Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (1979) Nowe spostrzeżenia dotyczące wieku i ewolucji konkrecji manganowych z głębin Pacyfiku Abstract
Władysław Karaszewski
 
Vol 25, No 1 (1977) Nowe stanowiska eocenu górnego i oligocenu dolnego w rejonie Globic, Szaszorowic i Miechowa (woj. leszczyńskie) w SW części monokliny przedsllideckiej Abstract   PDF (Polish)
Edward Ciuk
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe stanowiska fauny mioceńskiej w okolicy Monastyrza i Huty Lubyckiej (południowe Roztocze) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Musiał, Gwidon Jakubowski
 
Vol 53, No 2 (2005) Nowe stanowiska interglacjalne w rejonie dolin Wilgi i Okrzejki na Wysoczyźnie Żelechowskiej (Polska południowo-wschodnia) Abstract   PDF
Marcin Żarski, Małgorzata Nita, Hanna Winter
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowe stanowiska interglacjału eemskiego w okolicy Szepietowa (woj. łomżyńskie) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wrotek
 
Vol 56, No 5 (2008) Nowe stanowiska laminowanych osadów jeziornych na Pojezierzu Kaszubskim Abstract   PDF
Wojciech Tylmann, Magdalena Zawadzka
 
Vol 7, No 8 (1959) Nowe stanowiska prenitu w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Głazek
 
Vol 33, No 2 (1985) Nowe stanowisko amonita w kredzie Beskidu Śląskiego Abstract
Piotr J. Grocholski
 
Vol 34, No 5 (1986) Nowe stanowisko bogatej fauny dewońskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract
Edward Głuchowski, Grzegorz Racki
 
Vol 3, No 8 (1955) Nowe stanowisko bononu na Kujawach oraz uwagi zależności poszukiwań surowców od badań podstawowych Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 28, No 12 (1980) Nowe stanowisko fauny mioceńskiej Abstract
Barbara Studencka, Wiesław Studencki
 
Vol 28, No 8 (1980) Nowe stanowisko fauny plejstocenu w Basenie Grudziądzkim w Zakurzewie Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 25, No 5 (1977) Nowe stanowisko fauny ramienionogów mioceńskich na Roztoczu Abstract   PDF (Polish)
Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowe stanowisko fauny wczesnokarbońskiej w Sudetach-Jaczków (niecka śródsudecka) Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowe stanowisko interglacjału i gliny zwałowej Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Wąs
 
Vol 55, No 4 (2007) Nowe stanowisko interglacjału mazowieckiego w Gajcu — Pojezierze Łagowskie (zachodnia Polska) Abstract   PDF
Hanna Winter, Krzysztof Urbański
 
Vol 41, No 11 (1993) Nowe stanowisko interstadiału pilicy (formacja Chojny) w odkrywce Bełchatów Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Małgorzata Nita
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe stanowisko kopalnych wężowideł w Polsce Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowe stanowisko liliowców Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Lefeld
 
Vol 50, No 8 (2002) Nowe stanowisko morskich osadów miocenu w Kotlinie Sądeckiej — informacja wstępna Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Gonera, Marek Styczyński
 
Vol 41, No 2 (1993) Nowe stanowisko osadów glacjalnych w Górach Sowich, Sudety Środkowe Abstract
Dariusz Krzyszkowski, Edyta Pijet
 
Vol 27, No 11 (1979) Nowe stanowisko osadów interglacjalnych w okolicy Pabianic Abstract
Halina Klatkowa
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe stanowisko osadów interglacjalnych w Warszawie Abstract
Wojciech Morawski
 
Vol 25, No 7 (1977) Nowe stanowisko osadów miocenu koło Dubiecka Abstract   PDF (Polish)
Marek Cieszkowski, Krzysztof Witek, Antoni Wójcik
 
Vol 26, No 5 (1978) Nowe stanowisko osadów organicznych w krawędziowej strefie pradoliny Noteci-Warty w Łęgowie Abstract
Krzysztof Wrotek
 
