Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 64, No 11 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Bohdan Świderski – niestrudzony badacz tektoniki Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 69, No 12 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jan Kutek – wybitny badacz jury, stratygraf, sedymentolog i tektonik Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 6 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jan Nowak – twórca pierwszej syntezy tektonicznej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 12 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jerzy Znosko – tektonik, stratygraf, odkrywca złóż Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Kazimierz Guzik – zasłużony geolog kartograf, geotechnik i tektonik Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 4 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Stanisław Sokołowski, klasyk geologii tatrzańskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 63, No 11 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Tadeusz Wiśniowski – pionier badań dziejów nauk geologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 8 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Zdzisław Pazdro – twórca polskiej szkoły hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 11 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Ślady geologii i górnictwa Sudetów oraz ich przedgórza w relacjach polskich podróżników XVIII i XIX wieku Abstract   PDF (Polish)
Aneta Marek
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Stanisław Tyski – Człowiek Instytutu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Swego (prekursora myśli aktualistycznej) nie znacie… Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Tadeusz Depciuch – pionier badań geochronologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 9 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW W poszukiwaniu najstarszej kopalni węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
 
Vol 63, No 2 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Wawrzyniec i Henryk Teisseyre’owie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 64, No 2 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Antonio Raimondiego (1824–1890) z polskimi przyrodnikami i inżynierami w Peru Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 67, No 4 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z gospodarką w okresie 20-lecia międzywojennego. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 62, No 2 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Wuzupełnieniu do działalności Profesora Józefa Zwierzyckiego (1888–1961) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 63, No 5 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Władysław Szajnocha (1858–1928) – wybitny geolog i inspirator organizacji nowoczesnej geologii na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 65, No 8 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Za kulisami sędziwego „Jubilata”. Na zbliżające się 100-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 61, No 12 (2013) Z MINIONYCH CZASÓW „Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na archiwalnych fotografiach Profesora Zdzisława Pazdry” – wystawa w Muzeum Geologicznym im. S. J. Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Barczyk, Mariusz Niechwedowicz
 
Vol 3, No 12 (1955) Z najnowszych badań stratygraficznych i paleogeograficznych Barrandu Abstract   PDF (Polish)
Bedrich Boucek
 
Vol 27, No 6 (1979) Z osobistych doświadczeń poszukiwawczych złóż złota Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 9, No 11 (1961) Z paleogeografii permu na Pomorzu Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 26, No 7 (1978) Z petrografii najstarszej soli kamiennej w LGOM Abstract   PDF (Polish)
Irena Stasik
 
Vol 41, No 1 (1993) Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Z. W.
 
Vol 49, No 1 (2001) Z prac nad międzynarodową klasyfikacją zasobów ONZ Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 40, No 11 (1992) Z prac Państwowej Rady Ochrony Środowiska- 1992.05.13. Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 14, No 9 (1966) Z prac plenum Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstract
Halina Radzikowska
 
Vol 42, No 10 (1994) Z prac Podkomisji Stratygrafii Dewonu Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 8, No 4 (1960) Z problematyki geologii czwartorzędu Mazowsza i Kujaw Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka, Józef Edward Mojski
 
Vol 15, No 1 (1967) Z problematyki marmurów włoskich i polskich Abstract
Mariusz Dembowiecki
 
Vol 2, No 3 (1954) Z PROBLEMATYKI PRZEDSIĘBIORSTW GEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO Abstract   PDF
Jerzy Pawlak
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Z problematyki stratygraficznej osadów górnojurajskich Jury Polskiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski, Jacek Bednarek, Bronisław Andrzej Matyja, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 9, No 11 (1961) Z przeszłości górnictwa solnego Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Z przeszłości Staropolskiego Zagłębia Górniczego Abstract
Jan Pazdur
 
Vol 37, No 6 (1989) Z tektoniki Podkarpacia w okolicach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Eugeniusz Jawor
 
Vol 1, No 1 (1953) Z terminologii geologicznej Abstract   PDF
, ,
 
Vol 3, No 3 (1955) Z terminologii geologicznej Abstract
, .
 
