Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 35, No 2 (1987) Problemy zastosowania modelowania matematycznego w prognozowaniu skutków wpływu budowy metra warszawskiego na wody podziemne Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dąbrowski, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 12 (1961) Próby graficznego przedstawienia na mapie osiadań górniczych na Górnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Barbara Bargielewicz-Jakubicz, Zdzisław Skłodowski
 
Vol 38, No 2 (1990) Próby identyfikacji układu hydrostrukturalnego systemu wodonośnego międzyrzecza Leśnicy i Białki na podstawie badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Sojski
 
Vol 7, No 4 (1959) Próby ustalenia zasad wyceny wartości złóż surowców mineralnych Abstract   PDF (Polish)
Władysław Biernacki
 
Vol 44, No 7 (1996) Procedura ocen oddziaływania na środowisko Abstract
Stanisław Garlicki, Jolanta Śliżewska-Rogala
 
Vol 41, No 4 (1993) Proces decyzyjny w gospodarce złożami w Polsce Abstract
Michał Gientka, Marek Hoffmann
 
Vol 47, No 4 (1999) Proces wymierania i odradzania się faun ramienionogowych a kryzys na granicy fran- Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Baliński, Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 10 (1992) Procesy eoliczne w okresie 20 000 - 8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce Abstract
Barbara Manikowska
 
Vol 17, No 6 (1969) Procesy geodynamiczne na mapach inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 43, No 7 (1995) Procesy kruchego pękania w skałach osadowych przy jednoosiowym ściskaniu ze stałą prędkością odkształcenia Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 5 (1993) Procesy kształtujące cykliczność sedymentacji czerwonego spągowca w basenie polskim Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 61, No 9 (2013) Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 25, No 6 (1977) Procesy neotektoniczne w Żlebie Mnichowym w Tatrach Abstract
Maciej Włodek
 
Vol 24, No 1 (1976) Procesy osiadania gruntów Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 23, No 9 (1975) Procesy powstawania minerałów w strefach pożarów hałdy kopalni węgla "Słupiec" Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wielogórski, Paweł Zawidzki, Bernard Koisar
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy przeobrażania gipsów w wapień siarkonośny Abstract
Maciej Pawlikowski
 
Vol 34, No 7 (1986) Procesy transformujące złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 59, No 8 (2011) Procesy wielokrotnego brekcjonowania deformacyjnego i powstawania stopów impaktowych w chondrytach na przykładzie meteorytów z kolekcji Jacka Siemiątkowskiego Abstract   PDF (Polish)
Agata Krzesińska, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 31, No 11 (1983) Procesy wietrzeniowe i epigenetyczne w obrębie pstrych utworów Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 47, No 2 (1999) Produkcja geologiczna i produkt geologiczny - dole i niedole służb geologicznych Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Produktywność dolnej kredy polskich Karpat fliszowych i związane z nią perspektywy poszukiwawcze Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 51, No 11 (2003) Produktywność starorzeczy Warty Abstract   PDF (Polish)
Wanda Galicka, Tadeusz Penczak, Andrzej Kruk, Grzegorz Zięba
 
Vol 19, No 11 (1971) Prof. Dr Antoni Morawiecki Abstract
R. Osika
 
Vol 47, No 12 (1999) Prof. dr hab. Witold Cezariusz Kowalski - nieetatowy, a stały współpracownik Przeglądu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Prof. dr Jadwiga Raniecka-Bobrowska Abstract
Zofia Borówko-Dłużakowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Prof. dr Marian Książkiewicz, członek rzeczywisty PAN - Laureat Nagrody Państwowej I st. w roku 1974 za monografię "Tektonika Karpat" Abstract
J. Znosko
 
Vol 19, No 2 (1971) Prof. Władysław Szafer Abstract
E. Rühle
 
Vol 46, No 10 (1998) Profesjonalizm w aspekcie ekonomii ochrony środowiska i zasobów naturalnych Abstract   PDF (Polish)
Antoni Zięba
 
