Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 42, No 6 (1994) Zeolity karpackie - nowy przyszłościowy surowiec mineralny Abstract
Ryszard Podstolski
 
Vol 50, No 10/1 (2002) Zespół skamieniałości a biocenoza - reprezentatywność zapisu paleontologicznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 3 (2003) Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — dyskusja Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Zespół skamieniałości a biocenoza — reprezentatywność zapisu paleontologicznego — odpowiedź Abstract   PDF (Polish)
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 45, No 12 (1997) Zespół skamieniałości z karbońskich sferosyderytów (westfal A) NE części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Krawczyński, Paweł Filipiak, Michał Gwoździewicz
 
Vol 50, No 12 (2002) Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Kętrzyn IG 1 (NE Polska) Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Modliński, Jaak Ntlvak, Bronisław Szymański
 
Vol 50, No 1 (2002) Zespoły Chitinozoa serii ordowickiej otworu Proniewicze IG 1 (NE Polska) Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Modliński, Jaak Nőlvak, Bronisław Szymański
 
Vol 47, No 4 (1999) Zespoły konodontów jako wskaźników zmian klimatu podczas późnoordowickiej epoki lodowej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Dzik
 
Vol 41, No 8 (1993) Zespoły minerałów tlenkowych i ich znaczenie w odczytaniu genezy skał masywu suwalskiego Abstract
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 48, No 5 (2000) Zespoły organizmów w kompleksie rafowym wapienia cechsztyńskiego (Ca1) na wyniesieniu wolsztyńskim Abstract   PDF (Polish)
Paweł Raczyński
 
Vol 65, No 1 (2017) Zespoły plejstoceńskiej fauny (zbiory Muzeum Geologicznego PIG-PIB) w ujęciu stratygraficznym, geologicznym i tafonomicznym Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Kamilla Pawłowska, Marcin Żarski, Jan Urban
 
Vol 41, No 6 (1993) Zestaw geologicznych i tematycznych map zasobów naturalnych jako zadanie Czeskiego Instytutu Geologicznego Abstract
Mojmir Opletal
 
Vol 27, No 2 (1979) Zestawienie międzynarodowych akronimów geologicznych Abstract
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 20, No 2 (1972) Zginanie jako metoda oceny wytrzymałości gruntów litych i spoistych zwartych Abstract   PDF (Polish)
Lech Wysokiński
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Zharmonizowanie klasyfikacji gruntów spoistych według norm PN-EN ISO 14688:2006 i PN-86/B-02480 Abstract   PDF (Polish)
Marek Tarnawski
 
Vol 56, No 2 (2008) Zielone laury dla zasłużonych dla ochrony środowiska Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 41, No 3 (1993) "Zielone Płuca" - poparcie dla koncepcji międzynarodowego kompleksowego monitoringu Abstract
Vytautas Jodkazis, Algirdas Klimas
 
Vol 46, No 6 (1998) Ziemia - nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 11, No 1 (1963) Ziemia krzemionkowa w woj. lubelskim Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Tarnas
 
Vol 23, No 9 (1975) Ziemia krzemionkowa z Piotrowic jako surowiec dla przemysłu pestycydowego i jej uszlachetnianie Abstract
Stefan Mosiński, Tadeusz Wiśniewski
 
Vol 55, No 3 (2007) Ziemie polskie w czwartorzędzie, zarys morfogenezy J.E. Mojskiego —a datowania osadów polodowcowych Niziny Północnopodlaskiej Abstract   PDF
Henryk Banaszuk
 
Vol 48, No 5 (2000) Zintegrowana interpretacja sejsmiki 3D i danych otworowych kluczem w wydzielaniu pułapek węglowodorów w utworach dolomitu głównego w polskim basenie permskim (na przykładzie rejonu Gorzowa) Abstract   PDF (Polish)
Wiesława Górska, Maciej Górski, Małgorzata Trela
 
Vol 41, No 9 (1993) Zintegrowane metody w badaniach poszukiwawczych 17 - 20.04. 1993 Abstract
Krzysztof Lasoń
 
Vol 57, No 2 (2009) Zintegrowany System Informacji Przestrzennej o Środowisku (SIPoŚ) Abstract   PDF
Łukasz Nowacki, Jacek Chełmiński, Jacek Kocyła, Ewa Szynkaruk, Maciej Tomaszczyk
 
Vol 64, No 6 (2016) Zintegrowany system monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 54, No 10 (2006) Zjawiska geodynamiczne w Karpatach Abstract   PDF
Piotr Nescieruk, Wojciech Rączkowski, Antoni Wójcik
 
Vol 11, No 2 (1963) Zjawiska krasowe na obszarze Tarnowskie Góry-Radzionków Abstract
Jerzy Gers
 
Vol 10, No 12 (1962) Zjawiska krasowe w dolomitach środkowodewońskich okolic Winnej koło Łagowa Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna
 
Vol 64, No 9 (2016) Zjawiska krasowe w skałach metamorficznych w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie): aktualny stan badań oraz znaczenie dla poznania ewolucji Sudetów w późnym kenozoiku Abstract   PDF (Polish)
Artur Sobczyk, Marek Kasprzak, Adrian Marciszak, Krzysztof Stefaniak
 
Vol 10, No 9 (1962) Zjawiska krasowe w utworach paleozoicznych w okolicy Łagowa Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Walczowski
 
