Pierwsza wiadomość o karbonie w niecce północnosudeckiej

Jerzy Milewicz

Abstrakt


FIRST REPORT ON THE CARBONIFEROUS IN THE NORTH-SUDETIC TROUGH