Vol 43, No 4 (1995) Profesor Antoni Łaszkiewicz - w piętnastą rocznicę śmierci Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 51, No 6 (2003) Profesor Bronisław Halicki (1902–1962) — pedagog, badacz i popularyzator - Abstract
Ewa Stupnicka
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Danuta Małecka - wymagający pedagog i przyjaciel młodzieży akademickiej Abstract
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 17, No 4 (1969) Profesor doktor Józef Gołąb (1904-1968) Abstract
Stefan Krajewski
 
Vol 45, No 5 (1997) Profesor dr hab. Edeltrauda Helios Rybicka Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor dr hab. Henryk Teisseyre jako dydaktyk Abstract
Jadwiga Gorczyca-Skała
 
Vol 40, No 8 (1992) Profesor Edward Ciuk - honorowym obywatelem Dąbrowy Górniczej Dąbrowa Górnicza, 1991.11.13. Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 62, No 3 (2014) Profesor Henryk Makowski, klasyk paleobiologii amonitów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesor Henryk Teisseyre — kierownik pracowni i zakładu w Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu Abstract
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Profesor Jan Kutek wśród członków Polskiej Akademii Nauk Abstract
Michał Szulczewski
 
Vol 22, No 1 (1974) Profesor Kiejstut Żemajtis Abstract
A. Białaczewski, J. Kostecki
 
Vol 45, No 6 (1997) Profesor Krzysztof Birkenmajer członkiem Akademii Rumuńskiej Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 20, No 12 (1972) Profesor Marian Kamieński doktorem honoris causa Politechniki Krakowskiej Abstract
Andrzej Kubicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Profesor Minko S. Minkow (1922 - 1991) Abstract
Jerzy Głazek, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesor Roland Brinkmann (1898-1995); życie, pomówienia i fakty -- przyczynek do okupacyjnej historii geologii w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski - nauczyciel, wychowawca i przyjaciel Abstract
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 37, No 1 (1989) Profesor Roman Kozłowski – w stulecie urodzin Abstract
Halszka Osmólska
 
Vol 42, No 3 (1994) Profesor Roman Krajewski (1906 - 1993) Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Profesor Ryszard Gradziński członkiem rzeczywistym PAN Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Stefan Krajewski Abstract
Ryszard Kaczyński
 
Vol 50, No 5 (2002) Profesor Tadeusz Macioszczyk Abstract
Ewa Krogulec
 
Vol 48, No 6 (2000) Profesor Tadeusz Peryt zagranicznym członkiem Akademii Nauk Ukrainy Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 23, No 3 (1975) Profesor zwyczajny w Instytucie Geologicznym inż. Górn. Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki - wspomnienie pośmiertne Abstract
S. Pawłowski
 
Vol 51, No 4 (2003) Profesorowi Sylwestrowi Markowi z okazji 75-lecia urodzin Abstract
Jerzy Znosko, Ryszard Dadlez
 
Vol 51, No 10 (2003) Profesorze Henryku Teisseyrze — założycielu Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Profil cechsztynu na wyniesieniu Łeby Abstract
Zbigniew Korab, Józef Stemulak
 
Vol 28, No 2 (1980) Profil czwartorzędowych osadów z piaskowni w Kotlarni koło Gliwic Abstract
Janusz Magiera, Maria Sobolewska
 
Vol 26, No 8 (1978) Profil dewonu dolnego k. Włastowa we wschodniej części Gór świętokrzyskich Abstract
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 41, No 5 (1993) Profil Dygowo-1: cykle diastroficzne, środowiskowe i procesowe Abstract
Jurand Wojewoda
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil geologiczny otworu w Pagórkach koło Elbląga oraz znaczenie wyników badań pyłkowych jego osadów dla stratygrafii młodszego plejstocenu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 17, No 4 (1969) Profil geologiczny wiercenia Jaronowice IG-1 Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 33, No 11 (1985) Profil glin morenowych w Wólce Pietkowskiej (Nizina Podlaska) w świetle analiz litologicznych i mikroskopii elektronowej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig
 