Vol 5, No 5 (1957) Z TERMINOLOGII GEOLOGICZNEJ Jeszcze raz w sprawie „przegubu” Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 5, No 11 (1957) Z TERMINOLOGII GEOLOGICZNEJ Kilka uwag o terminologii niektórych jednostek tektonicznych w Karpatach Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 3, No 4 (1955) Z terminologii geologicznej W SPRA WIE KLASYFIKACJI l NOMENKLATURY SKAŁ OSADOWYCH Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 46, No 7 (1997) Z. Wójcik - Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 7 (1997) Z. Wójcik - Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Z. Wójcik - Karol Bohdanowicz. Szkic do portretu badacza Azji Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 10 (1998) Z. Wójcik - Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 3 (2000) Z. Wójcik - Stanisław Staszic. Organizator nauki i gospodarki Abstract
Józef Olejniczak
 
Vol 67, No 1 (2019) Z. WÓJCIK – Ignacy Łukasiewicz. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2018, 382 str. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 68, No 3 (2020) Z. WÓJCIK – Walery Goetel (1889–1972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii. Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 68, No 3 (2020) Z. WÓJCIK – Walery Goetel (1889–1972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 6 (1998) Z. Wójcik-Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 1, No 8 (1953) Z ZAGADNIEŃ BADANIA GATUNKU l STOPNIA ROZKŁADU TORFU Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Pacowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Z zagadnień czwartorzędu okolic Łęczycy i Kłodawy Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Domosławska- Baraniecka
 
Vol 4, No 6 (1956) Z zagadnień ekonomiki robót geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Z zagadnień gazonośności karbonu (III) Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 3, No 4 (1955) Z zagadnień gazonośności karbonu w zagłębiu Górno-Śląskim Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 5, No 8 (1957) Z zagadnień gazonośności karbonu w Zagłębiu Górno-śląskim (IV) Abstract   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 5, No 12 (1957) Z zagadnień gazonośności karbonu w zagłębiu górno-śląskim (V) Abstract   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 4, No 7 (1956) Z zagadnień gazonośności karbonu w Zagłębiu Górnośląskim(II) Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 12, No 12 (1964) Z zagadnień geologii czwartorzędu dorzecza górnej Narwi Abstract   PDF (Polish)
A. Ber, S. Maksiak, A. J. Nowicki
 
Vol 22, No 8 (1974) Z zagadnień geologii czwartorzędu północnej Bułgarii Abstract
Katarzyna Straszewska
 
Vol 12, No 4 (1964) Z zagadnień metodyki obserwacji przejawów ropy i gazu w otworach wiertniczych Abstract
St. Depowski, J. Królicka, B. Łaszcz
 
Vol 26, No 1 (1978) Z zagadnień paleogeografii młodszego paleogenu na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 3, No 3 (1955) Z zagadnień stratygrafii mikropaleontologicznej w polskim miocenie Abstract   PDF (Polish)
Ewa Łuczkowska
 
Vol 7, No 8 (1959) Z zagadnień transgresji albu wierchowego w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 2 (1968) Z życia przedwojennego studenta geologii UW Abstract
Borys Areń
 
Vol 43, No 6 (1995) Za 50 mln lat nie poznamy naszej planety Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 67, No 5 (2019) Zaawansowane techniki InSAR w monitorowaniu osuwisk Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski
 
Vol 55, No 11 (2007) Ząb morskiego krokodylomorfa z jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 16, No 6 (1968) Zabezpieczenie skarpy za pomocą budowli ziemnej na przykładzie zwałowiska wewnętrznego kopalni "Turów" Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Dunikowski, Ryszard Rzepisko
 
Vol 1, No 7 (1953) Zabezpieczenie wykonania zadań stojących przed państwową służbą geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 54, No 2 (2006) Zaburzenia regularności sieci sękań ciosowych jako potencjalne źródło informacji o ewolucji strukturalnej (polskie Karpaty zewnętrzne—Bieszczady) Abstract   PDF
Michał Śmigielski
 
Vol 4, No 8 (1956) Zaburzenie utworów kredowych w Rakowicach Małych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 53, No 3 (2005) Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 8, No 5 (1960) Zabytki przyrody nieożywionej Wyżyny Krakowskiej w okolicach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Gradziński
 
Vol 53, No 11 (2005) Zachodni i południowy zasięg kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Orest Stupka
 