Vol 23, No 4 (1975) Zjawiska osuwisk w Brzegu n. Odrą Abstract   PDF (Polish)
Henryk Życzyński
 
Vol 16, No 3 (1968) Zjawiska sedymentacji i zaburzenia późniejsze w glinie zwałowej okolic Żyrardowa i Mszczonowa Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 29, No 5 (1981) Zjawiska sejsmiczne w rejonie kopalni węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Sławomir J. Gibowicz, Jerzy Głazek, Lech Wysokiński
 
Vol 9, No 11 (1961) Zjawiska suffozjii i rozmywania gruntów lessowych w Kłodzku jako przyczyna katastrof budowlanych Abstract
Adrzej Kühn
 
Vol 41, No 4 (1993) Zjawisko cementacji kalcytowej osadów fluwioglacjalnych w Starym Puszczykowie k. Poznania Abstract
Julita Biernacka
 
Vol 36, No 11 (1988) Zjawisko wyporu podłoża na zwałowisku nadkładu kopalni odkrywkowej „Machów" Abstract
Eugeniusz Kielek
 
Vol 57, No 7 (2009) Zjawisko „zachowania w ukryciu” skamieniałości—przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski Abstract   PDF
Michał Rakociński
 
Vol 41, No 8 (1993) Zjazd absolwentów Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract
Zarząd Koła Geologii UW ,
 
Vol 43, No 8 (1995) Zjazd absolwentów Wydziału Geologii UW rocznika 1965, Bocheniec, 26-28.05.1995 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 46, No 7 (1998) Zjazd geologów Uniwersytetu Wrocławskiego rocznika 1978 Abstract
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 28, No 4 (1980) Zjazd i konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zorganizowane z okazji l0-lecia działalności Towarzystwa Abstract
Andrzej Manecki, Witold Żabiński
 
Vol 44, No 4 (1996) Zjazd Litewskiego Towarzystwa Geologicznego - Wilno, Litwa, 10.11.1995 Abstract
Wojciech Narębski
 
Vol 14, No 4 (1966) Zjazd mikropaleontologów europejskich w Polsce Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 3 (1953) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
, .
 
Vol 46, No 1 (1998) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Zakopane, 02 - 04.10.1997 Abstract
Jerzy Lefeld, Andrzej Gaździcki
 
Vol 41, No 2 (1993) Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 17 -19 września 1992 r. Abstract
N. Oszczypko
 
Vol 44, No 1 (1996) Zjazd Sekcji Tektonicznej PTG w Sudetach, Mysłów, 21-23.06.1995 Abstract
Andrzej Markiewicz
 
Vol 54, No 6 (2006) Zjazdy naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego w regionie świętokrzyskim Abstract   PDF
Marta Szunke, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 19, No 7 (1971) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 1, No 6 (1953) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
, ,
 
Vol 1, No 5 (1953) Zjazdy Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 16, No 1 (1968) Zlepieńce miedzianogórskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Zlepieńce paleozoiczne w Batowicach koro Krakowa Abstract
S. Cebulak
 
Vol 4, No 3 (1956) Zlepieńce z Chudej Turni i ich znaczenie dla paleogeografii triasu tatrzańskiego Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 5, No 4 (1957) Zlepieniec dewoński z wierceniu w Łapczycy Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 4, No 12 (1956) Zlepieniec koperszadzki, jego geneza i wiek Abstract   PDF (Polish)
Edward Passendorfer, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 17, No 12 (1969) Zlepieniec "myślachowicki" w Dębniku Abstract
Wiktor Zajączkowski
 
Vol 17, No 3 (1969) Zlepieniec zygmuntowski, czy brekcja? Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 48, No 10 (2000) Zlewisko, zlewnia, dorzecze Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 55, No 5 (2007) Z.M. MIGASZEWSKI & A. GAŁUSZKA — Podstawy geochemii środowiska. Abstract   PDF
Franciszek Czechowski
 
Vol 49, No 11 (2001) Zmęczenie wytrzymałościowe zwietrzelin - a ich pyłowe pokrywy Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 35, No 6 (1987) Zmetamorfizowany kompleks diabazowe-osadowy z Wojcieszowa Dolnego - przejaw wczesnego riftingu w dolnym paleozoiku Gór Kaczawskich Abstract
Ryszard Kryza, Andrzej Muszyński
 
Vol 51, No 11 (2003) Zmiana jakości wód Jeziora Brdowskiego w latach 1997–2001 Abstract   PDF (Polish)
Józef Szoszkiewicz, Ryszard Staniszewski, Marian Tomoń
 
Vol 29, No 8 (1981) Zmiana listy minerałów w okresie 1962-1980 Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 21, No 6 (1973) Zmiana parametrów fizyczno-mechanicznych iłów nadkładu złoża siarki wywołana działaniem wód technologicznych podczas otworowej eksploatacji Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Stein, Aleksander Stopiński
 
Vol 4, No 7 (1956) Zmiana przepisów o ustalaniu zasobów złóż kopalin Abstract
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 3, No 6 (1955) Zmiana statutu centralnego urzędu geologii Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 40, No 10 (1992) Zmiana warunków depozycji w schyłkowym plejstocenie na obszarach ostatniego zlodowacenia w północnej Polsce Abstract
Stefan Kozarski
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany chemizmu wód fali wezbraniowej małego cieku Abstract   PDF
Ludmiła Rossa, Michał Fic
 
