Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 41, No 1 (1993) "Neotectonics - recent advances" – konferencja w Londynie, 16-17 czerwca 1992 r. Abstract
P. Migoń
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neotectonics in the Vienna Basin: Insigths from 3D-seismic, microtectonics, morphology and earthquake data Abstract   PDF (Polish)
Herwig Peresson, Kurt Decker, G. Gangl, W. Hamilton, H. Hausler, W. Lenhardt, H. Sperl
 
Vol 43, No 9 (1995) Neotektoniczne aspekty rzeźby przedpola Sudetów Wschodnich - Abstract
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 47, No 9 (1999) Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzedowych Środkowego Nadodrza (SW Poland) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Markiewicz
 
Vol 51, No 12 (2003) Neotektonika a morfotektonika: metody badań – V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski — Kraków, 26–27.09.2003 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 7 (1995) Neotektonika polskich Karpat zewnętrznych w świetle wybranych parametrów morfometrycznych Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Nerinee – skamieniałości przewodnie Abstract   PDF (Polish)
Leon Karczewski
 
Vol 33, No 6 (1985) New data on structure of the Flysch Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 33, No 6 (1985) New features of structure of the Carpathian Foredeep and basement of the Carpathian Mts Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jucha
 
Vol 35, No 4 (1987) New finds of dinosaur footprints in Liassic of the Holy Cross Mountains and its palaeoenvironmental background Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski, Gerard Gierliński
 
Vol 45, No 10/2 (1997) New insights of the compressional-wave velocity structure in the Vrancea subduction zone from teleseismic relative travel-time residuals Abstract   PDF (Polish)
Frank P. Lorenz, Mihaela Popa, Blanka Sperner, Friedemann Wenzel
 
Vol 45, No 10/2 (1997) New paleomagnetic data from Fatricum and Hronicum in the Tatra Mts (Poland) - further evidences for Cretaceous remagnetization in the Central West Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) New stratigraphic scheme for Zechstein rocks in the Pogorzela High (Foresudetic Monocline) and its significance for hydrocarbon exploration Abstract   PDF
Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 28, No 5 (1980) New techniques in regional sedimentological analysis Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 44, No 10 (1996) N.H. Landman, K. Tanabe i R.A. Davis (Eds) – Ammonoid Paleobiology. Vol. 13, Topics in Geobiology, series editors: F.G. Stehli i D.S. Jones Abstract
Cyprian Kulicki
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Nie mamy wyboru - rozmowa z Jackiem Wróblewskim - wicedyrektorem w Departamencie Geologii Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Nie tylko dla geologów Abstract
Ewa Jastrzębska
 
Vol 67, No 6 (2019) Nieco inny pogląd na "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 40, No 9 (1992) Nieco o historii i teraźniejszości ośrodka aerologii IMGW Abstract
Z. Lityńska
 
Vol 43, No 9 (1995) Niedawni goście Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 3 (1992) Niedobór mas skorupy ziemskiej względem płaszcza, podstawą rozważań nad genezą grawimetrycznych anomalii regionalnych Abstract
Andrzej Grobelny
 
Vol 50, No 2 (2002) Niekonwencjonalne przykłady wykorzystania darniowych rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 62, No 12 (2014) Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu – efektywne schematy przetwarzania danych w oprogramowaniu Petrel/PetroMod w celu oceny ryzyka poszukiwań i oceny zasobów prognostycznych Abstract   PDF (Polish)
Bjorn Wygrala
 
Vol 19, No 1 (1971) Niektóre aspekty hydrogeologiczne rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 8 (1969) Niektóre aspekty międzynarodowe stratygrafii jury Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 51, No 3 (2003) Niektóre aspekty szkieletogenezy i anatomii funkcjonalnej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedorowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Niektóre aspekty wyboru metod badawczych minerałów ciężkich Abstract
Hoi Nguyen Chu
 
Vol 18, No 3 (1970) Niektóre aspekty ziałalności geologicznej u progu 1970 r. Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Niektóre fizyczno-mechaniczne własności skał karbońskich Górnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 13, No 8 (1965) Niektóre istotne zagadnienia surowców ilastych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 29, No 2 (1981) Niektóre metody analizy prognostycznej i oceny formacji miedzionośnych o przypuszczalnej perspektywiczności Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 33, No 2 (1985) Niektóre międzynarodowe dane i ich znaczenie dla kartografii grawimetrycznej w Polsce Abstract
Wacław Bujnowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Niektóre możliwości ograniczenia importu surowców mineralnych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Niektóre możliwości wykorzystania dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej jako metody analitycznej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Piotr Urbański
 