Vol 52, No 8/1 (2004) NOWE STANOWISKO OSADÓW PALEOGENU I NEOGENU W ŁĘCZYCACH K. LĘBORKA Sesja Naukowa Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego Gdańsk, 23 marca 2004 r. Abstract   PDF
Regina Kramarska
 
Vol 23, No 1 (1975) Nowe stanowisko porfiru w Nielepicach koło Rudawy Abstract   PDF (Polish)
Anna Smoleńska
 
Vol 34, No 1 (1986) Nowe stanowisko ryb słodkowodnych (Teleostei) z trzeciorzędu Polski Abstract   PDF (Polish)
Anna Jerzmańska, Andrzej Hałuszczak
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe stanowisko rzadkiej mineralizacji kruszcowej w Sudetach Abstract
Marian Banaś
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Nowe stanowisko skalenia na Dolnym Śląsku Abstract
K. Chmura, M. Lewowicki, R. Pałubicki
 
Vol 40, No 9 (1992) Nowe stanowisko stratotypowe osadów plejstoceńskich na Przedgórzu Sudeckim: doniesienie wstępne Abstract
Janusz Badura, Bogusław Przybylski, Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe stanowisko słonia leśnego Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Nowe stanowisko torfu interglacjalnego z okolic Śledzianowa nad dolnym Bugiem Abstract   PDF (Polish)
Zofia Solek
 
Vol 65, No 7 (2017) Nowe stanowisko unikatowej fauny z dolnego ordowiku Chin Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Baliński
 
Vol 52, No 2 (2004) Nowe stanowisko utworów kambru górnego w zachodniej części regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Szczepanik, Anna Żylińska, Sylwester Salwa
 
Vol 53, No 2 (2005) Nowe stanowisko z tropami kręgowców z górnego pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Kuleta, Grzegorz Niedźwiedzki, Tadeusz Ptaszyński
 
Vol 49, No 9 (2001) Nowe stowarzyszenie: GaliciaTectonicGroup Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nowe stwierdzenie występowania łupków ogniotrwałych w dolnych warstwach mikołowskich i porębskich GZW Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 49, No 10 (2001) Nowe techniki przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych w zastosowaniu do określenia szcze- gółowej budowy złoża ropy Radoszyn Abstract
Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Zbigniew Karpoluk, Piotr Misiarz, Krystyna Żukowska, Krzysztof Żuławiński, Robert Bartoń
 
Vol 45, No 2 (1997) Nowe technologie w teledetekcji, fotogrametrii lotniczej isatelitarnej, kartografii oraz ich zastosowania - Warszawa, 16-17.12.1996 Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 49, No 7 (2001) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 48, No 7 (2000) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez głównego geologa kraju Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 51, No 7 (2003) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe tematy geologiczne zamawiane przez Ministerstwo Środowiska Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 7, No 10 (1959) Nowe urządzenie do profilowania w żerdziach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
, .
 
Vol 65, No 6 (2017) Nowe wydawnictwa popularnonaukowe Muzeum Geologicznego PIG-PIB Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 47, No 3 (1999) Nowe wyniki badań izotopowych i chemicznych wód leczniczych Ciechocinka Abstract   PDF (Polish)
Arkadiusz Krawiec
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe wystąpienie piromorfitu w Sudetach Abstract
Antoni Muszer
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowe występowanie iłów ogniotrwałych w okolicy Siewierza Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Górzyński, Janusz Pomykała
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe zadania Komisji Zasobów Kopalin Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 2 (1955) Nowe zagadnienia z mechaniki gruntów ilastych Abstract   PDF (Polish)
Wincenty Fortunat
 
Vol 55, No 9 (2007) Nowe Zagłębie Miedziowe ma już 50 lat! Abstract   PDF
Wojciech Kaczmarek, Robert Rożek
 
Vol 23, No 8 (1975) Nowe zasady gospodarki i ochrony złóż surowców mineralnych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nowe zasady profilowania rdzeni dostosowane do komputerowych metod dokumentowania i modelowania złóż rud Zn - Pb obszaru śląsko-krakowskiego Abstract
Renata Blajda
 
