Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 51, No 5 (2003) Pierwsze Targi Geologiczne w Polsce - rozmowa z Jackiem Wróblewskim Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Pierwsze tropy Carnosauria z dolnojurajskich osadów Glinianego Lasu, Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce Centrum Geoedukacji –Wietrznia, Kielce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szrek, Michał Poros
 
Vol 60, No 6 (2012) Pierwsze w Polsce znalezisko izolowanego zmineralizownego rdzenia pêdu karbońskiego kordaita Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan
 
Vol 44, No 8 (1996) Pierwsze warsztaty terenowe programu Analiza basenu trzeciorzędowergo Przedkarpacia - Bochnia-Kraków-Koszyce, 28.05-02.06.1996 Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 47, No 2 (1999) Pierwsze wyniki badań paleomagnetycznych i paleotermicznych (CAI) najwyższych jednostek reglowych w Tatrach Polskich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Paweł Poprawa
 
Vol 6, No 2 (1958) Pierwsze wyniki poszukiwań soli kamiennej w "zatoce" gdowskiej Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 5, No 10 (1957) Pierwsze wyniki profilowania radioaktywnego w poziomych odwiertach przy poszukiwaniach soli potasowych w kopalni soli w Kłodawie Abstract   PDF
K. Przewłocki, J. Krzuk, L. Jurkiewicz, T. Owsiak
 
Vol 41, No 3 (1993) Pierwsze zgromadzenie Związku Gmin "Pilica" 11.01. 1993 - Nowe Miasto n. Pilicą Abstract
W. Irmiński
 
Vol 41, No 1 (1993) Pierwsze znaleziska jadeitu w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstract
Andrzej Muszyński, Ryszard Kryza
 
Vol 49, No 6 (2001) Pierwsze znalezisko hieroglifów w metamorfiku kaczawskim Abstract   PDF (Polish)
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 60, No 5 (2012) Pierwsze znalezisko mikrokonchidów (Tentaculita) na liściach górnokarbońskiej paproci nasiennej Karinopteris daviesii z Nowej Rudy (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan1, Grzegorz Pacyna, Robert Borzęcki
 
Vol 21, No 11 (1973) Pierwszy arkusz Międzynarodowej mapy hydrogeologicznej Europy Abstract   PDF (Polish)
Halina Jarząbek
 
Vol 46, No 10 (1998) Pierwszy arkusz Szczegółowego zdjęcia geochemicznego Górnego Śląska: M-34-63-B-b Sławków Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 41, No 5 (1993) Pierwszy etap badań cykli naturalnych 1543 -1985 Abstract
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 49, No 3 (2001) Pierwszy przegląd filmów amatorskich o tematyce geologicznej — GEOFILM 2000 Abstract
Lidia Razowska, Paweł Woźniak
 
Vol 20, No 11 (1972) Pierwszy udany połów żywej ryby trzonopłetwej "żyjącej skamieniałości" Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 7 (1973) Pierwszy Zjazd Naukdwy Polskiego Towarzystwa Geologicznego na Ziemi Suwalsko-Augustowskiej Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 16, No 4 (1968) Piętnaście lat Wydawnictw Geologicznych Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 19, No 6 (1971) Piętro tommockie – najniższy dolny kambr i jego macierzyste profile platformy syberyjskiej Abstract
Ryszard Michniak
 
Vol 17, No 9 (1969) Piętrowa budowa fałdu Suchych Rzek na N od Połoniny Caryńskiej Abstract   PDF (Polish)
Bogdan Królikowski, Marek Muszynski
 
Vol 41, No 1 (1993) Pilna potrzeba zmiany systemu grawimetrycznego w Europie Środkowowschodniej Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 34, No 4 (1986) Pioneer of modern sedimentology in Poland - Zbigniew Sujkowski (1898-1954) Abstract
Edward Ruhle
 
Vol 55, No 8 (2007) Pionierskie doświadczenia Polski w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla Abstract   PDF
Jan Lubaś
 
