Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 56, No 1 (2008) Fotografia dzikiej przyrody 2007 —wystawa w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Ryszard Szczęsny
 
Vol 58, No 11 (2010) Fotografia Dzikiej Przyrody 2009 – wystawa pokonkursowa w Muzeum Ziemi PAN Warszawa, 1–28.10.2010 Abstract   PDF
Karolina Jackowiak
 
Vol 64, No 7 (2016) Fotogrametria bliskiego zasięgu i skaning laserowy jako metody monitoringu zmian geodynamicznych na przykładzie skarpy w Płocku Abstract   PDF (Polish)
Maria Przyłucka, Anna Klimkowska
 
Vol 12, No 6 (1964) Fotogrametria jako metoda badań i kartowania geologicznego Abstract
Kazimierz Guzik
 
Vol 7, No 8 (1959) Fotogrametryczna analiza młodszej pokrywy form czwartorzędowych Doliny Chochołowskiej i Jarząbczej w Tatrach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jaczynowski
 
Vol 21, No 10 (1973) Fotogrametryczna metoda dokumentowania odsłonięć geologicznych w bardzo dużych skalach Abstract   PDF
Andrzej Rożycki
 
Vol 12, No 9 (1964) Fotogrametryczne profilowanie rdzeni uzyskanych z otworów wiertniczych Abstract
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 13, No 10 (1965) Fotogrametryczne zdjęcie ociosów małośrednicowych szybów wierconych Abstract
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 26, No 5 (1978) Fotolineamenty i ich znaczenie w geologii Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Marek Graniczny
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Fractured pebbles in the Upper Miocene-Pliocene gravel stones: contribution to structural evolution of the Orava Basin, West Carpathians, Poland Abstract   PDF (Polish)
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 35, No 5 (1987) Fragments of oceanic crust in the Variscan basement of south-western Poland Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 25, No 7 (1977) Fragmenty pni drzew mioceńskich spetryfikowane kalcytem z Niskowej Abstract
Marek Cieszkowski
 
Vol 54, No 7 (2006) Frakcjonowanie trwałych izotopów azotu w obiegu naturalnym— implikacje dla badań zanieczyszczeń wód podziemnych Abstract   PDF
Paweł M. Leśniak
 
Vol 21, No 2 (1973) Frakcyjne zdjęcie aluwialne - nowa metoda prospekcji geochemicznej Abstract   PDF (Polish)
Hanna Chilińska, Maria Lindner
 
Vol 56, No 2 (2008) Framboidy pirytowe jako wskaźniki paleośrodowiska Abstract   PDF
Michał Zatoń, Michał Rakociński, Leszek Marynowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Franciszek Budynek (1913 -1992) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 57, No 6 (2009) Franciszek Józef Lis 1934–2009 Abstract   PDF
Koledzy i Przyjaciele .
 
Vol 26, No 11 (1978) Francuska koncepcja tezaurusa geologicznego Abstract
Henryka Wolańska
 
Vol 67, No 4 (2019) Franz Zimmermann (1890–1959) – paleobotanik, geolog, muzealnik Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kuleszo
 
Vol 45, No 10/2 (1997) From Miocene to Recent - geodynamics of the Carpadtian arc Abstract   PDF (Polish)
Blanka Sperner, Franz Moser, Peter Zweigel, Radu Girbacea, Frank P. Lorenz
 
Vol 58, No 9/1 (2010) From the President of IAH Abstract   PDF
Willi Struckmeier
 
Vol 56, No 10 (2008) Fudżi — święta góra Japonii Abstract   PDF
Mirosław Słowakiewicz, Rie Motonaga
 
Vol 41, No 8 (1993) Fundament krystaliczny Suwalszczyzny Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 55, No 7 (2007) Funkcjonowanie administracji geologicznej szczebla powiatowego wg stanu na 2006 r. Abstract   PDF
Kamilla Olejniczak
 
Vol 44, No 11 (1996) Funkcjonowanie Chęcińsko-Kieleckiego Geologicznego Parku Krajobrazowego w systemie obszarów chronionych w Górach Świętokrzyskich Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 49, No 9 (2001) Funkcjonowanie wybranego geoekosystemu w Górach Świętokrzyskich w warunkach kwaśnej imisji Abstract   PDF (Polish)
Marek Jóźwiak
 
Vol 45, No 10/1 (1997) F.W. Fletcher - Basic hydrogeologic methods. A field and laboratory manual with microcomputer applications Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 42, No 2 (1994) G. Brown, Ch. Hawkesworth, Ch. Wilson (red.) - Understanding the Earth - a new synthesis. Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 4 (1995) G. Brzęk - Benedykt Dybowski. Życie i dzieło Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 51, No 2 (2003) G. Einsele — Sedimentary Basins. Evolution, Facies and Sediment Budget Abstract
Beata Gruszka
 
