Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Polarne wyprawy badawcze. Historia i teraźniejszość - wystawa w Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie polskich badań polarnych Abstrakt
Jacek Rajchel
 
Vol 51, No 4 (2003) Pole cieplne polskich Karpat i obszarów przyległych Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski, Zbigniew Żółtowski
 
Vol 36, No 6 (1988) Pole gazu ziemnego "Przemyśl" oraz perspektywy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie przemyskim Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 40, No 12 (1992) POLEMIKI Abstrakt
. .
 
Vol 41, No 5 (1993) Poligeneza cykliczności osadów glacilimnicznych Abstrakt
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
Vol 30, No 9 (1982) Polihalit w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle nowych danych Abstrakt   PDF
Janusz Domagała
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 46, No 3 (1998) Polish Geological Institute, Geological Survey of Lithuania & Lithuanian Institute of Geology Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Politechnika Koszalińska (wydawca, producent) - Kamień czy skała - wszystko trzeba chronić Abstrakt
Witold Cezariusz Żbikowska
 
Vol 44, No 4 (1996) Polityka resortu w dziedzinie badań geologicznych dla ochrony środowiska Abstrakt
Stefan Kozłowski, Ryszard Strzelecki, Kinga Wojtczak
 
Vol 42, No 11 (1994) Polityka resortu w dziedzinie hydrogeologii Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 1 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji surowców mineralnych. Część I Abstrakt
Michal Gientka
 
Vol 43, No 2 (1995) Polityka resortu w dziedzinie poszukiwania, rozpoznawaniai eksploatacji surowców mineralnych. Cz. II Abstrakt   PDF
Michal Gientka
 
Vol 50, No 12 (2002) POLONAISE’97: Kontrasty struktury litosfery pomiędzy platformą paleozoiczną i prekambryjską na obszarze północno-zachodniej Polski (profile sejsmiczne P1-P4) Abstrakt   PDF
Tomasz Janik - Grupa Robocza POLONAISE’97
 
Vol 43, No 5 (1995) Polonika siódmego międzynarodowego kongresu IAEG Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 43, No 4 (1995) Polonika w Biuletynie IAEG - Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 19, No 11 (1971) Polowa metoda pomiarów pionowej zmienności współczynnika filtracji gruntów "k" sposobem krótkotrwałych sczerpywań Abstrakt   PDF
Józef Sapuła
 
Vol 46, No 4 (1998) Polscy geolodzy członkami Ukraińskiej Akademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego (UNGA) Abstrakt
Stepan Orest Lizoon
 
Vol 41, No 12 (1993) Polscy geologowie gośćmi Kompanii AMOCO Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 7, No 6 (1959) Polscy geologowie na Kaukazie Abstrakt
Piotr Roniewicz
 
Vol 51, No 7 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) Abstrakt
Jerzy Głazek
 
Vol 51, No 10 (2003) Polscy naukowcy w radach redakcyjnych międzynarodowych czasopism z zakresu nauk o Ziemi (ciąg dalszy) — odpowiedź Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 42, No 8 (1994) Polska Grupa IAEG w przeddzień trzydziestej rocznicy jej powstania Abstrakt
Przegląd Geologiczny
 
Vol 1, No 9 (1953) POLSKA KOLEBKA MIKROPALEONTOLOGII STOSOWANEJ Abstrakt   PDF
Franciszek Bieda
 
Vol 21, No 3 (1973) Polska terminologia tektoniczna sprawą otwartą i pilną Abstrakt
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 26, No 12 (1978) Polski basen cechsztyński Abstrakt   PDF
Ryszard Wagner, Tomasz S. Piątkowski, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski basen czerwonego spągowca jako wczesne stadium polskiego basenu ryftowego Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 43, No 9 (1995) Polski geolog zagranicznym członkiem Ukraińskiej Akademii Nauk Abstrakt
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 2 (1996) Polski geolog zagranicznym członkiem UkraińskiejAkademii Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 37, No 11 (1989) Polski i globalny zapis biozdarzenia na granicy prekambr-kambr Abstrakt   PDF
Jolanta Pacześna
 
Vol 9, No 5 (1961) Polski jantar Abstrakt   PDF
Adam Chętnik
 
Vol 47, No 5 (1999) Polski Jubiler Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 42, No 4 (1994) Polski Oddział The Explorers Club Abstrakt
Andrzej Markert
 