Vol 34, No 12 (1986) Zmiany chemizmu wód leczniczych Szczawnicy na przykładzie źródła „Magdalena" Abstract
Grzegorz Barczyk
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany chemizmu wód podziemnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006-2015 Abstract   PDF (Polish)
Izabela Jamorska, Arkadiusz Krawiec
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany chemizmu wód powierzchniowych w strefie rolniczego wykorzystania gnojowicy Abstract   PDF
Józef Borowiec, Julian Gajda, Anna Iwona Mikosz
 
Vol 69, No 12 (2021) Zmiany ciśnienia porowego w warunkach stałego wzrostu obciążenia i ich wpływ na konsolidację CL na przykładzie wybranych gruntów spoistych centralnej Polski Abstract   PDF
Piotr Stajszczak, Paweł Dobak
 
Vol 47, No 1 (1999) Zmiany czasowe siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi w SE Polsce Abstract   PDF (Polish)
Czesław Królikowski, Andrzej Sas-Uhrynowski
 
Vol 34, No 9 (1986) Zmiany diagenetyczne w osadach saksonu środkowej części monokliny przedsudeckiej i ich wpływ na własności zbiornikowe Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Wanda Rydzewska
 
Vol 47, No 2 (1999) Zmiany dotyczące organów administracji geologicznej w związku z reformą ustrojową państwa Abstract
Andrzej Skoczylas
 
Vol 35, No 1 (1987) Zmiany gęstości w spągu trzeciorzędu i ich wpływ na możliwości poszukiwań złóż węgla brunatnego metodami geofizycznymi Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Twarogowski
 
Vol 52, No 11 (2004) Zmiany i tendencje w gospodarce wodami podziemnymi na Dolnym Śląsku na przykładzie zlewni Bystrzycy Abstract   PDF
Sebastian Buczyński, Stanisław Staśko
 
Vol 64, No 1 (2016) Zmiany klimatu w holocenie Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marks
 
Vol 64, No 1 (2016) Zmiany klimatu w plejstocenie w oewietle danych palinologicznych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Granoszewski, Hanna Winter
 
Vol 40, No 9 (1992) Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery Abstract
Czesław Królikowski, Józef Stajniak
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmiany klimatyczne w dziejach Ziemi Abstract
J. Gawin
 
Vol 49, No 4 (2001) Zmiany kontaktowe i hydrotermalne w obrzeżeniu intruzji andezytowej Jarmuty w Małych Pieninach Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Szeliga, Marek Michalik
 
Vol 25, No 1 (1977) Zmiany miąższości utworów permu i triasu w obrazie rejestracji geofizycznych w wybranych strefach basenu permskiego i ich wpływ na akumulację węglowodorów (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tarnowski
 
Vol 61, No 1 (2013) Zmiany mikrostrukturalne past gruntowych pod wpływem ciśnienia ssania Abstract   PDF (Polish)
Emilia Wójcik, Jerzy Trzciński, Katarzyna Łądkiewicz
 
Vol 66, No 7 (2018) Zmiany mikrostrukturalne w płytach skał magmowych poddanych termicznej obróbce metodą płomieniowania Abstract   PDF (Polish)
Marek Rembiś, Andrzej Dubiniewicz
 
Vol 18, No 5 (1970) Zmiany na liście minerałów dokonane w 1967 r. Abstract
, ,
 
Vol 68, No 11 (2020) Zmiany na rynku srebra Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 70, No 10 (2022) Zmiany natężenia przepływu w rzece Sztole (rejon olkuski) w warunkach drenażu górniczego Abstract   PDF
Damian Cień, Jacek Motyka, Kajetan d'Obyrn
 
Vol 24, No 5 (1976) Zmiany niektórych ocen hydrogeologicznych skał zwięzłych z głębokością Abstract   PDF (Polish)
Antoni Kleczkowski, Jacek Motyka, Zbigniew Wilk, Stanisław Witczak
 
Vol 52, No 11 (2004) Zmiany obciążenia wód Odry zanieczyszczeniami z przemysłu rolno-spożywczego do roku 2007 Abstract   PDF
Anna Janeczko-Mazur
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany obciążenia wód środkowej Odry zanieczyszczeniami w latach 2000–2004 Abstract   PDF
Anna Janeczko-Mazur, Zofia Lasota-Angełow, Maurycy Nowosielski
 
Vol 3, No 5 (1955) ZMIANY OPERATYWNE W ROCZNYCH PLANACH GEOLOGII Abstract
ANDRZEJ STOGA
 
Vol 46, No 7 (1997) Zmiany organizacyjne pionu geologicznego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 11, No 1 (1963) Zmiany organizacyjne w Instytucie Geologicznym Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 46, No 5 (1998) Zmiany paleośrodowiska, jako wynik wzajemnego oddziaływania wydarzeń tektonicznych i oscylacji poziomu morza w basenie wschodniosłowackim Abstract   PDF (Polish)
Michal Kovac, Adriena Zlinska
 
Vol 52, No 11 (2004) Zmiany poziomu wody Odry w holocenie i ich znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej Abstract   PDF
Fritz Brose
 
Vol 55, No 4 (2007) Zmiany poziomu wody w eemskich jeziorach i torfowiskach północnego Podlasia Abstract   PDF
Mirosława Kupryjanowicz
 
