Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 47, No 3 (1999) Sympozjum Badania geochemiczne i petrofizyczne w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego — Ustronie-Jaszowiec, 18-20.11.1998 Abstract
Małgorzata Włodarczyk
 
Vol 43, No 1 (1995) Sympozjum Changes of the Coastal Zones – Polish Coast 1994 - Gdynia, 27.08-01.09.1994 Abstract
Joanna Zachowicz, Szymon Uścinowicz
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Sympozjum EUROPROBE/PANCARDI Nicea, Franeja, 20-24.04.1998 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 20, No 10 (1972) Sympozjum Geofizyczne w Siofok Abstract
Kazimierz Betlej
 
Vol 10, No 6 (1962) Sympozjum geofizyczne w Warszawie Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 47, No 1 (1999) Sympozjum Grupy Perybałtyckiej Komisji Zlodowaceń INQUA - Łukęcin, 13-19.09.1998 – Abstract
Andrzej Ber
 
Vol 19, No 3 (1971) Sympozjum Historii Nauki o Złożach we Freibergu Abstract
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Sympozjum i warsztaty terenowe poświęcone geoindykatorom — Ustka, 26–29.09.2000 Abstract
Jonas Satkunas, Marek Graniczny, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 45, No 12 (1997) Sympozjum i wystawa bursztynu w 1000-lecie Gdańska - Gdańsk i Półwysep Sambijski, Rosja, 02-06.09.1997 Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 44, No 2 (1996) Sympozjum Kras i jaskinie, badania, wykorzystanie iochrona, Liptowski Mikulasz, Słowacja, 10-11.10.1995 Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 42, No 10 (1994) Sympozjum na temat zastosowania badań geochemicznych i petrofizycznych w poszukiwaniach węglowodorów, Balice k. Krakowa, 27-28.06.1994 Abstract
Piotr Such, Lidia Kupisz
 
Vol 44, No 1 (1996) Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Pribram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology,Praga, Czechy, 09-14.10.1995 Abstract
Wojciech Mastej
 
Vol 43, No 8 (1995) Sympozjum naukowe Ochrona dziedzictwa geologicznego w Kopalni Soli Wieliczka - Wieliczka, 06-08.04.1995 Abstract
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 13, No 12 (1965) Sympozjum Naukowe w Kazimierzu poświęcone geologicznym problemom Wisły od Sandomierza do Puław Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 9 (1994) Sympozjum Obszarowe zanieczyszczenia wód podziemnych - Mainz, 09-14.05.1994 Abstract
Michał Fic
 
Vol 23, No 1 (1975) Sympozjum Polsko-Radzieckie w Tallinnie na temat granicy kambr - prekambr Abstract
Borys Areń, Boris M. Keller, Aleksiej Rozanow, Adam Urbanek
 
Vol 23, No 2 (1975) Sympozjum Polsko-Radzieckie w Tallinnie na temat granicy kambr - prekambr Abstract
Borys Areń, Boris M. Keller, Aleksiej Rozanow, Adam Urbanek
 
Vol 27, No 1 (1979) Sympozjum poświęcone roli gęstości skał Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Sympozjum Till-Mauretania ‘83 Abstract
Eugeniusz Drozdowski
 
Vol 11, No 10 (1963) Sympozjum w zakresie datowania radioaktywnego Abstract
Jerzy Borucki
 
Vol 43, No 12 (1995) Sympozjum – Kras Tatrzański, Zakopane, 20-22.10.1995 Abstract
Michał Gradziński, Regina Kardaś
 
Vol 28, No 1 (1980) Sympozjum „Vistulian Stratigraphy", Polska 4-11 IX 1979 r. Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 8 (1994) Sympozjum: Litologia i stratygrafia czwartorzędowych utworów pyłowych - Sosnowiec, 24 - 25.03.1994 Abstract
Zbigniew Śnieszko
 
Vol 24, No 12 (1976) Sympozjum: "Węgiel i jego związki w endogenicznych procesach powstawania minerałów" Abstract
Andrzej Kozłowski
 
Vol 69, No 11 (2021) Symulacja i predykcja erozji wybrzeża wybranych odcinków Zatoki Gdańskiej w modelu SWAN Abstract   PDF
Patryk Sapiega
 
Vol 49, No 11 (2001) Symulacja naprężeń oraz prognoza osiadań w podłożu projektowanego składowiska odpadów komunalnych "Barycz III" Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Czop, Janusz Herzig, Tomasz Kotowski
 
Vol 38, No 11 (1990) Symulacje komputerowe procesów neutralizacji kwaśnych opadów atmosferycznych w glebach i osadach polodowcowych północnego Ohio (St. Zj.) Abstract
Yoram Eckstein (Jerzy Wąsowicz)
 
