Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 10 (1962) Narada geofizycznej grupy roboczej państw-członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Abstract
A. Dąbrowski
 
Vol 30, No 1 (1982) Narada geologów i geofizyków górnictwa naftowego i gazownictwa w sprawie planu prac geologiczno-poszukiwawczych na 1982 r . Abstract
S. Krygowski
 
Vol 1, No 7 (1953) Narada Państwowej Służby Geologicznej Abstract   PDF
, .
 
Vol 8, No 11 (1960) Narady robocze jako środek kierowania rozwojem organizacyjnym i postępem technicznym przedsiębiorstw geologicznych Abstract
Wiesława Różycka
 
Vol 4, No 12 (1956) Nasi korespondenci piszą Abstract
, .
 
Vol 56, No 8/2 (2008) Nasi w Afganistanie, jeszcze jeden niezwykły życiorys geologa — Adam Drath (1904–1942) Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban
 
Vol 59, No 2 (2011) Nasi w Filadelfii (patrz str. 119) Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Marek Narkiewicz
 
Vol 61, No 2 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 4 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 5 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 61, No 7 (2013) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Redakcja .
 
Vol 60, No 1 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 2 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Piotr Migoń, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 3 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Ber, Jacek Grabowski, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz
 
Vol 60, No 4 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 60, No 5 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 7 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Jerzy Małecki, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 10 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Kozłowski, Piotr Migoń, Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 5 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Janina Wiszniewska, Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 6 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski, Andrzej Ber, Jacek Kasiński, Jerzy Małecki, Hanna Nizinkiewicz, Hanna Winter, Marcin Żarski
 
Vol 59, No 9 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz, Katarzyna Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 10 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Małecki, Piotr Migoń
 
Vol 59, No 12 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Paweł Aleksandrowski
 
Vol 59, No 2 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Marek Narkiewicz, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 3 (2011) NASI W FILADELFII Publikacje polskich badaczy w czołowych czasopismach międzynarodowych z dziedziny nauk o Ziemi Abstract   PDF
Janina Wiszniewska, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 52, No 2 (2004) Naskórkowy typ tektoniki waryscyjskiej na obszarze Lubelszczyzny Abstract
Lech Antonowicz, Ewa Iwanowska
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Następne odkrycia stref zmineralizowanych ilmenitem w metagabrze Slęży, Dolny Śląsk Abstract   PDF (Polish)
Mohamed Abdel Wahed, Michał P. Mierzejewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Następstwo ekologiczne w rytmicznie deponowanych utworach famenu Kowali (Góry Świętokrzyskie) Abstract
Błażej Berkowski
 
Vol 46, No 8/1 (1998) Nasza promocja na Zjeździe AAPG w Salt Lake City, Utah, USA Abstract
Jacek Wróblewski
 
Vol 59, No 5 (2011) Nasze fascynacje 2011 – wystawa fotografii przyrodniczej w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie – 4.03–22.04.2011 Abstract   PDF (Polish)
Karolina Jackowiak
 
Vol 55, No 4 (2007) Natężenie transportu eolicznego na dowietrznych stokach wydm, północno-wschodnie wybrzeże Brazylii Abstract   PDF
Joanna Rotnicka
 
Vol 41, No 1 (1993) NATO ASI Quantitative Diagenesis, Reading W. Brytania, 6-19 września 1992 r. Abstract
M. Lipiec
 
Vol 51, No 2 (2003) Natural and Cultural Landscapes. The Geological Foundation — Dublin, Ireland, September 09–11, 2002 Abstract
Krzysztof Miśkiewicz
 
Vol 61, No 2 (2013) Naturalna promieniotwórczość wybranych wód butelkowanych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Nguyen Dinh Chau, Marek Duliński, Lucyna Rajchel, Jakub Nowak
 
Vol 56, No 7 (2008) Naturalna roślinność w rejonach starych zwałowisk odpadów po górnictwie rud Zn-Pb w okolicy Bolesławia i Bukowna (region śląsko-krakowski; południowa Polska) Abstract   PDF
Grażyna Szarek-Łukaszewska, Krystyna Grodzińska
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Naturalna zawartość metali ciężkich w podstawowych rodzajach gleb południowo-wschodniej Polski Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Kołodziej, Jan Pęcek, Urszula Zych
 
