Uroczystości upamiętniające postać Ignacego Domeykina Ziemi Lidzkiej

Jadwiga Garbowska, Bożena Rudnicka

Abstrakt


,