Vol 51, No 9 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich — dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 9 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Synklina lubelska jako efekt cienkonaskórkowych deformacji waryscyjskich - l Abstract   PDF (Polish)
Lech Antonowicz, Robert Hooper, Ewa Iwanowska
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Synsedymentacyjne ruchy masowe w strefie bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF
Janusz Olszak, Jan Bromowicz
 
Vol 6, No 3 (1958) Synsedymentacyjne zaburzenia tektoniczne w warstwach orzeskich Wesołej Śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Anatol Zieliński
 
Vol 17, No 6 (1969) Syntetyczne mapy inżyniersko- geologiczne obszarów miejskich w podziałkach 1 : 10000 i większych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak
 
Vol 23, No 3 (1975) Syntetyczne opracowanie wyników pomiarów prędkości fal sejsmicznych dla Polski północnej i jego zastosowanie do obliczeń głębokości granic sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Wiaczesław Aleksandrow, Nikołaj Prijomyszew, Jerzy Świtek, Kazimierz Wróbel
 
Vol 53, No 9 (2005) Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych Abstract   PDF
Mirosława Bazarnik, Małgorzata Zimowska, Ewa Serwicka, Krzysztof Bahranowski, Adam Gaweł, Zbigniew Olejniczak
 
Vol 27, No 9 (1979) Syntetyczny profil stratygraficzny trzeciorzędu polskiej części północno-zachodniego basenu trzeciorzędowego Europy Abstract   PDF (Polish)
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Edward Ciuk, Maria D. Giel, Irena Grabowska, Marcin Piwocki, Krystyna Pożaryska, Hanna Ważyńska, Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 46, No 5 (1998) Synteza zeolitów z popiołów lotnych wytwarzanych w elektrowniach, jako próba rozszerzenia możliwości utylizacji odpadów Abstract   PDF (Polish)
Marek Michalik, Wanda Wilczyńska-Michalik
 
Vol 68, No 5 (2020) System Banku HYDRO – powstanie, funkcjonowanie i kierunki jego rozwoju w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1972–2019 Abstract   PDF
Lesław Skrzypczyk, Agnieszka Felter, Sylwiusz Pergół, Dorota Palak-Mazur, Szymon Forst
 
Vol 42, No 8 (1994) System baz danych dla głębokich otworów badawczych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 52, No 11 (2004) System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO) Abstract   PDF
Lech Poprawski, Zbigniew Dubniański, Sebastian Filip, Andrzej Szostek
 
Vol 50, No 5 (2002) System Informacji Przestrzennej o Środowisku - komputerowe wspomaganie przetwarzania informacji przyrodniczej w powiatach Abstract
Tomasz Nałęcz
 
Vol 25, No 11 (1977) System informatyczny "Cynk I" - struktura systemu Abstract
Andrzej Klar
 
Vol 45, No 9 (1997) System Intergraph w realizacji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Piłat
 
Vol 35, No 12 (1987) System oceny jakości i stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych eksploatowanych do celów pitnych Abstract
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 67, No 5 (2019) System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 56, No 7 (2008) System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Abstract   PDF
Dariusz Grabowski
 
Vol 9, No 7 (1961) System permski na tzw. wyniesieniu. Łeby i związane z nim możliwości górnicze Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 28, No 3 (1980) System rowów trzeciorzędowych w obrazie grawimetrycznym Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
Vol 58, No 3 (2010) System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach —północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy Abstract   PDF
Paweł Poprawa
 
Vol 50, No 10/2 (2002) System zapewnienia i kontroli jakości monitoringu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Kazimierski, Ewa Pilichowska-Kazimierska
 
Vol 47, No 6 (1999) Systematyka inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał osadowych paleozoiku Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 5, No 4 (1957) Systematyka złóż naturalnego kruszywa mineralnego Abstract   PDF
Kazimierz Paszyński
 
Vol 49, No 9 (2001) Systemy geologiczno-inżynierskiej oceny skał i masywów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska
 
Vol 22, No 6 (1974) Systemy kodowe wyników badań geochemicznych bituminów rozproszonych, rop i gazów Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Tokarska
 
Vol 30, No 7 (1982) Systemy uskoków normalnych w rejonie Będzina, Czeladzi i Wojkowic Komornych oraz orientacja pól naprężeń tektonicznych powodujących powstanie tych uskoków Abstract   PDF (Polish)
Antoni Goszcz
 
