodowisk jeziorno-torfowiskowych Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 60, No 12 (2012) II Polski Kongres Geologiczny Warszawa, 17–19.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Mizerska, Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 12 (1997) II Polsko-Ukraińska Konferencja Współczesne problemy mechaniki ciał niejednorodnych - Warszawa, 11-13.09.1997 Abstract
Zbigniew Frankowski
 
Vol 41, No 12 (1993) II runda przetargowa na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 51, No 8 (2003) II Seminarium Meteorytowe — Olsztyn, 24–26.04.2003 Abstract
Janusz Burchard
 
Vol 59, No 5 (2011) II seminarium z cyklu Chłodno o Hydrogeologii oraz II Otwarte Zawody Geologów w Narciarstwie o Puchar Głównego Geologa Kraju Poronin i Białka Tatrzańska, 7–8.03.2011 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Woźnicka, Maja Kowalska
 
Vol 44, No 2 (1996) II sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego,Kowary, 20-22.10.1995 Abstract
Jacek Puziewicz
 
Vol 50, No 10/1 (2002) II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski - Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 09-11.05.2002 Abstract
Roman Chlebowski
 
Vol 24, No 2 (1976) II Sympozjum ONZ na temat wykorzystania zasobów geotermicznych - Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 3 (1999) II Warsztaty Naukowe — Programy Komputerowe w Geologii Abstract
Lidia Razowska, Martyna Guzik
 
Vol 44, No 6 (1996) III Europejska Konferencja Metanowa (3rd Annual European CBM Forum), Londyn, Wielka Brytania, 28.03.1996 Abstract
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 45, No 9 (1997) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja terenowa - Karpaty polskie, 05-09.05.1997 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 46, No 4 (1998) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Szczyrzyc, Beskid Wyspowy, 12-14.12.1997 Abstract
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) III Konferencja Sozologiczna PTG i AGH "Sozologia na obszarze antropopresji – przykład Krakowa", 23 - 24 kwietnia 1993 r. Abstract
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 54, No 5 (2006) III Konkurs Plastyczny— Zaklęte w kamieniu Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 43, No 1 (1995) III Krajowe Spotkanie Sedymentologów – Sedymentacja normalna, katastroficzna i wyjątkowa: procesy i produkty - Sosnowiec, 12-15.09.1994 Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 20, No 7 (1972) III Międzynarodowa Konferencja Palinologiczna w Nowosybirsku Abstract
Sonia Dybova-Jachowiczowa
 
Vol 46, No 8/1 (1998) III międzynarodowa (XV krajowa) konferencja naukowo techniczna-Zaopatrzenie w wodę miast i wsi - Poznań, 0l-03.06.1998 Abstract
Elżbieta Przytuła
 
Vol 43, No 3 (1995) III międzynarodowe sympozjum - Wody mineralne wschodniej Słowacji - Lipovce, Słowacja,20-22.09.1994 Abstract
Józef Chowaniec, Krzysztof Witek
 
Vol 48, No 4 (2000) III Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO - Madryt, 23 - 27.11.1999 Abstract
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 17, No 8 (1969) III Międzynarodowe Sympozjum na temat granicy sylur-dewon i stratygrafii dolnego i środkowego dewonu Abstract
Lech Teller
 
Vol 46, No 4 (1998) III Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'98 - Kielce, 05-07.02.1998 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) III Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Wiedniu Abstract
Witosława Szumańska
 
Vol 13, No 4 (1965) III Ogólnokrajowa Konferencja Hydrogeologiczna Czechosłowacji w Żilinie Abstract
Bronisław Paczyński
 
Vol 55, No 4 (2007) III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii Warszawa, 9–10.05.2007 Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 5 (1996) III Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał - UMCS Lublin, 24-25.10.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 14, No 4 (1966) III Ogólnopolskie Sympozjum Speleologiczne Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 55, No 9 (2007) III Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Puszczykowo k. Poznania, 31.05–1.06.2007 — post scriptum Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Jan Przybyłek, Robert Radaszewski
 
Vol 50, No 8 (2002) III Spotkanie Geologicznych Muzealników Polskich — Warszawa, 18.06.2002 Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 52, No 8/1 (2004) III Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Rzeźba i osady czwartorzędowe na tle struktur starszego podłoża obszaru Polski — Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 13–15.05.2004 3rd Holy Cross Abstract
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 60, No 11 (2012) III Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rozwoju rzeźby polskich Karpat zewnętrznych” – Kraków–Piwniczna, 25–28.09.2012 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Migoń
 