Vol 53, No 8 (2005) Niektóre nieprawidłowości w obliczeniach czasu przesączania wody podziemnej przez pakiet warstw w strefie saturacji Abstract   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 18, No 2 (1970) Niektóre nowe dane o budowie geologicznej synklinorium szczecińskiego w świetle ostatnich opracowań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
E. Bałaszow, R. Łomnicki, W. Murawik, E. Poleszak
 
Vol 34, No 3 (1986) Niektóre nowe zagadnienia paleogeografii osadów kredy górnej i paleogenu w rejonie Gniew-Piekło-Malbork Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wrotek
 
Vol 29, No 1 (1981) Niektóre ogólne problemy stratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Niektóre pierwiastki śladowe w glebach rejonu Wrocławia przed powodzią i po powodzi w 1997 r. Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Niektóre pojęcia związane z dynamiką przepływów kształtujących struktury sedymentacyjne Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Niektóre probIemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 8, No 4 (1960) Niektóre problemy geologiczne w północno-wschodniej Polsce w nawiązaniu do obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 6, No 7 (1958) Niektóre problemy geologii polskiej Abstract
Edward Rühle
 
Vol 7, No 8 (1959) Niektóre problemy hydrogeologii źródeł .zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 4 (2000) Niektóre problemy interpretacji wyników analiz minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 10, No 2 (1962) Niektóre problemy mineralogicznej analizy fazowej rud Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 7 (1970) Niektóre problemy postępu technicznego w badaniach geologiczno-inżynierskich (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Puchalski
 
Vol 21, No 1 (1973) Niektóre problemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. l) Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 9, No 5 (1961) Niektóre problemy projektowania nowych ujęć wodnych Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 32, No 12 (1984) Niektóre problemy rozwoju doliny Ernz Blanche w okresie czwartorzędowym i jej stosunek do doliny rzeki Sure (Luksemburg) Abstract
Leon Andrzejewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy wydawnicze Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy związane z badaniem współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Czarnecka
 
Vol 8, No 5 (1960) Niektóre ruchome zabytki przyrody nieożywionej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wójcik
 
Vol 7, No 2 (1959) Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Niektóre usprawnienia przy separacji minerałów Abstract   PDF (Polish)
Marta Juskowiakowa
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre uwagi o metodyce badań antyklinalnych struktur wodonośnych do celów podziemnego magazynowania gazów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Niektóre wyniki badań diagenezy i katagenezy osadów kambru syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Wanda Krystyna Rydzewska
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Niektóre wyniki badań geochemicznych na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 13, No 10 (1965) Niektóre wyniki dwuletniej pracy i dalsze kierunki działania Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstract   PDF (Polish)
M. Cerendorż
 
Vol 7, No 9 (1959) Niektóre wyniki poszukiwań naftowych na przedgórzu Karpat Abstract
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Niektóre wyniki wzbogacania krajowych surowców tytanonośnych Abstract
Janusz Biernat, Władysław Pilch
 
Vol 12, No 9 (1964) Niektóre wyniki wzbogacania surowców kaolinit owych z Dzierżkowa i Roztoki metodą flotacji Abstract
Janusz Biernat
 
Vol 4, No 12 (1956) Niektóre zadania nauki i praktyki geologicznej - Abstract
P. Antropow
 
Vol 48, No 10 (2000) Niektóre zagadnienia geologiczne w podręcznikach geografii do pierwszej klasy gimnazjum Abstract
Maria Bac-Moszaszwili
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Niektóre zagadnienia geologii kenozoiku Pomorza Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 18, No 11 (1970) Niektóre zagadnienia surowcowe granitu masywu Strzegom – Sobótka Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podstolski
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre zjawiska ablacji deszczowej w przełomie Wisły Środkowej Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 1 (1999) Nieoznaczalność, niejednorodność, anizotropia i niestabilność materii skalnej ciał geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Niepewność oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia dla obszarów miejskich na przykładzie warszawskiej dzielnicy Bielany Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Joanna Trzeciak
 
Vol 47, No 4 (1999) Niepokój Ziemi - odwieczna dysputa naukowców Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 35, No 7 (1987) Nieporozumienia na temat śladów po uderzeniach meteorytów i metod ich śledzenia Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Liszkowska
 
Vol 66, No 4 (2018) Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywnooeci tych procesów Abstract   PDF (Polish)
Jan A. Stefanowicz
 
