Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 6 (1975) Możliwości zastosowania filtracji wielowymiarowej w sejsmice refleksyjnej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 30, No 10 (1982) Możliwości zastosowania metody magnetycznej do wzbogacania skał alitowych z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cebulak, Władysław Pilch, Piotr Wyszomirski
 
Vol 40, No 9 (1992) Możliwości zastosowania metody termoluminescencyjnej do datowania utworów czwartorzędowych starszych od 0,3 - 0,5 Ma Abstract
Henryk Maruszczak, Leopold Dolecki, Maria Łanczont
 
Vol 3, No 6 (1955) Możliwości zastosowania w geologii poszukiwawczej metod promieniotwórczości Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Możliwości zastosowania wyników interpretacji zdjęć radarowych do analizy tektonicznej Karpat Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Antoni Wójcik
 
Vol 16, No 11 (1968) Możliwości znalezienia nowych złóż nefrytu w okolicach Sabótki na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 45, No 5 (1997) M.Pulina (red.) –JaskinieSudetów Abstract
Wojciech Rogala
 
Vol 49, No 2 (2001) Multifraktalne cechy przepływu lokalnej sejsmiczności indukowanej na terenie KWK "Katowice" GZW Abstract   PDF (Polish)
Olga Polechońska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Muszlowce amonitowe tytonu w sukcesji czorsztyńskiej okolic Krempachów w pienińskim pasie skałkowym Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Brożek, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 64, No 9 (2016) Muzea geologiczne dla edukacji i nauki Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 65, No 12 (2017) Muzea geologiczne Lwowa Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 3 (1995) Muzealnictwo mineralogiczne w Europie Środkowej Abstract
Mirosława Ciemniewska, Jadwiga Zwierz
 
Vol 24, No 5 (1976) Muzeum Geologiczne na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH Abstract
Janusz Horzemski
 
Vol 52, No 2 (2004) Muzeum Geologiczne Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach Abstract
Jerzy Gągol, Jolanta Studencka
 
Vol 54, No 5 (2006) Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w latach 1919–1939 Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 45, No 4 (1997) Muzeum Geologiczne PIG - stan obecny i program rozwoju Abstract
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 2 (1997) Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego Abstract
Stanisław Piotrowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1994 - 1999 Abstract
Stanisław Piotrowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Muzeum geologiczne w Hanoi Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 43, No 10 (1995) Muzeum Geologiczne w Krakowie Abstract
Andrzej Łaptaś
 
Vol 18, No 12 (1970) Muzeum mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 19, No 10 (1971) Muzeum surowców skalnych na Kadzielni w Kielcach Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 16, No 2 (1968) Muzeum Wydziału Geologii UW Abstract
Wiesław Barczyk, Andrzej Radwański
 
Vol 55, No 9 (2007) Muzeum Ziemi Lubińskiej Abstract   PDF
Edward Rippel
 
Vol 2, No 1-2 (1954) MUZEUM ZIEMI WOBEC TEZ IX PLENUM Abstract   PDF
Antonina Halicka
 
Vol 30, No 12 (1982) Muzeum Ziemi – tradycje i współczesność Abstract
Krzysztof Jakubowski
 
Vol 41, No 2 (1993) Muzeum żywe Abstract
M. Wolska, K Wyrwicka
 
Vol 25, No 5 (1977) Mułek oligoceński ze Starzyna jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Michał Marzec, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 20, No 3 (1972) Mułki aluwialne jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Cyrkler
 
Vol 24, No 10 (1976) Mułki zastoiskowe okolic Karlina jako surowiec ceramiczny Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 64, No 9 (2016) Młoda geologia w Polsce – historia i działalność studenckich kół naukowych geologów Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kowalski, Czesław August, Natalia Jakus, Wojciech Ozimkowski, Paulina Paca, Jan Raczko, Jakub Sauermann, Krzysztof Senderak, Paweł Urbanek, Mariola Zając, Katarzyna Zboińska
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Młode procesy tektoniczne w strefie uskoku Dien Bien Phu (NW Wietnam) w świetle wstępnych wyników badań osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Andrzej Bluszcz, Marek Michalik
 
