Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 40, No 9 (1992) Z DZIALALNOSCI BIURA KONCESJI GEOLOGICZNYCH Abstract
, ,
 
Vol 54, No 6 (2006) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Działalność Komisji Zasobów Kopalin w 2003 i 2004 roku Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Działania Ministerstwa Środowiska w celu rozpoznania struktur geologicznych do podziemnego składowania dwutlenku węgla Abstract   PDF
Andrzej Przybycin
 
Vol 58, No 10 (2010) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Działania resortu środowiska w zakresie systemu osłony przeciwosuwiskowej w Polsce Abstract   PDF
Dariusz Grabowski, Andrzej Przybycin
 
Vol 63, No 7 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Finansowe obciążenia górnictwa w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Danuta Czerniawska
 
Vol 56, No 11 (2008) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Kierunki badań w dziedzinie hydrogeologii (na lata 2008–2015) Abstract   PDF
Lesław Skrzypczyk, Marcin Stankiewicz
 
Vol 57, No 5 (2009) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Kierunki działań w dziedzinie geologii surowcowej (na lata 2009–2015) Abstract   PDF
Ewa Zalewska, Stanisław Speczik
 
Vol 69, No 12 (2019) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w 2019 i 2020 roku – postępowanie przetargowe i przetarg inwestorski Abstract   PDF
Grzegorz Jagielski, Leszek Jankowski, Hubert Kiersnowski, Sylwia Kijewska, Aleksandra Kozłowska, Ewelina Krzyżak, Marta Kuberska, Rafał Laskowicz, Olga Rosowiecka, Joanna Roszkowska-Remin, Łukasz Smajdor, Marcin Wesołowski, Krystian Wójcik, Tomasz Żuk
 
Vol 56, No 12 (2008) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Konferencja prasowa Henryka Jacka Jezierskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju, pt. Sprawniej w litosferze Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Najwa¿niejsze zmiany w Prawie geologicznym i górniczym po nowelizacji z 11 lipca 2014 r. Abstract   PDF (Polish)
Rafał Miland
 
Vol 59, No 7 (2011) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe prawo geologiczne i górnicze Abstract   PDF (Polish)
Kinga Wojtczak
 
Vol 52, No 7 (2004) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 53, No 7 (2005) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 54, No 7 (2006) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 59, No 8 (2011) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zalewska
 
Vol 58, No 7 (2010) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 55, No 7 (2007) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministra Środowiska Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 57, No 7 (2009) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministra Środowiska Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 56, No 3 (2008) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez ministra środowiska Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 56, No 7 (2008) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Nowe tematy geologiczne zamawiane przez ministra środowiska Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 52, No 6 (2004) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania geologiczne wyróżnione w 2003 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract
Alicja Ochalik
 
Vol 54, No 4 (2006) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2005 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 55, No 8 (2007) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2006 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 56, No 2 (2008) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2007 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 61, No 2 (2013) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2012 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 66, No 6 (2018) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2017 r. przez Komisję Opracowań Geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Eliza Dziekan-Kamińska
 
Vol 62, No 12 (2014) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Pobór i przekazywanie próbek geologicznych w nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Kowalik, Krzysztof Jackowski
 
Vol 66, No 12 (2018) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postępowanie przetargowe w 2018 r. (część I) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Jagielski, Anna Feldman-Olszewska, Marcin Janas, Hubert Kiersnowski, Ewelina Krzyżak, Teresa Podhalańska, Joanna Roszkowska-Remin, Katarzyna Sobień, Krystian Wójcik
 
Vol 67, No 1 (2019) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Ropa naftowa i gaz ziemny w Polsce – obszary perspektywiczne oraz postĘpowanie przetargowe w 2018/2019 r. (część II) Abstract   PDF (Polish)
Anna Feldman-Olszewska, Leszek Jankowski, Ewelina Krzyżak, Tadeusz Peryt, Magdalena Sikorska-Jaworowska, Krystian Wójcik
 
