Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 38, No 2 (1990) Najstarsze plejstoceńskie osady organiczne w odkrywce Bełchatów (formacja Łękińsko); doniesienia wstępne Abstrakt   PDF
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Najstarszy i najmłodszy plejstocen środkowego i dolnego Powiśla na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 30, No 10 (1982) Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 r. Abstrakt
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Najważniejsze kierunki i pierwsze wyniki współpracy geologów RWPG Abstrakt   PDF
Boris Nikonowicz Jerofiejew
 
Vol 46, No 6 (1998) Najwyższe wyróżnienie naukowe dla profesora Adama Dziewońskiego - jednego z najwybitniejszych sejsmologów na świecie Abstrakt
Stanisław Lasocki
 
Vol 22, No 6 (1974) Namywanie popiołów w stawach osadowych Abstrakt   PDF
Andrzej Drągowski, Joanna Pinińska-Krajewska
 
Vol 11, No 6 (1963) Nannoplankton margli globigerinowych w Karpatach środkowych Abstrakt
Stefan Alexandrowicz, Aleksandra Kostecka
 
Vol 36, No 9 (1988) Nanostruktury spoiwa fosforanowego i formy bakteriopodobne w zlepieńcu fosforytowym Gór Pieprzowych Abstrakt   PDF
Andrzej Kuhn, Krzysztof Radlicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch Abstrakt   PDF
Oldrich Krejći, Miroslav Bubik, Juraj Francu, Pavel Hanźl, Jiri Otava, Zdenek Stranik, Lilian Śvabenicka, Frantiśek Hubatka, Jan Śvancara
 
Vol 11, No 10 (1963) Naprawa szkód spowodowanych pracami geologicznymi Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Narada Ekonomiczno-Partyjna w Centralnym Urzędzie Geologii Abstrakt
. .
 
Vol 10, No 10 (1962) Narada geofizycznej grupy roboczej państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstrakt
A. Dąbrowski
 
Vol 30, No 1 (1982) Narada geologów i geofizyków górnictwa naftowego i gazownictwa w sprawie planu prac geologiczno-poszukiwawczych na 1982 r . Abstrakt
S. Krygowski
 
Vol 1, No 10 (1953) Narada Państwowej Służby Geologicznej Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Narada Państwowej Służby Geologicznej Abstrakt
, .
 
Vol 8, No 11 (1960) Narady robocze jako środek kierowania rozwojem organizacyjnym i postępem technicznym przedsiębiorstw geologicznych Abstrakt
Wiesława Różycka
 
Vol 4, No 12 (1956) Nasi korespondenci piszą Abstrakt
, .
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Następne odkrycia stref zmineralizowanych ilmenitem w metagabrze Slęży, Dolny Śląsk Abstrakt   PDF
Mohamed Abdel Wahed, Michał P. Mierzejewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Następstwo ekologiczne w rytmicznie deponowanych utworach famenu Kowali (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt
Błażej Berkowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Nasza promocja na Zjeździe AAPG w Salt Lake City, Utah, USA Abstrakt
Jacek Wróblewski
 
Vol 41, No 1 (1993) NATO ASI Quantitative Diagenesis, Reading W. Brytania, 6-19 września 1992 r. Abstrakt
M. Lipiec
 
Vol 51, No 2 (2003) Natural and Cultural Landscapes. The Geological Foundation — Dublin, Ireland, September 09–11, 2002 Abstrakt
Krzysztof Miśkiewicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Naturalna zawartość metali ciężkich w podstawowych rodzajach gleb południowo-wschodniej Polski Abstrakt   PDF
Mieczysław Kołodziej, Jan Pęcek, Urszula Zych
 
Vol 18, No 6 (1970) Naturalne wody Ziemi Abstrakt   PDF
Władimir Fiodorowicz Dorpholz, Genadij Nikołajewicz Katterfeld
 
Vol 35, No 2 (1987) Naturalne zagęszczenie piasków na wybranych odcinkach I linii metra w Warszawie Abstrakt   PDF
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Naturalne zagrożenie wodne w rejonie złoża "Pomorzany" Abstrakt   PDF
Tatiana Bocheńska, Wojciech Prussak
 
Vol 23, No 10 (1975) Nauczanie geologii matematycznej w AGH Abstrakt
Janusz Kotlarczyk, Marek Nieć
 