Vol 55, No 8 (2007) Młode ruchy tektoniczne i wstrząsy sejsmiczne—czy stanowią istotne geozagrożenie dla mieszkańców Polski? Abstract   PDF
Janusz Badura, Witold Zuchiewicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Młodoalpejskie fałdy w depresji północnosudeckiej: przykłady z wapienia muszlowego z Raciborowic Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 38, No 10 (1990) Młodoalpejskie nasunięcie Zieleńca w Górach Orlickich (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 51, No 1 (2003) Młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna okolic Konina Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Stankowski, Małgorzata Nita, Dominik Pawłowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Młodoczwartorzędowe koluwia krainy KwaZulu-Natal Abstract
Teresa Madeyska
 
Vol 47, No 9 (1999) Młodoczwartorzędowe tarasy akumulacyjne i osady deluwialne w dolinie środkowej Wisły Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Henryk Maruszczak, Leszek Lindner
 
Vol 16, No 11 (1968) Młodotrzeciorzędowe ruchy tektoniczne w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 28, No 8 (1980) Młodszy plejstocen w rejonie Nakła nad Notecią Abstract   PDF (Polish)
Maciej Włodek
 
Vol 51, No 6 (2003) Młodzi geolodzy — stypendyści Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2003 - Abstract
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 44, No 12 (1996) N. Bartelme - Geoinformatik. Modelle, Strukturen, Funktionen Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 43, No 10 (1995) N. Rengers (ed.) - Engineering Geology of Quaternary Sediments Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 12 (1998) N. Sobczak & T. Sobczak- Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Na 70-lecie działalności Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 55, No 1 (2007) Na Górę Kościuszki śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego Abstract   PDF
Ewa Krzemińska, Janina Wiszniewska
 
Vol 5, No 8 (1957) Na marginesie aktualnych spraw polskiej geologii Abstract
Edward Rühle
 
Vol 48, No 6 (2000) Na marginesie artykułu H. Sylwestrzaka o A.G. Wernerze Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 3, No 5 (1955) NA MARGINESIE DYSKUSJI NAD INSTRUKCJĄ ZDJĘCIA GEOLOGICZNEGO Abstract
ZOFIA BUCZKOWNA, STANISŁAW SOKOŁOWSKI
 
Vol 46, No 12 (1998) Na marginesie dzieła o Karolu Bohdanowiczu autorstwa Zbigniewa Wójcika Abstract
Antoni S. Kleczkowski
 
Vol 9, No 8 (1961) Na marginesie głębokiego wiercenia w Zakopanem Abstract
Andrzej Sławiński
 
Vol 12, No 9 (1964) Na marginesie Kolokwium Jurajskiego Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 11, No 10 (1963) Na marginesie polemiki powstałej w związku z artykułem K. Piekarskiego Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jaskólski
 
Vol 54, No 9 (2006) Na ratunek wąwozom na Lubelszczyźnie Abstract   PDF
Mieczysław M. Olbrych
 
Vol 26, No 4 (1978) Na rocznicę Wydawnictw Geologicznych Abstract
Andrzej Bolewski, Edward Ruhle
 
Vol 9, No 10 (1961) Na siedemdziesięciolecie urodzin Aarne Laitakariego Abstract
Tadeusz Wojno
 
Vol 1, No 4 (1953) NABYTKI BIBLIOTEKI INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO Abstract
, .
 
Vol 53, No 9 (2005) Naczynia kamienne starożytnego Egiptu Abstract   PDF
Franc Zalewski
 
Vol 23, No 1 (1975) Nafta na Morzu Północnym (podsumowanie wyników i osiągnięć) - Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 23, No 2 (1975) Nafta na Morzu Północnym (podsumowanie wyników i osiągnięć) Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 51, No 10 (2003) Nagroda imienia Bohdana Świderskiego Abstract
Anna Świerczewska, Antoni Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Turnau
 
Vol 66, No 10 (2018) Nagroda Nowe Impulsy 2018 dla Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB Abstract   PDF (Polish)
Adam Kordas
 
Vol 49, No 9 (2001) Nagroda Special Achievement in GIS dla Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Waldemar Gogołek
 
Vol 1, No 4 (1953) Nagrody Akademii Nauk ZSRR. Abstract
, .
 
