Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 25, No 5 (1977) Ciekawe stanowisko mikrofauny młodszego paleogenu w wierceniu Machowinko koło Słupska Abstrakt   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 44, No 8 (1996) Ciemne, andezytopodobne wulkanity z Zalasu k. Krakowa Abstrakt   PDF
Jarosław Musiał, Marek Muszyński
 
Vol 3, No 3 (1955) Cieplica solankowa w Aleksandrowie Kujawskim Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskaz typu "Żu-Ga" Abstrakt
Michał Gawliński
 
Vol 8, No 2 (1960) Ciężarowskazy jako przyrządy miernicze Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cios, spękania ścięciowe i uskoki w trzonie granitoidowym polskich Tatr Wysokich Abstrakt   PDF
Krystyna Piotrowska
 
Vol 35, No 10 (1987) Cios w bryłach skałkowych serii czorsztyńskiej na spiskim odcinku pienińskiego pasa skałkowego Abstrakt   PDF
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 28, No 8 (1980) Ciśnienie złożowe w utworach czerwonego spągowca na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Katarzyna Sobol
 
Vol 43, No 1 (1995) C.J. Marone, M.L. Banpied (ed.): FauIting, friction, and earthquake mechanics. Part I. Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 4, No 11 (1956) Cmentarzysko nietoperzy w kamieniołomach józefowskich Abstrakt
Borys Areń
 
Vol 43, No 8 (1995) Co dalej z dewońską krzywą eustatyczną? Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 40, No 9 (1992) Co nowego w IGCP - Narodowy Komitet IGCP Abstrakt
. .
 
Vol 48, No 3 (2000) Co nowego w petrologii granitów? - seminarium naukowe w PIG - Warszawa, 16.11.1999 Abstrakt
Joanna Wiszniewska
 
Vol 46, No 1 (1998) Co nowego w teorii ekspansji Ziemi (wizyta w Polsce australijskiego ekspansjonisty) Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 42, No 4 (1994) Co słychać u naszych południowych sąsiadów - Pracownia Czeskiego Instytutu Geologicznego w Jesenikach Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 27, No 2 (1979) Co to jest paleoekologia? Abstrakt   PDF
Antoni Hoffman
 
Vol 6, No 3 (1958) Coccolithophoridae Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Composition and orlgln of gaseous hydrocarbons in the Miocene strata of the Polish part of the Carpathian Foredeep Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Comprehensive geological and geophysical interpretation of the Polish Outer Carpathians basement in the area between Jasło and Rzeszów Abstrakt   PDF
Michal Stefaniuk, H. Trygar, Z. Borys, J. Miecznik, W. Klityński
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Continental collision in the Romanian Carpathians: incorporation of geophysical data Abstrakt   PDF
Victor I. Mocanu, Robert J. Lillie
 
Vol 1, No 1 (1953) Contribution a Petude de la radioactive des argiles beiges Abstrakt
C. Kolago
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Correlation and dating of the Miocene ignimbritic volcanics in the Bukk foreland, Hungary: complex evaluation of paleomagnetic and K/Ar isotope data Abstrakt   PDF
Emó Marton, Zoltan Pecskay
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic) Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Marek Jasionowski, Stanislav Karoli, Oleg I. Petrichenko, Andrey V. Poberegski, Igor I. Turchinov
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Correlation and tectonic significance of Mesozoic ophiolites in the Dinarides, Albanides and Hellenides Abstrakt   PDF
Alastair Robertson
 
Vol 51, No 9 (2003) Ćwiczenia terenowe studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego w Rumunii Abstrakt
Piotr Czubla
 
Vol 26, No 7 (1978) Ćwierćwiecze uniwersyteckiej geologii inżynierskiej na Słowacji Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 6 (2001) Cyfrowa mapa batymetryczna południowego Bałtyku Abstrakt
Regina Kramarska, Wojciech Jegliński
 
Vol 27, No 11 (1979) Cyfrowy model warunków geologiczno-górniczych kopalni odkrywkowej dla potrzeb symulacyjnego prognozowania eksploatacji złoża Abstrakt
Ryszard Kabat
 
Vol 43, No 1 (1995) Cykl PZ2 w cechsztynie niecki północnosudeckiej Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 1 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych - metodyka, sedymentologia, stratygrafia, 31 maja - 2 czerwca 1993 r Abstrakt
P.H. Karnkowski
 
Vol 41, No 12 (1993) Cykle sedymentacyjne a cykliczność procesów przyrodniczych: metodyka, sedymentologia, stratygrafia - 31.05. - 2.06.1993 Abstrakt
Paweł H. Karnkowski
 