Vol 46, No 1 (1998) G. Krumbiegel & B. Krumbiegel - Bernstein - fossile Harze ausaller Welt (Bursztyn - kopalne żywice z całego świata) Abstract
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 49, No 8 (2001) G. Krumbiegel & B. Krumbiegel (red.) — Faszination Bernstein. Kleinod aus der Wunderkammer der Natur Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 11 (2003) G. Matthess & K. Ubell — Allgemeine Hydrogeologie — Grundwasserhaushalt Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 46, No 11 (1998) G. Michel - Mineral und Thermalwasser - Allgemeine Balneogeologie Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) G. Michel - Wody mineralne i termalne - Balneogeologia ogólna (Mineral- und Thermalwasser- Allgemeine Balneogeologie) Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 9 (1999) G. Racki, W. Bardziński & T. Zieliński - Z kamiennej księgi pradziejów Górnego Śląska - Przewodnik Geologiczny Abstract
Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 49, No 6 (2001) G. Rast, P. Obrdlik & P. Nieznański (red.) - Atlas obszarów zalewowych Odry. Atlas niv Odry. Oder-Auen- Atlas Abstract
Wojciech Szwajgier
 
Vol 53, No 11 (2005) G. SCHNEIDER (ed.) — The Roadside Geology of Namibia. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 6 (1997) G. Wessely& W. Liebl (eds.) - Oil and Gas in Alpidic Thrustbelts and Basins of Central and Eastern Europe Abstract
Marek Peryt
 
Vol 67, No 8 (2019) Gabinet zabytków w Instytucie Archeologii UMK – małe muzeum. Abstract   PDF (Polish)
Hanna Połeć, Maria Raś
 
Vol 23, No 8 (1975) Gagat (dżet) - krajowy surowiec jubilersko-złotniczy Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 49, No 6 (2001) Gal pod koniec XX wieku Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 42, No 2 (1994) Garść wspomnień z historii PIG w czasie II wojny światowej - Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 59, No 7 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Andezyt pieniński i Jana Szczepkowskiego dekoracja ryzalitu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Edyta Jurewicz, Ewa Słaby
 
Vol 58, No 10 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Kamień budowlany i dekoracyjny zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiośniczu Abstract   PDF
Anna Smoleńska, Marek Korzeniowski, Piotr Ozga
 
Vol 60, No 3 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU Kamień budowlany w zabytkach czeskiej Pragi Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Kozłowska
 
Vol 59, No 1 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Kamień wykorzystany do budowy klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze Abstract   PDF
Anna Smoleńska, Anna Sobańska1
 
Vol 58, No 6 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Kamienie budowlane i dekoracyjne z Salzburga—tradycja i teraźniejszość Abstract   PDF
Christian F. Uhlir, Ryszard Kryza, Volker Höck
 
Vol 60, No 5 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU O kręgach kamiennych Stonehenge i Avebury Abstract   PDF (Polish)
Alicja Dudun
 
Vol 60, No 1 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU Petra – 2000 lat wietrzenia kamiennych zabytków Abstract   PDF (Polish)
Robert Buciak
 
Vol 59, No 10 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Pochodzenie materiału skalnego użytego do budowy kolegiaty z Tumu koło Łęczycy Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Poźniak, Ewa Słaby, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 60, No 7 (2012) GAWĘDY O KAMIENIU Przydrożne kapliczki piaskowcowe z południowej części Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś, Marcin Sowa, Anna Uhryńska
 
Vol 58, No 8 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Rozpoznanie proweniencji marmurów Wielkiej Fontanny z Perugii z pomocą statystyki fraktalnej, analizy teksturalnej i izotopowej Abstract   PDF
Ewa Słaby
 
Vol 58, No 4 (2010) GAWĘDY O KAMIENIU Sarmacka symbolika w kremowym piaskowcu czyli Brama Królewska w Wilanowie Abstract   PDF
Ewa Słaby, Barbara Stypuła, Wojciech Bagiński, Krzysztof Michalski
 
Vol 59, No 2 (2011) GAWĘDY O KAMIENIU Wapienie Salzburga – „królewskie marmury” w Polsce i na Litwie Abstract   PDF
Ryszard Kryza, Christian F. Uhlir, Grażyna Kryza, Erika Striškiene, Volker Höck
 