Vol 51, No 9 (2003) Nagrody Ministra Środowiska przyznane w 2003 r. Minister of the Environment Awards in 2003 Abstract
Redakcja PG
 
Vol 57, No 11 (2009) Nagrody Ministra Środowiska 2009 Abstract   PDF
Maja Kowalska
 
Vol 58, No 11 (2010) Nagrody Ministra Środowiska Warszawa, 18.10.2010 Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 46, No 6 (1998) Nagromadzenia użytecznych minerałów okruchowych i minerałów wskaźnikowych okruszcowania w osadach aluwialnych ziemi kłodzkiej (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Małgorzata Nawrocka-Miklaszewska, Wiesław Olszyński
 
Vol 46, No 2 (1998) Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995 (na podstawie National Citation Report - Poland) Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Najbardziej znane publikacje Przeglądu Geologicznego z lat 1996–2003 (na podstawie bazy Scopus™) Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 2, No 12 (1954) Najbliższe zadania z zakresu badań złóż ołowiu i cynku pochodzenia osadowego Abstract   PDF (Polish)
M.M. Konstantinov
 
Vol 2, No 11 (1954) Najbliższe zadania z zakresu badań złóż ołowiu i cynku pochodzenia osadowego Abstract   PDF (Polish)
M.M Konstantinow
 
Vol 63, No 8 (2015) Najcenniejsze głazy narzutowe w Wielkopolsce i ich potencjał geoturystyczny Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 55, No 2 (2007) Najciekawsze prezentacje II Międzynarodowego Kongresu Paleontologicznego w Pekinie Abstract   PDF
Mikołaj K. Zapalski
 
Vol 49, No 7 (2001) Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports — Poland 1999) Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 33, No 7 (1985) Najgłębszy otwór badawczy w Polsce - Paszowa 1 (7210 m) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Zenon Borys, Bolesław Cisek
 
Vol 7, No 3 (1959) Najgłębszy pełnordzeniowy otwór w Polsce Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Najmłodsze konodonty z retyku reglowego Tatr Abstract
Andrzej Gaździcki
 
Vol 46, No 1 (1998) Najmłodsze osady serii wierchowych w Tatrach; biostratygrafia i paleoekologia Abstract
Krzysztof Bąk
 
Vol 8, No 7 (1960) Najmłodsze utwory geologiczne okolic Gąbina Abstract
Sylwester Skompski
 
Vol 44, No 5 (1996) Najmłodsze utwory strefy Siar - jednostki magurskiej Abstract   PDF (Polish)
Robert Kopciowski, Małgorzata Garecka
 
Vol 46, No 6 (1998) Najnowsze osiągnięcia metodyczne w światowej geologii naftowej i ich praktyczne wykorzystanie w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie - konferencja naukowo-techniczna w BG GEONAFTA - Warszawa, 19.05.1998 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 22, No 4 (1974) Najnowsze technologie w górnictwie i hutnictwie miedzi oraz w ochronie środowiska a poprawność geologicznego rozpoznania złóż rud miedzi Abstract
Jan Wyżykowski
 
Vol 11, No 4 (1963) Najnowsze wyniki badań geologicznych w rejonie Kożuchowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Wyżykowski
 
Vol 26, No 9 (1978) Najnowsze wyniki badań i poszukiwań złóż węgla kamiennego w synklinorium śródsudeckim Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bossowski, Zygmunt Chlebowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Najnowszy podział ryfeju w ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu przejściowego na granicy z kambrem Abstract
Borys Areń
 
Vol 2, No 10 (1954) Najpilniejsze zadania badawcze w zakresie naszego czwartorzędu Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Sawicki
 
Vol 44, No 7 (1996) Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Najpilniejsze zadania głębokich badań geologicznych replika Abstract
Ryszard Dadlez, Aleksander Guterch, Zbigniew Kowalczewski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 57, No 2 (2009) Najpotężniejsza w XX wieku erupcja wulkanu Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 65, No 12 (2017) Najpłytsze podłoże krystaliczne polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w strefie podlaskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 56, No 2 (2008) Najstarsze mezozoiczne szczątki rozgwiazd z dolnego wapienia muszlowego (dolny anizyk, warstwy faliste) Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak1, Agnieszka Jakubczyk, Mariusz A. Salamon, Krystian Konieczyński
 
Vol 38, No 2 (1990) Najstarsze plejstoceńskie osady organiczne w odkrywce Bełchatów (formacja Łękińsko); doniesienia wstępne Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Najstarszy i najmłodszy plejstocen środkowego i dolnego Powiśla na Mapie geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstract   PDF (Polish)
Aurelia Makowska
 
Vol 30, No 10 (1982) Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 r. Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 13, No 10 (1965) Najważniejsze kierunki i pierwsze wyniki współpracy geologów RWPG Abstract   PDF (Polish)
Boris Nikonowicz Jerofiejew
 
