Uskok Folwarku - przejawy tektoniki przesuwczej w zachodniej części odkrywki Bełchatów

Andrzej Hałuszczak, Roman Gotowała, Leopold Czarnecki

Abstract


,