Vol 61, No 6 (2013) Gaz pojawia się i znika, czyli krótka historia szacowania zasobów węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Rutkowski
 
Vol 9, No 6 (1961) Gaz w Poroninie Abstract
Andrzej Sławiński
 
Vol 63, No 7 (2015) Gaz z łupków bezpieczny dla środowiska Abstract   PDF (Polish)
Jan Kacper Markiewicz
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Gaz z łupków spod dna Bałtyku Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Labuda
 
Vol 61, No 6 (2013) Gaz z łupków w oczach mieszkańców, samorządów, koncesjonariuszy i instytucji województwa pomorskiego Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jackman, Sylwia Sterczyńska
 
Vol 29, No 5 (1981) Gaz ziemny o największym w Polsce ciśnieniu złożowym Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Sylwester Marek, Anna Raczyńska
 
Vol 52, No 7 (2004) Gaz ziemny w Królestwie Arabii Saudyjskiej Abstract
Tomasz Walczuk
 
Vol 27, No 4 (1979) Gaz ziemny w otworach Instytutu Geologicznego Abstract
Leszek Bojarski, Edward Gospodarczyk
 
Vol 61, No 8 (2013) Gazohydraty – nowy rodzaj paliw kopalnych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Zagórski
 
Vol 16, No 1 (1968) Gazonośność miocenu w rejonie Brzezówki - Kaczyc Abstract   PDF (Polish)
Xena Derdzińska
 
Vol 33, No 3 (1985) Gazonośność rejonu Lubin-Głogów Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Marian Chandij, Irena Stasik
 
Vol 21, No 4 (1973) Gazy wód podziemnych jako wskaźniki ropo i gazonośności Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Depowski
 
Vol 43, No 9 (1995) GB-2A - pierwszy sejsmiczny profil głębokich badań refleksyjnych (GBS) na Dolnym Śląsku Abstract
Stefan Cwojdziński, Stefan Młynarski, Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak, Piotr Zientara, Tomasz Baziuk
 
Vol 55, No 7 (2007) Gdański zbiór bursztynu z inkluzjami z kolekcji Helma i Mengego w Muzeum Przyrodniczym w Gotha (Turyngia, Niemcy) Abstract   PDF
Günter Krumbiegel, Brigitte Krumbiegel
 
Vol 51, No 9 (2003) Gdzie była płyta bałtycka we wczesnym kambrze? Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Gejza Bukowski v. Stolzenburg (1858–1937) — geolog i badacz dwóch kontynentów Abstract   PDF
Barbara Vecer
 
Vol 44, No 9 (1996) Gemmologia Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 31, No 12 (1983) Generacja węglowodorów przedgórza Karpat na tle rozwoju tektoniki Abstract   PDF (Polish)
Józef Kruczek, Adam Calikowski, Jadwiga Gumułka, Jerzy Karaskiewicz, Tadeusz Lenk, Mieczysław Solecki
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska) Abstract   PDF
Sylwia Strzyżewska-Konieczna
 
Vol 58, No 12 (2010) Generalne Spotkanie Międzynarodowej Komisji Mikroflory Paleozoiku CIMP 2010 Warszawa–Kielce, 13–19.09.2010 Abstract   PDF
Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Marzena Stempień-Sałek
 
Vol 55, No 12/1 (2007) Generation potential of the Zechstein Main Dolomite (Ca2) carbonates in the Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area: geological and geochemical approach to microbial-algal source rock Abstract   PDF
Maciej Kotarba, Ryszard Wagner
 
Vol 55, No 4 (2007) Genetyczne aspekty cech strukturalno-teksturalnych permskich skał wulkanicznych z zachodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Elżbieta Jackowicz
 
Vol 22, No 11 (1974) Genetyczne podstawy inżyniersko-geologicznych badań gruntów i skał Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 53, No 8 (2005) Genetyczne uwarunkowania przestrzennej zmienności zawartości węgla organicznego i siarki w obrębie torfowiska w dolinie rzeki Kurówki Abstract   PDF
Paweł Rydelek
 
Vol 19, No 2 (1971) Genetyczny schemat klasyfikacji hydrogeologicznej złóż w skałach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 24, No 4 (1976) Geneza dolnocechsztyńskiej mineralizacji polimetalicznej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Rydzewski
 
Vol 29, No 10 (1981) Geneza dolomitów cechsztyńskich Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 21, No 5 (1973) Geneza dolomitów kruszconośnych w świetle badań składu izotopowego siarki Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 16, No 4 (1968) Geneza gazu w południowej części GZW Abstract   PDF (Polish)
Jan Rosenman
 
