Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 51, No 1 (2003) Osiągnięcia Państwowego Instytutu Geologicznego w dziedzinie geologii złóż węgla brunatnego Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 13, No 10 (1965) Osiągnięcia służby geologicznej Demokratycznej Republiki Wietnamu Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w dziedzinie petrografii skał osadowych w XX-leciu PRL Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 12, No 6 (1964) Osiągnięcia w prawodawstwie geologicznym w okresie XX-lecia Polski Ludowej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 50, No 7 (2002) Osiarkowanie mioceńskich warstw baranowskich w północnej brzeżnej części zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Osiem lat działalności i dziesięć konferencji Sekcji Sozologicznej PTG Abstract
Andrzej Paulo
 
Vol 41, No 2 (1993) Osiemdziesięciolecie nestora polskiej geologii - prof. Dr Stanisława Siedleckiego Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 9 (1993) Osiemdziesięciolecie urodzin Stanisława Tyskiego Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 37, No 3 (1989) Osobliwości źródeł Ras El Ein Abstract   PDF (Polish)
Jan Czarnik
 
Vol 51, No 10 (2003) Osobowość Profesora Henryka Teisseyre’a a środowisko, w którym wyrósł Abstract
Barbara Teisseyre
 
Vol 9, No 3 (1961) Osoby kierownictwa i dozoru ruchu w przedsiębiorstwach geologicznych Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 60, No 2 (2012) OSTAFICZUK S. – Współczesne problemy Eko-Geologii. Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks
 
Vol 20, No 11 (1972) Ostatnie cztery lata geologii inżynierskiej w Związku Radzieckim Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 9 (1995) Ostra walka o przyszłość Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 64, No 9 (2016) Osuwiska jako jeden z ważniejszych elementów zagrożeń geologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Osuwiska Karpat Abstract   PDF (Polish)
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski
 
Vol 49, No 5 (2001) Osuwiska w dolinie Wisłoki na terenie projektowanego zbiornika w Kątach (Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Wojciech Rączkowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Polsce – od rejestracji do prognozy, czyli 13 lat projektu SOPO Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Ziemowit Zimnal, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Wojciech Rączkowski, Izabela Laskowicz, Piotr Nescieruk, Dariusz Grabowski, Marcin Kułak, Antoni Wójcik
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Rafał Sikora, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – niszczycielski żywioł Abstract   PDF (Polish)
Pracownicy Centrum Geozagrożeń PIG-PIB
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwiska – problemy prawne, społeczne i administracyjne Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Wojciechowski
 
Vol 45, No 8 (1997) Osuwisko mioceńskie w serii gipsowej z Siesławic na tle budowy geologicznej okolic Buska Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 5 (2019) Osuwisko na stokach MaguryWitowskiej (Podhale) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Marciniec, Wojciech Granoszewski, Ziemowit Zimnal
 
Vol 46, No 11 (1998) Osuwisko na stoku góry Palenica w Szczawnicy (pieniński pas skałkowy) i jego związek z ekstremalnymi opadami w lipcu 1997 r. Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Rybicki, Włodzimierz Margielewski, Andrzej Domagała
 
Vol 65, No 9 (2017) Osuwisko Vajont (Włochy) – przykład katastrofy przyrodniczej wywołanej działaniami człowieka Abstract   PDF (Polish)
Milena Różycka, Filip Duszyński, Aleksandra Michniewicz
 
Vol 27, No 8 (1979) Osuwisko w Brzeźnie powstałe w wyniku prac geofizycznych Abstract
Lech Wysokiński
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Osuwisko w Lachowicach (Beskidy Zachodnie): skutki powodzi z 2001 r. Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko, Jan Golonka, Witold Zuchiewicz
 
Vol 7, No 11 (1959) Osuwisko w Lipowicy koło Dukli Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Badak, Ryszard Pawłowski
 
Vol 10, No 11 (1962) Osuwisko w Pcimiu Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jakubowski, Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 9, No 3 (1961) Osuwisko we wsi Wapienne koło Muszyny Abstract
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Osuwiskowe toczeńce zwijane z Sobkowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Radwański
 
Vol 43, No 4 (1995) Oświetlanie pseudorzeźby układem trzech kolorowych słońc jako metoda filtracji wielokierunkowej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wybraniec
 
