Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41, No 1 (1993) Kolekcja znaczków oraz zbiór minerałów i skał w Muzeum Ziemi- Abstrakt
M. Wolska
 
Vol 51, No 1 (2003) Kolmatacja osadów w strefie aeracji pod wpływem infiltracji wód powierzchniowych (na przykładzie ujęcia wody "Dębina" w Poznaniu) Abstrakt   PDF
Katarzyna Skolasińska
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium - Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Neustadt an der Weinstraße, 16 - 18.03.1994 Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 41, No 6 (1993) Kolokwium "Globale und Regionale Streuerungsprozesse Biogener Sedimentation", Neustadt an der Weinstrasse (Niemcy), 11 - 12. 02.1993 r. Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Kolokwium Globalne i regionalne procesy sterujące sedymentacją biogeniczną - Marburg, Niemcy, 17-19.02.1995 Abstrakt
Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Kolokwium Jurajskie w Luksemburgu Abstrakt
J. Kutek (tłum.)
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Kolokwium na temat magnetycznego kartowania podłoża Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Kolokwium na temat triasu Francji i obszarów sąsiadujących Abstrakt
Kàlmàn Balogh
 
Vol 23, No 5 (1975) Kolokwium poświęcone petrofizycznym własnościom skał Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 42, No 7 (1994) Kolokwium R.C.M.N.S. "Miocene Reefs and Carbonate Platforms of the Mediterranean" - Marsylia, 3 - 6.05.1994 Abstrakt
Marek Jasionowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Kolokwium triasowe w Bratysławie Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 23, No 10 (1975) Kombinaty geologiczne Centralnego Urzędu Geologii Abstrakt
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Lidia Piątkowska, Jadwiga T. Stachowiak
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Ewa Ginał
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Andrzej Ulida
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Halina Rączaszek-Suchodolska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Marian Ciechanowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Anna Szymańska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Ewa Zalewska
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Michał Sokołowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Robert Rostkowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Anna Gradys
 
Vol 50, No 4 (2002) Komentarz Abstrakt
Katarzyna Pilarska-Truchan
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Maria Ulman-Bortnowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Leszek Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Marian Ciechanowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Ryszard Cichy
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Tadeusz Kwolek
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Marian Rejman
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Tomasz Kusztal
 
Vol 42, No 12 (1994) Komentarz Abstrakt
Edward Werbanowski
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów Abstrakt   PDF
Ewa Zakrzewska-Dziki
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów Abstrakt   PDF
Barbara Gąsecka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Abstrakt   PDF
Katarzyna Świętochowska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych Abstrakt   PDF
Marta Krupa
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego Abstrakt   PDF
Marta Wągrodzka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża Abstrakt   PDF
Marta Wągrodzka
 
Vol 60, No 8 (2012) Komentarz do tekstu H. Banaszuka: „Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – »Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000« PIG-PIB, Warszawa 2011” Abstrakt   PDF
Andrzej Ber, Tomasz Krzywicki, Leszek Marks, Katarzyna Pochocka-Szwarc, Joanna Rychel, Barbara Woronko
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Komentarz do zarządzenia nr 100 prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót Abstrakt
Marian Ciechanowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Komentarz W. Jaroszewskiego do wypowiedzi W. Wiszniewskiego na temat artykułu „Czy geologia jest nauką" Abstrakt
W. Jaroszewski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Komety i ich budowa Abstrakt   PDF
Marek Żbik
 
Vol 46, No 1 (1998) Kominowe syderytowe dajki karbonatytowe w bazaltoidach Kopalni Węgla Brunatnego Turów (Sudety) Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Eugeniusz Sztromwasser
 
Vol 42, No 5 (1994) Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych w latach Abstrakt
Bronisław Paczyński, Barbara Jagielska
 
Vol 30, No 10 (1982) Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego - 1782-1982 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Komisja Neotektoniki INQUA w latach 1991-1995 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) Komisja Wód Mineralnych i Termalnych MiędzynarodowejAsocjacji Hydrogeologów (lAH) Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 40, No 11 (1992) Komisje statutowe w pionie głównego geologa Abstrakt
B. Orłowski
 
Vol 3, No 8 (1955) Kompleksowa gospodarka złożami Niecki Strzegomskiej Abstrakt   PDF
Antoni Kraus
 
Vol 24, No 5 (1976) Kompleksowe badania geofizyczne w prognozowaniu tąpań w kopalniach GZW Abstrakt   PDF
Jerzy Kowalczuk
 
