Udział Instytutu Geologicznego w przygotowaniu Atlasu paleogeograficznego Europy Wschodniej

Edward Rühle

Abstrakt


PART OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE IN PREPARATION OF PALAEOGEOGRAPHICAL ATLAS OF EAST EUROPE