Vol 29, No 9 (1981) Pionowa strefowość hydrogeochemiczna w obrębie gnejsów metamorfiku Lądka i Śnieżnika (Sudety Środkowe) Abstract
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Pionowy układ jaskiń krasowych na górze Połom w Górach Kaczawskich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Rogala
 
Vol 17, No 8 (1969) Piroklastyczne osady w warstwach Porębskich (grodzieckich) kopalni Milowice Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 6, No 6 (1958) Piryt na Łysej Górze Abstract   PDF
Włodzimierz Sedlak
 
Vol 53, No 9 (2005) Pirytyzacja szczątków biogenicznych w ciemnych utworach środkowej jury (bajos–baton) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Patrycja Szczepanik
 
Vol 56, No 5 (2008) P.J. BRENCHLEY & P.F. RAWSON — The geology of England and Wales, 2nd Edition Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstract
Witold Cezariusz Mizerski
 
Vol 43, No 6 (1995) P.L. Hancock (red.): Continental Deformation Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 19, No 2 (1971) Plagioklazy Abstract   PDF (Polish)
Zofia Gumowska
 
Vol 6, No 1 (1958) Plan geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych na rok 1958 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan prac geologicznych na 1963 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 7, No 1 (1959) Plan prac geologicznych na rok 1959 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska
 
Vol 9, No 2 (1961) Plan prac geologicznych na rok 1961 Abstract
Maria Kamieniecka, Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 10, No 2 (1962) Plan prac geologicznych na rok 1962 Abstract
Ewa Niepielska-Kowalkowska
 
Vol 13, No 2 (1965) Plan prac państwowej służby geologicznej na 1965 r. Abstract
Jerzy Wiliński
 
Vol 15, No 4 (1967) Plan pracy Centralnego Urzędu Geologii na 1967 r. Abstract
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Plan regionalny doliny Kamiennej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wzorek
 
Vol 46, No 7 (1997) Plan ruchu zakładu górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 55, No 7 (2007) Plan strukturalny formacji osadowych Górnego Śląska i zachodniej Małopolski w świetle danych teledetekcyjnych Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Ryszard Habryn, Anna Piątkowska, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski
 
Vol 43, No 6 (1995) Plan wodny gminy Abstract
Jan Prażak
 
Vol 11, No 1 (1963) Plan wydawniczy Wydawnictw Geologicznych na 1963 r. Abstract
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 44, No 11 (1996) Plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego (obszaru funkcjonalnego) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Planowana kopalnia odkrywkowa na złożu węgla brunatnego „Oczkowice” zagrożeniem dla gospodarki wodnej i środowiska południowo-zachodniej Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 48, No 6 (2000) Planowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatów i województw Abstract
Anita Barszcz, Wojciech Irmiński
 
Vol 2, No 12 (1954) PLANOWANIE I EKONOMIKA KOSZTÓW WIERCEŃ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 53, No 7 (2005) Planowanie inwestycji drogowych w aspekcie zagrożenia dla wód podziemnych na przykładzie fragmentu autostrady A2 Abstract   PDF
Józef Mikołajków
 
Vol 3, No 8 (1955) Planowanie prac geologiczno-poszukiwawczych i naukowo-badawczych w Instytucie Geologicznym Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 44, No 1 (1996) Planowanie przestrzenne Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 3 (2002) Plany odbudowy stacji badawczej na górze Pop Iwan w Czarnohorze Abstract
Jacek Gutowski, Janusz Śledziński
 
Vol 43, No 11 (1995) Platformowe utwory dolnego kambru z wierceń Rajbrot 1 i 2 na południe od Bochni Abstract
Monika Jachowicz, Władysław Moryc
 
Vol 45, No 2 (1997) Platynowce w ostatniej dekadzie XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Plazmowa likwidacja odpadów azbestowych Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Pleistocene glacial limits in the territory of Poland Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 16, No 4 (1968) Plejstocen okolic Kamienia Pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kopczyńska-Żandarska
 