Vol 24, No 7 (1976) Nauczanie geologii w szkole ogólnokształcącej w okresie 30-lecia PRL i w programie projektowanej szkoły 10-letniej Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Edward Rühle
 
Vol 18, No 7 (1970) Nauki geologiczne a ochrona przyrody Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 12, No 9 (1964) Nauki geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 43, No 10 (1995) Nauki geologiczne w Science Citation Index Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 44, No 9 (1996) Nauki geologiczne w Science Citation Index – Aneks Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nauki geologiczne w siedemdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej (1919-1989) Abstrakt
Andrzej Manecki
 
Vol 48, No 6 (2000) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975–2000 — Kraków, 10.03.2000 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 4 (1993) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Warszawskim Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 45, No 4 (1997) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 5 (2000) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Naukowa konferencja terenowa - Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec - Morsko, 24-26.10.1996 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 11 (1995) Naukowe wycieczki terenowe w ramach MAEGS-9 Abstrakt
Krzysztof Nejbert
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Naukowo-badawcza działalność Wydziału Geologii UW dla potrzeb gospodarki narodowej Abstrakt
Halina Łozińska-Stępień, Wojciech Murzynowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nazewnictwo, geneza, występowanie krzemieni Abstrakt   PDF
Ryszard Michniak
 
Vol 35, No 7 (1987) Nazewnictwo i klasyfikacja skał karbonatytowych Abstrakt
Wacław Ryka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nazewnictwo mineralogiczne problemem dyskusyjnym Abstrakt
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 45, No 9 (1997) Nelsonity suwalskie - nowe dane mineralogiczne i geochemiczne Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 20, No 1 (1972) Neogen Austrii w świetle nowszych badań Abstrakt
Wilhelm Krach
 
Vol 34, No 5 (1986) Neogen Węgier w świetle wycieczek terenowych VIII Kongresu RCMNS w Budapeszcie Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Neogene changes of the East Slovakian Basin paleoenvironment- a result of interaction of tectonic events with sea level oscillation Abstrakt   PDF
Michal Kovać, Adriena Zlinska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Neogene extension and compression processes in the central part of the Sava depression, South Pannonian Basin, Croatia Abstrakt   PDF
Srebrenka Matej, Eleonora Novoselec, Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Neogene tectonic evolution of the Mecsek Mts (Hungary, Tisia-Dacia unit) Abstrakt   PDF
Laszló Benkovics
 
Vol 27, No 2 (1979) Neogeńskie rowy tektoniczne w okolicy Chełma (Wyżyna Lubelska) Abstrakt
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 11, No 1 (1963) Neogeńskie zapadlisko wschodniosłowackie Abstrakt
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 41, No 1 (1993) "Neotectonics - recent advances" – konferencja w Londynie, 16-17 czerwca 1992 r. Abstrakt
P. Migoń
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Neotectonics in the Vienna Basin: Insigths from 3D-seismic, microtectonics, morphology and earthquake data Abstrakt   PDF
Herwig Peresson, Kurt Decker, G. Gangl, W. Hamilton, H. Hausler, W. Lenhardt, H. Sperl
 
Vol 43, No 9 (1995) Neotektoniczne aspekty rzeźby przedpola Sudetów Wschodnich - Abstrakt
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 47, No 9 (1999) Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzedowych Środkowego Nadodrza (SW Poland) Abstrakt   PDF
Andrzej Markiewicz
 
Vol 51, No 12 (2003) Neotektonika a morfotektonika: metody badań – V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski — Kraków, 26–27.09.2003 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 7 (1995) Neotektonika polskich Karpat zewnętrznych w świetle wybranych parametrów morfometrycznych Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Nerinee – skamieniałości przewodnie Abstrakt   PDF
Leon Karczewski
 
Vol 33, No 6 (1985) New data on structure of the Flysch Carpathians Abstrakt   PDF
Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 33, No 6 (1985) New features of structure of the Carpathian Foredeep and basement of the Carpathian Mts Abstrakt   PDF
Stanisław Jucha
 
Vol 35, No 4 (1987) New finds of dinosaur footprints in Liassic of the Holy Cross Mountains and its palaeoenvironmental background Abstrakt   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Gerard Gierliński
 
