Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 2 (1979) Niezwykłe trylobity z rodzaju Staurocephalus Barrrande, 1846 Abstract
Ewa Tomczykowa
 
Vol 35, No 11 (1987) Nikiel rodzimy w osadach trzeciorzędowych niecki żytawskiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 44, No 3 (1996) Niszczenie górnokredowych piaskowców ciosowych w zabytkach Wrocławia pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych Abstract
Jacek Michniewicz
 
Vol 67, No 9 (2019) Niszczenie okładziny piaskowcowej w zabytkowym budynku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Szczepaniak, Paulina Rój
 
Vol 47, No 11 (1999) N.L. Dobretsov & A.G. Kirdyashkin - Deep-Level Geodynamics Abstract
Leszek Czechowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Nomenklatura w zakresie analizy termicznej Abstract
A. Langier-Kuźniarowa, L. Stoch
 
Vol 49, No 2 (2001) Nominacja profesorska - Józef Górski Abstract
Jan Przybyłek
 
Vol 53, No 1 (2005) Nominacja profesorska — Antoni K. Tokarski Abstract
Anna Świerczewska, Witold Zuchiewicz
 
Vol 56, No 12 (2008) Nominacja profesorska — Jacek Rajchel Abstract   PDF
Jan Golonka
 
Vol 49, No 1 (2001) Nominacja profesorska — Stanisław Musielak Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 54, No 4 (2006) Nominacja profesorska—Barbara Olszewska Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 47, No 2 (1999) Nominacje profesorskie Abstract
Wojciech Górecki, Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Nominacje profesorskie Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nominacje profesorskie Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 44, No 3 (1996) Nominacje profesorskie Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 44, No 12 (1996) Nominacje profesorskie Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 7 (1995) Nominacje profesorskie Abstract
Maria Borkowska
 
Vol 42, No 1 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 2 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 2 (1993) Nominacje profesorskie Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 3 (2000) Nominacje profesorskie - Andrzej Sadurski Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 1 (2000) Nominacje profesorskie - Janusz Skoczylas Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Jerzy Głazek Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 48, No 4 (2000) Nominacje profesorskie - Kaja Maria Pietsch Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Leszek Marks Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Maciej Kotarba Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Stanisław Speczik Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 12 (2002) Nominacje profesorskie - Tadeusz Ratajczak Abstract
Piotr Wyszomirski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Teresa Oberc-Dziedzic Abstract
Waldemar Sroka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nominacje profesorskie – Marcin Piwocki Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 5 (2000) Nominacje profesorskie — Adam Piestrzyński Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Katarzyna Dąbrowska- Zielińska Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 11 (2000) Nominacje profesorskie — Krystyna Piotrowska Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Marek Graniczny Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 52, No 4 (2004) Nominacje profesorskie — Marek Narkiewicz Abstract
Redakcja .
 
Vol 51, No 11 (2003) Nominacje profesorskie — Maria Joanna Bała Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 47, No 3 (1999) Nominacje profesorskie — Witold Aleksander Zuchiewicz Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 41, No 6 (1993) Nominacje profesorskie: Jerzy Lefeld Abstract
Elżbieta Myślińska, Witold C. Kowalski, Andrzej Paulo, Andrzej Manecki, Bronisław Paczyński
 
Vol 56, No 4 (2008) Nordland — barwy norweskich nocy — wystawa fotografii Bożeny i Waldemara Komorowskich w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski
 
Vol 5, No 5 (1957) Norma resortowa Abstract
Redakcja .
 