Vol 41, No 3 (1993) Kompleksowe badania minerałów ciężkich występujących w odpadach poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych Abstrakt
Magdalena Jęczmyk, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 62, No 9 (2014) Kompleksowe badania osuwisk w dolinie Brdy w Koronowie k. Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Lesław Zabuski, Teresa Mrozek, Waldemar Świdziński, Marek Kulczykowski, Izabela Laskowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Kompleksowe badanie budowy geologicznej struktur przypowierzchniowych z zastosowaniem analizy danych geologiczno-geofizycznych na przykładzie rozpoznania wysadu solnego "Damasławek" i jego otoczenia Abstrakt   PDF
Jerzy Twarogowski, Beata Bruszewska, Grzegorz Czapowski, Barbara Dąbrowska, Piotr Zientara
 
Vol 51, No 1 (2003) Kompleksowe mierniki presji na zasoby naturalne Abstrakt
Jerzy Śleszyński
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Kompleksowy program badania wgłębnej budowy Ziemi Abstrakt   PDF
J.A. Kozłowski
 
Vol 36, No 10 (1988) Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium północnosudeckiego Abstrakt   PDF
Andrzej Solecki
 
Vol 48, No 10 (2000) Kompozycje złożonych obrazów rastrowych Abstrakt
Tomasz Bielecki
 
Vol 49, No 1 (2001) Komputerowa analiza danych przestrzennych w aspekcie zagrożeń osuwiskowych Abstrakt
Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Wojciech Rączkowski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 44, No 2 (1996) Komputerowa analiza potencjalnych możliwości akumulacji gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca w polskim basenie permskim Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Komputerowa baza danych paleontologicznych Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 44, No 7 (1996) Komputerowa baza danych systemu informatycznego gospodarki odpadami mineralnymi SIGOM Abstrakt   PDF
Alicja Aleksandrowicz, Joanna Kozieł
 
Vol 51, No 7 (2003) Komputerowa baza parametrów gęstościowych i magnetycznych — stan obecny Abstrakt
Olga Polechońska
 
Vol 45, No 10 (1997) Komputerowa baza System Obserwacji Hydrogeologi znych: SOH - baza danych, SOH - graficzna prezentacja wyników Abstrakt
Elżbieta Przytuła, Katarzyna Janecka-Styrcz, Bogusław Kazimierski
 
Vol 48, No 10 (2000) Komputerowa dokumentacja brzegów klifowych Kępy Puckiej, Oksywskiej i Swarzewskiej Abstrakt
Leszek Zaleszkiewicz, Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 41, No 12 (1993) Komputerowa mapa geosozologiczna w układzie gminnym - przykład zakresu i metodyki Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 45, No 2 (1997) Komputerowa redakcja techniczna i przygotowanie do druku Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50000 Abstrakt   PDF
Barbara Jaranowska
 
Vol 47, No 6 (1999) Komputerowe bazy danych dotyczące wód leczniczych Krynicy Abstrakt   PDF
Mariusz Smela
 
Vol 48, No 12 (2000) Komputerowe modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych Abstrakt
Andrzej Kaim
 
Vol 36, No 5 (1988) Komputerowe sporządzanie strukturalnych map złóż z uskokami Abstrakt
Czesław Dzedzej, Bożena Spyra
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputerowe systemy dokumentacyjnych prac geologiczno-złożowych Abstrakt
Piotr Kłoda
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Komputerowy sieciowy system pomiarowy do zastosowania w analityce i ochronie środowiska Abstrakt   PDF
Ryszard Romaniuk, Krzysztof Poźniak, Janusz Maciejewski, Marian Kwietniewski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Komputeryzacja geologiczno-złożowych prac dokumentacyjnych. Zakres i możliwości Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 37, No 3 (1989) Komputeryzacja kameralnych metod pracy w geologii górniczej jako jeden z czynników optymalizujących zakres i skutki ekspl9atacji złóż węgla Abstrakt
Adam Jerschina
 
Vol 51, No 5 (2003) Komu bliżej do Filadelfii Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 29, No 8 (1981) Komunikat nr 2 Komisji Stratygrafii PAN Abstrakt
. .
 
Vol 26, No 5 (1978) Komunikat nr l Komisji Stratygrafii Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstrakt
. .
 