Vol 45, No 10-2 (1997) New insights of the compressional-wave velocity structure in the Vrancea subduction zone from teleseismic relative travel-time residuals Abstrakt   PDF
Frank P. Lorenz, Mihaela Popa, Blanka Sperner, Friedemann Wenzel
 
Vol 45, No 10-2 (1997) New paleomagnetic data from Fatricum and Hronicum in the Tatra Mts (Poland) - further evidences for Cretaceous remagnetization in the Central West Carpathians Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 28, No 5 (1980) New techniques in regional sedimentological analysis Abstrakt   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 44, No 10 (1996) N.H. Landman, K. Tanabe i R.A. Davis (Eds) – Ammonoid Paleobiology. Vol. 13, Topics in Geobiology, series editors: F.G. Stehli i D.S. Jones Abstrakt
Cyprian Kulicki
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Nie mamy wyboru - rozmowa z Jackiem Wróblewskim - wicedyrektorem w Departamencie Geologii Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Nie tylko dla geologów Abstrakt
Ewa Jastrzębska
 
Vol 40, No 9 (1992) Nieco o historii i teraźniejszości ośrodka aerologii IMGW Abstrakt
Z. Lityńska
 
Vol 43, No 9 (1995) Niedawni goście Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 3 (1992) Niedobór mas skorupy ziemskiej względem płaszcza, podstawą rozważań nad genezą grawimetrycznych anomalii regionalnych Abstrakt
Andrzej Grobelny
 
Vol 50, No 2 (2002) Niekonwencjonalne przykłady wykorzystania darniowych rud żelaza Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 19, No 1 (1971) Niektóre aspekty hydrogeologiczne rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego Abstrakt   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 8 (1969) Niektóre aspekty międzynarodowe stratygrafii jury Abstrakt
Henryk Świdziński
 
Vol 51, No 3 (2003) Niektóre aspekty szkieletogenezy i anatomii funkcjonalnej Abstrakt   PDF
Jerzy Fedorowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Niektóre aspekty wyboru metod badawczych minerałów ciężkich Abstrakt
Hoi Nguyen Chu
 
Vol 18, No 3 (1970) Niektóre aspekty ziałalności geologicznej u progu 1970 r. Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Niektóre fizyczno-mechaniczne własności skał karbońskich Górnego Śląska Abstrakt   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 13, No 8 (1965) Niektóre istotne zagadnienia surowców ilastych w Polsce Abstrakt   PDF
Mieczysław Budkiewicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 29, No 2 (1981) Niektóre metody analizy prognostycznej i oceny formacji miedzionośnych o przypuszczalnej perspektywiczności Abstrakt   PDF
Roman Osika
 
Vol 33, No 2 (1985) Niektóre międzynarodowe dane i ich znaczenie dla kartografii grawimetrycznej w Polsce Abstrakt
Wacław Bujnowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Niektóre możliwości ograniczenia importu surowców mineralnych Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Niektóre możliwości wykorzystania dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej jako metody analitycznej w geologii Abstrakt   PDF
Piotr Urbański
 
Vol 18, No 2 (1970) Niektóre nowe dane o budowie geologicznej synklinorium szczecińskiego w świetle ostatnich opracowań sejsmicznych Abstrakt   PDF
E. Bałaszow, R. Łomnicki, W. Murawik, E. Poleszak
 
Vol 34, No 3 (1986) Niektóre nowe zagadnienia paleogeografii osadów kredy górnej i paleogenu w rejonie Gniew-Piekło-Malbork Abstrakt   PDF
Krzysztof Wrotek
 
Vol 29, No 1 (1981) Niektóre ogólne problemy stratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Niektóre pierwiastki śladowe w glebach rejonu Wrocławia przed powodzią i po powodzi w 1997 r. Abstrakt   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Niektóre pojęcia związane z dynamiką przepływów kształtujących struktury sedymentacyjne Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Niektóre probIemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. II) Abstrakt   PDF
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 8, No 4 (1960) Niektóre problemy geologiczne w północno-wschodniej Polsce w nawiązaniu do obszarów przyległych Abstrakt   PDF
Stanisław Tyski
 
