Mikrofacja wizeńskich wapieni kompleksu z Kurowa z otworu Czaplinek IG-1

Aleksandra Lasocka

Abstract


MICROFACIES OF VISEAN LIMESTONES OF THE KURÓW UNIT IN CZAPLINEK IG-1 BOREHOLE

.