Vol 36, No 3 (1988) Komunikat o odkryciu złoża gazu ziemnego otworem Czarne 1 na Pomorzu w utworach czerwonego spągowca Abstrakt
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat o wierceniu oporowym Gorzów Wielkopolski IG I Abstrakt
Maria Jaskowiak, Władysław Karaszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Komunikat o wierceniu oporowym Mielnik Abstrakt
Janina Daniec, Zbigniew Deczkowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Komunikat o wynikach wiercenia w Borku Szlacheckim Abstrakt
Anatol Czekaj, Urszula Moszczyńska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Bystrzyca Abstrakt
Teresa Niemczycka
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Chełm Abstrakt
Jędrzej Muller
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Magnuszew Abstrakt
Aleksandra Krassowska
 
Vol 7, No 6 (1959) Komunikat z wiercenia oporowego Żebrak IG I Abstrakt
Kazimiera Lendzion
 
Vol 62, No 6 (2014) KOMUNIKATY NAUKOWE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego Abstrakt   PDF
Leszek Krzemiński, Ewa Krzemińska, Zdzisław Petecki
 
Vol 65, No 4 (2017) KOMUNIKATY NAUKOWE Paleogleby w zapisie sedymentacyjnym formacji z Siodeł w Górach Świętokrzyskich (perm górny–trias dolny) Abstrakt   PDF
Wiesław Trela, Anna Fijałkowska-Mader
 
Vol 65, No 3 (2017) KOMUNIKATY NAUKOWE Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2) Abstrakt   PDF
Petr Bujok, Sylwia Lutyńska, Martin Klempa, Michal Porzer
 
Vol 60, No 7 (2012) KOMUNIKATY NAUKOWE Polskie Solnhofen Abstrakt   PDF
Adrian Kin, Błażej Błażejowski
 
Vol 60, No 12 (2012) KOMUNIKATY NAUKOWE Warstwy kościonośne z Dactylosaurus (Reptilia, Sauropterygia) z retu (trias dolny, olenek) Opolszczyzny Abstrakt   PDF
Monika Kowal-Linka, Adam Bodzioch
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 KOMUNIKATY NAUKOWE Wstępne dane o spinelu właściwym (MgAl2O4) z kopalni granodiorytu Łażany II w masywie Strzegom–Sobótka Abstrakt   PDF
Krzysztof Łobos, Tomasz Pawlik, Michał Klukowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Koncentracja helu w gazonośnych partiach złóż solnych na Kujawach Abstrakt   PDF
Józef Poborski, Emil Zieliński
 
Vol 45, No 5 (1997) Koncentracja radonu w wodzie na obszarze północnowschodniej Polski Radon concentration in water in NE Poland Abstrakt   PDF
Marek Zalewski, Maria Karpińska, Zenon Mnich, Jacek Kapała
 
Vol 40, No 9 (1992) Koncentracja rtęci w osadach aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Kłodzkiej Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze bloku przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Magdalena Jęczmyk, Wojciech Markowski
 
Vol 42, No 1 (1994) Koncentracje cezu w Polsce Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz, Paweł Lewandowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Koncepcja ekorozwoju dawnego województwa skierniewickiego Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Koncepcja metody identyfikacji wymuszeń związanych z górną powierzchnią brzegową systemów wodonośnych z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej Abstrakt   PDF
Daniel Zaszewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Koncepcja monitoringu wód podziemnych Abstrakt
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski, Tadeusz Hordejuk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 40, No 4 (1992) Koncepcja poszukiwania, rozpoznawania i ochrony złóż surowców skalnych Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 48, No 6 (2000) Koncepcja rozwoju i zastosowań komputerowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt
Piotr Herbich, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Koncepcja Tetydy po 100 latach Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 28, No 6 (1980) Koncepcja zabudowy hydrotechnicznej Wisły i jej dorzecza oraz potrzeby rozpoznania geologicznego Abstrakt   PDF
Aleksander Łaski
 
Vol 22, No 10 (1974) Koncepcja zagospodarowania nowego okręgu górniczego surowców skalnych we wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 47, No 1 (1999) Koncepcja zmian naliczania opłat eksploatacyjnych Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 34, No 5 (1986) Koncepcje i rzeczywistość klasyfikacji stratygraficznej Abstrakt   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 44, No 7 (1996) Koncesjanowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce przez firmy krajowe Abstrakt
Maciej Nowakowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Koncesje na poszukiwanie bursztynu Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 10 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część I) Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 43, No 11 (1995) Koncesje w prawie geologicznym i górniczym (część II) Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 9 (1996) Koncesjonowanie działalności eksploatacyjnej i poszukiwawczo-rozpoznawczej złóż surowców budowlanych i drogowych Abstrakt
Maria Mariańska, Ewa Zaleska
 
