Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 50, No 5 (2002) Unia Europejska ante portas; co na to polska geologia? Abstract
Zdzisław M. Migaszewski, Maciej Podemski
 
Vol 43, No 7 (1995) Unikalne stanowisko interglacjału eemskiego w Ruszkówku na Pojezierzu Kujawskim Abstract
Zbigniew Kozydra, Sylwester Skompski
 
Vol 57, No 3 (2009) Unikalne stanowisko szczątków mamuta na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Andrzej Wiśniewski, Piotr Wojtal, Alina Krzemińska, Joanna Zych, Bogusław Przybylski, Janusz Badura, Dariusz Ciszek
 
Vol 70, No 6 (2022) Unikatowe stanowiska geologiczne Omanu Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Unikatowy zapis dewońskich zdarzeń beztlenowych w profilu kamieniołomu Kowala k. Kielc Abstract   PDF
Paweł Filipiak, Grzegorz Racki
 
Vol 49, No 6 (2001) Uprawnienia do wykonywania prac geologicznych Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 12, No 5 (1964) Uprawnienia geologów projektantów i dokumentatorów ze względu na znajomość prawa geologicznego Abstract
Tadeusz Płodowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Uproszczony sposób obliczania wyników badania oporu na ścinanie w aparacie trójosiowym Abstract
Andrzej Kłodnicki, Tomasz Zwierzewicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Uran w fosforytach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Burek
 
Vol 59, No 10 (2011) Uran w Polsce – historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 68, No 12 (2020) Uran – źródło energii Abstract   PDF
Adam Maksymowicz
 
Vol 57, No 8 (2009) Uregulowania prawne i zasady wsparcia finansowego przedsięwzięć geotermalnych we Francji, Niemczech i Holandii Abstract   PDF
Barbara Tomaszewska
 
Vol 47, No 1 (1999) Uroczysta sesja naukowa - Środowiskowe problemyekorozwoju - Warszawa, 20.10.1998 Abstract
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa Oddziału Geologii Morza w Sopocie z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (17.06.1994) Abstract
Joanna Zachowicz, Regina Kramarska
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Oddziale Karpackim z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz 50-lecia Oddziału Karpackiego(10.11.1994) Abstract
Danuta Poprawa
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczysta sesja naukowa w Sosnowcu z okazji 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego (14.10.1994) Abstract
Albin Zdanowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Uroczyste kolokwium ,,25 lat geotektoniki w Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie" Abstract
Józef Oberc
 
Vol 54, No 8 (2006) Uroczyste obchody 50-lecia Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich przy Ministerstwie Środowiska Abstract   PDF
Anna Szymańska
 
Vol 55, No 4 (2007) Uroczyste obchody 50-lecia odkrycia złóż polskiej miedzi Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe, 22–23.03.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 55, No 8 (2007) Uroczystość 20-lecia Wspólnej Organizacji INTEROCEANMETAL Szczecin, 28.05.2007 Abstract   PDF
Iwona Barbara Litwin
 
Vol 45, No 9 (1997) Uroczystość jubileuszu 80. rocznicy urodzin Katarzyny Pawłowskiej w Państwowym Instytucie Geologicznym - Abstract
Bolesław Kubica
 
Vol 45, No 11 (1997) Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. Józefa Oberca Abstract
Leszek Jamrozik
 
Vol 17, No 10 (1969) Uroczystości 50-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Uroczystości 50-lecia Instytutu Geologicznego Abstract
Sławomir Smoleński
 
Vol 43, No 1 (1995) Uroczystości 75-lecia Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (09.12.1994) Abstract
Cezary Janczyn
 
Vol 44, No 5 (1996) Uroczystości Domeykowskie w Warszawie Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 52, No 2 (2004) Uroczystości jubileuszu 150 rocznicy wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza — Warszawa 17 października 2003 r. Abstract
Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban
 
Vol 44, No 2 (1996) Uroczystości upamiętniające postać Ignacego Domeykina Ziemi Lidzkiej Abstract
Jadwiga Garbowska, Bożena Rudnicka
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka Abstract   PDF (Polish)
Marek Rasała, Anna Tunak-Grzybowska, Kamil Pajewski
 
Vol 51, No 4 (2003) Urządzenia do preparatyki próbek petrograficznych -- nowa linia urządzeń firmy BuehlerLtd Abstract
Dorota Cebula-Kozłowska
 
Vol 9, No 9 (1961) Urządzenia wiertnicze typu GH Abstract
Mieczysław Buczyński
 
Vol 22, No 4 (1974) Urządzenie do ilościowych pomiarów termoluminescencji minerałów i skał Abstract   PDF (Polish)
Maria Frydrychewicz, Mieczysław Hering, Mieczysław Lipowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Using atomic-clusters component of ground air for diagnostic of overlapping fracture structures Abstract   PDF (Polish)
A.G. Gluchov, A.A. Volokh
 
