Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 5 (2002) Rola zlodowacenia warty w morfogenezie i wykształceniu osadów czwartorzędowych w NE części Wyżyny Wieluńskiej Abstract   PDF (Polish)
Robert J. Sokołowski
 
Vol 55, No 10 (2007) Rola zróżnicowania wytrzymałości skał w genezie rzeźby Masywu Ślęży (Przedgórze Sudeckie) Abstract   PDF
Agnieszka Placek
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Rola zwietrzeliny w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych zlewni fliszowej Abstract   PDF (Polish)
Marzena Szostakiewicz-Hołownia, Jerzy J. Małecki
 
Vol 51, No 11 (2003) Roman Alfons Junkiert 1925–2003 Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 37, No 1 (1989) Roman Kozłowski - brachiopodolog Abstract
Gertruda Biernat
 
Vol 68, No 1 (2020) Romana Zając (1938–2019) Abstract   PDF
Małgorzata Garecka, Antoni Wójcik
 
Vol 4, No 10 (1956) Ropa naftowa i gaz ziemny na tle geologii Karpat Abstract
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ROPA NAFTOWA l GAZ ZIEMNY Abstract   PDF
Pawe Karnikowski, Henryk Kozikowski, Feliks Mitura, Zbigniew Obułowicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 27, No 11 (1979) Ropo- i gazonośność paleozoiku polskiej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski
 
Vol 24, No 2 (1976) Ropogazonośne prowincje Rumunii, ze szczególnym uwzględnieniem platformy mezyjskiej Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 26, No 1 (1978) Ropo-gazonośność południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Ewa Sieciarz
 
Vol 5, No 4 (1957) Roślina jako wskaźnik geochemiczny Abstract   PDF
Alina Kabata
 
Vol 43, No 7 (1995) Roślinność Polski u schyłku części ostatniego zlodowacenia Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) Roślinność węglotwórcza karbonu w zbiorach muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Abstract
Krystian Probierz
 
Vol 43, No 10 (1995) Rosyjsko-niemiecko-polska grupa do badań bursztynu w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 1, No 4 (1953) Rów tektoniczny Soły w Tresnej Abstract   PDF (Polish)
Adam Tokarski
 
Vol 47, No 11 (1999) Róża Kulicka 1944 - 1999 Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 3, No 7 (1955) Rozbudowa bazy surowcowej w zakresie rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Wacław Czachórski
 
Vol 44, No 1 (1996) Różdżkarstwo i radiestezja: badać czy nie badać – oto jest pytanie Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozenit Abstract
Jan Kubisz
 
Vol 50, No 12 (2002) Rozkład miąższości utworów typu old redu i ich wiekowych analogów oraz paleogeografia we wczesnym dewonie w Polsce południowo-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Lech Miłaczewski
 
Vol 51, No 1 (2003) Rozkład pierwiastków śladowych i stabilnych izotopów siarki i ołowiu w wybranych elementach środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gałuszka
 
Vol 43, No 1 (1995) Rozkład pola cieplnego nad wybranymi modelami geotermicznymi Abstract   PDF (Polish)
Józef Stajniak
 
Vol 51, No 11 (2003) Rozkład stężenia wybranych jonów nieorganicznych w wodach Zbiornika Solińskiego latem 2002 r. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Chmura
 
Vol 38, No 2 (1990) Rozkład zawartości ołowiu w węglach i łupkach węglowych w profilu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Henryk Parzentny, Anna Rożkowska
 
Vol 45, No 6 (1997) Rozkłady spękań ciosowych w płaszczowinie magurskiej polskich Karpat zewnętrznych w świetle analizy statystycznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Rozlewnie wód podziemnych w województwie małopolskim Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Rajchel
 