Vol 9, No 6 (1961) Niezbędny zakres badań geologicznych dla projektowania nowych kopalń węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Mrozowski, Franciszek Kozubski, Tadeusz Rutowski
 
Vol 6, No 4 (1958) Nieznane warstwy mezozoiczne koło Lwówka Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 27, No 2 (1979) Niezwykłe trylobity z rodzaju Staurocephalus Barrrande, 1846 Abstract
Ewa Tomczykowa
 
Vol 35, No 11 (1987) Nikiel rodzimy w osadach trzeciorzędowych niecki żytawskiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 44, No 3 (1996) Niszczenie górnokredowych piaskowców ciosowych w zabytkach Wrocławia pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych Abstract
Jacek Michniewicz
 
Vol 67, No 9 (2019) Niszczenie okładziny piaskowcowej w zabytkowym budynku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Szczepaniak, Paulina Rój
 
Vol 47, No 11 (1999) N.L. Dobretsov & A.G. Kirdyashkin - Deep-Level Geodynamics Abstract
Leszek Czechowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Nomenklatura w zakresie analizy termicznej Abstract
A. Langier-Kuźniarowa, L. Stoch
 
Vol 49, No 2 (2001) Nominacja profesorska - Józef Górski Abstract
Jan Przybyłek
 
Vol 53, No 1 (2005) Nominacja profesorska — Antoni K. Tokarski Abstract
Anna Świerczewska, Witold Zuchiewicz
 
Vol 56, No 12 (2008) Nominacja profesorska — Jacek Rajchel Abstract   PDF
Jan Golonka
 
Vol 49, No 1 (2001) Nominacja profesorska — Stanisław Musielak Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 54, No 4 (2006) Nominacja profesorska—Barbara Olszewska Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 47, No 2 (1999) Nominacje profesorskie Abstract
Wojciech Górecki, Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Nominacje profesorskie Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nominacje profesorskie Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 44, No 3 (1996) Nominacje profesorskie Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 44, No 12 (1996) Nominacje profesorskie Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 7 (1995) Nominacje profesorskie Abstract
Maria Borkowska
 
Vol 42, No 1 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 2 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 2 (1993) Nominacje profesorskie Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 3 (2000) Nominacje profesorskie - Andrzej Sadurski Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 1 (2000) Nominacje profesorskie - Janusz Skoczylas Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Jerzy Głazek Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 48, No 4 (2000) Nominacje profesorskie - Kaja Maria Pietsch Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Leszek Marks Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Maciej Kotarba Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Stanisław Speczik Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 12 (2002) Nominacje profesorskie - Tadeusz Ratajczak Abstract
Piotr Wyszomirski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Teresa Oberc-Dziedzic Abstract
Waldemar Sroka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nominacje profesorskie – Marcin Piwocki Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 69, No 1 (2021) Nominacje profesorskie – Radosław Tarkowski Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 5 (2000) Nominacje profesorskie — Adam Piestrzyński Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Katarzyna Dąbrowska- Zielińska Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 11 (2000) Nominacje profesorskie — Krystyna Piotrowska Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Marek Graniczny Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 52, No 4 (2004) Nominacje profesorskie — Marek Narkiewicz Abstract
Redakcja .
 
Vol 51, No 11 (2003) Nominacje profesorskie — Maria Joanna Bała Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 47, No 3 (1999) Nominacje profesorskie — Witold Aleksander Zuchiewicz Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 41, No 6 (1993) Nominacje profesorskie: Jerzy Lefeld Abstract
Elżbieta Myślińska, Witold C. Kowalski, Andrzej Paulo, Andrzej Manecki, Bronisław Paczyński
 
Vol 56, No 4 (2008) Nordland — barwy norweskich nocy — wystawa fotografii Bożeny i Waldemara Komorowskich w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski
 
Vol 5, No 5 (1957) Norma resortowa Abstract
Redakcja .
 
