Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 3 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 4 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 12 (1956) Kronika Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - AFRYKA Abstrakt
. .
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - AZJA Abstrakt
. .
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Chiny Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Czechosłowacja Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Dania Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - FRANCJA Abstrakt
. .
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Niemiecka Republika Demokratyczna Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - POLSKA Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Polska Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Polska Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - STANY ZJEDNOCZONE Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - SZWECJA Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Szwecja Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Węgry Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 2 (1953) Kronika - Związek Radziecki Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 1 (1953) KRONIKA - Związek Radziecki Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) KRONIKA - Związek Radziecki Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – CHINY Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – POLSKA Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – WĘGRY Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Kronika – ZWIĄZEK RADZIECKI Abstrakt
, .
 
Vol 51, No 3 (2003) Krótka relacja z wyprawy naukowej Płaskowyż Kolorado–Alaska 2002 Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 6, No 3 (1958) Krótki przegląd aparatury polowej do poszukiwań promieniotwórczych Abstrakt   PDF
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Krótki zarys historii poszukiwań magnezytu i niklu na masywie serpentynitowym Gogołów-Jordanów Abstrakt   PDF
Zenon Gajewski, Franciszek Ekiert
 
Vol 51, No 11 (2003) Krótkoterminowa zmienność chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza Wiśnickiego Abstrakt   PDF
Mirosław Żelazny, Joanna Raczak
 
Vol 29, No 11 (1981) Kruszywa naturalne doliny górnej Odry i terenów przyległych Abstrakt   PDF
Janusz Magiera
 
Vol 10, No 10 (1962) Kry kredowe z okolic Dąbrowy Abstrakt   PDF
Zenon Gajewski, Krystyna Wyrwicka
 
Vol 8, No 11 (1960) Kry trzeciorzędu na północo-zachód od Warszawy Abstrakt
Jadwiga Nowak
 
Vol 48, No 11 (2000) Krystyna Pożaryska 1914–1989 Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Kryształy kwarcu z Czernicy na Dolnym Śląsku Abstrakt
Ryszard Podstolski
 
Vol 20, No 10 (1972) Kryteria bilansowości Abstrakt
J. K.
 
Vol 18, No 3 (1970) Kryteria Bilansowości Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 3 (1970) Kryteria Bilansowości Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 2 (1969) Kryteria Bilansowości Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Kryteria bilansowości dla dolomitów hutniczych Abstrakt
. ,
 
Vol 17, No 12 (1969) Kryteria bilansowości dla rud cynkowo-ołowiowych Abstrakt
, ,
 
Vol 18, No 1 (1970) Kryteria bilansowości dla surowców krzemionkowych Abstrakt
. .
 
Vol 12, No 2 (1964) Kryteria doboru izotopów promieniotwórczych do badań hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Krotowicz
 
Vol 17, No 6 (1969) Kryteria ekonomiczne w rachunku bilansowania złóż Abstrakt
Anna Jankowska
 
Vol 37, No 2 (1989) Kryteria oceny możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych Abstrakt
Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka
 
Vol 49, No 3 (2001) Kryteria oceny zanieczyszczenia osadów wodnych Abstrakt
Izabela Bojakowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Kryteria stosowania litotypów stratygraficznych glin lodowcowych w badaniach czwartorzędu Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 7, No 5 (1959) Kryterium dokładności poszukiwań złóż surowców mineralnych prowadzonymi metodami pośrednimi przy użyciu sprawdzających otworów wiertniczych Abstrakt   PDF
Adam Trembecki
 
Vol 31, No 3 (1983) Krytycznie o zastosowaniu metody numerycznej w mikropaleontologii Abstrakt
Janina Szczechura
 
Vol 13, No 3 (1965) Krzemianowe złoża rudy niklu na południowo-zachodnim obrzeżeniu Saksońskich Gór Granulitowych Abstrakt
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) Krzemiany magnezu w żyłach magnezytowych złoża w Wirach na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Antoni Wala
 