Vol 42, No 1 (1994) Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (10 grudnia 1993 r.) Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) Rozmowa z dr. Michałem Wilczyńskim – głównym geologiem kraju, wiceministrem w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (19 listopada 1994 r.) Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Rozmowa z głównym geologiem kraju Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 55, No 3 (2007) Rozmowa z Głównym Geologiem Kraju Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 1 (2008) Rozmowa z głównym geologiem kraju Henrykiem Jackiem Jezierskim (przeprowadzona w dniu 16.12.2007 r.) Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozmowa z głównym geologiem kraju Krzysztofem Szamałkiem Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 57, No 2 (2009) Rozmowa z Krzysztofem Jakubowskim — geologiem, muzeologiem, popularyzatorem nauki Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 58, No 5 (2010) Rozmowa z podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyną Sobierajską Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 10 (2008) Rozmowa z posłem PO Janem Rzymełką Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 57, No 6 (2009) Rozmowa z prezesem IAH Willym Struckmeierem Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 57, No 1 (2009) Rozmowa z prezesem Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotrem Litwą Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 55, No 12/2 (2007) Rozmowa z prof. Mariuszem-Orionem Jędryskiem na temat polskiej geotermii i udzielenia dotacji Fundacji Lux Veritatis Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 56, No 11 (2008) Rozmowa z Profesorem Jerzym Wiktorem Niewodniczańskim Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 41, No 4 (1993) Rozmyślania nad opisem hydrogeologicznym Polski Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 53, No 11 (2005) Rožná— ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach Abstract   PDF
Jakub Jirásek, Jarosław Badera
 
Vol 32, No 11 (1984) Różne typy mikrostruktury w zawiesinach smektytów i ich zachowanie się przy suszeniu Abstract   PDF (Polish)
Ewa T. Stępkowska, S.A. Jefferis
 
Vol 46, No 4 (1998) Różnice zdań na temat zawartości Leksykonu gruntoznawstwa Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Różnicowanie warunków przepływu wód współczesnych równi zalewowych na Niżu Polskim na przykładzie doliny środkowejWisły Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Różnorodne metody syntezy zeolitów z popiołów lotnych jako próba utylizacji odpadów paleniskowych Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Derkowski
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYKONAWC ZE do prawa geologicznego i górniczego Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 1 (1993) Rozporządzenia wykonawcze do znowelizowanego w 1991 r. prawa geologicznego i prawa górniczego, opracowane w MOŚZNiL Abstract
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych i sposobu postępowania z próbkami i dokumentacjami geologic Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie projektu prac geologicznych (Dz.U. Nr 91, poz. 426) Abstract
. .
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 18 sierpnia 1994 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu zatwierdzania kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz.U. Nr 93, poz. 441) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złóż kopalin (Dz.U. Nr 93, poz. 442) Abstract
. .
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia przypadków, w których niezbędne jest sporządzenie dokumentacji innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska (Dz.U. Nr 93, poz. 444) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz.U. Nr 93, poz. 445) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt zagospodarowania złoża kopaliny, w tym projekt sporządzony w formie uproszczonej (Dz. Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin (Dz.U. Nr 88, poz. 410) Abstract
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r.w sprawie rejestru obszarów górniczych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać projekty zagospodarowania złóż Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości miejscowej (Dz.U. Nr 92, poz. 435) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia złóż wód zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz innych kopalin leczniczych, a także w sprawie zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż do kopalin pod Abstract
, ,
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 4 (2002) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geolo Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego (Dz.U. Nr 93, poz. 439) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie kar pieniężnych za prowadzenie działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym bez wymaganej koncesji z rażącym naruszeniem jej warunków (Dz.U. Nr 92, poz. 432) Abstract
, ,
 
Vol 42, No 12 (1994) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 433) Abstract
, ,
 
Vol 33, No 3 (1985) Rozpoziomowanie i korelacja utworów serii żarnowieckiej i kambru dolnego zachodniej części syneklizy perybałtyckiej, na podstawie badań geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Thomas Topulos
 
Vol 21, No 1 (1973) Rozpoziomowanie litostratygraficzne skał węglanowych cyklotemu P1/2 w cechsztynie monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
B. Bereś, E. Kienig, P. Kijewski, J. B. Tomaszewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Rozpoziomowanie strefy nasyconej pod wpływem głębokiego drenażu Abstract   PDF (Polish)
Henryk Niedzielski
 