Vol 43, No 12 (1995) Nowe zasady udostępniania informacji geologicznych, zgromadzonych w zbiorach archiwalnych, i sposób ich wyceny Abstract
Ryszard Cichy, Bronisław Orłowski
 
Vol 49, No 4 (2001) Nowe zastosowania chalcedonitu jako sorbentu w procesie oczyszczania wód Abstract   PDF (Polish)
Danuta Tchórzewska, Jacek Pabis, Iwona Kosk, Marek Nieć
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowe zdarzenie muzealne - Ruch zaklęty w kamieniu Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 26, No 2 (1978) Nowe znaleziska ichtiofauny w Karpatach ukraińskich Abstract
Anna Jerzmańska, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 51, No 7 (2003) Nowe znaleziska narzutniaków porfiru rombowego z Oslo na terenie północno-zachodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Maria Górska
 
Vol 19, No 2 (1971) Nowe znaleziska nieznanej dotychczas części muszli tentakulitów w osadach górnego syluru Szwecji Abstract
Barbara Hajłasz
 
Vol 1, No 2 (1953) Nowe znaleziska porfiru Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski
 
Vol 57, No 3 (2009) Nowe znaleziska tropów dinozaurów z osadów liasowych Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Zbigniew Remin, Joanna Roszkowska, Urszula Meissner
 
Vol 52, No 3 (2004) Nowe znaleziska tropów dinozaurów ze śladem śródstopia z dolnej jury Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Dariusz Niedźwiedzki
 
Vol 50, No 5 (2002) Nowe znaleziska tropów kręgowców z pstrego piaskowca Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 57, No 2 (2009) Nowe znalezisko ciosu mamuta w Karpatach Zachodnich Abstract   PDF
Marek Cieszkowski, Witold Zuchiewicz, Witold Paweł Alexandrowicz, Piotr Wojtal, Andrzej Ślączka, Sławomir Góra, Piotr Fryś, Grzegorz Kursa
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Nowe znalezisko jaszczurki w bursztynie bałtyckim Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 5, No 6 (1957) Nowe znalezisko kry mioceńskiej Abstract   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 21, No 12 (1973) Nowe znalezisko młodotrzeciorzędowych żwirów i piasków kwarcowych koło Ostródy Abstract   PDF (Polish)
Genowefa Kociszewska-Musiałowa, Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe znalezisko paleontologiczne w osadach czwartorzędowych w odkrywce KWB Bełchatów Abstract
Dariusz Krzyszkowski
 
Vol 53, No 5 (2005) Nowe znalezisko śladów dinozaurów w górnym triasie Tatr Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 19, No 2 (1971) Nowe znalezisko szczątków leśnego nosorożca Abstract
Gwidon Jakubowski
 
Vol 9, No 9 (1961) Nowe złoża surowca skaleniowego w Mrowinach k. Żarowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Stefan Kozłowski, Stanisław Krassowski, Zbigniew Nurkiewicz, Maria Znańska
 
Vol 19, No 11 (1971) Nowe złoże ropy naftowej na wyspie Wolin Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 29, No 5 (1981) Nowe złoże ropy naftowej pod Karlinem Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski, Bogumił Sikorski, Mieczysław Solak
 
Vol 34, No 1 (1986) Nowe złoże ropy naftowej w wierceniu dokumentującym rudy miedzi Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski
 
Vol 23, No 10 (1975) Nowelizacja Instrukcji dotyczącej Szczegółowej mapy geologicznej Polski Abstract
, ,
 
Vol 39, No 7-8 (1991) Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego Abstract
Stefan Kozłowski, Stanisław Przeniosło
 
Vol 53, No 7 (2005) Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego Abstract   PDF
Kinga Wojtczak
 
Vol 63, No 12/1 (2015) Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze a nowe zadania samorządów Abstract   PDF (Polish)
Rafał Miland
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Andrzej Kostrzewski Abstract
Bolesław Nowaczyk
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Janusz Kotlarczyk Abstract
Tadeusz Słomka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nowi członkowie Polskiej Akademii Umiejętności – Jerzy Fedorowski Abstract
Jerzy Głazek, Jerzy Znosko
 