Vol 50, No 8 (2002) Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych na obszarze Pradoliny Kaszubskiej Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 53, No 4 (2005) Zmiany regionalnego pola siły ciężkości w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 2002–2003 Abstract   PDF
Andrzej Kotyrba, Andrzej Balicki, Łukasz Kortas
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany reżimu wydajności i potencjału zasobności źródeł – implikacje do ich klasyfikacji Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Buczyński
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany składu chemicznego rzeki w ciągu roku na przykładzie rzeki Dłubni Abstract   PDF
Paweł Kramarz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany składu chemicznego wód podziemnych na obszarach sandrowych na przykładzie rejonu Borów Tucholskich Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka
 
Vol 70, No 12 (2022) Zmiany składu chemicznego wód podziemnych w węglanowych utworach triasu opolskiego na podstawie badań wybranych źródeł Abstract   PDF
Stanisław Staśko, Marta Trałka, Marek Błachowicz
 
Vol 21, No 3 (1973) Zmiany składu fizyko-chemicznego wód z utworów oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Łodziński
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmiany stanów i temperatury wód podziemnych w wybranych zlewniach Karkonoszy Abstract   PDF (Polish)
Michał Rysiukiewicz, Henryk Marszałek
 
Vol 46, No 4 (1998) Zmiany stężeń radonu w podziemnych wodach leczniczych Świeradowa Zdroju (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 51, No 11 (2003) Zmiany stężeń siarczanów w wodach antropogenicznych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej T. Jankowski, Tadeusz Molenda, Mariusz Rzętała
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zmiany stężenia jonu chlorkowego w Wiśle w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Jacek Motyka, Kamil Juśko, Agata Kasprzak
 
Vol 57, No 8 (2009) Zmiany strumienia cieplnego Europy w skali regionalnej i głębokościowej i ich wpływ na szacowanie zasobów energii geotermicznej głębokich zamkniętych systemów typu EGS (Enhanced Geothermal Systems) Abstract   PDF
Jacek Majorowicz, Stanisław Wybraniec
 
Vol 55, No 3 (2007) Zmiany tekstury osadów wodnolodowcowych i lodowcowych w wyniku spłukiwania na przykładzie Pojezierza Suwalskiego Abstract   PDF
Agnieszka Goc, Ewa Smolska
 
Vol 46, No 3 (1998) Zmiany w chemiczno-strukturalnej klasyfikacji minerałów Abstract
Krystyna Klimas
 
Vol 35, No 1 (1987) Zmiany w korytach Czarnego Dunajca i Białki wywołane eksploatacją kruszywa Abstract
Józef Dudziak
 
Vol 59, No 12 (2011) Zmiany w Przeglądzie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 54, No 8 (2006) Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 55, No 1 (2007) Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 55, No 10 (2007) Zmiany w redakcji Przeglądu Geologicznego Prof. UŚ, dr hab. JERZY ŻABA Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 32, No 1 (1984) Zmiany warunków hydrodynamicznych w kompleksie utworów podczwartorzędowych lubińska-głogowskiego obszaru miedzionośnego Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska
 
Vol 68, No 4 (2020) Zmiany warunków wodnych wskutek działalności górniczej w rejonie Gałęzice–Bolechowice–Borków w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Jan Prażak, Joanna Bruczyńska, Dorota Kaczor-Kurzawa, Tomasz Młyńczak
 
Vol 53, No 11 (2005) Zmiany wybranych wskaźników w wodach podziemnych w warunkach intensywnej eksploatacji i po jej zakończeniu na obszarze GZWP 332 Abstract   PDF
Joanna Karlikowska
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmiany wydajności monitorowanych źródeł w Pienińskim Parku Narodowym w latach 2003–2014 (pieniński pas skałkowy) Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Humnicki
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmiany wydajności wypływów wód podziemnych młodoglacjalnego obszaru morenowego na Pojezierzu Kaszubskim Abstract   PDF (Polish)
Beata Jaworska-Szulc, Małgorzata Pruszkowska-Caceres, Maria Przewłócka
 
Vol 61, No 5 (2013) Zmiany wytrzymałości w warunkach krystalizacji soli oraz oddziaływania dwutlenku siarki w wybranych makroporowatych skałach węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bobrowska
 
Vol 69, No 1 (2021) Zmiany właściwości filtracyjnych mieszanki gruntowej ił-piasek na skutek zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi w aspekcie mineralnych barier izolacyjnych Abstract   PDF
Piotr Stajszczak
 
Vol 69, No 12 (2021) Zmiany właściwości gruntu w strefie aktywnej pęcznienia Abstract   PDF
Małgorzata Wszędyrówny-Nast, Wojciech Tymiński
 
Vol 68, No 11 (2020) Zmiany właściwości konsolidacyjnych, filtracyjnych i mikrostrukturalnych glin lodowcowych w przebiegu badań konsolidacji z ciągłym wzrostem obciążenia Abstract   PDF
Piotr Stajszczak, Paweł Dobak, Katarzyna Gendek
 
Vol 41, No 3 (1993) Zmiany zawartosci Cd, Cr, Pb, Zn w aluwiach wybranych rzek Polski - monitoring geochemiczny osadów wodnych Polski 1990-1992 Abstract
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 40, No 10 (1992) Zmiany zespołów mięczaków w okresie 18 000 - 8000 lat BP na obszarze południowej Polski Abstract
Stefan Witold Alexandrowicz, Witold Paweł Alexandrowicz
 