Vol 57, No 3 (2009) Największe tsunami Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 46, No 6 (1998) Najwyższe wyróżnienie naukowe dla profesora Adama Dziewońskiego - jednego z najwybitniejszych sejsmologów na świecie Abstract
Stanisław Lasocki
 
Vol 22, No 6 (1974) Namywanie popiołów w stawach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Drągowski, Joanna Pinińska-Krajewska
 
Vol 11, No 6 (1963) Nannoplankton margli globigerinowych w Karpatach środkowych Abstract
Stefan Alexandrowicz, Aleksandra Kostecka
 
Vol 36, No 9 (1988) Nanostruktury spoiwa fosforanowego i formy bakteriopodobne w zlepieńcu fosforytowym Gór Pieprzowych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kuhn, Krzysztof Radlicz
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch Abstract   PDF (Polish)
Oldrich Krejći, Miroslav Bubik, Juraj Francu, Pavel Hanźl, Jiri Otava, Zdenek Stranik, Lilian Śvabenicka, Frantiśek Hubatka, Jan Śvancara
 
Vol 11, No 10 (1963) Naprawa szkód spowodowanych pracami geologicznymi Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Narada Ekonomiczno-Partyjna w Centralnym Urzędzie Geologii Abstract
. .
 
Vol 10, No 10 (1962) Narada geofizycznej grupy roboczej państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract
A. Dąbrowski
 
Vol 30, No 1 (1982) Narada geologów i geofizyków górnictwa naftowego i gazownictwa w sprawie planu prac geologiczno-poszukiwawczych na 1982 r . Abstract
S. Krygowski
 
Vol 1, No 7 (1953) Narada Państwowej Służby Geologicznej Abstract   PDF
, .
 
Vol 8, No 11 (1960) Narady robocze jako środek kierowania rozwojem organizacyjnym i postępem technicznym przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Wiesława Różycka
 
Vol 4, No 12 (1956) Nasi korespondenci piszą Abstract
, .
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Nasi w Afganistanie, jeszcze jeden niezwykły życiorys geologa — Adam Drath (1904–1942) Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
 
Vol 59, No 2 (2011) Nasi w Filadelfii (patrz str. 119) Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz
 
Vol 61, No 2 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 4 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 5 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 7 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 60, No 1 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 2 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Piotr Migoń, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 3 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 4 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 60, No 5 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 7 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Jerzy Małecki, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 10 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski, Piotr Migoń, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 5 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 6 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Andrzej Ber, Jacek Kasiński, Jerzy Małecki, Hanna Nizinkiewicz, Hanna Winter, Marcin Żarski
 
Vol 59, No 9 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Katarzyna Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 10 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Małecki, Piotr Migoń
 
Vol 59, No 12 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 59, No 2 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 3 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 52, No 2 (2004) Naskórkowy typ tektoniki waryscyjskiej na obszarze Lubelszczyzny Abstract
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Następne odkrycia stref zmineralizowanych ilmenitem w metagabrze Slęży, Dolny Śląsk Abstract   PDF (Polish)
Mohamed Abdel Wahed, Michał P. Mierzejewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Następstwo ekologiczne w rytmicznie deponowanych utworach famenu Kowali (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Błażej Berkowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nasza promocja na Zjeździe AAPG w Salt Lake City, Utah, USA Abstract
Jacek Wróblewski
 
Vol 59, No 5 (2011) Nasze fascynacje 2011 – wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – 4.03–22.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 55, No 4 (2007) Natężenie transportu eolicznego na dowietrznych stokach wydm, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii Abstract   PDF
Joanna Rotnicka
 
Vol 41, No 1 (1993) NATO ASI Quantitative Diagenesis, Reading W. Brytania, 6-19 września 1992 r. Abstract
M. Lipiec
 
Vol 51, No 2 (2003) Natural and Cultural Landscapes. The Geological Foundation — Dublin, Ireland, September 09–11, 2002 Abstract
Krzysztof Miśkiewicz
 
Vol 61, No 2 (2013) Naturalna promieniotwórczość wybranych wód butelkowanych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Dinh Chau, Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Jakub Nowak
 
