Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 6 (2001) Holoceńskie osady wapienne: właściwości i chemizm żelu, skład części płynnej i suchej Abstrakt   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 29, No 11 (1981) Horyzont podmenilitowych margli globigerynowych polskich Karpat zewnętrznych a zagadnienie granicy eocen-oligocen Abstrakt   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 51, No 11 (2003) H.-P. Barkenthien & M. Kramer (Red.) — Neue Wege zu Umweltpartnerschaften mit Mittel- und Osteuropa Abstrakt
Witold C. Kowalski
 
Vol 27, No 11 (1979) Hydroakustyczna metoda określania osadów dennych Abstrakt   PDF
Andrzej Orłowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Hydrochemiczna charakterystyka obszarów przyległych do zbiornika czorsztyńskiego Abstrakt
Anna Gryczko
 
Vol 46, No 1 (1998) Hydrochemiczna charakterystyka wód podziemnych niecki artezyjskiej Podhala Abstrakt
Józef Chowaniec, Danuta Małecka, Stanisław Witczak
 
Vol 51, No 11 (2003) Hydrochemiczna klasyfikacja wód źródlanych zlewni Dzierżąznej Abstrakt   PDF
Maciej Ziułkiewicz, Janusz Burchard, Urszula Hereźniak-Radecka
 
Vol 36, No 7 (1988) Hydrodynamiczne warunki depozycji rud Zn-Pb w rejonie olkuskim Abstrakt   PDF
Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 33, No 1 (1985) Hydrogeologia na XXVII Międzynarodowym Kongresie Geologicznym, Moskwa 1984 r Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 4, No 11 (1956) Hydrogeologia niecki warszawskiej Abstrakt   PDF
Teresa Zajewska
 
Vol 44, No 12 (1996) Hydrogeologia rynien czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Manfred Keil
 
Vol 35, No 5 (1987) Hydrogeological problems of Carboniferous coal basins in Poland Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Hydrogeologiczna interpretacja wyników obserwacji wahań zwierciadła wód podziemnych Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 16, No 7 (1968) Hydrogeologiczna mapa Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 24, No 12 (1976) Hydrogeologiczna problemy podziemnego składowania ścieków przemysłowych Abstrakt   PDF
K. E. Pitiewa
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Hydrogeologiczna Szkoła Letnia - Identyfikacja parametrów i konstrukcja modeli hydrogeologicznych - Warszawa, 22-24.08.2002 Abstrakt
Anna Mikołajczyk, Elżbieta Przytuła
 
Vol 19, No 2 (1971) Hydrogeologiczne kryteria poszukiwań naftowych w północno-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Janina Motyl-Rakowska, Krzysztof Schoeneich
 
Vol 28, No 9 (1980) Hydrogeologiczne problemy projektowania systemów wodno-gospodarczych Abstrakt   PDF
Jacek Szymanko, Sławomir Łodziński
 
Vol 39, No 1 (1991) Hydrogeologiczne warunki migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji w regionie kredy lubelskiej Abstrakt
Piotr Herbich, Stefan Krajewski
 
Vol 19, No 1 (1971) Hydrogrossular chromowy z Jordanowa Abstrakt
Wiesław Heflik, Witold Żabiński
 
Vol 12, No 10 (1964) Hydrohematyt pod Ciechocinkiem oraz uwagi tektoniczne Abstrakt   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 48, No 5 (2000) Hydroizolacyjne właściwości kredy jeziornej Abstrakt   PDF
Paweł Dobak, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 50, No 9 (2002) Hydrotermalne przeobrażenia granitów z Borowa oraz Strzelina (Sudety) na tle wybranych masywów granitoidowych Abstrakt   PDF
Justyna Ciesielczuk
 
Vol 48, No 3 (2000) I. Chlupáč - Vycházky z geologickouminulostíPrahy a okolí Abstrakt
Grzegorz Synowiec
 