Vol 48, No 2 (2000) Polskie akcenty na międzynarodowym kongresie Mine, Water and Environment - Sewilla, Hiszpania, 13 - 17.09.1999 Abstrakt
Andrzej J. Witkowski, Lidia Razowska
 
Vol 30, No 11 (1982) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1980-1981) Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 31, No 1 (1983) Polskie badania geologiczne Arktyki i Antarktyki Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania geologiczne na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyka Zachodnia) w sezonie 1985-1986 Abstrakt   PDF
Antoni K. Tokarski
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1977-1978) Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 28, No 5 (1980) Polskie badania geologiczne w Zachodniej Antarktyce (1978-1979) Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 30, No 2 (1982) Polskie badania geologiczne w zachodniej Antarktyce (1979-1980) Abstrakt   PDF
Antoni K. Tokarski, Andrzej Paulo, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 6, No 2 (1958) Polskie badania na Spitsbergenie Abstrakt
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 23, No 4 (1975) Polskie badania paleontologiczne na Spitsbergenie w 1974 r Abstrakt
Gertruda Biernat
 
Vol 34, No 11 (1986) Polskie badania paleontologiczne w Antarktyce Zachodniej (1986) Abstrakt   PDF
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 27, No 1 (1979) Polskie doświadczenia w stosowaniu metod matematycznych i informatyki w badaniach geologii Karpat i przedgórza w świetle prac KBAG Abstrakt
Janusz Kotlarczyk
 
Vol 8, No 2 (1960) Polskie Normy Abstrakt
. .
 
Vol 7, No 8 (1959) Polskie normy Abstrakt
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Polskie nowości wydawnicze Abstrakt
, ,
 
Vol 3, No 10 (1955) Polskie nowości wydawnicze Abstrakt
, .
 
Vol 26, No 6 (1978) Polskie publikacje z geologii w zagranicznych bibliografiach geologicznych Abstrakt
Wiesława Jurkiewiczowa
 
Vol 43, No 12 (1995) Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego w czwartym roku działania Abstrakt
Grzegorz Kortas, Janusz Wójcik
 
Vol 44, No 5 (1996) Polskie Towarzystwo Geologiczne w 75 rocznicę powstania (1921-1996) Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 24, No 4 (1976) Polskie Towarzystwo Mineralogiczne i działalność w zakresie mineralogii w ośrodku krakowskim Abstrakt
Wiesław Heflik
 
Vol 40, No 12 (1992) Polskie zbiory bursztynu w muzeach niemieckich Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 2, No 3 (1954) POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGOWSPRAWIE ZAMIERZONEGO ZNIESIENIA GEOLOGII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Abstrakt
, ,
 
Vol 26, No 8 (1978) Polsko-amerykańskie badania paleomagnetyczne na Spitsbergenie w latach 1971-1977 Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 41, No 7 (1993) Polsko-czeskie seminarium kartograficzne w oddziale Dolnośląskim we Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 5 (1999) Polsko-niemieckie badania geologiczno-środowiskowe w dolinie Odry Abstrakt   PDF
Ryszard Dobracki, Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 44, No 12 (1996) Polsko-saksońska sesja naukowa -Transgraniczna korelacja utworów trzeciorzędu i czwartorzędu Dolnego Śląska i Saksonii Abstrakt
Stefan Cwojdziński
 
Vol 47, No 1 (1999) Polsko-ukraińskie badania geologiczno-strukturalne w dolinie Dniestru Abstrakt
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 20, No 2 (1972) Pomiar gradientu pionowego siły ciężkości dla celów poszukiwań płytko leżących struktur geologicznych i badania budowy górotworu Abstrakt   PDF
Zbigniew Fajklewicz, Władysław Duda, Janusz Śliz
 
Vol 25, No 3 (1977) Pomiar metodą pola sterowanego w głębokich otworach wiertniczych Abstrakt   PDF
Władysław Kozik
 
Vol 16, No 5 (1968) Pomiar porowatości efektywnej ośrodka metodą elektrolityczną w warunkach in situ Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia geotermicznego w wierceniu oporowym Magnuszew Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 8, No 9 (1960) Pomiar stopnia obtoczenia ziarn skalnych Abstrakt
Władysław Bobrowski, Jadwiga Kossakowska-Such
 
Vol 10, No 7 (1962) Pomiary bazowe magnetometrami La Coura BMZ w Polsce Abstrakt   PDF
Konstanty Karaczun
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Pomiary cech geologicznych a stosowalność metod statystycznych Abstrakt
Adam Kowalski, Aleksandra Macioszczyk
 
