Podstawowe instytucje prawa geologicznego. Koncesje na poszukiwanie (rozpoznawanie) złóż kopalin

Aleksander Lipiński

Abstrakt


,