Vol 43, No 5 (1995) Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej części odkrywki Bełchatów Abstract
Andrzej Hałuszczak, Roman Gotowała, Leopold Czarnecki
 
Vol 46, No 7 (1998) Uskok śródsudecki a regionalne strefy ścinań podatnych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 43, No 10 (1995) Uskoki przesuwcze strefy krawędziowej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract
Jerzy Żaba
 
Vol 42, No 2 (1994) Uskoki (łuski, nasunięcia) podłużno-poprzeczne - specyfika strukturalno-ewolucyjna waryscydów Śląska i Moraw Abstract
Józef Oberc
 
Vol 21, No 4 (1973) Usprawnienie metody prowadzenia obserwacji w piezometrach Abstract   PDF (Polish)
Czesław Żak, Edward Maszoński
 
Vol 42, No 12 (1994) USTA W A z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Abstract
. .
 
Vol 6, No 2 (1958) Ustalanie średniej brzeżnej zawartości metalu w rudzie Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 19, No 11 (1971) Ustalanie szczelinowatości metodą defektoskopowo-luminiscencyjną Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Bednarczuk, Wiesław Śliżewski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Ustalanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych przy użyciu Generatora Poboru Wirtualnego – mechanizm i wyniki Abstract   PDF (Polish)
Lech Śmietański, Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Aneta Starościak
 
Vol 6, No 7 (1958) Ustalanie zawartości składników użytecznych w surowcach mineralnych niemetalicznych Abstract   PDF
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 11, No 10 (1963) Ustalenie niektórych elementów charakterystyki grawimetru Askania Gs 11 nr 125 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny
 
Vol 15, No 2 (1967) Ustalenie wielkości obszaru całkowania (promienia r) przy modelowaniu anomalii grawimetrycznych Abstract   PDF (Polish)
Alfons Kozera
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie prawa górniczego Abstract
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie ustawy o prawie geologicznym Abstract
, ,
 
Vol 3, No 4 (1955) Usterki w dokumentacjach złóż surowców ilastych ceramiki•budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Downarowicz
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Usuwanie związków azotu i fosforu z wody - rozważania teoretyczne Abstract   PDF (Polish)
Lech Magrel, Janina Piekutin
 
Vol 9, No 4 (1961) Utwory antropogeniczne w Dobrzyniu nad Wisłą Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory cechsztyńskie w okolicach Niwnic Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Śliwiński
 
Vol 54, No 10 (2006) Utwory chaotyczne w Karpatach Abstract   PDF
Leszek Jankowski
 
Vol 26, No 7 (1978) Utwory cyklotemu werra w zachodniej części niecki północnosudeckiej i południowej części perykliny Żar Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe na obszarze arkusza Jarosław i ich znaczenie surowcowe Abstract   PDF (Polish)
Alicja Mańkowska
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Utwory czwartorzędowe pod projektowaną zaporę czołową stopnia wodnego "Płock" na Wiśle Abstract   PDF (Polish)
Marian Perek
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Utwory czwartorzędowe Pogórza Rożnowskiego w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 10 (1962) Utwory czwartorzędowe powiatu Gryfice i ich praktyczne zastosowanie Abstract   PDF (Polish)
Teresa Uberna, Janusz Uberna
 
Vol 11, No 9 (1963) Utwory czwartorzędowe Przedgórza Karpat między Brzeźnicą a Dunajcem Abstract   PDF (Polish)
Henryk Kozikowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Utwory deltowe przedgórza Karpat Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Utwory dewonu górnego i karbonu dolnego na południowym obszarze Gór Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Chorowska
 
Vol 4, No 2 (1956) Utwory dolnojurajskie w dolinie Jabłonicy Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 37, No 3 (1989) Utwory dyferencjacyjne w diabazach z podłoża monokliny śląsko-krakowskiej Abstract   PDF (Polish)
Marek Muszyński, Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 54, No 8 (2006) Utwory eocenu i oligocenu rejonu Tarnogrodu (północno-wschodnia część zapadliska przedkarpackiego) Abstract   PDF
Michał Myśliwiec, Piotr Śmist
 
Vol 4, No 8 (1956) Utwory karbonu w Chorowicach na południe od Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Werner
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory karbonu w podłożu monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Antoni Maria Żelichowski
 
Vol 39, No 2 (1991) Utwory keloweju i Oksfordu w odkrywce Abstract
Ewa Głowniak
 
Vol 57, No 9 (2009) Utwory kenozoiku w nadkładzie złóż soli w regionie Zatoki Puckiej Abstract   PDF
Regina Kramarska, Jacek Robert Kasiński
 