Vol 38, No 2 (1990) Zmiany zespołów otwornicowych w kredzie piszącej (kampan/mastrycht) Mielniką nad Bugiem jako przejaw wahań głębokości zbiornika Abstract   PDF (Polish)
Danuta Olszewska
 
Vol 54, No 1 (2006) Zmiany żyzności trofii w ekosystemach miękkowodnych jezior Abstract   PDF
Krystyna Milecka, Bożena Bogaczewicz-Adamczak
 
Vol 51, No 9 (2003) Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowa Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuśmierek, Roman Semyrka
 
Vol 48, No 11 (2000) Zmienność chemizmu i wydajności wybranych wycieków poziomu II wyższego i II niższego Kopalni Soli Wieliczka Abstract   PDF (Polish)
Bogumiła Winid, Jerzy Przybyło, Jadwiga Stecka
 
Vol 26, No 12 (1978) Zmienność chemizmu węglanów poziomu dolomite głównego (Ca2) w NW Polsce Abstract
Aleksander Protas
 
Vol 51, No 4 (2003) Zmienność chemizmu wód podziemnych na obszarze Łodzi 327–336. Abstract   PDF (Polish)
Maciej Ziułkiewicz
 
Vol 41, No 2 (1993) Zmienność chemizmu wód podziemnych w utworach czwartorzędowych rejonu złoża siarki Jeziórko Abstract
Jan Malinowski, Marian Perek
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność czasowa stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych w wybranych wodach leczniczych Karpat polskich Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Dinh Chau, Lucyna Rajchel, Nowak Jakub
 
Vol 67, No 3 (2019) Zmienność dolnocechsztyńskiej mineralizacji kruszcowej w sąsiedztwie stref uskokowych w złożu miedziowo-srebrowym Radwanice–Gaworzyce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Chmielewski, Andrzej Głuszyński, Sławomir Oszczepalski, Artur Kuczak
 
Vol 57, No 4 (2009) Zmienność fraktalnej struktury przestrzeni porowej w dolnokredowych piaskowcach węglowieckich jednostki podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) Abstract   PDF
Grażyna Stańczak
 
Vol 13, No 6 (1965) Zmienność i rozpoznanie złoża siarki Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Jan Niemczyk
 
Vol 27, No 9 (1979) Zmienność jodu i bromu w wodach podziemnych paleozoiku wybranych regionów CSRS d. PRL Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Miroslav Michalicek
 
Vol 44, No 9 (1996) Zmienność koncentracji radonu w powietrzu Jaskini Leszek Lindner, Antoni Nowakowski Niedźwiedziej w Kletnie (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Andrzej Przylibski
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmienność mineralizacji cynku w pionowym profilu dolomitów kruszconośnych w złożu rud cynku i ołowiu "Pomorzany" Abstract   PDF (Polish)
Jan Gładysz
 
Vol 26, No 7 (1978) Zmienność mineralizacji miedziowej w profilu złoża w Polkowicach Abstract   PDF (Polish)
Marta Górecka, Marek Nieć
 
Vol 25, No 11 (1977) Zmienność mineralizacji w profilu dolomitów kruszconośnych w kopalni "Bolesław" Abstract   PDF (Polish)
Renata Blajda, Marek Nieć, Bohdan Niedzielski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmienność mineralizacji wód dopływających z poziomu wapienia podstawowego do wyrobisk górniczych kopalni Rudna KGHM Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa, Anna Chudy, Stanisław Ślusarczyk
 
Vol 48, No 12 (2000) Zmienność mineralizacji wód górnokredowych Gorzanowa Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność parametrów chemicznych i izotopowych wody z odwiertu Franciszek w Wysowej-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Paulina Dembska-Sięka, Lucyna Rajchel, Zbigniew Gorczyca
 
Vol 10, No 7 (1962) Zmienność parametrów chemicznych w zależności od stopnia poznania złoża na przykładzie wapieni dewońskich “Kowala Posłowice” Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Czajor
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność parametrów eksploatacyjnych i fizykochemicznych wód leczniczych ujęcia Zubrzyk w warunkach współoddziaływania otworów Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz
 
Vol 69, No 12 (2021) Zmienność parametrów fizykochemicznych torfów w strefie przypowierzchniowej torfowiska w dolinie Strugi Wodnej (Wysoczyzna Lubartowska) Abstract   PDF
Paweł Rydelek
 
Vol 35, No 2 (1987) Zmienność parametrów geotechnicznych w warunkach budowy metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska, Paweł Dobak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmienność parametrów izotopowych i chemicznych w wybranych wodach mineralnych Piwnicznej-Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Agnieszka Felter
 
Vol 53, No 4 (2005) Zmienność petrologiczna osadów jury górnej i kredy dolnej w bruździe śródpolskiej Abstract   PDF
Małgorzata Połońska, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 38, No 10 (1990) Zmienność podatności magnetycznej w polskich lessach i utworach lessopodobnych i jej zastosowanie w badaniach stratygraficznych tych utworów Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 19, No 11 (1971) Zmienność poziomu gruntów w praktyce inżyniersko-geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Kowalski
 
Vol 50, No 2 (2002) Zmienność skażenia cezem-137 środowiska Polski południowo-wschodniej - badania w małej skali Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Zgłobicki
 