Vol 56, No 7 (2008) Naturalna roślinność w rejonach starych zwałowisk odpadów po górnictwie rud Zn-Pb w okolicy Bolesławia i Bukowna (region śląsko-krakowski; południowa Polska) Abstract   PDF
Grażyna Szarek-Łukaszewska, Krystyna Grodzińska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Naturalna zawartość metali ciężkich w podstawowych rodzajach gleb południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Kołodziej, Jan Pęcek, Urszula Zych
 
Vol 18, No 6 (1970) Naturalne wody Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Władimir Fiodorowicz Dorpholz, Genadij Nikołajewicz Katterfeld
 
Vol 35, No 2 (1987) Naturalne zagęszczenie piasków na wybranych odcinkach I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Naturalne zagrożenie wodne w rejonie złoża "Pomorzany" Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Wojciech Prussak
 
Vol 56, No 4 (2008) Naturalne zmiany cyklu obiegu wody Abstract   PDF
Maciej Maciejewski, Tomasz Walczykiewicz, Celina Rataj
 
Vol 23, No 10 (1975) Nauczanie geologii matematycznej w AGH Abstract
Janusz Kotlarczyk, Marek Nieć
 
Vol 24, No 7 (1976) Nauczanie geologii w szkole ogólnokształcącej w okresie 30-lecia PRL i w programie projektowanej szkoły 10-letniej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Edward Rühle
 
Vol 67, No 10 (2019) Nauka i diamentowy biznes Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 18, No 7 (1970) Nauki geologiczne a ochrona przyrody Abstract
Walery Goetel
 
Vol 12, No 9 (1964) Nauki geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 43, No 10 (1995) Nauki geologiczne w Science Citation Index Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 44, No 9 (1996) Nauki geologiczne w Science Citation Index – Aneks Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nauki geologiczne w siedemdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej (1919-1989) Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 48, No 6 (2000) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975–2000 — Kraków, 10.03.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 4 (1993) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Warszawskim Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 45, No 4 (1997) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 5 (2000) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Naukowa konferencja terenowa - Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec - Morsko, 24-26.10.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 11 (1995) Naukowe wycieczki terenowe w ramach MAEGS-9 Abstract
Krzysztof Nejbert
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Naukowo-badawcza działalność Wydziału Geologii UW dla potrzeb gospodarki narodowej Abstract
Halina Łozińska-Stępień, Wojciech Murzynowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nazewnictwo, geneza, występowanie krzemieni Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Michniak
 
Vol 35, No 7 (1987) Nazewnictwo i klasyfikacja skał karbonatytowych Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nazewnictwo mineralogiczne problemem dyskusyjnym Abstract
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 5, No 7 (1957) Nefryt z Jordanowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 56, No 11 (2008) Nefryt z Nasławic na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Krzysztof Łobos, Michał Sachanbiński, Tomasz Pawlik
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Negoeńska fauna ryb ze stanowisk basenu naddunajskiego (Słowacja) Abstract   PDF
Barbara Chalupová
 
Vol 45, No 9 (1997) Nelsonity suwalskie - nowe dane mineralogiczne i geochemiczne Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 20, No 1 (1972) Neogen Austrii w świetle nowszych badań Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 34, No 5 (1986) Neogen Węgier w świetle wycieczek terenowych VIII Kongresu RCMNS w Budapeszcie Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene changes of the East Slovakian Basin paleoenvironment- a result of interaction of tectonic events with sea level oscillation Abstract   PDF (Polish)
Michal Kovać, Adriena Zlinska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene extension and compression processes in the central part of the Sava depression, South Pannonian Basin, Croatia Abstract   PDF (Polish)
Srebrenka Matej, Eleonora Novoselec, Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene tectonic evolution of the Mecsek Mts (Hungary, Tisia-Dacia unit) Abstract   PDF (Polish)
Laszló Benkovics
 
Vol 27, No 2 (1979) Neogeńskie rowy tektoniczne w okolicy Chełma (Wyżyna Lubelska) Abstract
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 11, No 1 (1963) Neogeńskie zapadlisko wschodniosłowackie Abstract
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 41, No 1 (1993) "Neotectonics - recent advances" – konferencja w Londynie, 16-17 czerwca 1992 r. Abstract
P. Migoń
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neotectonics in the Vienna Basin: Insigths from 3D-seismic, microtectonics, morphology and earthquake data Abstract   PDF (Polish)
Herwig Peresson, Kurt Decker, G. Gangl, W. Hamilton, H. Hausler, W. Lenhardt, H. Sperl
 