Vol 51, No 11 (2003) Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych Abstract   PDF (Polish)
Lucyna Bobrek, Piotr Gliniak, Barbara Świetlik, Andrzej Urbaniec
 
Vol 24, No 11 (1976) Utwory litorinowe w profilu wiertniczym na Helu Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 5, No 5 (1957) Utwory ludlowu we wschodniej Polsce Abstract   PDF
Henryk Tomczyk, Leszek Teller
 
Vol 30, No 3 (1982) Utwory mineralne typu „perły jaskiniowej" w kopalni węgla „Thorez" (Dolny Śląsk) Abstract
Piotr W. Zarickij
 
Vol 31, No 12 (1983) Utwory miocenu między Krakowem a Dębicą Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Jawor
 
Vol 11, No 7 (1963) Utwory montmorillonitowe warstw porębskich w niecce bytomskiej Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Bolewski, Zbigniew Michałek, Stanisław Zbigniew Stopa
 
Vol 44, No 5 (1996) Utwory młodszego paleozoiku w podłożu polskich Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Anna Tomaś, Roman Zając
 
Vol 38, No 4 (1990) Utwory młodszej kredy górnej i paleocenu dolnego w głębokich otworach wiertniczych w rejonie Puław, Lublina i Lubartowa Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 53, No 6 (2005) Utwory najwyższego ediakaru i najniższego kambru basenu lubelskopodlaskiego jako potencjalne skały macierzyste dla węglowodorów Abstract   PDF
Jolanta Pacześna, Paweł Poprawa, Michał Żywiecki, Izabella Grotek, Halina Poniewierska, Marian Wagner
 
Vol 20, No 11 (1972) Utwory paleogeńskie w rejonie szczecińskim Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 26, No 11 (1978) Utwory permu dolnego zapadliska wielkopolskiego w świetle danych geofizyki wiertniczej Abstract   PDF (Polish)
Marian Kiełt, Elżbieta Król, Ludwik Król
 
Vol 66, No 5 (2018) Utwory pogranicza cyklotemów PZ1 i PZ2 cechsztynu w kłodawskim wysadzie solnym (środkowa Polska) Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 48, No 7 (2000) Utwory prekambryjskie w rejonie Bochnia-Tarnów -Dębica Abstract   PDF (Polish)
Władysław Moryc, Monika Jachowicz
 
Vol 10, No 12 (1962) Utwory solne cechsztynu monokliny przedsudeckiej w rejonie Lubin-Sieroszowice Abstract
Jan Tomaszewski
 
Vol 12, No 5 (1964) Utwory solne w okolicy Bochni-Brzeska na tle badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Afrykan Kisłow
 
Vol 50, No 3 (2002) Utwory trzeciorzędowe na bloku przedsudeckim w rejonie Rusko­Jaroszów Abstract   PDF (Polish)
Adam Szynkiewicz
 
Vol 12, No 11 (1964) Utwory trzeciorzędowe okolic Zaklikowa i Modliborzyc jako surowiec przemysłu cementowego Abstract   PDF (Polish)
Maria Bielecka
 
Vol 7, No 11 (1959) Utwory tufogeniczne w warstwach orzeskich w rejonie Rybnika jako horyzonty przewodne Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka, Józef Misiarz
 
Vol 12, No 10 (1964) Utwory tufogeniczne warstw porębskich z rejonu Chorzowa Abstract   PDF (Polish)
Józef Ryszka, Stefan Cebulak
 
Vol 34, No 2 (1986) Utwory tufonośne antykliny zbrzańskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 16, No 6 (1968) Utwory wapienia muszlowego na obszarze między Opolem a Boronowem Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kotlicki
 
Vol 43, No 3 (1995) Utworzenie Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Abstract
Aleksandra Gawęda, Kazimierz Kozłowski
 
Vol 42, No 8 (1994) Utworzenie systemu informacji geologicznej Litwy Abstract
Julius Belickas
 
Vol 44, No 7 (1996) Utylizacja żużli i popiołów ze spalania odpadów komunalnych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Pieczarowski
 
Vol 18, No 5 (1970) Uwagi a zastosowaniu hydrochemii w poszukiwaniach naftowych Abstract   PDF (Polish)
Jan Pałys
 
Vol 27, No 5 (1979) Uwagi do artykułu o występowaniu sapropelitów w Górnośląskim i Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Kazimiera Hamberger
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi do artykułu „Analiza porównawcza niektórych parametrów gruntów organicznych" Abstract   PDF (Polish)
Marek Mroczkowski
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi do badań geologiczno-geofizycznych Rybnickiego Okręgu Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Kowalczyk
 