Vol 38, No 11 (1990) Sytuacja geologiczna i florystyczna plejstoceńskich osadów organogenicznych w rejonie Ossówki (południowe Podlasie) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Krzysztof M. Krupiński, Barbara Marciniak, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 38, No 1 (1990) Sytuacja geologiczna nowego stanowiska mięczaków w osadach środkowego plejstocenu Suwalszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Piotr Woźniak
 
Vol 45, No 11 (1997) Sytuacja geologiczna osadów interglacjału eemskiego w Ślepowoli k. Nowego Miasta n. Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 21, No 7 (1973) Sytuacja geologiczna stanowisk interglacjału eemskiego na Pojezierzu Suwalskim Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 38, No 11 (1990) Sytuacja geologiczna stanowiska czwartorzędowych ślimaków w Łuczycach nad Wiarem Abstract
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 39, No 2 (1991) Sytuacja w imporcie i eksporcie surowców mineralnych w 1989 r. Abstract
Stefania Dembowiecka
 
Vol 57, No 4 (2009) Szacowanie wieku mineralizacji polimetaliczno-fluorytowej z uranem w rejonie Kletna na podstawie badań paleomagnetycznych Abstract   PDF
Katarzyna Sobień, Jerzy Nawrocki
 
Vol 42, No 11 (1994) Szacowanie zasobów złóż masywowo-sztokwerkowych z wykorzystaniem metod geostatystycznych - na przykładzie złoża Mo-W -Cu Myszków Abstract
Jacek Mucha, Zbigniew Kokesz, Maria Dolik
 
Vol 7, No 9 (1959) Szacowanie złóż jako zagadnienie statystyczne Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zubrzycki
 
Vol 57, No 5 (2009) Szanowni Czytelnicy Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 36, No 7 (1988) Szanse odkrycia złóż rud metali w starszym podłożu paleozoicznym NE obrzeżenia GZW Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 64, No 8 (2016) Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa) Abstract   PDF (Polish)
Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski, Marcin Krystek
 
Vol 45, No 9 (1997) Szczątki roślin towarzyszące ichtiofaunie w oligoceńskich wapieniach jasielskich w Sobniowie koło Jasła Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zastawniak, Grzegorz Worobiec
 
Vol 46, No 3 (1998) Szczątki trzeciorzędowego krokodyla z okolic Kazimierza Dolnego Abstract
Halina Grodzicka
 
Vol 6, No 11 (1958) Szczególne warunki prowadzenia robót górniczych w doświadczalnej kopalni siarki "Piaseczno" Abstract
Michał Bednarski, Leopold Adamiakowski
 
Vol 45, No 2 (1997) Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000: teraźniejszość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 57, No 4 (2009) Szczegółowe badania petrograficzne skał z melanżu tektonicznego w Jabłonkach (Bieszczady) Abstract   PDF
Grzegorz Leśniak, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Leszek Jankowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Szczelinowatość i właściwości filtracyjne masywu skalnego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 40, No 10 (1992) Szczyt Ziemi w Rio Abstract
J. Jeziorski
 
Vol 49, No 4 (2001) Szerokie zastosowanie analizy katodoluminescencyjnej w geologii i innych naukach Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 44, No 5 (1996) Sześćdziesiąt pięć wmów Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Annales Societatis Geologorum Poloniae Abstract
Zbigniew Wilk
 
Vol 61, No 3 (2013) Sześćdziesięciolecie Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz
 
Vol 16, No 4 (1968) Szkic geologiczny Gór Chasagtu-Chajrchan w Mongolii Zachodniej Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 18, No 7 (1970) Szkic geologiczny obszaru środkowego Bałtyku (bez kenozoiku) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 4, No 2 (1956) Szkic historyczny kopalnictwa i hutnictwa rud żelaza na Wyżynie Krakowsko-częstochowskiej Abstract
Edward Cieśla
 
Vol 5, No 9 (1957) Szkic stratygraficzny środkowej części Roztocza Lubelskiego Abstract   PDF
Maria Brzezińska
 
Vol 37, No 6 (1989) Szkic zagadnień hydrogeologicznych Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 55, No 4 (2007) Szkliwa wulkaniczne w osadach pelagicznych z rejonu wyspy Réunion (zachodni Ocean Indyjski) Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz, Andrzej Muszyński
 
Vol 3, No 11 (1955) Szkody spowodowane przez roboty geologiczne Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Szkolenia w dziedzinie geologii zorganizowane dla służb samorządów powiatowych Abstract
Michał Gientka, Teresa Witkowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Szkolenie geologów w Północnym Wietnamie Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 47, No 5 (1999) Szkolenie służb samorządów powiatowych w dziedzinie geologii - Jaworzynka, 17-19.03.1999 Abstract
Michał Gientka
 
Vol 10, No 7 (1962) Szkolne przygotowanie praktyczne techników-geologów Abstract
Mirosława Boczarowa
 
