Rozpoznanie budowy tzw. czap gipsowych warunkiem bezpiecznej ekspolatacji podziemnych wyrobisk w wysadach solnych (na przykładzie wysadów solnych „Mogilno” i „Wapno”)

Paweł Wilkosz, Rafał Ratajczak, Joanna Jaworska

Abstract


.

Full Text:

PDF