Vol 40, No 3 (1992) Krzemienne złoże i geologia rezerwatu Krzemionki Abstrakt
Ryszard Michniak
 
Vol 10, No 6 (1962) Krzemionki opatowskie Abstrakt
Tadeusz Żurowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Krzemionki Opatowskie wymagają stałej opieki Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 43, No 4 (1995) Krzysztof Brodzikowski (1950 -1994) Abstrakt
Przyjaciele ,
 
Vol 30, No 10 (1982) Krzysztof Kluk i początki polskiej geologii (na 200-letnią rocznicę) Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Krzysztof Szamałek Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 12, No 4 (1964) Krzywe rozkładu i wskaźnik zmienności dla niektórych złóż leukogranitu w Górach Izerskich Abstrakt   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 45, No 6 (1997) Kształcenie geologiczne na uniwersytetach na kierunku geologia - dane i uwagi Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 5 (1961) Kształcenie geologów i geofizyków poszukiwawczych w Akademii Górniczo-Hutniczej Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 51, No 2 (2003) Kształt powierzchni nasunięcia karpackiego i jego związki z tektoniką podkarpackiego podłoża skonsolidowanego Abstrakt   PDF
Adam Tomaś
 
Vol 11, No 7 (1963) Kulturalna i społeczna rola Pienińskiego Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Stanisław Smólski
 
Vol 47, No 4 (1999) Kurs Europejskie standardy oceny projektów i inwestycji surowcowych - Krynica, 30.11– 04.12.1998 Abstrakt
Joanna Kulczycka
 
Vol 47, No 8 (1999) Kurs IAS — Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzędzie w analizie basenów sedymentacyjnych — Praga, Czechy, 22 - 27.05.1999 Abstrakt
Andrzej Przybycin, Adam Sochaczewski
 
Vol 42, No 4 (1994) Kurs Metody Geostatystyczne w Dokumentowaniu Złóż Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 7 (1997) Kurs szkoleniowy dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych w zakresie hydrogeologii - Konstancin-Jeziorna, 07-14.04.1997 Abstrakt
Franciszek Nowacki
 
Vol 44, No 6 (1996) Kurs szkoleniowy z zakresu problematyki nadzoru górniczego Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 23, No 10 (1975) Kwadratowe sondowanie elektrooporowe Abstrakt   PDF
Ryszard Kalitiuk, Paweł Porębski
 
Vol 44, No 2 (1996) Kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 3 (1998) Kwalifikacje w ruchu zakładu górniczego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 4 (1998) Kwalifikowanie utworów krasowych w złożach kopalin eksploatowanych sposobem odkrywkowym Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Ryszard Uberman
 
Vol 20, No 2 (1972) Kwarc izerski jako surowiec do produkcji mączek kwarcowych dla przemysłu ceramicznego Abstrakt   PDF
Józef Dymel
 
Vol 8, No 9 (1960) Kwarc krystaliczny w szczelinie kwarcu kambryjskiego w środkowej części pasma łysogórskiego Abstrakt
Janina Łyczewska
 
Vol 7, No 12 (1959) Kwarc w Rozdrożu Izerskim Abstrakt   PDF
Stefan Borkowski
 
Vol 34, No 3 (1986) Kwarcoskaleń ze złoża „Andrzej" Abstrakt
Hanna Szepietowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Kwas siarkowy, węgiel brunatny, węgiel kamienny Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Kwaśne deszcze na obszarze Polski Abstrakt   PDF
Ryszard Twarowski, Tomasz Gendolla, Ewa Liana, Katarzyna Wostek
 
