Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 44, No 7 (1996) Posadzki szwedzkie w budownictwie Poznania (XVI-XVIII w.) Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 16, No 3 (1968) Posiedzenia Naukowo-Techniczne Rady Geologicznej Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 19, No 12 (1971) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J . Kostecki
 
Vol 16, No 11 (1968) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 10 (1994) Posiedzenia Rady Geologicznej Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 43, No 9 (1995) Posiedzenie Europejskiej Federacji Geologów, Malahide k. Dublina, Irlandia, 09-11.06.1995 Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 11 (1994) Posiedzenie Komisji Geomorfologicznej Karpacko-Bałkańskiej na Węgrzech - Visegrad, 19-21.04.1994 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 1 (1993) Posiedzenie Komisji Zasobów Kopalin w KiZPS "SIARKOPOL" w Machowie, 8 września 1992 r. Abstrakt
B. Kubica
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstrakt
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 42, No 4 (1994) Posiedzenie Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstrakt
Szczepan Porębski
 
Vol 50, No 1 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego - Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 20, No 10 (1972) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 17, No 1 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG (J. Kostecki) Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 47, No 10 (1999) Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstrakt
W. D.
 
Vol 34, No 8 (1986) Posiedzenie Projektu EUROPROBE-PANCARDI - Stara Lesna, Słowacja, 21-25.10.1995 Abstrakt
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Posiedzenie Rady Geologicznej Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 40, No 11 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1992.06.25 Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 41, No 12 (1993) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1993.10.06 Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Rady Geologicznej - Warszawa, 26.05.1995 Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 40, No 3 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej w dniu 23.01.1992 r. Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 11, No 7 (1963) Posiedzenie Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych Abstrakt
R. Strzetelski
 
Vol 18, No 5 (1970) Postanowienia Komisji Nowych Minerałów (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 27, No 9 (1979) Postęp prac nad Międzynarodową mapą hydrogeologiczną Europy w skali 1 : 1 500 000 Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 8 (1960) Postęp techniczny rdzeniowania w utrudnionych warunkach geologicznych Abstrakt
Karol Wojnar
 
Vol 9, No 3 (1961) Postęp techniczny w dziedzinie sejsmicznych badań prospekcyjnych Abstrakt
Henryk Banaś
 
Vol 19, No 1 (1971) Postęp techniczny w geofizyce stosowanej dla potrzeb geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz surowców stałych w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Pepel
 
Vol 9, No 10 (1961) Postęp techniczny w pracach geofizycznych Abstrakt   PDF
Andrzej Izakowski
 
Vol 32, No 10 (1984) Postęp w badaniach geochronologicznych Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Postęp w badaniach geologicznych i efekty gospodarcze geologii w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej oraz dalsze kierunki rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych kraju Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 28, No 1 (1980) Postęp w badaniach ofiolitów Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 41, No 8 (1993) Postęp w rozpoznaniu geologicznym Ziemi Suwalsko-Augustowskiej po 20 latach od zjazdu PTG w 1973r. Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 21, No 4 (1973) Postępy erozji młodotrzeciorzędowej w okolicy Leśnej na Pogórzu Izerskim Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 13, No 7 (1965) Postępy geologii prekambru na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 41, No 7 (1993) Postępy w badaniach Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 11 (1987) Postępy w badaniach geofizycznych i kierunki ich rozwoju Abstrakt
Kazimierz Betlej
 
Vol 1, No 6 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1, No 3 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 11 (1973) Postępy w rozpoznawaniu i kartograficznym odwzorowaniu zagadnień tektoniki permo-mezozoiku na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Post-folding bending of the Silesian nappe, Western Outer Carpathians (Poland) Abstrakt   PDF
Marta Rauch
 
Vol 27, No 7 (1979) Postglacjalna akumulacja osadów w jeziorach Tatr Wysokich Abstrakt
Bogumił Wicik
 
Vol 11, No 2 (1963) Postglacjalna fauna (Chiroptera) z Jaskini Zimnej w Tatrach Abstrakt
Bronisław Wojciech Wołoszyn
 
Vol 36, No 2 (1988) Postglacjalne dźwiganie wysadów solnych w Inowrocławiu i Górze - fenomen szybkości Abstrakt
Remigiusz Tarka
 