Vol 55, No 9 (2007) Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie Abstract   PDF
Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum w Haczowie
 
Vol 55, No 9 (2007) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie Abstract   PDF
Bożena Małek, Barbara Godlewska
 
Vol 49, No 2 (2001) Szkoła pt. Wycena projektów i inwestycji proekologicznych w górnictwie i hutnictwie - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej - Ustroń 27–29.11.2000 Abstract
Joanna Kulczycka
 
Vol 67, No 4 (2019) Sztuczna inteligencja w poszukiwaniu i eksploatacji surowców Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 56, No 1 (2008) Sztuczne sieci neuronowe Kohonena jako narzędzie w taksonomii paleontologicznej — metodyka oraz zastosowanie na przykładzie późnokredowych belemnitów Abstract   PDF
Zbigniew Remin
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Szybka pełna analiza odpadów przemysłowych metodami stapiania z alkaliami i ASA Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kowalczyk
 
Vol 4, No 7 (1956) Szybki i wygodny sposób obliczania efektywnych prędkości z hodografów refleksyjnych Abstract   PDF (Polish)
Jan Skorupa
 
Vol 48, No 1 (2000) Szybkie metody analizy wody z zastosowaniem spektrofotometrów przenośnych Abstract
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Anna Maksymowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Szybkie metody termiczne mineralogicznej analizy fazowej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Narębski
 
Vol 12, No 12 (1964) Szybkie metody wykonywania preparatów kruszcowych do badań w świetle odbitym Abstract
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 3, No 6 (1955) Szybkościowa l dokładna metoda oznaczania tytanu w minerałach Abstract   PDF (Polish)
Marian Axt
 
Vol 19, No 12 (1971) Szybkościowe metody oceny nośności podłoża półskalneg Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kidybiński, Ryszard Łukaszek
 
Vol 54, No 11 (2006) Szyszka drzewiastej rośliny widłakowej z dolnokarbońskiego fliszu Gór Bardzkich (Sudety) Abstract   PDF
Jolanta Muszer, Joanna Haydukiewicz
 
Vol 66, No 2 (2018) Sławomir Smoleński 1926–2018 Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 50, No 11 (2002) Słowacko-Czesko-Polskie Dni Mineralogiczno-Petrologiczno-Złożowe - Herlany, Słowacja, 27–29.08.2002 Abstract
Tomasz Bajda
 
Vol 4, No 6 (1956) Słownictwo geologiczne Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 55, No 8 (2007) Słowniczek terminów stosowanych w opisach pancerzy jeżowców kopalnych i dzisiejszych Abstract   PDF
Tomasz Ceranka
 
Vol 52, No 10 (2004) Słownik jednostek litostratygraficznych Polski w roboczej wersji internetowej Abstract
Tomasz Mardal, Ryszard Marcinowski,, Krystyna Piotrowska
 
Vol 28, No 3 (1980) Słownik tektoniczny - drobne struktury w skałach krystalicznych - część III: H. Dziedzicowa, K. Miszewski, A. Żelaźniewicz. Struktury planarne (płaszczowinowe); I. Wojciechowska, A. Żelaźniewicz, A. Haydukiewicz - Struktury linearne (linijne) Abstract
. .
 
Vol 28, No 10 (1980) Słownik tektoniczny (cz. IV) - drobne struktury tektoniczne w skałach osadowych Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 30, No 5 (1982) Słownik tektoniczny cz. IX – Tektonika płyt litosfery Abstract
Antoni Tokarski
 
Vol 29, No 11 (1981) Słownik tektoniczny cz. VI - Geosynkliny, tektogen, orogen, magmatyzm w tektogenezie, tektonika grawitacyjna, inne Abstract
Józef Oberc
 
Vol 29, No 12 (1981) Słownik tektoniczny, cz. VII - cykle, fazy, formacje tektoniczne Abstract
Józef Oberc
 
Vol 30, No 3 (1982) Słownik tektoniczny cz. VIII Terminy ogólne związane z procesami i strukturami tektonicznymi, rodzaje ruchów tektonicznych, elementy strukturalne skorupy ziemskiej Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 30, No 9 (1982) Słownik tektoniczny, cz. X Petrotektonika Abstract
Helena Dziedzicowa
 
Vol 31, No 3 (1983) Słownik tektoniczny cz. XII - Platformy i ich elementy strukturalne Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Słownik tektoniczny, cz. XIV - Glacitektonika Abstract
Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 33, No 2 (1985) Słownik tektoniczny cz. XV - tektonika fałdowań Abstract
Jerzy Don, Marian Dumicz, Michał Paweł Mierzejewski
 