Vol 18, No 3 (1970) Otrzymywanie kryształów korundu przez krystalizację ze stopionych soli Abstract   PDF (Polish)
Leszek Stoch, Zbigniew Sartowski, Piotr Wyszomirski
 
Vol 8, No 9 (1960) Otrzymywanie średnich danych analitycznych dla pokładów i złóż węgla brunatnego Abstract
Mieczysław Durka, Ryszard Szwermer
 
Vol 21, No 4 (1973) Otwarcie jaskini Raj Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 10 (1998) Otwarcie nowej siedziby Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku-Oliwie Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 2 (1998) Otwarcie wystawy - Kamienie z nieba - meteoryty ze zbiorów Muzeum Ziemi Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 51, No 2 (2003) Otwarcie wystawy Bryły bursztynu — fenomen przyrody w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Iwona Puźniak
 
Vol 51, No 8 (2003) Otwarcie wystawy Wizje zaginionych światów w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath
 
Vol 47, No 12 (1999) Otwarcie zmodernizowanego Muzeum Geologicznego PIG - uroczystość obchodów 80-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 12 (2003) Otwornice bentosowe a granica kreda/paleogen (K/P) w profilu Ain Settara, Tunezja Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt, Laia Alegret, Eustoquio Molina
 
Vol 24, No 6 (1976) Otwornice kambryjskie z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Witold Alexandrowicz
 
Vol 4, No 6 (1956) Otwornice w polskich iłach warwowych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 51, No 11 (2003) Otwornice z pogranicza kredy i trzeciorzędu w odsłonięciu w Kamiennym Dole koło Kazimierza Dolnego Abstract   PDF (Polish)
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 7, No 5 (1959) Otwornice z warstw magurskich i podmagurskich w rejonie Pielgrzymki Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Otwory poszukiwawcze za ropą i gazem we Włoszech – dokumentacja i nadzór Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 13, No 3 (1965) Otwory w poszukiwaniu ropy i gazu we Włoszech - niektóre metody badawcze Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 24, No 9 (1976) Ozdobny chalcedon w okolicy Świerków na Dolnym Śląsku Abstract
Ryszard Kryza
 
Vol 4, No 11 (1956) Oznaczanie ceru w piasku monacytowym Abstract
Marian Akst
 
Vol 24, No 7 (1976) Oznaczanie cynku w dolomitach kruszconośnych metodą rentgenowską niedyspersyjną Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie fluoru i innych nieorganicznych związków w powietrzu z wykorzystaniem techniki chromatografii jonowej Abstract   PDF (Polish)
Rajmund Michalski
 
Vol 24, No 8 (1976) Oznaczanie gatunków rodzaju Balanus da Costa, 1778 na podstawie przekrojów poprzecznych płytek korony Abstract   PDF (Polish)
Stefan J. Dawidowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie glinu w roztworach wodnych i wodnoorganicznych metodą ETA Abstract
Marcin Wojciechowski, Justyna Filip, Ewa Bulska, Adam Hulanicki
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie metali ciężkich w tkankach leszczy z Wisły i Sanu - badania biomonitoringowe Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie metali śladowych w wodach metodą podwójnej ekstrakcji Abstract   PDF (Polish)
Eligiusz Serafin, Janusz Mazur
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Oznaczanie miedzi na ociosie i w rdzeniach wiertniczych metodą fluorescencji rentgenowskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kazimierczyk, Jerzy Niewodniczański
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie mikrośladowych ilości metali toksycznych w próbkach wody metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną po ich zatężeniu i rozdzieleniu na węglu aktywnym Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dobrowolski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie parametru sumarycznego AOX w badaniach wód i osadów Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie pierwiastków śladowych w skałach ze szczególnym uwzględnieniem pierwiastków ziem rzadkich Abstract   PDF (Polish)
Iwona Iwanejko, Zdzisław Hebda
 
Vol 9, No 12 (1961) Oznaczanie porowatości efektywnej w skałach Abstract
Jan Calikowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie różnych form azotu w wodach naturalnych -metody stosowane w Centralnym Laboratorium Chemicznym Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF (Polish)
Anna Maksymowicz
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie śladowych stężeń Cr(VI) w wodach naturalnych metodą woltamperometrii z zastosowaniem dipirydylu jako czynnika kompleksującego Abstract   PDF (Polish)
Mieczyslaw Korolczuk, Małgorzata Grabarczyk
 