Vol 54, No 4 (2006) Zachodnia Anatolia — geotermalny rejon Turcji Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 65, No 12 (2017) Zachodnie przedpole kratonu wschodnioeuropejskiego – paleozoiczne terrany czy marginalna część kontynentu Bałtyki? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Izabela Olczak-Dusseldorp
 
Vol 53, No 11 (2005) Zachodnioirlandzki basen namuru — relacja z sedymentologicznych terenowych praktyk studenckich Abstract   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Zachowania konsolidacyjne past gruntowych jako potencjalnego materiału izolacyjnego Abstract   PDF
Paweł Dobak, Sebastian Kowalczyk
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Zachowanie się glin lodowcowych z warszawskiego Ursynowa podczas obciążeń statycznych i dynamicznych Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński, Anna Bąkowska, Kamil Kiełbasiński
 
Vol 9, No 6 (1961) Zaczątki balneologii w Sandomierzu Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 4, No 8 (1956) Zadania geologii w służbie zdrowia Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 11 (1959) Zadania geologii w zaopatrzeniu budownictwa w kruszywa w planie perspektywicznym Abstract
Władysław Bobrowski, Tadeusz Musiał
 
Vol 3, No 3 (1955) Zadania hydrogeologii kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZADANIA HYDROGEOLOGII W POLSCE Abstract   PDF
Józef Bażyński, Jan Malinowski, Stanisław Turek
 
Vol 12, No 2 (1964) Zadania hydrogeologii w zaopatrzeniu w wodę Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 10, No 3 (1962) Zadania i efekty zastosowania geofizyki w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 22, No 7 (1974) Zadania i kierunki działania geologii gospodarczej Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Zadania i perspektywy rozwoju nauk o Ziemi i górnictwie Abstract
Jerzy Kondracki
 
Vol 3, No 1 (1955) Zadania i rozwój służby geologicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abstract   PDF
Witold Olendski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZADANIA INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO NA LATA 1954 i 1955 Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Różycki
 
Vol 5, No 12 (1957) Zadania Instytutu Geologicznego w regionie górno-śląskim Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zadania naukowe geologii u progu XXI wieku - wywiad dla redakcji "Przeglądu Geologicznego" Abstract
Roman Andrzejewski
 
Vol 52, No 10 (2004) Zadania ochrony wód podziemnych wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE Abstract   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 28, No 6 (1980) Zadania resortu geologii w realizacji "Programu Wisła" Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Zadanie geologów w praktycznej realizacji współczesnej ochrony przyrody nieożywionej w Polsce Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 31, No 1 (1983) Zagadka dolomitów Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 19, No 6 (1971) Zagadka pochodzenia konodontów Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Zagadka zaniku jeziora skaliskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 54, No 2 (2006) Zagadkowa roślina z wczesnej jury Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Gerard D. Gierliński, Izabela Ploch, Karol Sabath, Jadwiga Ziaja
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zagadkowy "uskok" w holoceńskim tarasie Łodynki (Karpaty Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Henkiel
 
Vol 20, No 3 (1972) Zagadnienia hydrodynamicznych warunków akumulacji węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Barbara Łaszcz-Filakowa
 
Vol 23, No 3 (1975) Zagadnienia mineralogiczne na X Międzynarodowym Kongresie Gleboznawczym Abstract
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 27, No 11 (1979) Zagadnienia ochrony powierzchni obszarów poeksploatacyjnych kopalni soli w Łężkowicach Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Batko
 
Vol 42, No 3 (1994) Zagadnienia ochrony środowiska w dotychczasowych pracach sejmu II kadencji Abstract
Janusz Jeziorski
 
Vol 20, No 7 (1972) Zagadnienia optymalizacji eksploatacji siarki metodą otworową na podstawie danych geologicznych i modelowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Andrzej Michalski, Jerzy Górecki, Stanisław Rybicki
 
Vol 24, No 12 (1976) Zagadnienia organizacji służby informacyjnej w Instytucie Geologicznym Abstract
Wiesława Jurkiewicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIA PIASKÓW l ŻWIRÓW Abstract   PDF
Janin Pacowska
 
Vol 8, No 5 (1960) Zagadnienia postępu technicznego w pracach Instytutu Geologicznego Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 26, No 5 (1978) Zagadnienia poszukiwań i eksploatacji zasobów surowców mineralnych Antarktyki Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 6, No 11 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 1 (1960) Zagadnienia prawne Abstract
. .
 