Vol 40, No 9 (1992) Uwagi do dyskusji dotyczącej dat TL na przykładzie Kotliny Sandomierskiej i obszarów przyległych Abstract
Wanda Laskowska-Wysoczańska, Tadeusz Wysoczański-Minkowicz
 
Vol 7, No 3 (1959) Uwagi do instrukcji w sprawie opracowania i wydania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski Abstract
Edmund Rutkowski
 
Vol 37, No 1 (1989) Uwagi do metodyki zdjęcia geochemicznego na obszarach objętych wpływami przemysłowej i rolniczej działalności Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 58, No 4 (2010) Uwagi do nomenklatury skał węglanowych triasu tatrzańskiego Abstract   PDF
Piotr Jaglarz, Tomasz Rychliński
 
Vol 42, No 7 (1994) Uwagi do recenzji - "Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających szczególnej ochrony" opracowanej przez J.Malinowskiego i J .Picha, zamieszczonej w Przeglądzie Geologicznym nr 9, 1993 r. Abstract
Tadeusz Błaszyk, Józef Górski
 
Vol 43, No 3 (1995) Uwagi do Stanowiska nauczycieli akademickich w sprawie nauczania przedmiotów geologicznych w wyższych uczelniach technicznych w Polsce (Prz. Geol., 11, 1994, str. 927) Abstract
Wiesław Subotowicz
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Uwagi do wybranych przepisów prawnych związanych z wykonaniem ujęć wód podziemnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Rasała
 
Vol 11, No 1 (1963) Uwagi dotyczące ilościowej analizy petrograficznej preparatów ziarnowych węgli Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kwiecińska, Andrzej Manecki
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi dotyczące rozkładu rezydualnej poprawki kinematycznej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaś
 
Vol 5, No 1 (1957) UWAGI DOTYCZĄCE STRATYGRAFII MIOCENU PÓŁNOCNEGO NIŻU SANDOMIERSKIEGO Abstract   PDF
Tadeusz Kuciński
 
Vol 24, No 2 (1976) Uwagi dotyczące współczesnej klasyfikacji skał osadowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 8, No 2 (1960) Uwagi dotyczące znaczenia terminu "czert" Abstract
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 24, No 10 (1976) Uwagi metodyczne na temat organizacji logicznej i uruchamiania systemów typu geologicznego na podstawie doświadczeń z systemem "APIGEOKS" Abstract
Andrzej Kunstman, Kazimierz Urbańczyk
 
Vol 23, No 11 (1975) Uwagi na temat badań izotopowych przedkarpackich złóż siarki rodzimej Abstract   PDF (Polish)
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Uwagi na temat budowy geologicznej złoża barytu w Stanisławowie koło Jawora Abstract   PDF (Polish)
Antoni Parecki
 
Vol 32, No 11 (1984) Uwagi na temat budowy i rozwoju gipsów szklicowych Abstract   PDF (Polish)
Maciej Bąbel
 
Vol 11, No 7 (1963) Uwagi na temat chemizmu wód podziemnych występujących na kontakcie jednostki magurskiej z Pienińskim Pasem Skałkowym Abstract   PDF (Polish)
Lesław Bober, Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Uwagi na temat danych i interpretacji przedstawionych przez Medusa 0il & Gas Abstract
Leszek Jankowski, Robert Kopciowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi na temat edukacji geologicznej na wyższych uczelniach technicznych Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 34, No 12 (1986) Uwagi na temat genezy dolomitów środkowodewońskich Gór Świętokrzyskich Abstract
Zdzisław Migaszewski
 
Vol 5, No 7 (1957) Uwagi na temat genezy górno-śląskich złóż cynkowo-ołowiowych Abstract   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 50, No 1 (2002) Uwagi na temat genezy mineralizacji rudnej na tle ewolucji skał zespołów ofiolitowych Ślęży i Nowej Rudy: badania izotopowe tlenu Abstract   PDF (Polish)
Anna A. Szynkiewicz, Anita Weber-Weller, Mariusz O. Jędrysek
 
Vol 41, No 4 (1993) Uwagi na temat kartografii geologicznej w Polsce u progu XXI w. Abstract
Stanisław Ostaficzuk
 
Vol 29, No 2 (1981) Uwagi na temat metod oceny gruntów małospoistych stanowiących podłoże budowlane Abstract
Marek Tarnawski, Franciszek Tomasz Skała
 
Vol 17, No 4 (1969) Uwagi na temat metodyki oceny wartości złóż Abstract   PDF (Polish)
Czesław Srzednicki
 
