Rozwój pojęcia geosynklina

Zbigniew Kotański

Abstract


IDEA OF "GEOSYNCLINE" AND ITS DEVELOPMENT