Vol 34, No 1 (1986) Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu Abstrakt
Leszek Starkel, Teresa Madeyska, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 12 (1965) Postulaty rolnictwa w zakresie badania stosunków wodnych w zasięgu wpływu kopalnictwa odkrywkowego Abstrakt   PDF
Józef Dłużewski
 
Vol 11, No 9 (1963) Poszukiwania europejskiej prowincji diamentowej Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Poszukiwania fosforytów prowadzone w północnej Libii przez polskich geologów Abstrakt
Jerzy Lefeld, Janusz Uberna
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania geochemiczne Abstrakt   PDF
Jerzy Eurek
 
Vol 8, No 3 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (I) Abstrakt   PDF
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (II) Abstrakt   PDF
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania kruszywa naturalnego Abstrakt
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania surowców węglanowych Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt
Zbigniew Kozydra
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania i eksploatacja minerałów uranowych we Francji Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 26, No 8 (1978) Poszukiwania i eksploatacja surowców mineralnych a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów Abstrakt
Hanna Bujwid
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Poszukiwania naftowe w akwenie południowego Bałtyku a ochrona środowiska naturalnego Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Węgierskiej Republice Ludowej Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce w latach 1955-1985 Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Ryszard Wagner
 
Vol 47, No 5 (1999) Poszukiwania ropy naftowej na Niżu Polskim w 65-lecie gorączki naftowej w Kcyni Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania ropy naftowej na Saharze Abstrakt
Willi Bruderer
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania rud miedzi na obszarze strefy przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych a ropa gaz ziemny Abstrakt
Zdzisław Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych w Karpatach Abstrakt   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 9 (1961) Poszukiwania surowców wapienniczo-cementowych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i Ożarowa Abstrakt   PDF
Jan Radwan
 
Vol 39, No 9 (1991) Poszukiwania złóż fosforytów w rejonie Bir el Ater (północno-wschodnia Sahara algierska Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 1, No 9 (1953) POSZUKIWANIA ZŁÓŻ KOPALIN NA CUDZYM GRUNCIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA GÓRNICZEGO Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania złóż uranu we Francji Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Poszukiwanie i dokumentowanie materiałów budowlanych w dorzeczu Wisły Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 17, No 10 (1969) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w Kanadzie Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego Abstrakt
Eligiusz Balcerzak
 
Vol 2, No 1-2 (1954) POSZUKIWANIE l ROZPOZNANIE ZŁÓŻ RUD METALI NIEŻELAZNYCH Abstrakt
Antoni Graniczny
 
Vol 51, No 9 (2003) Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling) Abstrakt   PDF
Krzysztof Dzwinel
 
Vol 4, No 3 (1956) Poszukiwanie rud za pomocą chromatografii Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 21, No 2 (1973) Poszukiwanie złóż węglowodorów na morzach Abstrakt   PDF
Michał Konecki
 
Vol 47, No 9 (1999) Poszukiwanie „śladowych” obiektów geologicznych przy cząstkowej informacji geologicznej i sieci zaszumionych pomiarów geofizycznych Abstrakt   PDF
Jan Dzwinel, Witold Dzwinel, Krzysztof Dzwinel
 
Vol 42, No 10 (1994) Potas, rutyl, surowce mineralne, uran, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 66, No 1 (2018) Potencjał geoturystyczny rzeźby lessowej projektowanego Geoparku Dolina Kamiennej Abstrakt   PDF
Elżbieta Gałka
 
Vol 51, No 7 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 1 — Macierzystość Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 2 Analiza ropotwórczości Abstrakt   PDF
Paweł Kosakowski, Wacław Burzewski, Maciej J. Kotarba
 
Vol 47, No 5 (1999) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski, Bogusław Sikorski
 
Vol 42, No 1 (1994) Potencjał zasobowy i wydobywczy siarki w Polsce na tle światowych uwarunkowań - Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 45, No 2 (1997) Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt
Andrzej Ber, Madej Podemski, Wojciech Prussak
 
Vol 45, No 9 (1997) Potrzeba i cele realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstrakt   PDF
Henryk J. Jezierski
 