Vol 7, No 8 (1959) Niektóre problemy hydrogeologii źródeł .zachodniego Podhala Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 4 (2000) Niektóre problemy interpretacji wyników analiz minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 10, No 2 (1962) Niektóre problemy mineralogicznej analizy fazowej rud Abstrakt
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 7 (1970) Niektóre problemy postępu technicznego w badaniach geologiczno-inżynierskich (artykuł dyskusyjny) Abstrakt   PDF
Ryszard Puchalski
 
Vol 21, No 1 (1973) Niektóre problemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. l) Abstrakt   PDF
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 9, No 5 (1961) Niektóre problemy projektowania nowych ujęć wodnych Abstrakt
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 32, No 12 (1984) Niektóre problemy rozwoju doliny Ernz Blanche w okresie czwartorzędowym i jej stosunek do doliny rzeki Sure (Luksemburg) Abstrakt
Leon Andrzejewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy wydawnicze Instytutu Geologicznego Abstrakt
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy związane z badaniem współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstrakt   PDF
Krystyna Czarnecka
 
Vol 8, No 5 (1960) Niektóre ruchome zabytki przyrody nieożywionej w Polsce Abstrakt   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 7, No 2 (1959) Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Niektóre usprawnienia przy separacji minerałów Abstrakt   PDF
Marta Juskowiakowa
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre uwagi o metodyce badań antyklinalnych struktur wodonośnych do celów podziemnego magazynowania gazów Abstrakt   PDF
Zdzisław Mianowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Niektóre wyniki badań diagenezy i katagenezy osadów kambru syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Wanda Krystyna Rydzewska
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Niektóre wyniki badań geochemicznych na Lubelszczyźnie Abstrakt   PDF
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 13, No 10 (1965) Niektóre wyniki dwuletniej pracy i dalsze kierunki działania Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstrakt   PDF
M. Cerendorż
 
Vol 7, No 9 (1959) Niektóre wyniki poszukiwań naftowych na przedgórzu Karpat Abstrakt
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Niektóre wyniki wzbogacania krajowych surowców tytanonośnych Abstrakt
Janusz Biernat, Władysław Pilch
 
Vol 12, No 9 (1964) Niektóre wyniki wzbogacania surowców kaolinit owych z Dzierżkowa i Roztoki metodą flotacji Abstrakt
Janusz Biernat
 
Vol 4, No 12 (1956) Niektóre zadania nauki i praktyki geologicznej - Abstrakt
P. Antropow
 
Vol 48, No 10 (2000) Niektóre zagadnienia geologiczne w podręcznikach geografii do pierwszej klasy gimnazjum Abstrakt
Maria Bac-Moszaszwili
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Niektóre zagadnienia geologii kenozoiku Pomorza Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 18, No 11 (1970) Niektóre zagadnienia surowcowe granitu masywu Strzegom – Sobótka Abstrakt   PDF
Ryszard Podstolski
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre zjawiska ablacji deszczowej w przełomie Wisły Środkowej Abstrakt
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 1 (1999) Nieoznaczalność, niejednorodność, anizotropia i niestabilność materii skalnej ciał geologicznych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 4 (1999) Niepokój Ziemi - odwieczna dysputa naukowców Abstrakt
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 35, No 7 (1987) Nieporozumienia na temat śladów po uderzeniach meteorytów i metod ich śledzenia Abstrakt
Lech Antonowicz
 
Vol 9, No 6 (1961) Niezbędny zakres badań geologicznych dla projektowania nowych kopalń węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Mieczysław Mrozowski, Franciszek Kozubski, Tadeusz Rutowski
 
Vol 27, No 2 (1979) Niezwykłe trylobity z rodzaju Staurocephalus Barrrande, 1846 Abstrakt
Ewa Tomczykowa
 
Vol 35, No 11 (1987) Nikiel rodzimy w osadach trzeciorzędowych niecki żytawskiej Abstrakt
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 44, No 3 (1996) Niszczenie górnokredowych piaskowców ciosowych w zabytkach Wrocławia pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych Abstrakt
Jacek Michniewicz
 
Vol 47, No 11 (1999) N.L. Dobretsov & A.G. Kirdyashkin - Deep-Level Geodynamics Abstrakt
Leszek Czechowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Nomenklatura w zakresie analizy termicznej Abstrakt
A. Langier-Kuźniarowa, L. Stoch
 
