Uroczystości jubileuszu 150 rocznicy wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza — Warszawa 17 października 2003 r.

Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski, Halina Urban

Abstract


.