Vol 12, No 4 (1964) Kwasowanie otworów hydrogeologicznych Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 47, No 8 (1999) Kłopoty z przemysłem bursztynowym na Sambii Abstrakt
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 49, No 8 (2001) L. Baumann, E. Kuschka & T. Seifert — Lagestätten des Erzgebirges Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 2 (1997) L. Bojarski - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamicznypaleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnego zasolenia wódpodziemnych na Niżu Polskim, l : l 000 000 Abstrakt
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 5 (1997) L. Bojarski (red.) - Atlas hydrochemiczny i hydrodynamiczny paleozoiku i mezozoiku oraz ascenzyjnegozasolenia wód podziemnych na Niżu Polskim 1 : 1 000 000 Abstrakt
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 43, No 1 (1995) L. Czechowski: Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Jordanova, R. Porter & R. Smith (Ed.) - Images of the Earth, essays in the history of the environmental sciences Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 46, No 3 (1998) L. Kurek (red.) - Środowisko naturalne miasta Poznania Abstrakt
Ewa Liszkowska
 
Vol 46, No 4 (1998) L. Navon (Proc. Coord.) - Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe Abstrakt
Andrzej Drągowski, Witold Cezariusz Kowalski, Anna Srokowska-Okońska
 
Vol 50, No 10-01 (2002) L. Starkel - Historia doliny Wisły od ostatniego zlodowacenia do dziś Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 47, No 6 (1999) L. Teper - Wpływ nieciągłości podłoża karbonu na sejsmotektonikę północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 11 (1999) L. Weber - Handbuch der Lagerstätten der Erze, industrie Mineralien und Energierohstoffe Österreichs Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) La cooperation scientifique dans le domaine de la geologie entre l'Institut de Geologie a Varsovie (Pologne) et le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres a Orleans (France) Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Julia Wyczółkowska
 
Vol 39, No 2 (1991) Laboratoryjna ocena sorpcji metali ciężkich do prognozowania ich transportu w wodach podziemnych Abstrakt
Michał Fic
 
Vol 9, No 11 (1961) Laboratoryjne metody badań skał solnych Abstrakt
Jadwiga Orska, Zbigniew Werner
 
Vol 9, No 6 (1961) Laboratoryjne oznaczanie potasu w solach licznikami Geigera-Müllera Abstrakt
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 9 (1961) Laboratoryjne wyznaczanie modułu sprężystości skał Abstrakt   PDF
Juliusz Köhsling
 
Vol 28, No 5 (1980) Lacune stratigraphique a la limite Oxfordien inferieur Oxfordien moyen dans la chaine jurassique Polonaise Abstrakt   PDF
Didier Marchand, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 49, No 7 (2001) Laminowane konkrecje węglanowe z łupków krośnieńskich w oknie tektonicznym Świątkowej Wielkiej (wschodnia część polskich Karpat zewnętrznych) Abstrakt   PDF
Maciej Bojanowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Lamprofiry i brekcje wulkaniczne wśród wapieni dewońskich w Dziewkach koło Siewierza Abstrakt
Stefan Śliwiński
 
Vol 48, No 8 (2000) Lapidarium Instytutu Geologii UAM w Poznaniu Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin - results of seismic data interpretation Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 40, No 5 (1992) Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych Abstrakt
Izydor Kasza
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Late Cretaceous-Paleogene subduction related lithologies of the North Dinarides included in the South Tisza in Croatia Abstrakt   PDF
Jakob Pamić
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Late Jurassic to Miocene dynamics of the Polish part of Outer Carpathian Basins and its regional implications Abstrakt   PDF
Paweł Poprawa, Tomasz Malata
 
Vol 32, No 3 (1984) Laterytowe boksyty Wietnamu Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 5 (1980) Le role de la micropaleontologie dans le developpment de la geologie en Pologne Abstrakt   PDF   PDF
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 30, No 3 (1982) Lej depresyjny w rejonie częstochowsko-kłobuckiego zespołu kopalń rud żelaza Abstrakt   PDF
Jarosław Pich, Maria Pokora
 
Vol 26, No 10 (1978) Lej depresyjny wywołany odwadnianiem złoża węgla brunatnego "Bełchatów" Abstrakt   PDF
Janusz Bieniewski
 