Vol 16, No 12 (1968) Uwagi na temat niejednorodności wgłębnej budowy geologicznej w NE części granitowej intruzji Strzegomia Abstract   PDF
Mirosław Kazimierczyk
 
Vol 7, No 11 (1959) Uwagi na temat projektu planu perspektywicznego badań geologicznych Abstract
Witold Jurkiewicz, Edward Ruhle
 
Vol 14, No 3 (1966) Uwagi na temat przydatności dolomitu rędzińskiego w ceramice ogniotrwałej Abstract   PDF
Janusz Sułkowski
 
Vol 25, No 1 (1977) Uwagi na temat rozwoju kadry geologicznej Abstract
Roman Krajewski
 
Vol 6, No 6 (1958) Uwagi na temat surowców ilastych województwa gdańskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Wawryk
 
Vol 35, No 12 (1987) Uwagi na temat wód „kryptotermalnych" Sudetów Abstract
Andrzej Zuber, Wojciech Ciężkowski, Władysław Duliński, Jerzy Grabczak
 
Vol 8, No 5 (1960) Uwagi na temat występowania kwarcytów w okolicy Jegłowej Abstract
Stanisław Lewowicki
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi na temat występowania źródeł siarkowodorowych w dolinie Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Nestor Oszczypko
 
Vol 46, No 5 (1998) Uwagi na temat XIII i XIV konkursu grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 47, No 9 (1999) Uwagi na temat XVII konkursu grantów indywidualnych KBN Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 6, No 5 (1958) Uwagi na temat zachodniej granicy morskiej osadów tortońskich i sarmackich w Polsce Abstract   PDF
Tadeusz Kuciński
 
Vol 5, No 12 (1957) Uwagi na temat zasad geologicznego rozpoznawania złóż węgla w zagłębiu górno-śląskim Abstract
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 50, No 7 (2002) Uwagi o aktualnych przepisach prawnych dotyczących wód leczniczych (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Jan Dowgiałło
 
Vol 8, No 9 (1960) Uwagi o bituminach utworów paleozoicznych okolic Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 30, No 9 (1982) Uwagi o budowie geologicznej niecki płockiej (warszawskiej) Abstract   PDF (Polish)
Sylwester Marek
 
Vol 25, No 10 (1977) Uwagi o budowie geologicznej SW części Podhala Abstract   PDF (Polish)
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Uwagi o budowie geologicznej "Trasy Łazienkowskiej" w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 21, No 3 (1973) Uwagi o budowie geologicznej wyniesienia Łeby w świetle ostatnich wyników badań geofizycznych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Białowąs, Anna Wierzchowska-Czulińska
 
Vol 6, No 2 (1958) Uwagi o budowie południowo-zachodniej części niecki miechowskiej Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Bukowy
 
Vol 12, No 2 (1964) Uwagi o chemiźmie wód rejonu Rybnika Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Witczak
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o czwartorzędzie okolic Jeziora Żarnowieckiego Abstract
Waldemar Gogołek
 
Vol 7, No 12 (1959) Uwagi o dolnośląskich złożach kaolinu i ich przemysłowym wykorzystaniu Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Grzybowski
 
Vol 8, No 10 (1960) Uwagi o dolnośląskich łupkach grafitowych Abstract
Marian Subieta
 
Vol 31, No 4 (1983) Uwagi o facji „ammonitico rosso" Abstract   PDF (Polish)
Józef Wieczorek
 
Vol 49, No 9 (2001) Uwagi o fałdach regionalnych w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Szczęsny
 
Vol 12, No 6 (1964) Uwagi o genezie hydrotermalnych złóż uranu w Europie Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Borucki
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o genezie i wieku sudeckich iłów warwowych Abstract   PDF (Polish)
Henryk Teisseyre
 
Vol 26, No 3 (1978) Uwagi o genezie "wapieni robaczkowych" Abstract   PDF (Polish)
Jacek Kasiński, Grzegorz Czapowski, Małgorzata Gąsienica-Szostak
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Uwagi o genezie złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej w świetle poglądów C. F. Davidsona Abstract   PDF (Polish)
Bogusław Bereś, Piotr Kijewski
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o geologii fliszu podhalańskiego we wschodniej części Podhala Abstract   PDF (Polish)
Ludwik Watycha
 
Vol 27, No 8 (1979) Uwagi o geologii Ziemi Lubuskiej i o warunkach krążenia wód podziemnych Abstract
Janusz Skoczylas, Adam Choiński
 