Vol 10, No 6 (1962) Cykle sedymentacyjne w cechsztynie dolnośląskim Abstrakt   PDF
Jan Krasoń
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność aluwialnych osadów korytowych: warstwy białokamieńskie (namurjwestfal) w niecce wałbrzyskiej Abstrakt
Leszek Kurowski
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność, determinizm i tektonika płyt litosfery Abstrakt
Jan Kutek
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji - sedymentacja cykliczna - cykle sedymentacyjne Abstrakt
Henryk Karnkowski
 
Vol 33, No 5 (1985) Cykliczność sedymentacji a podział stratygraficzny dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji cechsztyńskiej - implikacje dla stratygrafii i historii basenu Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność sedymentacji gipsów laminowanych Ponidzia Abstrakt
Maciej Bąbel
 
Vol 34, No 2 (1986) Cykliczność sedymentacji pokładu 664/665 warstw wałbrzyskich (DZW) Abstrakt   PDF
Krzysztof Mastalerz, Maria Mastalerz
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 42, No 5 (1994) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych badenu zapadliska przedkarpackiego Abstrakt
Alicja Kasprzyk
 
Vol 43, No 5 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – komentarz Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz, Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 4 (1995) Cykliczność sedymentacji utworów ewaporatowych Badenu zapadliska przedkarpackiego – replika Abstrakt   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 23, No 4 (1975) Cykliczność w utworach dolnopermskich rejonu Zielonej Góry Abstrakt   PDF
Wojciech Nemec
 
Vol 41, No 5 (1993) Cykliczność zmian klimatycznych podstawą stratygrafii Abstrakt
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 44, No 9 (1996) Cyna, metale, metale szlachetne, miedź, nikiel, siarka, srebro, surowce mineralne, surowce mineralne północnego Kaukazu, cz. I Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Cyna w ostatniej dekadzie XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska - Smakowska
 
Vol 43, No 7 (1995) Cynk i ołów, diamenty, gips, miedź, molibden, nowe odkrycia i badania geologiczne, siarka, srebro, węgiel brunatny, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Cynk, miedź, nikiel, platyna, surowce mineralne, stal, węgiel kamienny, woda, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 43, No 6 (1995) Cynk, ołów, diamenty, ind, magnez, miedź, nikiel, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 10, No 10 (1962) Cypr, zarys geologii i złóż surowców mineralnych Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 49, No 9 (2001) Cyrkon jako wskaźnik genezy łupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy Abstrakt   PDF
Mentor Murtezi, Ryszard Kryza
 
Vol 17, No 2 (1969) Cyrkon w utworach Zagłębia Żytawskiego . Abstrakt   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 43, No 3 (1995) Cysty Dinoflagellata - zarys biologii i morfologii oraz ocena przydatności w biostratygrafii i paleoekologii Abstrakt   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 50, No 5 (2002) Cysty Dinoflagellata z odsłonięć liasu w Kozłowicach i Boroszowie (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska) Abstrakt   PDF
Marcin Barski, Paulina Leonowicz
 
Vol 40, No 3 (1992) Cysty kopalnych bruzdnic (Dinoflagellata) nowym wskaźnikiem paleośrodowisk mezozoiku i kenozoiku Abstrakt
Jacek Jamiński
 
Vol 50, No 9 (2002) Czas a geologia Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 47, No 8 (1999) Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia ekranowania warstw wodonośnych Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 2 (2000) Czas zamknięty w przestrzeni - indyjski Tybet Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 2, No 12 (1954) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, ,
 
Vol 3, No 7 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 11 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 12 (1955) Czasopisma zagraniczne Abstrakt
, .
 
Vol 1, No 9 (1953) CZEGO OCZEKUJE MŁODY GEOLOG OD STARSZEGO Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 32, No 4 (1984) Czerwony spągowiec Europy Środkowej; uwarunkowanie rozwoju basenu przez tektonikę płyt Abstrakt   PDF
E. Craig Jowett
 
Vol 38, No 4 (1990) Czerwony spągowiec w strefie Bielica-Olszanowo w świetle nowych badań Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 12, No 4 (1964) Częstotliwość skamieniałości Abstrakt
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 4 (1999) Czesław Harańczyk 1927–1998 Abstrakt
Wojciech Narębski
 
Vol 41, No 12 (1993) Czesław Kudaba 1934 -1993 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 43, No 12 (1995) Czesław Nowotarski (1930-1995) Abstrakt
Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Czterdzieści lat Akademii Górniczo-Hutniczej 1919-1959 Abstrakt
Walery Goetel
 