Vol 11, No 6 (1963) Profil i mikrofauna najwyższej części warstw krośnieńskich w Kluczowej koło Jasła Abstract   PDF (Polish)
S. W. Alexandrowicz, J. Jasionowicz, F. Szymakowska
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Profil kulmu z okolic Głubczyc (Sudety Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Antoni M. Żelichowski
 
Vol 16, No 10 (1968) Profil liasu w Krośniewicach (Kujawy) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 19, No 6 (1971) Profil litostratygraficzny struktury Darłowa Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Górecki
 
Vol 28, No 1 (1980) Profil osadów karbonu w podłożu brzeżnej niecki między Toruniem a Warszawą Abstract   PDF (Polish)
Halina Kmiecik, Antoni Żelichowski
 
Vol 50, No 5 (2002) Profil osadów plejstoceńskich w Niksowiźnie na Równinie Kurpiowskiej - wyniki badań litologicznych i ich interpretacja (artykuł metodyczno-dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 17, No 12 (1969) Profil plejstocenu w Dwikozach nad Opatówką Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Profil Różce na tle podstawowych profili osadów preglacjalnych na południowym Mazowszu Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w rejonie Wrocławia Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 50, No 3 (2002) Profil utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński, Grzegorz Czapowski
 
Vol 29, No 11 (1981) Profil utworów liasu na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zofia Szydeł, Ryszard Szydeł
 
Vol 40, No 3 (1992) Profil wiercenia pilotowego i problemy geologiczne programu KTB Abstract
Janusz Trzepierczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Profil wiercenia w Bożej Woli Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Profil wzgórza Wielisławka w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 45, No 11 (1997) Profile dokumentacyjne Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000, jako podstawa dla nowych i trwałych wartości paleobotanicznych plejstocenu Abstract   PDF (Polish)
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 49, No 12 (2001) Profile wiertnicze osadów czwartorzędowych na Ornaku oraz ich znaczenie w badaniach nad ostatnim zlodowaceniem w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kenig, Leszek Lindner
 
Vol 17, No 3 (1969) Profilowanie (geofizyczne) otworów i jego zastosowanie przy projektowaniu i kontrolowaniu ekranów cementacyjnych Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Tkany, Viktor Valtr
 
Vol 12, No 9 (1964) Profilowanie gęstościowe Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 8, No 4 (1960) Profilowanie neutron-gamma Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 65, No 2 (2017) Profilowanie otworowe z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego i badania NMR na próbkach skalnych dla oceny skał zbiornikowych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna, Dagmara Maziarka, Piotr Pasek, Jolanta Klaja, Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk
 
Vol 44, No 11 (1996) Prognostyczne szacowanie ilościowe złóż Zn-Pb w Polsce z zastosowaniem procedury Harffa-Davisa-Olea Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kotlarczyk, Wojciech Mastej
 
Vol 34, No 9 (1986) Prognostyka poszukiwawcza gorlickiego obszaru naftowego Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Konarski
 
Vol 19, No 10 (1971) Prognoza przestrzennego zagospodarowania złóż surowców mineralnych w woj. kieleckim Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Prognoza rozwoju górnictwa odkrywkowego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 39, No 3 (1991) Prognoza zachowania się lessów w zboczach zbiornika wodnego na przykładzie projektowanego zbiornika na rzece Świślinie Abstract
Ewa Hoffmann, Elżbieta Myślińska, Adam Stępień
 
Vol 27, No 12 (1979) Prognozowanie depresji regionalnej ujęcia wód podziemnych w warunkach nieustalonego dopływu (Libia) Abstract
Marek Załuski
 