Vol 46, No 6 (1998) Leonard Bohdziewicz 1921-1997 Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 28, No 5 (1980) Les formations des lignites en Pologne et leurs principaux traits litostratigraphiques, morphologiques, chimiques et technologiques Abstrakt   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 28, No 5 (1980) Les gisements de la houille en Pologne Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 9, No 2 (1961) ,,Less'' wstęgowy w Złotej koło Sandomierza Abstrakt
Barbara Grabowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Lessy i osady pokrewne Lubelszczyzny jako surowce ceramiczne Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Lessy najstarsze i nowe stanowiska interglacjalnych gleb kopalnych na Działach Grabowieckich (Wyżyna Lubelska) Abstrakt   PDF
Leopold Dolecki
 
Vol 41, No 3 (1993) Letnia Szkoła "Badania Sedymentologii Osadów Czwartorzędowych" Abstrakt
J. Rutkowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Lias okolic Mieleszyna Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 41, No 1 (1993) Liczba i wiek zlodowaceń tatrzańskich w świetle datowań termoluminescencyjnych osadów wodnolodowcowych w dorzeczu Białego Dunajca Abstrakt
Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk, Jerzy Butrym
 
Vol 49, No 11 (2001) Lidia Jakubowska 1931­2001 Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 26, No 8 (1978) Lidyty z podłoża okolic Myszkowa (woj. częstochowskie) Abstrakt
Wiesław Heflik, Kazimierz Piekarski
 
Vol 44, No 8 (1996) Likwidacja wyrobiska Piaseczno i kształtowanie środowiska na terenach zdegradowanych przez przemysł siarkowy Abstrakt   PDF
Andrzej Gałaś
 
Vol 46, No 7 (1998) Likwidacja zakładu górniczego Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 34, No 6 (1986) Liliowce (Crinoidea, Articulata) jury i dolnej kredy pienińskiego pasa skałkowego Polski Abstrakt   PDF
Edward Głuchowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Lineacja w strefach ścinań a kierunek transportu tektonicznego Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 50, No 9 (2002) Lineamenty Karpat na terenie Polski (poster) Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 51, No 6 (2003) Lineamenty na zdjęciach satelitarnych Polski — próba podsumowania Abstrakt   PDF
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 3 (2002) Linearny wzrost granatów w dynamicznie metamorfizowanych łupkach łyszczykowych pasma Starej Kamienicy Abstrakt   PDF
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 1, No 7 (1953) List do Prezesa Dady Ministrów Bolesława Bieruta Abstrakt   PDF
, .
 
Vol 1, No 10 (1953) List do Prezesa Rady MInistrów Bolesława Bieruta Abstrakt
, ,
 
Vol 34, No 9 (1986) List podsekretarza stanu Ministerstwa Górnictwa i Energetyki do Geonafty Abstrakt
. .
 
Vol 25, No 8-9 (1977) List Prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Dziekana Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstrakt
. .
 
Vol 22, No 2-3 (1974) List prezesa Centralnego Urzędu Geologii do redakcji z okazji 20-lecia "Przeglądu Geologicznego" Abstrakt
, ,
 
Vol 19, No 7 (1971) List prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
, ,
 
Vol 24, No 5 (1976) List Prezesa Centralnego Urzędu Geologii do Władz Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH Abstrakt
, ,
 
Vol 22, No 4 (1974) List wicepremiera Jana Mitręgi do redakcji Abstrakt
, ,
 
Vol 47, No 10 (1999) Lista filadelfijska czasopism z kręgu nauk geologicznych Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 42, No 3 (1994) Lista Stanowisk Światowego Dziedzictwa Geologicznego, zatwierdzona do 1990.01.25 Abstrakt
John W. Cowie
 
Vol 22, No 4 (1974) Listwenity z otworu wiertniczego Przygórze 1 (Dolny Śląsk – rejon Nowej Rudy) – Abstrakt   PDF
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 40, No 12 (1992) LISTY DO REDAKCJI Abstrakt
, ,
 
Vol 8, No 6 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 3 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 1 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 9, No 9 (1961) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 8, No 10 (1960) Listy do redakcji Abstrakt
. .
 
