Pierwszy udany połów żywej ryby trzonopłetwej "żyjącej skamieniałości"

Władysław Karaszewski

Abstract


.