Pierwiastki śladowe jako wskaźniki korelacyjne horyzontów wód wgłębnych fliszowego pola naftowego

Zofia Biernat

Abstract


THE TRACE ELEMENTS AS CORRELATION INDEXES OF DEEP WATER HORIZONS IN A FLYSCH OIL FIELD