Vol 37, No 10 (1989) Pomiary infiltrometryczne jako podstawa oceny udziału wód rzecznych w zasilaniu ujęcia drenażowego Reda-Pieleszewo Abstrakt   PDF
Barbara Janik, Andrzej Kowalik, Marek Marciniak
 
Vol 43, No 4 (1995) Pomiary przepuszczalności fazowej i matematyczna ekstrapolacja otrzymanych wyników Abstrakt   PDF
Józef Kruczek, Piotr Such
 
Vol 22, No 6 (1974) Pomiary termoluminescencji minerałów i skał metodą analizatora termoluminescencji Abstrakt   PDF
Maria Frydrychewicz
 
Vol 42, No 4 (1994) Pomnik przyrody przy Instytucie Geologii DAM w Poznaniu Abstrakt
Wojciech Stankowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Popękane klasty w stożku Domańskiego Wierchu: Przyczynek do rekonstrukcji ewolucji pola naprężeń w rejonie Kotliny Orawskiej (Karpaty) podczas neogenu i czwartorzędu Abstrakt   PDF
Antoni K. Tokarski, Witold Zuchiewicz
 
Vol 42, No 9 (1994) Popularyzatoska działalność Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Geologicznych Abstrakt
Jerzy Gągol, Gertruda Herman
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Porównanie dwóch ekstrakcji sekwencyjnych różniących się ekstrahentami stosowanych do wymywania frakcji redukującej się z gleby leśnej Abstrakt   PDF
Beata Krasnodębska-Ostręga, Jerzy Golimowski, H. Emons
 
Vol 51, No 11 (2003) Porównanie metod szacowania zanieczyszczeń obszarowych docierających do wód powierzchniowych z terenów użytkowanych rolniczo Abstrakt   PDF
Renata Grunert, Ignacy Kardel
 
Vol 42, No 9 (1994) Porównanie osadów solnych Górnego Śląska i okolic Wieliczki Abstrakt
Aleksander Garlicki
 
Vol 25, No 7 (1977) Porównanie podziałów biostratygraficznych górnej kredy i paleogenu jednostki dukielskiej na podstawie otwornic planktonicznych i nannoplanktonu wapiennego Abstrakt   PDF
Barbara Olszewska, Maria Smagowicz
 
Vol 27, No 5 (1979) Porównanie profilów litochemicznych utworów węglanowych triasu górnośląskiego z profilami opisów polowych Abstrakt
Janusz Pomykała
 
Vol 28, No 3 (1980) Porównanie płyty środkowoeuropejskiej z platformą mezyjsko-scytyjsko-turańską Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 19, No 2 (1971) Porównanie rentgenowskiej i spektrofotometrycznej metody ilościowej analizy fazowej na przykładzie układu kalcyt – dolomit Abstrakt   PDF
Jerzy Fijał, Zenon Kłapyta
 
Vol 27, No 12 (1979) Porównanie wyników oceny wizualnej z wynikami chemicznego opróbowania jednego ze złóż cynkowo-ołowiowych Abstrakt   PDF
Renata Blajda, Bohdan Niedzielski
 
Vol 38, No 11 (1990) Porównawcze datowania TL próbek z profilu Maliniec k. Konina Abstrakt
Stanisław Fedorowicz, Ireneusz J. Olszak
 
Vol 13, No 4 (1965) Porównywalność i efektywność uranometrycznych zdjęć geochemicznych przy oznaczaniu uranu metodami chemicznymi i radiometrycznymi oraz porównanie ich z radiometrycznym zdjęciem gamma Abstrakt
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Portret jaszczurki - wystawa czasowa w Muzeum Ziemi PAN Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 21, No 7 (1973) Porządkowanie przepisów prawnych w Centralnym Urzędzie Geologii Abstrakt
Z. Żółtowski
 
Vol 17, No 9 (1969) Posadowienie obiektów na gruntach o uszkodzonej strukturze Abstrakt
Jerzy Sułecki
 
Vol 44, No 7 (1996) Posadzki szwedzkie w budownictwie Poznania (XVI-XVIII w.) Abstrakt
Henryk Walendowski
 
Vol 16, No 3 (1968) Posiedzenia Naukowo-Techniczne Rady Geologicznej Abstrakt
, ,
 
Vol 20, No 4 (1972) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 19, No 12 (1971) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J . Kostecki
 
Vol 16, No 11 (1968) Posiedzenia Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
, ,
 