Vol 8, No 4 (1960) Czterdzieści lat działalności Instytutu Geologicznego Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 6, No 3 (1958) Czterdzieści lat geologii radzieckiej Abstrakt
P. J. Antropow
 
Vol 8, No 3 (1960) Czujniki elektryczne w ciężarowskazach Abstrakt
Leonard Korczak
 
Vol 22, No 9 (1974) Czwarta wszechzwiązkowa konferencja poświęcona badaniom czwartorzędu Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 45, No 11 (1997) Czwarte Biennale Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) - Research and exploration - where do they meet? - Turku, Finlandia, 11-13.08.1997 Abstrakt
Janina Wiszniewska
 
Vol 42, No 11 (1994) Czwarte spotkanie grup roboczych oksfordu i kimerydy Lyon i basen południowo-wschodniej Francji - Lyon, 13-18.06.1994 Abstrakt
Bronisław A. Matyja
 
Vol 7, No 1 (1959) Czwartorzęd Anglii Abstrakt
Hanna Ruszczyńska
 
Vol 19, No 2 (1971) Czwartorzęd i jego podłoże w nowych wierceniach między Szczytnem a Orzyszem Abstrakt   PDF
Władysław Słowański
 
Vol 41, No 8 (1993) Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Pr. zbior. pod red. Leszka Lindnera Abstrakt
Wojciech Stankowski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 8 (2002) Czwartorzęd regionu gdańskiego Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 8, No 8 (1960) Czwartorzęd regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej i sąsiadujących z nią obszarów Abstrakt   PDF
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 7, No 2 (1959) Czwartorzęd regionu Świętokrzyskiego w świetle aktualnej problematyki Abstrakt   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 4 (2000) Czwartorzęd wschodniej części Kotliny Sandomierskiej VI Konferencja Stratygrafii Plejstocenu Polski - Czudec, 31.08 - 04.09.1999 Abstrakt
Sławomir Żurek
 
Vol 8, No 3 (1960) Czwartorzędowe osady podmorenowe Doliny Waksmundzkiej w Tatrach Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 27, No 6 (1979) Czwartorzędowe ruchy pionowe brzeżnej strefy zapadliska przedkarpackiego u podnóża Roztocza Abstrakt
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 32, No 10 (1984) Czwartorzędowe ruchy pionowe wybrzeży Hornsundu i geneza przystokowych wałów kamienistych Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 45, No 4 (1997) Czwartorzędowe struktury rynnowe rejonu niecki wrocławskiej w świetle badań geofizycznych - elektrooporowych Abstrakt   PDF
Janusz Krawczyk, Andrzej M. Tkaczyk
 
Vol 8, No 7 (1960) Czwartorzędowe łupki bitumiczne Abstrakt
Stefania Gadomska
 
Vol 44, No 12 (1996) Czwartorzędowy system rynnowy na Łużycach i jego geneza Abstrakt   PDF
Wolfgang Alexovsky
 
Vol 7, No 4 (1959) Czwarty Zjazd Asocjacji Karpacko-Bałkańskiej Abstrakt
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 33, No 10 (1985) Czy geologia jest nauką? Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 51, No 6 (2003) Czy holoceńska kreda jeziorna jest osadem słodkowodnym? Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 49, No 10 (2001) Czy jest możliwa dyskusja naukowa w geotektonice? (na marginesie dyskusji prowadzonej na łamach Wiedzy i Życia) Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 32, No 1 (1984) Czy konokardie są małżami? Abstrakt
Leon Karczewski
 
Vol 40, No 12 (1992) Czy lineacja rekrystalizacyjna wyznacza główny kierunek transportu tektonicznego i czy jest jego wynikiem? Abstrakt
Józef Oberc
 
Vol 47, No 3 (1999) Czy litostratygrafia glin lodowcowych może być przydatna dla stratygrafii czwartorzędu Polski? Abstrakt   PDF
Dariusz Gałązka, Leszek Marks, Ryszard Zabielski
 
Vol 34, No 12 (1986) Czy możemy odkryć w północno- wschodniej Polsce złoże gigant typu saharyjskiego złoża Hassi Messaoud? Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 33, No 9 (1985) Czy nowa żyła w okolicach Miedzianki na Dolnym Śląsku? Abstrakt
Andrzej Wojciechowski, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 49, No 6 (2001) Czy ostatnie zlodowacenie obejmowało wschodnie Mazowsze i Podlasie? Abstrakt   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 30, No 4 (1982) Czy pod całym łukiem północno-wschodnich Karpat istnieją głębokie wody termalne? Abstrakt   PDF
Jerzy Jankowski, Roman Ney, Oldrich Praus
 