Vol 30, No 1 (1982) Potrzeba i zasady badań stacjonarnych w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych Abstrakt   PDF
Zdzisław Mianowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Potrzeba ochrony beidelitowych iłów w KWB Bełchatów Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 6 (1974) Potrzeba rozszerzenia badań uwęglenia w celu stymulowania poszukiwań naftowych Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 35, No 11 (1987) Potrzeba sporządzania oraz zarys metodyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych Abstrakt   PDF
Krystyna Kowalewska, Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Potrzeba zmiany metodyki badań surowców skalnych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Potrzeba zwiększenia udziału metod geofizyki jądrowej w poszukiwaniu kopalin użytecznych w Polsce Abstrakt
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 20, No 7 (1972) Potrzeby i możliwości stosowania elektronicznego przetwarzania danych w geologii Abstrakt
Genowefa Szczepańska, Edward Szczepański
 
Vol 49, No 9 (2001) Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Renata Karoń
 
Vol 10, No 10 (1962) Powiększenie bazy ogniotrwałego surowca krzemionkowego i kruszywa budowlanego w rejonie Opoczno-Tomaszów Mazowiecki Abstrakt   PDF
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Powierzchnia starszego paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy, Dominik Jura
 
Vol 44, No 1 (1996) Powierzchniowe procesy egzogeniczne a tektoniczna aktywność uskoku środkowej Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich - próba datowania Abstrakt   PDF
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 12, No 3 (1964) Powierzchniowe przejawy zasolenia na obszarze wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 18, No 3 (1970) Powierzchniowe ruchy masowe w Czechosłowacji Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 9 (1997) Powódź - lipiec 1997 Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 4 (1995) Powojenna historia kombinatu eksploatacji i obróbki bursztynu na Sambii, Rosja Abstrakt
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 39, No 3 (1991) Powołanie Rady Geologicznej Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 5 (1998) Powrót do wspólpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z Instytutem Geologii i Paleontologii w Hawanie Abstrakt
Stanisław Speczik, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Powrót na Marsa Abstrakt
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Powstanie i likwidacja przedgranitoidowegosinistralnegouskoku przesuwczego na granicy struktury bardzkiej z metamorfikiem Gór Złotych (Sudety) Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 67, No 7 (2019) Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Andrzej Sadurski, Lesław Skrzypczyk, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 37, No 1 (1989) Powstanie i rozwój szkoły paleozoologicznej Romana Kozłowskiego Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 10, No 3 (1962) Powstanie, rozwój i perspektywy Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstrakt
Leszek Marcinkowski
 
Vol 17, No 2 (1969) Powstanie, rozwój i stan aktualny geologii inżynierskiej w ZSRR Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 11 (1976) Powstanie Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 13, No 3 (1965) Powstawanie anomalii uranowych w aluwiach i ich wykrywalność zależnie od uziarnienia analizowanych frakcji Abstrakt   PDF
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 28, No 10 (1980) Powstawanie fal odbitych •od płaszczyzn uskoków Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 47, No 9 (1999) Powstawanie minerałów w pustkach krasowych badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Igor I. Turchinov
 
Vol 45, No 12 (1997) Powstało Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich Abstrakt
Wojciech Ciężkowski, Bohdan Kozerski, Lech Poprawski
 
Vol 42, No 4 (1994) Powtarzalność wyników wizualnej interpretacji geologicznej zdjęcia satelitarnego Abstrakt
Wojciech Ozimkowski, Tomasz Mardal
 
Vol 17, No 1 (1969) Powtórnie w sprawie zaniku wody w studniach Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 20, No 4 (1972) Pozdrowienia dla wiertników z okazji Święta Pracy Abstrakt
S. Pawłowski
 
Vol 65, No 11/3 (2017) POŻEGNANIA Bolesław Sacha 1925–2017 Abstrakt   PDF
Jan Przybyłek, Stanisław Dąbrowski
 
Vol 64, No 8 (2016) POŻEGNANIA Eugenia Zimoch 1920–2016 Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamalek
 
Vol 65, No 5 (2017) POŻEGNANIA Janusz Skulich 1950–2016 Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 64, No 4 (2016) POŻEGNANIA Jerzy Fedak 1931–2015 Abstrakt   PDF
Halina Urban
 
Vol 64, No 6 (2016) POŻEGNANIA Jerzy Fortuna 1934–2016 Abstrakt   PDF
Halina Urban, Beata Fortuna-Antoszkiewicz
 
Vol 65, No 3 (2017) POŻEGNANIA Jerzy Znosko 1922–2017 Abstrakt   PDF
Halina Urban
 