Vol 57, No 3 (2009) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane w 2008r. Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 58, No 3 (2010) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane w 2009 r. Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 59, No 3 (2011) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska, zrealizowane w 2010 r. Abstract   PDF
Ewa Zalewska
 
Vol 60, No 3 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Tematy geologiczne zamówione przez Ministra Środowiska zrealizowane w 2011 r. Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin
 
Vol 65, No 6 (2017) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Zawodnienia terenów górniczych – przewodnik po najważniejszych przepisach z komentarzami mierniczego górniczego i geologa górniczego (stan prawa – styczeń 2017 r.) Abstract   PDF (Polish)
Dariusz Ignacy, Przemysław Bukowski
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ Złote gody Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstract   PDF
Bronisław Paczyński
 
Vol 40, No 7 (1992) Z DZIAŁALNOŚCI MOŚZNiL Abstract
. .
 
Vol 3, No 5 (1955) Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU STRATYGRAFI PRZEDSIĘBIORSTWA GEOLOGICZNEGO POSZUKIWAŃ NAFTOWYCH Abstract
ZBIGNIEW KIRCHNER
 
Vol 19, No 7 (1971) Z działalności Oddziału Warszawskiego PTG Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 9, No 11 (1961) Z działalności Państwowej Rady Górnictwa Abstract
J. Szawdyn
 
Vol 40, No 8 (1992) Z działalności Podkomitetu Mechaniki Skał i Podłoża Polskiego Komitetu Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór - Młoty k. Bystrzycy Kłodzkiej, 1989.09.12-13; Świnna Poręba k. Wadowic, 1991.09.11. Abstract
K. Thiel
 
Vol 60, No 2 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Kartografia geośrodowiskowa – zadaniem państwowej służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 60, No 4 (2012) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2011 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 62, No 2 (2014) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2013 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 63, No 3 (2015) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2014 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 64, No 4 (2016) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2015 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 65, No 3 (2017) Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2016 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Konon
 
Vol 45, No 4 (1997) Z działalności wojewódzkiej administracji geologicznej - województwo jeleniogórskie Abstract
Władysław Hołub
 
Vol 44, No 4 (1996) Z działalności wojewódzkiej administracji geologicznej - województwo wrocławskie Abstract
Jacek Koźma
 
Vol 52, No 6 (2004) Z dziejów Archiwum Rdzeni Wiertniczych CAG PIG w Kielnikach Abstract
Marek Graniczny, Aleksander Pawlik
 
Vol 24, No 4 (1976) Z dziejów badań i poszukiwań złóż rud miedzi w Polsce w ostatnim 30-leciu Abstract   PDF (Polish)
Edward Gospodarczyk
 
Vol 57, No 9 (2009) Z. FRANKOWSKI, M. GRANICZNY, B. JUSZKIEWICZ- BEDNARCZYK, R. KRAMARSKA, Z. PRUSZAK, P. PRZEZDZIECKI, M. SZMYTKIEWICZ, M. WERNO & J. ZACHOWICZ — Zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów budownictwa morskiego i zabezpieczeń brzegu morskiego Abstract   PDF
Andrzej Cieślak
 
Vol 4, No 8 (1956) Z geochemii magmowców krakowskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Michałek, Witold Żabiński
 
Vol 9, No 5 (1961) Z geologii Bornholmu Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 26, No 5 (1978) Z geologii Grecji Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 8, No 4 (1960) Z geologii Krymu Abstract
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski, Stefan Cieśliński
 
Vol 10, No 9 (1962) Z geologii Maroka Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 7, No 10 (1959) Z geologii Wądroża Wielkiego Abstract
Janusz Uberna
 
Vol 18, No 4 (1970) Z historii Muzeum Instytutu Geologicznego - Abstract
Maria Żelichowska
 