Vol 10, No 9 (1962) Zagadnienia prawne Abstract
. .
 
Vol 8, No 10 (1960) Zagadnienia prawne Abstract
. .
 
Vol 7, No 3 (1959) Zagadnienia prawne Abstract
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Zagadnienia prawne Abstract
, .
 
Vol 5, No 8 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 10 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
Redakcja .
 
Vol 9, No 12 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 9, No 9 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 9, No 6 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 9, No 1 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 10, No 3 (1962) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 10, No 6 (1962) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 10, No 11 (1962) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 11, No 3 (1963) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 11, No 8 (1963) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
Vol 18, No 7 (1970) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract   PDF
, ,
 
Vol 7, No 5 (1959) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 15, No 2 (1967) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 1, No 7 (1953) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 3, No 9 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
, .
 
Vol 5, No 4 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Dokumentacje geologiczno-inżynierskie Abstract
Marian Iwanowski
 
Vol 6, No 6 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Dwa lata działalności terenowej służby geologicznej Abstract
Tadeusz Musiał
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne KOSZTY WŁASNE OPRACOWAŃ GEOLOGICZNYCH Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 5, No 6 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Nowe problemy ekonomiki w przedsiębiorstwach geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 5, No 11 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE O czteroletniej działalności służby geologicznej gospodarki komunalnej Abstract
Stanisław Zembrowski, Zygmunt Buraczyński
 
Vol 3, No 1 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne O OPERATYWNEJ KONTROLl WYKONANIA PLANU W INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Sławomir Smoleński
 
Vol 5, No 1 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE O właściwą gospodarkę wodą Abstract
Kazimierz Guzowski
 
Vol 5, No 2 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Ocena prac sejsmicznych w Polsce w ubiegłym sześcioleciu i ich perspektywy na przyszłość Abstract
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 11 (1954) Zagadnienia prawne i organizacyjne ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA GEOLOGICZNEGO Abstract   PDF
Olgierd Brzozowski
 
Vol 6, No 8-9 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 7 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Państwowa Rada Górnictwa Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 9 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Projekt unormowania zagadnienia budowy ujęć wód podziemnych w świetle dyskusji Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 14, No 1 (1966) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Wynalazczość i racjonalizacja w badaniach geologicznych Abstract
Ryszard Puchalski
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienia prawne i organizacyjne ZARZĄDZENIE NR12 PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE INFORMACJE Abstract
Redakcja .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE Gospodarka wodami podziemnymi Abstract
Witold Olendski
 
Vol 3, No 4 (1955) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE INFORMACJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 3, No 6 (1955) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE INFORMACJE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 2, No 12 (1954) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE PRACOWNICY NAUKI l ICH KSZTAŁCENIE W INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 5, No 5 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE l ORGANIZACYJNE W sprawie prawa geologicznego Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 16, No 8 (1968) ZAGADNIENIA PRAWNE ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 15, No 2 (1967) ZAGADNIENIA PRAWNE ORGANIZACYJNE Abstract
, ,
 
Vol 6, No 12 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE Świadectwa odkrywców i premie za odkrycie złóż Abstract   PDF
Adam Antończyk
 
Vol 7, No 7 (1959) Zagadnienia sedymentacyjne i złożowe na IV Międzynarodowym Kongresie Stratygrafii i Geologii Karbonu w Heerlen Abstract
Janusz Kuchciński
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienia stratygrafii i rozwoju facji dewonu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Maria Pajchlowa
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienia stratygrafii i rozwoju facji ordowiku i syluru w Polsce Abstract
Henryk Tomczyk
 
Vol 9, No 4 (1961) Zagadnienia stratygrafii kambru na pograniczu Polski i ZSRR Abstract
Kazimiera Lendzion
 
Vol 4, No 10 (1956) Zagadnienia stratygrafii Karpat na tle paleogeografii Abstract   PDF (Polish)
Marian Książkiewicz
 
Vol 35, No 7 (1987) Zagadnienia studiów geologiczno-inżynierskich dla. potrzeb budowy metra Abstract   PDF (Polish)
Anna Siemińska-Lewandowska
 