Vol 33, No 3 (1985) Słownik tektoniczny, cz. XVI - neotektonika i tektonika współczesna Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 33, No 5 (1985) Słownik tektoniczny, cz. XVII - ruchy skorupy ziemskiej (propozycje terminologiczne) Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 28, No 2 (1980) Słownik tektoniczny tektonika plutonów Abstract
Michał Paweł Mierzejewski, Irena Wojciechowska
 
Vol 29, No 5 (1981) Słownik tektoniczny; część V - tektonika uskokowa Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 55, No 7 (2007) SŁOWO OD GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU Konkurs Ministra Środowiska — „Nagroda GEOLOGIA 2007” Abstract   PDF
Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 56, No 4 (2008) SŁOWO OD REDAKTORA NACZELNEGO Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 53, No 2 (2005) SŁOWO OD REDAKTORA NACZELNEGO Tabela stratygraficzna rekomendowana przez Międzynarodową Komisję Stratygraficzną Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 54, No 9 (2006) SŁOWO OD REDAKTORA NACZELNEGO Zmiany w tabeli stratygraficznej Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) SŁOWO WSTĘPNE Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 68, No 5 (2020) Słowo wstępne dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Mateusz Damrat
 
Vol 50, No 4 (2002) Słowo wstępne Redaktora Naczelnego Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 44, No 9 (1996) Służba Geologiczna Hiszpanii (Instituto Tecnologico GeoMinero de España) - organizacja i działalność ze szczególnym uwzględnieniem kartografii Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny
 
Vol 8, No 7 (1960) Służba geologiczna Jugosławii Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 43, No 3 (1995) Służba Geologiczna Oklahomy - typowa stanowa służba geologiczna w USA Abstract
Kenneth S. Johnson
 
Vol 8, No 12 (1960) Służba geologiczna w Egipcie Abstract
Jan Krasoń
 
Vol 25, No 2 (1977) Służba geologiczna w St. Zjednoczonych Abstract
Franciszek Ekiert, Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 5 (1999) T. Bocheńska & L. Poprawski (red.) - Kenozoiczne zbiorniki wód podziemnych rejonu Lubin-Głogów Abstract
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 5 (1997) T. Bocheńska, J. Dowgiałło, A.S. Kleczkowski, S. Krajewski, A. Macioszczyk, T. Macioszczyk, D. Małecka, M. Rogoż, A. Różkowski, A. Szczepański & S. Witczak - Słownik hydrogeologiczny Abstract
Bohdan Kozerski, Bronisław Paczyński
 
Vol 48, No 12 (2000) T. Bolliger (red.) — Geologie des Kantons Zürich Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 5 (1994) T. Błaszyk, J. Górski - Zanieczyszczenie, zagrożenie i ochrona wód podziemnych w Polsce Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 43, No 11 (1995) T. Guanghi, X. Kegin, Q. Yuzhuo - Petrogenesis and Mineralization of Granitoides Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 3 (1998) T. Horlick-Jones (ed.), A. Amendola & R. Casale - Natural Risk and Civil Protection Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 51, No 9 (2003) T. Madeyska (red.) — Lessy i paleolit Naddniestrza Halickiego (Ukraina) Abstract
Józef Edward Mojski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) T O R F Abstract   PDF
Ryszard Pacowski
 
Vol 46, No 3 (1998) T. Pabis - Śladami gorlickich naftowców Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 52, No 12 (2004) T. Palmer — Perilous Planet Earth. Catastrophes and Catastrophism through the Ages Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 48, No 1 (2000) T. Ratajczak - Hałdy po górnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim - stan aktualny i możliwości zagospodarowania Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 3 (2000) T. Ratajczak & J. Skoczylas - Polskie darniowe rudy żelaza Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 7 (2000) T. Ratajczak & J. Skoczylas - Polskie darniowe rudy żelaza Abstract
Alfred Majerowicz
 
Vol 48, No 7 (2000) T. Ratajczak, J. Magiera, A. Skowroński & T. Tumidajski - Ilościowa analiza mikroskopowa skał Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 71, No 3 (2023) T. Ratajczak, T. Słomka, M. Wagner, E. Hycnar, J. Mucha, M. Wasilewska-Błaszczyk – Kopać albo nie kopać? Węgiel brunatny ze złoża Bełchatów (Pole Szczerców). Charakter litologiczno-petrograficzny i geochemiczny oraz jakość technologiczna. Abstract   PDF
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 55, No 9 (2007) Tabela stratygraficzna rekomendowana przez Międzynarodową Komisję Stratygraficzną Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 18, No 10 (1970) Tablice do wyznaczania przyciągania ciał dwuwymiarowych o przekroju prostokątnym Abstract   PDF (Polish)
Edmund Bilski
 