Vol 11, No 7 (1963) Z historii odkrycia wód mineralnych Szczawnicy i Krościenka Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 7, No 9 (1959) Z historii studiów górniczych i geologiczno-górniczych w Krakowie Abstract
Marian Kamieński
 
Vol 45, No 2 (1997) Z historii Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 13, No 11 (1965) Z historii użytkowania wód mineralnych w okolicach Piwnicznej Zdroju Abstract   PDF (Polish)
Hanna Ostrowicka
 
Vol 70, No 4 (2022) Z kart historii Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geologicznego Abstract   PDF
Izabela Ploch
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Jerzy Liszkowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Ryszard Marcinowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Leonard Mastella
 
Vol 47, No 8 (1999) Z. Kotański (red.) — Atlas geologiczny Polski. Mapy geologiczne ścięcia poziomego w skali 1 : 750 000 Abstract
Peter A. Ziegler
 
Vol 10, No 2 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 3 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 6 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 7 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 9 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 10 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 11 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 10, No 12 (1962) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 4 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 3 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 2 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 1 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 5 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 6 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 7 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 8 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 9 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 11, No 10 (1963) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 1 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 2 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 5 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 9 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 10 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 11 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 12, No 12 (1964) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 7 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 12 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 11 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 10 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 9 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 8 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 6 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 5 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 4 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 13, No 1 (1965) Z kraju i ze świata Abstract
. .
 
Vol 14, No 6 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 7 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 5 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 8 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 9 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 11 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 1 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 3 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 4 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 14, No 2 (1966) Z KRAJU ZE ŚWIATA Abstract
Redakcja .
 
Vol 46, No 12 (1998) Z. Mikulski - Gospodarka wodna Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 12 (1998) Z. Mikulski -Systematyka i definicje nauk o wodzie (w ujęciu historycznym) Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 1, No 4 (1953) Z mineralogii i geochemii pegmatytów Abstract   PDF (Polish)
Antoni Polański
 
Vol 67, No 10 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Aleksander Czekanowski – odkrywca trapów syberyjskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 65, No 2 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Badania geofizyczne na obiekcie Damran’e na Saharze w Algierii w latach 80. XX w. – wspomnienie Abstract   PDF (Polish)
Stefan Rulski
 
Vol 62, No 7 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Baltazar (Belsazar) Hacquet (1739–1815), francuski podróżnik, przyrodnik, geolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Krakowie – nowe dane biograficzne w świetle niepublikowanych dokumentów z archiwów francuskich i niemieckich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 64, No 5 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Geologiczny obraz Sudetów w pracach Stanisława Staszica (1755–1826) Abstract   PDF (Polish)
Robert Niedźwiedzki
 
Vol 64, No 3 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Janina Pacowska – geolog, geograf (1914–1954). Wspomnienia o siostrze Abstract   PDF (Polish)
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 62, No 3 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Karol Bohdanowicz (1864–1947) – dyrektor dwóch służb geologicznych: rosyjskiej i polskiej (w 150. rocznicę urodzin) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban, Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 66, No 4 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Konstanty Tołwiński – wybitny geolog karpacki, organizator poszukiwań i badań złóż nafty i gazu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 5 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Ludomir Sawicki – „Osuwisko ziemne w Szymbarku…” – w stulecie badań procesów osuwiskowych w Polskich Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Gil
 
Vol 62, No 6 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Ludwik Horwitz – badacz pienińskiego pasa skałkowego, najtrudniejszej struktury Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Z MINIONYCH CZASÓW Na wyżynach polskiej geologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 1 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Nauki geologiczne na wyższych uczelniach w okresie 20-lecia międzywojennego. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 66, No 11 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Początki organizacji badań geologicznych w okresie międzywojennym. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 64, No 11 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Bohdan Świderski – niestrudzony badacz tektoniki Karpat Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 69, No 12 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jan Kutek – wybitny badacz jury, stratygraf, sedymentolog i tektonik Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 6 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jan Nowak – twórca pierwszej syntezy tektonicznej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 12 (2018) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Jerzy Znosko – tektonik, stratygraf, odkrywca złóż Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 10/1 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Kazimierz Guzik – zasłużony geolog kartograf, geotechnik i tektonik Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 4 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Stanisław Sokołowski, klasyk geologii tatrzańskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 63, No 11 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Tadeusz Wiśniowski – pionier badań dziejów nauk geologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 62, No 8 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Profesor Zdzisław Pazdro – twórca polskiej szkoły hydrogeologii Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 67, No 11 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Ślady geologii i górnictwa Sudetów oraz ich przedgórza w relacjach polskich podróżników XVIII i XIX wieku Abstract   PDF (Polish)
Aneta Marek
 