Vol 47, No 3 (1999) Prognozowanie ekonomiczno-eksploatacyjne złoża gazu ziemnego z ekspansyjnym i ekspansyjno-wodnonaporowym systemem energetycznym za pomocą aplikacji PredProdMan ver 1.00 Abstract
Piotr Sokół
 
Vol 48, No 12 (2000) Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych — Kraków, 07.09.2000 Abstract
W. Marek Brzezicki
 
Vol 46, No 4 (1998) Prognozowanie zjawisk powodziowych i środki przeciwdziałania - sesja plenarna IV Wydziału Nauk Technicznych PAN- Warszawa, 16.01.1998 Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 51, No 10 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (1) Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 51, No 11 (2003) Prognozy pokrycia potrzeb energetycznych Unii Europejskiej (2) Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 25, No 12 (1977) Prognozy rozwoju bazy zasobowej kruszywa naturalnego w Polsce Abstract
Zdzisław Siliwończuk, Michał Gientka, Rafał Kardaś
 
Vol 3, No 10 (1955) Program analiz chemicznych przy dokumentacji złóż kopalin użytecznych Abstract
, .
 
Vol 29, No 2 (1981) Program automatycznej estymacji pola prędkości Abstract   PDF (Polish)
Edward Gruszczyk, Stanisław Szabelski
 
Vol 49, No 2 (2001) Program GEODE-GeoFrance 3D - warsztaty nt. Orogeniczne złoża złota w europejskich waryscydach i nie tylko - Orlean, Francja, 07–08.11.2000 Abstract
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 45, No 2 (1997) Program komputerowego opracowania Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Waldemar Gogołek, Aldona Jurkun, Jacek Zielke
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Program nauczania w Katedrze Geologii i Poszukiwań Złóż Surowców Mineralnych na Uniwersytecie Moskiewskim Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 45, No 5 (1997) Program ochrony georóżnorodności w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 40, No 1 (1992) Program ochrony litosfery na lata dziewięćdziesiąte Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 44, No 12 (1996) Program transgranicznych badań surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnołużyckiego Zagłębia Węglowego (Polska-Niemcy-Czechy) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 50, No 2 (2002) Program wierceń ICDP w Polsce - głos w dyskusji Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie ochrony środowiska Abstract
K. Wyrwicka
 
Vol 41, No 3 (1993) Program współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie badania budowy geologicznej paleozoiku Abstract
Z. Modliński, A .M. Żelichowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Program zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie województwa zachodniopomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 15, No 4 (1967) Programowanie badań geologiczno-inżynierskich metodą MDC Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Thiel
 
Vol 25, No 3 (1977) Programowanie kierunków poszukiwań kruszywa naturalnego na przykładzie obszaru woj. koszalińskiego, słupskiego i północnej części woj. Pilskiego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Kardaś, Andrzej Szapliński
 
Vol 32, No 7 (1984) Programowanie poszukiwań kruszywa naturalnego w świetle potrzeb surowcowych Abstract   PDF (Polish)
Michał Gientka, Elżbieta Tołkanowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Programy działań prośrodowiskowych Unii Europejskiej Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 47, No 3 (1999) Programy multimedialne w edukacji przyrodniczej Abstract
Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 12 (2003) Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 67, No 10 (2019): Vol. 67, No. 10 Programy ochrony środowiska – udział Państwowego Instytutu Geologicznego w tworzeniu narzędzi do realizacji polityki ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Paulina Kostrz-Sikora, Joanna Fajfer
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Programy prac i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na potrzeby przeprowadzania bilansów wodnogospodarczych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – założenia metodyczne, stan realizacji przedsięwzięcia Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Przytuła
 
Vol 11, No 7 (1963) Projekt badań Zakładu Paleozoologii PAN na pustyni Gobi Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Projekt badawczy finansowany przez Komitet Badań Naukowych "Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym" (9 T12A 03310) Abstract
Tadeusz Ratajczak
 
