Utwory mineralne typu „perły jaskiniowej" w kopalni węgla „Thorez" (Dolny Śląsk)

Piotr W. Zarickij

Abstract


MINERAL DEPOSITS OF THE CAVE PEARL TYPE IN THE THOREZ COAL MINE (LOWER SILESIA)

.