Vol 4, No 4 (1956) NORMA resortowa RN-55 - CUG-004 (Kamienie drogowe i budowlane) Abstract
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Normy i Instrukcje Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF   PDF   PDF
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 10 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Normy i instrukcje Abstract
, .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NORMY I INSTRUKCJE INSTRUKCJA W SPRAWIE USTALANIA ZASOBÓW ZŁOŻ KOPALIN STAŁYCH Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Normy i instrukcje PROJEKT WYDZIELEŃ STRATYGRAFICZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) Normy resortowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) Normy resortowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 23, No 11 (1975) Notatki hydrogeologiczne z Hiszpanii Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 11, No 2 (1963) Notatki hydrogeologiczne z Maroka Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 25, No 1 (1977) Notatki hydrogeologiczne ze Szwecji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 6, No 3 (1958) Notatki z Francji Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 6 (1965) Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Kubica, Tadeusz Osmólski
 
Vol 62, No 4 (2014) NOTATNIK GEOLOGICZNY Geostrada Sudecka – utopia i rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 62, No 5 (2014) NOTATNIK GEOLOGICZNY Współczesne odkrycia złóż ropy i gazu zachętą do powtórnej oceny regionów naftowych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 53, No 1 (2005) Nowa baza danych konodontowego wskaźnika przeobrażeń termicznych (CAI) Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Jan Malec
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Geologicznym PIG - Okruchy mikroświata Abstract
Sonia Dybova-Jachowicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN - Zanim powstał węgiel Abstract
Aleksandra Kohlman-Adamska, Katarzyna Krajewska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowa generacja programów badań głębokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE’97 i CELEBRATION 2000 w Europie Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 44, No 9 (1996) Nowa grawimetryczna geoida dla obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Łyszkowicz
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowa interpretacja morfologii i facji najwyższego czerwonego spągowca obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Tomasik
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Goździk, Małgorzata Wiatrak
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa interpretacja stratygraficzna Abstract
Feliks Różycki
 
Vol 24, No 1 (1976) Nowa interpretacja stratygraficzna kromerskiej serii leśnej w Wielkiej Brytanii Abstract
Leszek Marks
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowa kadencja Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstract
Anna Szymańska
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowa kadencja Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 5, No 4 (1957) Nowa klasyfikacja zasobów złóż stałych surowców mineralnych w NRD Abstract
Redakcja .
 
Vol 58, No 6 (2010) Nowa kolekcja geologiczna w Olkuszu Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowa koncepcja paleontologów austriackich dotycząca systematyki otwornic Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Nowa koncepcja podziału metalogenicznego wszech-oceanu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kotliński
 
Vol 47, No 10 (1999) Nowa metoda badania kruchego pękania skał Abstract   PDF (Polish)
Artur Dziedzic
 
Vol 52, No 1 (2004) Nowa metoda modelowania morfogenezy otwornic Abstract   PDF
Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj, Witold Alda
 
Vol 63, No 4 (2015) Nowa metoda pomiaru wilgotności gleby z wykorzystaniem neutronów kosmogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Zreda, Jerzy Nitychoruk, Marta Chodyka, Katarzyna Świerczewska-Pietras, Łukasz Zbucki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Nowa metoda pomiaru współczynnika filtracji osadów dennych Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak, Łukasz Chudziak
 
Vol 8, No 7 (1960) Nowa metoda profilowania odwiertów w USA Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 52, No 11 (2004) Nowa metoda prognozowania powodzi w dorzeczu Odry Abstract   PDF
Henryk Chmal
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowa metoda separacji konodontów Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1995) Nowa metoda szybkiego wyznaczania wysokości w pracach poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Adam Łyszkowicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Nowa metoda uszlachetniania surowca kwarcowego Abstract   PDF (Polish)
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowa metoda wydobywania mikroskamieniałości z twardych skał węglanowych Abstract
Antoni Kostka, Daniel Widz
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowa metoda wzbogacania surowców ilastych Abstract
Janusz Biernat, Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 29, No 1 (1981) Nowa metodyka oceny bloczności złóż materiałów kamiennych Abstract
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 57, No 8 (2009) Nowa metodyka rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej w celu wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 8, No 4 (1960) Nowa organizacja państwowej służby geologicznej Abstract
. .
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowa pozycja geologiczna na rynku wydawniczym - Hubert Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowa Pracownia Mikroanalizy Elektronowej w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Ryszard Kryza, Henryk Siagło
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowa Rada Geologiczna Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 6 (1998) Nowa Rada Geologiczna Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 54, No 6 (2006) Nowa Rada Geologiczna Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowa Rada Geologiczna przy ministrze ochrony środowiska,zasobów naturalnych i leśnictwa Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowa radiochemiczna metoda poszukiwania i obliczania zasobów złóż rud uranu Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jeczalik
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa skała magmowa w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Karol Bielikowski
 