Vol 44, No 6 (1996) Tablice poświęcone pamięci Ignacego Domeyki Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 46, No 2 (1998) Tadeusz Bachleda-Curuś - podsekretarz stanu - główny geolog kraju Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 6, No 5 (1958) Tadeusz Bocheński Abstract
Aleksander Jachowicz
 
Vol 48, No 3 (2000) Tadeusz Błaszyk 1923–1998 Abstract
Józef Górski, Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 48, No 4 (2000) Tadeusz Gałkiewicz 1923 – 2000 Abstract
Erast Konstantynowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Tadeusz Merta 1947–2000 Abstract
Jerzy Trammer
 
Vol 49, No 9 (2001) Tadeusz Osmólski 1922-2001 Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 12 (1993) Tadeusz Pilaciński 1934 -1993 Abstract
Tadeusz Okrasa
 
Vol 67, No 8 (2019) Tadeusz Smakowski (1950–2019) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Galos, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Szamałek, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 41, No 8 (1993) Tak odkryto suwalskie magnetyty Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 27, No 2 (1979) Taksonomiczna metoda zgodności rang w badaniach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 50, No 5 (2002) Tal pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 9, No 9 (1961) Taran wiertniczy inż. Wacława Wolskiego Abstract
Antoni Plutyński
 
Vol 60, No 2 (2012) Tarasy Białki w rejonie Jurgowa i ich związki z lodowcami tatrzańskimi Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pliszczyńska
 
Vol 55, No 3 (2007) Tarasy rzeczne Nysy Kłodzkiej oraz drobne plejstoceńskie struktury tektoniczne w strefie sudeckiego uskoku brzeżnego i przełomu bardzkiego w Janowcu Abstract   PDF
Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Antoni Tokarski, Anna Świerczewska
 
Vol 47, No 4 (1999) Targi Budma - Poznań, 26–29.01.1999 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 48, No 4 (2000) Targi Budma 2000 - Poznań, 18 - 21.01.2000 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Targi INTERECO'98 - Katowice, 04-06.03.1998 Abstract
Anna Bagińska, Barbara Żbikowska
 
Vol 45, No 11 (1997) Targi KAMIEŃ '97 - Wałbrzych, 20-23.11.1997 Abstract
Ryszard Hutnik
 
Vol 46, No 7 (1997) Targi MAGMA i GEOMA - Praga, Czechy, 08-10.04.1997 Abstract
Henryk Walendowski
 
Vol 27, No 7 (1979) Tatrzańskie złoża kopalin Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 40, No 12 (1992) Taxodioxylon sequoianum Goth. Abstract
Borys Areń
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Teaching of geological mapping at Geological Mapping Department, AGH University of Science and Technology, Kraków Abstract   PDF
Ireneusz Felisiak, Jacek Matyszkiewicz, Tadeusz Sokołowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Techniczne, przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania eksploatacji i zagospodarowania wyrobisk w górnictwie skalnym - Polanica Zdrój, 13-15.05.1998 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 8, No 4 (1960) Techniczne zabezpieczenie planu prac geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 14, No 1 (1966) Techniczno-gospodarcze problemy ujęć wód podziemnych Abstract   PDF
Julian Ciżyński
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Technika ekstrakcji do fazy stałej w analizie chemicznej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pyrzyńska
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Technika naftowa i gazownicza. Kwartalnik SITPNiG Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 4, No 2 (1956) Technika oznaczania amonitów Abstract   PDF (Polish)
Lidia Malinowska
 
Vol 16, No 9 (1968) Technika zapisu cyfrowego w sejsmice (cz. I) Abstract   PDF
Bogusław Kubica
 
Vol 16, No 10 (1968) Technika zapisu cyfrowego w sejsmice (cz. II Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 30, No 3 (1982) Techniki cyfrowania map konturowych Abstract
Jacek Owczarczyk
 
Vol 63, No 1 (2015) TECHNOLOGIA CCS – ASPEKTY PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO METODY WSTĘP Technologia sekwestracji CO2 – aspekty prawne i bezpieczeństwo metody Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Tectonic evolution of the Alpine-Carpathian mountain belt: review of geochronological data Abstract   PDF (Polish)
Franz Neubauer
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Tectonic evolution of the Central Carpathian Paleogene basin and epigenetic PTS conditions recorded by mesoscale structures and fluid inclusions in mineral veins (Levoćske Vrchy Mts and surroundings) Abstract   PDF (Polish)
Frantiśek Marko, Vratislav Hurai
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Tectonic evolution of the Orava Basin in the light of geomorphological and geophysical studies tested by earthsquake of 11 September 1995 Abstract   PDF (Polish)
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Tectonic evolution of the Orava Basin in the light of geomorphological and geophysical studies tested by earthsquake of 11 September 1995 Abstract   PDF (Polish)
Maria Baumgart-Kotarba
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Tectonic regimes and basin formation in the Western Carpathians during the Neogene Abstract   PDF (Polish)
Michal Kovać, Frantiśek Marko
 