Vol 43, No 11 (1995) Czy potrzebne są certyfikaty w geologii? Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 38, No 9 (1990) Czy skamieniałości śladowe z fliszu karpackiego mają znaczenie stratygraficzne? Abstrakt   PDF
Alfred Uchman
 
Vol 33, No 1 (1985) Czy światowy stratotyp granicy prekambr-kambr zostanie zlokalizowany w Chinach czy na Syberii? Abstrakt
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 32, No 3 (1984) Czy szukanie związku aulakogenu środkowopolskiego z geosynkliną karpacką jest nieporozumieniem? Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 12 (2002) Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego? Abstrakt   PDF
Jaromír Leichmann, Jiri Kalvoda
 
Vol 44, No 4 (1996) Czy w Górach Świętokrzyskich są kaledonidy? Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 30, No 1 (1982) Czy w Polsce odkryjemy wielką ropę? Abstrakt   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 37, No 2 (1989) Czy w środkowodewońskich skałach Gór Świętokrzyskich występują olistolity? Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 28, No 11 (1980) Czy w Tatrach jest płaszczowina strażowska? Abstrakt   PDF
Józef Michalik, Andrzej Gaździcki
 
Vol 44, No 7 (1996) Czy w Warszawie występują wody oligoceńskie? Abstrakt
Jan Dowgialło
 
Vol 51, No 9 (2003) Czynniki determinujące parametry przepływów fazowych w piaskowcach karbonu złoża Stężyca Abstrakt   PDF
Piotr Such
 
Vol 50, No 12 (2002) Czynniki kontrolujące rozwój sedymentacji węglanowej w ordowiku, w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Jerzy Trela
 
Vol 19, No 2 (1971) Czynniki wpływające na dokładność pomiarów mikrotwardości surowców mineralnych Abstrakt   PDF
Jerzy Stawin
 
Vol 13, No 1 (1965) Czynniki wpływające na ilościową interpretację materiałów radiometrii otworowej Abstrakt   PDF
Ryszard Kalitiuk, Feliks Wojda
 
Vol 47, No 12 (1999) Czystsza Produkcja - strategia systemu zarządzania środowiskiem i droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju produkcji i usług Abstrakt
Zygfryd Nowak
 
Vol 7, No 5 (1959) Czytelnicy i korespondenci piszą Abstrakt
, .
 
Vol 7, No 1 (1959) Czytelnicy piszą Abstrakt
, .
 
Vol 29, No 1 (1981) Czytelność niektórych struktur hydrogeologicznych okolic jezior Raduńsko-Ostrzyckich na zdjęciach satelitarnych Landsat Abstrakt   PDF
Józef Bażyński, Marek Graniczny, Maria Michalska, Tomasz Michalski
 
Vol 16, No 8 (1968) Czyżby nowe dane o geologii Kielc? Abstrakt   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 41, No 8 (1993) Członkowie Rady Geologicznej Abstrakt
. .
 
Vol 42, No 8 (1994) Człowiek i środowisko - badania archeologiczno-przyrodnicze w Polsce Południowo-Zachodniej – Sobótka-Górka, 1- 3.06.1994 Abstrakt
Teresa Madeyska
 
Vol 49, No 3 (2001) D. Batuca & J. Jordaan — Silting and desilting of reservoirs Abstrakt
Izabela Bojakowska
 
Vol 47, No 6 (1999) D. Březinová, M. Bukovanská, J. Dudkowá & V. Rybařik - Praha kamena Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 4 (1998) D. Decrouez, H. Furrer, H. Weissert & W. Willdi - Geologie und Zeit Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Witold Cezariusz Kowalski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 45, No 2 (1997) D. Emery & K.J. Myers (Eds.) - Sequence Stratigraphy Abstrakt
Tadeusz Peryt
 
Vol 47, No 2 (1999) D. Kosmowska-Suffczyńska - Wpływ spękań ciosowych na kierunkowość rzeźby (na przykładzie północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich) Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 7 (1995) D. Mader - Aeolian and Adhesion Morphodynamics and Phytoecology in Recent Coastal and Inland Sand and Snow Flats and Dunes from mainly North Sea and Baltic Sea to Mars and Venus Abstrakt
Hubert Kiersnowski
 