Vol 48, No 4 (2000) I. Chlupác, V. Havlicek, J. Kriľ, Z. Kukal& P. Storch - Palaeozoic of the Barrandian Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 10, No 11 (1962) I etap badań geologicznych Niżu Polskiego Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 6 (1977) I Europejskie Sympozjum Analizy Termicznej w Salfordzie (Anglia) Abstrakt
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 45, No 6 (1997) I Forum Inżynierii Ekologicznej - Nałęczów, 15-17.10.1996 Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 45, No 9 (1997) I Karpackie Warsztaty Paleomagnetyczne - Kraków, 23.05.1997 Abstrakt
Marta Rauch
 
Vol 44, No 2 (1996) I karpackie warsztaty tektoniczne - Kościelisko'95, Kościelisko k. Zakopanego, 08-10.12.1995 Abstrakt
Leonard Mastella
 
Vol 42, No 4 (1994) I Konferencja Naukowa nt. Zagospodarowania Kopalin Towarzyszących w Górnictwie Odkrywkowym Bełchatów, 15 -17.09.1993 Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) I Konferencja Naukowa w ZSRR poświęcona geologii szelfu Abstrakt
Stanisław Musielak
 
Vol 17, No 2 (1969) I Konferencja Naukowa-Techniczna w Zielonej Górze – Surowce skalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północno-Zachodnich Abstrakt
Honorata Leszczyszn, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 51, No 3 (2003) I Konferencja Naukowo-Techniczna — Węgiel Brunatny z Sieniawy — Nowe Wyzwania dla Energetyki i Środowiska — Łagów, 05–07.12.2002 Abstrakt
Marcin Piwocki
 
Vol 12, No 9 (1964) I Krajowe Kolokwium Jurajskie Abstrakt
Lidia Malinowska
 
Vol 21, No 6 (1973) I Krajowe Sympozjum Lessowe Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 46, No 1 (1998) I Latynoamerykański Kongres Sedymentologiczny - Porlamar, Wenezuela, 16 - 19.11.1997 Abstrakt
Hubert Kiersnowski, Jędrzej Pokorski
 
Vol 42, No 9 (1994) I Międzynarodowy Kongres Górnictwo Węgla Brunatnego - Wrocław, 20-23.06.1994 Abstrakt
Zbigniew Kozłowski
 
Vol 19, No 12 (1971) I Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstrakt
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 4 (1995) I narodowy kongres speleologiczny Czech - Jedovnice, Czechy, 22-27.11.1994 Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 3 (2003) I Ogólnopolska Konferencja GPR — Zastosowanie radaru do penetracji gruntu (GPR) w badaniach geologicznych — Wrocław, 25.11.2002 Abstrakt
Stanisław Ciechanowicz, Adam Szynkiewicz
 
Vol 48, No 8 (2000) I Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Geologów - Miękinia koło Krakowa, 12–15.05.2000 Abstrakt
Marek Łodziński
 
Vol 43, No 10 (1995) I sedymentologiczny kongres SEPM Linked Earth Systems, St. Petersburg Beach (Floryda), USA, 10- 21.08.1995 Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 24, No 3 (1976) I Seminarium Polsko- Czechosłowackie na temat Surowców Skalnych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 7 (1997) I. Wiatr (red.) - Technika i technologia w ochronie środowiska Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 50, No 10-01 (2002) IAS 2001 - 21. naukowe spotkanie sedymentologów - Davos, Szwajcaria, 03-05.09.2001 Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 49, No 4 (2001) ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: głos w dyskusji Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 1 (2001) ICDP a wiercenia badawcze w Polsce: zaproszenie do dyskusji Abstrakt   PDF
Marek Lewandowski, Andrzej Żelaźniewicz, Stanisław Mazur, Paweł Aleksandrowski, Marek Jarosiński, Stanisław Skompski
 
Vol 46, No 6 (1998) Ichnologiczny zapis paleośrodowiska w utworach miocenu transgredującego na flisz jednostki skolskiej w rejonie Dubiecka Abstrakt   PDF
Jacek Rajchel, Alfred Uchman
 