Vol 49, No 2 (2001) Nominacja profesorska - Józef Górski Abstrakt
Jan Przybyłek
 
Vol 49, No 1 (2001) Nominacja profesorska — Stanisław Musielak Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 2 (1999) Nominacje profesorskie Abstrakt
Wojciech Górecki, Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Nominacje profesorskie Abstrakt
Hubert Szaniawski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nominacje profesorskie Abstrakt
Marek Lemberger
 
Vol 44, No 3 (1996) Nominacje profesorskie Abstrakt
Joanna Pinińska
 
Vol 44, No 12 (1996) Nominacje profesorskie Abstrakt
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 7 (1995) Nominacje profesorskie Abstrakt
Maria Borkowska
 
Vol 42, No 1 (1994) Nominacje profesorskie Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 2 (1994) Nominacje profesorskie Abstrakt
Witold Żabiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nominacje profesorskie Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 2 (1993) Nominacje profesorskie Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 3 (2000) Nominacje profesorskie - Andrzej Sadurski Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 1 (2000) Nominacje profesorskie - Janusz Skoczylas Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Jerzy Głazek Abstrakt
Jerzy Fedorowski
 
Vol 48, No 4 (2000) Nominacje profesorskie - Kaja Maria Pietsch Abstrakt
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Leszek Marks Abstrakt
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Maciej Kotarba Abstrakt
Marek Lemberger
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Stanisław Speczik Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 12 (2002) Nominacje profesorskie - Tadeusz Ratajczak Abstrakt
Piotr Wyszomirski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Teresa Oberc-Dziedzic Abstrakt
Waldemar Sroka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nominacje profesorskie – Marcin Piwocki Abstrakt
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 5 (2000) Nominacje profesorskie — Adam Piestrzyński Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Katarzyna Dąbrowska- Zielińska Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 11 (2000) Nominacje profesorskie — Krystyna Piotrowska Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Marek Graniczny Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 51, No 11 (2003) Nominacje profesorskie — Maria Joanna Bała Abstrakt
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 47, No 3 (1999) Nominacje profesorskie — Witold Aleksander Zuchiewicz Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 41, No 6 (1993) Nominacje profesorskie: Jerzy Lefeld Abstrakt
Elżbieta Myślińska, Witold C. Kowalski, Andrzej Paulo, Andrzej Manecki, Bronisław Paczyński
 
Vol 4, No 4 (1956) NORMA resortowa RN-55 - CUG-004 (Kamienie drogowe i budowlane) Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Normy i Instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Normy i instrukcje Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 10 (1954) Normy i instrukcje Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Normy i instrukcje Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 4 (1955) Normy i instrukcje Abstrakt
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Normy i instrukcje Abstrakt
, .
 
Vol 23, No 11 (1975) Notatki hydrogeologiczne z Hiszpanii Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 11, No 2 (1963) Notatki hydrogeologiczne z Maroka Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 25, No 1 (1977) Notatki hydrogeologiczne ze Szwecji Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 6, No 3 (1958) Notatki z Francji Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 6 (1965) Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce Abstrakt   PDF
Bolesław Kubica, Tadeusz Osmólski
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Geologicznym PIG - Okruchy mikroświata Abstrakt
Sonia Dybova-Jachowicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN - Zanim powstał węgiel Abstrakt
Aleksandra Kohlman-Adamska, Katarzyna Krajewska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowa generacja programów badań głębokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE’97 i CELEBRATION 2000 w Europie Środkowej Abstrakt   PDF
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 44, No 9 (1996) Nowa grawimetryczna geoida dla obszaru Polski Abstrakt   PDF
Adam Łyszkowicz
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowa interpretacja morfologii i facji najwyższego czerwonego spągowca obszaru przedsudeckiego Abstrakt   PDF
Janusz Tomasik
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski Abstrakt   PDF
Jan Goździk, Małgorzata Wiatrak
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa interpretacja stratygraficzna Abstrakt
Feliks Różycki
 
Vol 24, No 1 (1976) Nowa interpretacja stratygraficzna kromerskiej serii leśnej w Wielkiej Brytanii Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowa kadencja Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstrakt
Anna Szymańska
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowa kadencja Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstrakt
Stanisław Skompski
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowa koncepcja paleontologów austriackich dotycząca systematyki otwornic Abstrakt
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Nowa koncepcja podziału metalogenicznego wszech-oceanu Abstrakt   PDF
Ryszard Kotliński
 