Vol 9, No 10 (1961) Oznaczanie uziarnienia gruntu metodą U-rurki Abstract   PDF (Polish)
Ewa Paszyc-Stępkowska
 
Vol 28, No 10 (1980) Oznaczanie węglowodorów izoprenoidowych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstract
Zofia Pomykała
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w gruntach metodą HPLC Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Łukasik, Brygida Dziewięcka
 
Vol 17, No 10 (1969) Oznaczanie współczynników filtracji gruntów słaboprzepuszczalnych, półprzepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kaczyński
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Oznaczanie zawartości metali ciężkich w próbkach glebowych pobranych z otoczenia zakładów przemysłowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Kiepul
 
Vol 33, No 12 (1985) Oznaczanie zawartości składników głównych i podrzędnych skał krzemianowych w laboratoriach Instytutu Geologicznego Abstract
Piotr Janko
 
Vol 16, No 8 (1968) Oznaczenia w geofizyce wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Frydecki
 
Vol 39, No 2 (1991) Oznaczenia wieku granitu Karkonoszy metodą izochronową, rubinowo-strontową. na podstawie całych próbek skalnych Abstract
Jean L. Duthou, Jean P. Couturie, Michał P. Mierzejewski, Christian Pin
 
Vol 43, No 3 (1995) Ołów z początkiem ostatniej dekady XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Augusthinis Styliano-Stavas - Atlas of the textural patterns of ore minerals and metallogenetic processes Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 47, No 11 (1999) P. Bella & P. Holúbek (red.) - Zoznam jaskýň na Slovensku (stav k 31.12.1998) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 12 (2003) P. Bultynck & L. Dejonghe (eds.) – Lithostratigraphic scale of Belgium Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 44, No 4 (1996) P. Crowson - Minerals Handbook 1994--1995. Statistics and Analyses ofthe World's MineraIs Industry Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 5 (1997) P. Czepiel, B. Iwańska & A. Wasilewski - Ustawa o ochronie środowiska i inne akty prawne ze skorowidzem Abstract
Janusz Stochlak
 
Vol 51, No 8 (2003) P. Czubla & E. Papińska — Geografia fizyczna Abstract
Witold C. Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 5 (2001) P. DOBAK - Rola czynnika filtracyjnego w badaniach jednoosiowej konsolidacji gruntów Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 3 (1953) P. Dorn - Geologia Europy Środkowej Abstract
J. Głodek
 
Vol 1, No 6 (1953) P. Dorn - Geologia Europy środkowej Abstract
J. Głodek
 
Vol 48, No 11 (2000) P. Karnkowski — Oil and Gas Deposits in Poland Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 43, No 3 (1995) P. Kearey - The EncycIopediaofthe Solid Earth Sciences Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 42, No 5 (1994) P. Kłysz - Polscy polarnicy. Zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992 Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 3 (1994) P. Morawek et al. - Zlato w Ćeském masívu Abstract
Hubert Sylwestrzak, Andrzej Wojciechowski
 
Vol 50, No 2 (2002) P. Müller, Z. Novák et al. - Geologie Brna a okolí Abstract
Piotr Migoń
 
Vol 47, No 6 (1999) P. Roniewicz & A. Wierzbowski - Przez Karpaty Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 49, No 4 (2001) P.A. Allen - Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Porębska
 
Vol 49, No 1 (2001) Paleobiogeografia masywu małopolskiego i Łysogór w środkowym sylurze na podstawie badań graptolitów Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleobiogeography of the Lower Cambrian deposits of Abstract
Luba V. Piskun, Gala V. Zinovenko
 
Vol 6, No 3 (1958) Paleocen płaszczowiny magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 26, No 11 (1978) Paleodelta w miocenie przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Paleodoliny w pradolinie Warty - Noteci pod Gorzowem Wlkp. i ich znaczenie hydrogeologiczne Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Romanek
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Paleoecology and organie matter in the Late Badenian and Early Sarmatian marine basin of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF (Polish)
Iwona Czepiec, Maciej J. Kotarba
 