Vol 20, No 10 (1972) Rozpoziomowanie utworów trzeciorzędowych NE wyniesienia Łeby na Podstawie Wyników Badań Geofizyki Wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Thomas Topulos
 
Vol 52, No 11 (2004) Rozpoznanie budowy geologicznej rejonu doliny Odry w świetle szczegółowej kartografii geologicznej Abstract   PDF
Bogusław Przybylski, Janusz Badura
 
Vol 54, No 4 (2006) Rozpoznanie budowy tzw. czap gipsowych warunkiem bezpiecznej ekspolatacji podziemnych wyrobisk w wysadach solnych (na przykładzie wysadów solnych „Mogilno” i „Wapno”) Abstract   PDF
Paweł Wilkosz, Rafał Ratajczak, Joanna Jaworska
 
Vol 35, No 6 (1987) Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski, Bogdan Bińkowski, Tatiana Bocheńska, Stefan Kowalski
 
Vol 65, No 9 (2017) Rozpoznanie i próby zabezpieczenia osuwiska w Kurowie (Pogórze Rożnowskie, Karpaty Zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Jarosław Kos, Sebastian Jurczak
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozpoznanie i ustalanie zasobów glin dla potrzeb przemysłu ceramiki czerwonej w rejonach występowania trzeciorzędowych warstw krośnieńskich Abstract   PDF (Polish)
Roman Karmański
 
Vol 64, No 12 (2016) Rozpoznanie petrologiczne i dojrzałość termiczna materii organicznej w utworach kambru, ordowiku i syluru na obszarach bałtyckim oraz podlasko-lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Izabella Grotek
 
Vol 51, No 2 (2003) Rozpoznanie przyczyn anomalnego zabarwienia wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej przy wykorzystaniu pakera Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Dragon, Marek Marciniak, Józef Górski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Rozpoznanie stref dopływu wody podziemnej do wykopu pod fundamenty nowego budynku ACK CYFRONET AGH w Krakowie z wykorzystaniem metody konduktometrycznej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Klityński, Michał Stefaniuk, Adam Cygal
 
Vol 64, No 12 (2016) Rozpoznanie stref perspektywicznych występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Polsce – nowe wyniki oraz dalsze kierunki badań Abstract   PDF (Polish)
Teresa Podhalańska, Maria I. Waksmundzka, Anna Becker, Joanna Roszkowska-Remin
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Rozpoznanie udziału wód podziemnych w odpływie ze zlewni rzecznej średniej wielkości Abstract   PDF (Polish)
Damian Zięba, Tomasz Michalczyk, Dominika Bar-Michalczyk, Marcin Jaszczur, Anna Żurek, Przemysław Wachniew
 
Vol 53, No 8 (2005) Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w otoczeniu Jeziorka Czerniakowskiego — istotny etap w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Abstract   PDF
Michał Fic, Wojciech Katryński
 
Vol 44, No 8 (1996) Rozpoznanie, zagospodarowanie i zasoby wód podziemnych wybranych zbiorników triasu górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kowalczyk, Janusz Kropka, Andrzej Różkowski, Krystyn Rubin
 
Vol 64, No 6 (2016) Rozpoznanie zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku Abstract   PDF (Polish)
Anna Szelewicka, Tomasz Kowalewski, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Rozpoznanie złoża piaskowców budowlanych z wykorzystaniem geofizycznych badań elektrooporowych i georadarowych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Klityński, Katarzyna Stelmach, Michał Stefaniuk1, Jerzy Karczewski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozpoznawanie raf w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim dzięki litofacjalnej interpretacji danych sejsmiki 3D (na przykładzie rafy Kościan) Abstract   PDF (Polish)
Wanda Wilk, Maciej Górski, Donata Gierszewska
 
Vol 8, No 10 (1960) Rozpoznawanie złoża Khetri w Indii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 3, No 11 (1955) Rozprawa N. A. Dmitriewa o geologii i górnictwie w Polsce sprzed 124 lat. Abstract
Krystyna Korejwo
 