Vol 47, No 10 (1999) Nowa metoda badania kruchego pękania skał Abstrakt   PDF
Artur Dziedzic
 
Vol 8, No 7 (1960) Nowa metoda profilowania odwiertów w USA Abstrakt
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowa metoda separacji konodontów Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1995) Nowa metoda szybkiego wyznaczania wysokości w pracach poszukiwawczych Abstrakt   PDF
Adam Łyszkowicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Nowa metoda uszlachetniania surowca kwarcowego Abstrakt   PDF
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowa metoda wydobywania mikroskamieniałości z twardych skał węglanowych Abstrakt
Antoni Kostka, Daniel Widz
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowa metoda wzbogacania surowców ilastych Abstrakt
Janusz Biernat, Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 29, No 1 (1981) Nowa metodyka oceny bloczności złóż materiałów kamiennych Abstrakt
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 8, No 4 (1960) Nowa organizacja państwowej służby geologicznej Abstrakt
. .
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowa pozycja geologiczna na rynku wydawniczym - Hubert Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowa Pracownia Mikroanalizy Elektronowej w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt
Ryszard Kryza, Henryk Siagło
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowa Rada Geologiczna Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 6 (1998) Nowa Rada Geologiczna Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowa Rada Geologiczna przy ministrze ochrony środowiska,zasobów naturalnych i leśnictwa Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowa radiochemiczna metoda poszukiwania i obliczania zasobów złóż rud uranu Abstrakt   PDF
Augustyn Jeczalik
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa skała magmowa w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Karol Bielikowski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. I) Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 19, No 10 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. II) Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 42, No 3 (1994) Nowa ustawa o ochronie przyrody i jej znaczenie dla zachowania elementów abiotycznych Abstrakt
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Nowa wersja mapy ochrony przyrody. Polska mapa ochrony przyrody Abstrakt
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Nowa wystawa w Muzeum Geologicznym PIG - Czy Ziemia się rozszerza? Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 3 (2001) Nowe aspekty poszukiwań węglowodorów w utworach dolomitu głównego w rejonie wyniesienia Pogorzeli, monoklina przedsudecka Abstrakt
Krzysztof Kwolek, Aleksander Protas
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe badania nad stosunkiem regionu. magurskiego do krośnieńskiego w Beskidach Zachodnich Abstrakt   PDF
Jadwiga Burtan
 
Vol 32, No 4 (1984) Nowe badania sedymentologiczne fliszu karpackiego Abstrakt
Grzegorz Haczewski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nowe badania w basenie polskim Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 18, No 7 (1970) Nowe człony stratygraficzne cechsztynu w kopalni soli "Kłodawa" Abstrakt
Zygmunt Kucia
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe dane a triasie i ordowiku z wiercenia Rajsk Abstrakt
Bronisław Szymański
 
Vol 22, No 7 (1974) Nowe dane biostratygraficzne do podziału dolnej jury w Polsce pozakarpackiej Abstrakt   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe dane biostratygraficzne do podziału dolnej jury w Polsce północnej i środkowej (głos w dyskusji) Abstrakt
Ryszard Dadlez
 
Vol 44, No 5 (1996) Nowe dane biostratygraficzne oraz próba korelacji utworów mioceńskich w podłożu Karpat Zachodnich Abstrakt   PDF
Małgorzata Garecka, Paweł Marciniec, Barbara Olszewska, Antoni Wójcik
 
Vol 41, No 5 (1993) Nowe dane do palinologii triasu Tatr Abstrakt
Anna Fijałkowska, Alfred Uchman
 
Vol 7, No 1 (1959) NOWE DANE DO STRATYGRAFII LIASU NA NIŻU Abstrakt   PDF
RYSZARD DADLEZ
 
Vol 33, No 12 (1985) Nowe dane do stratygrafii węglanowego ordowiku Lubelszczyzny Abstrakt   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe Dane dotyczą ce serii solnej miedzy Wieliczką a Bochnią Abstrakt   PDF
Józef Baran
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe dane geologiczne z rejonu Białobrzegów nad Pilicą Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł k. Alwerni, Wyżyna Krakowska Abstrakt   PDF
Renata Jach
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane na temat fauny kręgowców w "piaskowcach plakodermowych" z rejonu Daleszyc (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Piotr Szrek
 
