Utwory montmorillonitowe warstw porębskich w niecce bytomskiej

Andrzej Bolewski, Zbigniew Michałek, Stanisław Zbigniew Stopa

Abstract


MONTMORILLONITE DEPOSITS OF THE PORĘBSKIE BEDS IN THE BYTOM TROUGH

Full Text:

PDF (Polish)