Perspektywy zastosowań metod geofizycznych w badaniach złóż surowców skalnych

Jan Szewczyk

Abstract


POSSIBILITIES OF USE OF GEOPHYSICAL METHODS IN STUDIES ON ROCK RAW MATERIAL DEPOSITS