Vol 64, No 5 (2016) POŻEGNANIA Kazimiera Lendzion 1929–2015 Abstrakt   PDF
Halina Urban
 
Vol 65, No 2 (2017) POŻEGNANIA Kazimierz Dziedzic 1925–2016 Abstrakt   PDF
Anna Górecka-Nowak, Michał Mierzejewski, Andrzej Muszyński
 
Vol 65, No 4 (2017) POŻEGNANIA Leszek Sawicki 1924–2017 Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 64, No 3 (2016) POŻEGNANIA Sonia Dybova-Jachowicz 1930–2014 Abstrakt   PDF
Halina Urban, Albin Zdanowski
 
Vol 65, No 10/1 (2017) POŻEGNANIA Wiesław Jerzy Szczepanowski 1931–2017 Abstrakt   PDF
Marian Stępniewski
 
Vol 65, No 7 (2017) POŻEGNANIA Yuriy Mykholayovych Sen’kovskyi 1931–2016 Abstrakt   PDF
Andriy V. Poberezhskyy, Kostiantyn G. Grygorchuk, Tadeusz Peryt
 
Vol 48, No 7 (2000) Poziom gruboziarnistych zlepieńców w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy) Abstrakt   PDF
Andrzej Polak
 
Vol 17, No 6 (1969) Poziom morski Śtur w karbonie rejonu Bielsko - Cieszyn Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Kazimierz Matl
 
Vol 9, No 1 (1961) Poziom spirialisowy w tortonie przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Poziom stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej Abstrakt   PDF
Żaneta Polkowska
 
Vol 23, No 8 (1975) Poziom tonsztajnów wapniowych w warstwach załęskich (orzeskich) w kopalniach Chwałowice i Silesia Abstrakt   PDF
Jan Kuhl, Anna Wilk
 
Vol 49, No 1 (2001) Poziom złotonośny z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w rejonie Nowego Kościoła Abstrakt   PDF
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 49, No 8 (2001) Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt
Anna Tomaś
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Poziomy z makrofauną karbońską w rejonie Dobieszowice-Sączów Abstrakt   PDF
Teresa Hitnarowicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Późnocenomańskie zdarzenie beztlenowe w Polsce Środkowej Abstrakt
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka, Charles J. Orth, Moses Attrep Jr., Leonard R. Quintana
 
Vol 67, No 5 (2019) Późnoglacjalny rozwój osuwisk w polskich Karpatach zewnętrznych Abstrakt   PDF
Antoni Wójcik
 
Vol 44, No 2 (1996) Późnokarbońska aktywność przesuwcza strefy granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 38, No 9 (1990) Późnopaleozoiczne utwory piroklastyczne z Regulic k. Alwerni Abstrakt   PDF
Marzena Chocyk
 
Vol 48, No 7 (2000) Późnopaleozoiczne zlodowacenie Gondwany na przykładzie kompleksu glacigenicznego grupy Dwyka w południowej Afryce Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 32, No 5 (1984) Późnoprekambryjski magmatyzm platformowy i karbonatyty w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Kubicki, Wacław Ryka
 
Vol 48, No 3 (2000) Późnotriasowe cmentarzysko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim Abstrakt   PDF
Jerzy Dzik, Tomasz Sulej, Andrzej Kaim, Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 10 (2003) Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych Abstrakt   PDF
Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Zoltan Pécskay
 
Vol 50, No 12 (2002) Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie śląsko-morawskiej Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski, Jerzy Nawrocki, Cestmir Tomek, Ondrej Babek
 
Vol 42, No 7 (1994) Pozorna "kontrowersja": mechaniczne zmęczenie czy twardnienie skał po ich wydobyciu ze złoża Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja fauny w stosunku do kompleksów geofizycznych wydzielonych dla kred centralnej części rejonu Lubelskiego Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 32, No 5 (1984) Pozycja geologiczna i główne cechy karbońskich zagłębi węglowych Polski Abstrakt   PDF
Adam Kotas, Józef Porzycki
 