Vol 64, No 5 (2016) Nowa szansa Starego Zagłębia Miedziowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 19, No 10 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
Vol 42, No 3 (1994) Nowa ustawa o ochronie przyrody i jej znaczenie dla zachowania elementów abiotycznych Abstract
Zofia Alexandrowicz
 
Vol 42, No 6 (1994) Nowa wersja mapy ochrony przyrody. Polska mapa ochrony przyrody Abstract
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 58, No 1 (2010) Nowa wystawa w Muzeum Ewolucji wWarszawie Kto mi dał nogi? Podbój lądów przez kręgowce Abstract   PDF
Michał Ginter
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nowa wystawa w Muzeum Geologicznym PIG - Czy Ziemia się rozszerza? Abstract
Stefan Cwojdziński
 
Vol 49, No 3 (2001) Nowe aspekty poszukiwań węglowodorów w utworach dolomitu głównego w rejonie wyniesienia Pogorzeli, monoklina przedsudecka Abstract
Krzysztof Kwolek, Aleksander Protas
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe badania nad stosunkiem regionu. magurskiego do krośnieńskiego w Beskidach Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Burtan
 
Vol 32, No 4 (1984) Nowe badania sedymentologiczne fliszu karpackiego Abstract
Grzegorz Haczewski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nowe badania w basenie polskim Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 18, No 7 (1970) Nowe człony stratygraficzne cechsztynu w kopalni soli "Kłodawa" Abstract
Zygmunt Kucia
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe dane a triasie i ordowiku z wiercenia Rajsk Abstract
Bronisław Szymański
 
Vol 22, No 7 (1974) Nowe dane biostratygraficzne do podziału dolnej jury w Polsce pozakarpackiej Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
Vol 23, No 7 (1975) Nowe dane biostratygraficzne do podziału dolnej jury w Polsce północnej i środkowej (głos w dyskusji) Abstract
Ryszard Dadlez
 
Vol 44, No 5 (1996) Nowe dane biostratygraficzne oraz próba korelacji utworów mioceńskich w podłożu Karpat Zachodnich Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Garecka, Paweł Marciniec, Barbara Olszewska, Antoni Wójcik
 
Vol 41, No 5 (1993) Nowe dane do palinologii triasu Tatr Abstract
Anna Fijałkowska, Alfred Uchman
 
Vol 7, No 1 (1959) NOWE DANE DO STRATYGRAFII LIASU NA NIŻU Abstract   PDF (Polish)
RYSZARD DADLEZ
 
Vol 33, No 12 (1985) Nowe dane do stratygrafii węglanowego ordowiku Lubelszczyzny Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 4, No 10 (1956) Nowe Dane dotyczą ce serii solnej miedzy Wieliczką a Bochnią Abstract   PDF (Polish)
Józef Baran
 
Vol 55, No 10 (2007) Nowe dane dotyczące historii polskiej geologii, przedstawione po raz pierwszy na konferencji Buffon i Polska w Stacji Naukowej PAN w Paryżu Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe dane geologiczne z rejonu Białobrzegów nad Pilicą Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Krassowska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane na temat budowy geologicznej okolic Brodeł k. Alwerni, Wyżyna Krakowska Abstract   PDF (Polish)
Renata Jach
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane na temat fauny kręgowców w "piaskowcach plakodermowych" z rejonu Daleszyc (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Szrek
 
Vol 54, No 8 (2006) Nowe dane na temat flory z famenu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Dąbrowska, Paweł Filipiak
 
Vol 44, No 11 (1996) Nowe dane na temat geochemii osadów jeziornych czerwonego spągowca niecki śródsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Mastalerz
 