Vol 63, No 12/2 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Stanisław Tyski – Człowiek Instytutu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Swego (prekursora myśli aktualistycznej) nie znacie… Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Tadeusz Depciuch – pionier badań geochronologicznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 65, No 9 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW W poszukiwaniu najstarszej kopalni węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
 
Vol 63, No 2 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Wawrzyniec i Henryk Teisseyre’owie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 64, No 2 (2016) Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Antonio Raimondiego (1824–1890) z polskimi przyrodnikami i inżynierami w Peru Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 67, No 4 (2019) Z MINIONYCH CZASÓW Współpraca Państwowego Instytutu Geologicznego z gospodarką w okresie 20-lecia międzywojennego. W100-lecie odzyskania niepodległości Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 62, No 2 (2014) Z MINIONYCH CZASÓW Wuzupełnieniu do działalności Profesora Józefa Zwierzyckiego (1888–1961) Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Halina Urban
 
Vol 63, No 5 (2015) Z MINIONYCH CZASÓW Władysław Szajnocha (1858–1928) – wybitny geolog i inspirator organizacji nowoczesnej geologii na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku Abstract   PDF (Polish)
Halina Urban
 
Vol 65, No 8 (2017) Z MINIONYCH CZASÓW Za kulisami sędziwego „Jubilata”. Na zbliżające się 100-lecie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Abstract   PDF (Polish)
Marian Stępniewski
 
Vol 61, No 12 (2013) Z MINIONYCH CZASÓW „Geolog w terenie... czyli lata 20., lata 30. na archiwalnych fotografiach Profesora Zdzisława Pazdry” – wystawa w Muzeum Geologicznym im. S. J. Thugutta na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Barczyk, Mariusz Niechwedowicz
 
Vol 3, No 12 (1955) Z najnowszych badań stratygraficznych i paleogeograficznych Barrandu Abstract   PDF (Polish)
Bedrich Boucek
 
Vol 27, No 6 (1979) Z osobistych doświadczeń poszukiwawczych złóż złota Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 9, No 11 (1961) Z paleogeografii permu na Pomorzu Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 26, No 7 (1978) Z petrografii najstarszej soli kamiennej w LGOM Abstract   PDF (Polish)
Irena Stasik
 
Vol 41, No 1 (1993) Z prac Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Abstract
Z. W.
 
Vol 49, No 1 (2001) Z prac nad międzynarodową klasyfikacją zasobów ONZ Abstract
Marcin Piwocki
 
Vol 40, No 11 (1992) Z prac Państwowej Rady Ochrony Środowiska- 1992.05.13. Abstract
Z. Wójcik
 
Vol 14, No 9 (1966) Z prac plenum Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich Abstract
Halina Radzikowska
 
Vol 42, No 10 (1994) Z prac Podkomisji Stratygrafii Dewonu Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 8, No 4 (1960) Z problematyki geologii czwartorzędu Mazowsza i Kujaw Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka, Józef Edward Mojski
 
Vol 15, No 1 (1967) Z problematyki marmurów włoskich i polskich Abstract
Mariusz Dembowiecki
 