Vol 47, No 5 (1999) Pozycja geologiczna i petrologia permskiego kompleksu wulkanogenicznego Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Pozycja geologiczna osadów plejstoceńskich z dna Bałtyku południowego datowanych metodą termoluminescencji Abstrakt   PDF
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Mirosława Michałowska, Radosław Pikies, Zbigniew Śliwiński, Anna Tomczak, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Pozycja geologii inżynierskiej w Polsce przed i w okresie transformacji gospodarczej w końcu XX wieku Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 22, No 8 (1974) Pozycja geologii inżynierskiej w systemach nauk geologicznych, technicznych i środowiskowych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 11, No 3 (1963) Pozycja geologii inżynierskiej w systemie nauk Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 8 (1982) Pozycja lessów i innych skał słabo- i średniospoistych w klasyfikacji petrograficznej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 3 (1982) Pozycja osadów organicznych wiercenia Kołki w profilu stratygraficznym plejstocenu Równiny Drawskiej Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja petrologiczna rodingitów z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 11, No 2 (1963) Pozycja stratygraficzna Gigantoproductus latissimus w karbonie dolnym Sudetów środkowych Abstrakt
Halina Żakowa
 
Vol 40, No 7 (1992) Pozycja stratygraficzna tarasów Dunajca w Karpatach Zachodnich Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 27, No 11 (1979) Pozycja stratygraficzna tufitów wendu w otworze Radzyń IG-1 Abstrakt
Wanda Kieżel
 
Vol 30, No 7 (1982) Pozycja stratygraficzna warstw z Kotowic Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański
 
Vol 27, No 6 (1979) Pozycja stratygraficzna zubrów w profilu cechsztynu salinarnego w rejonie kujawskim Abstrakt
Irena Stasik
 
Vol 27, No 7 (1979) Pozycja Tatr w obrębie Karpat Zachodnich Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 1 (1993) Pozycja tektoniczna jednostki sowiogórskiej - uwagi do modelu niezakorzenionych waryscyjskich płaszczowin krystalicznego podłoża na Dolnym Śląsku Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 12 (1975) Pozycja tektoniczna Polski w świetle wyników badań Morza Północnego Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Pozycja waryscyjskiej struktury bardzkiej w mozaicesudeckiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 44, No 9 (1996) Pożyteczne spotkanie Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 65, No 8 (2017) Pożytek z badań żywic kopalnych świata metodą spektroskopii w podczerwieni (IR) Abstrakt   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Pół wieku Instytutu Paleobiologii PAN Abstrakt
Karol Sabath
 
Vol 17, No 4 (1969) Pół wieku pracy wydawniczej Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 34, No 12 (1986) Półkule aktywności płaszcza Abstrakt   PDF
Bernard Apo
 
Vol 9, No 4 (1961) Północno-zachodni zasięg krystalinikum bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Północno-zachodni zasięg masywu małopolskiego i pozycja tektoniczna wyniesienia Włoszczowej Abstrakt   PDF
Anna Morawska, Ewa Stupnicka
 
Vol 33, No 1 (1985) Położenie geologiczne Wiednia (w 300-setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej) Abstrakt
Józef Piątkowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Południowo-zachodni brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce w świetle wyników badań magnetycznych Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski, Konstanty Karaczun, Maria Karaczun
 
Vol 49, No 4 (2001) Południowy uskok główny rowu Kleszczowa - koncepcja a rzeczywistość Abstrakt   PDF
Ireneusz Felisiak
 
Vol 42, No 9 (1994) Praca zbiorowa - Devonian gas resources of the Western Canada sedimentary basin Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 18, No 12 (1970) Prace badawcze geologów wrocławskich w ekspedycjach zagranicznych Abstrakt
Jerzy Don, Marian Dumicz, Leszek Sawicki
 
Vol 9, No 11 (1961) Prace badawcze zakładów naukowych podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego w okresie 1961-1965 Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 44, No 4 (1996) Prace dyplomowe na Studium Podyplomowym AGH Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Prace geodezyjno-topograficzne jako podstawa dokumentacji dla poszukiwań geofizycznych Abstrakt   PDF
Antoni Zawadzki
 
Vol 45, No 10 (1997) Prace geologiczne - konieczność nowej definicji Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 25, No 10 (1977) Prace geologiczne jako system Abstrakt
Jerzy Pawlak
 
Vol 43, No 11 (1995) Prace geologiczne prowadzone na terenie byłego lotniska wojsk Federacji Rosyjskiej w Stargardzie Szczecińskim-Kluczewie Abstrakt
Tomasz Kasela, Stanisław Kościelniak, Jan Ziębakowski
 