Vol 36, No 6 (1988) Ichtiofauna w stratygrafii Karpat Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Anna Jerzmańska
 
Vol 51, No 9 (2003) Identyfikacja i badania starych składowisk na obszarze środkowej części zlewni Pilicy — implikacje geosozologiczne Abstrakt   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 31, No 4 (1983) Identyfikacja pospolitych minerałów węglanowych przy użyciu wskaźników barwiących Abstrakt   PDF
Zdzisław Migaszewski, Marek Narkiewicz
 
Vol 25, No 11 (1977) Identyfikacja śródcechsztyńskich granic odbijających północnej części monokliny przedsudeckiej na podstawie współczynników odbicia Abstrakt
Andrzej Jarzyna, Kaja Pietsch
 
Vol 49, No 9 (2001) I.D.L. FOSTER (red.) - Tracers in Geomorphology Abstrakt
Wojciech Zgłobicki
 
Vol 43, No 11 (1995) IGCP - aktualne informacje Abstrakt
Stanisław Burliga
 
Vol 37, No 1 (1989) Ignacy Domeyko- w stulecie zgonu Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 20, No 12 (1972) Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego Abstrakt
Józef Wojnar
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Igły gąbek w utworach Badenu okolic Korytnicy Abstrakt
Helena Hurcewicz
 
Vol 41, No 8 (1993) II Bałtycka Konferencja Stratygraficzna, 9 - 14 maja 1993 r. Abstrakt
Zdzisław Modliński, Janina Wiszniewska
 
Vol 47, No 4 (1999) II Forum Górnictwa Kopalin Pospolitych - Wrocław, 25–26.02.1999 Abstrakt
Jacek Koźma, Cezary Sroga
 
Vol 44, No 12 (1996) II Karpackie Warsztaty Tektoniczne '96 – sesja terenowa - Gorce-Podhale-Beskid Sądecki-Bieszczady, 08-15.07.1996 Abstrakt
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 45, No 2 (1997) II Karpackie Warsztaty Tektoniczne Zakopane-Kiry '96- Kiry k. Zakopanego, 06-08.12.1996 Abstrakt
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) II Konferencja - Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku - Słupsk, 23-25.06.1994 Abstrakt
Stanisław Rudowski
 
Vol 46, No 1 (1998) II konferencja naukowa Badania podstawowe w geologii złóż surowców skalnych Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich - Kraków - Mogilany, 25-27.09.1997 Abstrakt
Anna Smoleńska
 
Vol 42, No 4 (1994) II konferencja naukowa w sprawie badań geodynamicznych obszaru Polski w ramach EUROPROBE Project - Warszawa, 2.03.1994 Abstrakt
Aleksander Guterch
 
Vol 41, No 3 (1993) II Konferencja Sozologiczna, 25 - 26 września 1992 r. Abstrakt
U. Urbaniak-Biernacka
 
Vol 23, No 7 (1975) II Kongres Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 8 (1997) II Kongres Regionalnej Kartografii Geologicznej i Systemów Informatycznych - Barcelona, Hiszpania, 16-20.06.1997 Abstrakt
Mirosława Pietras
 
Vol 42, No 1 (1994) II Krajowe Spotkanie Sedymentologów, 4 - 7 września 1993 r. Abstrakt
Kazimiera Malik
 
Vol 46, No 12 (1998) II międzynarodowa konferencja East Meets West - Modern Exploration and Improved Oil and Gas Recovery Methods - MEIOGRM '98 - Kraków, 01-04.09.1998 Abstrakt
Jadwiga Jarzyna, Roman Semyrka
 
Vol 51, No 7 (2003) II Międzynarodowa Konferencja Gleboznawczo-Archeologiczna — Piza, Włochy, 12–15.05.2003 Abstrakt
Anna Budek, Przemysław Mroczek
 
Vol 9, No 12 (1961) II Międzynarodowa Konferencja na temat Mineralogii i Petrografii Glin w Pradze Abstrakt
Kazimierz Chmura, Zbigniew Szmal
 