Vol 48, No 5 (2000) Projekt badawczy: "Rozwój transeuropejskiego szwu tektonicznego — kaledonidy pomorskie i ich przedpole"— wstępny przegląd wyników Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt celowy finansowany przez Komitet Badań Naukowych „Wdrożenie do produkcji mas mineralnych służących do uzupełniania ubytków w obiektach zabytkowych” nr 3 3008 94C/2185 Abstract
Anna Smoleńska, Marek Rembiś
 
Vol 47, No 6 (1999) Projekt celowy Komitetu Badań Naukowych "Ochrona złoża wód leczniczych w Krynicy wraz z optymalizacją metod wydobycia wody i dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ciężkowski, Danuta Reśko, Antoni Schmalz, Wacław Szarek
 
Vol 32, No 12 (1984) Projekt Geotrawers Europejski Abstract
A. Dąbrowski
 
Vol 48, No 11 (2000) Projekt IGCP 430 "Wpływ dynamiki płaszcza na zagrożenia naturalne w obszarze tetydzkim" Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Projekt instalacji pilotowej przepuszczalnej bariery aktywnej do usuwania chlorowanych etenów z wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Anna Andrychowicz, Sandra Johana Grajales-Mesa, Grzegorz Malina
 
Vol 28, No 8 (1980) Projekt klasyfikacji i oceny geologicznych prac naukowo-badawczych Abstract
Leszek Koter, Jan Żytka
 
Vol 12, No 10 (1964) Projekt muzeum geologicznego na Kadzielni w Kielcach Abstract
Stefan Kozłowski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 1, No 1 (1953) Projekt normalizacji oznaczeń charakteru litologicznego skał w profilach i na planach wykonywanych w manierze czarnej Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 1, No 8 (1953) PROJEKT NOWEGO UJĘCIA SPRAWOZOAWCZOŚCI GEOLOGICZNEJ Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 8, No 11 (1960) Projekt nowych zasad wyznaczania konturu zewnętrznego złóż kopalin stałych Abstract
Jerzy Tyszka
 
Vol 20, No 6 (1972) Projekt organizacji Międzynarodowej Podkomisji Map Paleogeograficznych Abstract
Edward Rühle
 
Vol 4, No 2 (1956) Projekt racjonalnej klasyfikacji klastycznych skał osadowych Abstract
Julian Tokarski
 
Vol 47, No 3 (1999) Projekt redukcji dopływu wód słonych do wyrobisk podziemnych kopalni Jaworzno — opracowanie modelu komputerowego Abstract
Romuald Chryst, Michał Rupala
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt traktatu Europejskiej Karty Energetycznej, 6 - 8 września 1993 r. Abstract
Janusz Jeziorski
 
Vol 42, No 1 (1994) Projekt ustawy prawo geologiczne i górnicze - uwagi dyskusyjne Abstract
Stanisław Przeniosło
 
Vol 24, No 9 (1976) Projekt wytycznych sporządzania opracowań analityczno-syntetycznych Abstract
Czesława Leszczyńska
 
Vol 48, No 6 (2000) Projekt zagospodarowania obszaru poeksploatacyjnego na przykładzie złoża kruszywa naturalnego „Lenartowice” Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 8, No 6 (1960) Projekt zmiany prawa górniczego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 30, No 10 (1982) Projektowanie metodyki prac sejsmicznych w Lubelskim Zagłębiu Węglowym na podstawie modelowania teoretycznego pola falowego Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 44, No 2 (1996) Projektowanie prac geologicznych Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze indywidualne finansowane przez Komitet Badań Naukowych w 1997 r. w ramach konkursu XIII i XIV Sekcji T-12B - Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych, w zakresie geologii stosowanej i geofizyki w konkursach V oraz VI Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne, finansowane przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej w konkursie VII oraz VIII Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne finansowania przez Komitet Badań Naukowych w zakresie geologii stosowanej Abstract
Joanna Pienińska
 