Vol 33, No 4 (1985) Paleoekologia angielskiego cechsztynu Abstract   PDF (Polish)
Tim H. Pettigrew
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleoekologia i biogeografia kredowych amonitów Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Marcinowski
 
Vol 51, No 8 (2003) Paleoekologia i paleośrodowisko późnego kampanu na podstawie wybranych profili z doliny środkowej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Michał Zatoń
 
Vol 64, No 1 (2016) Paleogen i neogen – czas dynamicznych zmian klimatycznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 31, No 7 (1983) Paleogen i podłoże mezozoiczne w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie woj. szczecińskie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 32, No 2 (1984) Paleogeńskie węgle brunatne i mułowce węgliste w otworze Goleniów IG-2 w Zielonczynie, woj . szczecińskie Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeografia basenów Małopolskiej Prowincji Naftowej w mezozoiku i kenozoiku na tle ewolucji obszaru wokółkarpackiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Golonka, Michał Krobicki, Nestor Oszczypko, Andrzej Ślączka
 
Vol 27, No 1 (1979) Paleogeografia dolnego badenu garbu wójczańsko-pińczowskiego Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Studencki
 
Vol 8, No 9 (1960) Paleogeografia piaskowców ciężkowickich na obszarze centralnej depresji karpackiej na podstawie mikrofauny Abstract
Henryk Jurkiewicz
 
Vol 49, No 5 (2001) Paleogeograficzna pozycja fliszu jednostki Obidowej-Słopnic w basenie Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Żytko, Tomasz Malata
 
Vol 29, No 11 (1981) Paleogeograficzne powiązania między epikontynentalnym a geosynklinalnym basenem w kredzie górnej i paleocenie Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska
 
Vol 46, No 7 (1998) Paleogeograficzny aspekt litostratygrafii glin zwałowych na przykładzie południowo-zachodnich Mazur Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Lisicki
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Paleolatitude of the South Carpathians during Jurassic and Cretaceous: new results from the Upper Cretaceous and Paleogene of the Hateg Basin, Romania Abstract   PDF (Polish)
Ulrich Hambach, Cristian Panaiotu, Cristina E. Panaiotu
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Paleomagnetism and low-field susceptibility of flysch rocks from the Rożnów area of Silesian nappe Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Król, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Jadwiga Kruczyk, Maria Jeleńska, Marta Rauch, Antoni K. Tokarski
 
Vol 63, No 11 (2015) Paleomagnetyzm, a odrodzenie teorii Wegenera: synopsis Abstract   PDF (Polish)
Marek Lewandowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Zelesice (masyw Brna) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki, Jaromír Leichmann
 
Vol 49, No 9 (2001) Paleomagnetyzm skał mezozoicznych i trzeciorzędowych Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Paleomorfologiczne uwarunkowania sedymentacji w mioceńskim basenie przedkarpackim (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Paleontologia polska w latach 1945-1966 Abstract
Krystyna Pożaryska
 
Vol 40, No 10 (1992) Paleontologiczny zapis zdarzeń późnego dewonu i karbonu. XV Konferencja Paleontologów Abstract
Barbara Studencka, Stanisław Skompski
 
Vol 51, No 3 (2003) Paleooceanografia Morza Waryscyjskiego na podstawie składu izotopowego konodontów - Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Dopieralska
 
Vol 40, No 2 (1992) Paleophytic characteristics of the Upper Vendian and Cambrian of the Podlasie-Brest Depression Abstract
Luba V. Piskun
 
Vol 45, No 10 (1997) Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych Abstract   PDF (Polish)
Alfred Uchman
 
Vol 28, No 3 (1980) Paleotektonika pokrywy platformowej w Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 12 (1995) Paleotemperatury minerałów węglanowych i barytów na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 66, No 8 (2018) Paleozoiczne dowody na interakcje między roślinami a stawonogami Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Muszer, Adrianna Jankowska
 
Vol 2, No 8 (1954) PALEOZOICZNE RUDY ŻELAZA NA OBSZARZE STAROPOLSKIEGO ZAGŁĘBIA GÓRNICZEGO Abstract   PDF (Polish)
Aleksy Owczarek
 
Vol 24, No 7 (1976) Paleozoiczno-mezozoiczny dryft Australii Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 12 (2002) Paleozoiczny magmatyzm krawędziowych części bloku małopolskiego i górnośląskiego Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Markiewicz
 