Vol 44, No 8 (1996) Koncesjonowanie eksploatacji złóż węgla kamiennego Abstrakt
Przemysław Krogulec
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Koncesjonowanie poszukiwań i eksploatacji złóż surowców mineralnych w Polsce w świetle nowego prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Michał Wilczyński
 
Vol 66, No 3 (2018) Koncesjonowanie poszukiwań, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin a wymagania racjonalnej gospodarki Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 44, No 12 (1996) Koncesjonowanie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacji wód leczniczych i termalnych na terenie Polski - Abstrakt
Małgorzata Zawadzka
 
Vol 19, No 1 (1971) Końcowa faza realizacji międzynarodowego programu badań górnego płaszcza Ziemi Abstrakt
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 40, No 8 (1992) Końcowa konferencja Projektu IGCP "Bio-Events" - Getynga, 1992.02.16-19. Abstrakt
M. Narkiewicz
 
Vol 46, No 3 (1998) Końcowe spotkanie uczestników 362 Projektu IGCP Tethyan/Boreal Cretaceous Correlation - Stara Lesna, Słowacja, 29.09-05.10.1997 Abstrakt
Marta Bąk, Krzysztof Bąk, Adam Gasiński, Michał Krobicki
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja - Środowiskowe i techniczno-ekonomiczne uwarunkowania górnictwa skalnego - Polanica Zdrój, 24-26.09.1997 Abstrakt
Ryszard Hutnik
 
Vol 45, No 11 (1997) Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych - Wiedeń, Austria, 02-10.09.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Konferencja analizy termicznej w Davos Abstrakt
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 2 (1997) Konferencja Baltic Marine Science - Ronne na Bornholmie,Dania, 22-26.10.1996 Abstrakt
Teresa Szczepańska
 
Vol 42, No 11 (1994) Konferencja Biotic recovery from mass extinction events - Plymouth, 05-07.09.1994 Abstrakt
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Konferencja DEUQUA -- Poczdam, Niemcy, 26-28.08.2002 Abstrakt
Maria Górska, Ryszard Dobracki, Andrzej Piotrowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Konferencja EurosyberyjskiejSubkomisji Holocenu INQUA nt. Późny vistulian i wczesny holocen regionu pomiędzy Sprewą i Odrą - Bautzen­Dychów, 01­05.05.2001 Abstrakt
Magdalena Ratajczak
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Ewolucja środowiska naturalnego Polski w okresie przejściowym plejstocenu – holocenu (20 000 - 8000 lat BP), 1-3 października 1992 r. Abstrakt
Barbara Manikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Konferencja GEODE/ESF/NGU — The Fennoscandian Shield Precambrian Province — Moi, Rogaland, Norwegia, 08–12.07.2001 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencja "Geologia i geomorfologia środkowego Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk, 26 – 27 czerwca 1992 r. Abstrakt
Wacław Florek
 
Vol 48, No 10 (2000) Konferencja GEOSCIENCE 2000 - Manchester, W. Brytania, 17–20.04.2000 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 9, No 4 (1961) Konferencja grupy geologiczno-inżynierskiej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 47, No 1 (1999) Konferencja i warsztaty grupy roboczej projektu Analizaprzestrzenna obszarów zlodowaconych Komisji ZlodowaceńINQUA - Warszawa, 25-27.09.1998 Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja Kartograficzne metody badań a sporządzanie ocen ekologicznych środowiska naturalnego, Pułtusk, 27-28.11.1995 Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Konferencja Komisji Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Młoda tektonika w kształtowaniu rzeźby i osadów Kotliny Orawskiej - Zakopane-Kiry, 14-17.05.1997 Abstrakt
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 43, No 4 (1995) Konferencja międzynarodowa - Zagadnienia ekspandującej Ziemi - Wrocław-Sosnówka, 14-17.11.1994 Abstrakt
Stefan Cwojdziński, Jan Koziar
 
Vol 44, No 11 (1996) Konferencja międzynarodowa Karst - Fractured Aquifers - Vulnerability and Sustainability - KatowiceUstroń, 10-13.06.1996 Abstrakt
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja Migration'95, Saint-Malo, Francja, 10-15.09.1995 Abstrakt
Janusz Janeczek
 
Vol 22, No 9 (1974) Konferencja na temat zastosowania izotopów uranu w hydrogeologii Abstrakt
Andrzej Róźkowski
 
Vol 41, No 6 (1993) Konferencja NA TO ASI poświęcona skaleniom, 29 czerwca - 10 lipca 1993 r. Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 42, No 5 (1994) Konferencja naukowa - granice fizyki podstawowej (Frontiers of fundamental physics) - Olimpia, Grecja 27 - 30.09.1993 Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 11, No 6 (1963) Konferencja Naukowa Komisji Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej w Sofii Abstrakt
Henryk Świdziński
 