Vol 46, No 7 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Nowi członkowie Rady Geologicznej Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowo odkryte irackie złoża siarki na tle mezopotamskiej strefy siarkonośnej Abstract
, ,
 
Vol 33, No 8 (1985) Nowo poznany (ESE) odcinek rowu Bełchatowa Abstract
Zbigniew Kozydra, Marcin Piwocki
 
Vol 9, No 1 (1961) Nowoczene urządzenia do obróbki zgładów mikroskopowych Abstract
Roman Calikowski
 
Vol 23, No 3 (1975) Nowoczesna klasyfikacja osadów klastycznych według wielkości ziarn Abstract
Urszula Urbaniak-Biernacka
 
Vol 45, No 8 (1997) Nowoczesne metody badania właściwości petrofizycznych skał oraz możliwości zastosowania otrzymanych wyników w badaniach diagenezy Abstract   PDF (Polish)
Piotr Such
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowoczesne metody badania własności lodogruntu w budownictwie górniczym Abstract   PDF (Polish)
Roman Calikowski, Wacław Kołtoński
 
Vol 1, No 6 (1953) Nowoczesne metody geochemiczne poszukiwań naftowych Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 1, No 3 (1953) Nowoczesne metody geochemiczne poszukiwań naftowych- Abstract   PDF (Polish)
Feliks Mitura
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Nowoczesne metody interpretacji strukturalno - facjalnej danych sejsmiki 3D na przykładzie złoża Stężyca Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kuc
 
Vol 50, No 2 (2002) Nowoczesne pomiary geofizyczne w otworach badawczych Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 16, No 3 (1968) Nowoczesne zastosowania akustyki w geofizyce górnictwie (Cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kotłoński
 
Vol 16, No 4 (1968) Nowoczesne zastosowanie akustyki w geofizyce górnictwie (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Wacław Kołtoński
 
Vol 1, No 1 (1953) Nowości bibliograficzne Abstract   PDF
, ,
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowości gospodarcze Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości gospodarcze Abstract
, .
 
Vol 6, No 11 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 12 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 8-9 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 1 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 2 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 3 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 4 (1957) NOWOSCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 5 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 8 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 9 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 10 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 11 (1957) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 4 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 5 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 6 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 6, No 7 (1958) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract
Redakcja .
 
Vol 1, No 2 (1953) Nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 1, No 6 (1953) Nowości wydawnicze Abstract
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF   PDF
, ,
 
Vol 7, No 1 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 3 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 4 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 6 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 7 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 8 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 9 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 10 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 7, No 11 (1959) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 1, No 4 (1953) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 1, No 3 (1953) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 10 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 1 (1955) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
M. Turnau-Morawska
 
Vol 3, No 2 (1955) Nowości wydawnicze Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 3 (1955) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 3, No 8 (1955) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 2 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 6 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 7 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 8 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 9 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 4, No 12 (1956) Nowości wydawnicze Abstract
, .
 
Vol 57, No 1 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 57, No 2 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 57, No 3 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 57, No 5 (2009) NOWOŚCI WYDAWNICZE Abstract   PDF
Anna Krokosz
 
Vol 6, No 6 (1958) Nowostwierdzone występowanie kruszców cynku i ołowiu w dewonie obszaru siewierskiego Abstract   PDF
Stefan Śliwiński
 
Vol 7, No 6 (1959) Nowostwierdzone złoże magnezytu w rejonie Wir na Dolnym Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Zenon Gajewski
 
Vol 24, No 5 (1976) Nowsza mapa stosunków litofacjalnych w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 10, No 3 (1962) Nowsze badania nad dolomitami kruszconośnymi Abstract   PDF (Polish)
Stefan Śliwiński
 
Vol 43, No 12 (1995) Nowy dyrektor Biura Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 3 (1995) Nowy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 40, No 10 (1992) Nowy gatunek z rodzaju Psilophyton z dolnego dewonu Gór Świętokrzyskich Abstract
Danuta Zdebska
 