Vol 47, No 11 (1999) D. Mader - Geologische und biologische Entomo- ökologie der rezenten Seidenbiene Colletes Abstrakt
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 44, No 3 (1996) D. Mader - Taphonomy, Sedimentology and Genesis of Plant Fossil Deposit Types in Lettenkohle (Lower Keuper) and Schilfsandstein (Middle Keuper) in Lower Franconia (Germany) Abstrakt
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 46, No 7 (1998) D. Miller (Ed.) & D.I. Groves - Potassic Igneous Rocks and Associates Gold-Copper Mineralization Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 12 (1997) D. Savage (ed.) - Scientific and Regulatory Basic for the Geological Disposal of Radioactive Waste Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Grimaldi - Amber - window to the past (Bursztyn - okno w przeszłość) Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.A. Quattrochi& M. Goodchild - Scale in Remote Sensing and GIS Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 2 (1988) Dąbrowska Szkoła Górnicza "Sztygarka" - kontynuatorką Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Abstrakt
Edward Ciuk
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstrakt
Ireneusz Felisiak
 
Vol 43, No 10 (1995) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późno kredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstrakt
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Boullin, Barbara Olszewska
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – dyskusja Abstrakt
Stanisław Dżułyński
 
Vol 28, No 2 (1980) Dajki neptuniczne w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka w Krakowie - świadectwo późnokredowych ruchów tektonicznych na Wyżynie Krakowskiej – replika Abstrakt
Józef Wieczorek, Thierry Dumont, Jean-Pierre Bouillin, Barbara Olszewska
 
Vol 17, No 5 (1969) Dalsze losy bohdanowiczytu Abstrakt   PDF
Marian Banaś, Joachim Ottemann
 
Vol 32, No 1 (1984) Dalsze stwierdzenia tonsztajnu w pokładzie 610 GZW Abstrakt   PDF
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dane o nieznanych dotychczas wystąpieniach iłów jurajskich w rejonie Łukowa Abstrakt   PDF
Rena Kosmulska
 
Vol 46, No 10 (1998) Dane paleomagnetyczne a tektoniczne uwarunkowania sedymentacji utworów permu w Sudetach Abstrakt   PDF
Jerzy Nawrocki
 
Vol 50, No 3 (2002) Datowanie diabazów i lamprofirów świętokrzyskich metodą K­Ar i Ar­Ar Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 51, No 7 (2003) Datowanie meteorytów kamiennych metodą potasowo-argonową Abstrakt   PDF
Piotr Mackiewicz, Stanisław Hałas
 
Vol 28, No 7 (1980) Datowanie metodą C-14 wieku bezwzględnego osadów jeziorno-bagiennych z odsłonięcia kopalni Bełchatów Abstrakt
Maria Danuta Baraniecka, M. F. Pazdur
 
Vol 47, No 2 (1999) Datowany TL profil lessowy w Bodzechowie nad Kamienną i jego znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Wyżyny Sandomierskiej Abstrakt   PDF
Leszek Lindner, Józef Wojtanowicz, Jarosław Kusiak
 
Vol 50, No 10-01 (2002) D.B. McIntyre & A. McKirdy - James Hutton. The Founder of Modern Geology Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 34, No 5 (1986) Dedolomityzacja utworów dolomitu płytowego na wyniesieniu Łeby Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 31, No 4 (1983) Dedolomityzacja utworów górno jurajskich w okolicy Hedwiżyna (płd. Lubelszczyzna) Abstrakt   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Dedolomityzacja w anhydrytach cechsztynu monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Deep crustal structure in SE Poland - new seismic project Abstrakt   PDF
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 48, No 9 (2000) DeepSeismix2000 - Deep Seismic Profiling of the Continents and Their Margins - Ulvik, Norwegia, 18–23.06.2000 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 51, No 4 (2003) DeepSeismix2003 -- Deep Seismic Profiling of the Con- tinents and Their Margins -- Taupo,NowaZelandia, 06-14.01.2003 Abstrakt
Piotr Krzywiec
 
Vol 32, No 1 (1984) Definicja i genetyczna klasyfikacja glin morenowych Abstrakt   PDF
Anna Stankowska, Wojciech Stankowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Definicja i klasyfikacja lessów oraz utworów lessopodobnych Abstrakt   PDF
Henryk Maruszczak
 
Vol 43, No 9 (1995) Deformacja i metamorfizm serii skalnych na wschód od bloku sowiogórskiego - nowe dane i interpretacje Abstrakt
Stanisław Mazur, Jacek Puziewicz
 