Vol 23, No 1 (1975) Uwagi o górnej jurze dolnej kredzie południowo-wschodniej Francji i zachodniej Szwajcarii Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 18, No 10 (1970) Uwagi o granicy litologicznej w obrębie warstw rudzkich z rejonu Panewniki – Jaworzno Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Sankiewicz, Ryszard Szymoniak
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o iłach ceramicznych w rejonie Bolesławca na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
J. Mazur, J. Milewicz
 
Vol 17, No 6 (1969) Uwagi o iłach laminowanych w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc, Anna Sadowska, Stanisław Dyjor
 
Vol 5, No 10 (1957) Uwagi o kierunkach badań naftowych na niżu na tle współpracy Instytutu Geologicznego z przemysłem naftowym Abstract
Stanisław Tyski
 
Vol 28, No 8 (1980) Uwagi o kierunkach rozwoju zaplecza laboratoryjnego służby geologicznej w Polsce Abstract
Stefan Cebulak, Marian Stępniewski
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o klasyfikacji skał dla wierceń mechaniczno-obrotowych Abstract
Jerzy Fedak
 
Vol 7, No 5 (1959) Uwagi o krysztale górskim z Jegłowej Abstract
Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 13, No 9 (1965) Uwagi o krzemieniach krajowych i ich wykorzystaniu gospodarczym Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 8, No 7 (1960) Uwagi o lessach południowej Lubelszczyzny jako lokalnej bazie surowców ceramicznych Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 47, No 10 (1999) Uwagi o listach czasopism Zespołu Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) Komitetu Badań Naukowych Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 28, No 1 (1980) Uwagi o litostratygrafii triasu wąwozu Bukowia (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Rdzanek
 
Vol 7, No 1 (1959) UWAGI O MECHANIZMIE POWSTAWANIA NlEKTORYCH STRUKTUR Abstract   PDF (Polish)
EDMUND RUTKOWSKI
 
Vol 3, No 2 (1955) Uwagi o melafirach polskich Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Uwagi o metalogenii Rumunii Abstract
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o metamorfozie serii krystalicznych w okolicy Kowar i Niedamirowa Abstract   PDF
M. Szałamacha, J. Szałamacha
 
Vol 4, No 4 (1956) Uwagi o metodach i kierunkach badań inoceramów Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 30, No 6 (1982) Uwagi o metodzie selektywnej dezintegracji zastosowanej do analizy litologicznej skał okruchowych różnych środowisk i wieku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 17, No 5 (1969) Uwagi o mikroelementach w popiołach lepidofitów karbońskich z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF (Polish)
Maria Domagałowa
 
Vol 49, No 7 (2001) Uwagi o mioceńskiej sedymentacji pomiędzy Szydłowem a Smerdyną, południowo-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Roniewicz, Anna Wysocka
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o morfogenezie wydm okolic Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 7, No 8 (1959) Uwagi o morfologii glacjalnej Doliny Pięciu Stawów Polskich w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg
 
Vol 9, No 8 (1961) Uwagi o możliwości występowania złóż ropy i gazu ziemnego w karbonie obniżenia lubelskiego Abstract   PDF (Polish)
Teresa Niemczycka, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 30, No 4 (1982) Uwagi o niektórych analizach miąższości osadów cechsztynu na obszarze Ziemi Lubuskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 10, No 10 (1962) Uwagi o niektórych wartościach podawanych w dokumentacjach hydrogeologicznych Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 5, No 12 (1957) Uwagi o nomenklaturze i identyfikacji pokładów węgla w Górno-śląskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Aleksander Jachowicz
 
Vol 11, No 5 (1963) Uwagi o nomenklaturze stratygrafii malmu Abstract
Zofia Dąbrowska
 
Vol 3, No 7 (1955) Uwagi o nowej metodyce s:porządzania planu prac geologicznych Abstract
Andrzej Stoga
 
Vol 45, No 6 (1997) Uwagi o nowych stanowiskach osadów interglacjalnych na tle stratygrafii młodszego czwartorzędu południowego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Albrycht, Krzysztof Bińka, Roman Brzezina, Kazimierz Dyjor, Jerzy Nitychoruk, Irena Pawłowskaja
 
Vol 24, No 4 (1976) Uwagi o obiegu informacji w naukach geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 55, No 8 (2007) Uwagi o ochronie i wykorzystaniu zasobów bursztynu Abstract   PDF
Lech Łazowski
 
Vol 32, No 7 (1984) Uwagi o paleoekologii fauny wapienia muszlowego NE obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Adam Bodzioch
 