Vol 56, No 12 (2008) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Anna Fujak
 
Vol 49, No 4 (2001) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 55, No 6 (2007) Nowy Komitet Redakcyjny Przeglądu Geologicznego Abstract   PDF
Magdalena Mizerska
 
Vol 9, No 3 (1961) Nowy minerał z grupy węglanów Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowy otwór wiertniczy na Bałtyku B5-1/01 Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Domżalski, Jędrzej Pokorski, Andrzej Mazurek, Piotr Anolik, Ryszard Wagner
 
Vol 55, No 9 (2007) Nowy Park Jurajski w Nowinach Wielkich koło Gorzowa Wielkopolskiego Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 49, No 6 (2001) Nowy popularny przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 28, No 2 (1980) Nowy profil serii złożowej w kopalni rud miedzi "Rudna" Abstract
Jan Jarosz, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk
 
Vol 41, No 9 (1993) Nowy przewodniczący Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 16, No 5 (1968) Nowy punkt występowania tufitów dolnodewońskich w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Maria Tarnowska
 
Vol 33, No 9 (1985) Nowy reper stratygraficzny ordowiku w okolicy Myszkowa Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański, Longin Wielgomas
 
Vol 1, No 4 (1953) Nowy rezerwat przyrody. - Zjazd Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika. - Wystawa surowców skalnych. - Pierwsza naukowo-techniczna konferencja geologiczna kopalnictwa rud nieżelaznych - Wieczorowa Szkoła Inżynierska Abstract
, .
 
Vol 55, No 2 (2007) Nowy Rok w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF
Mirosław Rutkowski
 
Vol 11, No 5 (1963) Nowy skład Państwowej Rady Górnictwa Abstract
. .
 
Vol 41, No 12 (1993) Nowy środkowo dewoński biegun paleomagnetyczny z antykliny Siewierza - upadek koncepcji waryscyjskich wielkoskalowych ruchów przesuwczych wzdłuż SW krawędzi platformy wschodnioeuropejskiej !? Abstract
Jerzy Nawrocki
 
Vol 57, No 4 (2009) Nowy stolik grzewczo-chłodzący w PIG—zalety i wady Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 12, No 1 (1964) Nowy wskaźnik morfometryczny Abstract
Barbara Gronkowska
 
Vol 29, No 2 (1981) Nowy zespół mineralny w leukokratycznej strefie Jordanowa k. Sobótki i jego znaczenie genetyczne Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 33, No 2 (1985) Nowy zespół minerałów Sn-W-Mo że Starej Góry (Dolny Śląsk) i jego znaczenie genetyczne Abstract   PDF (Polish)
Hubert Sylwestrzak, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 50, No 9 (2002) Nukleacja i rozrost diamentów w warunkach pomagmowych Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Sałaciński
 
Vol 64, No 4 (2016) Numerical analysis of the impact of construction of an underground metro line on the urban environment – a case study from the Vistula Valley in Warsaw Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Kaczmarek, Paweł Popielski
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Numeryczne modelowanie zachowania wysadu solnego Dębiny w warunkach oddziaływania odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki
 
Vol 44, No 8 (1996) Numeryczny model odwadniania wyrobisk górniczych w rejonach zagrożonych dopływem wód zmineralizowanych z głębszych poziomów wodonośnych, na przykładzie KWB Bełchatów Abstract   PDF (Polish)
Władysław Czabaj, Wojciech Siciński
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Numeryczny model przepływu wód podziemnych na potrzeby oceny zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych i zwykłych na przykładzie zlewni potoków Milika i Andrzejówki Abstract   PDF (Polish)
Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk
 
Vol 27, No 2 (1979) O akronimach instytucji posiadających kolekcje paleontologiczne Abstract
Zofia Kielan-Jaworowska
 
Vol 26, No 8 (1978) O anomaliach prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w osadach malmu północno-wschodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Bukowicki, Andrzej Klecan
 