Vol 44, No 11 (1996) Nowe dane na temat geochemii osadów jeziornych czerwonego spągowca niecki śródsudeckiej Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 36, No 2 (1988) Nowe dane na temat unikatowego głazu narzutowego z okolic Morąga Abstrakt
Marcin Ryszkiewicz, Wiesław Studencki
 
Vol 50, No 12 (2002) Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku Abstrakt   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Jerzy Żaba
 
Vol 21, No 3 (1973) Nowe dane o geologii rejonu Bronkowic Abstrakt   PDF
Ewa Mariańczyk
 
Vol 12, No 11 (1964) Nowe dane o granicy ret-pstry piaskowiec w SW części monokliny przedsudeckiej Abstrakt
Irena Gajewska
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowe dane o kambrze antykliny chęcińskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt   PDF
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o karbonie górnym koło Krakowa Abstrakt
Stanisław Bukowy
 
Vol 22, No 1 (1974) Nowe dane o małżopodobnym ślimaku Berthelinia krachi - Abstrakt   PDF
Gwidon Jakubowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Nowe dane o mineralizacji cynkowo-ołowiowej w obszarze siewieskim Abstrakt   PDF
Jan Gładysz, Stefan Śliwiński
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej w utworach staropaleozoicznych na obszarze Myszków-Mrzygłód, NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej z głębokich wierceń kontynentalnej skorupy ziemskiej - Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowe dane o naj niższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
R. Michniak, A. Y. Rozanow
 
Vol 26, No 8 (1978) Nowe dane o osadach syluru okolic Mrzygłodu-Zawiercia Abstrakt   PDF
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowe dane o paleozoiku na północ od Sandomierza Abstrakt   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowe dane o paragenezach kruszcowych w żyłach siarczków pierwotnych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstrakt
Eligiusz Balcerzak, Krzysztof Nejbert, Wiesław Olszyński
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowe dane o pegmatytach hybrydalnych w serpentynitach kopalni magnezytu Wiry (Dolny Śląsk) Abstrakt
Janusz Janeczek, Michał Sachanbiński
 
Vol 28, No 4 (1980) Nowe dane o pozycji strukturalnej, wieku i fluoronośności złoża miedziowo-molibdenowego Erdentuin-obo w Mongolii Abstrakt
F. J. Korytow, Z. Biamba, A. A. Chrapow
 
Vol 49, No 8 (2001) Nowe dane o profilu osadów interglacjału mazowieckiego w Cząstkowie Abstrakt   PDF
Jarmila Krzymińska, Leszek Jurys
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o profilu warstw łaziskich Abstrakt
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowe dane o przebiegu północnej części antykliny inowłodzkiej Abstrakt   PDF
Eugeniusz Cieśla
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1 Abstrakt   PDF
Andrzej Maksym, Piotr Śmist, Małgorzata Pietrusiak, Grzegorz Staryszak, Bogusław Liszka
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe dane o rozwoju wapienia muszlowego i kajpru na Pomorzu Zachodnim Abstrakt
Irena Gajewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Nowe dane o stratygrafii i tektogenezie starszego paleozoiku w Polsce Abstrakt   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe dane o stratygrafii sinianu i kambru w północno-wschodniej Polsce Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe dane o tektonice Gór Pieprzowych Abstrakt
Tomasz Mardal
 
Vol 26, No 12 (1978) Nowe dane o tektonice Pasma Masłowskiego Abstrakt   PDF
Andrzej Saternus
 
Vol 10, No 9 (1962) Nowe dane o utworach kredy środkowej Sobkowa i Staniewic w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Maciej Hakenberg
 
Vol 45, No 11 (1997) Nowe dane o wgłębnej budowie ukraińskich Karpat - geologiczna reinterpretacja regionalnych profili sejsmicznych Abstrakt   PDF
Stepan-Orest Lizoon, Christina Zayats
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowe dane o występowaniu glin ogniotrwałych w retyko-liasie świętokrzyskim Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 20, No 12 (1972) Nowe dane o występowaniu soli kamiennej w rejonie Przemyśla Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 16, No 1 (1968) Nowe dane o występowaniu wężowideł i innych szkarłupni w Nasiłowie k. Puław Abstrakt   PDF
Teresa Maryańska, Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku Abstrakt   PDF
Radosław Tarkowski
 
4001 - 4250 z 10375 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>