Vol 35, No 3 (1987) Plejstocen przełomu Wisły środkowej w świetle nowej stratygrafii czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Józef Edward Mojski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Plejstocen środkowego Pomorza i Pobrzeża Bałtyku w świetle termoluminescencyjnych wskaźników wieku osadów Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Dobrzyński, Elżbieta Florek, Wacław Florek, Albin Orłowski
 
Vol 36, No 8 (1988) Plejstocen środkowy w strefie doliny górnej Odry: Brama Morawska-Kotlina Raciborska (próba syntezy) Abstract   PDF (Polish)
Józef Lewandowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Plejstoceńska flora kopalna na obszarze Łodzi (dzielnica Polesie) Abstract
Feliks Różycki
 
Vol 44, No 11 (1996) Plejstoceńskie osady jeziorne w odsłonięciu Grabanów na południowym Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 7, No 6 (1959) Plejstoceńskie osady organiczne w Marantowie koło Konina Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Plejstoceńskie pokrywy pylaste eoliczno-deluwialne w Blinowie na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF (Polish)
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 38, No 12 (1990) Plejstoceńskie ślimaki lądowe ze stanowiska Łuczyce k. Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Skompski
 
Vol 43, No 10 (1995) Plenarne posiedzenie Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich Abstract
Barbara Jagielska
 
Vol 17, No 8 (1969) Po raz drugi o trzeciorzędowych iłach laminowanych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 8, No 4 (1960) Pobieranie profilów utrwalonych Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Pobieranie rdzeni bez wyciągania koronki z otworu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Skoczyński
 
Vol 55, No 2 (2007) Pobór i opróbowanie powierzchniowych, silnie uwodnionych osadów jeziornych o nienaruszonej strukturze — uwagi metodyczne i stosowany sprzęt Abstract   PDF
Wojciech Tylmann
 
Vol 34, No 2 (1986) Pochodzenie allochtonicznych osadów Jaskini Magurskiej i Kasprowej Niżnej (Tatry) w świetle analizy minerałów ciężkich Abstract
Helena Hercman
 
Vol 55, No 4 (2007) Pochodzenie i ewolucja stopu macierzystego granitu hornblendowo-biotytowego z zachodniej części masywu strzegomskiego Abstract   PDF
Justyna Domańska-Siuda
 
Vol 57, No 4 (2009) Pochodzenie i wiek wody mineralnej w Dobrowodzie k. Buska Zdroju Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Joanna Najman, Barbara Olszewska, Andrzej Zuber
 
Vol 60, No 12 (2012) Pochodzenie mineralnych wód chlorkowo-sodowych w rejonie Rzeszowa w świetle badań izotopowych (δ18O i δD, δ13C, δ37Cl) i chemicznych Abstract   PDF (Polish)
Anna Baran, Andrzej Pelc, Stanisław Chmiel, Stanisław Hałas
 
Vol 53, No 9 (2005) Pochodzenie minerałów ciężkich z wulkanosedymentacyjnego wypełnienia maaru bazaltowego Hajnacka (Wyżyna Cerova) Abstract   PDF
Margareta Gregáňová
 
Vol 54, No 8 (2006) Pochodzenie sfosfatyzowanych gąbek z warstwy dańskiego piaskowca glaukonitowego z Nasiłowa (dolina środkowej Wisły) Abstract   PDF
Ewa Świerczewska-Gładysz, Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 21, No 5 (1973) Pochodzenie siarczanów w niektórych polskich wodach podziemnych w świetle oznaczeń δ34S Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Pochodzenie soli badeńskich regionu karpackiego Abstract
Anatoli R. Galamay
 
Vol 54, No 2 (2006) Pochodzenie stylolitów w gipsach z czapy wysadu solnego Wapna Abstract   PDF
Joanna Jaworska
 
Vol 17, No 1 (1969) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 15, No 1 (1967) Pochodzenie wód podziemnych i tworzenie się ich składu chemicznego Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 31, No 6 (1983) Pochodzenie wód podziemnych w Górnoślaskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska-Zapaśnik
 
