Rozmowa z głównym geologiem kraju Krzysztofem Szamałkiem

Przegląd Geologiczny

Abstract


.