Vol 31, No 7 (1983) Palinoflora i plankton paleogeński z NW Polski Abstract   PDF (Polish)
Irena Grabowska
 
Vol 33, No 8 (1985) Palinologiczne podstawy stratygrafii osadów z dolnej części wiercenia Kurów Mały S-553 (rejon Głogowa) Abstract
Ewa Rębas
 
Vol 47, No 4 (1999) Palinologiczny zapis granicy eocen-oligocen w polskich Karpatach fliszowych - wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Przemysław Gedl
 
Vol 40, No 8 (1992) Palinostratygrafia osadów cechsztynu i dolnego pstrego piaskowca w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract
Anna Fijałkowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej na obszarze przedsudeckim Abstract   PDF (Polish)
Anna Sadowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Palinostratygrafia utworów formacji poznańskiej w środkowej części Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Barbara Słodkowska
 
Vol 41, No 6 (1993) Pamięci inż. Wacława Iwaszkiewicza (1902 - 1993 Abstract
Anna Maliszwska
 
Vol 9, No 1 (1961) Pamięci Mikołaja Siergiejewicza Szatskiego Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 36, No 12 (1988) Pamięci Profesora dr Edwarda Ruhlego (1905-1988) Abstract
W. Jurkiewicz, S. Tyski, B. Barej
 
Vol 48, No 2 (2000) Pamięci świętokrzyskiego geologa Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 46, No 3 (1998) PANCARDI'97 - pierwsze spotkanie w Karpatach polskich - Kraków - Zakopane, 20-26.10.1997 Abstract
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Pannonian Basin syn- and post-rift evolution; dynamic modelling of the transition from passive to active rifting Abstract   PDF (Polish)
Ritske S. Huismans, Y.Y. Podladchikov, Sierd A.P.L. Cloetingh
 
Vol 2, No 8 (1954) PAŃSTWOWA KOMISJA GEOLOGICZNA NRD Abstract
, ,
 
Vol 8, No 6 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 8, No 5 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 9, No 4 (1961) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
J. Szawdyn
 
Vol 8, No 11 (1960) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 7, No 1 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 7, No 12 (1959) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Państwowa Rada Górnictwa Abstract
, .
 
Vol 51, No 5 (2003) Państwowa służba geologiczna Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Państwowa służba geologiczna i hydrogeologiczna ramię w ramię z administracji geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sidorczuk, Maja Kowalska
 
Vol 61, No 6 (2013) Państwowa Służba Geologiczna informuje o gazie z łupków Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Magdalena Sidorczuk
 
Vol 50, No 6 (2002) Państwowa służba geologiczna jako zadanie Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 2, No 1-2 (1954) PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA W ŚWIETLE UCHWAŁ IX PLENUM KOMITETU CENTRALNEGO PZPR Abstract
, ,
 
Vol 41, No 1 (1993) Państwowe służby geologiczne w krajach zachodnich Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 46, No 12 (1998) Państwowy Instytut Geologiczny - badania w wymiarze i w porządku regionalnym Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - kartki z kalendarza Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 43, No 1 (1995) Państwowy Instytut Geologiczny - spojrzenie w przyszłość Abstract
Stanisław Speczik
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Państwowy Instytut Geologiczny dla potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej i w kształtowaniu polityki państwa Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 67, No 7 (2019) Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna – sto lat w służbie Niepodległej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Peryt
 
Vol 42, No 3 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na POLEKO'93 Abstract
Marek Graniczny, Zbigniew Werner
 
Vol 42, No 1 (1994) Państwowy Instytut Geologiczny na Światowej Wystawie Expo-93 w Taejon - Republika Korei - Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 10, No 12 (1962) Państwowy Instytut Geologiczny w Japonii Abstract
Marian Stępniewski
 
Vol 67, No 7 (2019) PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY – STO LAT W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – zarys historii materialnej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Tadeusz Peryt
 
Vol 8, No 2 (1960) Pańswtowa Rada Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 43, No 4 (1995) Parageneza fosforytów i ewaporatów w fanerozoiku Abstract   PDF (Polish)
Oleg l. Petryczenko
 