Vol 41, No 4 (1993) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 44, No 4 (1996) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P04.D w konkursach IX i X Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 45, No 5 (1997) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P04D w konkursach XI i XII Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 42, No 5 (1994) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez sekcję P2.1 w konkursach V i VI Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 43, No 6 (1995) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję P2.1 w konkursie VII i Sekcję P4.D w konkursie VIII Abstract
Ryszard Gradziński, Marta Ostrowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Projekty badawcze własne w zakresie geologii i geofizyki przyznane przez Sekcję PO4D w konkursie XIII Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 8, No 2 (1960) Projekty zagospodarowania doliny Wisły i ich znaczenie w gospodarce narodowej Abstract
Czesław Stepnowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Promieniotwórcze metody oznaczania wieku bezwzględnego w geologii Abstract   PDF (Polish)
Antoni Polański
 
Vol 43, No 10 (1995) Promieniowanie rentgenowskie w geologii i poza geologią - w setną rocznicę odkrycia promieni X Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 41, No 1 (1993) Promocja książki I. Domeyki o Araukanach Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 24, No 2 (1976) Proponowana klasyfikacja złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Roman Karmański
 
Vol 50, No 2 (2002) Proponowana lokalizacja głębokiego otworu badawczego na terenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jankowski
 
Vol 26, No 10 (1978) Proponowane formy zwrotu nakładów na prace geologiczne jako podstawa utworzenia funduszu poszukiwań geologicznych Abstract
Antoni Białaczewski, Stefania Dembowiecka
 
Vol 33, No 7 (1985) Propozycja formalnego podziału stratygraficznego utworów wypełniających depresję północnosudecką Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja lokalizacji głębokich otworów badawczych na obszarze Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja lokalizacji głębokiego wiercenia w rejonie Karpat wewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycja promocji tworzenia złóż antropogenicznych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 51, No 5 (2003) Propozycja szacowania ściśliwości gytii i kredy jeziornej Abstract   PDF (Polish)
Jan Damicz
 
Vol 33, No 5 (1985) Propozycja ujednolicenia sposobu podawania i cytowania wyników datowania osadów metodą TL Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bluszcz, Mieczysław E. Pazdur
 
Vol 66, No 8 (2018) Propozycja usprawnienia metodyki pomiarów dopływów wód podziemnych do wyrobisk w kopalniach LGOM na przykładzie OG Polkowice Abstract   PDF (Polish)
Marek Błachowicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Propozycja utworzenia stanowisk dokumentacyjnych w Ślężańskim Parku Krajobrazowym i na obszarach przyległych Abstract
Krystyna Klimas, Leszek Jamrozik
 
Vol 30, No 5 (1982) Propozycja zasad gospodarowania i kontroli wykorzystywania zasobów wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Turek
 
Vol 37, No 12 (1989) Propozycja zmian zakresu badań złóż kruszywa naturalnego Abstract   PDF (Polish)
Michał Gientka
 
Vol 32, No 10 (1984) Propozycja zmiany zasad określania kryteriów dla ustalania zasobów geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski
 
Vol 50, No 2 (2002) Propozycje badań geochemiczno-mineralogicznych dla skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Justyna Ciesielczuk
 
Vol 39, No 2 (1991) Propozycje i uwarunkowania systemu odpłatności za korzystanie z zasobów kopalin mineralnych Abstract
Stefania Dembowiecka
 
Vol 20, No 3 (1972) Propozycje organizacji informacji w zakresie badań geologicznych Abstract
Adam Maksymowicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Propozycje zastosowania nowej międzynarodowej klasyfikacji zasobów w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło
 
Vol 20, No 2 (1972) Propozycje zastosowania nowych wykresów w hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 41, No 3 (1993) Propozycje zmian granic RZGW i wydzielenia obszarów gospodarowania wodami podziemnymi w regionie świętokrzyskim Abstract
Jan Prażak
 