Vol 53, No 1 (2005) III Zjazd Echinodermologów Niemieckojęzycznych — Ingelfingen, Niemcy, 29–31.10.2004 Abstract
Mariusz A. Salamon
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Illite/smectite diagenesis in Kraków-Zakopane cross section, Outer Carpathians and Podhale flysch (Poland): preliminary results Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kotarba
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Illite/smectite diagenesis in the Carpathian Foredeep; preliminary results and comparison with the East Slovak and Vienna basins Abstract   PDF (Polish)
Teresa Dudek
 
Vol 65, No 7 (2017) Ilnicki P. & Szajdak L.W. – Zanikanie torfowisk. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Łachacz
 
Vol 46, No 7 (1997) Ilościowa analiza mikrostrukturalna w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) typowych gruntów Polski Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński, Jerzy Trzciński
 
Vol 58, No 4 (2010) Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty Abstract   PDF
Piotr Such, Grzegorz Leśniak, Małgorzata Słota
 
Vol 40, No 11 (1992) Ilościowa charakterystyka przestrzeni porowej gruntu spoistego na przykładzie iłów glacilimnicznych z klifu w Jastrzębiej Górze Abstract
Robert Czajka
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Ilościowa ocena własności zbiornikowych profili wierceń drogą przetwarzania danych geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Ilościowe i jakościowe oznaczanie węglowodorów n-parafinowych w śladowych bituminach Abstract   PDF (Polish)
Barbara Gondek
 
Vol 25, No 10 (1977) Ilościowe oznaczanie siarki w związkach organicznych zawartych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstract   PDF (Polish)
Zofia Rzepkowska
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Impact of mining on aquatic environment Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 8 (1992) Implikacje, komplikacje i aplikacje wynikające z rozwoju poglądów na litostratygrafię i cykliczność sedymentacji permu w regionie śląsko-krakowskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Importance of sonar cavern surveying in the monitoring and operation of natural gas caverns Abstract   PDF
Andreas Reitze, Michael Krieter, Hartmut von Tryller
 
Vol 45, No 9 (1997) Impresje geologiczne - wystawa w Muzeum Ziemi PAN ze zbiorów Naturkundemuseum Leipzig Abstract
Reinhard Baudenbacher
 
Vol 36, No 5 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA . Cz. II Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 6 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. III Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. l Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 59, No 1 (2011) Inauguracja gry edukacyjnej Gdy kamienie były żywe – wycieczka w prawieki PIG-PIB,Warszawa, 20.12.2010 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 55, No 11 (2007) Inauguracja roku akademickiego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Kraków, 2.10.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 55, No 5 (2007) Inauguracyjne Spotkanie Duszpasterskie Środowisk Geologów Góra Św. Anny (Śląsk Opolski), 15.04.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 50, No 2 (2002) Ind pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 55, No 4 (2007) Infiltracyjne pochodzenie cząstek ilastych w osadach—eksperyment Abstract   PDF
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 28, No 3 (1980) Informacja geologiczna na usługach gospodarki krajów wysoko rozwiniętych Abstract
Andrzej Ostromęcki
 
Vol 43, No 1 (1995) Informacja geologiczna w planowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych Polski i Litwy - Szelment, 19-21.09.1994 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Informacja geologiczna: podmioty uprawnione, rozporządzanie, gromadzenie, udostępnianie oraz dokumentowanie prawa do informacji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Agnieszka Piątkowska
 
Vol 17, No 2 (1969) Informacja i dokumentacja w badaniach geologicznych w NRD Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 57, No 1 (2009) Informacja nt. bibliografii Neotektoniki Polski Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 38, No 10 (1990) Informacja o geologicznych wzorcach składu chemicznego Abstract
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 5 (1997) Informacja o projektach badawczych indywidualnych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w Sekcji T-12B: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej w konkursie XI i XII Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 69, No 8 (2021) Informacja przestrzenna bazy MIDAS – gromadzenie, udostępnianie i obszary zastosowań Abstract   PDF
Joanna Fabiańczyk, Marta Hodbod, Michał Woroszkiewicz
 
Vol 2, No 12 (1954) INFORMACJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 1 (1992) Informacje o działalności Rady Geologicznej Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 51, No 12 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 7 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 6 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 5 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 2 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 5 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 6 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 7 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 8 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 9 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 1 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 2 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 3 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 6 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 9 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 11 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 12 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 5 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 6 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 9 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 1 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 2 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 3 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 4 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 5 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 6 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 7 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 9 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 12 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 46, No 4 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 28, No 1 (1980) Informacje o trzęsieniu ziemi w Czarnogórze Abstract
Stefan Rulski
 