Vol 4, No 4 (1956) NORMA resortowa RN-55 - CUG-004 (Kamienie drogowe i budowlane) Abstract
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Normy i Instrukcje Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF   PDF   PDF
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 10 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Normy i instrukcje Abstract
, .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NORMY I INSTRUKCJE INSTRUKCJA W SPRAWIE USTALANIA ZASOBÓW ZŁOŻ KOPALIN STAŁYCH Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Normy i instrukcje PROJEKT WYDZIELEŃ STRATYGRAFICZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) Normy resortowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) Normy resortowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 23, No 11 (1975) Notatki hydrogeologiczne z Hiszpanii Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 11, No 2 (1963) Notatki hydrogeologiczne z Maroka Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 25, No 1 (1977) Notatki hydrogeologiczne ze Szwecji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 6, No 3 (1958) Notatki z Francji Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 6 (1965) Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Kubica, Tadeusz Osmólski
 
Vol 62, No 4 (2014) NOTATNIK GEOLOGICZNY Geostrada Sudecka – utopia i rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 62, No 5 (2014) NOTATNIK GEOLOGICZNY Współczesne odkrycia złóż ropy i gazu zachętą do powtórnej oceny regionów naftowych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 53, No 1 (2005) Nowa baza danych konodontowego wskaźnika przeobrażeń termicznych (CAI) Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Jan Malec
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Geologicznym PIG - Okruchy mikroświata Abstract
Sonia Dybova-Jachowicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN - Zanim powstał węgiel Abstract
Aleksandra Kohlman-Adamska, Katarzyna Krajewska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowa generacja programów badań głębokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE’97 i CELEBRATION 2000 w Europie Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 44, No 9 (1996) Nowa grawimetryczna geoida dla obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Łyszkowicz
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowa interpretacja morfologii i facji najwyższego czerwonego spągowca obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Tomasik
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Goździk, Małgorzata Wiatrak
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa interpretacja stratygraficzna Abstract
Feliks Różycki
 
Vol 24, No 1 (1976) Nowa interpretacja stratygraficzna kromerskiej serii leśnej w Wielkiej Brytanii Abstract
Leszek Marks
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowa kadencja Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstract
Anna Szymańska
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowa kadencja Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 5, No 4 (1957) Nowa klasyfikacja zasobów złóż stałych surowców mineralnych w NRD Abstract
Redakcja .
 
Vol 58, No 6 (2010) Nowa kolekcja geologiczna w Olkuszu Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowa koncepcja paleontologów austriackich dotycząca systematyki otwornic Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Nowa koncepcja podziału metalogenicznego wszech-oceanu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kotliński
 
Vol 47, No 10 (1999) Nowa metoda badania kruchego pękania skał Abstract   PDF (Polish)
Artur Dziedzic
 
Vol 52, No 1 (2004) Nowa metoda modelowania morfogenezy otwornic Abstract   PDF
Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj, Witold Alda
 
Vol 63, No 4 (2015) Nowa metoda pomiaru wilgotności gleby z wykorzystaniem neutronów kosmogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Zreda, Jerzy Nitychoruk, Marta Chodyka, Katarzyna Świerczewska-Pietras, Łukasz Zbucki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Nowa metoda pomiaru współczynnika filtracji osadów dennych Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak, Łukasz Chudziak
 
Vol 8, No 7 (1960) Nowa metoda profilowania odwiertów w USA Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 52, No 11 (2004) Nowa metoda prognozowania powodzi w dorzeczu Odry Abstract   PDF
Henryk Chmal
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowa metoda separacji konodontów Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1995) Nowa metoda szybkiego wyznaczania wysokości w pracach poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Adam Łyszkowicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Nowa metoda uszlachetniania surowca kwarcowego Abstract   PDF (Polish)
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowa metoda wydobywania mikroskamieniałości z twardych skał węglanowych Abstract
Antoni Kostka, Daniel Widz
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowa metoda wzbogacania surowców ilastych Abstract
Janusz Biernat, Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 29, No 1 (1981) Nowa metodyka oceny bloczności złóż materiałów kamiennych Abstract
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 57, No 8 (2009) Nowa metodyka rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej w celu wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 69, No 10 (2021) Nowa metodyka wyznaczania surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych dla polskiej gospodarki Abstract   PDF
Krzysztof Galos, Ewa Lewicka, Anna Burkowicz, Katarzyna Guzik, Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska, Jarosław Szlugaj
 
Vol 8, No 4 (1960) Nowa organizacja państwowej służby geologicznej Abstract
. .
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowa pozycja geologiczna na rynku wydawniczym - Hubert Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowa Pracownia Mikroanalizy Elektronowej w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Ryszard Kryza, Henryk Siagło
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowa Rada Geologiczna Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 6 (1998) Nowa Rada Geologiczna Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 54, No 6 (2006) Nowa Rada Geologiczna Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowa Rada Geologiczna przy ministrze ochrony środowiska,zasobów naturalnych i leśnictwa Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowa radiochemiczna metoda poszukiwania i obliczania zasobów złóż rud uranu Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jeczalik
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa skała magmowa w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Karol Bielikowski
 