Vol 34, No 11 (1986) Pochwała polskiej geologii Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Początek późnopaleozoicznego zlodowacenia Gondwany i jego zapis w polskich sukcesjach karbońskich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 1 (1996) Początki gruntoznawstwa w naukach geologicznych i technicznych Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 68, No 1 (2020) Początki muzealnictwa geologicznego na ziemiach polskich Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 45, No 2 (1997) Początki redakcji Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Początkowe etapy rozwoju Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) oraz podsystemy "Otwory" i "Geofizyka wiertnicza" Abstract
Krystyna Kupiszak
 
Vol 47, No 7 (1999) Pod drzewem czasu - wystawa rzeźb Stefana Wierzbickiego w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 59, No 7 (2011) Pod polskim niebem – wystawa fotografii krajobrazowej Elżbiety i Marka Lejbrandtów w Muzeum Ziemi PAN – 3.06–28.08.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 40, No 11 (1992) Pod powierzchniowy system radarowy SIR-3 Abstract
Piotr Lamparski
 
Vol 36, No 11 (1988) Podatność kredy piszącej na odkształcenia w świetle procesów glacjalnych Abstract
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Podatność naturalna i specyficzna wód podziemnych na obszarach rolniczych Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Zabłocki
 
Vol 67, No 5 (2019) Podatność osuwiskowa Polski Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 65, No 6 (2017) Podaż surowców skaleniowych w Polsce ze źródeł krajowych i zagranicznych w świetle potrzeb rynku Abstract   PDF (Polish)
Ewa Lewicka
 
Vol 32, No 5 (1984) Podobieństwo głębokich wód mineralnych w południkowym przekroju przez Polskę Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 9, No 10 (1961) Podstawowa sieć grawimetryczna Polski I rzędu Abstract   PDF (Polish)
Wacław Bujnowski
 
Vol 48, No 9 (2000) Podstawowe badania geologiczne morza i wybrzeża oraz ich praktyczne znaczenie Abstract
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Piotr Przezdziecki, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 40, No 8 (1992) Podstawowe i problemowe mapy geologiczne i ich przydatność Abstract
Witold C. Kowalski, Krzysztof Laskowski, Barbara Słowańska
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Koncesje na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 40, No 4 (1992) Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Zakres i kluczowe pojęcia ustawy Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 24, No 12 (1976) Podstawowe kierunki rozwoju badań geofizycznych Instytutu Geologicznego Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 28, No 11 (1980) Podstawowe niedociągnięcia w działalności inżyniersko-geologicznej w świetle opinii wydanych przez Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 9 (1980) Podstawowe prace geologiczne, hydrogeologiczne i inżyniersko-geologiczne Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 28, No 2 (1980) Podstawowe prawidłowości formowania i rozmieszczenia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na przykładzie młodych platform epipaleozoicznych Abstract   PDF (Polish)
Konstantin Fomkin, Piotr Karnkowski
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Podstawowe problemy i potrzeby edukacyjne administracji geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Anita Starzycka, Maja Kowalska
 
Vol 46, No 4 (1998) Podstawowe problemy tektoniki i tektogenezy utworów paleozoicznych Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 3, No 12 (1955) Podstawowe przesłanki perspektyw roponośności i gazonośności Abstract
I. O. Brod
 
Vol 42, No 11 (1994) Podstawowe przesłanki polityki państwa w dziedzinie geologii Abstract
Michał Wilczyński
 
Vol 13, No 9 (1965) Podstawowe tezy pracy pt. "Rola halokinezy w rozwoju młodszego mezozoiku Mogilna" Abstract   PDF (Polish)
Julian Sokołowski
 
Vol 64, No 12 (2016) Podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne oraz możliwości wykorzystania samoczynnie koagulujących brunatnych wód poziomu mioceńskiego z regionu Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Michał Drobnik, Teresa Latour
 