Vol 36, No 8 (1988) Deformacje konwolutne w osadach glacjolimnicznych i glacjofluwialnych zlodowacenia Wisły w okolicach Gór zna i Lidzbarka Welskiego Abstrakt   PDF
Wojciech Wysota
 
Vol 20, No 10 (1972) Deformacje nieciągłe karbonu górnego strefy osiowej niecki Rudy (Górny Śląsk) Abstrakt   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 4 (2000) Deformacje nieciągłe w pienińskim pasie skałkowym na przekroju Białego Dunajca w Szaflarach Abstrakt   PDF
Bożena Jeżyna
 
Vol 2, No 9 (1954) DEFORMACJE POKRYSTALIZACYJNE W KARPATACH ŚRODKOWYCH Abstrakt   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 24, No 4 (1976) Deformacje tektoniczne a metamorfizm - kilka uwag o rozwoju poglądów Abstrakt   PDF
Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Deformacje tektoniczne skał staropaleozoicznych - zachodni odcinek jednostki łysogórskiej, Góry Świętokrzyskie Abstrakt   PDF
Sylwester Salwa
 
Vol 7, No 5 (1959) Deluwia piaszczyste z działu wodnego Wyżnicy i Podlipia Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 41, No 4 (1993) Departament Geologii w 1992 r. Abstrakt
Henryk J. Jezierski
 
Vol 47, No 5 (1999) Depozycja osadów w strefie marginalnej basenu czerwonego spągowca: przykład z rejonu Czarne- Debrzno Abstrakt   PDF
Hubert Kiersnowski
 
Vol 46, No 3 (1998) Depozycja warstw białokamieńskich - zapis ewolucji basenu wałbrzyskiego w czasie namuru B-C Abstrakt   PDF
Leszek Kurowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Desmin Ca(Al2Si7O18)• 7H2O Abstrakt
, ,
 
Vol 43, No 3 (1995) Deterioracja materiałów skalnych w budowlach Krakowa Abstrakt   PDF
Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector Abstrakt   PDF
Jan Pasava, Ivan Rubeska, Vaclav Sixta
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Determinations of minor and major elements in stream sediments for geochemical mapping Abstrakt   PDF
Daniela Mackovych, Hana Mjartanova, Pavol Lucivjansky
 
Vol 51, No 8 (2003) Deutsche Gesellschaft Fűr Geotechnik. Tagungsband des 14. Nationalen Symposiums fűr Felsmechanik und Tunnelbau Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 35, No 5 (1987) Development of the Carboniferous of the SW margin of the East-European Platform in Poland Abstrakt   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Development of the Carpathian-Dinar folded segment and the interrelation with geophysics fields Abstrakt   PDF
Eduard Kuzmenko, Boris Mayevskiy, Jaroslav Sapuzhak, Vasiliy Stopaniuk, Sergej Anikejev, Vladimir Bilichenko, Vasiliy Chebon
 
Vol 11, No 8 (1963) Dewon w okolicy Ciepielowa Abstrakt
Aleksandra Krassowska, Julian Kulczycki
 
Vol 42, No 5 (1994) Dewońskie budowle węglanowe (Carbonate buildups) Sahary Środkowej i ich związek z podmorskimi źródłami termalnymi Abstrakt
Zdzisław Bełka
 
Vol 41, No 7 (1993) Dewońskie źródło podmorskie w rejonie Zawiercia w świetle badań izotopowych 13C i 18O Abstrakt
Stanisław Hałas, Tomasz Durakiewicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 50, No 12 (2002) Dewońsko-permski segment ścieżki pozornej wędrówki bieguna paleomagnetycznego dla zachodnich Sudetów Abstrakt
Maria Jeleńska, Magdalena Kądziałko-Hofmokl, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 43, No 9 (1995) D.G. Fredlund, H. Rahardjo - Soil Mechanics for Unsaturated Soils Abstrakt
Ryszard R. Kaczyński
 
Vol 38, No 10 (1990) Diachroniczne wymieranie na granicy kreda-trzeciorzęd: scenariusz Abstrakt   PDF
Hans Jorgen Hansen
 
Vol 42, No 4 (1994) Diachronie Climatic Impacts on Water Resources; NATO - Advanced Research Workshop - Heraklion, Grecja, 17 - 23.10.1993 Abstrakt
Małgorzata Gonera
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza ewaporatów Abstrakt   PDF
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza nie detrytycznych osadów krzemionkowych Abstrakt   PDF
Stanisław Lorenc
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza osadów (wprowadzenie do rozważań szczegółowych) Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 44, No 6 (1996) Diageneza wulkanoklastów Abstrakt   PDF
Kazimierz Łydka
 