Vol 4, No 7 (1956) Zagadnienia surowcowe przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract
Zbigniew Tokarski
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia surowcowe przemysłu sylikatowego w województwie Warszawskim Abstract   PDF (Polish)
Łucja Górecka, Antoni Kukliński
 
Vol 28, No 11 (1980) Zagadnienia wyznaczania porowatości skał piaskowcowo-ilastych na podstawie interpretacji danych profilowania akustycznego z użyciem EMC Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 27, No 9 (1979) Zagadnienia wzajemnej odległości punktów pomiarowych w badaniach geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny, Aleksander Kozera, Stefan Wronicz
 
Vol 1, No 7 (1953) Zagadnienia zdjęć geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Teisseyre
 
Vol 4, No 4 (1956) Zagadnienia związane z genezą fosforytów Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 20, No 5 (1972) Zagadnienie badania potencjałów dyfuzyjno-adsorpcyjnych skał zbiornikowych Abstract
Maria Ciechanowska
 
Vol 5, No 12 (1957) Zagadnienie bilansu zasobów Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Janusz Kuchciński
 
Vol 4, No 11 (1956) Zagadnienie budowy zapór na górnym Dunajcu Abstract   PDF (Polish)
Walery Goetel
 
Vol 10, No 12 (1962) Zagadnienie dokładności rozeznania tektoniki złóż za pomocą wierceń w świetle potrzeb projektowania głębokich kopalń Abstract   PDF (Polish)
Franciszek Kozubski
 
Vol 27, No 12 (1979) Zagadnienie dokładności rozpoznawania złóż Abstract   Bez nazwy (Polish)   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 3, No 5 (1955) ZAGADNIENIE DOLOMITYZACJI SKAŁ WĘGLANOWYCH DEWONU GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Abstract   PDF (Polish)
JAN CZERMIŃSKI
 
Vol 39, No 9 (1991) Zagadnienie fałdów wgłębnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Zagadnienie genetycznego zróżnicowania glin zwałowych i osadów pokrewnych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Hanna Ruszczyńska-Szenajch
 
Vol 24, No 6 (1976) Zagadnienie genezy i migracji gazu ziemnego w miocenie SE części Przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jan Jacek Głogoczowski
 
Vol 22, No 1 (1974) Zagadnienie granicy wapienia muszlowego z kajprem na południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętorzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Trammer
 
Vol 8, No 12 (1960) Zagadnienie identyfikacji i korelacji pokładów węglowych metodami geofizyki kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Plewa
 
Vol 17, No 10 (1969) Zagadnienie inwentaryzacji złóż torfu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Bernat, Tadeusz Krajewski
 
Vol 26, No 2 (1978) Zagadnienie ochrony wód w tematyce Seminarium im. W. Goetela Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 26, No 2 (1978) Zagadnienie ochrony wód w tematyce Seminarium im. W. Goetela Abstract
Antoni Stanisław Kleczkowski
 
Vol 9, No 10 (1961) Zagadnienie oporności względnej niektórych warstw Abstract   PDF (Polish)
Lucjan Roman
 
Vol 2, No 3 (1954) ZAGADNIENIE OSCYLACJI ENERGII PRZY BADANIACH SEJSMICZNYCH Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Sojka
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Zagadnienie parametryzacji hydrogeologicznej regionalnych modeli ustalonego przepływu wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Lech Śmietański, Sławomir Filar, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka, Aneta Tokarska
 
Vol 2, No 9 (1954) ZAGADNIENIE PODSTAWOWYCH BAZ SUROWCOWYCH PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W POLSCE Abstract   PDF
Marian Kamieński
 
Vol 2, No 10 (1954) Zagadnienie podstawowych baz surowcowych przemysłu materiałów budowlanych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marian Kamieński
 
Vol 11, No 9 (1963) Zagadnienie poszukiwań osadowych złóż rud żelaza w kaledonidach sudeckich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Jerzmański
 
Vol 7, No 2 (1959) Zagadnienie poszukiwania łupków bitumicznych w regionie Świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Bogumił Taszek
 