Vol 55, No 3 (2007) Nowe dane na temat skamieniałości cyrtokrynidów (Crinoidea, Cyrtocrinida) w osadach mezozoiku Polski pozakarpackiej Abstract   PDF
Przemysław Gorzelak, Magdalena Łukowiak, Mariusz A. Salamon
 
Vol 36, No 2 (1988) Nowe dane na temat unikatowego głazu narzutowego z okolic Morąga Abstract
Marcin Ryszkiewicz, Wiesław Studencki
 
Vol 54, No 8 (2006) Nowe dane o badaniach Williama Bucklanda (1784–1856) w Polsce Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Żelaźniewicz, Jerzy Żaba
 
Vol 21, No 3 (1973) Nowe dane o geologii rejonu Bronkowic Abstract   PDF (Polish)
Ewa Mariańczyk
 
Vol 12, No 11 (1964) Nowe dane o granicy ret-pstry piaskowiec w SW części monokliny przedsudeckiej Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowe dane o kambrze antykliny chęcińskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o karbonie górnym koło Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 5, No 2 (1957) Nowe dane o kimerydzie okolic Krakowa Abstract
Stanisław Bukowy
 
Vol 22, No 1 (1974) Nowe dane o małżopodobnym ślimaku Berthelinia krachi - Abstract   PDF (Polish)
Gwidon Jakubowski
 
Vol 27, No 12 (1979) Nowe dane o mineralizacji cynkowo-ołowiowej w obszarze siewieskim Abstract   PDF (Polish)
Jan Gładysz, Stefan Śliwiński
 
Vol 36, No 7 (1988) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej w utworach staropaleozoicznych na obszarze Myszków-Mrzygłód, NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Piekarski
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe dane o mineralizacji kruszcowej z głębokich wierceń kontynentalnej skorupy ziemskiej - Abstract
Eugenia Zimnoch
 
Vol 57, No 4 (2009) Nowe dane o mineralizacji tellurkowej z obszaru kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski, Marek Markowiak, Sławomir Oszczepalski, Ewa Starnawska, Leszek Giro
 
Vol 59, No 3 (2011) Nowe dane o minerałach wietrzeniowych złoża Miedzianka-Ciechanowice w Rudawach Janowickich (Dolny Śląsk, Polska) Abstract   PDF
Rafał Siuda, Bożena Gołębiowska
 
Vol 17, No 12 (1969) Nowe dane o naj niższym dolnym kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
R. Michniak, A. Y. Rozanow
 
Vol 26, No 8 (1978) Nowe dane o osadach syluru okolic Mrzygłodu-Zawiercia Abstract   PDF (Polish)
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 2, No 11 (1954) Nowe dane o paleozoiku na północ od Sandomierza Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 40, No 11 (1992) Nowe dane o paragenezach kruszcowych w żyłach siarczków pierwotnych złoża Miedzianka (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Eligiusz Balcerzak, Krzysztof Nejbert, Wiesław Olszyński
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowe dane o pegmatytach hybrydalnych w serpentynitach kopalni magnezytu Wiry (Dolny Śląsk) Abstract
Janusz Janeczek, Michał Sachanbiński
 
Vol 28, No 4 (1980) Nowe dane o pozycji strukturalnej, wieku i fluoronośności złoża miedziowo-molibdenowego Erdentuin-obo w Mongolii Abstract
F. J. Korytow, Z. Biamba, A. A. Chrapow
 
Vol 49, No 8 (2001) Nowe dane o profilu osadów interglacjału mazowieckiego w Cząstkowie Abstract   PDF (Polish)
Jarmila Krzymińska, Leszek Jurys
 
Vol 8, No 10 (1960) Nowe dane o profilu warstw łaziskich Abstract
Andrzej Obtułowicz
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowe dane o przebiegu północnej części antykliny inowłodzkiej Abstract   PDF (Polish)
Eugeniusz Cieśla
 