Vol 45, No 8 (1997) II Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEN'97-Kielce,10-13.04.1997 Abstrakt
Jerzy Gągol
 
Vol 16, No 10 (1968) II Naukowo-techniczna konferencja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska w Gdańsku Abstrakt
Julian Ciżyński, Bolesław Kotowski
 
Vol 43, No 7 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40 - Lublin, 26-27.10.1995 Abstrakt
Stanisław Hałas
 
Vol 43, No 12 (1995) II ogólnopolska sesja naukowa Datowanie minerałów i skał w oparciu o rozpad promieniotwórczy potasu-40, Lublin, 26-27.10.1995 Abstrakt
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 45, No 12 (1997) II Polsko-Ukraińska Konferencja Współczesne problemy mechaniki ciał niejednorodnych - Warszawa, 11-13.09.1997 Abstrakt
Zbigniew Frankowski
 
Vol 41, No 12 (1993) II runda przetargowa na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 51, No 8 (2003) II Seminarium Meteorytowe — Olsztyn, 24–26.04.2003 Abstrakt
Janusz Burchard
 
Vol 51, No 7 (2003) II Seminarium Meteorytowe — Olsztyn, 24–26.04.2003 Abstrakt
Janusz Burchard
 
Vol 44, No 2 (1996) II sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego,Kowary, 20-22.10.1995 Abstrakt
Jacek Puziewicz
 
Vol 50, No 10-01 (2002) II Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne nt. Peryglacjał plejstoceński w osadach i rzeźbie obszaru Polski - Jodłowy Dwór pod Świętym Krzyżem, 09-11.05.2002 Abstrakt
Roman Chlebowski
 
Vol 24, No 2 (1976) II Sympozjum ONZ na temat wykorzystania zasobów geotermicznych - Abstrakt
Jan Dowgiałło
 
Vol 47, No 3 (1999) II Warsztaty Naukowe — Programy Komputerowe w Geologii Abstrakt
Lidia Razowska, Martyna Guzik
 
Vol 44, No 6 (1996) III Europejska Konferencja Metanowa (3rd Annual European CBM Forum), Londyn, Wielka Brytania, 28.03.1996 Abstrakt
Marek Hoffmann, Jacek Wróblewski
 
Vol 45, No 9 (1997) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - sesja terenowa - Karpaty polskie, 05-09.05.1997 Abstrakt
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 46, No 4 (1998) III Karpackie Warsztaty Tektoniczne - Szczyrzyc, Beskid Wyspowy, 12-14.12.1997 Abstrakt
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 41, No 11 (1993) III Konferencja Sozologiczna PTG i AGH "Sozologia na obszarze antropopresji – przykład Krakowa", 23 - 24 kwietnia 1993 r. Abstrakt
Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 43, No 1 (1995) III Krajowe Spotkanie Sedymentologów – Sedymentacja normalna, katastroficzna i wyjątkowa: procesy i produkty - Sosnowiec, 12-15.09.1994 Abstrakt
Jurand Wojewoda
 
Vol 20, No 7 (1972) III Międzynarodowa Konferencja Palinologiczna w Nowosybirsku Abstrakt
Sonia Dybova-Jachowiczowa
 
Vol 46, No 8-1 (1998) III międzynarodowa (XV krajowa) konferencja naukowo techniczna-Zaopatrzenie w wodę miast i wsi - Poznań, 0l-03.06.1998 Abstrakt
Elżbieta Przytuła
 
Vol 43, No 3 (1995) III międzynarodowe sympozjum - Wody mineralne wschodniej Słowacji - Lipovce, Słowacja,20-22.09.1994 Abstrakt
Józef Chowaniec, Krzysztof Witek
 
Vol 48, No 4 (2000) III Międzynarodowe Sympozjum Europejskiej Asocjacji Ochrony Dziedzictwa Geologicznego ProGEO - Madryt, 23 - 27.11.1999 Abstrakt
Zofia Alexandrowicz, Małgorzata Gonera
 