Vol 64, No 5 (2016) Nowa szansa Starego Zagłębia Miedziowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 19, No 10 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 42, No 3 (1994) Nowa ustawa o ochronie przyrody i jej znaczenie dla zachowania elementów abiotycznych Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Nowa wersja mapy ochrony przyrody. Polska mapa ochrony przyrody Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 58, No 1 (2010) Nowa wystawa w Muzeum Ewolucji wWarszawie Kto mi dał nogi? Podbój lądów przez kręgowce Abstract   PDF
Michał Ginter
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nowa wystawa w Muzeum Geologicznym PIG - Czy Ziemia się rozszerza? Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 3 (2001) Nowe aspekty poszukiwań węglowodorów w utworach dolomitu głównego w rejonie wyniesienia Pogorzeli, monoklina przedsudecka Abstract
Krzysztof Kwolek, Aleksander Protas
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe badania nad stosunkiem regionu. magurskiego do krośnieńskiego w Beskidach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Burtan
 
Vol 32, No 4 (1984) Nowe badania sedymentologiczne fliszu karpackiego Abstract
Grzegorz Haczewski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nowe badania w basenie polskim Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 18, No 7 (1970) Nowe człony stratygraficzne cechsztynu w kopalni soli "Kłodawa" Abstract
Zygmunt Kucia
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe dane a triasie i ordowiku z wiercenia Rajsk Abstract
Bronisław Szymański
 
Vol 22, No 7 (1974) Nowe dane biostratygraficzne do podziału dolnej jury w Polsce pozakarpackiej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe dane biostratygraficzne do podziału dolnej jury w Polsce północnej i środkowej (głos w dyskusji) Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 44, No 5 (1996) Nowe dane biostratygraficzne oraz próba korelacji utworów mioceńskich w podłożu Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Garecka, Paweł Marciniec, Barbara Olszewska, Antoni Wójcik
 
Vol 41, No 5 (1993) Nowe dane do palinologii triasu Tatr Abstract
Anna Fijałkowska, Alfred Uchman
 
Vol 7, No 1 (1959) NOWE DANE DO STRATYGRAFII LIASU NA NIŻU Abstract   PDF (Polish)
RYSZARD DADLEZ
 
Vol 33, No 12 (1985) Nowe dane do stratygrafii węglanowego ordowiku Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe Dane dotyczą ce serii solnej miedzy Wieliczką a Bochnią Abstract   PDF (Polish)
Józef Baran
 
Vol 55, No 10 (2007) Nowe dane dotyczące historii polskiej geologii, przedstawione po raz pierwszy na konferencji Buffon i Polska w Stacji Naukowej PAN w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe dane geologiczne z rejonu Białobrzegów nad Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł k. Alwerni, Wyżyna Krakowska Abstract   PDF (Polish)
Renata Jach
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane na temat fauny kręgowców w "piaskowcach plakodermowych" z rejonu Daleszyc (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szrek
 
Vol 54, No 8 (2006) Nowe dane na temat flory z famenu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Dąbrowska, Paweł Filipiak
 
Vol 44, No 11 (1996) Nowe dane na temat geochemii osadów jeziornych czerwonego spągowca niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 55, No 3 (2007) Nowe dane na temat skamieniałości cyrtokrynidów (Crinoidea, Cyrtocrinida) w osadach mezozoiku Polski pozakarpackiej Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Magdalena Łukowiak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 36, No 2 (1988) Nowe dane na temat unikatowego głazu narzutowego z okolic Morąga Abstract
Marcin Ryszkiewicz, Wiesław Studencki
 
Vol 54, No 8 (2006) Nowe dane o badaniach Williama Bucklanda (1784–1856) w Polsce Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz, Jerzy Żaba
 
Vol 21, No 3 (1973) Nowe dane o geologii rejonu Bronkowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Mariańczyk
 
Vol 12, No 11 (1964) Nowe dane o granicy ret-pstry piaskowiec w SW części monokliny przedsudeckiej Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowe dane o kambrze antykliny chęcińskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o karbonie górnym koło Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 5, No 2 (1957) Nowe dane o kimerydzie okolic Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 22, No 1 (1974) Nowe dane o małżopodobnym ślimaku Berthelinia krachi - Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Nowe dane o mineralizacji cynkowo-ołowiowej w obszarze siewieskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Gładysz, Stefan Śliwiński
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej w utworach staropaleozoicznych na obszarze Myszków-Mrzygłód, NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej z głębokich wierceń kontynentalnej skorupy ziemskiej - Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 57, No 4 (2009) Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski, Ewa Starnawska, Leszek Giro
 