Vol 46, No 5 (1998) Paragenezy mineralne i powstawanie rud złota i srebra w rejonie Beregovo (Zakarpacie, Ukraina) Abstract   PDF (Polish)
Sergey V. Biruk, Alexandr V. Emetc
 
Vol 7, No 2 (1959) Paralelizacja profilów stratygraficznych wapienia muszlowego obszaru śląsko-krakowskiego i Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 49, No 9 (2001) Parametr AOX - wskaźnik zanieczyszczenia osadów wodnych związkami chloroorganicznymi Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 45, No 5 (1997) Parametr grupowy AOX jako wskaźnik zanieczyszczenia wód związkami chlorowcoorganicznymi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bellok
 
Vol 47, No 7 (1999) Parametry fizyczne torfów i ocena metod ich oznaczania Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Myślińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Parametry fizyczno-mechaniczne gruntów spoistych trasy "Łazienkowskiej" Abstract   PDF (Polish)
Wiktor Zbigniew Należyty
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Parametry geotechniczne częstochowskich iłów rudonośnych z rejonu Konopisk (SW obrzeżenie Częstochowy) Abstract   PDF (Polish)
Iwona Dudko-Pawłowska, Magdalena Kowalska, Magdalena Gawlik
 
Vol 24, No 10 (1976) Parametry geotermiczne rejonu Krzemianki i Udrynia na tle ziemskiego pola cieplnego NE Polski Abstract   PDF (Polish)
Jacek Majorowicz
 
Vol 20, No 4 (1972) Parametry inżyniersko-geologiczme podłoża zapory wodnej w Młotach Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański, Zygmunt Glazer, Juliusz Köhsling
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Parametry kształtu ziaren gruntowych oraz analityczne sposoby ich wyznaczania Abstract   PDF (Polish)
Sylwia Szerakowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Parametryzacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych za pomocą modelu sieciowego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Leśniak, Piotr Such
 
Vol 45, No 9 (1997) Park Narodowy Gór Stołowych - wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Krzysztof Jakubowski, Bożena Rudnicka
 
Vol 46, No 11 (1998) Park rozrywki i nauki im. prof. Romana Kozłowskiego Abstract
Witold Kozłowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Pasmo nasuwcze Sevier (USA) jako przykład ewolucji orogenu i związanego z nim basenu zapadliska przedgórskiego - pokonferencyjna wycieczka terenowa do rocznej konferencji Amerykańskiej Asocjacji Geologów Naftowych, Salt Lake City, 21-23.05.1998 Abstract
Piotr Krzywiec
 
Vol 19, No 1 (1971) Pęcznienie minerałów ilastych pod wpływem wody i cieczy organicznych - Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Kulesza-Wiewióra, Andrzej Wiewióra
 
Vol 9, No 7 (1961) Pęcznienie skał senońskich w przełomowym odcinku Wisły środkowej jego inżyniersko-geologiczne znaczenie Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 9 (1985) Pegmatyty Li-Sn-Ta-nośne z rejonu Bastaru (stan Madhya Pradesh, Indie) Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 65, No 11/3 (2017) Pegmatyty Norwegii – 8. Międzynarodowe Sympozjum (PEG2017) na temat pegmatytów granitowych Kristiansand, Norwegia, 13–15.06.2017 Abstract   PDF (Polish)
Janusz Janeczek, Eligiusz Szełęg, Krzysztof Szopa, Adam Szuszkiewicz
 
Vol 43, No 5 (1995) Pennski kompleks rafy kapitańskiej w Guadalupe Mountains (SW część USA) Abstract
Brenda L. Kirkiand George Kirkiand George
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Perm na 28 MKG Abstract
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 40, No 4 (1992) Perm na tarasie świętokrzyskim Abstract
Anna Morawska
 
Vol 7, No 6 (1959) Perm w otworze Żebrak IG I Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 28, No 5 (1980) Permo-karbońskie fauny koralowe Spitsbergenu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedorowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Permskie formacje solne platformy wschodnioeuropejskiej Abstract
S.M. Korieniewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Permskie przemagnesowanie utworów węglanowych dewonu południowej Polski - próba powiązania z pro- cesami diagenetycznymi Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz, Jerzy Nawrocki, Maria I. Waksmundzka
 