Vol 31, No 1 (1983) Zagadnienie południowo-wschodniego przedłużenia aulakogenu środkowopolskiego w geosynklinie karpackiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 18, No 11 (1970) Zagadnienie rozmieszczenia złóż fosforytów w północnej Mongolii Abstract
Żambyn Bjamba, A. W. Ilin
 
Vol 12, No 5 (1964) Zagadnienie rozpuszczalnych soli siarczanowych przy dokumentowaniu złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Stefan Wolfke
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zagadnienie ruchów tektonicznych w czerwonym spągowcu Abstract   PDF (Polish)
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Zagadnienie sieci obserwacji wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 5, No 1 (1957) ZAGADNIENIE SOLI POTASOWO-MAGNEZOWYCH I SOLI KAMIENNEJ W KŁODAWIE Abstract   PDF
Zbigniew Werner
 
Vol 15, No 2 (1967) Zagadnienie stopnia w grawimetrii Abstract   PDF (Polish)
Alfons Kozera
 
Vol 21, No 3 (1973) Zagadnienie stosowania profilowania termicznego do określania wysokości wytłoczenia cementu poza rury okładzinowe z uwzględnieniem profilowania akustycznego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 2, No 12 (1954) ZAGADNIENIE STOSUNKU PRAWNEGO ROBÓT GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZYCH W ŚWIETLE AKTUALNEJ ORGANIZACJI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Abstract   PDF
Jan Borowski
 
Vol 7, No 9 (1959) Zagadnienie struktury solnej w Kołobrzegu nad Bałtykiem Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIE SUROWCÓW CERAMICZNYCH Abstract   PDF
Jan Kostecki
 
Vol 13, No 8 (1965) Zagadnienie szczelinowatości i pojemności zbiorników ropnych w skałach węglanowych Abstract   PDF (Polish)
Józef Jakub Zieliński
 
Vol 3, No 7 (1955) Zagadnienie sztucznego zamrażania zawodnionych gruntów za pomocą rozprężonego, powietrza Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Tadeusz Senkowski
 
Vol 24, No 6 (1976) Zagadnienie waryscyjskiej przebudowy NE obrzeżenia Masywu Czeskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grocholski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIE WĘGLI BRUNATNYCH Abstract   PDF
Edward Ciuk
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienie wieku wydm Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Sawicki
 
Vol 14, No 9 (1966) Zagadnienie wpływu bituminów na chemizm wód podziemnych Abstract   PDF
Stefan Kotlicki
 
Vol 23, No 7 (1975) Zagadnienie wyznaczania współczynników odbicia fal sprężystych na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Maria Wesołowska-Bała, Natalia Górecka
 
Vol 50, No 3 (2002) Zagadnienie zasięgu strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Zagadnienie zlepieńców śródformacyjnych typu puddingstone w formacjach sylezu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka
 
Vol 56, No 11 (2008) Zaginiona rozprawa Jeana-Étienne’a Guettarda (1715–1786) o Polsce — analiza nowych danych o pracy francuskiego geologa w Rzeczypospolitej Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Zagospodarowanie energii geotermalnej Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Zagospodarowanie kopalin towarzyszących i mineralnych surowców odpadowych – ograniczenia i możliwości Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Sałaciński
 
Vol 40, No 10 (1992) Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w pracach Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Marek Nieć
 
Vol 59, No 9 (2011) Zagospodarowanie przestrzenne na terenach objętych ruchami masowymi na przykładzie południowej części gminy Bochnia Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz, Bartłomiej Warmuz
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagospodarowanie przestrzenne osuwisk – nadal otwarty problem Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz
 
Vol 25, No 5 (1977) Zagospodarowanie wyrobisk i odpadów surowców węglanowych w aspekcie ochrony środowiska Abstract   PDF (Polish)
Hanna Bujwid, Hanna Strzelczuk
 
Vol 11, No 5 (1963) Zagospodarowanie złóż kopalin użytecznych Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Krupiński
 
Vol 28, No 7 (1980) Zagospodarowanie złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Drozdowski, Zbigniew Kozłowski
 
Vol 53, No 9 (2005) Zagrożenia budowli zabytkowych związane z rozwojem czynnych procesów geodynamicznych na przykładzie kościoła Św. Andrzeja w Brwilnie Górnym Abstract   PDF
Andrzej Drągowski, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Zagrożenia gazowe w Rybnickim Okręgu Węglowym w świetle badań geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Borowski
 