Vol 42, No 10 (1994) Posiedzenia Rady Geologicznej Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 43, No 9 (1995) Posiedzenie Europejskiej Federacji Geologów, Malahide k. Dublina, Irlandia, 09-11.06.1995 Abstrakt
Andrzej Ślączka
 
Vol 42, No 11 (1994) Posiedzenie Komisji Geomorfologicznej Karpacko-Bałkańskiej na Węgrzech - Visegrad, 19-21.04.1994 Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 1 (1993) Posiedzenie Komisji Zasobów Kopalin w KiZPS "SIARKOPOL" w Machowie, 8 września 1992 r. Abstrakt
B. Kubica
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN Abstrakt
Krystyna Szeroczyńska
 
Vol 42, No 4 (1994) Posiedzenie Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstrakt
Szczepan Porębski
 
Vol 50, No 1 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego - Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 50, No 11 (2002) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Geologicznego Abstrakt
Aleksandra Walkiewicz
 
Vol 20, No 10 (1972) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 18, No 1 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 17, No 1 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
, ,
 
Vol 17, No 3 (1969) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG Abstrakt
, ,
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie Naukowo-Technicznej Rady Geologicznej CUG (J. Kostecki) Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 47, No 10 (1999) Posiedzenie plenarne Komisji Zasobów Kopalin Abstrakt
Marek Nieć
 
Vol 21, No 2 (1973) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstrakt
J. Kostecki
 
Vol 18, No 5 (1970) Posiedzenie plenarne Państwowej Rady Górnictwa Abstrakt
W. D.
 
Vol 34, No 8 (1986) Posiedzenie Projektu EUROPROBE-PANCARDI - Stara Lesna, Słowacja, 21-25.10.1995 Abstrakt
Marta Rauch, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Posiedzenie Rady Geologicznej Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 40, No 11 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1992.06.25 Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 41, No 12 (1993) Posiedzenie Rady Geologicznej - 1993.10.06 Abstrakt
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 43, No 7 (1995) Posiedzenie Rady Geologicznej - Warszawa, 26.05.1995 Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 40, No 3 (1992) Posiedzenie Rady Geologicznej w dniu 23.01.1992 r. Abstrakt
Zofia Ćwiertniewska
 
Vol 11, No 7 (1963) Posiedzenie Rady Techniczno-Ekonomicznej Zjednoczenia Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych Abstrakt
R. Strzetelski
 
Vol 18, No 5 (1970) Postanowienia Komisji Nowych Minerałów (ab) Abstrakt
, ,
 
Vol 27, No 9 (1979) Postęp prac nad Międzynarodową mapą hydrogeologiczną Europy w skali 1 : 1 500 000 Abstrakt
Cyryl Kolago
 
Vol 8, No 8 (1960) Postęp techniczny rdzeniowania w utrudnionych warunkach geologicznych Abstrakt
Karol Wojnar
 
Vol 9, No 3 (1961) Postęp techniczny w dziedzinie sejsmicznych badań prospekcyjnych Abstrakt
Henryk Banaś
 
Vol 19, No 1 (1971) Postęp techniczny w geofizyce stosowanej dla potrzeb geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz surowców stałych w Polsce Abstrakt   PDF
Andrzej Pepel
 
Vol 9, No 10 (1961) Postęp techniczny w pracach geofizycznych Abstrakt   PDF
Andrzej Izakowski
 
Vol 32, No 10 (1984) Postęp w badaniach geochronologicznych Abstrakt   PDF
Krystyna Pożaryska, Władysław Pożaryski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Postęp w badaniach geologicznych i efekty gospodarcze geologii w okresie między I a II Kongresem Nauki Polskiej oraz dalsze kierunki rozwoju bazy zasobowej surowców mineralnych kraju Abstrakt
Roman Osika
 
Vol 28, No 1 (1980) Postęp w badaniach ofiolitów Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 41, No 8 (1993) Postęp w rozpoznaniu geologicznym Ziemi Suwalsko-Augustowskiej po 20 latach od zjazdu PTG w 1973r. Abstrakt
Jerzy Znosko
 
Vol 21, No 4 (1973) Postępy erozji młodotrzeciorzędowej w okolicy Leśnej na Pogórzu Izerskim Abstrakt   PDF
Józef Oberc, Stanisław Dyjor
 
Vol 13, No 7 (1965) Postępy geologii prekambru na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 41, No 7 (1993) Postępy w badaniach Abstrakt
Anna Maliszewska
 