Vol 57, No 9 (2009) Rozprzestrzenianie się solanki w wodach Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Małgorzata Robakiewicz, Wojciech Robakiewicz
 
Vol 17, No 2 (1969) Rozprzestrzenienie i geneza trzeciorzędowych osadów glaukonitowych na obszarze NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, .Janusz Stochlak
 
Vol 42, No 2 (1994) Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło Abstract
Dariusz Ciszewski
 
Vol 3, No 2 (1955) Rozprzestrzenienie stratygraficzne małżoraczków Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 43, No 3 (1995) Rozrastanie się dna oceanicznego - relacja naocznych świadków Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 20, No 6 (1972) Rozsypiska złota w północno-zachodniej części bloku izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzv Kanasiewicz, Magdalena Jęczmyk
 
Vol 34, No 1 (1986) Rozsypiska złota z okręgu Raigarh, stan Madhya Pradesh, lndia Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 4, No 10 (1956) Rozszerzenie uprawnień dyrektorów przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Jerzy Białkowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Jarosiński
 
Vol 1, No 2 (1953) Rozważania na temat glałkonitu Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 33, No 12 (1985) Rozważania nad historią zmian środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 4 (2001) Rozważania nad istotą map tektonicznych Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 20, No 5 (1972) Rozważania nad strukturą ogólnego systemu archiwizacji informacji geologicznych (OSAlG) w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 47, No 10 (1999) Rozważania o wkładzie Państwowego Instytutu Geologicznego w rozwój nauk geologicznych w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 5, No 4 (1957) Rozwój badań geochemicznych w Czechosłowacji Abstract
Zdenek Pacal
 
Vol 30, No 10 (1982) Rozwój badań hydrogeologicznych w Centralnym Rejonie Węglowym LZW w okresie 1964-1981 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stochlak, Kazimierz Zarębski
 
Vol 31, No 7 (1983) Rozwój badań i poszukiwań geologicznych między Szczecinem a Koszalinem w latach 1955-1983 Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Stanisław Tyski
 
Vol 11, No 5 (1963) Rozwój badań nad budową geologiczną i złożową Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Dembowski, Aleksander Jachowicz
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój badań naukowych w Katedrze Geologii Inżynierskiej UW Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 68, No 5 (2020) Rozwój badań osuwisk w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski, Marcin Wódka, Jarosław Kaczorowski, Sylwester Kamieniarz, Rafał Sikora, Marcin Kułak, Krzysztof Karwacki, Bartłomiej Warmuz, Zbigniew Perski
 
Vol 40, No 7 (1992) Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie Abstract
Nestor Oszczypko
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój bazy surowcowej rud metali nieżelaznych w państwach kapitalistycznych Abstract   PDF (Polish)
Jaroslav Žežulka
 
Vol 45, No 11 (1997) Rozwój dolin Polski Środkowej w czwartorzędzie - Łódź, 11-12.09.1997 Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1959 Abstract
A. Bolewski
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozwój dolnośląskiej bazy surowcowej w latach 1945-1965 eksploatowanej dla potrzeb przemysłu ciężkiego Abstract
Antonni Białaczewski
 
Vol 48, No 2 (2000) Rozwój dopływów wody do kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Adamczyk, Jacek Motyka
 
Vol 46, No 5 (1998) Rozwój form osuwiskowych w Barnowcu (Beskid Sądecki, Karpaty zewnętrzne), w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Margielewski
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwój geochemii na Wydziale Geologii UW Abstract
Antoni Polański, Włodzimierz Kowalski
 
Vol 3, No 8 (1955) Rozwój geologii złóż w Europie Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 3, No 9 (1955) Rozwój geologii złóż w ZSRR Abstract
Franciszek Eklert
 
Vol 22, No 5 (1974) Rozwój górnictwa skalnego w zachodnich województwach Abstract
Witold Koprowicz
 