Vol 3, No 1 (1955) Prace geologiczne w okolicy Burzenina Abstrakt   PDF
Maria Lazarek
 
Vol 16, No 2 (1968) Prace i zamierzenia Zakładu Geologii Stratygraficznej UW Abstrakt
Henryk Makowski
 
Vol 11, No 5 (1963) Prace nad korelacją pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Z. Dembowski, A. Kotas, W. Malczyk
 
Vol 3, No 8 (1955) Prace nad szczegółowym zdjęciem geologicznym Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
M. Domosławska, J. Nowak
 
Vol 12, No 2 (1964) Prace państwowej służby geologicznej w 1964 roku Abstrakt
Jerzy Wiliński
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace polskiej ekspedycji geologicznej w Wietnamie Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 9, No 1 (1961) Prace sejsmiczne na Niżu Polskim Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 5 (2017) Pracownia Miedzi kierowana przez Jana Wyżykowskiego była dla mnie drugą rodziną Abstrakt   PDF
Jan Strzeliński
 
Vol 12, No 6 (1964) Prąd zawiesinowy w Cieśninie Kandawu w Archipelagu Fidżi Abstrakt
J. Piątkowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Praktyczna metoda konstrukcji sejsmicznych przekrojów refleksyjnych Abstrakt   PDF
Zbigniew Śliwiński, Zbigniew Soja
 
Vol 48, No 6 (2000) Praktyczne przykłady zastosowania elementów bazy danych geologicznych dla zarządzania powierzchnią terenu Abstrakt
Jacek Kocyła, Jacek Rumiński
 
Vol 24, No 5 (1976) Praktyczny podział megaskopowy i charakterystyka trzeciorzędowego węgla brunatnego z obszaru Polski Abstrakt   PDF
Bolesław Brzyski, Stanisław Majewski
 
Vol 8, No 4 (1960) Praktyka geologiczna na Krymie Abstrakt
Krystyna Pożaryska
 
Vol 20, No 11 (1972) Praktyki studentów geologii Uniwersytetu Moskiewskiego Abstrakt
Eugenia Zimnoch
 
Vol 4, No 2 (1956) Prawda o Krzemionkach Opatowskich Abstrakt
Ludwik Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Prawdy i nieprawdy różdżkarstwa, radiestezji i geomancji Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 34, No 2 (1986) Prawidłowe określenia działania w zakresie geologii inżynierskiej (terminologia) Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 7 (1988) Prawidłowości występowania mineralizacji Zn-Pb w utworach młodszego paleozoiku NE obrzeżenia GZW Abstrakt   PDF
Stefan Kurek
 
Vol 41, No 6 (1993) Prawidłowości występowania strontu w gipsach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt
Alicja Kasprzyk
 
Vol 36, No 9 (1988) Prawno-geologiczne aspekty wydobycia podmorskich zasobów mineralnych Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 44, No 7 (1996) Prawny reżim informacji geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 8, No 12 (1960) Prawo geologiczne Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 67, No 6 (2019) PRAWO GEOLOGICZNE Czy zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych jest konieczne? Abstrakt   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 44, No 3 (1996) Prawo geologiczne i górnicze - czy, jak i kiedy nowelizować? Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Prawo geologiczne i górnicze - omówienie podstawowych regulacji Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 50, No 4 (2002) Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2002 r.) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 66, No 12 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa Abstrakt   PDF
Aleksander Lipiński
 
Vol 66, No 7 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Polska Agencja Geologiczna jako realizator zadań służby geologicznej Abstrakt   PDF
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 5 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Polska Agencja Geologiczna Realizacja zadań publicznych przez agencje wykonawcze Abstrakt   PDF
Hanna Wolska
 
Vol 67, No 11 (2019): Vol. 67 , No. 11 PRAWO GEOLOGICZNE Stanowisko Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w sprawie postulowanych zmian w zakresie prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce – Kraków, 10.10.2019 Abstrakt   PDF
Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
 
Vol 66, No 2 (2018) PRAWO GEOLOGICZNE Unijna zasada zapewnienia niedyskryminującego dostępu a system udzielania zezwoleń w polskim prawie geologicznym i górniczym Abstrakt   PDF
Piotr Marian Wojtułek, Tadeusz Kocowski
 
Vol 1, No 5 (1953) Prawo Górnicze Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 1, No 4 (1953) Prawo górnicze - Planowe zatrudnienie techników-geologów Abstrakt
, .
 