Vol 46, No 8/2 (1998) Tectonics of the consolidated basement of the Polish Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Tectonics of the Orava-Nowy Targ Basin Abstract   PDF (Polish)
Pawel Pomianowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Tekst objaśniający do arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nowicki, Andrzej Sadurski
 
Vol 30, No 9 (1982) Teksturalna anizotropia filtracji w niezdiagenezowanym osadzie piaszczystym Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 37, No 9 (1989) Tekstury warstewkowe kasyterytów z łupków łyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Teksty objaśniające do arkuszy Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Sylwia Tarwid-Maciejowska
 
Vol 19, No 10 (1971) Tektogeneza syneklizy przybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Janina Motyl-Rakowska, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 21, No 7 (1973) Tektogeneza waryscyjska Masywu Czeskiego i jej związek z rozłamami wgłębnymi Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Zeman
 
Vol 41, No 11 (1993) Tektoniczna analiza dynamiki uskoków z niektórych obszarów struktury bardzkiej (Sudety) Abstract
Zbigniew Cymerman, Anna Krzyż
 
Vol 42, No 8 (1994) Tektoniczna analiza dynamiki uskoków z niektórych obszarów struktury bardzkiej (Sudety): dyskusja Abstract
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Tektoniczna ewolucja płaszczowiny magurskiej w strefie Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 48, No 1 (2000) Tektoniczne a eustatyczne uwarunkowania rozwoju sedymentacji dewonu świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Marek Narkiewicz
 
Vol 33, No 7 (1985) Tektoniczne formy rzeźby Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 55, No 8 (2007) Tektoniczne struktury deformacyjne w iłach krakowieckich sarmatu w Wylewie k. Sieniawy (zapadlisko przedkarpackie): świadectwo młodej przesuwczej aktywności podłoża miocenu Abstract   PDF
Piotr Nescieruk, Antoni Wójcik, Tomasz Malata, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektoniczne uwarunkowania lokalizacji i genezy złóż siarki w Czarkowach i Posądzy (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF (Polish)
Zofia Krysiak
 
Vol 51, No 9 (2003) Tektoniczne uwarunkowania rowu lubelskiego (późny dewon–karbon) Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 42, No 7 (1994) Tektoniczne uwarunkowania rozwoju źródliskowego torfowiska kopułowego "Krzywice" koło Chełma Abstract
Radosław Dobrowolski
 
Vol 50, No 6 (2002) Tektoniczne wygięcie łuku Karpat zewnętrznych w świetle analizy ciosu w płaszczowinie śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Andrzej Konon
 
Vol 32, No 6 (1984) Tektoniczne założenia rynien dolnojurajskich i ich rozprzestrzenienie w północnej części Centralnego Rejonu Węglowego LZW Abstract   PDF (Polish)
Zofia Szydeł, Ryszard Szydeł
 
Vol 30, No 8 (1982) Tektoniczne założenia rynny jeziora Gopło Abstract   PDF (Polish)
Ewa Piekarska
 
Vol 65, No 12 (2017) Tektoniczne znaczenie strefy Teisseyre’a-Tornquista w świetle nowych badań Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mazur, Piotr Krzywiec, Michał Malinowski, Marek Lewandowski, Paweł Aleksandrowski, Mateusz Mikołajczak
 
Vol 57, No 4 (2009) Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni K. Tokarski, Wojciech Ryłko
 
Vol 36, No 10 (1988) Tektonika elewacji radomszczańskiej na podstawie metod mezostrukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Piotr Czubla
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika fliszu podhalańskiego w dolinie Białki Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Andrzej Konon, Tomasz Mardal
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika gabr masywu gabrowo-serpentynitowego Braszowic- Brzeźnicy (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 24, No 4 (1976) Tektonika globalna Europy alpejskiej Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika góry Łopień (Beskid Wyspowy) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika głównej strefy granitów Wzgórz Strzelińskich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 14, No 6 (1966) Tektonika i charakterystyka strukturalno-złożowa obszaru przedsudeckiego (cz. II) Abstract   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 14, No 5 (1966) Tektonika i charakterystyka strukturalno-złożowa obszaru przedsudeckiego (część I) Abstract   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 30, No 12 (1982) Tektonika i ewolucja paleotektoniczna paleozoiku podpermskiego między Koszalinem i Toruniem (Pomorze) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika i rozwój wschodniej części bloku przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 26, No 11 (1978) Tektonika, jej działy i pojęcia wprowadzające Abstract
Wojciech Grocholski
 