Vol 40, No 4 (1992) Geneza gazu ziemnego akumulowanego w permsko-karbońskich pułapkach litologicznych złoża "Paproć" w świetle badań izotopowych Abstract
Maciej Kotarba, Jerzy Piela, Tadeusz Żołnierczuk
 
Vol 53, No 5 (2005) Geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach karbonu i czerwonego spągowca w nadbałtyckiej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Jędrzej Pokorski, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski
 
Vol 45, No 4 (1997) Geneza górnojurajskich osadów z odsłonięcia w Bydlinie Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Vierek
 
Vol 48, No 10 (2000) Geneza i główne etapy rozwoju rowu Lubstowa w alpejskiej epoce tektonicznej Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 31, No 4 (1983) Geneza i klasyfikacja wapiennych osadów martwicowych Abstract   PDF (Polish)
Joachim Szulc
 
Vol 59, No 11 (2011) Geneza i transformacja rzeźby morenowej w północno–zachodniej części Garbu Lubawskiego (Polska północna) Abstract   PDF (Polish)
Karol Tylmann, Wojciech Wysota
 
Vol 9, No 2 (1961) Geneza i założenia ustawy o prawie geologicznym Abstract
Zbigniew Żołtowski
 
Vol 23, No 6 (1975) Geneza Kotliny Jeleniogórskiej Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 6, No 7 (1958) Geneza magnezytów dolnoślaskich w powojennych publikacjach niemieckich Abstract
Grażyna Śliwowa
 
Vol 40, No 4 (1992) Geneza mineralizacji uranowej w dolnopermskich łupkach walchiowych (depresja śródsudecka) na tle wykształceni a litofacjalnego Abstract
Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Geneza minerałów okruchowych w utworach klastycznych niecki żytawskiej (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Jęczmyk, Jacek R. Kasiński, Eugeniusz Sztromwasser, Barbara Kazimierska, Ewa Wanda Górecka
 
Vol 20, No 4 (1972) Geneza minerałów z leukokratycznej strefy przeobrażonej okolic Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Heflik
 
Vol 62, No 5 (2014) Geneza mis jeziornych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego: hipotezy a rzeczywistość rozwoju krasu węglanowego Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Janiec
 
Vol 2, No 8 (1954) GENEZA MORSKICH OSADÓW KRZEMIONKOWYCH Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 34, No 3 (1986) Geneza nagromadzeń ahermatypowej fauny bentonicznej Abstract   PDF (Polish)
Adam Bodzioch
 
Vol 9, No 12 (1961) Geneza niektórych macerałów węgli humusowych w świetle statystycznej analizy strukturalnej Abstract   PDF (Polish)
Jan Ziółkowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Geneza polew naciekowych z Jaskini Psiej i Naciekowej w Tatrach Zachodnich Abstract
Piotr Dziadzio, Roman Różniak, Joachim Szulc
 
Vol 47, No 8 (1999) Geneza radonu w wodach źródła szczelinowego nr 26 w Kowarach (Sudety) Abstract
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 41, No 5 (1993) Geneza różnoskalowej cykliczności w dewońskiej serii węglanowej Gór Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 32, No 4 (1984) Geneza skał kambru środkowego w Polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Sikorska
 
Vol 5, No 7 (1957) Geneza śląskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF
Franciszek Ekiert
 
Vol 5, No 7 (1957) Geneza śląsko-krakowskich złóż cynkowoołowiowych w ujęciu K. Keila Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 34, No 7 (1986) Geneza strefowości występowania minerałów strontu i baru w złożach siarki Piaseczno-Machów-Jeziórko Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Osmólski
 
Vol 38, No 4 (1990) Geneza struktur gruzłowych w wapieniach dębnickich (żywet/fran) w świetle badań sedymentologicznych i analizy zawartości izotopów stałych węgla i tlenu Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Bednarczyk
 
Vol 31, No 7 (1983) Geneza struktur rowowych w kompleksie mezozoiczno-kenozoicznym Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Knieszner, Ludmiła Pietrowna Połkanowa, Anna Czulińska
 
Vol 54, No 2 (2006) Geneza szeregów spękań kulisowych w warstwach wapieni cieszyńskich okolic Cieszyna Abstract   PDF
Marek Koprianiuk
 
Vol 55, No 4 (2007) Geneza wapieni i cementów węglanowych piaskowców w kambrze obniżenia bałtyckiego Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Geneza wysadów solnych – ewolucja poglądów Abstract   PDF (Polish)
Remigiusz Tarka
 