Vol 41, No 9 (1993) Informator '92 - Środowisko przyrodnicze województwa wrocławskiego- (REC.) Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 26, No 11 (1978) Informatyka i matematyczne techniki komputerowe w świetle obrad Międzynarodowego Sympozjum w Przybramie Abstract
Inez Wiatr, Mieczysław Buczyński
 
Vol 24, No 9 (1976) Infra- i suprakrustalne problemy geologiczne kontynentu europejskiego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 12 (1988) Ingresja wód słonych funkcją nad bilansowej eksploatacji wód podziemnych - praktycznie Abstract
Tadeusz Kłyza
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Ingresje i ascenzje wód słonych na Pobrzeżu Słowińskim Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 35, No 2 (1987) Iniekcyjne wzmacnianie i uszczelnianie gruntów przy budowie metra Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Borys, Stanisław Żak
 
Vol 56, No 9 (2008) Inkluzje fluidalne w halicie oraz bituminy w solach ewaporatów mioceńskich ukraińskiego Przedkarpacia jako wskaźnik występowania nagromadzeń węglowodorów w niżej leżących utworach Abstract   PDF
Dariusz Więcław, Stanislav F. Lytvyniuk, Volodymyr M. Kovalevych, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 45, No 8 (1997) Inkluzje fluidalne w soli kamiennej z Bochni Abstract   PDF (Polish)
Volodymyr M. Kovalevich
 
Vol 43, No 10 (1995) Inkluzje mikroorganizmów w kryształach badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstract
Oleg l. Petryczenko, Tadeusz M. Peryt, Andrej W. Pobereżski, Alicja Kasprzyk
 
Vol 47, No 7 (1999) Inna koncepcja ustalania opłat eksploatacyjnych Abstract
Tadeusz Jerzy Smakowski
 
Vol 48, No 5 (2000) INPEC — pierwszy międzynarodowy projekt geologiczny koordynowany przez stronę polską zgłoszony w konkursie Unii Europejskiej Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 42, No 6 (1994) Inspekcja geologiczna jako realizacja monitoringu litosfery Abstract
Jerzy Gągol, Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 51, No 10 (2003) Inspiracje naukowe prof. dr. hab. Henryka de Teisseyre’a Abstract
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 51, No 5 (2003) INSPIRE - inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury geoinformacyjnej Abstract
Janusz Michalak
 
Vol 58, No 8 (2010) Instalacja geotermalna w Pyrzycach jako przykład pozyskiwania czystej i odnawialnej energii w ciepłownictwie oraz wód termalnych do balneologii i rekreacji Abstract   PDF
Henryk Biernat, Stanisław Kulik, Bogdan Noga
 
Vol 6, No 4 (1958) Instituto Geologico y Minero d'Espana Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 12, No 6 (1964) Instrukcja o zagrożeniu wodnym w kopalniach rud Abstract
A. Guziel
 
Vol 2, No 1-2 (1954) INSTRUKCJA O ZASADACH SPORZĄDZANIA l ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA INWESTYCJI Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 40, No 1 (1992) Instrukcja ramowa do opracowania Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1:50000 Abstract
, ,
 
Vol 40, No 1 (1992) Instrukcja w sprawie sporządzania Mapy hydrogeologiczno-sozologicznej Polski 1:50000 Abstract
, ,
 
Vol 14, No 1 (1966) Instrukcje o zakresie i metodyce badań przydatności kopaliny przy ustalaniu zasobów złóż Abstract
A. Guziel
 
Vol 44, No 7 (1996) Instrumenty stymulacji gospodarczego wykorzystania odpadowych surowców mineralnych w warunkach gospodarki rynkowej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Głód, Teresa Gulińska, Stefan Korta
 
Vol 27, No 4 (1979) Instytut Geologiczny w latach 1919-1979 - przegląd działalności naukowej i perspektywy Abstract
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 4 (1993) Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Abstract
Stanisław Lorenc
 
Vol 54, No 1 (2006) Instytut Nauk Geologicznych PAN w 50-lecie działalności Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 41, No 6 (1993) Instytut Sedymentologiczny w Reading Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 1 (1959) Instytuty nauk geologicznych Akademii Nauk ZSRR Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 6, No 11 (1958) Instytuty nauk geologicznych w Związku Radzieckim Abstract
Edward Rühle
 
Vol 51, No 6 (2003) INTAS — narzędzie współpracy naukowej Unii Europejskiej z krajami byłego Związku Radzieckiego Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Integracja instytucji geośrodowiskowych regionu dolnośląskiego w obliczu szans związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej Abstract
Andrzej Stachowiak
 