Vol 8, No 8 (1960) Rozwój gospodarczy regionu częstochowskiego w związku z historią badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 62, No 4 (2014) Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno” Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Zbigniew Frankowski, Andrzej Haładus, Edyta Majer, Michał Kowalski, Paweł Pietrzykowski, Stanisław Rybicki
 
Vol 11, No 2 (1963) Rozwój i wyniki działania państwowej służby geologicznej w okresie ostatnich 10 lat Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 11 (1969) Rozwój i zastosowanie praktyczne wiedzy o minerałach i skałach ilastych Abstract   PDF (Polish)
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój idei potasonośnego "zagłębia gdańskiego" w systemie permskim Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój informatyki geofizycznej Abstract
Tadeusz Bugno, Bogdan Cianciara, Henryk Marcak, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 36, No 5 (1988) Rozwój koncepcji poszukiwawczych w starszym paleozoiku platformy prekambryjskiej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Stolarczyk
 
Vol 30, No 5 (1982) Rozwój litologiczno-facjalny wendu górnego na obszarze wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Borys Areń
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Rozwój malmu w południowej części syneklizy perybałtyckiej w świetle nowych wierceń Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Jadwiga Dembowska
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Rozwój metod rozpoznania warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonywania pionowych wyrobisk udostępniających złoże – przykład LGOM Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa-Kozak, Maciej Pikuła
 
Vol 24, No 5 (1976) Rozwój metody mikro grawimetrycznej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 39, No 1 (1991) Rozwój metodyki map ochrony wód podziemnych Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 17, No 5 (1969) Rozwój nauczania i badań w zakresie geologii na Akademii Górniczo-Hutniczej Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Rozwój naukowej kadry geologicznej w Polsce Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 14, No 5 (1966) Rozwój niektórych osadów fliszowych w Jugosławii Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 34, No 6 (1986) Rozwój osadów płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej Abstract
Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko
 
Vol 56, No 2 (2008) Rozwój osuwiska 22S w najgłębszej części kopalni Bełchatów Abstract   PDF
Leopold Czarnecki, Jan Goździk
 
Vol 42, No 7 (1994) Rozwój plejstoceńskiej doliny Wisły środkowej ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie Abstract
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 10, No 6 (1962) Rozwój podwarszawskiego odcinka doliny Wisły w holocenie Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 22, No 7 (1974) Rozwój poglądów na przynależność systematyczną niektórych rodzajów rodziny Anomalinidae Cushman Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 22, No 10 (1974) Rozwój poglądów na zagadnienie teorii tektoniki płyt Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz
 
Vol 11, No 1 (1963) Rozwój pojęcia geosynklina Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 13, No 9 (1965) Rozwój poszukiwań naftowych na Morzu Północnym Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Rozwój południowo-wschodniego segmentu bruzdy polskiej i jego związek ze strefami uskoków ograniczających (od permu do późnej jury) Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 12, No 1 (1964) Rozwój prac badawczych nad występowaniem węglowodorów na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 48, No 5 (2000) Rozwój prac poszukiwawczych w utworach cechsztynu na Niżu Polskim w latach 1945 - 2000 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Rozwój ryftu w późnym neoproterozoiku-wczesnym paleozoiku na lubelsko-podlaskim skłonie kratonu wschodnioeuropejskiego - analiza subsydencji i zapisu facjalnego Abstract   PDF (Polish)
Paweł Poprawa, Jolanta Pacześna
 
Vol 68, No 7 (2020) Rozwój rynny Miazgi–Wolbórki (Polska środkowa) w świetle analizy jej wypełnienia Abstract   PDF
Zbigniew Rdzany, Małgorzata Frydrych, Aleksander Szmidt
 
Vol 38, No 4 (1990) Rozwój sedymentacji cechsztyńskiego dolomitu płytowego (Ca3) w rejonie Zatoki Puckiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 47, No 5 (1999) Rozwój sedymentacji osadów czerwonego spągowca w SE części polskiego basenu permskiego Abstract   PDF (Polish)
Rafał Szwarc, Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 8 (1985) Rozwój sedymentacji permu i pstrego piaskowca w rejonie grzbietu Lublińca Abstract   PDF (Polish)
Anna Morawska
 
