Mikrofacje u tworów węglanowych arenigu NE części obniżenia podlaskiego

Bronisław Szymański

Abstrakt


ON MICROFACIES OF ARENIGIAN ROCKS FROM NE PART OF THE PODLASIE DEPRESSION