Ropo- i gazonośność paleozoiku polskiej części syneklizy perybałtyckiej

Stanisław Depowski, Florian Stolarczyk, Stanisław Tyski

Abstrakt


OIL- AND GAS-BEARING POTENTIAL OF THE PALEOZOIC IN POLISH PART OF THE PERIBALTIC SYNECLISE

Pełny tekst:

PDF