Vol 11, No 5 (1963) Prawo wstępu i czasowego zajmowania nieruchomości dla przeprowadzenia badań geologicznych Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 66, No 9 (2018) PRAWOGEOLOGICZNE Koncesja w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze w świetle ostatnich zmian legislacyjnych Abstrakt   PDF
Aleksandra Szydzik
 
Vol 43, No 11 (1995) Precambrian of Europe: Stratigraphy, Structure, Evolution and Mineralization - 9. spotkanie Asocjacji Europejskich Towarzystw Geologicznych, Petersburg, Rosja, 04-15.09.1995 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 30, No 11 (1982) Prędkości kompleksowe fal sejsmicznych w paleozoiku synklinorium pomorskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Świtek
 
Vol 10, No 2 (1962) Prędkości sejsmiczne w świetle analizy czasów pionowych w odwiertach synklinorium łódzko-szczecińskiego Abstrakt   PDF
Zygmunt Śliwiński
 
Vol 3, No 4 (1955) Preglacjalna dolina Górnej Warty Abstrakt   PDF
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 16, No 6 (1968) Prehistoryczne roboty poszukiwawcze rudy żelaza w Rudkach koło Kielc Abstrakt   PDF
Aleksy Owczarek
 
Vol 28, No 11 (1980) Prekambr Rodopów Abstrakt
Wojciech Grocholski
 
Vol 28, No 1 (1980) Prekambr Ukrainy oraz podłoża Białorusi i krajów bałtyckich Abstrakt
Wojciech Grocholski
 
Vol 16, No 4 (1968) Prekambryjska flora z Gunflint Abstrakt   PDF
Jadwiga Karczewska
 
Vol 33, No 7 (1985) Prekambryjskie utwory Finlandii Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Preliminary case for PANCARDI mantle extrusion Abstrakt   PDF
Martin Flower, Victor Mocanu, Ray Russo
 
Vol 51, No 2 (2003) Premier Leszek Miller w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt
Mirosław Rutkowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Pre-Miocene tectonic events in the foreland of the Polish Carpathians Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 27, No 2 (1979) Preparatyka i interpretacja obrazów skał węglanowych w mikroskopie elektronowym Abstrakt   PDF
Róża Krzywobłocka-Laurow, Bożena Makarewicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Prezentacja Mapy geologiczno-gospodarczej Polski na przykładzie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego - Czarnków, 23.10.2001 Abstrakt
Katarzyna Strzemińska
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: badania geologiczno-inżynierskie Abstrakt
Zbigniew Frankowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologia środowiskowa Abstrakt
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologiczne badania surowcowe Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 48, No 9 (2000) Priorytety badań geologicznych: geologiczne badania surowcowe (uzupełnienie) Abstrakt
Iwona Kosk
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: hydrogeologia Abstrakt
Bohdan Kozerski
 
Vol 48, No 1 (2000) Priorytety badań geologicznych: kartografia i geologia czwartorzędu Abstrakt
Andrzej Ber
 
Vol 49, No 3 (2001) Priorytety w naukach geologicznych stosowanych Abstrakt
Andrzej Szczepański
 
Vol 18, No 6 (1970) Próba charakterystyki ośrodka gradientowego wiązanego ze skonsolidowanym podłożem niektórych obszarów południowej Polski Abstrakt   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 38, No 12 (1990) Próba identyfikacji pokładów węgla w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym na podstawie diagramów krzywych facjalnych Abstrakt   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 30, No 6 (1982) Próba interpretacji pewnych elementów obrazu Landsata dla SW Polski Abstrakt
Andrzej Solecki
 
Vol 33, No 7 (1985) Próba interpretacji powierzchni strukturalnej stropu karbonu w Polsce Środkowej Abstrakt   PDF
Tamara Siwek
 
Vol 34, No 7 (1986) Próba korelacji wydzieleń stratygraficznych i litostratygraficznych trzeciorzędu zachodniej części Niżu Polskiego i śląskiej części Paratetydy w nawiązaniu do projektu IGCP nr 25 Abstrakt   PDF
Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
6001 - 6250 z 11120 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>