Vol 66, No 6 (2018) Konferencja Naukowa Muzea – Nauka, Edukacja, Popularyzacja JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018 Abstrakt   PDF
Patryk Banasiak
 
Vol 41, No 1 (1993) Konferencja naukowa na temat złóż mineralnych Europy, 21 marca-4 kwietnia 1992 r. Abstrakt
J. Wiszniewska, S. Oszczepalski
 
Vol 42, No 1 (1994) Konferencja naukowa PIG " Trzeciorzędowa Formacja Siarkonośna zapadliska przedkarpackiego", 7 października 1993 r. Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 41, No 8 (1993) Konferencja naukowa w Chełmie, 25 lutego 1993 r. Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Konferencja naukowa Złoża rud miedzi - geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań perspektywy - Lublin, 17-18.09.1998 Abstrakt
Jadwiga Pieczonka
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowa: Geologiczne i geofizyczne badania podstawowe w poszukiwaniach, rozpoznawaniu i ocenie złóż surowców skalnych, Krynica, 28-30.09.1995 Abstrakt
Anna Smoleńska
 
Vol 45, No 4 (1997) Konferencja naukowo-techniczna Nowe projekty głębokich badań geologicznych i geofizycznych na obszarze Polski - Warszawa, 27.01.1997 Abstrakt
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 44, No 12 (1996) Konferencja naukowo-techniczna nt.: Perspektywy poszukiwań węglowodorów w utworach czerwonego spągowca oraz węglanowych osadach cechsztynu w basenie permskim Niżu Polskiego - Warszawa, 24.10.1996 Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja naukowo-techniczna w Oddziale Warszawa II SITPNiG, Warszawa, 08.11.1995 – Abstrakt
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja neotektoniczna w Sudetach, 15 -17 października 1992 r. Abstrakt
D. Krzyszkowski, P. Migoń, W. Sroka
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 48, No 6 (2000) Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000 Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 41, No 2 (1993) Konferencja nt. Problemy międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w obszarach przygranicznych Białorusi, Czecho-Słowacji, Litwy, Polski i Ukrainy, Tomaszów Lubelski 24-27.09.1992 Abstrakt
K.H. Wojciechowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Konferencja paleontologiczna w Lyonie, 7 – 9 lipca 1993 Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja Perytetydy, Paryż, Francja, 23–24.11.2000 Abstrakt
Radosław Tarkowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Konferencja Podkomisji Stratygrafii Czwartorzędu Europy - Rzym, 20 - 22.09.1993 Abstrakt
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Konferencja prasowa głównego geologa kraju dr Michała Wilczyńskiego na temat nowego prawa geologicznego i górniczego Abstrakt
Ewa Madurowicz, Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 7 (1996) Konferencja prasowa w MOŚZNiL nt. realizacji ustawowych zadań PIOŚ w 1995 r. Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Problemy ekologiczne poligonów wojskowych - Żagań, 29.07-02.08.1996 Abstrakt
Jerzy Stawin, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja Problemy geomorfologii i paleogeografii czwartorzędu - Lublin, 10-11.04.1995 Abstrakt
Władysław Pożaryski, Jan Rzechowski
 
Vol 2, No 3 (1954) KONFERENCJA PROGRAMOWA NAUCZYCIELI TECHNIKÓW GEOLOGICZNYCH CUG Abstrakt
Jan Janczyk
 
Vol 25, No 10 (1977) Konferencja robocza poświęcona matematycznej analizie anomalii i ich interpretacji geologicznej w rozpoznaniu geomagnetycznym Abstrakt
Adam Dąbrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Konferencja Rozwój poskiej myśli w poszukiwaniach naftowych - Kraków, 25-26.09.1997 Abstrakt
Jędrzej Pokorski
 
Vol 67, No 8 (2019): Tom 67, nr 8 Konferencja specjalistyczna. Osuwiska–19 seminarium szkoleniowe Skutki – badania – praktyka Moguncja, Niemcy, 27–29.05.2019 Abstrakt   PDF
Anna MAŁKA
 
Vol 44, No 9 (1996) Konferencja Systemy Informacji Geograficznej GIS w praktyce - Kraków, 14-15.11.1996 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 6 (2002) Konferencja Tectonics and Magma 2001 - Budziszyn, 22­24.06.2001 Abstrakt
Michał Mierzejewski
 