Vol 31, No 8-9 (1983) Rozwój sedymentacji utworów klastycznych późnego paleozoiku w okolicach Brzegu Abstract   PDF (Polish)
Hubert Kiersnowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Rozwój sedymentacji w angielskim basenie cechsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Denys B. Smith
 
Vol 7, No 7 (1959) Rozwój sedymentacyjny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Kuchciński
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Rozwój spękań ciosowych w płaszczowinie śląskiej w okolicach Baligrodu (Bieszczady Zachodnie - Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Rozwój spękań i uskoków w piaskowcach kwarcytycznych seisu pokrywy autochtonicznej Tatr w rejonie Suchego Wierchu Ornaczańskiego Abstract   PDF
Mirosław Ludwiniak, Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 62, No 2 (2014) Rozwój strefy glacimarginalnej na przedpolu Beskidu Śląskiego (dział bielski Pogórza Śląskiego) Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Salamon
 
Vol 21, No 3 (1973) Rozwój strukturalno-tektoniczny obszaru Żarnowca Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 35, No 11 (1987) Rozwój techniki wiertniczej sprzętu i aparatury pomiarowo-kontrolnej dla potrzeb geologii Abstract
Zenon Michota
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Rozwój tektoniczny starszego paleozoiku w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
E. T. Bałaszow, L. Knieszner, E. Poleszak
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Bałaga
 
Vol 24, No 9 (1976) Rozwój warszawskiej depresji rejonowej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Rozwój warunków paleohydrodynamicznych jurajskiego basenu synklinorium miechowskiego Abstract   PDF
Joanna Skawińska
 
Vol 8, No 6 (1960) Rozwój współzawodnictwa socjalistycznego w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Otan Zdychynec
 
Vol 61, No 10 (2013) Rozwój wybrzeża Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły Martwej Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Jegliński
 
Vol 49, No 8 (2001) Rozwój zapadliska przedkarpackiego w miocenie Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Rozwój zrównoważony z punktu widzenia NATO — działalność Komitetu do spraw Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa Abstract   PDF (Polish)
Anna Kalinowska
 
Vol 60, No 1 (2012) Rtęć w glebach obszarów zurbanizowanych Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Rtęć z końcem XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Ruch zaklęty w kamieniu -unikalna wystawa tektonicznych form strukturalnych Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 46, No 3 (1998) Ruch zakładu górniczego (I) Abstract
Andrzej Lipiński
 
Vol 46, No 5 (1998) Ruch zakładu górniczego (II) Abstract
Aleksander Lipiński
 
Vol 11, No 7 (1963) Ruchy neokimeryjskie w Polskich Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer, Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 16, No 11 (1968) Ruchy neotektoniczne jako czynnik kształtujący środowiska inżyniersko-geologiczne Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 31, No 12 (1983) Ruchy przesuwcze w południowej Polsce w paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Władysław Pożaryski, Henryk Tomczyk
 
Vol 27, No 5 (1979) Ruchy synsedymentacyjne w kambrze górnym na Gór Świętokrzyskich (Pasmo Łysogórskie) Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 3 (1961) Rudki – starożytny ośrodek górniczy w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Bielenin, Stanisław Holewiński
 
Vol 22, No 12 (1974) Rudonośność utworów staropaleozoicznych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 26, No 2 (1978) Rudy cynku i ołowiu triasu górnośląskiego oraz perspektywy ich poszukiwań Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Longin Wielgomas
 
Vol 13, No 8 (1965) Rudy cyny, wolframu i litu w Rudawach (Górach Kruszcowych) Abstract
Josef Janečka, Zdenek Pacal
 
Vol 51, No 3 (2003) Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Bahranowski, Grzegorz Rzepa
 
Vol 2, No 1-2 (1954) RUDY ŻELAZA Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 57, No 9 (2009) Rurociągi polietylenowe w zastosowaniach przemysłowych: hydrotransport, rurociągi podwodne, zastosowania w górnictwie (w aspekcie budowy składowisk w złożach soli kamiennej) Abstract   PDF
Paweł Birecki, Krzysztof Korbiński
 