Vol 17, No 8 (1969) III Międzynarodowe Sympozjum na temat granicy sylur-dewon i stratygrafii dolnego i środkowego dewonu Abstrakt
Lech Teller
 
Vol 46, No 4 (1998) III Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEŃ'98 - Kielce, 05-07.02.1998 Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) III Międzynarodowy Kongres Speleologiczny w Wiedniu Abstrakt
Witosława Szumańska
 
Vol 13, No 4 (1965) III Ogólnokrajowa Konferencja Hydrogeologiczna Czechosłowacji w Żilinie Abstrakt
Bronisław Paczyński
 
Vol 44, No 5 (1996) III Ogólnopolska Sesja Naukowa Datowanie minerałów i skał - UMCS Lublin, 24-25.10.1996 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 50, No 8 (2002) III Spotkanie Geologicznych Muzealników Polskich — Warszawa, 18.06.2002 Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Illite/smectite diagenesis in Kraków-Zakopane cross section, Outer Carpathians and Podhale flysch (Poland): preliminary results Abstrakt   PDF
Magdalena Kotarba
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Illite/smectite diagenesis in the Carpathian Foredeep; preliminary results and comparison with the East Slovak and Vienna basins Abstrakt   PDF
Teresa Dudek
 
Vol 46, No 7 (1997) Ilościowa analiza mikrostrukturalna w skaningowym mikroskopie elektronowym (SEM) typowych gruntów Polski Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński, Jerzy Trzciński
 
Vol 40, No 11 (1992) Ilościowa charakterystyka przestrzeni porowej gruntu spoistego na przykładzie iłów glacilimnicznych z klifu w Jastrzębiej Górze Abstrakt
Robert Czajka
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Ilościowa ocena własności zbiornikowych profili wierceń drogą przetwarzania danych geofizycznych Abstrakt   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Ilościowe i jakościowe oznaczanie węglowodorów n-parafinowych w śladowych bituminach Abstrakt   PDF
Barbara Gondek
 
Vol 25, No 10 (1977) Ilościowe oznaczanie siarki w związkach organicznych zawartych w ropie naftowej i bituminach rozproszonych Abstrakt   PDF
Zofia Rzepkowska
 
Vol 40, No 8 (1992) Implikacje, komplikacje i aplikacje wynikające z rozwoju poglądów na litostratygrafię i cykliczność sedymentacji permu w regionie śląsko-krakowskim Abstrakt
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Impresje geologiczne - wystawa w Muzeum Ziemi PAN ze zbiorów Naturkundemuseum Leipzig Abstrakt
Reinhard Baudenbacher
 
Vol 36, No 5 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA . Cz. II Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 6 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. III Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 36, No 3 (1988) Impresje z XII Kongresu INQUA. Cz. l Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 50, No 2 (2002) Ind pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 28, No 3 (1980) Informacja geologiczna na usługach gospodarki krajów wysoko rozwiniętych Abstrakt
Andrzej Ostromęcki
 
Vol 43, No 1 (1995) Informacja geologiczna w planowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych Polski i Litwy - Szelment, 19-21.09.1994 Abstrakt
Marek Graniczny
 
Vol 17, No 2 (1969) Informacja i dokumentacja w badaniach geologicznych w NRD Abstrakt
Sławomir Smoleński
 
Vol 38, No 10 (1990) Informacja o geologicznych wzorcach składu chemicznego Abstrakt
Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak, Anna Pasieczna
 
Vol 45, No 5 (1997) Informacja o projektach badawczych indywidualnych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych w Sekcji T-12B: Geologii Inżynierskiej, Hydrogeologii i Geofizyki Górniczej w konkursie XI i XII Abstrakt
Joanna Pinińska
 