Vol 65, No 7 (2017) Zmienność składu chemicznego kwaśnych wód spływu powierzchniowego z czynnej hałdy odpadów górniczych reprezentujących osady krakowskiej serii piaskowcowej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Bauerek, Małgorzata Bebek, Robert Frączek, Krzysztof Paw, Witold Kasperkiewicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Zmienność składu chemicznego wód podziemnych zlewni Ścinawki (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Linda Chudzik, Tomasz Kotowski
 
Vol 51, No 6 (2003) Zmienność składu chemicznego wód siarczkowych polskich Karpat Abstract   PDF (Polish)
Andrzej J. Krawczyk, Lucyna Rajchel
 
Vol 54, No 11 (2006) Zmienność składu fazy gazowej składowiska odpadów komunalnych w Otwocku Abstract   PDF
Dorota Porowska, Tomasz Gruszczyński
 
Vol 21, No 5 (1973) Zmienność składu izotopowego H2S w obecności złóż gazu ziemnego Abstract   PDF (Polish)
S. Hałas, J. Lis, J . Szaran, W. Żuk
 
Vol 34, No 3 (1986) Zmienność składu izotopowego węgla rozpuszczonego w wodach węglanowych Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
P. Staniaszek, A. Trembaczowski, J. Lis, J. Szaran, S. Hałas
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność stężeń gazów w powietrzu strefy aeracji środowiska naturalnego i przekształconego rolniczo Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Zmienność wieloletnia i sezonowa występowania minimalnych stanów wód podziemnych na wybranym obszarze nizinnym Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Kowalczyk, Izabela Stępińska-Drygała, Piotr Wesołowski
 
Vol 57, No 9 (2009) Zmienność wskaźników deformacji powierzchni terenuvWieliczki Abstract   PDF
Jadwiga Maciaszek, Jacek Szewczyk
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność współczynnika filtracji w strefie hyporeicznej w świetle badań laboratoryjnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak, Anna Szczucińska, Mariusz Kaczmarek
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Zmienność wybranych parametrów fizykochemicznych wód leczniczych Szczawna-Zdroju (Sudety) Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kiełczawa, Elżbieta Liber-Makowska
 
Vol 38, No 1 (1990) Zmienność wydatku jednostkowego drenów w czasie badawczej eksploatacji ujęcia drenażowego Reda - Pieleszewo Abstract
Barbara Janik, Agata Młyńczak, Marcin Stelmach
 
Vol 39, No 3 (1991) Zmienność właściwości fizycznych iłów glacilimnicznych z Jastrzębiej Góry Abstract
Robert Czajka
 
Vol 50, No 3 (2002) Zmienność właściwości wytrzymałościowych w profilu pionowym skał osadowych platformy wschodnioeuropejskiej w dolinie Dniestru Abstract   PDF (Polish)
Joanna Pinińska, Petro Wołoszyn, Paweł Łukaszewski, Paweł Płatek
 
Vol 16, No 8 (1968) Zmienność żwirowisk rzecznych na przykładzie kilku dokumentowanych złóż Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał
 
Vol 34, No 8 (1986) Zmierzch czy trudny poród? Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Wiszniewski
 
Vol 61, No 9 (2013) Zmniejszenie zasięgu złóż torfu i ich retencji wodnej w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i w Bieszczadach w wyniku działalności człowieka Abstract   PDF (Polish)
Adam Łajczak
 
Vol 52, No 2 (2004) Znaczenie badań geologiczno-inżynierskich w ocenach oddziaływania na środowisko Abstract
Andrzej Drągowski
 
Vol 50, No 9 (2002) Znaczenie analizy faun amonitowych dla rekonstrukcji basenów sedymentacyjnych oksfordu i kimerydu środkowej Europy Abstract   PDF (Polish)
Bronisław A. Matyja, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 11, No 7 (1963) Znaczenie aptychów dla stratygrafii Pienińskiego Pasa Skałkowego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Mateusz Gąsiorowski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Znaczenie badań geologicznych dla potrzeb ochrony środowiska Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 4, No 2 (1956) Znaczenie badań magnetycznych dla poszukiwań skał magmowych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 57, No 8 (2009) Znaczenie badań podhalańskiego systemu geotermalnego dla eksploatacji wód geotermalnych Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Znaczenie badań tektonicznych w kopalniach głębinowych Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Salski
 
Vol 51, No 3 (2003) Znaczenie biogeograficzne kambryjskich ramienionogów Polski - Abstract   PDF (Polish)
Bronisława Jędryka-Fuglewicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Znaczenie biogeograficzne kambryjskich trylobitów z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Anna Żylińska
 
Vol 17, No 1 (1969) Znaczenie błędów analizy chemicznej w poszukiwaniu pierwiastków rzadkich metodami geochemicznymi Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jęczalik
 
Vol 55, No 6 (2007) Znaczenie częściowych równowag chemicznych w kształtowaniu chemizmu wód podziemnych w systemach krzemianowych strefy wietrzenia Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 36, No 10 (1988) Znaczenie deformacji porozdzielanej w analizie strukturalnej Abstract
Zbigniew Cymerman
 
Vol 11, No 2 (1963) Znaczenie działalności prof. St. Doktorowicza-Hrebnickiego dla górnictwa Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 18, No 12 (1970) Znaczenie ekonomiczne badań geologicznych na Dolnym Śląsku Abstract
Kazimierz Fall
 
