Międzynarodowa klasyfikacja zasobów i problemy jej porównania z klasyfikacją polską

Marek Nieć

Abstract


,