Vol 41, No 2 (1993) Podstawowe zagadnienia gospodarki zasobami złoża w Kopalni Siarki Jeziórko w obecnych warunkach ekonomicznych i ekologicznych Abstract
Tadeusz Puka
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Podstawowe zasady i nowe możliwości wykorzystywania wyników badań presjometrycznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 42, No 6 (1994) Podstawowe założenia nowego prawa geologicznego i górniczego Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 41, No 4 (1993) Podstawowe założenia polityki surowcowej państwa Abstract
Michał Gientka
 
Vol 20, No 10 (1972) Podstawy geologiczne metodyki badań utworów mezozoicznych na Niżu Polskim pod kątem poszukiwań bituminów Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 24, No 5 (1976) Podstawy mineralogiczno-petrograficzne poszukiwań złóż chromitu na Dolnym Śląsku Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 18, No 5 (1970) Podstawy prognozowania naturalnych i sztucznych zmian warunków hydrogeologicznych Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 44, No 10 (1996) Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych Abstract   PDF (Polish)
Szczepan J. Porębski
 
Vol 14, No 2 (1966) Podstawy szczegółowego podziału anhydrytów Abstract   PDF
Maciej Podemski, Ryszard Wagner
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Podstawy teoretyczne stosowania termoluminescencji w geologii Abstract
Maria Frydrychewicz
 
Vol 53, No 5 (2005) Podstawy waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 43, No 11 (1995) Podwyższona radioaktywność lessów przedsudeckich jako rezultat eolicznego transportu radionuklidów Abstract
Andrzej Tomasz Solecki
 
Vol 20, No 1 (1972) Podział i systematyka typów genetycznych osadów morskich W. T. Frołowa Abstract   PDF (Polish)
Feliks Pieczka
 
Vol 4, No 8 (1956) Podział na arkusze map w skalach dużych i średnich• i nowe cięcie radzieckie Abstract
Stefan Hjldt
 
Vol 17, No 2 (1969) Podział obszaru Polski na jednostki tektoniczne Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 57, No 11 (2009) Podział skały zbiornikowej na jednostki o jednakowych właściwościach hydraulicznych w celu dokładniejszego wyznaczania przepuszczalności podczas modelowania przepływów w złożu gazu Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Ha Quang Man
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Podział stratygraficzny osadów kredowych w niecce północno-sudeckiej Abstract   PDF
J. Milewicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Podział strukturalno-geologiczny Polski jako podstawa. badań Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 12 (1984) Podział trzeciorzędu NW Europy na piętra mięczaków Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 51, No 5 (2003) Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 64, No 7 (2016) Podziemne magazynowanie energii cieplnej – metody i zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Maciej Miecznik
 
Vol 26, No 2 (1978) Podziemne magazynowanie węglowodorów oraz innych substancji w złożach soli w Polsce jako nowy kierunek ich wykorzystywania dla gospodarki narodowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Brańka, Włodzimierz Charysz, Aleksander Garlicki, Zbigniew Werner, Zdzisław Ziąbka
 
Vol 57, No 9 (2009) Podziemne magazynowanie węglowodorów w kawernach solnych w Polsce — wymiar strategiczny i możliwości poprawy stanu środowiska naturalnego Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 63, No 1 (2015) Podziemne składowanie ditlenku węgla w świetle art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2009/31/WE w Polsce i w Niemczech: implikacje do polskiego ustawodawstwa Abstract   PDF (Polish)
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 49, No 7 (2001) Podziemne składowanie odpadów szansą dla środowiska naturalnego Abstract
Mirosława Pietras
 
Vol 55, No 8 (2007) Podziemne składowanie — sposób na dwutlenek węgla Abstract   PDF
Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak
 
Vol 58, No 12 (2010) Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich Abstract   PDF
Joanna Plenzler, Joanna Bajorek, Barbara Jaśkowiec, Adam Kołodziej, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Sabina Wójcik
 