Vol 43, No 4 (1995) Znaczenie fauny mięczaków ze stanowisk Ortel Królewski i Rossosz dla stratygrafii czwartorzędu na Podlasiu Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Albrycht, Irena Agnieszka Pidek, Sylwester Skompski
 
Vol 48, No 6 (2000) Znaczenie geodynamicznych map strefy brzegowej Morza Bałtyckiego w celu zagospodarowania przestrzennego Abstract
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Joanna Zachowicz
 
Vol 33, No 9 (1985) Znaczenie gospodarcze surowców mineralnych odkrytych i rozpoznanych w 40-leciu Polski Ludowej Abstract
Roman Osika
 
Vol 14, No 1 (1966) Znaczenie gospodarcze złóż rud cynku i ołowiu oraz perspektywy zwiększenia bazy rud tych metali Abstract
Franciszek Ekiert
 
Vol 1, No 1 (1953) Znaczenie gospodarczo-technicznej pomocy radzieckiej dla budowy fundamentów socjalizmu w Polsce Abstract   PDF
Stefan Jędrychowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Znaczenie i działalność Wydawnictw Geologicznych w okresie 20 lat Abstract
Edward Passendorfer
 
Vol 17, No 11 (1969) Znaczenie i metody geotermometrii i geobarometrii w badaniach złóż endogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 35, No 6 (1987) Znaczenie karbonu dolnego Gór Kaczawskich dla budowy i rozwoju Sudetów Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 28, No 4 (1980) Znaczenie konodontów dla biostratygrafii wapieni stromatopoidowo-koralowcowych dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 26, No 1 (1978) Znaczenie kryteriów petrograficznych dla korelacji trzeciorzędowych osadów okruchowych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 49, No 3 (2001) Znaczenie krzemieni górnojurajskich z Gór Świętokrzyskich w badaniach nad genezą skał krzemionkowych Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Zachary D. Sharp, Viorel N. Atudorei
 
Vol 45, No 11 (1997) Znaczenie Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 dla rozpoznania problemów kenozoiku północnego Mazowsza i zachodniego Podlasia Abstract   PDF (Polish)
Alicja Bałuk
 
Vol 10, No 7 (1962) Znaczenie minerałów akcesorycznych i pierwiastków rzadkich dla problemów cyklów magmatycznych Abstract   PDF (Polish)
A. I. Proskurko
 
Vol 4, No 2 (1956) Znaczenie morfologii ziarn kwarcu dla badań terenowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Morawski
 
Vol 67, No 8 (2019) Znaczenie muzeów regionalnych w krzewieniu historii i kultury regionalnej na przykładzie Muzeum Regionalnego w Bobolicach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marian Cieślak
 
Vol 14, No 1 (1966) Znaczenie odkrytej depresji oleśnicko-kępnowskiej dla prac poszukiwawczych we wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 18, No 12 (1970) Znaczenie ośrodka kształcenia geologów na Uniwersytecie Wrocławskim Abstract
Józef Oberc
 
Vol 55, No 3 (2007) Znaczenie piaszczystych osadów międzymorenowych dla badań plejstocenu Niżu Polskiego Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 11, No 3 (1963) Znaczenie podstawowych badań geologiczno-inżynierskich w Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński, Jan Malinowski
 
Vol 29, No 8 (1981) Znaczenie położenia środka ciężkości w otoczakach dla ich orientacji w osadzie Abstract   PDF (Polish)
Józef Dudziak
 
Vol 27, No 11 (1979) Znaczenie prac Dymitra Sobolewa w świetle najnowszych badań dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 54, No 5 (2006) Znaczenie przepływów hiperpyknalnych i klinoform deltowych dla interpretacji sedymentologicznych formacji z Machowa (miocen zapadliska przedkarpackiego) Abstract   PDF
Szczepan J. Porębski, Michał Warchoł
 
Vol 50, No 12 (2002) Znaczenie równoleżnikowych ruchów przesuwczych dla tektogenezy paleozoiku świętokrzyskiego Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 9, No 6 (1961) Znaczenie rozpoznania wieku tektoniki przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego Abstract
Stefan Połtowicz
 
Vol 26, No 5 (1978) Znaczenie skamieniałości w metamorfiku mezozonalnym Gór Bystrzyckich i okolic Stronia Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 9, No 11 (1961) Znaczenie soli mineralnych dla przemysłu i gospodarki narodowej Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Lewandowski
 
Vol 38, No 4 (1990) Znaczenie stratygraficzne i paleoekologiczne późnokredowych otwornic prowincji przejściowej z obszaru Polski pozakarpackiej Abstract   PDF (Polish)
Danuta Peryt
 
Vol 51, No 12 (2003) Znaczenie stratygraficzne mikroorganizmów z rodzaju Bolboforma (Protophyta, incertae sedis) w osadach miocenu środkowego zapadliska przedkarpackiego i Roztocza (Polska) Abstract   PDF (Polish)
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 1, No 1 (1953) Znaczenie stratygraficzne otwornic Abstract   PDF (Polish)
Wanda Bielecka
 
Vol 40, No 10 (1992) Znaczenie stratygraficzne zębów rekinów w górnym dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract
Michał Ginter
 