Vol 4, No 7 (1956) Diagram pionowych spękań tektonicznych i metoda jego zestawiania Abstrakt   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 45, No 6 (1997) Diamenty, materiały budowlane, miedź, molibden, platynowce, rudy żelaza, surowce mineralne, węgiel, wodór, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 7 (1997) Diamenty, surowce energetyczne, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 36, No 1 (1988) Diariusz Jana Samsonowicza Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 10, No 12 (1962) Diatomit czy nie diatomit? Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 9, No 8 (1961) Diatomity w Rumunii Abstrakt
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Differences in the Western Carpathians Mesozoic volcanism: reflection on geodynamic regime Abstrakt   PDF
Jan Spiśiak, Duśan Hovorka
 
Vol 45, No 11 (1997) Dilofozaur w Muzeum Geologicznym PIG Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 38, No 4 (1990) Dinant czy missisip - o problemach podziału karbonu Abstrakt   PDF
Stanisław Skompski
 
Vol 44, No 9 (1996) Diplomoceras cylindraceum (Defrance, 1816): a typically Maastrichtian ammonite in the Piotrawin section, Central Poland Abstrakt   PDF
Marcin Machalski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Directions of contemporary horizontal compression in the Polish Outer Carpathians Abstrakt   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 51, No 5 (2003) D.J. Charman, D. Hendon & W. Woodland - The identification of testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) in peats Abstrakt
Mariusz Lamentowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) D.J. Fubrish - Fluid Physics in Geology. An Introduction to Fluid Motions on Earth Surface and Within Its Crust Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 45, No 10 (1997) D.L. Crowell - History of the coal-mining industry in Ohio Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 43, No 11 (1995) D.L. Leach, M.B. Goldhaber - International Field Conference on Carbonate-Hosted Lead Zinc Deposits Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 11 (1996) D.L. Lofgren - The Bug Creek Problem and the Cretaceous - Tertiary Transition at McGuire Creek Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 3 (1995) D.L. Turcotte - Fractals and chaos in geology and geophysics Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 48, No 11 (2000) Dlaczego Polsce jest potrzebna państwowa służba geologiczna? Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 41, No 7 (1993) Dlaczego rodzaje długotrwałe są rzadkie Abstrakt
Jerzy Trammer
 
Vol 51, No 10 (2003) Dlaczego wybrano Geological Quarterly? Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 17, No 5 (1969) Do Jego Magnificencji Rektora Akademii Górniczo- Hutniczej (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii) Abstrakt
, ,
 
Vol 34, No 8 (1986) Do naszych czytelników Abstrakt
. .
 
Vol 16, No 2 (1968) Do Rady Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (list prezesa Centralnego Urzędu Geologii doc. M. Mrozowskiego) Abstrakt
, ,
 
Vol 26, No 4 (1978) Do Wydawnictw Geologicznych Abstrakt
Z. Dembowski
 
Vol 24, No 9 (1976) "Dobowe" iły warwowe w Jeleniej Górze Abstrakt   PDF
Alfred Jahn
 
Vol 51, No 6 (2003) Dodatnie anomalie izotopów promieniotwórczych 238U, 232Th i 40K w strefie paleozoicznego uskoku mójczańskiego w Górach Świętokrzyskich - Abstrakt   PDF
Bolesław J. Kowalski, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 9, No 7 (1961) Dogodny sposób przedstawiania wartości liczbowych na mapach hydrogeologicznych Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 32, No 10 (1984) Dokąd zmierza współczesna geotektonika? Abstrakt   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 41, No 3 (1993) Doktorat H.C. UMCS Anieli Chałubińskiej Abstrakt
K. Harasimiuk, Z. Wójcik
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Dokumentacja geologiczna a gospodarka złożem kopaliny użytecznej Abstrakt
Antoni Białaczewski
 
Vol 37, No 12 (1989) Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego ze wspomaganiem komputerowym (na przykładzie Abstrakt   PDF
Zbigniew Kokesz, Maria Dolik, Jan Rolewicz
 
Vol 46, No 5 (1998) Dokumentacja mierniczo-geologiczna i ewidencja zasobów Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 25, No 2 (1977) Dokumentacje kompleksowe surowców skalnych – nowym elementem prac geologicznych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 3, No 9 (1955) Dokumentacyjne roboty ziemne i projekt norm Abstrakt   PDF
Zofia Buczek
 