Vol 48, No 7 (2000) Podłoże czwartorzędu na nowej mapie odkrytej południowego Bałtyku Abstract
Regina Kramarska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Podłoże czwartorzędu w okolicach Ryk i Dęblina Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska, Marcin Żarski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Podłoże krystaliczne Pomorza i polskiego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Wacław Ryka
 
Vol 54, No 10 (2006) Podłoże skonsolidowane Karpat pomiądzy Dunajcem a Tisą Abstract   PDF
Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 47, No 2 (1999) Pofałdowa dyspersja kierunków w strefie wygięcia płaszczowiny śląskiej w rejonie doliny Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Marta Rauch
 
Vol 17, No 12 (1969) Pogląd na mineralogię iłów montmorylonitowych karbonu górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bolewski, Jan Kubisz
 
Vol 40, No 2 (1992) Poglądy na diagenezę rogowców Abstract
Wacław Barzyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Poglądy na genezę złóż rud cyny w Sudetach Abstract
Marek Michniewicz, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 68, No 4 (2020) Pokój sprzyja gospodarce surowcowej Afganistanu Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Pokojowe wykorzystanie sztucznych satelitów (I) Abstract   PDF (Polish)
Ludosław Cichowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Pokojowe wykorzystanie sztucznych satelitów (II) Abstract   PDF (Polish)
Ludosław Cichowicz
 
Vol 29, No 11 (1981) Pokredowa tektonika na północnym skłonie wału metakarpackiego w okolicy Lublina Abstract   PDF (Polish)
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 12, No 3 (1964) Polacy w górnictwie marokańskim Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 54, No 3 (2006) Polacy— słuchacze wykładów mineralogii R. J. Haüy w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu w latach 1802–1821 Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Polarne wyprawy badawcze. Historia i teraźniejszość - wystawa w Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie polskich badań polarnych Abstract
Jacek Rajchel
 
Vol 54, No 10 (2006) Pole cieplne i anomalie pola grawimetrycznego Karpat na tle budowy geologicznej Abstract
Jacek Grabowski, Olga Polechońska, Marta Wróblewska
 
Vol 51, No 4 (2003) Pole cieplne polskich Karpat i obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 36, No 6 (1988) Pole gazu ziemnego "Przemyśl" oraz perspektywy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie przemyskim Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 53, No 6 (2005) POLEKO 2004 — największe targi ekologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej Poznań, 16–19.11.2004 Abstract   PDF
Maja Kowalska, Ilona Śmietańska, Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 12 (1992) POLEMIKI Abstract
. .
 
Vol 41, No 5 (1993) Poligeneza cykliczności osadów glacilimnicznych Abstract
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
Vol 53, No 4 (2005) Poligeniczna mineralizacja żyłowa w skałach krystalicznych suwalskiego masywu anortozytowego (NE Polska) Abstract   PDF
Aleksandra Gawęda, Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 9 (1982) Polihalit w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle nowych danych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Domagała
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Polish Geological Survey – shale gas and public affairs Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 58, No 9/1 (2010) Polish Hydrogeological Survey – the response to European Directive implementation Abstract   PDF
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk
 
Vol 61, No 11/1 (2013) Polish shale gas deposits in relation to selected shale gas prospective areas of Central and Eastern Europe Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Polish State Hydrogeological Survey — tasks and goals Abstract   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 45, No 11 (1997) Politechnika Koszalińska (wydawca, producent) - Kamień czy skała - wszystko trzeba chronić Abstract
Witold Cezariusz Żbikowska
 
Vol 57, No 9 (2009) Polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju w aspekcie wykorzystania złóż solnych jako magazynów paliw i bezpiecznych składowisk Abstract   PDF
Henryk Paszcza, Anna Margis
 
Vol 44, No 4 (1996) Polityka resortu w dziedzinie badań geologicznych dla ochrony środowiska Abstract
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 11 (1994) Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 1 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji surowców mineralnych. Część I Abstract
Michal Gientka
 
Vol 43, No 2 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawaniai eksploatacji surowców mineralnych. Cz. II Abstract   PDF (Polish)
Michal Gientka
 