Vol 43, No 9 (1995) Neotektoniczne aspekty rzeźby przedpola Sudetów Wschodnich - Abstract
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 47, No 9 (1999) Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzedowych Środkowego Nadodrza (SW Poland) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Markiewicz
 
Vol 51, No 12 (2003) Neotektonika a morfotektonika: metody badań – V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski — Kraków, 26–27.09.2003 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 7 (1995) Neotektonika polskich Karpat zewnętrznych w świetle wybranych parametrów morfometrycznych Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Nerinee – skamieniałości przewodnie Abstract   PDF (Polish)
Leon Karczewski
 
Vol 33, No 6 (1985) New data on structure of the Flysch Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 33, No 6 (1985) New features of structure of the Carpathian Foredeep and basement of the Carpathian Mts Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jucha
 
Vol 35, No 4 (1987) New finds of dinosaur footprints in Liassic of the Holy Cross Mountains and its palaeoenvironmental background Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski, Gerard Gierliński
 
Vol 45, No 10/2 (1997) New insights of the compressional-wave velocity structure in the Vrancea subduction zone from teleseismic relative travel-time residuals Abstract   PDF (Polish)
Frank P. Lorenz, Mihaela Popa, Blanka Sperner, Friedemann Wenzel
 
Vol 45, No 10/2 (1997) New paleomagnetic data from Fatricum and Hronicum in the Tatra Mts (Poland) - further evidences for Cretaceous remagnetization in the Central West Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) New stratigraphic scheme for Zechstein rocks in the Pogorzela High (Foresudetic Monocline) and its significance for hydrocarbon exploration Abstract   PDF
Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 28, No 5 (1980) New techniques in regional sedimentological analysis Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 44, No 10 (1996) N.H. Landman, K. Tanabe i R.A. Davis (Eds) – Ammonoid Paleobiology. Vol. 13, Topics in Geobiology, series editors: F.G. Stehli i D.S. Jones Abstract
Cyprian Kulicki
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Nie mamy wyboru - rozmowa z Jackiem Wróblewskim - wicedyrektorem w Departamencie Geologii Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Nie tylko dla geologów Abstract
Ewa Jastrzębska
 
Vol 67, No 6 (2019) Nieco inny pogląd na "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 40, No 9 (1992) Nieco o historii i teraźniejszości ośrodka aerologii IMGW Abstract
Z. Lityńska
 
Vol 43, No 9 (1995) Niedawni goście Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 3 (1992) Niedobór mas skorupy ziemskiej względem płaszcza, podstawą rozważań nad genezą grawimetrycznych anomalii regionalnych Abstract
Andrzej Grobelny
 
Vol 50, No 2 (2002) Niekonwencjonalne przykłady wykorzystania darniowych rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 62, No 12 (2014) Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu – efektywne schematy przetwarzania danych w oprogramowaniu Petrel/PetroMod w celu oceny ryzyka poszukiwań i oceny zasobów prognostycznych Abstract   PDF (Polish)
Bjorn Wygrala
 
Vol 19, No 1 (1971) Niektóre aspekty hydrogeologiczne rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 8 (1969) Niektóre aspekty międzynarodowe stratygrafii jury Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 51, No 3 (2003) Niektóre aspekty szkieletogenezy i anatomii funkcjonalnej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedorowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Niektóre aspekty wyboru metod badawczych minerałów ciężkich Abstract
Hoi Nguyen Chu
 
Vol 18, No 3 (1970) Niektóre aspekty ziałalności geologicznej u progu 1970 r. Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Niektóre fizyczno-mechaniczne własności skał karbońskich Górnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 13, No 8 (1965) Niektóre istotne zagadnienia surowców ilastych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 29, No 2 (1981) Niektóre metody analizy prognostycznej i oceny formacji miedzionośnych o przypuszczalnej perspektywiczności Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 33, No 2 (1985) Niektóre międzynarodowe dane i ich znaczenie dla kartografii grawimetrycznej w Polsce Abstract
Wacław Bujnowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Niektóre możliwości ograniczenia importu surowców mineralnych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Niektóre możliwości wykorzystania dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej jako metody analitycznej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Piotr Urbański
 
Vol 53, No 8 (2005) Niektóre nieprawidłowości w obliczeniach czasu przesączania wody podziemnej przez pakiet warstw w strefie saturacji Abstract   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 18, No 2 (1970) Niektóre nowe dane o budowie geologicznej synklinorium szczecińskiego w świetle ostatnich opracowań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
E. Bałaszow, R. Łomnicki, W. Murawik, E. Poleszak
 