Vol 59, No 3 (2011) Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska) Abstract   PDF
Rafał Siuda, Bożena Gołębiowska
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowe dane o naj niższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
R. Michniak, A. Y. Rozanow
 
Vol 26, No 8 (1978) Nowe dane o osadach syluru okolic Mrzygłodu-Zawiercia Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowe dane o paleozoiku na północ od Sandomierza Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowe dane o paragenezach kruszcowych w żyłach siarczków pierwotnych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Eligiusz Balcerzak, Krzysztof Nejbert, Wiesław Olszyński
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowe dane o pegmatytach hybrydalnych w serpentynitach kopalni magnezytu Wiry (Dolny Śląsk) Abstract
Janusz Janeczek, Michał Sachanbiński
 
Vol 28, No 4 (1980) Nowe dane o pozycji strukturalnej, wieku i fluoronośności złoża miedziowo-molibdenowego Erdentuin-obo w Mongolii Abstract
F. J. Korytow, Z. Biamba, A. A. Chrapow
 
Vol 49, No 8 (2001) Nowe dane o profilu osadów interglacjału mazowieckiego w Cząstkowie Abstract   PDF (Polish)
Jarmila Krzymińska, Leszek Jurys
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o profilu warstw łaziskich Abstract
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowe dane o przebiegu północnej części antykliny inowłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Cieśla
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Maksym, Piotr Śmist, Małgorzata Pietrusiak, Grzegorz Staryszak, Bogusław Liszka
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe dane o rozwoju wapienia muszlowego i kajpru na Pomorzu Zachodnim Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Nowe dane o stratygrafii i tektogenezie starszego paleozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tomczyk
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe dane o stratygrafii sinianu i kambru w północno-wschodniej Polsce Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe dane o tektonice Gór Pieprzowych Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 26, No 12 (1978) Nowe dane o tektonice Pasma Masłowskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Saternus
 
Vol 10, No 9 (1962) Nowe dane o utworach kredy środkowej Sobkowa i Staniewic w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg
 
Vol 45, No 11 (1997) Nowe dane o wgłębnej budowie ukraińskich Karpat - geologiczna reinterpretacja regionalnych profili sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Stepan-Orest Lizoon, Christina Zayats
 
Vol 54, No 2 (2006) Nowe dane o wieku i petrologii kenozoicznych bazaltoidów dolnośląskich Abstract   PDF
Janusz Badura, Zoltan Pécskay, Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Bogusław Przybylski
 
Vol 52, No 1 (2004) Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) — rezultaty datowań metodą K–Ar Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Leszek Krzemiński, Piotr Nescieruk, Mariusz Paszkowski, Andrzej Szydło, Zoltán Pécskay, Artur Wójtowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowe dane o występowaniu glin ogniotrwałych w retyko-liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 20, No 12 (1972) Nowe dane o występowaniu soli kamiennej w rejonie Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 16, No 1 (1968) Nowe dane o występowaniu wężowideł i innych szkarłupni w Nasiłowie k. Puław Abstract   PDF (Polish)
Teresa Maryańska, Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 5 (1975) Nowe dane o złożu bazaltów Sulikowa w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Witek, Grażyna Banaś-Chuchmała
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe dane o „triasowym" koralu rafotwórczym ze Strawczynka Nowego koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Sarnecka, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak
 
Vol 52, No 3 (2004) Nowe dane palinologiczne na temat wieku otoczaków węgla kamiennego z formacji dębowieckiej miocenu, z otworu wiertniczego Kozy MT3 (Śląsk Cieszyński) Abstract   PDF
Anna Chylarecka, Paweł Filipiak
 
Vol 49, No 12 (2001) Nowe dane termometryczne i mikrochemiczne o wschodniej osłonie metamorficznej granitu karkonoskiego (Krzyżowa Łąka k. Mniszkowa) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Nowe dane w sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach syderytowych z Łęczycy Abstract   PDF (Polish)
Bożena Filar, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe dane z wierceń Bartoszyce i Gołdap Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 44, No 4 (1996) Nowe elementy w interpretacji danych sejsmicznych dla utworów cenomańskich na przedgórzu Karpat Abstract   PDF (Polish)
Halina Jędrzejowska-Zwinczak, Eugeniusz Jawor, Krzysztof Żuławiński
 
6251 - 6500 of 15286 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>