Vol 18, No 6 (1970) Naturalne wody Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Władimir Fiodorowicz Dorpholz, Genadij Nikołajewicz Katterfeld
 
Vol 35, No 2 (1987) Naturalne zagęszczenie piasków na wybranych odcinkach I linii metra w Warszawie Abstract   PDF (Polish)
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 22, No 11 (1974) Naturalne zagrożenie wodne w rejonie złoża "Pomorzany" Abstract   PDF (Polish)
Tatiana Bocheńska, Wojciech Prussak
 
Vol 56, No 4 (2008) Naturalne zmiany cyklu obiegu wody Abstract   PDF
Maciej Maciejewski, Tomasz Walczykiewicz, Celina Rataj
 
Vol 23, No 10 (1975) Nauczanie geologii matematycznej w AGH Abstract
Janusz Kotlarczyk, Marek Nieć
 
Vol 24, No 7 (1976) Nauczanie geologii w szkole ogólnokształcącej w okresie 30-lecia PRL i w programie projektowanej szkoły 10-letniej Abstract
Witold Cezariusz Kowalski, Edward Rühle
 
Vol 67, No 10 (2019) Nauka i diamentowy biznes Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 18, No 7 (1970) Nauki geologiczne a ochrona przyrody Abstract
Walery Goetel
 
Vol 12, No 9 (1964) Nauki geologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Abstract
Stanisław Czarniecki
 
Vol 43, No 10 (1995) Nauki geologiczne w Science Citation Index Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 44, No 9 (1996) Nauki geologiczne w Science Citation Index – Aneks Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 38, No 7-8 (1990) Nauki geologiczne w siedemdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej (1919-1989) Abstract
Andrzej Manecki
 
Vol 48, No 6 (2000) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1975–2000 — Kraków, 10.03.2000 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 41, No 4 (1993) Nauki geologiczne w Uniwersytecie Warszawskim Abstract
Piotr Roniewicz
 
Vol 45, No 4 (1997) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 48, No 5 (2000) Nauki o Ziemi w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Abstract
Ryszard Gradziński
 
Vol 44, No 8 (1996) Naukowa konferencja terenowa - Tektonika i rozwój budowy geologicznej północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz strefy fałdowej Kraków-Lubliniec - Morsko, 24-26.10.1996 Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 11 (1995) Naukowe wycieczki terenowe w ramach MAEGS-9 Abstract
Krzysztof Nejbert
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Naukowo-badawcza działalność Wydziału Geologii UW dla potrzeb gospodarki narodowej Abstract
Halina Łozińska-Stępień, Wojciech Murzynowski
 
Vol 37, No 9 (1989) Nazewnictwo, geneza, występowanie krzemieni Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Michniak
 
Vol 35, No 7 (1987) Nazewnictwo i klasyfikacja skał karbonatytowych Abstract
Wacław Ryka
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Nazewnictwo mineralogiczne problemem dyskusyjnym Abstract
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 5, No 7 (1957) Nefryt z Jordanowa na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 56, No 11 (2008) Nefryt z Nasławic na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Krzysztof Łobos, Michał Sachanbiński, Tomasz Pawlik
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Negoeńska fauna ryb ze stanowisk basenu naddunajskiego (Słowacja) Abstract   PDF
Barbara Chalupová
 
Vol 45, No 9 (1997) Nelsonity suwalskie - nowe dane mineralogiczne i geochemiczne Abstract
Janina Wiszniewska
 
Vol 20, No 1 (1972) Neogen Austrii w świetle nowszych badań Abstract
Wilhelm Krach
 
Vol 34, No 5 (1986) Neogen Węgier w świetle wycieczek terenowych VIII Kongresu RCMNS w Budapeszcie Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene changes of the East Slovakian Basin paleoenvironment- a result of interaction of tectonic events with sea level oscillation Abstract   PDF (Polish)
Michal Kovać, Adriena Zlinska
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene extension and compression processes in the central part of the Sava depression, South Pannonian Basin, Croatia Abstract   PDF (Polish)
Srebrenka Matej, Eleonora Novoselec, Vlasta Tari-Kovaćić
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neogene tectonic evolution of the Mecsek Mts (Hungary, Tisia-Dacia unit) Abstract   PDF (Polish)
Laszló Benkovics
 