Vol 35, No 11 (1987) Postępy w badaniach geofizycznych i kierunki ich rozwoju Abstrakt
Kazimierz Betlej
 
Vol 1, No 6 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 1, No 3 (1953) Postępy w petrograficznych metodach badawczych w ZSRR Abstrakt   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 21, No 11 (1973) Postępy w rozpoznawaniu i kartograficznym odwzorowaniu zagadnień tektoniki permo-mezozoiku na Niżu Polskim Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Sylwester Marek
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Post-folding bending of the Silesian nappe, Western Outer Carpathians (Poland) Abstrakt   PDF
Marta Rauch
 
Vol 27, No 7 (1979) Postglacjalna akumulacja osadów w jeziorach Tatr Wysokich Abstrakt
Bogumił Wicik
 
Vol 11, No 2 (1963) Postglacjalna fauna (Chiroptera) z Jaskini Zimnej w Tatrach Abstrakt
Bronisław Wojciech Wołoszyn
 
Vol 36, No 2 (1988) Postglacjalne dźwiganie wysadów solnych w Inowrocławiu i Górze - fenomen szybkości Abstrakt
Remigiusz Tarka
 
Vol 34, No 1 (1986) Postulaty naukowe w zakresie badań czwartorzędu Abstrakt
Leszek Starkel, Teresa Madeyska, Leszek Lindner
 
Vol 13, No 12 (1965) Postulaty rolnictwa w zakresie badania stosunków wodnych w zasięgu wpływu kopalnictwa odkrywkowego Abstrakt   PDF
Józef Dłużewski
 
Vol 11, No 9 (1963) Poszukiwania europejskiej prowincji diamentowej Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 21, No 7 (1973) Poszukiwania fosforytów prowadzone w północnej Libii przez polskich geologów Abstrakt
Jerzy Lefeld, Janusz Uberna
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania geochemiczne Abstrakt   PDF
Jerzy Eurek
 
Vol 8, No 3 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (I) Abstrakt   PDF
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania geologiczne surowców skalnych na Roztoczu (II) Abstrakt   PDF
Maria Moroz-Kopczyńska, Stefan Kozłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania kruszywa naturalnego Abstrakt
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania surowców węglanowych Abstrakt
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 26, No 4 (1978) Poszukiwania i badania złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstrakt
Zbigniew Kozydra
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania i eksploatacja minerałów uranowych we Francji Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 26, No 8 (1978) Poszukiwania i eksploatacja surowców mineralnych a ochrona środowiska przyrodniczego w świetle obowiązujących przepisów Abstrakt
Hanna Bujwid
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Poszukiwania naftowe w akwenie południowego Bałtyku a ochrona środowiska naturalnego Abstrakt   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Poszukiwania ropy i gazu ziemnego w Węgierskiej Republice Ludowej Abstrakt
Stanisław Depowski
 
Vol 34, No 8 (1986) Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce w latach 1955-1985 Abstrakt   PDF
Ryszard Dadlez, Ryszard Wagner
 
Vol 47, No 5 (1999) Poszukiwania ropy naftowej na Niżu Polskim w 65-lecie gorączki naftowej w Kcyni Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 8, No 5 (1960) Poszukiwania ropy naftowej na Saharze Abstrakt
Willi Bruderer
 
Vol 6, No 1 (1958) Poszukiwania rud miedzi na obszarze strefy przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych a ropa gaz ziemny Abstrakt
Zdzisław Wilk
 
Vol 4, No 10 (1956) Poszukiwania surowców mineralnych w Karpatach Abstrakt   PDF
Hubert Gruszczyk
 
Vol 9, No 9 (1961) Poszukiwania surowców wapienniczo-cementowych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i Ożarowa Abstrakt   PDF
Jan Radwan
 
Vol 39, No 9 (1991) Poszukiwania złóż fosforytów w rejonie Bir el Ater (północno-wschodnia Sahara algierska Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 1, No 9 (1953) POSZUKIWANIA ZŁÓŻ KOPALIN NA CUDZYM GRUNCIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA GÓRNICZEGO Abstrakt
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Poszukiwania złóż uranu we Francji Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Poszukiwanie i dokumentowanie materiałów budowlanych w dorzeczu Wisły Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 17, No 10 (1969) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w Kanadzie Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 44, No 6 (1996) Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów w Polsce przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego Abstrakt
Eligiusz Balcerzak
 
Vol 2, No 1-2 (1954) POSZUKIWANIE l ROZPOZNANIE ZŁÓŻ RUD METALI NIEŻELAZNYCH Abstrakt
Antoni Graniczny
 