Vol 18, No 1 (1970) Listy gratulacyjne z okazji wydania 200 numeru "Przeglądu Geologicznego" Abstrakt
, ,
 
Vol 38, No 3 (1990) Literatura cytowana a literatura czytana Abstrakt
Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 40, No 2 (1992) Lithofacies of the Baltic series of the Lower Cambrian of the Podlasie - Brest Depression Abstrakt
Vera I. Abramenko, Gala V. Zinovenko
 
Vol 31, No 6 (1983) Lithological associations in the Carboniferous in Poland Abstrakt   PDF
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 39, No 4 (1991) Lithological sequence of the Main Anhydrite (Zechstein 3) in the Piła IG 1 borehole (Poland) in comparison with the normal sequence in the Hannover area (NW Germany) Abstrakt   PDF
Matthias Reimann, Manfred Richter
 
Vol 33, No 12 (1985) Litodynamika podwodnego skłonu brzegowego na odcinku Mrzeżyno-Rowy Abstrakt   PDF
Szymon Uścinowicz
 
Vol 48, No 2 (2000) Litologia i petrogeneza skał węglanowych z okolic wsi Stolec w metamorfiku Niemczy - Kamieńca Abstrakt   PDF
Wojciech Andrzejewski
 
Vol 11, No 2 (1963) Litologia i sedymentacja osadów rauraku okolic Bałtowa Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 43, No 7 (1995) Litologia i stratygrafia kenozoiku okolic Konina Abstrakt
Wojciech Stankowski, Zbigniew Biedrowski, Anna Stankowska, Grzegorz Kołodziej, Marek Widera, Paweł Wilkosz
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Litologia i stratygrafia lessu w profilu Błażek (Roztocze Zachodnie) Abstrakt   PDF
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 13, No 3 (1965) Litologia i stratygrafia przewierconych warstw w otworze Dębica Abstrakt   PDF
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 20, No 12 (1972) Litologia i stratygrafia utworów trzeciorzędu okolic Jastrzębiej Góry koło Pucka Abstrakt   PDF
Michał Marzec, Emil Woźny
 
Vol 43, No 11 (1995) Litologia kimerydzkich ewaporatów południowo-zachodniego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt
Elena W. Chmielewska
 
Vol 47, No 3 (1999) Litologia osadów pozakorytowych Wisły w zachodniej części Kotliny Toruńskiej Abstrakt   PDF
Jarosław Kordowski
 
Vol 46, No 12 (1998) Litologia wapieni z warstwy wapienia litotamniowego z Birczy (wt) -Jednostka skolska, zewnętrzne Karpaty fliszowe Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel, Jolanta Myszkowska
 
Vol 45, No 8 (1997) Litologiczne uwarunkowania rozwoju procesów krasowych w badeńskich gipsach na Przedkarpaciu Abstrakt   PDF
Igor I. Turchinov
 
Vol 43, No 11 (1995) Litostratygrafia i poziomy sporowo-pyłkowe neogenu na Niżu Polskim Abstrakt
Marcin Piwocki, Maria Ziembińska- Tworzydło
 
Vol 34, No 11 (1986) Litostratygrafia i środowisko sedymentacji osadów górnego triasu w rejonie Chmielnika Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Andrzej Romanek
 
Vol 23, No 12 (1975) Litostratygrafia najniższego kimerydu okolic Sulejowa nad Pilicą Abstrakt   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 40, No 8 (1992) Litostratygrafia osadów czwartorzędowych w cegielni Ząbkowice Śląskie - Wrocław, 1992.02.04. Abstrakt
J. Badura, B. Przybylski
 
Vol 34, No 9 (1986) Litostratygrafia osadów dinantu Pomorza Abstrakt   PDF
Stanisław Lech
 
