Uwagi o bituminach utworów paleozoicznych okolic Krakowa

Stanisław Bukowy

Abstrakt


NOTES CONCERNING BITUMENS OF PALAEOZOIC DEPOSITS IN THE CRACOW AREA