Vol 52, No 10 (2004) Tektonika klinowa i strefy trójkątne — zarys problematyki Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 51, No 6 (2003) Tektonika Kotliny Orawsko-Nowotarskiej — wyniki kompleksowej analizy danych grawimetrycznych i geoelektrycznych Abstract   PDF (Polish)
Paweł Pomianowski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Tektonika masywu Snieżnicy i jej przedpola (Beskid Wyspowy, płaszczowina magurska) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektonika nieciągła niecki podhalańskiej na podstawie fotointerpretacji i analizy rzeźby terenu Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Tektonika nieciągła-ciągła-nieciągła, studium ewolucji strukturalnej polskiej części łuku Karpat Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon, Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski, Jacek Rubinkiewicz, Ryszard Szczęsny
 
Vol 8, No 8 (1960) Tektonika obszaru częstochowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 28, No 2 (1980) Tektonika paleozoiku podpermskiego obszaru warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 45, No 12 (1997) Tektonika powaryscyjska obszaru świętokrzysko-lubelskiego na tle struktury podłoża Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Tektonika północno-wschodniej części rowu Nysy Abstract   PDF
J. Grocholska, A. Grocholski
 
Vol 36, No 10 (1988) Tektonika północno-zachodniej części fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski, Ryszard Szczęsny
 
Vol 25, No 6 (1977) Tektonika południowego skrzydła siodła głównego między uskokami: Zuzanna, Książęcy i Przemsza Abstract   PDF (Polish)
Kristian Probierz
 
Vol 24, No 10 (1976) Tektonika płyt - dyskusje i implikacje (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 11 (1976) Tektonika płyt – dyskusje i implikacje (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 52, No 9 (2004) Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej — sporne problemy Abstract
Jerzy Don, Jurand Wojewoda
 
Vol 53, No 3 (2005) Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej — sporne problemy — dyskusja Abstract   PDF
Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Witold Zuchiewicz, Jan Farbisz, Waldemar Sroka, Olgierd Jamroz
 
Vol 53, No 3 (2005) Tektonika rowu górnej Nysy Kłodzkiej — sporne problemy — odpowiedź Abstract   PDF
Jerzy Don, Jurand Wojewoda
 
Vol 47, No 1 (1999) Tektonika skraju platformy wschodnioeuropejskiej w świetle kompleksowych badań geofizycznych między Chełmem Lubelskim a Krasnymstawem Abstract   PDF (Polish)
Marek Haber
 
Vol 54, No 4 (2006) Tektonika solna na Niżu Polskim—wnioski z interpretacji danych sejsmicznych Abstract   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 35, No 11 (1987) Tektonika strefy granicznej moldanubicum i saxothuringicum w świetle lokalizacji supergłębokiego kontynentalnego wiercenia „Oberpfalz" w RFN Abstract
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 44, No 12 (1996) Tektonika strefy nasunięcia dukielskiego w zachodniej części Bieszczadów Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 35, No 10 (1987) Tektonika synkliny międzygórskiej w świetle badań mikrograwimetrycznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Ewa Stupnicka
 
Vol 32, No 5 (1984) Tektonika synsedymentacyjna jako czynnik warunkujący sedymentację formacji brunatnowęglowej w zapadliskach tektonicznych na obszarze zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 48, No 4 (2000) Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 35, No 6 (1987) Tektonika utworów górnego dewonu i dolnego karbonu w kamieniołomie w Dzikowcu (Góry Bardzkie) Abstract
Stanisław Mazur
 
Vol 40, No 3 (1992) Tektonika utworów kambryjskich obszaru świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 14, No 2 (1966) Tektonika wewnętrzna iłów poznańskich w rejonie Konina Abstract   PDF
Krzysztof Meissner
 
Vol 23, No 5 (1975) Tektonika wewnętrzna masywu serpentynitowego Szklar Ząbkowickich Abstract   PDF (Polish)
Leszek Jamrozik
 
Vol 41, No 9 (1993) Teledetekcja a globalne zmiany środowiska naturalnego - Międzynarodowa konferencja w Grazu (Austria), 4 - 9.04. 1993 - Abstract
Marek Graniczny, Tomasz Janicki
 
Vol 33, No 11 (1985) Teledetekcja geologiczna w Polsce i na świecie Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Teledetekcja w poszukiwaniu złóż - wczoraj, dziś i jutro Abstract
Marek Graniczny
 
11251 - 11500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>