Vol 56, No 12 (2008) Ruszył krajowy program magazynowania CO2 Abstract   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 44, No 12 (1996) R.Wang & K. Aki (Eds.) - Mechanics Problems in Geodynamics. Part I & II Abstract
Roman Teisseyre
 
Vol 9, No 4 (1961) Rydno Abstract
Stefan Krukowski
 
Vol 40, No 2 (1992) Ryfej na obszarze platformy Polski Abstract
Maria Wichrowska
 
Vol 70, No 3 (2022) Rynek surowców komplementarnych żelaza i stali na początku XXI wieku Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 70, No 3 (2022) Rynek surowców żelaza i stali w początkach XXI wieku Abstract   PDF
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 69, No 4 (2021) Rynek tantalu na początku XXI wieku Abstract   PDF
Mariusz Krzak, Andrzej Gałaś, Katarzyna Król
 
Vol 66, No 11 (2018) Rynek złota Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 35, No 2 (1987) Rys historyczny badań geologicznych, dotyczących budowy metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 13, No 5 (1965) Rysy ślizgowe jako wskaźnik kierunku głównego i pochodnego transportu tektonicznego Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 57, No 5 (2009) Ryszard Dadlez (1931–2008). Życie i działalność naukowa Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Sylwester Marek
 
Vol 46, No 10 (1998) Rząd - społeczeństwo - świat biznesu a służba geologiczna w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 40, No 9 (1992) Rzadko spotykane gatunki mikrofauny w osadach jury górnej Polski Abstract
Olga Styk
 
Vol 57, No 5 (2009) Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatnieyszych, szukanie, poznanie i zażycie księdza Krzysztofa Kluka —pierwsze dzieło z zakresu geologii gospodarczej w Polsce Abstract   PDF
Jan Parafiniuk
 
Vol 11, No 6 (1963) Rzeczywiste grubości intruzji skał magmowych Śląska Cieszyńskiego między Cieszynem a Bielskiem Abstract
Konrad Konior
 
Vol 40, No 4 (1992) Rzeki anastomozujące - procesy i modele sedymentacji.. Abstract
Andrzej Karol Teisseyre
 
Vol 52, No 8/1 (2004) Rzeźba i geneza powierzchni podczwartorzędowej w rejonie Łęczyc k. Lęborka Abstract   PDF
Leszek Zaleszkiewicz
 
Vol 35, No 1 (1987) Rzeźba i osady czwartorzędowe Doliny Pięciu Stawów Polskich (Wysokie Tatry) Abstract   PDF (Polish)
Jan Dzierżek, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 56, No 2 (2008) Rzeźba i osady równiny aluwialnej dolnego biegu Przemszy (Wyżyna Śląska) jako wskaźnik zmian środowiska przyrodniczego Abstract   PDF
Ireneusz Panek
 
Vol 52, No 10 (2004) Rzeźba podczwartorzędowych powierzchni strukturalnych na obszarze Łodzi Abstract   PDF
Michał Marciniak
 
Vol 10, No 9 (1962) Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej w województwie szczecińskim Abstract
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 68, No 2 (2020) Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego Abstract   PDF
Adam Łajczak, Jan Urban, Zofia Rączkowska, Grzegorz Wałek
 
Vol 60, No 5 (2012) RZONCA B. & SIWEK J. (red.) – Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego. Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pociask-Karteczka, Łukasz Jelonkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) S. Czarniecki - Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 46, No 6 (1998) S. Depowski, R. Kotliński, E. Ruhle & K. Szamałek - Surowce mineralne mórz i oceanów Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 4 (1994) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej Niżu Polski z okazji 25-lecia Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze (1968 - 1993) Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 43, No 8 (1995) S. Jucha - Wystawa cyfrowej kartografii naftowej z okazji 75-lecia AGH im. S. Staszica w Krakowie (1919-1994) Abstract
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 45, No 4 (1997) S. Kozłowski (red.) - Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce w początkach XXI wieku Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Kozłowski (red.) — Rozwój obszaru między Łodzią i Warszawą w warunkach równowagi ekologicznej Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 56, No 2 (2008) S. LOMBARDI, L.K. ALTUNINA & S.E. BEAUBIEN (eds.)—Advances in the Geological Storage of Carbon Dioxide: International Approaches to Reduce Anthropogenic Greenhouse Gas Emissions Abstract   PDF
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 42, No 5 (1994) S. Needham, M.G. Macklin - Alluvial archaeology in Britain Abstract
Leszek Starkel
 