Vol 39, No 4 (1991) Litostratygrafia permu północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - nowa propozycja Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski
 
Vol 34, No 5 (1986) Litostratygrafia w profilach wiertniczych - doświadczenia i perspektywy Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 32, No 6 (1984) Litostratygraficzne podstawy podziału surowcowego kredy górnej z obszaru radomsko-lubelskiego Abstrakt   PDF
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 33, No 9 (1985) lmbrykacja polimodalna w osadach plaży wewnętrznej okolic Juraty Abstrakt   PDF
Jan W. Zamorski
 
Vol 45, No 5 (1997) L.N. Kogarko, V.A. Konnova, M.P. Orlova& A.R. Woodley (Ed.) - Alkaline Rocks and Carbonatites of the World, p. 2, Former USSR Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 28, No 7 (1980) Lokalizacja form krasowych metodami geofizycznymi w rezerwacie "Węże" (Wyżyna Wieluńska) Abstrakt   PDF
Konstanty Czepulis, Jerzy Stein, Adam Szynkiewicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Lokalne zmiany czasowe pola magnetycznego Ziemi wzdłuż profilu Parczew-Chełm (wschodnia Lubelszczyzna) Abstrakt   PDF
Grzegorz Bojdys, Teresa Grabowska, Aleksander Wójcik
 
Vol 51, No 11 (2003) Lokalny wpływ emisji zanieczyszczeń na skład chemiczny opadów Abstrakt   PDF
Iwona Kurzyca, Barbara Walna, Maciej Malewski
 
Vol 50, No 9 (2002) Longin Wielgomas 1927–2002 Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 8, No 9 (1960) Lotnicze pomiary geofizyczne w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Jan Mašin
 
Vol 40, No 9 (1992) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform) Abstrakt
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 41, No 2 (1993) Lower and Middle Cambrian acritarch-based biozonation of the Baltic Syneclise and adjacent areas (East European Platform). A few remarks Abstrakt
Małgorzata Moczydłowska, Gonzago Vidal
 
Vol 34, No 4 (1986) Lower Permian freshwater biocenosis in Laskowice Oławskie-Lipowa trough (SW Poland) Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Hubert Kiersnowski
 
Vol 32, No 5 (1984) Luki i kondensacje na pograniczu jury środkowej i górnej Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Gąsiewicz, Stanisław Sufczyński, Krzysztof Szatkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Lutowy opad żółtopomarańczowego pyłu w Polsce Abstrakt
Waldemar Bardziński, Bronisław Ptak
 
Vol 15, No 4 (1967) LVI Sesja Naukowa Instytutu Geologicznego Abstrakt
Mieczysław Buczyński, Andrzej Kühn
 
Vol 46, No 2 (1998) LXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23-26.09.1998 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 9 (1999) LXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Budowa geologiczna Roztocza (w 100-lecie badań polskich geologów) - Krasnobród, 23 - 26.09.1998 Abstrakt
Teresa Brzezińska-Wójcik
 
Vol 43, No 9 (1995) LXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego we Wrocławiu Abstrakt
Leszek Jamrozik
 
Vol 47, No 9 (1999) LXX Zjazd PTG — Międzyzdroje, 10 - 12.06.1999 Abstrakt
Andrzej Piotrowski, Michalina Ruszałowa
 
Vol 43, No 12 (1995) M. Boni - Sediment-Hosted Zn-Pb Ores Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) M. Ganzelewski& R. Slotta (red.) - Bernstein - Tranen der Gotter (Bursztyn - łzy bogów) Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 2 (1998) M. Gutry-Korycka & H. Werner-Więckowska (red.) - Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych Abstrakt
Andrzej Sadurski
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Herbert & K. Kovar (ed.) - Groundwater Quality: Remediation and Protection Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 41, No 3 (1993) M. Hodyka "raloryzacji zwykłych wód podziemnych Abstrakt
Bronisław Paczyński
 