Vol 40, No 1 (1992) Informacje o działalności Rady Geologicznej Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 51, No 12 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 11 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 10 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 9 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 7 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 6 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 5 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 4 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 3 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 51, No 1 (2003) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 1 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 2 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 3 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 5 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 6 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 7 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 8 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 9 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 11 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 50, No 12 (2002) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 1 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 2 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 3 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 4 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 5 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 6 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 8 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 9 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 10 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 11 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 49, No 12 (2001) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 1 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 2 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 3 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 4 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 5 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 6 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 8 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 9 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 10 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 11 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 1 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 2 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 3 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 4 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 5 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska, Anna Bagińska
 
Vol 47, No 6 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 7 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 8 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 9 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 10 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 11 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 47, No 12 (1999) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska, Kinga Wojtczak
 
Vol 46, No 4 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 5 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 7 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 9-1 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 10 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 12 (1998) Informacje o przyszłych wydarzeniach Abstrakt
Barbara Żbikowska
 
Vol 28, No 1 (1980) Informacje o trzęsieniu ziemi w Czarnogórze Abstrakt
Stefan Rulski
 
Vol 41, No 9 (1993) Informator '92 - Środowisko przyrodnicze województwa wrocławskiego- (REC.) Abstrakt
Janusz Stochlak
 
Vol 26, No 11 (1978) Informatyka i matematyczne techniki komputerowe w świetle obrad Międzynarodowego Sympozjum w Przybramie Abstrakt
Inez Wiatr, Mieczysław Buczyński
 
Vol 24, No 9 (1976) Infra- i suprakrustalne problemy geologiczne kontynentu europejskiego Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 36, No 12 (1988) Ingresja wód słonych funkcją nad bilansowej eksploatacji wód podziemnych - praktycznie Abstrakt
Tadeusz Kłyza
 
Vol 35, No 2 (1987) Iniekcyjne wzmacnianie i uszczelnianie gruntów przy budowie metra Abstrakt   PDF
Ryszard Borys, Stanisław Żak
 
Vol 45, No 8 (1997) Inkluzje fluidalne w soli kamiennej z Bochni Abstrakt   PDF
Volodymyr M. Kovalevich
 
Vol 43, No 10 (1995) Inkluzje mikroorganizmów w kryształach badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstrakt
Oleg l. Petryczenko, Tadeusz M. Peryt, Andrej W. Pobereżski, Alicja Kasprzyk
 
Vol 47, No 7 (1999) Inna koncepcja ustalania opłat eksploatacyjnych Abstrakt
Tadeusz Jerzy Smakowski
 
Vol 48, No 5 (2000) INPEC — pierwszy międzynarodowy projekt geologiczny koordynowany przez stronę polską zgłoszony w konkursie Unii Europejskiej Abstrakt
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 42, No 6 (1994) Inspekcja geologiczna jako realizacja monitoringu litosfery Abstrakt
Jerzy Gągol, Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 51, No 10 (2003) Inspiracje naukowe prof. dr. hab. Henryka de Teisseyre’a Abstrakt
Michał P. Mierzejewski
 
Vol 51, No 5 (2003) INSPIRE - inicjatywa Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury geoinformacyjnej Abstrakt
Janusz Michalak
 
Vol 12, No 6 (1964) Instrukcja o zagrożeniu wodnym w kopalniach rud Abstrakt
A. Guziel
 
Vol 40, No 1 (1992) Instrukcja ramowa do opracowania Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1:50000 Abstrakt
, ,
 
Vol 40, No 1 (1992) Instrukcja w sprawie sporządzania Mapy hydrogeologiczno-sozologicznej Polski 1:50000 Abstrakt
, ,
 
Vol 44, No 7 (1996) Instrumenty stymulacji gospodarczego wykorzystania odpadowych surowców mineralnych w warunkach gospodarki rynkowej Abstrakt   PDF
Tadeusz Głód, Teresa Gulińska, Stefan Korta
 
Vol 27, No 4 (1979) Instytut Geologiczny w latach 1919-1979 - przegląd działalności naukowej i perspektywy Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 41, No 4 (1993) Instytut Geologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt
Stanisław Lorenc
 