Vol 52, No 3 (2004) Geneza zapadliska w rejonie wschodniego zbocza wyrobiska kopalni piasków szklarskich w Osiecznicy Abstract   PDF
Marian Bartkowiak, Władysław Czabaj, Wojciech Siciński
 
Vol 43, No 12 (1995) Geneza złóż polihalitu w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle badań sedymentologicznych i geochemicznych Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 50, No 9 (2002) Geneza złóż węglowodorów w basenie polskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 59, No 1 (2011) Geocentrum Polska – nowa platforma współpracy naukowców z wielkim przemysłem sektora „geo” Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 1 (2002) Geochemia i geologia środowiska terenów uprzemysło- wionych - Jarnołtówek, 26-28.09.2001 Abstract
Marek Pozzi
 
Vol 57, No 4 (2009) Geochemia izotopów pierwiastków lekkich—badania mineralogiczne i geochemiczne wypełnień szczelin w wybranych jednostkach Karpat Wschodnich Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 53, No 9 (2005) Geochemia izotopów tlenu w bazaltach alkalicznych z Dolnego Śląska — problem kontaminacji materiałem skorupowym Abstract   PDF
Anna Ladenberger, Marek Michalik
 
Vol 48, No 9 (2000) Geochemia medyczna - perspektywy rozwoju geochemii środowiska Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 28, No 8 (1980) Geochemia okruszcowania łupków dictyonemowych Polski północno-wschodniej Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 27, No 10 (1979) Geochemia pierwiastków śladowych w glebach Abstract   PDF (Polish)
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Geochemia poczarnobylskiego cezu w glebach i roślinach anomalii opolskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wołkowicz, Ryszard Strzelecki
 
Vol 49, No 8 (2001) Geochemia środowiska propozycja nowej tematyki na Mapie geologiczno-gospodarczej Polski 1 : 50 000 Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 48, No 8 (2000) Geochemia strontu w utworach siarczanowo-węglanowych i złożach siarki ukraińskiego Przedkarpacia Abstract   PDF (Polish)
Sviatoslav V. Kushnir
 
Vol 53, No 3 (2005) Geochemia surowców ilastych (neogen) z wybranych złóż południowej Wielkopolski Abstract   PDF
Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Geochemia trwałych izotopów w poszukiwaniach naftowych Abstract
Maciej Kotarba
 
Vol 34, No 11 (1986) Geochemia uranu, toru i cyny w procesach pomagmowych Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Geochemia w badaniach środowiskowych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Piotr Pasławski, Jarosław Kucharzyk, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 38, No 11 (1990) Geochemia złota czarnego Abstract
Augustyn Jęczalik
 
Vol 57, No 9 (2009) Geochemical characterization and genetic interpretation of solutions in the Gorleben salt dome Abstract   PDF
Michael Schramm, Jörg Hammer, Tatjana Kühnlenz, Gerhard Mingerzahn
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Geochemical studies for environment in the Institute of Geology of Lithuania Abstract   PDF (Polish)
Ricardas Taraskevicius
 
Vol 33, No 12 (1985) Geochemiczna i ekologiczna ocena węgli złoża Chełm o podwyższonych i wysokich koncentracjach ołowiu Abstract   PDF (Polish)
Marian Marczak, Henryk Parzentny
 
Vol 25, No 12 (1977) Geochemiczna interpretacja ilościowych badań węgIowodorów policyklicznych w ropach naftowych Niżu Polskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek, Vaclav Šimanek
 
Vol 41, No 2 (1993) Geochemiczne badania polskiej części Morza Bałtyckiego - Abstract
Teresa Szczepańska
 
Vol 46, No 1 (1998) Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych Abstract   PDF (Polish)
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 15, No 2 (1967) Geochemiczne metody poszukiwania egzogenicznych złóż i przejawów rud cyny oraz wolframu na obszarze granitowego masywu Karlowych Warów Abstract
Zdenek Pàcal
 
Vol 11, No 4 (1963) Geochemiczne poszukiwania rud polimetali w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Lindner
 
Vol 46, No 2 (1998) Geochemiczne przesłanki ciągłości złoża gazu i ropy naftowej w rejonie Barnówko-Lubiszyn wynikające ze składu węglowodorów ciekłych w dolomicie głównym Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Czechowski, Jerzy Piela, Cezary Grelowski, Marek Hojniak, Zofia Wojtkowiak, Leszek Pikulski
 
Vol 8, No 10 (1960) Geochemiczne strefy anomalne w Górach Kaczawskich Abstract
Maria Lindner
 