Vol 51, No 5 (2003) Nowe dane o rozwoju utworów dolnopaleozoicznych w rejonie Sędziszów Małopolski-Rzeszów w świetle wyników wiercenia Hermanowa-1 Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Maksym, Piotr Śmist, Małgorzata Pietrusiak, Grzegorz Staryszak, Bogusław Liszka
 
Vol 13, No 5 (1965) Nowe dane o rozwoju wapienia muszlowego i kajpru na Pomorzu Zachodnim Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 12, No 6 (1964) Nowe dane o stratygrafii i tektogenezie starszego paleozoiku w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Henryk Tomczyk
 
Vol 13, No 1 (1965) Nowe dane o stratygrafii sinianu i kambru w północno-wschodniej Polsce Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe dane o tektonice Gór Pieprzowych Abstract
Tomasz Mardal
 
Vol 26, No 12 (1978) Nowe dane o tektonice Pasma Masłowskiego Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Saternus
 
Vol 10, No 9 (1962) Nowe dane o utworach kredy środkowej Sobkowa i Staniewic w południowo-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Maciej Hakenberg
 
Vol 45, No 11 (1997) Nowe dane o wgłębnej budowie ukraińskich Karpat - geologiczna reinterpretacja regionalnych profili sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
Stepan-Orest Lizoon, Christina Zayats
 
Vol 54, No 2 (2006) Nowe dane o wieku i petrologii kenozoicznych bazaltoidów dolnośląskich Abstract   PDF
Janusz Badura, Zoltan Pécskay, Ewa Koszowska, Anna Wolska, Witold Zuchiewicz, Bogusław Przybylski
 
Vol 52, No 1 (2004) Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) — rezultaty datowań metodą K–Ar Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Leszek Krzemiński, Piotr Nescieruk, Mariusz Paszkowski, Andrzej Szydło, Zoltán Pécskay, Artur Wójtowicz
 
Vol 4, No 4 (1956) Nowe dane o występowaniu glin ogniotrwałych w retyko-liasie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kozydra
 
Vol 20, No 12 (1972) Nowe dane o występowaniu soli kamiennej w rejonie Przemyśla Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Cisek, Józef Czernicki
 
Vol 16, No 1 (1968) Nowe dane o występowaniu wężowideł i innych szkarłupni w Nasiłowie k. Puław Abstract   PDF (Polish)
Teresa Maryańska, Ewa Popiel-Barczyk
 
Vol 50, No 7 (2002) Nowe dane o związkach polskich badaczy z geologami francuskimi w połowie XIX wieku Abstract   PDF (Polish)
Radosław Tarkowski
 
Vol 23, No 5 (1975) Nowe dane o złożu bazaltów Sulikowa w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF (Polish)
Barbara Witek, Grażyna Banaś-Chuchmała
 
Vol 35, No 7 (1987) Nowe dane o „triasowym" koralu rafotwórczym ze Strawczynka Nowego koło Kielc Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Sarnecka, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowe dane palinologiczne na temat turneju wyższego z synkliny borkowskiej w Górach Abstract   PDF (Polish)
Paweł Filipiak
 
Vol 52, No 3 (2004) Nowe dane palinologiczne na temat wieku otoczaków węgla kamiennego z formacji dębowieckiej miocenu, z otworu wiertniczego Kozy MT3 (Śląsk Cieszyński) Abstract   PDF
Anna Chylarecka, Paweł Filipiak
 
Vol 49, No 12 (2001) Nowe dane termometryczne i mikrochemiczne o wschodniej osłonie metamorficznej granitu karkonoskiego (Krzyżowa Łąka k. Mniszkowa) Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 19, No 3 (1971) Nowe dane w sprawie genezy mineralizacji w konkrecjach syderytowych z Łęczycy Abstract   PDF (Polish)
Bożena Filar, Maria Sass-Gustkiewicz
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe dane z wierceń Bartoszyce i Gołdap Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 44, No 4 (1996) Nowe elementy w interpretacji danych sejsmicznych dla utworów cenomańskich na przedgórzu Karpat Abstract   PDF (Polish)
Halina Jędrzejowska-Zwinczak, Eugeniusz Jawor, Krzysztof Żuławiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nowe, godne ochrony jaskinie na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej Abstract
Michał Gradziński, Mariusz Szelerewicz, Andrzej Górny
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWE KADRY GEOLOGICZNE Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 61, No 11/2 (2013) Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bujakowski, Antoni Barbacki, Robert Skrzypczak
 