Vol 49, No 3 (2001) Konferencja terenowa geologów w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego — przeł. Tąpadła, Sudety, 01–04.10.2000 Abstrakt
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 44, No 10 (1996) Konferencja terenowa podgrupy Projektu IGCP nr 369 Przejawy magmatyzmu w basenach ryftowych - Budapest-Mecsek-Biikk, 14-21.07.1996 Abstrakt
Wojciech Narębski, Ryszard Kryza
 
Vol 48, No 3 (2000) Konferencja terenowa Sekcji Tektonicznej PTG - Bełchatów, 15–16.10.1999 Abstrakt
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 40, No 8 (1992) Konferencja UNESCO - IGCP Projekt 262 w AIbani - Tirana, 1991.10.11-18 Abstrakt
M.A. Gasiński
 
Vol 44, No 1 (1996) Konferencja UNESCO-IGCP projektu 362 Tethyan and Boreal Cretaceous, Maastricht, Holandia, 17-18.09.1995 Abstrakt
M. Adam Gasiński
 
Vol 43, No 6 (1995) Konferencja w 25-lecie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego pt. Aktualne problemy nauk mineralogicznych w Polsce - Zakopane, 26-28.09.1994 Abstrakt
Piotr Wyszomirski, Witold Żabiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Konferencja — Barwa w przyrodzie, nauce i technice — Wrocław, 27-28.11.1998 Abstrakt
Jacek Bogdański
 
Vol 61, No 8 (2013) Konferencja „Kierunki rozwoju geoturystyki i wsparcie ochrony georóżnorodności w regionie świętokrzyskim” – Chęciny, 14.06.2013 Abstrakt   PDF
Maja Kowalska, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 63, No 4 (2015) Konferencja „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy” – Chełm, 12–13.02.2015 Abstrakt   PDF
Janusz Stochlak
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020” –Warszawa, 30.09.2015 Abstrakt   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 43, No 12 (1995) Konferencja: Projekt IGCP nr 369 - Ewolucja porównawcza basenów ryftowych Paratetydy - drugie coroczne międzynarodowe spotkanie i wycieczka terenowa, Mamaja, Rumunia, 29.09-03.10.1995 Abstrakt
Jerzy Liszkowski
 
Vol 25, No 2 (1977) Konferencje naukowe na temat badań k konkrecji •i analizy konkrecyjnej w ZSRR Abstrakt
Piotr Wasilewicz Zarickij
 
Vol 41, No 4 (1993) Konferencje naukowe zorganizowane w 1992 r. pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 43, No 9 (1995) Konferencje pt. Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi, Rytro, 15-17.11.1995 Abstrakt
Joanna Budka
 
Vol 41, No 1 (1993) Kongres geofizyczny w Paryżu, 30 maja - 5 czerwca 1992 r. Abstrakt
Czesław Królikowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Kongres jurajski w Argentynie - Mendoza, Argentyna, 19-23.10.1994 Abstrakt
Andrzej Wierzbowski, Michał Krobicki
 
Vol 49, No 3 (2001) Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Wód Kopalnianych — Ustroń, 11–15.09.2000 Abstrakt
Andrzej Różkowski, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Witkowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Kongresy karbońsko-permskie – aspekty historyczne i inne.. Abstrakt
Eva Paproth
 
Vol 60, No 12 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 12th International Symposium on Pseudokarst – 11–14.09.2012, Tui, Galicja (Hiszpania) Abstrakt   PDF
Jan Urban
 
Vol 64, No 2 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 13. Międzynarodowe Sympozjum Pseudokrasowe – Kuncice pod Ondrejnikem, Czechy, 16–19.09.2015 Abstrakt   PDF
Jan Urban
 
Vol 61, No 5 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 20. Międzynarodowe Sympozjum Badaczy Bursztynu „Bursztyn. Złoża – kolekcje – rynek” – Gdańsk, 22–23.03.2013 Abstrakt   PDF
Regina Kramarska
 
Vol 62, No 12 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 23. Konferencja „Intruzje Wód Słonych” – Husum, Niemcy, 16–20.06.2014 Abstrakt   PDF
Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 64, No 11 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 3. Polski Kongres Geologiczny –Wrocław, 14–18.09.2016 Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 60, No 11 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 34. Międzynarodowy Kongres Geologiczny Brisbane, Australia, 5–10.08.2012 Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 61, No 4 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry – Kraków, 10–15.02.2013 Abstrakt   PDF
Irena Wysocka, Irena Jaroń
 
