Rozwój techniki wiertniczej sprzętu i aparatury pomiarowo-kontrolnej dla potrzeb geologii

Zenon Michota

Abstract


DEVELOPMENT OF DRILLING EQUIPMENT AND MEASURING-CONTROL INSTRUMENTS FOR GEOLOGIC NEEDS

.