Vol 10, No 3 (1962) Nowe kierunki w budowie nowoczesnych wiertnic wrzecionowych Abstract
Jan Kulisiewicz
 
Vol 41, No 7 (1993) Nowe kierunki w mineralogii stosowanej – sesja PTMin, 1 kwietnia 1993 r. Abstract
Katarzyna Jarmołowicz
 
Vol 13, No 4 (1965) Nowe kierunki w rozpoznawaniu i dokumentowaniu złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej Abstract   PDF (Polish)
Edmund Klimczak
 
Vol 11, No 8 (1963) Nowe kierunki wyznaczania parcia i odporu gruntu Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Glazer
 
Vol 47, No 1 (1999) Nowe kompetencje organów administracji geologicznej i nadzoru górniczego Abstract
Edward Werbanowski
 
Vol 33, No 3 (1985) Nowe materiały do stratygrafii mioceńskiego złoża gipsów alabastrowych w Łopuszce Wielkiej koło Kańczugi Abstract   PDF (Polish)
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 53, No 1 (2005) Nowe materiały dotyczące podróży przyrodnika francuskiego J.-É. Guettarda do Polski (1760–1762) Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 12, No 4 (1964) Nowe materiały wiążące do cementowania minerałów w preparatyce zgładów mikroskopowych Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 42, No 5 (1994) Nowe metody analizy w mikroobszarze - Spektrometr EDS-ISIS (szkolenie w Anglii) Abstract
Barbara Kazimierska
 
Vol 21, No 10 (1973) Nowe metody badania i melioracji gruntów spoistych Abstract   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 9, No 4 (1961) Nowe metody pomiaru składników mineralnych w skale Abstract
Kazimierz Chmura, Karol Machej
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NOWE METODY PRACy GEOLOGÓW Abstract   PDF
Eugeniusz Wutzen
 
Vol 5, No 8 (1957) Nowe miejsce występowania karbonu na północ od Górno-śląskiego Zagłębia Węglowego Abstract
Anatol Zieliński
 
Vol 20, No 1 (1972) Nowe minerały Abstract
, ,
 
Vol 20, No 7 (1972) Nowe minerały Abstract
, ,
 
Vol 22, No 9 (1974) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 22, No 10 (1974) Nowe minerały (ab) Abstract
. ,
 
Vol 22, No 11 (1974) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 20, No 2 (1972) Nowe minerały (ab) Abstract
, .
 
Vol 20, No 3 (1972) Nowe minerały (ab) Abstract
. .
 
Vol 19, No 1 (1971) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 19, No 4 (1971) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 18, No 6 (1970) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 18, No 7 (1970) Nowe minerały (ab) Abstract
. ,
 
Vol 18, No 10 (1970) Nowe minerały (ab) Abstract
, ,
 
Vol 10, No 6 (1962) Nowe minerały (I) Abstract
Jerzy Głazek
 
Vol 6, No 5 (1958) Nowe możliwości budowy wierconych studzien bezfiltrowych w zachodnich obszarach kraju Abstract   PDF
Aniela Fleckowa
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowe możliwości geofizycznego badania skał osadowych w otworach wiertniczych Abstract   PDF (Polish)
Jan Szewczyk
 
Vol 20, No 2 (1972) Nowe możliwości przemysłowego wykorzystania krajowej ziemi krzemionkowej Abstract   PDF (Polish)
Henryk Bareja, Maria Ruśkiewicz
 