Vol 46, No 3 (1998) M. I. Eremets - High Pressure Experimental Methods Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 7 (1997) M. Kistowski&M. Iwańska - Systemy informacji geograficznej. Podstawy techniczne i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowania w badaniach środowiska przyrodniczego Abstrakt
Ryszard Chybiorz
 
Vol 43, No 5 (1995) M. Książkiewicz - Rozdarty krajobraz Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 2 (1953) M. Książkiewicz i J. Samsonowicz. Zarys geologii Polski Abstrakt
E. Passendorfer
 
Vol 46, No 9-1 (1998) M. Machalski & J. Stolarski - Paleofakty Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 5 (2000) M. O’Donoghue — Skały i minerały. Rozpoznawanie i gromadzenie. Przewodnik przyrodniczy Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 48, No 3 (2000) M. Podemski & A. Podemski - Państwowy Instytut Geologiczny. Strona internetowa Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 48, No 10 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. Wielka encyklopedia geografii świata, tom XVII Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 48, No 8 (2000) M. Pulina& W. Andrejczuk - Kras i jaskinie. XVII tom Wielkiej encyklopedii geografii świata Abstrakt
Henryk Maruszczak, Teresa Madeyska
 
Vol 48, No 2 (2000) M. Ralska-Jasiewiczowa, T. Goslar, T. Madeyska, L. Starkel & W. Szafer - Lake Gościąż, Central Poland. Monographic Study Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 5 (1998) M. Sachanbiński - Kamienie szlachetne i ozdobne Śląska Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 47, No 8 (1999) M. Shortland (red.) — Science and Nature: Essays in the History of Environmental Sciences Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 50, No 5 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 50, No 9 (2002) M. Sikorska-Maykowska (red.) - Waloryzacja środowiska przyrodniczego i identyfikacja jego zagrożeń na terenie województwa śląskiego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Andrzej Drągowski
 
Vol 42, No 4 (1994) M. Westphal - Paleomagnetyzm i własności magnetyczne skał Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 6 (1994) M.A. Evans - Ore geology and industrial minerais. An introduction Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) M.A. Summerfield (red.) - Geomorphology and Global Tectonics Abstrakt
Piotr Migoń
 
Vol 4, No 12 (1956) Maceracja skał do badań mikrofaunistycznych Abstrakt   PDF
Zbigniew Kircihner, Józef Bajer
 
Vol 3, No 9 (1955) Magazynowanie gazu w złożach skał porowatych Abstrakt   PDF
Zdzisław Wilk
 
Vol 33, No 8 (1985) Magmatyzm w Finlandii Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 36, No 8 (1988) Magmy zasadowe jako źródło uranu dla złóż uranowych Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 22, No 10 (1974) Magnezowy kalcyt jedwabisty w kopalni węgla kamiennego "Ziemowit" Abstrakt   PDF
Janusz Sułkowski, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 30, No 11 (1982) Magnezyt – sposoby ograniczenia importu Abstrakt
Alojzy Guziel, Edward Błocki
 
Vol 3, No 12 (1955) Magnezyty krajowe Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kisielow
 
Vol 45, No 8 (1997) Main Types of Geological Maps - Purpose, Use and Preparation Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Major and trace element geochemistry of Mesozoic igneous formations of the Ukrainian Carpathians as the indicator of paleotectonic settings Abstrakt   PDF
Alexander Varitchev
 
Vol 24, No 1 (1976) Makro- i mikrofazy rozwoju brzegów klifowych wybrzeża polskiego Abstrakt   PDF
Wiesław Subotowicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Makrofauna serii podsląskiej Abstrakt   PDF
Janina Liszkowa
 
Vol 25, No 7 (1977) Makrofauna utworów mioceńskich na fliszu karpackim w okolicy Dubiecka Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 30, No 4 (1982) Makroskopowa typizacja profilów pokrywy lessowej Nowej Huty i okolic Abstrakt   PDF
Kazimiera Turlik-Borkowska
 