Vol 44, No 10 (1996) S. Ostaficzuk - Geoecology of the Nigerian part of the Lake Chad Basin Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 8 (2002) S. Ostaficzuk (red.) — Dynamiczna ocena i prognoza geologicznych zagrożeń wywołanych powodzią — na przykładzie Nysy Kłodzkiej, Górnej Soły i Górnego Sanu-Solinki Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 5 (1998) S. Oszczepalski & A. Rydzewski - Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 8 (2003) S. O’Dunn & W.D. Sill — Exploring Geology. Introductory Laboratory Activities Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 42, No 10 (1994) S. S. Augustithis - Atlas of granitization - textures and Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 52, No 7 (2004) S. Tokarczuk — Lubin dzieje miasta Abstract
Wojciech Salski
 
Vol 2, No 6 (1954) SALIDY Abstract   PDF (Polish)
Konstanty Tołwiński
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Salt Mines at Bochnia and Wieliczka Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 5, No 6 (1957) Samorząd robotniczy w przedsiębiorstwie geologicznym Abstract
Marian Pyrża
 
Vol 40, No 9 (1992) Samorząd terytorialny, jego kompetencje w zakresie ochrony środowiska i proponowane zmiany Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 24, No 12 (1976) Samowypływ solanki o anomalnym ciśnieniu z utworów czerwonego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Sandstone rocky forms in Polish Carpathians attractive for education and tourism Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 6, No 6 (1958) Sanidyn w skale porfirowej z Łomnicy Abstract   PDF
Maria Nożanka
 
Vol 17, No 11 (1969) Sanidyn z tufu filipowickiego Abstract
Andrzej Bolewski, Andrzej Manecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Santon w niecce bolesławieckiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 57, No 3 (2009) Santoryn—grecka piękność Abstract   PDF
Mirosław Słowakiewicz, Rie Motonaga, Artemios Atzemoglou
 
Vol 39, No 9 (1991) Sapropelit z profilu otworu wiertniczego Dzikowiec IG 1 (depresja śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 58, No 4 (2010) Sardynia—raj dla geologów Abstract   PDF
Mirosław Słowakiewicz, Rie Motonaga, Francesco Fidolini
 
Vol 39, No 9 (1991) Sarkolit w warstwach siodłowych KWK Knurów Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Łapot
 
Vol 46, No 2 (1998) Satelitarne systemy teledetekcyjne u schyłku XX wieku - aktualne możliwości i perspektywy Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 45, No 4 (1997) Sauerland Abstract
Adam Dąbrowski
 
Vol 36, No 3 (1988) Scarcity of miospores from Albian section at Folkestone, England Abstract   PDF (Polish)
M.O. Umenweke
 
Vol 17, No 7 (1969) Schemat technologiczny wzbogacania ubogiej rudy ilmeno-magnetytowej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pilch, Janusz Biernat
 
Vol 48, No 1 (2000) Ścienna mapa tektoniczna i inne ścienne mapy geologiczne Polski w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Zbigniew Kotański, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 9 (2002) Sedimentary, Magmatic and Ore-Forming Responses to Compressional and Tensional Tectonics: A Focus on Africa - 11th Quadrennial IAGOD Symposium and GEOCONGRESS - Windhoek, Namibia, 22–26.07.2002 Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 34, No 4 (1986) Sedimentary models of the small lignite deposits: examples from the Polish Neogene Abstract   PDF (Polish)
Jacek Robert Kasiński
 
10251 - 10500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>