Vol 25, No 3 (1977) Nowe możliwości wykorzystania glin zwietrzelinowych w Karpatach fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Karol Dzierwa, Maria Kita-Badak
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowe możliwości wykorzystania wyrobisk górniczych w likwidowanych kopalniach węgla kamiennego Abstract
Ewa Zalewska
 
Vol 48, No 5 (2000) Nowe, nieznane dane o kaledońskich — alpinotypnych fałdowaniach w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Znosko
 
Vol 3, No 6 (1955) Nowe obserwacje okruszcowania na Miedziance Świętokrzyskiej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego i dalsze perspektywy badań we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Czernicki, Stanisław Radecki
 
Vol 52, No 5 (2004) Nowe odkrycia złóż gazu ziemnego w osadach miocenu północno-wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie interpretacji bezpośredniego wpływu nasycenia węglowodorami na zapis sejsmiczny Abstract   PDF
Michał Myśliwiec, Bożena Plezia, Grażyna Świętnicka
 
Vol 66, No 11 (2018) Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wierzbowski, Michał Świder, Monika Krzeczyńska, Wojciech Szczygieł
 
Vol 5, No 4 (1957) Nowe odkrycie zaginionej fauny Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska
 
Vol 30, No 4 (1982) Nowe odkrycie złoża gazu ziemnego i dalsze perspektywy poszukiwań w poziomie ewaporatów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF (Polish)
Józef Czernicki, Czesław Fik
 
Vol 15, No 2 (1967) Nowe odsłonięcia kontaktu kajpru i doggeru w Woli Morawickiej Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Siemiątkowska
 
Vol 10, No 7 (1962) Nowe odsłonięcia syluru w Dolinie Wilkowskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Kazimierz Dulski, Jerzy Zagórski
 
Vol 7, No 11 (1959) Nowe ogniwa stratygraficzne serii wierchowej w rejonie Osobitej Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Kotański
 
Vol 35, No 12 (1987) Nowe oznaczenia wieku TL (metodą gdańską) plejstoceńskich osadów podglinowych w południowej części Polski Środkowej Abstract
Leszek Lindner, Stanisław Fedorowicz, Ireneusz Olszak
 
Vol 45, No 10/1 (1997) Nowe oznaczenia wieku TL przy zastosowaniu filtrów optycznych Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kusiak
 
Vol 59, No 6 (2011) Nowe perspektywy nauk interdyscyplinarnych – otwarcie Pracowni Geomikrobiologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego – 13.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Agnieszka Gójska, Ludwina Jarzynowska
 
Vol 57, No 8 (2009) Nowe perspektywy poszukiwań morskich kręgowców kredowych w nieczynnej kopalni fosforytów w Annopolu nad Wisłą Abstract   PDF
Marcin Machalski, Artur Komorowski, Marian Harasimiuk
 
Vol 45, No 12 (1997) Nowe perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w utworach wapienia cechsztyńskiego na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF (Polish)
Kazimierz Dyjaczyński, Stanisław Mamczur, Stanisław Radecki
 
Vol 57, No 11 (2009) Nowe perspektywy poszukiwawcze na bazie reprocessingu danych sejsmicznych 3D z rejonu Sokołów–Pogwizdów (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF
Mieczysława Zubrzycka, Barbara Czerwińska, Bożena Nikiel-Tshabangu, Zdzisław Zubrzycki
 
Vol 18, No 1 (1970) Nowe podstawy do stratygrafii miocenu Polski południowej Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach, Tadeusz Kuciński, Ewa Łuczkowska
 
Vol 18, No 1 (1970) Nowe podstawy do stratygrafii miocenu Polski południowej Abstract   PDF (Polish)
Wilhelm Krach, Tadeusz Kuciński, Ewa Łuczkowska
 
Vol 44, No 3 (1996) Nowe pomniki przyrody nieożywionej na Pojezierzu Suwalskim i ich ochrona Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber
 
Vol 20, No 1 (1972) Nowe postanowienia Komisji Nowych Minerałów MAM. Abstract
, ,
 