Vol 59, No 6 (2011) Perski błękit – irańska sztuka, natura i tradycja – wystawa fotografii Tomasza Kuczyńskiego w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 6–29.05.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 9, No 11 (1961) Perspektywiczne surowce mineralne Abstract   PDF (Polish)
Zdenek Pácal
 
Vol 11, No 10 (1963) Perspektywiczne zasoby ropy i gazu oraz ich znaczenie dla oceny prognoz ropo- i gazonośności basenów sedymentacyjnych Abstract
Stanisław Depowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Perspektywy badań geologicznych Polski prowadzonych przez Instytut Geologiczny Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 13, No 8 (1965) Perspektywy balneologiczne Łodzi Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy eksploatacji kwarcytów bolesławieckich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji piasków kwarcowych w okolicy Piaseczna Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 41, No 9 (1993) Perspektywy eksploatacji wód z utworów mioceńskich w rejonie Warszawy na tle ich związków z wodami poziomu oligoceńskiego Abstract
Zdzisław Mianowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Perspektywy eksploatacji złóż rozsypiskowych kruszywa mineralnego z dna południowego Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Kroczka
 
Vol 33, No 7 (1985) Perspektywy i główne kierunki rozwoju nauk geologicznych Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Perspektywy i możliwości wykorzystania siarczkowych wód termalnych w rejonie Kazimierzy Wielkiej Abstract   PDF (Polish)
Beata Wiktorowicz, Iwona Lipiec, Marcin Kos, Tomasz Młyńczak
 
Vol 11, No 1 (1963) Perspektywy i problemy badań Okręgu Ostrawsko-Karwińskiego Abstract
Vlastimil Svoboda
 
Vol 11, No 4 (1963) Perspektywy niklonośności sudeckich intruzji zasadowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak
 
Vol 20, No 12 (1972) Perspektywy odkrycia cechsztyńskich raf wapiennych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Krynicki
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia nowych złóż węgla o wartościach przemysłowych w SW Polsce Abstract   PDF (Polish)
Janusz Stankiewicz
 
Vol 10, No 11 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu typu złoża Marklowice Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Perspektywy odkrycia złóż gazu ziemnego w utworach triasu monokliny przedsudeckiej w świetle wyników wiercenia strukturalnego Sulechów IG 1 Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski, Jadwiga Królicka, Danuta Kühn
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy odkrycia złóż metali na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 19, No 4 (1971) Perspektywy odkrycia złóż ropy naftowej i gazu w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 9 (1965) Perspektywy odkrycia złóż uranu na obszarze północno-zachodnich Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 34, No 9 (1986) Perspektywy poprawy efektywności grawimetrii w poszukiwaniach naftowych w obszarach o skomplikowanym modelu strukturalno-gęstościowym nadkładu Abstract   PDF (Polish)
Janusz Jamrozik, Joanna Pawica, Anna Sipińska
 
Vol 21, No 6 (1973) Perspektywy poszukiwań czwartorzędowych i trzeciorzędowych surowców mineralnych na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Nowak
 
Vol 13, No 5 (1965) Perspektywy poszukiwań i eksploatacji soli potasowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 8, No 9 (1960) Perspektywy poszukiwań iłów ceramicznych w niecce północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Perspektywy poszukiwań karbonu w depresji północnosudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 17, No 2 (1969) Perspektywy poszukiwań złóż soli kamiennej w okolicy Tarnowa Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Garlicki
 
Vol 32, No 3 (1984) Perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w północnej części strefy Teisseyre'a-Tornquista Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud cyny na tle metalogenezy Sudetów Abstract   PDF (Polish)
Hanna Chilińska
 
Vol 43, No 9 (1995) Perspektywy pozyskiwania surowców mineralnych u schyłku XX wieku, Kraków-Zakopane, 12-14.05.1995 Abstract
Alicja Frysztak-Wołkowska
 
Vol 32, No 6 (1984) Perspektywy ropogazonośności Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Jan Kaczyński
 
Vol 30, No 8 (1982) Perspektywy ropogazonośności na dużych głębokościach Abstract   PDF (Polish)
S. Maksimow, K. Fomkin, P. Ancupow, M. Łodżewska, P. Karnkowski, Z. Korab
 