Vol 50, No 1 (2002) O artykule A. Gajewskiego - Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstract
Mark Berdiczewski
 
Vol 47, No 7 (1999) O Atlasie paleogeograficznym epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce - raz jeszcze Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek, Jędrzej Pokorski
 
Vol 22, No 12 (1974) O badaniach geologicznych w kraterach "meteorytowych" Nördlinger Ries (RFN) i Morasku (polska) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 57, No 4 (2009) O badaniach izotopowych diagenetycznego illitu z piaskowców czerwonego spągowca Wielkopolski i Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Anna Maliszewska, Marta Kuberska
 
Vol 5, No 10 (1957) O badaniach na przypuszczalnym wysadzie solnym pod Poznaniem Abstract
Adam Dąbrowski, Władysław Karaszewski
 
Vol 37, No 3 (1989) O braku wpływu skał podłoża na wiek TL glin zwałowych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Julia Semil, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 3, No 6 (1955) O budowie głębszego podłoża koła nad Wartą Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 26, No 8 (1978) O budowie strefy osiadania zapadowego czyli dosiadania formacji lessowej Abstract   PDF (Polish)
K. G. Stoiłow
 
Vol 31, No 3 (1983) O błędzie usytuowania izolinii oraz wyinterpolowanej wartości Δg . Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Grobelny
 
Vol 7, No 1 (1959) O CELOWOSCI WYKORZYSTANIA FOTOGAAFII BARWNEJ W MINERALOGU I PETROGRAFII Abstract   PDF (Polish)
STANISŁAW PRZENIOSŁO
 
Vol 37, No 11 (1989) O ciągłości i nieciągłości kopalnego zapisu ewolucji Abstract
Antoni Hoffman
 
Vol 42, No 8 (1994) O. Coussy - Mechanique des milieux poreux Abstract
Ryszard Kaczyński, Stanisław Matysiak
 
Vol 14, No 6 (1966) O czapie iłowo-gipsowej na wysadzie solnym w Rogóźnie koło Ozorkowa Abstract   PDF
Włodzimierz Charysz
 
Vol 36, No 7 (1988) O czarnym bursztynie i gagacie Abstract   PDF (Polish)
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Zdzisław Migaszewski
 
Vol 11, No 2 (1963) O czwartorzędzie Maroka Abstract
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 49, No 5 (2001) O dalszy rozwój prac poszukiwawczych w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Piotr Karnkowski
 
Vol 22, No 11 (1974) O datowaniu osadów plejstoceńskich na obszarze wschodniej Europy metodą termoluminescencyjną Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 36, No 4 (1988) O dolomicie płytowym w okolicy Jamna Abstract
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 25, No 2 (1977) O dwudzielności piaskowców białego spągowca w środkowej części monokliny przedsudeckiej w świetle wyników analizy dyskryminacyjnej składu ich frakcji ciężkiej Abstract   PDF (Polish)
Halina Nemec, Andrzej Solecki, Wojciech Nemec
 
Vol 53, No 10/1 (2005) O dyskusjach naukowych — głos przekorny Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 27, No 5 (1979) O działalności Jana Czarnockiego w Kielcach w latach 1944-1947 Abstract
Andrzej Rembalski, Zbigniew Wójcik
 
Vol 5, No 7 (1957) O działalności Karola Bohdanowicza w zakresie geologii inżynierskiej i hydrogeologii Abstract   PDF
Antoni Kleczkowski
 
Vol 41, No 8 (1993) O działalności Oddziału Poznańskiego PTG Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 1 (2000) O dziejach hydrogeologii i współczesnych jej problemach na Kielecczyźnie - kilka słów o historii świętokrzyskiej hydrogeologii Abstract
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 46, No 7 (1997) O ekspertyzie palinologicznej czerwonych iłów z Koźlaka koło Węgorzewa Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 7, No 4 (1959) O europejskiej karierze marmuru z Dębnika Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Koziński
 