Vol 2, No 3 (1954) Z PROBLEMATYKI PRZEDSIĘBIORSTW GEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB WYKONAWSTWA INWESTYCYJNEGO Abstract   PDF
Jerzy Pawlak
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Z problematyki stratygraficznej osadów górnojurajskich Jury Polskiej Abstract   PDF (Polish)
Jan Kutek, Andrzej Wierzbowski, Jacek Bednarek, Bronisław Andrzej Matyja, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 9, No 11 (1961) Z przeszłości górnictwa solnego Abstract
Kazimierz Maślankiewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Z przeszłości Staropolskiego Zagłębia Górniczego Abstract
Jan Pazdur
 
Vol 37, No 6 (1989) Z tektoniki Podkarpacia w okolicach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski, Eugeniusz Jawor
 
Vol 1, No 1 (1953) Z terminologii geologicznej Abstract   PDF
, ,
 
Vol 3, No 3 (1955) Z terminologii geologicznej Abstract
, .
 
Vol 5, No 5 (1957) Z TERMINOLOGII GEOLOGICZNEJ Jeszcze raz w sprawie „przegubu” Abstract
Stanisław Krajewski
 
Vol 5, No 11 (1957) Z TERMINOLOGII GEOLOGICZNEJ Kilka uwag o terminologii niektórych jednostek tektonicznych w Karpatach Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 3, No 4 (1955) Z terminologii geologicznej W SPRA WIE KLASYFIKACJI l NOMENKLATURY SKAŁ OSADOWYCH Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 46, No 7 (1997) Z. Wójcik - Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 7 (1997) Z. Wójcik - Ignacy Domeyko. Litwa-Francja-Chile Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 47, No 5 (1999) Z. Wójcik - Karol Bohdanowicz. Szkic do portretu badacza Azji Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 10 (1998) Z. Wójcik - Karol Bohdanowicz. Szkic portretu badacza Azji Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 48, No 3 (2000) Z. Wójcik - Stanisław Staszic. Organizator nauki i gospodarki Abstract
Józef Olejniczak
 
Vol 67, No 1 (2019) Z. WÓJCIK – Ignacy Łukasiewicz. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2018, 382 str. Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 68, No 3 (2020) Z. WÓJCIK – Walery Goetel (1889–1972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii. Abstract   PDF
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 68, No 3 (2020) Z. WÓJCIK – Walery Goetel (1889–1972). By w góry było po co chodzić. O turystyce, parkach narodowych i sozologii. Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 46, No 6 (1998) Z. Wójcik-Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych regionu świętokrzyskiego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 1, No 8 (1953) Z ZAGADNIEŃ BADANIA GATUNKU l STOPNIA ROZKŁADU TORFU Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Pacowski
 
Vol 7, No 12 (1959) Z zagadnień czwartorzędu okolic Łęczycy i Kłodawy Abstract   PDF (Polish)
Maria Danuta Domosławska- Baraniecka
 
Vol 4, No 6 (1956) Z zagadnień ekonomiki robót geologicznych Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Z zagadnień gazonośności karbonu (III) Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 3, No 4 (1955) Z zagadnień gazonośności karbonu w zagłębiu Górno-Śląskim Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 5, No 8 (1957) Z zagadnień gazonośności karbonu w Zagłębiu Górno-śląskim (IV) Abstract   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 5, No 12 (1957) Z zagadnień gazonośności karbonu w zagłębiu górno-śląskim (V) Abstract   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 4, No 7 (1956) Z zagadnień gazonośności karbonu w Zagłębiu Górnośląskim(II) Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 12, No 12 (1964) Z zagadnień geologii czwartorzędu dorzecza górnej Narwi Abstract   PDF (Polish)
A. Ber, S. Maksiak, A. J. Nowicki
 
Vol 22, No 8 (1974) Z zagadnień geologii czwartorzędu północnej Bułgarii Abstract
Katarzyna Straszewska
 
Vol 12, No 4 (1964) Z zagadnień metodyki obserwacji przejawów ropy i gazu w otworach wiertniczych Abstract
St. Depowski, J. Królicka, B. Łaszcz
 
