Uwagi o bituminach utworów paleozoicznych okolic Krakowa

Stanisław Bukowy

Abstract


NOTES CONCERNING BITUMENS OF PALAEOZOIC DEPOSITS IN THE CRACOW AREA