Vol 40, No 3 (1992) Uwagi o paleoekologii flory mioceńskiej w sferosyderytach Turowa Abstract
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 9, No 8 (1961) Uwagi o paleogeograficznym i tektonicznym stanowisku niecki szczecińskiej Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Uwagi o paleontologicznej nomenklaturze otwartej i listach synonimów Abstract
Bogusław Kołodziej
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o piaskowcach budowlanych rejonu Bolesławca-Lwówka Śląskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 54, No 2 (2006) Uwagi o plejstoceńskich glacjałach i interglacjałach Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 5, No 10 (1957) Uwagi o powstawaniu złóż magnezytowych Abstract   PDF
Grażyna Śliwowa
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o pozycji anhydrytów polskiego Przedgórza Karpat środkowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Błaszczyńska
 
Vol 9, No 7 (1961) Uwagi o pozycji stratygraficznej żwirów w liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 5, No 10 (1957) Uwagi o pracach geofizycznych na niżu w przemyśle naftowym Abstract
Jan Skorupa
 
Vol 14, No 5 (1966) Uwagi o pracach petrograficznych Karola Bohdanowicza na przy kładzie posiadanych materiałów z rat 1892-1894 Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o procesach metamorficznych w obrębie skał paleozoicznych okolic Jegłowej na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
K. Chmura, S. Lewowicki
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Uwagi o prognozowaniu krajowej bazy kopalin użytecznych Abstract
Antoni Morawiecki
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o recie południowej części niecki północnosudeckiej Abstract
Jerzy Milewicz
 
Vol 3, No 8 (1955) Uwagi o roli i potrzebie geofizyki w pracach geologiczno-poszukiwawczych Abstract
Stanisław Pawłowski
 
Vol 10, No 7 (1962) Uwagi o roponośności i gazonośności polskich Karpat fliszowych i ich przedgórza Abstract   ##common.remote## (Polish)   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 25, No 3 (1977) Uwagi o rozmieszczeniu surowców ilastych ceramiki budowlanej i kruszyw sztucznych Abstract
Zbigniew Kozydra, Jarosław Mojsiejenko, Zbigniew Tokarski
 
Vol 54, No 1 (2006) Uwagi o rozwoju jaskiń w strukturze płaszczowinowej Czerwonych Wierchów w Tatrach Abstract   PDF
Maria Bac-Moszaszwili, Tomasz Nowicki
 
Vol 31, No 12 (1983) Uwagi o rozwoju molasy rowu przedgórskiego Karpat na Śląsku Cieszyńskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Buła, Dominik Jura
 
Vol 32, No 2 (1984) Uwagi o rozwoju rowu Kleszczowa na tle wybranych elementów paleohydrogeologii regionu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Michalski
 
Vol 35, No 4 (1987) Uwagi o sedymentacji i ewolucji złoża bryłowego soli rejonu Wieliczki Abstract
Jan Rolewicz
 
Vol 36, No 2 (1988) Uwagi o spękaniach w skałach północnej osłony granitoidów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poręby Abstract   PDF (Polish)
Norbert Cieśliński
 
Vol 9, No 2 (1961) Uwagi o sposobie wykonywania dokumentacji hydrogeologicznych Abstract
Tadeusz Konasiewicz, Bronisław Paczyński
 
Vol 36, No 10 (1988) Uwagi o stanie tektoniki w Polsce (nie pretendujące do pełnej oceny) Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi o stosowaniu zdjęć lotniczych przy badaniach geologicznych w ZSRR Abstract
Maciej Hakenberg
 
Vol 40, No 11 (1992) Uwagi o stosunku nauk geologicznych do gospodarki Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Andrzej Rydzewski
 
Vol 42, No 8 (1994) Uwagi o stratach eksploatacyjnych w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Abstract
Andrzej Banaszak
 
Vol 5, No 1 (1957) UWAGI O STRATYGRAFII MIOCENU OKOLIC ZAKLIKOWA Abstract   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o stratygrafii polskiego tortonu Abstract   PDF (Polish)
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) Uwagi o strefie tektonicznej Warta - Osiecznica (Dolny Śląsk) Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Milewicz
 
Vol 6, No 7 (1958) Uwagi o tektonice elewacji konińskiej Abstract   PDF
Janusz Bieniewski
 
Vol 28, No 7 (1980) Uwagi o tektonice rowu Kleszczowa Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 27, No 3 (1979) Uwagi o tektonice utworów dewońskich synkliny gałęzickiej Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki, Tomasz Zapaśnik
 
Vol 21, No 11 (1973) Uwagi o terminologii i klasyfikacji struktur sedymentacyjnych osadów rzecznych Abstract
Jerzy Giżejewski
 
Vol 33, No 9 (1985) Uwagi o trzeciorzędowych osadach spływów błotnych w odkrywce kopalni węgla brunatnego „Bełchatów" Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Jacek Nowak
 