Vol 26, No 1 (1978) Z zagadnień paleogeografii młodszego paleogenu na Niżu Polskim Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 3, No 3 (1955) Z zagadnień stratygrafii mikropaleontologicznej w polskim miocenie Abstract   PDF (Polish)
Ewa Łuczkowska
 
Vol 7, No 8 (1959) Z zagadnień transgresji albu wierchowego w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 16, No 2 (1968) Z życia przedwojennego studenta geologii UW Abstract
Borys Areń
 
Vol 43, No 6 (1995) Za 50 mln lat nie poznamy naszej planety Abstract
Andrzej Markert
 
Vol 67, No 5 (2019) Zaawansowane techniki InSAR w monitorowaniu osuwisk Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Perski
 
Vol 55, No 11 (2007) Ząb morskiego krokodylomorfa z jury Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 16, No 6 (1968) Zabezpieczenie skarpy za pomocą budowli ziemnej na przykładzie zwałowiska wewnętrznego kopalni "Turów" Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Dunikowski, Ryszard Rzepisko
 
Vol 1, No 7 (1953) Zabezpieczenie wykonania zadań stojących przed państwową służbą geologiczną Abstract   PDF (Polish)
Stefan Zbigniew Różycki
 
Vol 54, No 2 (2006) Zaburzenia regularności sieci sękań ciosowych jako potencjalne źródło informacji o ewolucji strukturalnej (polskie Karpaty zewnętrzne—Bieszczady) Abstract   PDF
Michał Śmigielski
 
Vol 4, No 8 (1956) Zaburzenie utworów kredowych w Rakowicach Małych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 53, No 3 (2005) Zabytki przyrody nieożywionej, czyli dobro nie powszechnego użytku Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 8, No 5 (1960) Zabytki przyrody nieożywionej Wyżyny Krakowskiej w okolicach Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Gradziński
 
Vol 53, No 11 (2005) Zachodni i południowy zasięg kratonu wschodnioeuropejskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Orest Stupka
 
Vol 54, No 4 (2006) Zachodnia Anatolia — geotermalny rejon Turcji Abstract   PDF
Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 65, No 12 (2017) Zachodnie przedpole kratonu wschodnioeuropejskiego – paleozoiczne terrany czy marginalna część kontynentu Bałtyki? Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski, Izabela Olczak-Dusseldorp
 
Vol 53, No 11 (2005) Zachodnioirlandzki basen namuru — relacja z sedymentologicznych terenowych praktyk studenckich Abstract   PDF
Michał Zatoń
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Zachowania konsolidacyjne past gruntowych jako potencjalnego materiału izolacyjnego Abstract   PDF
Paweł Dobak, Sebastian Kowalczyk
 
Vol 58, No 9/2 (2010) Zachowanie się glin lodowcowych z warszawskiego Ursynowa podczas obciążeń statycznych i dynamicznych Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński, Anna Bąkowska, Kamil Kiełbasiński
 
Vol 9, No 6 (1961) Zaczątki balneologii w Sandomierzu Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 4, No 8 (1956) Zadania geologii w służbie zdrowia Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 7, No 11 (1959) Zadania geologii w zaopatrzeniu budownictwa w kruszywa w planie perspektywicznym Abstract
Władysław Bobrowski, Tadeusz Musiał
 
Vol 3, No 3 (1955) Zadania hydrogeologii kopalnianej Abstract   PDF (Polish)
Roman Krajewski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZADANIA HYDROGEOLOGII W POLSCE Abstract   PDF
Józef Bażyński, Jan Malinowski, Stanisław Turek
 
Vol 12, No 2 (1964) Zadania hydrogeologii w zaopatrzeniu w wodę Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 10, No 3 (1962) Zadania i efekty zastosowania geofizyki w geologii inżynierskiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Bażyński
 
Vol 22, No 7 (1974) Zadania i kierunki działania geologii gospodarczej Abstract
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Zadania i perspektywy rozwoju nauk o Ziemi i górnictwie Abstract
Jerzy Kondracki
 