Vol 68, No 9 (2020) Polityka surowcowa Iranu – nie tylko ropa naftowa i gaz ziemny Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 50, No 12 (2002) POLONAISE’97: Kontrasty struktury litosfery pomiędzy platformą paleozoiczną i prekambryjską na obszarze północno-zachodniej Polski (profile sejsmiczne P1-P4) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Janik - Grupa Robocza POLONAISE’97
 
Vol 43, No 5 (1995) Polonika siódmego międzynarodowego kongresu IAEG Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 4 (1995) Polonika w Biuletynie IAEG - Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 19, No 11 (1971) Polowa metoda pomiarów pionowej zmienności współczynnika filtracji gruntów "k" sposobem krótkotrwałych sczerpywań Abstract   PDF (Polish)
Józef Sapuła
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Polowe pomiary odkształcalności fliszowych masywów skalnych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Bestyński
 
Vol 46, No 4 (1998) Polscy geolodzy członkami Ukraińskiej Akademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (UNGA) Abstract
Stepan Orest Lizoon
 
Vol 41, No 12 (1993) Polscy geologowie gośćmi Kompanii AMOCO Abstract
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 6 (1959) Polscy geologowie na Kaukazie Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) — odpowiedź Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 58, No 1 (2010) Polscy paleontolodzy odkryli ślady najstarszych czworonogów Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 57, No 2 (2009) Polscy uczestnicy ćwiczeń mineralogicznych Aleksandra Brongniarta (1770–1847) — nieznane informacje z rękopiśmiennych zbiorów Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Polska Grupa IAEG w przeddzień trzydziestej rocznicy jej powstania Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 57, No 5 (2009) Polska kartografia geologiczna w XX-leciu międzywojennym Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 1, No 9 (1953) POLSKA KOLEBKA MIKROPALEONTOLOGII STOSOWANEJ Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Bieda
 
Vol 21, No 3 (1973) Polska terminologia tektoniczna sprawą otwartą i pilną Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Polska w projekcie World Karst Aquifer Mapping Project (WOKAM) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Różkowski, Dorota Grabala, Adam Polonius
 
Vol 59, No 1 (2011) Polska Wyprawa Naukowa do Peru Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 65, No 11/3 (2017) PolskaWyprawa Naukowa do Peru 2017 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Andrzej Gałaś
 
Vol 26, No 12 (1978) Polski basen cechsztyński Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Wagner, Tomasz S. Piątkowski, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski basen czerwonego spągowca jako wczesne stadium polskiego basenu ryftowego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 9 (1995) Polski geolog zagranicznym członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 2 (1996) Polski geolog zagranicznym członkiem UkraińskiejAkademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 37, No 11 (1989) Polski i globalny zapis biozdarzenia na granicy prekambr-kambr Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Pacześna
 
Vol 9, No 5 (1961) Polski jantar Abstract   PDF (Polish)
Adam Chętnik
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski Jubiler Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 42, No 4 (1994) Polski Oddział The Explorers Club Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 56, No 2 (2008) Polski Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie — nieznany dokument z 1926 r. Abstract   PDF
Marek Graniczny, Wojciech Jegliński, Halina Urban
 
Vol 54, No 8 (2006) Polski węgiel kamienny wczoraj, dziś i jutro Abstract   PDF
Albin Zdanowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Polskie akcenty na międzynarodowym kongresie Mine, Water and Environment - Sewilla, Hiszpania, 13 - 17.09.1999 Abstract
Andrzej J. Witkowski, Lidia Razowska
 
