Układy współrzędnych geodezyjnych w Polsce i ich transformacje

Adam Łyszkowicz, Sabina Łyszkowicz

Abstract


,