Vol 34, No 3 (1986) Niektóre nowe zagadnienia paleogeografii osadów kredy górnej i paleogenu w rejonie Gniew-Piekło-Malbork Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wrotek
 
Vol 29, No 1 (1981) Niektóre ogólne problemy stratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Niektóre pierwiastki śladowe w glebach rejonu Wrocławia przed powodzią i po powodzi w 1997 r. Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Niektóre pojęcia związane z dynamiką przepływów kształtujących struktury sedymentacyjne Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Niektóre probIemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 8, No 4 (1960) Niektóre problemy geologiczne w północno-wschodniej Polsce w nawiązaniu do obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 6, No 7 (1958) Niektóre problemy geologii polskiej Abstract
Edward Rühle
 
Vol 7, No 8 (1959) Niektóre problemy hydrogeologii źródeł .zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 4 (2000) Niektóre problemy interpretacji wyników analiz minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 10, No 2 (1962) Niektóre problemy mineralogicznej analizy fazowej rud Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 7 (1970) Niektóre problemy postępu technicznego w badaniach geologiczno-inżynierskich (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Puchalski
 
Vol 21, No 1 (1973) Niektóre problemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. l) Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 9, No 5 (1961) Niektóre problemy projektowania nowych ujęć wodnych Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 32, No 12 (1984) Niektóre problemy rozwoju doliny Ernz Blanche w okresie czwartorzędowym i jej stosunek do doliny rzeki Sure (Luksemburg) Abstract
Leon Andrzejewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy wydawnicze Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy związane z badaniem współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Czarnecka
 
Vol 8, No 5 (1960) Niektóre ruchome zabytki przyrody nieożywionej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wójcik
 
Vol 7, No 2 (1959) Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Niektóre usprawnienia przy separacji minerałów Abstract   PDF (Polish)
Marta Juskowiakowa
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre uwagi o metodyce badań antyklinalnych struktur wodonośnych do celów podziemnego magazynowania gazów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Niektóre wyniki badań diagenezy i katagenezy osadów kambru syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Wanda Krystyna Rydzewska
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Niektóre wyniki badań geochemicznych na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 13, No 10 (1965) Niektóre wyniki dwuletniej pracy i dalsze kierunki działania Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstract   PDF (Polish)
M. Cerendorż
 
Vol 7, No 9 (1959) Niektóre wyniki poszukiwań naftowych na przedgórzu Karpat Abstract
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Niektóre wyniki wzbogacania krajowych surowców tytanonośnych Abstract
Janusz Biernat, Władysław Pilch
 
Vol 12, No 9 (1964) Niektóre wyniki wzbogacania surowców kaolinit owych z Dzierżkowa i Roztoki metodą flotacji Abstract
Janusz Biernat
 
Vol 4, No 12 (1956) Niektóre zadania nauki i praktyki geologicznej - Abstract
P. Antropow
 
Vol 48, No 10 (2000) Niektóre zagadnienia geologiczne w podręcznikach geografii do pierwszej klasy gimnazjum Abstract
Maria Bac-Moszaszwili
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Niektóre zagadnienia geologii kenozoiku Pomorza Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 18, No 11 (1970) Niektóre zagadnienia surowcowe granitu masywu Strzegom – Sobótka Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podstolski
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre zjawiska ablacji deszczowej w przełomie Wisły Środkowej Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 1 (1999) Nieoznaczalność, niejednorodność, anizotropia i niestabilność materii skalnej ciał geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Niepewność oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia dla obszarów miejskich na przykładzie warszawskiej dzielnicy Bielany Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Joanna Trzeciak
 
Vol 47, No 4 (1999) Niepokój Ziemi - odwieczna dysputa naukowców Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 35, No 7 (1987) Nieporozumienia na temat śladów po uderzeniach meteorytów i metod ich śledzenia Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Liszkowska
 
Vol 66, No 4 (2018) Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywnooeci tych procesów Abstract   PDF (Polish)
Jan A. Stefanowicz
 
Vol 9, No 6 (1961) Niezbędny zakres badań geologicznych dla projektowania nowych kopalń węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Mrozowski, Franciszek Kozubski, Tadeusz Rutowski
 
Vol 6, No 4 (1958) Nieznane warstwy mezozoiczne koło Lwówka Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
6001 - 6250 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>