Vol 51, No 9 (2003) Poszukiwanie obszarów facji sejsmicznej o korzystnych parametrach zbiornikowych w rejonie Grabowiec–Rachanie przy zastosowaniu procedury SLIM (Seismic Lithologic Modelling) Abstrakt   PDF
Krzysztof Dzwinel
 
Vol 4, No 3 (1956) Poszukiwanie rud za pomocą chromatografii Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 21, No 2 (1973) Poszukiwanie złóż węglowodorów na morzach Abstrakt   PDF
Michał Konecki
 
Vol 47, No 9 (1999) Poszukiwanie „śladowych” obiektów geologicznych przy cząstkowej informacji geologicznej i sieci zaszumionych pomiarów geofizycznych Abstrakt   PDF
Jan Dzwinel, Witold Dzwinel, Krzysztof Dzwinel
 
Vol 42, No 10 (1994) Potas, rutyl, surowce mineralne, uran, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 51, No 7 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 1 — Macierzystość Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski
 
Vol 51, No 8 (2003) Potencjał naftowy utworów dolomitu głównego w strefie Kamienia Pomorskiego. Część 2 Analiza ropotwórczości Abstrakt   PDF
Paweł Kosakowski, Wacław Burzewski, Maciej J. Kotarba
 
Vol 47, No 5 (1999) Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Maciej J. Kotarba, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski, Bogusław Sikorski
 
Vol 42, No 1 (1994) Potencjał zasobowy i wydobywczy siarki w Polsce na tle światowych uwarunkowań - Abstrakt
Bolesław Kubica
 
Vol 45, No 2 (1997) Potrzeba i cele drugiej edycji Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt
Andrzej Ber, Madej Podemski, Wojciech Prussak
 
Vol 45, No 9 (1997) Potrzeba i cele realizacji programu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 Abstrakt   PDF
Henryk J. Jezierski
 
Vol 30, No 1 (1982) Potrzeba i zasady badań stacjonarnych w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych Abstrakt   PDF
Zdzisław Mianowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 41, No 9 (1993) Potrzeba ochrony beidelitowych iłów w KWB Bełchatów Abstrakt
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 22, No 6 (1974) Potrzeba rozszerzenia badań uwęglenia w celu stymulowania poszukiwań naftowych Abstrakt
Władysław Pożaryski
 
Vol 35, No 11 (1987) Potrzeba sporządzania oraz zarys metodyki opracowania map jakości, zagrożeń i ochrony wód podziemnych Abstrakt   PDF
Krystyna Kowalewska, Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 26, No 4 (1978) Potrzeba zmiany metodyki badań surowców skalnych Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Potrzeba zwiększenia udziału metod geofizyki jądrowej w poszukiwaniu kopalin użytecznych w Polsce Abstrakt
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 20, No 7 (1972) Potrzeby i możliwości stosowania elektronicznego przetwarzania danych w geologii Abstrakt
Genowefa Szczepańska, Edward Szczepański
 
Vol 49, No 9 (2001) Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody Abstrakt   PDF
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Ryszard Strzelecki, Dariusz Grabowski, Renata Karoń
 
Vol 10, No 10 (1962) Powiększenie bazy ogniotrwałego surowca krzemionkowego i kruszywa budowlanego w rejonie Opoczno-Tomaszów Mazowiecki Abstrakt   PDF
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 30, No 7 (1982) Powierzchnia starszego paleozoiku regionu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Stanisław Bukowy, Dominik Jura
 
Vol 44, No 1 (1996) Powierzchniowe procesy egzogeniczne a tektoniczna aktywność uskoku środkowej Lubrzanki w Górach Świętokrzyskich - próba datowania Abstrakt   PDF
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 12, No 3 (1964) Powierzchniowe przejawy zasolenia na obszarze wysadu solnego w Rogóźnie koło Łodzi Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 18, No 3 (1970) Powierzchniowe ruchy masowe w Czechosłowacji Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 45, No 9 (1997) Powódź - lipiec 1997 Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 43, No 4 (1995) Powojenna historia kombinatu eksploatacji i obróbki bursztynu na Sambii, Rosja Abstrakt
Zoja Kostiaszowa
 
Vol 39, No 3 (1991) Powołanie Rady Geologicznej Abstrakt
Stefan Kozłowski
 
Vol 46, No 5 (1998) Powrót do wspólpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z Instytutem Geologii i Paleontologii w Hawanie Abstrakt
Stanisław Speczik, Marek Graniczny
 