Vol 55, No 3 (2007) Intensywność rozwoju procesów eolicznych w plejstocenie w północno-wschodniej i środkowej Polsce Abstract   PDF
Barbara Woronko
 
Vol 23, No 7 (1975) Interakcja - nowe możliwości wykorzystania EMC w geologii Abstract
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 45, No 5 (1997) Interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona śladom kręgowców lądowych - Warszawa, 24.01.1997 Abstract
Gerard Gierliński
 
Vol 71, No 1 (2023) Interdyscyplinarne podejście do projektowania nowych funkcji obszarów po eksploatacji surowców skalnych w programie uniwersyteckich badań architektonicznych na przykładzie współpracy miasta Jaworzna i Politechniki Śląskiej w Gliwicach Abstract   PDF
Agnieszka Chećko
 
Vol 24, No 2 (1976) Interesujące wyniki pierwszej fazy badań limnogeologicznych w Alpach Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 41, No 6 (1993) Interglacjał eemski w rejonie Treblinki i propozycja nowego zasięgu lądolodu stadiału Wkry Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 25, No 5 (1977) Interglacjał eemski w Swarzędzu koło Poznania Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kunkel, Kazimierz Tobolski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Interglacjał mazowiecki w Jamnie k. Łowicza Abstract   PDF (Polish)
Marek Brzeziński, Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 4, No 3 (1956) Interglacjał na terenie Aleksandrowa Łódzkiego Abstract   PDF (Polish)
Feliks Różycki
 
Vol 31, No 12 (1983) Intergraf: interakcyjny system graficznej analizy danych geologicznych Abstract
Jacek Owczarczyk
 
Vol 34, No 4 (1986) "Internal lamination" in halite rocks Abstract
Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 3 (1995) International Conference and Short Course on CoalbedMethane and Coal Geology - Cardiff, Walia, 12-16.09.1994 Abstract
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 52, No 6 (2004) International Geoscience Programme — IGCP — Earth Sciences in the Service of Society — 32th session of the IGCP Scientific Board — Paryż, Francja, 09–13.02.2004 Abstract
Leszek Marks, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 52, No 8/2 (2004) International research project on gas hydrates: Hydrates in Oceans — Programme of Exploration (HOPE) Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 4 (1995) International Symposium on Coal and Organie Petrology - Fukuoka, Japonia, 16- 18.11.1994 Abstract
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 57, No 10 (2009) International Symposium on Soil, Sediment and Dust Magnetism SoilSEDUMA Bytom, Sportowa Dolina, 29.06–1.07.2009 Abstract   PDF
Tadeusz Magiera, Anna Hada, Małgorzata Wawer, Grzegorz Kusza
 
Vol 64, No 7 (2016) Interoceanmetal otwiera podmorski sezam Wywiad z dyrektorem generalnym konsorcjum Tomaszem Abramowskim Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rudnicki
 
Vol 6, No 6 (1958) Interpolacja izolinii współczynnika miąższości nadkładu do miąższości złoża Abstract   PDF
Alojzy Guziel
 
Vol 41, No 5 (1993) Interpretacja allocykli czerwonego spągowca oraz ich korelacja pomiędzy subbasenami jego górnej części Abstract
Janusz Tomasik
 
Vol 12, No 11 (1964) Interpretacja badań sejsmicznych metodą Gardnera Abstract   PDF (Polish)
Stefan Młynarski
 
Vol 48, No 4 (2000) Interpretacja biostratygraficzna i paleoekologiczna zespołów otwornic aglutynujących z paleoceńsko - środkowoeoceńskich osadów płaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Anna Waśkowska-Oliwa
 
Vol 23, No 4 (1975) Interpretacja geologiczna wyników głębokich sondowań sejsmicznych na VII profilu międzynarodowym Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 50, No 11 (2002) Interpretacja i modelowanie ziemskiego strumienia cieplnego w obszarze eksperymentu sejsmicznego POLONAISE’97 - analiza krytyczna Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz, Marta Wróblewska, Piotr Krzywiec
 
Vol 64, No 12 (2016) Interpretacja i wizualizacja danych otworowych w utworach niższego paleozoiku obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego i karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Michał G. Roman
 
Vol 37, No 11 (1989) Interpretacja izotopowa zapisu zdarzeń na granicy permu i triasu Abstract
Michał Gruszczyński, Stanisław Hałas, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski
 
3251 - 3500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>