Vol 27, No 2 (1979) Neogeńskie rowy tektoniczne w okolicy Chełma (Wyżyna Lubelska) Abstract
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 11, No 1 (1963) Neogeńskie zapadlisko wschodniosłowackie Abstract
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 41, No 1 (1993) "Neotectonics - recent advances" – konferencja w Londynie, 16-17 czerwca 1992 r. Abstract
P. Migoń
 
Vol 45, No 10/2 (1997) Neotectonics in the Vienna Basin: Insigths from 3D-seismic, microtectonics, morphology and earthquake data Abstract   PDF (Polish)
Herwig Peresson, Kurt Decker, G. Gangl, W. Hamilton, H. Hausler, W. Lenhardt, H. Sperl
 
Vol 43, No 9 (1995) Neotektoniczne aspekty rzeźby przedpola Sudetów Wschodnich - Abstract
Janusz Badura, Bogusław Przybylski
 
Vol 47, No 9 (1999) Neotektoniczne założenia kopalnych rynien czwartorzedowych Środkowego Nadodrza (SW Poland) Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Markiewicz
 
Vol 51, No 12 (2003) Neotektonika a morfotektonika: metody badań – V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Neotektonika Polski — Kraków, 26–27.09.2003 Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 43, No 7 (1995) Neotektonika polskich Karpat zewnętrznych w świetle wybranych parametrów morfometrycznych Abstract
Witold Zuchiewicz
 
Vol 10, No 6 (1962) Nerinee – skamieniałości przewodnie Abstract   PDF (Polish)
Leon Karczewski
 
Vol 33, No 6 (1985) New data on structure of the Flysch Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Marek Cieszkowski, Andrzej Ślączka, Stanisław Wdowiarz
 
Vol 33, No 6 (1985) New features of structure of the Carpathian Foredeep and basement of the Carpathian Mts Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Jucha
 
Vol 35, No 4 (1987) New finds of dinosaur footprints in Liassic of the Holy Cross Mountains and its palaeoenvironmental background Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski, Gerard Gierliński
 
Vol 45, No 10/2 (1997) New insights of the compressional-wave velocity structure in the Vrancea subduction zone from teleseismic relative travel-time residuals Abstract   PDF (Polish)
Frank P. Lorenz, Mihaela Popa, Blanka Sperner, Friedemann Wenzel
 
Vol 45, No 10/2 (1997) New paleomagnetic data from Fatricum and Hronicum in the Tatra Mts (Poland) - further evidences for Cretaceous remagnetization in the Central West Carpathians Abstract   PDF (Polish)
Jacek Grabowski
 
Vol 55, No 12/1 (2007) New stratigraphic scheme for Zechstein rocks in the Pogorzela High (Foresudetic Monocline) and its significance for hydrocarbon exploration Abstract   PDF
Krzysztof Kwolek, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 28, No 5 (1980) New techniques in regional sedimentological analysis Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 44, No 10 (1996) N.H. Landman, K. Tanabe i R.A. Davis (Eds) – Ammonoid Paleobiology. Vol. 13, Topics in Geobiology, series editors: F.G. Stehli i D.S. Jones Abstract
Cyprian Kulicki
 
Vol 46, No 9/1 (1998) Nie mamy wyboru - rozmowa z Jackiem Wróblewskim - wicedyrektorem w Departamencie Geologii Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 46, No 11 (1998) Nie tylko dla geologów Abstract
Ewa Jastrzębska
 
Vol 67, No 6 (2019) Nieco inny pogląd na "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstract   PDF (Polish)
Stefan Cwojdziński
 
Vol 40, No 9 (1992) Nieco o historii i teraźniejszości ośrodka aerologii IMGW Abstract
Z. Lityńska
 
Vol 43, No 9 (1995) Niedawni goście Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Żbikowska
 
Vol 40, No 3 (1992) Niedobór mas skorupy ziemskiej względem płaszcza, podstawą rozważań nad genezą grawimetrycznych anomalii regionalnych Abstract
Andrzej Grobelny
 
