Rozwój i zastosowanie praktyczne wiedzy o minerałach i skałach ilastych

Anna Langier-Kuźniarowa

Abstrakt


DEVELOPMENT AND PRACTICAL APPLICATION OF KNOWLEDGE OF MINERALS AND CLAY ROCKS

Summary
Data are presented of the development of day mineralogy in various countries. Moreover, a brief review Is also given of the practical application of this science.

Pełny tekst:

PDF