Vol 3, No 1 (1955) Zadania i rozwój służby geologicznej Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abstract   PDF
Witold Olendski
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZADANIA INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO NA LATA 1954 i 1955 Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Różycki
 
Vol 5, No 12 (1957) Zadania Instytutu Geologicznego w regionie górno-śląskim Abstract
Jan Czermiński
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Zadania naukowe geologii u progu XXI wieku - wywiad dla redakcji "Przeglądu Geologicznego" Abstract
Roman Andrzejewski
 
Vol 52, No 10 (2004) Zadania ochrony wód podziemnych wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE Abstract   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 28, No 6 (1980) Zadania resortu geologii w realizacji "Programu Wisła" Abstract
Zdzisław Dembowski
 
Vol 42, No 3 (1994) Zadanie geologów w praktycznej realizacji współczesnej ochrony przyrody nieożywionej w Polsce Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 31, No 1 (1983) Zagadka dolomitów Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 19, No 6 (1971) Zagadka pochodzenia konodontów Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Brochwicz
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Zagadka zaniku jeziora skaliskiego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich Abstract   PDF
Katarzyna Pochocka-Szwarc
 
Vol 54, No 2 (2006) Zagadkowa roślina z wczesnej jury Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Gerard D. Gierliński, Izabela Ploch, Karol Sabath, Jadwiga Ziaja
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Zagadkowy "uskok" w holoceńskim tarasie Łodynki (Karpaty Wschodnie) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Henkiel
 
Vol 20, No 3 (1972) Zagadnienia hydrodynamicznych warunków akumulacji węglowodorów Abstract   PDF (Polish)
Barbara Łaszcz-Filakowa
 
Vol 23, No 3 (1975) Zagadnienia mineralogiczne na X Międzynarodowym Kongresie Gleboznawczym Abstract
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 27, No 11 (1979) Zagadnienia ochrony powierzchni obszarów poeksploatacyjnych kopalni soli w Łężkowicach Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Batko
 
Vol 70, No 2 (2022) Zagadnienia ochrony przyrody nieożywionej w pierwszych latach działalności Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 3 (1994) Zagadnienia ochrony środowiska w dotychczasowych pracach sejmu II kadencji Abstract
Janusz Jeziorski
 
Vol 20, No 7 (1972) Zagadnienia optymalizacji eksploatacji siarki metodą otworową na podstawie danych geologicznych i modelowych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Andrzej Michalski, Jerzy Górecki, Stanisław Rybicki
 
Vol 24, No 12 (1976) Zagadnienia organizacji służby informacyjnej w Instytucie Geologicznym Abstract
Wiesława Jurkiewicz
 
Vol 2, No 1-2 (1954) ZAGADNIENIA PIASKÓW l ŻWIRÓW Abstract   PDF
Janin Pacowska
 
Vol 8, No 5 (1960) Zagadnienia postępu technicznego w pracach Instytutu Geologicznego Abstract
Olgierd Brzozowski
 
Vol 26, No 5 (1978) Zagadnienia poszukiwań i eksploatacji zasobów surowców mineralnych Antarktyki Abstract
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 6, No 11 (1958) ZAGADNIENIA PRAWNE Abstract
Redakcja .
 
Vol 8, No 1 (1960) Zagadnienia prawne Abstract
. .
 
Vol 10, No 9 (1962) Zagadnienia prawne Abstract
. .
 
Vol 8, No 10 (1960) Zagadnienia prawne Abstract
. .
 
Vol 7, No 3 (1959) Zagadnienia prawne Abstract
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Zagadnienia prawne Abstract
, .
 
Vol 5, No 8 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 10 (1957) ZAGADNIENIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE Abstract
Redakcja .
 
Vol 9, No 12 (1961) Zagadnienia prawne i organizacyjne Abstract
. .
 
14251 - 14500 of 15425 Items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>