Udział nauk geologicznych w kształceniu geologów na Politechnice Śląskiej

Wiesław Gabzdyl, Marek Pozzi

Abstrakt


,