Uprawnienia geologów projektantów i dokumentatorów ze względu na znajomość prawa geologicznego

Tadeusz Płodowski

Abstract


RIGHTS FOR PROJECTING AND DOCUMENTATION GEOLOGIST KNOWING THE GEOLOGICAL LAW