Vol 30, No 11 (1982) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1980-1981) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 31, No 1 (1983) Polskie badania geologiczne Arktyki i Antarktyki Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania geologiczne na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) w sezonie 1985-1986 Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1977-1978) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 28, No 5 (1980) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1978-1979) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 30, No 2 (1982) Polskie badania geologiczne w zachodniej Antarktyce (1979-1980) Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Andrzej Paulo, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 6, No 2 (1958) Polskie badania na Spitsbergenie Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 23, No 4 (1975) Polskie badania paleontologiczne na Spitsbergenie w 1974 r Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce Zachodniej (1986) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie doświadczenia w stosowaniu metod matematycznych i informatyki w badaniach geologii Karpat i przedgórza w świetle prac KBAG Abstract
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) Polskie magazyny gazu ziemnego — od Mogilna do Kosakowa Abstract   PDF
Teresa Laskowska, Jan Szczebyło, Kazimierz Gąska, Paweł Wilkosz
 
Vol 67, No 8 (2019) Polskie mołdawity – obecny stan wiedzy i perspektywy nowych znalezisk Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Szopa, Tomasz Brachaniec, Łukasz Karwowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Polskie Normy Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) Polskie normy Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 2 (1960) Polskie Normy Abstract
. .
 
Vol 7, No 8 (1959) Polskie normy Abstract
, .
 
Vol 2, No 8 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 10 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 2, No 11 (1954) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 1 (1955) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 2 (1955) POLSKIE NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
C. Z. Bukowski, M. W. Bukowska
 
Vol 3, No 5 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 3, No 10 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 26, No 6 (1978) Polskie publikacje z geologii w zagranicznych bibliografiach geologicznych Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 43, No 12 (1995) Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego w czwartym roku działania Abstract
Grzegorz Kortas, Janusz Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Polskie Towarzystwo Geologiczne w 75 rocznicę powstania (1921-1996) Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 24, No 4 (1976) Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i działalność w zakresie mineralogii w ośrodku krakowskim Abstract
Wiesław Heflik
 
Vol 64, No 5 (2016) Polskie uregulowania prawne dotyczące wyboru miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej w zakresie zagrożeń geodynamicznych na tle wybranych regulacji międzynarodowych Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Heliasz, Marek Jarosiński
 
Vol 64, No 9 (2016) Polskie zagłębia węgla kamiennego – przegląd informacji i badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Grzegorz J. Nowak
 
Vol 67, No 7 (2019) Polskie zagłębia węgla kamiennego – zarys historii badań Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jureczka, Adam Ihnatowicz, Albin Zdanowski
 
Vol 53, No 3 (2005) Polskie zasady stratygrafii—zaproszenie do dyskusji Abstract   PDF
Grzegorz Racki, Marek Narkiewicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Polskie zbiory bursztynu w muzeach niemieckich Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 61, No 7 (2013) Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Karcz, Marcin Janas, Ireneusz Dyrka
 
Vol 2, No 3 (1954) POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGOWSPRAWIE ZAMIERZONEGO ZNIESIENIA GEOLOGII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Abstract   PDF
, ,
 
Vol 26, No 8 (1978) Polsko-amerykańskie badania paleomagnetyczne na Spitsbergenie w latach 1971-1977 Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 41, No 7 (1993) Polsko-czeskie seminarium kartograficzne w oddziale Dolnośląskim we Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 5 (1999) Polsko-niemieckie badania geologiczno-środowiskowe w dolinie Odry Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 58, No 2 (2010) Polsko-rosyjska ekspedycja do permsko-triasowych stanowisk paleontologicznych na platformie wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Mateusz Tałanda, Grzegorz Niedźwiedzki, Robert Bronowicz, Tomasz Sulej
 
Vol 44, No 12 (1996) Polsko-saksońska sesja naukowa -Transgraniczna korelacja utworów trzeciorzędu i czwartorzędu Dolnego Śląska i Saksonii Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 53, No 7 (2005) Polsko-ukraińskie badania geologiczne na Podolu subsydiowane przez NATO Abstract   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 47, No 1 (1999) Polsko-ukraińskie badania geologiczno-strukturalne w dolinie Dniestru Abstract
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Pomiar gradientu pionowego siły ciężkości dla celów poszukiwań płytko leżących struktur geologicznych i badania budowy górotworu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz, Władysław Duda, Janusz Śliz
 
8001 - 8250 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>