Vol 41, No 6 (1993) Instytut Sedymentologiczny w Reading Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 1 (1959) Instytuty nauk geologicznych Akademii Nauk ZSRR Abstrakt
Edward Ruhle
 
Vol 51, No 6 (2003) INTAS — narzędzie współpracy naukowej Unii Europejskiej z krajami byłego Związku Radzieckiego Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Integracja instytucji geośrodowiskowych regionu dolnośląskiego w obliczu szans związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej Abstrakt
Andrzej Stachowiak
 
Vol 23, No 7 (1975) Interakcja - nowe możliwości wykorzystania EMC w geologii Abstrakt
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 45, No 5 (1997) Interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona śladom kręgowców lądowych - Warszawa, 24.01.1997 Abstrakt
Gerard Gierliński
 
Vol 24, No 2 (1976) Interesujące wyniki pierwszej fazy badań limnogeologicznych w Alpach Abstrakt
Władysław Karaszewski
 
Vol 41, No 6 (1993) Interglacjał eemski w rejonie Treblinki i propozycja nowego zasięgu lądolodu stadiału Wkry Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 25, No 5 (1977) Interglacjał eemski w Swarzędzu koło Poznania Abstrakt   PDF
Aleksandra Kunkel, Kazimierz Tobolski
 
Vol 39, No 5-6 (1991) Interglacjał mazowiecki w Jamnie k. Łowicza Abstrakt   PDF
Marek Brzeziński, Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 4, No 3 (1956) Interglacjał na terenie Aleksandrowa Łódzkiego Abstrakt   PDF
Feliks Różycki
 
Vol 31, No 12 (1983) Intergraf: interakcyjny system graficznej analizy danych geologicznych Abstrakt
Jacek Owczarczyk
 
Vol 34, No 4 (1986) "Internal lamination" in halite rocks Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 43, No 3 (1995) International Conference and Short Course on CoalbedMethane and Coal Geology - Cardiff, Walia, 12-16.09.1994 Abstrakt
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 43, No 4 (1995) International Symposium on Coal and Organie Petrology - Fukuoka, Japonia, 16- 18.11.1994 Abstrakt
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 41, No 5 (1993) Interpretacja allocykli czerwonego spągowca oraz ich korelacja pomiędzy subbasenami jego górnej części Abstrakt
Janusz Tomasik
 
Vol 12, No 11 (1964) Interpretacja badań sejsmicznych metodą Gardnera Abstrakt   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 48, No 4 (2000) Interpretacja biostratygraficzna i paleoekologiczna zespołów otwornic aglutynujących z paleoceńsko - środkowoeoceńskich osadów płaszczowiny magurskiej w rejonie Suchej Beskidzkiej (Karpaty fliszowe) Abstrakt   PDF
Anna Waśkowska-Oliwa
 
Vol 23, No 4 (1975) Interpretacja geologiczna wyników głębokich sondowań sejsmicznych na VII profilu międzynarodowym Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 50, No 11 (2002) Interpretacja i modelowanie ziemskiego strumienia cieplnego w obszarze eksperymentu sejsmicznego POLONAISE’97 - analiza krytyczna Abstrakt   PDF
Jacek Majorowicz, Marta Wróblewska, Piotr Krzywiec
 
Vol 37, No 11 (1989) Interpretacja izotopowa zapisu zdarzeń na granicy permu i triasu Abstrakt
Michał Gruszczyński, Stanisław Hałas, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski
 
Vol 48, No 2 (2000) Interpretacja litofacjalna danych sejsmiki 3D kluczem do sukcesu w detekcji ciał rafowych w poziomie wapienia cechsztyńskiego w basenie permskim (na przykładzie rafy Kościan) Abstrakt
Maciej Górski, Donata Gierszewska, Elżbieta Król, Helena Urbańska, Wanda Wilk
 
Vol 48, No 11 (2000) Interpretacja palinostratygraficzna zimnej jednostki pomiędzy dwiema ciepłymi w ferdynandowskiej sukcesji Zdan (Polska E) Abstrakt   PDF
Irena Agnieszka Pidek
 