Vol 48, No 11 (2000) Geochemiczno-analityczne wzorce (materiały odniesienia) rud Au-Pt-Pd w cechsztyńskiej serii miedzianonośnej Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski, Piotr Pasławski, Andrzej Rydzewski
 
Vol 67, No 3 (2019) Geochemiczno-mineralogiczne badania zawartości pierwiastków rzadkich i towarzyszących w obrębie mineralizacji kasyterytowo-siarczkowej w łupkowym paśmie Starej Kamienicy w Sudetach Zachodnich – wyniki wstępne Abstract   PDF (Polish)
Rafał Małek, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 48, No 12 (2000) Geochemiczny atlas Europy Abstract
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 58, No 2 (2010) Geochemiczny zapis diagenezy szczątków kostnych z Jaskini Deszczowej (Wyżyna Częstochowska) Abstract   PDF
Maciej Krajcarz
 
Vol 23, No 1 (1975) Geochronologia bezwzględna jako źródło informacji o procesach tektonicznych - Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 23, No 2 (1975) Geochronologia bezwzględna jako źródło informacji o procesach tektonicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Burchart
 
Vol 43, No 12 (1995) Geochronologia izotopowa oparta na rozpadzie promieniotwórczym potasu-40 Abstract
Stanisław Hałas
 
Vol 61, No 2 (2013) Geochronologia skał wulkanicznych centralnej i południowej części Wyspy Króla Jerzego (Szetlandy Południowe, Zachodnia Antarktyka) Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Pańczyk
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geoconservation in Poland for progresses of long-lasting development Abstract   PDF
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 56, No 8/1 (2008) Geodiversity of Poland Abstract   PDF
Tadeusz Słomka
 
Vol 52, No 8/2 (2004) Geodiversity. The concept and scope of geodiversity Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Geodynamic evolution of the Adriatic-Dinaridic carbonate platform Abstract   PDF (Polish)
Vladimir Jelaska, Ivan Guśić
 
Vol 54, No 5 (2006) Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 49, No 8 (2001) Geodynamika i neotektonika polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 48, No 7 (2000) GeoEng 2000 - An International Conference on Geotechnical & Geological Engineering - Melbourne, Australia, 19-24.11.2000 Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 53, No 10/2 (2005) Geoenvironmental Map of Poland, 1 : 50,000 scale Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Paweł Lewandowski
 
Vol 50, No 1 (2002) Geofascynacje w krakowskim Muzeum Przyrodniczym - Abstract
Zbylut Grzywacz
 
Vol 55, No 10 (2007) GEOFELIETON Prawo własności złóż — urojenia i rzeczywistość Abstract   PDF
Andrzej Solecki
 
Vol 52, No 1 (2004) Geofizycy laureatami nagród prezesa Rady Ministrów Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 9, No 6 (1961) Geofizyczne aspekty narady RWPG w Pradze Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 37, No 2 (1989) Geofizyczne badania litosfery w świetle seminarium w Jarosławliu (ZSRR) Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 42, No 10 (1994) Geofizyczne badania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych w otoczeniu zbiornika Żelazny Most Abstract
Czesław Królikowski, Stanisław Mżyk, Andrzej Tkaczyk
 
Vol 51, No 7 (2003) Geofizyczne klasyfikacje właściwości górotworu Abstract   PDF (Polish)
Zenon Pilecki
 
Vol 58, No 7 (2010) Geofizyczne oraz hydrogeologiczne warunki pozyskiwania energii geotermicznej w Polsce Abstract   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 66, No 1 (2018) Geofizyczne rozpoznanie zasięgu kry jurajskiej w Gołaszynie k. Łukowa Abstract   PDF (Polish)
Maciej Mendecki, Michał Świder, Izabela Nowaczyńska, Aleksandra Mamak, Judyta Odrobińska, Patrycja Piotrowska, Julia Rewers, Anna Tymińska
 
Vol 48, No 11 (2000) Geofizyczno-geologiczne badania stropu i nadkładu wysadu solnego "Damasławek" Abstract   PDF (Polish)
Piotr Krzywiec, Marek Jarosiński, Jerzy Twarogowski, Stanisław Burliga, Jan Szewczyk, Stanisław Wybraniec, Grzegorz Czapowski, Piotr Zientara, Zdzisław Petecki, Aleksander Garlicki
 
Vol 4, No 11 (1956) Geofizyka a poszukiwania wody Abstract   PDF (Polish)
Nasser Tarass
 
Vol 5, No 8 (1957) Geofizyka a poszukiwania wody (II) Abstract   PDF
Tarass Nasser
 