Vol 50, No 2 (2002) Niekonwencjonalne przykłady wykorzystania darniowych rud żelaza Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 62, No 12 (2014) Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu – efektywne schematy przetwarzania danych w oprogramowaniu Petrel/PetroMod w celu oceny ryzyka poszukiwań i oceny zasobów prognostycznych Abstract   PDF (Polish)
Bjorn Wygrala
 
Vol 19, No 1 (1971) Niektóre aspekty hydrogeologiczne rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych górnictwa odkrywkowego Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Paczyński
 
Vol 17, No 8 (1969) Niektóre aspekty międzynarodowe stratygrafii jury Abstract
Henryk Świdziński
 
Vol 51, No 3 (2003) Niektóre aspekty szkieletogenezy i anatomii funkcjonalnej Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Fedorowski
 
Vol 33, No 11 (1985) Niektóre aspekty wyboru metod badawczych minerałów ciężkich Abstract
Hoi Nguyen Chu
 
Vol 18, No 3 (1970) Niektóre aspekty ziałalności geologicznej u progu 1970 r. Abstract
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 3, No 10 (1955) Niektóre fizyczno-mechaniczne własności skał karbońskich Górnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Jan Kuhl
 
Vol 13, No 8 (1965) Niektóre istotne zagadnienia surowców ilastych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Budkiewicz, Zbigniew Tokarski
 
Vol 29, No 2 (1981) Niektóre metody analizy prognostycznej i oceny formacji miedzionośnych o przypuszczalnej perspektywiczności Abstract   PDF (Polish)
Roman Osika
 
Vol 33, No 2 (1985) Niektóre międzynarodowe dane i ich znaczenie dla kartografii grawimetrycznej w Polsce Abstract
Wacław Bujnowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Niektóre możliwości ograniczenia importu surowców mineralnych Abstract
Jan Kostecki
 
Vol 18, No 10 (1970) Niektóre możliwości wykorzystania dyspersyjnej spektrometrii rentgenowskiej jako metody analitycznej w geologii Abstract   PDF (Polish)
Piotr Urbański
 
Vol 53, No 8 (2005) Niektóre nieprawidłowości w obliczeniach czasu przesączania wody podziemnej przez pakiet warstw w strefie saturacji Abstract   PDF
Janusz Hauryłkiewicz
 
Vol 18, No 2 (1970) Niektóre nowe dane o budowie geologicznej synklinorium szczecińskiego w świetle ostatnich opracowań sejsmicznych Abstract   PDF (Polish)
E. Bałaszow, R. Łomnicki, W. Murawik, E. Poleszak
 
Vol 34, No 3 (1986) Niektóre nowe zagadnienia paleogeografii osadów kredy górnej i paleogenu w rejonie Gniew-Piekło-Malbork Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Wrotek
 
Vol 29, No 1 (1981) Niektóre ogólne problemy stratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Niektóre pierwiastki śladowe w glebach rejonu Wrocławia przed powodzią i po powodzi w 1997 r. Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Niektóre pojęcia związane z dynamiką przepływów kształtujących struktury sedymentacyjne Abstract
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Niektóre probIemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. II) Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 8, No 4 (1960) Niektóre problemy geologiczne w północno-wschodniej Polsce w nawiązaniu do obszarów przyległych Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Tyski
 
Vol 6, No 7 (1958) Niektóre problemy geologii polskiej Abstract
Edward Rühle
 
Vol 7, No 8 (1959) Niektóre problemy hydrogeologii źródeł .zachodniego Podhala Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 48, No 4 (2000) Niektóre problemy interpretacji wyników analiz minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Roman Racinowski
 
Vol 10, No 2 (1962) Niektóre problemy mineralogicznej analizy fazowej rud Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 18, No 7 (1970) Niektóre problemy postępu technicznego w badaniach geologiczno-inżynierskich (artykuł dyskusyjny) Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Puchalski
 
Vol 21, No 1 (1973) Niektóre problemy poszukiwań ropy i gazu w kambrze środkowym syneklizy perybałtyckiej (cz. l) Abstract   PDF (Polish)
Zygmunt Drwięga, Mieczysław Jastrząb
 