Vol 49, No 8 (2001) Interpretacja stratygraficzna osadów z otworu Kozły K-1 z wykorzystaniem stopnia ich eolizacji Abstrakt   PDF
Stanisław Brud, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 47, No 6 (1999) Interpretacja wieków trytowych wód podziemnych prostymi modelami matematycznymi Abstrakt   PDF
Andrzej Zuber
 
Vol 46, No 5 (1998) Interpretacja wyników analizy petrograficznej frakcji żwirowej glin zwałowych w nawiązaniu do ich genezy Abstrakt   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 18, No 4 (1970) Interpretacja wyników badań geofizyki wiertniczej w ZSRR w aspekcie poszukiwań złóż ropy i gazu Abstrakt
Janusz Frydecki
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Investigation of the Pannonian-Carpathian zone utilizing seismological data Abstrakt   PDF
George P. Starodub, Alexander V. Kendzera, Taras B. Brych, Andry R. Gnyp, Halyna R. Starodub
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Investigations of the rheology of the lithosphere in the PanCarDi system Abstrakt
Anco Lankreijer, Miroslav Bielik, Victor I. Mocanu
 
Vol 29, No 9 (1981) Inwersje hydrochemiczne wód czwartorzędowych Polski środkowej i północno- wschodniej Abstrakt
Aleksandra Macioszczykowa
 
Vol 22, No 11 (1974) Inżynier Anatol Zieliński (1909-1974) Abstrakt
Z. Dembowski, A. Jachowicz
 
Vol 8, No 2 (1960) Inżynierskie badania geologiczne dla stopnia wodnego we Włocławku Abstrakt   PDF
Benon Fąferek
 
Vol 8, No 2 (1960) Inżynierskie badania geologiczne w dolinie Wisły Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Inżynierskie badania geologiczne Wisły w okolicy Tczewa i Opalenia Abstrakt   PDF
Józef Bażynski
 
Vol 25, No 3 (1977) Inżyniersko-geologiczna charakterystyka lubelskiej kredy piszącej Abstrakt   PDF
Halina Łozińska-Stępień
 
Vol 28, No 6 (1980) Inżyniersko-geologiczna charakterystyka mad doliny Wisły Abstrakt   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 18, No 5 (1970) Inżyniersko-geologiczna tematyka dla potrzeb górnictwa na Międzyresortowej Konferencji w Moskwie Abstrakt
Roman Krajewski
 
Vol 39, No 2 (1991) Inżyniersko-geologiczne badania masywów krasowych i generacji ich spękań Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 49, No 7 (2001) Inżyniersko-geologiczne i geotechniczne badania wałów przeciwpowodziowych województwa lubuskiego jako metoda oceny stanu wałów Abstrakt   PDF
Urszula Kołodziejczyk
 
Vol 38, No 2 (1990) Inżyniersko-geologiczne problemy badań obszarów trzęsień ziemi w międzynarodowej dekadzie zmniejszania naturalnych zagrożeń Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 33, No 11 (1985) Inżyniersko-geologiczne problemy budownictwa energetycznego w Czechosłowacji Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 26, No 11 (1978) Inżyniersko-geologiczne projekty badań i dokumentacji w świetle ocen Komisji Dokumentacji Geologiczno- Inżynierskich przy Centralnym Urzędzie Geologii Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Inżyniersko-geologiczne własności gruntów spoistych (iłów) i procesy w nich zachodzące Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 5 (1977) Islandia w świetle tektoniki płyt Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 42, No 3 (1994) Isotope Workshop II - Książ k. Wałbrzycha, 25 - 27.05.1994 Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 12 (1998) Istota badań petrograficzno-litologicznych i ich rola w litostratygrafii -dyskusja Abstrakt   PDF
Ryszard Zabielski, Stanisław Lisicki, Krystyna Kenig, Barbara Gronkowska - Krystek
 
2001 - 2250 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>