Podstawowe niedociągnięcia w działalności inżyniersko-geologicznej w świetle opinii wydanych przez Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


MAJOR SHORTCOMINGS IN ENGINEERING-GEOLOGICAL SURVEYS IN THE LIGHT OF OPINIONS GIVEN BY THE COMMISSION ON GEOLOGICAL-ENGINEERING DOCUMENTATIONS

.