Vol 45, No 4 (1997) Perspektywy rozwoju geotermii w Polsce Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 46, No 6 (1998) Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce - zebranie plenarne Komitetu Górnictwa PAN - KWB Behchatów w Rogowcu, 29.04.1998 Abstract
Maciej Piwocki
 
Vol 4, No 2 (1956) Perspektywy Świętokrzyskiej Stacji Terenowej im. Jana Czarnockiego w Kielcach Abstract
Borys Areń
 
Vol 42, No 8 (1994) Perspektywy udokumentowania nowego ciała rudnego w kierunku na NW od złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego Myszków Abstract
Ryszard Habryn, Marek Markowiak, Jadwiga Ślósarz
 
Vol 51, No 9 (2003) Perspektywy węgla w poszerzonej Europie: Węgiel jedynym strategicznym surowcem energetycznym Europy Abstract
Maciej Podemski
 
Vol 33, No 10 (1985) Perspektywy wykorzystania ciepła wód podziemnych z utworów mezozoicznych Wielkopolski Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Biedrzycki
 
Vol 43, No 6 (1995) Perspektywy wykorzystania w ochronie środowiska iłów mioceńskich zapadliska przedkarpackiego Abstract
Paweł Brański
 
Vol 18, No 12 (1970) Perspektywy wykorzystania złóż skał krystalicznych na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Śliwa
 
Vol 40, No 2 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji arsenowo-złotonośnej związanej z granodiorytowym masywem kłodzko-złotostockim w świetle wyników zdjęcia geochemicznego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 10, No 2 (1962) Perspektywy występowania kaolinów w rejonie masywu strzelińkiego Abstract   PDF (Polish)
Lech Rembocha
 
Vol 9, No 7 (1961) Perspektywy występowania ropy naftowej w paleozoiku świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 26, No 9 (1978) Perspektywy występowania węgli koksujących w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła
 
Vol 18, No 3 (1970) Perspektywy występowania węglowodorów naftowych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Perspektywy zastosowań metod geofizycznych w badaniach złóż surowców skalnych Abstract
Jan Szewczyk
 
Vol 46, No 5 (1998) Peryglacjalna zwietrzelina gliniasta Doliny Chęcińskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Robert Sołtysik
 
Vol 47, No 7 (1999) Petroarcheologia i rozwój jej badań na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas, Agnieszka Wójcik
 
Vol 49, No 6 (2001) Petroarcheologia i rozwój jej badań we wschodniej Wielkopolsce Abstract
Alfred Majerowicz, Janusz Skoczylas
 
Vol 50, No 12 (2002) Petroarcheologiczne badania w Marina el Alamein w Egipcie Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 28, No 2 (1980) Petrochemiczne zróżnicowanie a geneza młodopaleozoicznyoh wulkanitów Dolnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 22, No 8 (1974) Petrofizyka - nowy kierunek badań w resorcie Centralnego Urzędu Geologii Abstract
Andrzej Jaworski
 
Vol 43, No 12 (1995) Petrogeneza węglanów skał ultramaficznych w świetle badań stosunków izotopów trwałych Abstract
Mariusz o. Jędrysek
 
Vol 11, No 9 (1963) Petrografia "czarnych piasków" z wyspy Isla des Pinos na SW od Kuby Abstract
Teresa Domaszewska
 
Vol 12, No 12 (1964) Petrografia i mineralizacja osadów górnego permu na monoklinie przedsudeckiej i peryklinie Żar Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 64, No 12 (2016) Petrografia i mineralogia łupków niższego paleozoiku kratonu wschodnioeuropejskiego oraz piaskowców karbonu podłoża monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska-Jaworowska, Marta Kuberska, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Petrografia osadów lodowcowych w południowej Wielkopolsce (Włoszakowice) Abstract
Maria Górska
 
Vol 16, No 2 (1968) Petrografia w warszawskim ośrodku uniwersyteckim Abstract
Kazimierz Smulikowski
 
Vol 59, No 7 (2011) Petrografia warstw snochowickich (dolna jura, zachodnie obrzeżenie mezozoiczne Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Kozłowska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Petrograficzne badania materiałów wiążących z wczesnośredniowiecznej budowli Ostrowa Lednickiego Abstract   PDF (Polish)
Leonard Jochemczyk, Janusz Skoczylas
 
6001 - 6250 of 12009 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >>