Udział Instytutu Geologicznego w pracach projektu 86 IGCP: "SW krawędź platformy wschodnioeuropejskiej"

Ryszard Dadlez, Jerzy Znosko

Abstract


POLISH PARTICIPATION IN THE IGCP PROJECT NO. 86: EAST-EUROPEAN PLATFORM (SW BORDER)