Rudy darniowe - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Bahranowski, Grzegorz Rzepa

Abstrakt


Rudy darniowe były dotąd kojarzone z procesami uzyskiwania metalicznego żelaza. Poczynając od XIX w. zaczęto je stosować jako surowiec służący oczyszczaniu gazów przemysłowych z połączeń siarki. Ustalenie ich składu fazowego, uziarnienia i cech strukturalno-teksturalnych stało się podstawą do traktowania ich jako sorbentów mineralnych, zwłaszcza w przypadku mediów gazowych a także wody i metali ciężkich. Istnieje przez to szansa i potrzeba wykorzystania ich jako oczyszczaczy celem sorbowania zanieczyszczeń z emisji gazowych do atmosfery. W ten sposób jawi się możliwość ponownego wykorzystania tych kopalin.

BOG ORES — THEIR PAST, PRESENT AND FUTURE
Summary
Bog ores were traditionally used as a source of metallic iron. Beginning from the 19th century, they have also been utilized as sorbents for removing sulphur compounds from industrial gases. Determinations of phase composition, grain size distributions as well as structural and textural features are essential in assessing characteristics of bog ores as mineral sorbents, especially for gases and also heavy metal ions. The most important for future use are their properties allowing to purify gaseous emissions released into the atmosphere. In this way bog ores can be utilized anew.

Pełny tekst:

PDF