Vol 39, No 4 (1991) O eustatyce, tektonice i innych zdarzeniach w późnym dewonie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 27, No 10 (1979) O faktach przemawiających przeciw poglądowi o allochtonizmie sedymentacyjnym wielkich mas skał przedkarbońskich w strukturze bardzkiej Abstract   PDF (Polish)
Józef Oberc
 
Vol 13, No 8 (1965) O faunie mięczaków z osadów miocenu lądowego w rejonie Chabielice-Kleszczów Abstract
Andrzej Nowicki, Emil Woźny
 
Vol 37, No 4 (1989) O fazach sedymentacji dolomitu głównego w Polsce północno-zachodniej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt, Lech Antonowicz, Andrzej Gąsiewicz, Stefania Roman
 
Vol 1, No 1 (1953) O. Ganss i H. Hiltermann - Zum Problem des Karpathenflysches Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 8, No 7 (1960) O genezie mineralizacji wód artezyjskich niecki mazowieckiej Abstract   PDF (Polish)
Witold Olendski
 
Vol 17, No 12 (1969) O genezie minerałów w konkrecjach-septariach i możliwości ich wykorzystania jako wskaźnika w poszukiwaniu złóż rudnych Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 16, No 1 (1968) O genezie minerałów w szczelinach kontrakcyjnych węglanowych konkrecji-septariów Abstract   PDF (Polish)
P. W. Zarickij
 
Vol 13, No 5 (1965) O genezie polskiego brzegu Baltyku Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 27, No 11 (1979) O genezie wapieni, brekcji i bentonitów autunu z otworu Stargard 1 Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska
 
Vol 34, No 7 (1986) O genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych - polemicznie Abstract   PDF (Polish)
Paweł M. Leśniak, Jan Dowgiałło
 
Vol 35, No 7 (1987) O genezie wód chlorkowych w Karpatach fliszowych (ciąg dalszy polemiki) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Zuber, Jerzy Grabczak
 
Vol 30, No 2 (1982) O genezie zasolenia wód podziemnych w rejonie Gdańska Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Sukowski
 
Vol 49, No 4 (2001) O genezie zgorzeli bazaltowej Abstract   PDF (Polish)
Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 7, No 1 (1959) O GLlNACH- SZKLlWNYCH W POLSCE Abstract   PDF (Polish)
MARIAN KAMIERSKl
 
Vol 6, No 1 (1958) O górnej jurze w otworze Zagłoba Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 3, No 12 (1955) O górnym prekambrze (ryfeju) w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Jan Samsonowicz
 
Vol 28, No 4 (1980) O głowonogach z warstw górażdżańskich (dolny wapień muszlowy) w kamieniołomie "Górażdże" k. Opola Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podstolski
 
Vol 55, No 11 (2007) O głowonogach ze zbiorów Muzeum Geologii Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach Abstract   PDF
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 23, No 7 (1975) O halogenicznych zjawiskach krasowych w permie górnym na wyniesieniu Łeby Abstract   PDF (Polish)
Józef Poborski
 
Vol 30, No 11 (1982) O heterochroniczności linii Teisseyre'a-Tornquista Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński, Henryk Tomczyk
 
Vol 11, No 2 (1963) O hydrochemicznych wskaźnikach możliwości występowania węglowodorów w południowej części obniżenia litewskiego Abstract   PDF (Polish)
Leszek Bojarski, Stanisław Depowski
 
Vol 13, No 7 (1965) O hydrotermalnie zmienionych skałach żyłowych w rejonie Czerniawy Zdroju na Dolnym Śląsku Abstract
Hanna Chilińska, Ryszard Sałaciński
 
Vol 32, No 12 (1984) O interpretacji pomiaru alkaliczności w wodach termalnych Cieplic i Lądka Zdroju Abstract
Paweł M. Leśniak
 
Vol 16, No 10 (1968) O istocie glacitektoniki (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Bartkowski
 
Vol 24, No 8 (1976) O jasność kryteriów w terminologii tektonicznej Abstract
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 14, No 4 (1966) O jednym z alimentacyjnych obszarów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Jan Kühl
 
6501 - 6750 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>