Vol 46, No 10 (1998) Nowe późnoplejstoceńskie stanowisko paleontologiczno - archeologiczne w Jaskini Komarowej na Wyżynie Częstochowskiej Abstract   PDF (Polish)
Gerard Gierliński, Gwidon Jakubowski, Karol Piasecki, Mikołaj Urbanowski, Marcin Żarski
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowe prawo geologiczne i górnicze - Abstract
Michał Gientka
 
Vol 42, No 12 (1994) Nowe prawo geologiczne i górnicze oraz zagadnienie państwowej służby geologicznej Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 24, No 11 (1976) Nowe profile osadów czwartorzędowych zachodniej Białorusi Abstract
Edward Rühle
 
Vol 41, No 6 (1993) Nowe projekty IGCP, 9 lutego 1993 r Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 20, No 11 (1972) Nowe propozycje ustalania kryteriów bilansowości zasobów oraz sporządzania geologiczno- ekonomicznych ocen złóż surowców mineralnych stałych Abstract
Jan Kostecki, Kazimierz Magiera
 
Vol 9, No 8 (1961) Nowe przejawy mineralizacji uranowej na tle budowy niecki leszczynieckiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz, Janusz Uberna
 
Vol 14, No 2 (1966) Nowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w wiertnictwie Abstract
T. Reguła
 
Vol 9, No 12 (1961) Nowe punkty facji salinarnej w triasie na terenie Polski Abstract
Irena Gajewska
 
Vol 51, No 10 (2003) Nowe regulacje prawne dotyczące zagrożeń geologicznych Abstract
Stefan Kozłowski
 
Vol 50, No 4 (2002) Nowe rozwiązania dotyczące działalności geologicznej i górniczej wynikające z noweli Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw Abstract
Małgorzata Tessarowicz-Krawczyk, Kinga Wojtczak
 
Vol 10, No 4/5 (1962) Nowe skale wieku bezwzględnego skał Abstract
Władysław Pożaryski
 
Vol 43, No 11 (1995) Nowe ślady terapodów z wczesnojurajskich osadów Polski Abstract
Gerard Gierliński
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowe spojrzenie na Bibliotekę Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Michał W. Zapolski
 
Vol 42, No 9 (1994) Nowe spojrzenie na chłonność utworów dewonu w świetle wyników badań uzyskanych w otworze Krasna 1 Abstract
Bożena Niemczyk, Jan Talik, Ryszard Wróbel
 
Vol 34, No 12 (1986) Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalańskiego Abstract   PDF (Polish)
Ewa Westwalewicz-Mogilska
 
Vol 53, No 2 (2005) Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowowschodniej Polski Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 40, No 8 (1992) Nowe spojrzenie na możliwości eksploatacji i wykorzystania soli potasowo-magnezowych w wysadzie solnym "Kłodawa" Abstract
Jacek Wachowiak
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowe spojrzenie na stratygrafię czwartorzędu w otworze Olszewo Węgorzewskie oparte na analizie wybranych cech teksturalnych i mineralno-petrograficznych osadów Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Pochocka-Szwarc, Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Barbara Woronko
 
Vol 8, No 8 (1960) Nowe spojrzenie na warunki powstawania biohermalnych utworów koralowych Abstract
Ewa Roniewiczowa
 
Vol 52, No 5 (2004) Nowe spojrzenie na zagadnienie cyklotemu glacjalnego w świetle pionowych rozkładów porowatości w obrębie gliny deformacyjnej zlodowacenia odry w rejonie Konina Abstract   PDF
Wojciech Włodarski
 
Vol 22, No 11 (1974) Nowe sposoby opracowania danych sejsmicznych w metodzie wspólnego punktu odbicia Abstract   PDF (Polish)
Wiaczesław K. Aleksandrow, Nikołaj N. Prisomyszew, Jerzy Świtek
 
Vol 25, No 3 (1977) Nowe spostrzeżenia dotyczące konkrecji manganowych w głębinach Pacyfiku Abstract   PDF (Polish)
Władysław Karaszewski
 
6251 - 6500 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>