Vol 40, No 8 (1992) Geofizyka i geoekologia Abstract
N.M. Gawrilenko, A.I. Zaricki, M.N. Bajsarowicz, B.S. Kriwczenkow, E.A. Jakowlew
 
Vol 14, No 4 (1966) Geofizyka inżynierska w Austrii Abstract
Czesław Królikowski
 
Vol 2, No 11 (1954) Geofizyka na usługach geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 61, No 8 (2013) Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
 
Vol 61, No 7 (2013) Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zorski, Jadwiga Jarzyna, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
 
Vol 10, No 6 (1962) Geofizyka poszukiwawcza w USA Abstract
Zbigniew Fajklewicz
 
Vol 44, No 8 (1996) Geofizyka w geologii i górnictwie - badania poznawcze i utylitarne - jubileusz 75-lecia urodzin profesora Stanisława Małoszewskiego - Krynica, 22-24.05.1996 Abstract
Kaja Pietsch
 
Vol 49, No 6 (2001) Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska dla potrzeb samorządności lokalnej - Dębe k. Warszawy, 15-16.03.2001 Abstract
Piotr Krzywiec, Ryszard Ślusarczyk
 
Vol 43, No 12 (1995) Geofluids: Origin, Migration and Evolution of Fluids in Sedimentary Basins Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Geogeniczne anomalie chlorkowe w wodach podziemnych poziomów użytkowych Polski centralnej Abstract   PDF (Polish)
Dorota Kaczor-Kurzawa
 
Vol 57, No 8 (2009) Geograficzne i klimatyczne uwarunkowania energii geotermalnej — propozycja skojarzenia energetyki geotermalnej z solarną Abstract   PDF
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 52, No 12 (2004) Geograficzny System Informacyjny (GIS) jako narzędzie regionalnej gospodarki zasobami kopalin Abstract
Ryszard Myszka, Barbara Radwanek-Bąk, Rafał Pająk, Katarzyna Sobik
 
Vol 63, No 1 (2015) GEO-GRÓDEK w Ogrodzie Dooewiadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Rajchel
 
Vol 66, No 12 (2018) Geogródek – skalny ogródek dydaktyczny w Starej Kopalni w Wałbrzychu Abstract   PDF (Polish)
Marcin Kuleszo
 
Vol 49, No 10 (2001) Geoindykatory - warsztaty zorganizowane pod auspicjami IUGS COGEOENVIRONMENT - Lusaka, Zambia, 25-26.07.2001 Abstract
Marek Graniczny, Jonas Satkunas
 
Vol 48, No 1 (2000) Geoindykatory - Wilno, Litwa, 11 - 16.10.1999 Abstract
Marek Graniczny, Anna Piątkowska
 
Vol 52, No 1 (2004) Geoindykatory strefy brzegowej — rejestracja i analiza procesów i zjawisk Abstract   PDF
Marek Graniczny, Tomasz Janicki, Zbigniew Kowalski, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 62, No 4 (2014) GEOINFORMACJA Geologia zainspirowana? Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 62, No 7 (2014) GEOINFORMACJA Infrastruktura informacji przestrzennej – kolejny krok w ewolucji kartograficznej Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 62, No 2 (2014) GEOINFORMACJA Obserwacje GeoInformacyjne Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 62, No 10/1 (2014) GEOINFORMACJA Ucywilizować metadane Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Nałęcz
 
Vol 48, No 11 (2000) Geoinformatica Polonica Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 67, No 8 (2019) Geolearning – wycieczki szkolne i warsztaty edukacyjne wykorzystuj¹ce innowacyjne metody nauczania Abstract   PDF (Polish)
Radosław Staniszewski, Damian Ługowski
 
Vol 57, No 10 (2009) Geolodzy na cmentarzach Warszawy Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 7, No 7 (1959) Geolog a kamieniarstwo Abstract
Wiesław Koziński
 
Vol 53, No 1 (2005) Geolog europejski — profesjonalny tytuł dostępny już dla Polaków Abstract
Henryk Jacek Jezierski, Andrzej Ślączka
 
Vol 47, No 7 (1999) Geologia - geofizyka - geochemia: techniki integracji dla poszukiwań naftowych - konferencja w BG Geonafta, 18.05.1999 Abstract
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 15, No 3 (1967) Geologia - gospodarce wodnej Abstract
. ,
 
Vol 18, No 12 (1970) GEOLOGIA - złoża - gospodarka Abstract
J. Oberc
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Geologia a historia kultury materialnej w Wielkopolsce Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Geologia a język polski Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA A NOWE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE Abstract   PDF
Witold Jurkiewicz, Mieczysław Mrozowski
 