Vol 66, No 12 (2018) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9. Międzynarodowe Warsztaty SHRIMP na temat zastosowania wysokorozdzielczej mikrosondy jonowej Ochang i Gyeongju, Korea Południowa, 10–15.09.2018 Abstrakt   PDF
Krzysztof Szopa, Monika A. Kusiak, Daniel J. Dunkley, Piotr Król
 
Vol 64, No 10 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE 9th Geosymposium of Young Researches "Silesia 2016" Kroczyce, 31.08–02.09.2016 Abstrakt   PDF
Sylwia Skreczko, Kinga Mazurek, Dorota Środek, Michał Glazer
 
Vol 63, No 4 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej Dublin, 28–30.01.2015 Abstrakt   PDF
Katarzyna Jóźwik
 
Vol 62, No 9 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE EuroGeoSurveys Task Force Superficial Deposits – spotkanie grupy roboczej –Wilno, 3–6.06.2014 Abstrakt   PDF
Katarzyna Jóźwik
 
Vol 60, No 10 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Geoshale 2012 – konferencja naukowa poświęcona osadom drobnoziarnistym –Warszawa, 14–16.05.2012 Abstrakt   PDF
Paweł Lis, Michał Krobicki, Anna Bagińska
 
Vol 63, No 2 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej – wnioski Abstrakt   PDF
Joanna Kulczycka, Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Michał Kuszyk, Rafał Szkop
 
Vol 63, No 9 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE I Sympozjum Geoparków w Arequipa – Peru, 14–17.07.2015 Abstrakt   PDF
Andrzej Gałaś
 
Vol 64, No 8 (2016) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE I Warsztaty naukowe pt. „Dziedzictwo i historia górnictwa” Abstrakt   PDF
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 61, No 8 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja Naukowa Rtęć w Środowisku – Identyfikacja Zagrożeń dla Zdrowia Człowieka – Gdynia, 8–10.05.2013 Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska
 
Vol 62, No 8 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE III Konferencja ShaleScience, Centrum Nauki Kopernik –Warszawa, 9–10.06.2014 Abstrakt   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 60, No 6 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Konferencja Naukowa z cyklu Młodzi w Paleontologii – co nowego w paleontologii w Polsce? – Sopot, 19–20.04.2012 Abstrakt   PDF
Tomasz Borszcz, Magdalena Łącka
 
Vol 61, No 10 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE IV Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej „Czynnik strukturalny w rozwoju ekosystemów wodno-błotnych” – Lublin–Chełm, 5–7.06.2013 Abstrakt   PDF
Filip Duszyński
 
Vol 62, No 11 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja GeoShale 2014 i jej znaczenie dla debaty o gazie z łupków – Warszawa, 24–26.09.2014 Abstrakt   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Ilona Śmietańska
 
Vol 65, No 11/3 (2017) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja specjalistyczna „Osuwiska” – XVII seminarium szkoleniowe „Skutki – badania – praktyka” Moguncja, Niemcy, 29–31.05.2017 Abstrakt   PDF
Anna Małka, Jörg Grunert
 
Vol 63, No 1 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja surowcowa pt. „Górnictwo jako branża strategiczna – bariery i szanse rozwoju w gospodarce globalnej” –Warszawa, 19.11.2014 Abstrakt   PDF
Krzysztof Kowalik
 
Vol 61, No 1 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Polski gaz ziemny 2020 – prawo, perspektywy, podatki Abstrakt   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 60, No 8 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Konferencja „Sandstone Landscapes III – Diversity, Ecology and Conservation” – Park Narodowy Gór Stołowych, Kudowa Zdrój, Polska, 25–28.04.2012 Abstrakt   PDF
Jan Urban
 
Vol 67, No 1 (2019) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Kongres Surowcowy, 20–23.11.2018 Rytro Abstrakt   PDF
Krzysztof Szamałek, Krzysztof Galos
 
Vol 60, No 2 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego – Żagań, 23–25.09.2011 Abstrakt   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Adam Ihnatowicz, Stefan Cwojdziński
 
Vol 60, No 1 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Międzynarodowa konferencja w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego zużycia zasobów” Wrocław, 20–22.10. 2011 Abstrakt   PDF
Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna Kulczycka
 
Vol 63, No 10/3 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE O polskich łupkach w Brukseli – konferencja „Unconventional hydrocarbons – the Polish experience in the European dimension” Abstrakt   PDF
Andrzej Rudnicki
 
Vol 66, No 2 (2018) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Polityka Surowcowa Państwa Więcej konkretów, mniej papierologii – postulują przedsiębiorcy Abstrakt   PDF
Andrzej Rudnicki
 