Vol 46, No 7 (1998) Propozycje zmian w obowiązującej w Polsce klasyfikacji zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i w trybie ich zatwierdzania Abstract
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 47, No 6 (1999) Prosta osadzarka do wzbogacania osadów bursztynonośnych Abstract
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 28, No 2 (1980) Prosty nomogram do pomiaru intensywności względnej z dyfraktogramów rentgenowskich Abstract
Janusz Janeczek
 
Vol 63, No 4 (2015) Proterozoiczne podłoże krystaliczne polskiej części Bałtyku w świetle badań strukturalnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 49, No 12 (2001) Proterozoiczne zmiany retrogresywne zapisane w granulitach i gnejsach podlaskiego kompleksu metamorficznego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krzemińska
 
Vol 33, No 10 (1985) Protosuchus sp. z dolnej jury północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński, Agata Potemska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Prototyp systemu monitorowania terenów osuwiskowych LandSMS – wyniki testów na osuwisku w Kłodnem w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Mirek, Jacek Stanisz, Robert Kaczmarczyk, Paweł Ćwiąkała
 
Vol 18, No 3 (1970) Prowadzenie badań geologicznych i postępowanie z dokumentami geologicznymi Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Proweniencja minerałów ciężkich z utworów miocenu rejonu Biszcza-Księżpol (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF (Polish)
Mariusz Paszkowski, Monika Kusiak
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Prowincja uranowa południowo-zachodniej części Masywu Centralnego i jej główne złoża Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 2, No 10 (1954) Przebieg aspirantury z geologii w Leningradzkim Instytucie Górniczym Abstract   PDF (Polish)
Jan Czermiński
 
Vol 31, No 3 (1983) Przebieg fotolineamentów a kopalne struktury hydrogeologiczne okolic Poznania Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 60, No 11 (2012) Przebieg i korelacja sukcesji pyłkowych późnego plejstocenu na terenie Polski i Białorusi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter, Tatiana B. Rylova, Irina E. Savcenko
 
Vol 61, No 12 (2013) Przebieg i przyczyny endogenicznego pożaru węgla kamiennego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Katowicach Abstract   PDF (Polish)
Justyna Ciesielczuk, Janusz Janeczek, Stefan Cebulak
 
Vol 7, No 6 (1959) Przebieg i wyniki badań podłoża mezozoicznego w antyklinorium pomorskim w latach 1953 - 1958 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Jadwiga Dembowska
 
Vol 40, No 5 (1992) Przebieg sedymentacji osadów kredy w okolicach Korzkwi pod Krakowem Abstract
Rafał Kudrewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Przebieg sedymentacji w basenach typu pull-apart, na przykładzie neogeńskich utworów aluwialnych basenu Lo River (północny Wietnam) Abstract   PDF (Polish)
Anna Wysocka, Anna Świerczewska
 
Vol 20, No 6 (1972) Przechowywanie i przetwarzanie danych geologicznych (artykuł dyskusyjny) Abstract
Mieczysław Buczyński, Przemysław Stenzel
 
Vol 38, No 9 (1990) Przed zjednoczeniem - kilka uwag o reorganizacji geologii w NRD Abstract
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 12 (1999) Przedfałdowa pozostałość magnetyczna intruzji diabazów z synkliny Barda w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 42, No 8 (1994) Przedmetamorficzne stylolity w dolno paleozoicznych utworach węglanowych rejonu Zawiercia (NE obrzeżenie GZW) Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 12 (1994) Przedmiot i zakres prawa geologicznego i górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 47, No 5 (1999) Przedpermska historia obszaru polskiego basenu czerwonego spągowca Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Przedpole orogenu waryscyjskiego w południowej Polsce - etapy tektonicznego rozwoju basenów w dewonie i karbonie Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Przedstawiciel Archaeogastropoda z masywu Łysej Góry Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 42, No 4 (1994) Przedstawiciele OECD w Polsce Abstract
Ewa Zakrzewska
 