Vol 28, No 12 (1980) Makroskopowy paradoks agregacji utworów lessowych i lessopodobnych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 12 (1999) Malachit, chryzokole i galena z czerwonych łupków z Trójcy (og) formacji pstrych łupków (fm) w jednostce skolskiej Abstrakt   PDF
Wojciech Franus, Jacek Rajchel
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Malakofauna górnego vistulianu i holocenu Wyżyny Krakowskiej Abstrakt   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 26, No 6 (1978) Mammuthus primigenius (Blum.) z obszaru łódzkiego Abstrakt   PDF
Helena Hurcewicz
 
Vol 41, No 9 (1993) Mapa anomalii geopatycznych dla projektowanego osiedla Aleja Wilanowska Abstrakt
Jan Żytka, Leszek Koter, Alojzy Guziel
 
Vol 43, No 6 (1995) Mapa geodynamiczna polskiego wybrzeża Bałtyku w ujęciu sozologicznym w skali 1: 10000 Abstrakt
Ryszard Dobracki, Joanna Zachowicz
 
Vol 45, No 11 (1997) Mapa geologiczna Polski 1 : 200 000 - przeszłość i przyszłość Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1 : 000 000 Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstrakt
Andrzej Grocholski
 
Vol 44, No 8 (1996) Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec w skali 1: 000 000 Abstrakt
Leszek Sawicki
 
Vol 7, No 8 (1959) Mapa geologiczna Tatr polskich w skali 1: 10 000 Abstrakt
Kazimierz Guzik
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50000, arkusze: Szydłowiec, Wierzbica, Czarny Dunajec, Nowy Targ Abstrakt
A . Drągowski, M. Nieć
 
Vol 12, No 9 (1964) Mapa geologiczno-inżynierska Warszawy Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Mapa geologiczno-strukturalna podłoża miocenu przedgórza Karpat Polskich Abstrakt   PDF
Barbara Jabłońska, Adam Łapinkiewicz, Władysław Moryc
 
Vol 42, No 2 (1994) Mapa grawimetryczna Polski w skali 1 : 200000 Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Mapa hydrogeologiczna, jej treść i znaczenie Abstrakt   PDF
Zdzisław Pazdro
 
Vol 40, No 1 (1992) Mapa hydrogeologiczno-sozologiczna Polski Abstrakt
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 47, No 6 (1999) Mapa numeryczna zlewni Kryniczanki Abstrakt   PDF
Stanisław Żak
 
Vol 33, No 6 (1985) Mapa odpływu podziemnego Europy Środkowej i Wschodniej Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 3 (1959) Mapa przeglądowa występowania złóż surowców mineralnych w Polsce Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 49, No 6 (2001) Mapa strukturalna spągu kompleksu osadowego w rejonie Chełm Lubelski-Krasnystaw Abstrakt   PDF
Marek Haber
 
Vol 47, No 12 (1999) Mapa tektoniczna Polski - odpowiedź na recenzję Zbigniewa Kotańskiego Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 40, No 11 (1992) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej Abstrakt
Władysław Pożaryski, Andrzej Grocholski, Henryk Tomczyk, Piotr Karnkowski, Władysław Moryc
 
Vol 42, No 5 (1994) Mapa tektoniczna Polski w epoce waryscyjskiej w skali 1: 1 000 000 pod redakcją W. Pożaryskiego Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 1 (1987) Mapa tektoniczna SW brzegu platformy wschodniej Europy (IGCP-86) - Uwagi i impresje Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 17, No 6 (1969) Mapa warunków hydrogeologicznych Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Mapa zagrożeń geodynamicznych Abstrakt
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 37, No 9 (1989) Mapa zakładów górniczych węgla brunatnego w dawnych prowincjach Śląska i Poznan i a (1912) Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Mapa zmian warunków wodnych - założenia koncepcyjne - Abstrakt
Jan Prażak
 
3251 - 3500 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>