Rozwój współzawodnictwa socjalistycznego w pracach geologiczno-poszukiwawczych

Otan Zdychynec

Abstract


DEVELOPMENT OF SOCIALIST COMPETITION IN GEOLOGICAL RESEARCH WORKS

Full Text:

PDF (Polish)