Vol 42, No 8 (1994) Przegląd badań konodontowych osadów NE obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Alina Siewniak-Madej
 
Vol 19, No 4 (1971) Przegląd dotychczasowych prac wykonanych w Polsce w zakresie metodyki ustalania wartości surowca zalegającego w złożu Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 25, No 4 (1977) Przegląd działalności legislacyjnej Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Zbigniew Żołtowski
 
Vol 9, No 5 (1961) Przegląd form neogenu Jugosławii w świetle najnowszych badań Abstract
Bořivoj Milanković
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd Geologiczny -- 50 lat w służbie geologii i ochrony środowiska Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 1 (2002) Przegląd Geologiczny - reminiscencje po 50 latach Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 61, No 7 (2013) Przegląd Geologiczny 2008–2013, refleksje subiektywne Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Przegląd Geologiczny 2012 Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 6 (2013) Przegląd Geologiczny o gazie z łupków Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pliszczyńska, Jacek Grabowski
 
Vol 61, No 12 (2013) PRZEGLĄD GEOLOGICZNY SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2013 Numery 1–12, RECENZJE Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 43, No 3 (1995) Przegląd Geologiczny w 1994 r. Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 44, No 3 (1996) Przegląd Geologiczny w 1995 r. Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 45, No 4 (1997) Przegląd Geologiczny w 1996 r. Abstract
Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 4 (1998) Przegląd Geologiczny w 1997 r. Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 3 (1999) Przegląd Geologiczny w 1998 r. Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 5 (2000) Przegląd Geologiczny w 1999 r Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 49, No 1 (2001) Przegląd Geologiczny w 2000 r. Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd Geologiczny w latach 1992-2000 Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 61, No 7 (2013) Przegląd Geologiczny – 60 lat później Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 46, No 10 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r Abstract
Anna Bagińska, Ewa Zalewska, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r. Abstract
Anna Bagińska, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 r. Abstract
Anna Bagińska, Przemysław Krogulec, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku Abstract
Anna Bagińska, Eligiusz Balcerzak, Przemysław Krogulec, Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Przegląd koncesji wydanych w 1998 roku Abstract
Anna Bagińska, Andrzej Korcz, Lidia Piątkowska, Kinga Wojtczak, Ewa Zalewska, Barbara Żbikowska
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Przegląd metod oczyszczania gruntów i wód gruntowych in situ Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Janiszewska, Tomasz Białobrzeski, Ewa Kruszyńska, Kamil Ciepiela
 
Vol 15, No 2 (1967) Przegląd metod oznaczania współczynnika odsączalności luźnych utworów wodonośnych Abstract
Bogdan Kozerski
 
Vol 17, No 1 (1969) Przegląd najnowszych osiągnięć geologii radzieckiej na Zakarpackiej Ukrainie Abstract
Wacław Sikora
 
Vol 7, No 10 (1959) Przegląd najważniejszych złóż uranu świata zachodniego Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych Abstract   PDF (Polish)
Robert Zdechlik, Barbara Tomaszewska, Marta Dendys, Leszek Pająk
 
Vol 6, No 2 (1958) Przegląd poziomów morskich w warstwach ostrawskich Abstract   PDF (Polish)
Karol Bojkowski
 
Vol 44, No 9 (1996) Przegląd problematyki poszukiwawczej złóż gazu ziemnego i ropy naftowej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 8, No 3 (1960) Przegląd radiometrów używanych w ZSRR Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 67, No 1 (2019) Przegląd skamieniałości kręgowców i flory z terenów dzisiejszej Polski zgromadzonych w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Pawłak, Łukasz Czepiński, Aleksander Majchrzyk, Katarzyna Duk
 
Vol 51, No 12 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 7 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 6 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 5 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 2 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 5 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 6 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 7 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 8 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Przegląd ważniejszych wydarzeń Abstract
Barbara Żbikowska
 
7001 - 7250 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>