Vol 35, No 7 (1987) Znaczenie surowców ilastych w ochronie środowiska Abstract
Jerzy Niegodzisz
 
Vol 36, No 7 (1988) Znaczenie suturalnego rozłamu wgłębnego Zawiercie-Rzeszotary dla powstania i rozmieszczenia mineralizacji paleozoicznej i złóż rud Zn-Pb Abstract   PDF (Polish)
Czesław Harańczyk
 
Vol 42, No 9 (1994) Znaczenie tektoniki tensyjnej w poszukiwaniach naftowych Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 48, No 9 (2000) Znaczenie waloryzacji i ochrony obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków myśli geologiczno-górniczej dla rozwoju województwa śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Labus, Małgorzata Labus, Rafał Morga
 
Vol 68, No 2 (2020) Znaczenie warunków geologicznych i geomorfologicznych dla rozwoju i współczesnego stanu torfowisk Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Daniel Okupny, Witold Jucha
 
Vol 4, No 7 (1956) Znaczenie węgla brunatnego jako źródła paliw płynnych Abstract
Jerzy Kowalski
 
Vol 31, No 3 (1983) Znaczenie Wydawnictw Geologicznych i „Przeglądu Geologicznego" dla rozwoju nauk o Ziemi w Polsce Abstract
Andrzej Bolewski
 
Vol 22, No 5 (1974) Znaczenie wyników działalności geologicznej dla rozwoju górnictwa Abstract
Jan Mitręga
 
Vol 52, No 4 (2004) Znaczenie występowania glin lodowcowych w reperowych profilach lessowych Polski i Ukrainy Abstract   PDF
Leszek Lindner, Andrej Boguckij, Roman Chlebowski, Petro Gożik
 
Vol 16, No 2 (1968) Znaczenie zajęć terenowych w nauczaniu geologii Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 21, No 10 (1973) Znaczenie zjawisk krasowych dla rekonstrukcji paleogeograficznych i paleotektonicznych Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 57, No 8 (2009) Znaczniki środowiskowe w wodach termalnych niecki podhalańskiej Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Marek Duliński, Paweł Mochalski, Joanna Najman, Ireneusz Śliwka, Andrzej Zuber
 
Vol 66, No 6 (2018) Znaki kamieniarskie interesującym obiektem badań interdyscyplinarnych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas, Małgorzata Szczepaniak
 
Vol 9, No 11 (1961) Znakowanie geologicznych planów górniczych na przykładzie kopalni soli w Kłodawie Abstract
Józef Bąkowski, Zbigniew Werner
 
Vol 8, No 5 (1960) Znaleziska czwartorzędowych ssaków w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Kowalski
 
Vol 28, No 12 (1980) Znalezisko dolomitu w utworach albu górnego kredy górnej w rejonie Mszczonowa Abstract
Aleksandra Krassowska, Krzysztof Radlicz
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Znalezisko kości mamuta w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Znalezisko kości ssaków plejstoceńskich w Garwolinie (Nizina Mazowiecka) Abstract   PDF (Polish)
Marcin Żarski, Gwidon Jakubowski, Izabela Ploch
 
Vol 47, No 5 (1999) Znalezisko szczątków mamuta w Bielinku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Piotrowski
 
Vol 45, No 12 (1997) Zniszczenia powierzchniowe wapieni jako efekt oddziaływania procesów naturalnych i czynników antropogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Kulesa
 
Vol 43, No 6 (1995) Zofia Martini (1922-1994) Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 62, No 7 (2014) Źródła centralnej części dorzecza górnej Szreniawy – wydajność i zmiany cech fizykochemicznych w latach 2000–2011 Abstract   PDF (Polish)
Anna Banaś
 
Vol 51, No 11 (2003) Źródła okolic Łodzi — problemy ich zagrożenia i ochrony Abstract   PDF (Polish)
Piotr Moniewski
 
Vol 9, No 2 (1961) Źródła solne i geologia rejonu Kołobrzegu w świetle prac Aleksandra Humboldta Abstract   PDF (Polish)
Romuald Żyłka
 
Vol 10, No 6 (1962) Źródła termomineralne Bułgarii i ich związek z dyslokacjami tektonicznymi Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich Abstract   PDF
Bartłomiej Rzonca, Adam Kołodziej, Elżbieta Laszczak, Ewelina Mocior, Joanna Plenzler, Eliza Płaczkowska, Magdalena Rozmus, Janusz Siwek, Barbara Ścisłowicz, Sabina Wójcik, Leszek Ziółkowski
 
Vol 27, No 10 (1979) Źródła wód mineralnych Iraku Abstract
Juliusz Głodek
 
Vol 54, No 8 (2006) Żródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi Abstract   PDF
Marek Jarosiński
 
Vol 47, No 3 (1999) Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Janigacz
 
Vol 5, No 9 (1957) Źródło siarczane w Malżycach Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 14, No 7 (1966) Zrównanie abrazyjne w Kotlinie Wielkich Jezior (Zachodnia Mongolia) Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Zróżnicowane tempo erozji rzecznej w polskich Karpatach zewnętrznych: wskaźnik młodych ruchów tektonicznych? Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 37, No 2 (1989) Zróżnicowania tła hydrogeochemicznego wód podziemnych eksploatowanych na terenie środkowej i północnej Polski Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Macioszczyk
 
15001 - 15250 of 15425 Items << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>