Rysy ślizgowe jako wskaźnik kierunku głównego i pochodnego transportu tektonicznego

Wojciech Jaroszewski

Abstract


SLIDE SCRATCHES AS THE INDEX OF THE MAIN AND DERIVATIVE DIRECTIONS OF TECTONICAL TRANSPORT