Vol 63, No 12/2 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Siódme Międzynarodowe Sympozjum (PEG2015) na temat pegmatytów granitowych – Książ, 17–21.06.2015 Abstrakt   PDF
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa
 
Vol 60, No 4 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Tatrzańskie Warsztaty Geologiczne Zakopane, 13–16.10.2011 Abstrakt   PDF
Piotr Roniewicz
 
Vol 65, No 6 (2017) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Terenowe warsztaty „Współczesne problemy kartografii geologicznej w Polsce – postępy w kartografii geologicznej Sudetów” Lewin Kłodzki, 21–23 kwietnia 2017 Abstrakt   PDF
Izabela Ploch, Adam Kozłowski, Aleksander Kowalski, Jurand Wojewoda
 
Vol 62, No 7 (2014) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE VIth International Conference on Mammoths and their Relatives Grewena–Siatista, Grecja, 5–12.05.2014 Abstrakt   PDF
Marcin Żarski, Kamilla Pawłowska, Piotr Wojtal, Jarosław Wilczyński, Nina Kowalik, Alina Krzemińska, Sylwia Wędzicha
 
Vol 61, No 12 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE Wielkie wymierania, ich przyczyny i skutki – wnioski z międzynarodowej konferencji w Londynie, 26–29.03.2013 Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 60, No 7 (2012) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE X Konferencja z cyklu Kopaliny Towarzyszące i Złoża Antropogeniczne Abstrakt   PDF
Grażyna Ślusarczyk, Marek Waldemar Jończyk
 
Vol 61, No 11/2 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2013 Abstrakt   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 63, No 11 (2015) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XIII Międzynarodowa Konferencja Nafta–Gaz–Chemia 2015 Abstrakt   PDF
Jerzy Zagórski
 
Vol 61, No 2 (2013) KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE XVII Międzynarodowe Sympozjum Solne Quo Vadis Sal Kraków–Wieliczka, 11–13.10.2012 Abstrakt   PDF
Grzegorz Kortas
 
Vol 47, No 2 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Marcinowski, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 47, No 8 (1999) Koniec czy początek drogi - uwagi krytyczne o Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 67, No 6 (2019) Koniec wydobycia węgla w Europie Zachodniej Abstrakt   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 5 (1997) Konieczność i możliwości wykorzystania odpadów przy budowie autostrad Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 49, No 10 (2001) Koniunktura na platynowce - nowe inwestycje geologiczne i górnicze Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 24, No 10 (1976) Konkrecja związana z kanalikami robaka z fliszu karpackiego okolic Żywca Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 26, No 7 (1978) Konkrecje w piaskowcach (P1) białego spągowca okolic Lubina Abstrakt   PDF
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 49, No 9 (2001) Konkurs 2001: Odyseja Ziemska - obchody Dni Ziemi w Oddziale Górnośląskim PIG Abstrakt
Paweł Woźniak
 
Vol 43, No 5 (1995) Konkurs na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Konsolidacja gruntów organicznych przy wykorzystaniu drenażu pionowego w kontekście bezwymiarowego czynnika czasu konsolidacji na przykładzie inwestycji drogowej Abstrakt   PDF
Tomasz Białobrzeski
 
Vol 50, No 11 (2002) Konstanty Karaczun 1923–2002 Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 6, No 1 (1958) Konstanty Tołwiński - nestor geologów polskich Abstrakt
Stanisław Krajewski
 
Vol 61, No 1 (2013) Konstrukcja i typowe uproszczenia w modelu geochemicznym – na przykładzie programu Phreeqc Abstrakt   PDF
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 45, No 4 (1997) Kontakt masywu Karkonoszy z osłoną metamorficzną w sztolni w Kowarach Górnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Zagożdżon, Paweł Zagożdżon
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Kontrola jakości analizy jako podstawa wiarygodności wyników Abstrakt   PDF
Piotr Pasławski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Kontrola zawartości rtęci w wodach i ściekach oczyszczonych. Wybór metody - CV-AAS czy GF-AAS? Abstrakt   PDF
Zofia Kowalewska
 
Vol 47, No 4 (1999) Kontrowersje wokół przyczyn wielkich katastrof ekologicznych Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 22, No 9 (1974) Konturowanie automatyczne Abstrakt   PDF
Jacek Owczarczyk
 
Vol 38, No 9 (1990) Kontynentalne osady chlorkowe w górnym cechsztynie Polski Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski
 
3251 - 3500 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>