Vol 55, No 2 (2007) Geologia archaicznych kompleksów skalnych w południowym Radżasthanie, NW Indie Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 41, No 7 (1993) Geologia czwartorzędu a kartografia geologiczna w Polsce Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 33, No 8 (1985) Geologia Czwartorzędu w obradach 27 Międzynarodowego Kongresu Geologicznego w Moskwie Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 7 (1993) Geologia, geodynamika i geofizyka złóż węgla kamiennego Abstract
Marek Nieć
 
Vol 60, No 4 (2012) Geologia Gór Świętokrzyskich oczami Rodericka Murchisona – wizyta w czerwcu 1843 roku i jej echa Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Piotr Krzywiec, John Diemer
 
Vol 26, No 9 (1978) Geologia górnicza w kopalniach węgla kamiennego Abstract
Roman Drewniak
 
Vol 22, No 8 (1974) Geologia gospodarcza a inne nauki o Ziemi Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 70, No 12 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 71, No 2 (2023) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 71, No 3 (2023) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 2 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 3 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 5 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 7 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 8 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 11 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 10 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 4 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 2 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 1 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 3 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 5 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 6 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 7 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 8 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 10 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 69, No 11 (2021) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 70, No 1 (2022) GEOLOGIA GOSPODARCZA Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego Abstract   PDF
Radomir Pachytel
 
Vol 48, No 12 (2000) Geologia Gwadelupy na tle łuku wysp Małych Antyli (Ameryka Środkowa) Abstract
Radosław Tarkowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Geologia Holandii, jej analogie budowy i problemów geologicznych z Polską Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 32, No 11 (1984) Geologia i bogactwa mineralne Wenezueli Abstract
Jan B. Tomaszewski
 
Vol 8, No 6 (1960) Geologia i geneza węgierskich złóż boksytów Abstract
Marek Nieć
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Geologia i górnictwo na II Kongresie Nauki Polskiej Abstract
Marian Kamieński
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Geologia i górnictwo w świetle niektórych wymagań zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Lipiński
 
Vol 57, No 9 (2009) GEOLOGIA I HYDROGEOLOGIA ZŁÓŻ SOLI I ICH OTOCZENIA W REGIONIE GDAŃSKIM Złoża permskiej soli kamiennej i potasowej w rejonie Zatoki Puckiej — budowa geologiczna i zasoby Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Tadeusz Marek Peryt, Maciej Tomaszczyk, Jacek Chełmiński
 
Vol 51, No 12 (2003) Geologia i mineralogia złoża Zn–Pb–Ag w Broken Hill, Australia Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska
 
Vol 37, No 3 (1989) Geologia i ropo-gazonośność utworów starszego paleozoiku Pomorza i Bałtyku Południowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Witkowski
 
Vol 12, No 9 (1964) Geologia i surowce mineralne Ghany Abstract
Rafał Unrug
 
Vol 28, No 10 (1980) Geologia i surowce mineralne Nigru Abstract
Włodzimierz Zajączkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Geologia i świętokrzyski krajobraz na fotografiach Jana Czarnockiego Abstract
Jerzy Gągol
 
Vol 48, No 6 (2000) Geologia i teledetekcja w planowaniu przestrzennym (studium okolic Piaseczna) Abstract
Tomasz Janicki, Stanisław Doktór, Anna Kaczmarczyk
 
Vol 33, No 12 (1985) Geologia i wody podziemne Jemenu Północnego Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 20, No 2 (1972) Geologia i wykorzystanie energetyczne zasobów geotermicznych we Włoszech Abstract
Jan Dowgiałło
 
Vol 48, No 11 (2000) Geologia inżynierska a geotechnika Abstract
Marek Tarnawski
 
Vol 8, No 7 (1960) Geologia inżynierska na Uniwersytecie Moskiewskim Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 17, No 1 (1969) Geologia inżynierska w państwowej służbie geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski, Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 8, No 2 (1960) Geologia inżynierska w Stanach Zjednoczonych Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 2, No 1-2 (1954) GEOLOGIA INŻYNIERSKA W SŁUŻBIE BUDOWNICTWA SOCJALISTYCZNEGO Abstract   PDF
Jan Malinowski, Witold Olendski, Bohdan Żakiewicz
 
Vol 46, No 11 (1998) Geologia inżynierska z geotechniką jako nauka i jako rzemiosło Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 54, No 10 (2006) Geologia Karpat i ich przedpola — konferencja naukowa w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Profesora Mariana Książkiewicza Kraków, 15.11.2006 Abstract   PDF
Tadeusz Peryt
 
2501 - 2750 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>