Vol 10, No 12 (1962) Uwagi o ustalaniu bilansowości złóż węgla brunatnego w okresie ich geologicznego rozpoznania Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 16, No 5 (1968) Uwagi o "wapieniach serpulowych" dolnego sarmatu strefy progów zewnętrznych południowej krawędzi Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Liszkowski, Janusz Muchowski
 
Vol 30, No 7 (1982) Uwagi o warunkach geologicznych mineralizacji miedziowo-molibdenowej w paleozoiku okolic Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 11, No 6 (1963) Uwagi o wieku niektórych margli z iłów babickich okolicy Birczy Abstract
S. Geroch, J. Kotlarczyk
 
Vol 55, No 2 (2007) Uwagi o wieku osadów miocenu środkowego okolic Szydłowa (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) Abstract   PDF
Michał Stachacz
 
Vol 9, No 4 (1961) Uwagi o wodach artezyjskich północnej Wielkopolski Abstract
Ludgierd Cimaszewski
 
Vol 38, No 11 (1990) Uwagi o wpływie cech hydrogeologicznych podłoża na rozwój strefy brzegowej w rejonie Rewala Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 55, No 5 (2007) Uwagi o wpływie struktury przedpola na formowanie się frontu nasunięć płaszczowinowych Abstract   PDF
Orest Stupka, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 18, No 11 (1970) Uwagi o wskaźniku nierównomierności jako charakterystyce zmienności złoża i jego stosunku do współczynnika zmienności Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał
 
Vol 36, No 4 (1988) Uwagi o wykształceniu cyklu PZ2 w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract
Maria Rup
 
Vol 4, No 6 (1956) Uwagi o wynikach badań złóż glin ogniotrwałych w obszarze strzegomskim Abstract
Antoni Kraus
 
Vol 12, No 10 (1964) Uwagi o występowaniu ataksiocerasów w osadach Jury Częstochowskiej Abstract
Lidia Malinowska
 
Vol 19, No 4 (1971) Uwagi o występowaniu cyrkonów w aluwiach bloku karkonosko-izerskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grodzicki
 
Vol 8, No 4 (1960) Uwagi o występowaniu kaolinów w okolicy Roztoki Abstract
Stefan Kural
 
Vol 5, No 9 (1957) Uwagi o występowaniu kwarcytów w rejonie Gryfowa Śląskiego Abstract
J. K. Mazur
 
Vol 6, No 1 (1958) Uwagi o występowaniu pierwiastków śladowych w cynkowo-ołowiowych rudach triasu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl, Janina Widawska
 
Vol 12, No 9 (1964) Uwagi o występowaniu selenu rodzimego Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 11, No 8 (1963) Uwagi o zasadach sporządzania map metalogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedak, Maria Lindner
 
Vol 53, No 5 (2005) Uwagi o zawartości pierwiastków ziem rzadkich w wapieniach i dolomitach z okolic Krakowa Abstract   PDF
Aleksandra Vierek
 
Vol 12, No 3 (1964) Uwagi o znaczeniu ciężaru właściwego skał litych oraz gruntów mineralnych Abstract
Władysław Franciszek Mroczkowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Uwagi o znaczeniu karbońskich łupków ogniotrwałych z kopalni "Słupiec" dla przemysłu materiałów ogniotrwałych Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Chmura
 
Vol 39, No 3 (1991) Uwagi o znaczeniu mineralizacji żyłowej w złożach śląsko-krakowskich Abstract
Marek Szuwarzyński
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Uwagi o złożu kwarcu w Barcinku Abstract   PDF
J. Kornaś
 
Vol 5, No 7 (1957) Uwagi w prawie niektórych poglądów na powstanie śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu Abstract
Hubert Gruszczyk
 
Vol 10, No 11 (1962) Uwagi w sprawie badań hydrogeologicznych przy dokumentowaniu złóż surowców mineralnych Abstract
Waldemar Zimny
 
Vol 11, No 10 (1963) Uwagi w sprawie dyskusji nad genezą złoża rud miedzi w Miedzianej Górze Abstract   PDF (Polish)
Hubert Gruszczyk
 
Vol 5, No 4 (1957) Uwagi w sprawie geologii Jaskinii Magurskiej Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 23, No 7 (1975) Uwagi w sprawie metodyki planowania i finansowania prac geologicznych Abstract
Jerzy Pawlak
 
Vol 4, No 3 (1956) Uwagi w sprawie podziału miocenu Polski Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach
 
Vol 56, No 1 (2008) Uwagi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (z dnia 03.07.2007 r.) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Uwagi w sprawie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych Abstract   PDF
Tadeusz Kliński
 
Vol 13, No 2 (1965) Uwagi w sprawie stratygrafii osadów środkowej jury między Górami Świętokrzyskimi a Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
11751 - 12000 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>