Vol 47, No 2 (1999) Powrót na Marsa Abstrakt
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 43, No 1 (1995) Powstanie i likwidacja przedgranitoidowegosinistralnegouskoku przesuwczego na granicy struktury bardzkiej z metamorfikiem Gór Złotych (Sudety) Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 37, No 1 (1989) Powstanie i rozwój szkoły paleozoologicznej Romana Kozłowskiego Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 10, No 3 (1962) Powstanie, rozwój i perspektywy Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie Abstrakt
Leszek Marcinkowski
 
Vol 17, No 2 (1969) Powstanie, rozwój i stan aktualny geologii inżynierskiej w ZSRR Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 24, No 11 (1976) Powstanie Wydziału Geologiczno - Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Abstrakt
Andrzej Bolewski
 
Vol 13, No 3 (1965) Powstawanie anomalii uranowych w aluwiach i ich wykrywalność zależnie od uziarnienia analizowanych frakcji Abstrakt   PDF
T. Depciuch, J. Lis, S. Przeniosło, H. Sylwestrzak
 
Vol 28, No 10 (1980) Powstawanie fal odbitych •od płaszczyzn uskoków Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 47, No 9 (1999) Powstawanie minerałów w pustkach krasowych badeńskich gipsów Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Igor I. Turchinov
 
Vol 45, No 12 (1997) Powstało Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich Abstrakt
Wojciech Ciężkowski, Bohdan Kozerski, Lech Poprawski
 
Vol 42, No 4 (1994) Powtarzalność wyników wizualnej interpretacji geologicznej zdjęcia satelitarnego Abstrakt
Wojciech Ozimkowski, Tomasz Mardal
 
Vol 17, No 1 (1969) Powtórnie w sprawie zaniku wody w studniach Abstrakt   PDF
Sławomir Łodziński
 
Vol 20, No 4 (1972) Pozdrowienia dla wiertników z okazji Święta Pracy Abstrakt
S. Pawłowski
 
Vol 48, No 7 (2000) Poziom gruboziarnistych zlepieńców w okolicy Skrzydlnej (Beskid Wyspowy) Abstrakt   PDF
Andrzej Polak
 
Vol 17, No 6 (1969) Poziom morski Śtur w karbonie rejonu Bielsko - Cieszyn Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Kazimierz Matl
 
Vol 9, No 1 (1961) Poziom spirialisowy w tortonie przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Poziom stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej Abstrakt   PDF
Żaneta Polkowska
 
Vol 23, No 8 (1975) Poziom tonsztajnów wapniowych w warstwach załęskich (orzeskich) w kopalniach Chwałowice i Silesia Abstrakt   PDF
Jan Kuhl, Anna Wilk
 
Vol 49, No 1 (2001) Poziom złotonośny z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki północnosudeckiej w rejonie Nowego Kościoła Abstrakt   PDF
Andrzej Wojciechowski
 
Vol 49, No 8 (2001) Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt
Anna Tomaś
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Poziomy z makrofauną karbońską w rejonie Dobieszowice-Sączów Abstrakt   PDF
Teresa Hitnarowicz
 
Vol 40, No 12 (1992) Późnocenomańskie zdarzenie beztlenowe w Polsce Środkowej Abstrakt
Danuta Peryt, Krystyna Wyrwicka, Charles J. Orth, Moses Attrep Jr., Leonard R. Quintana
 
Vol 44, No 2 (1996) Późnokarbońska aktywność przesuwcza strefy granicznej bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstrakt   PDF
Jerzy Żaba
 
Vol 38, No 9 (1990) Późnopaleozoiczne utwory piroklastyczne z Regulic k. Alwerni Abstrakt   PDF
Marzena Chocyk
 
Vol 48, No 7 (2000) Późnopaleozoiczne zlodowacenie Gondwany na przykładzie kompleksu glacigenicznego grupy Dwyka w południowej Afryce Abstrakt
Leszek Marks
 
Vol 32, No 5 (1984) Późnoprekambryjski magmatyzm platformowy i karbonatyty w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Stanisław Kubicki, Wacław Ryka
 
Vol 48, No 3 (2000) Późnotriasowe cmentarzysko kręgowców lądowych w Krasiejowie na Śląsku Opolskim Abstrakt   PDF
Jerzy Dzik, Tomasz Sulej, Andrzej Kaim, Robert Niedźwiedzki
 