Vol 43, No 6 (1995) Dokumentacyjne stanowiska geologiczne Karpat i ich ochrona Abstrakt
Danuta Poprawa, Wojciech Rączkowski, Paweł Marciniec
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Dokumentowanie geologiczne złóż węgla kamiennego a problemy związane z gospodarką zasobami i projektowaniem górniczym Abstrakt
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 12, No 3 (1964) Dokumentowanie oraz kierunki poszukiwań złóż surowców mineralnych tematem konferencji naukowo-technicznej w Katowicach Abstrakt
Jan Kostecki
 
Vol 27, No 2 (1979) Dokumentowanie otworów studziennych w Libii Abstrakt
Paweł Łoniewski, Marek Załuski
 
Vol 44, No 6 (1996) Dokumentowanie wyników badań geologicznych Abstrakt
Aleksander Lipiński
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Dokumentowanie złóż w warunkach gospodarki rynkowej Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 2, No 8 (1954) DOKŁADNOŚĆ ANALIZY CHEMICZNEJ KRZEMIANÓW Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 17, No 9 (1969) Dokładność map geologiczno-inżynierskich w zależności od skali i ilości punktów dokumentacyjnych Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 36, No 12 (1988) Dolina dolnej Wisły – wyniki datowań TL w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego Abstrakt
Stanisław Fedorowicz
 
Vol 23, No 9 (1975) Dolnokambryjskie iłowce ,okolic Klimontowa jako surowiec ceramiczny Abstrakt   PDF
Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 9, No 5 (1961) Dolnokarbońskie konkrecje fosforytowe z Zarębów koło Łagowa Abstrakt
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Dolnokredowa brekcja wapienna w autochtonicznej serii wierchowej w Tatrach Zachodnich Abstrakt   PDF
Alina Staniszewska, Tomasz Ciborowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Dolnokredowe osady żelaziste rejonu kujawskiego Abstrakt   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 3, No 7 (1955) Dolnośląska stacja terenowa Instytutu Geologicznego w okresie dziesięciolecia Abstrakt
Jerzy Jerzmański, Leszek Sawicki
 
Vol 47, No 8 (1999) Dolnośląskie masywy granitoidowe jako potencjalne składowisko odpadów promieniotwórczych Abstrakt   PDF
Marek W. Lorenc
 
Vol 24, No 9 (1976) Dolnośląskie występowania ametystu na tle znanych złóż światowych Abstrakt   PDF
Grażyna Kryza, Ryszard Kryza
 
Vol 34, No 7 (1986) Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa) Abstrakt
Danuta Kuhn
 
Vol 38, No 3 (1990) Dolomit główny w rejonie Bielica - Czarne na tle paleogeografii Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 17, No 3 (1969) Dolomit ołdrzychowicki jako surowiec do produkcji mączek dla przemysłu szkolarskiego Abstrakt   PDF
Eugeniusz Grzelak, Henryk Kukla
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity epigenetyczne w utworach górnojurajskich monokliny śląsko-krakowskiej Abstrakt   PDF
Ewa Górecka, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity komórkowe triasu wierchowego Tatr polskich Abstrakt   PDF
Jacek Robert Kasiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomity mikrytowe dolnego wapienia muszlowego z otoczenia złóż Zn -Pb z kopalni "Olkusz" i "Bolesław" Abstrakt   PDF
Anna Krzyczkowska-Everest
 
Vol 10, No 10 (1962) Dolomity środkowodewońskie w Winnej k. Łagowa Abstrakt   PDF
Teresa Uberna
 
Vol 41, No 5 (1993) Dolomity triasowe w ochronie lasów Abstrakt
Leon Łukwiński, Marek Narkiewicz
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityczność formacji węglanowych regionu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Stefan Śliwiński
 
Vol 29, No 10 (1981) Dolomityzacja skał węglanowych Ca1 w rejonie kopalni rudy miedzi Abstrakt   PDF
Piotr Kijewski
 
Vol 30, No 11 (1982) Dolomityzacja w wapieniach oksfordu okolic Barcina (Kujawy) Abstrakt   PDF
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 16, No 6 (1968) Dopływ wody do studni w świetle liczby Reynoldsa Abstrakt   PDF
Alfred Kępińslki
 
Vol 41, No 5 (1993) Dorobek badań neotektonicznych w Polsce w latach 1970 -1990: próba podsumowania Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 8, No 11 (1960) Dorobek naukowy XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstrakt
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 18, No 2 (1970) Dorobek Polsko-Radzieckiego Sympozjum poświęconego historii nauk geologicznych Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
1001 - 1250 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>