Vol 52, No 1 (2004) Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej Abstract
Teresa Mrozek
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagrożenia osuwiskowe dla sztucznych zbiorników wodnych w Karpatach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski, Piotr Nescieruk, Tomasz Wojciechowski
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagrożenia osuwiskowe na trasie budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Lubień–Naprawa (Karpaty fliszowe) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Sebastian Jurczak, Mariusz Wnuk, Krzysztof Janik
 
Vol 55, No 8 (2007) Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach Abstract   PDF
Wojciech Rączkowski
 
Vol 32, No 12 (1984) Zagrożenia przy prowadzeniu robót w masywach skalnych oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Abstract
Antoni Kidybinski, Waldemar Wojnar
 
Vol 52, No 10 (2004) Zagrożenia spowodowane zjawiskami geodynamicznymi w Europie — Wysowa Zdrój, 20–22.05.2004 Abstract
Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Piotr Nescieruk
 
Vol 44, No 3 (1996) Zagrożenia wód podziemnych na terenach wojskowych Abstract
Bronisław Paczyński, Jan Mitręga
 
Vol 66, No 1 (2018) Zagrożenia zbiorników wodnych wynikające z działalności człowieka na przykładzie Stawu Płaszowskiego w Krakowie Abstract   PDF (Polish)
Rafał Gawałkiewicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie ascenzyjnym zasoleniem wód zwykłych w utworach kredy dolnej niecki łódzkiej Abstract
Leszek Bojarski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 42, No 10 (1994) Zagrożenie lasów Gór Świętokrzyskich wywołane eksploatacją kopalin Abstract
Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 41, No 4 (1993) Zagrożenie naturalnego środowiska w Polsce rtęcią w wyniku spalania węgli Abstract
Izabela Bojakowska, Henryk Szczęśniak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie środowiska naturalnego ołowiem – problem zużytych akumulatorów Abstract
Izabela Bojakowska, Stanisław Stępień, Henryk Szczęśniak
 
Vol 42, No 6 (1994) Zagrożenie środowiska przyrodniczego związkami strontu i dwusiarczku węgla Abstract
Tadeusz Osmólski
 
Vol 67, No 5 (2019) Zagrożenie zabytków dziedzictwa kulturowego ruchami masowymi na obszarze Karpat Abstract   PDF (Polish)
Izabela Laskowicz, Teresa Mrozek
 
Vol 30, No 10 (1982) Zagłębia węglowe Meksyku Abstract
Ryszard Szymoniak
 
Vol 7, No 4 (1959) Zagłębie Lwowsko-Wołyńskie Abstract
, .
 
Vol 36, No 1 (1988) Zainteresowanie Jana Samsonowicza systemem sylurskim Abstract   PDF (Polish)
Lech Teller
 
Vol 49, No 9 (2001) Zajęcia praktyczne na studium podyplomowym AGH - Ochrona środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych Abstract
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 47, No 5 (1999) Zajęcia praktyczne na Studium Podyplomowym AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych Abstract
Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 55, No 8 (2007) Zaklęte w kamieniu— IV edycja konkursu plastycznego kwiecień 2007 r. Abstract   PDF
Joanna Kielar
 
Vol 41, No 8 (1993) Zakończenie kolejnego etapu współpracy geologów Polski, Litwy i Białorusi Abstract
Kazimiera Lendzion, Tadas Jankauskas
 
Vol 25, No 6 (1977) Zakres badań dla oceny wpływu piętrzenia zbiornika na Wiśle we Włocławku na stan wód gruntowych Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Zakres i metodyka badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Danuta Grabowska, Jan Talik
 
Vol 24, No 10 (1976) Zakres możliwości i sposoby wykorzystania jednolitego systemu informatycznego dla oceny hydrochemizmu wód Abstract
Jerzy Sękiewicz
 
Vol 43, No 12 (1995) Zakład Geochronologii Instytutu Nauk Geologicznych PAN: wyposażenie, możliwości, problematyka badawcza - Abstract
Jan Burchart
 
14251 - 14500 of 15286 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>