Vol 51, No 10 (2003) Późnotrzeciorzędowe bazalty w strefie uskoku Dien Bien Phu w NW Wietnamie: implikacje tektoniczne wynikające z badań petrologicznych Abstrakt   PDF
Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Nguyen Quoc Cuong, Zoltan Pécskay
 
Vol 50, No 12 (2002) Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie śląsko-morawskiej Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski, Jerzy Nawrocki, Cestmir Tomek, Ondrej Babek
 
Vol 42, No 7 (1994) Pozorna "kontrowersja": mechaniczne zmęczenie czy twardnienie skał po ich wydobyciu ze złoża Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja fauny w stosunku do kompleksów geofizycznych wydzielonych dla kred centralnej części rejonu Lubelskiego Abstrakt   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 32, No 5 (1984) Pozycja geologiczna i główne cechy karbońskich zagłębi węglowych Polski Abstrakt   PDF
Adam Kotas, Józef Porzycki
 
Vol 47, No 5 (1999) Pozycja geologiczna i petrologia permskiego kompleksu wulkanogenicznego Pomorza Zachodniego Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Pozycja geologiczna osadów plejstoceńskich z dna Bałtyku południowego datowanych metodą termoluminescencji Abstrakt   PDF
Regina Kramarska, Małgorzata Masłowska, Mirosława Michałowska, Radosław Pikies, Zbigniew Śliwiński, Anna Tomczak, Szymon Uścinowicz, Joanna Zachowicz
 
Vol 49, No 1 (2001) Pozycja geologii inżynierskiej w Polsce przed i w okresie transformacji gospodarczej w końcu XX wieku Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Jerzy Trzciński
 
Vol 22, No 8 (1974) Pozycja geologii inżynierskiej w systemach nauk geologicznych, technicznych i środowiskowych Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 11, No 3 (1963) Pozycja geologii inżynierskiej w systemie nauk Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 8 (1982) Pozycja lessów i innych skał słabo- i średniospoistych w klasyfikacji petrograficznej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 30, No 3 (1982) Pozycja osadów organicznych wiercenia Kołki w profilu stratygraficznym plejstocenu Równiny Drawskiej Abstrakt
Krzysztof Wrotek
 
Vol 30, No 6 (1982) Pozycja petrologiczna rodingitów z Jordanowa (Dolny Śląsk) Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 11, No 2 (1963) Pozycja stratygraficzna Gigantoproductus latissimus w karbonie dolnym Sudetów środkowych Abstrakt
Halina Żakowa
 
Vol 40, No 7 (1992) Pozycja stratygraficzna tarasów Dunajca w Karpatach Zachodnich Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 27, No 11 (1979) Pozycja stratygraficzna tufitów wendu w otworze Radzyń IG-1 Abstrakt
Wanda Kieżel
 
Vol 30, No 7 (1982) Pozycja stratygraficzna warstw z Kotowic Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski, Bronisław Szymański
 
Vol 27, No 6 (1979) Pozycja stratygraficzna zubrów w profilu cechsztynu salinarnego w rejonie kujawskim Abstrakt
Irena Stasik
 
Vol 27, No 7 (1979) Pozycja Tatr w obrębie Karpat Zachodnich Abstrakt
Zbigniew Kotański
 
Vol 41, No 1 (1993) Pozycja tektoniczna jednostki sowiogórskiej - uwagi do modelu niezakorzenionych waryscyjskich płaszczowin krystalicznego podłoża na Dolnym Śląsku Abstrakt
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 12 (1975) Pozycja tektoniczna Polski w świetle wyników badań Morza Północnego Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 45, No 4 (1997) Pozycja waryscyjskiej struktury bardzkiej w mozaicesudeckiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 44, No 9 (1996) Pożyteczne spotkanie Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 7 (2003) Pół wieku Instytutu Paleobiologii PAN Abstrakt
Karol Sabath
 
Vol 17, No 4 (1969) Pół wieku pracy wydawniczej Abstrakt
Walentyna Mioduszewska
 
Vol 34, No 12 (1986) Półkule aktywności płaszcza Abstrakt   PDF
Bernard Apo
 
Vol 9, No 4 (1961) Północno-zachodni zasięg krystalinikum bloku przedsudeckiego i możliwości poszukiwań cechsztyńskich rud miedzi Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Północno-zachodni zasięg masywu małopolskiego i pozycja tektoniczna wyniesienia Włoszczowej Abstrakt   PDF
Anna Morawska, Ewa Stupnicka
 
5501 - 5750 z 10364 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>