Vol 9, No 5 (1961) Niektóre problemy projektowania nowych ujęć wodnych Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 32, No 12 (1984) Niektóre problemy rozwoju doliny Ernz Blanche w okresie czwartorzędowym i jej stosunek do doliny rzeki Sure (Luksemburg) Abstract
Leon Andrzejewski
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy wydawnicze Instytutu Geologicznego Abstract
Barbara Piechulska-Słowańska
 
Vol 21, No 4 (1973) Niektóre problemy związane z badaniem współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Czarnecka
 
Vol 8, No 5 (1960) Niektóre ruchome zabytki przyrody nieożywionej w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Wójcik
 
Vol 7, No 2 (1959) Niektóre spostrzeżenia dotyczące przejawów mineralizacji kruszcowej w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 7, No 5 (1959) Niektóre usprawnienia przy separacji minerałów Abstract   PDF (Polish)
Marta Juskowiakowa
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre uwagi o metodyce badań antyklinalnych struktur wodonośnych do celów podziemnego magazynowania gazów Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław Mianowski
 
Vol 23, No 7 (1975) Niektóre wyniki badań diagenezy i katagenezy osadów kambru syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF (Polish)
Wanda Krystyna Rydzewska
 
Vol 18, No 8-9 (1970) Niektóre wyniki badań geochemicznych na Lubelszczyźnie Abstract   PDF (Polish)
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 13, No 10 (1965) Niektóre wyniki dwuletniej pracy i dalsze kierunki działania Stałej Komisji Geologicznej RWPG Abstract   PDF (Polish)
M. Cerendorż
 
Vol 7, No 9 (1959) Niektóre wyniki poszukiwań naftowych na przedgórzu Karpat Abstract
Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 13, No 5 (1965) Niektóre wyniki wzbogacania krajowych surowców tytanonośnych Abstract
Janusz Biernat, Władysław Pilch
 
Vol 12, No 9 (1964) Niektóre wyniki wzbogacania surowców kaolinit owych z Dzierżkowa i Roztoki metodą flotacji Abstract
Janusz Biernat
 
Vol 4, No 12 (1956) Niektóre zadania nauki i praktyki geologicznej - Abstract
P. Antropow
 
Vol 48, No 10 (2000) Niektóre zagadnienia geologiczne w podręcznikach geografii do pierwszej klasy gimnazjum Abstract
Maria Bac-Moszaszwili
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Niektóre zagadnienia geologii kenozoiku Pomorza Abstract   PDF (Polish)
Józef Edward Mojski
 
Vol 18, No 11 (1970) Niektóre zagadnienia surowcowe granitu masywu Strzegom – Sobótka Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Podstolski
 
Vol 15, No 2 (1967) Niektóre zjawiska ablacji deszczowej w przełomie Wisły Środkowej Abstract
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 47, No 1 (1999) Nieoznaczalność, niejednorodność, anizotropia i niestabilność materii skalnej ciał geologicznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Niepewność oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia dla obszarów miejskich na przykładzie warszawskiej dzielnicy Bielany Abstract   PDF (Polish)
Ewa Krogulec, Joanna Trzeciak
 
Vol 47, No 4 (1999) Niepokój Ziemi - odwieczna dysputa naukowców Abstract
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 35, No 7 (1987) Nieporozumienia na temat śladów po uderzeniach meteorytów i metod ich śledzenia Abstract
Lech Antonowicz
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Nieprawidłowości przy ocenie czasu przesączania zanieczyszczeń przez strefę aeracji na podstawie formuł obliczeniowych stosowanych w praktyce hydrogeologicznej Abstract   PDF (Polish)
Ewa Liszkowska
 
Vol 66, No 4 (2018) Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywnooeci tych procesów Abstract   PDF (Polish)
Jan A. Stefanowicz
 
Vol 9, No 6 (1961) Niezbędny zakres badań geologicznych dla projektowania nowych kopalń węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Mieczysław Mrozowski, Franciszek Kozubski, Tadeusz Rutowski
 
Vol 6, No 4 (1958) Nieznane warstwy mezozoiczne koło Lwówka Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 27, No 2 (1979) Niezwykłe trylobity z rodzaju Staurocephalus Barrrande, 1846 Abstract
Ewa Tomczykowa
 
Vol 35, No 11 (1987) Nikiel rodzimy w osadach trzeciorzędowych niecki żytawskiej Abstract
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 44, No 3 (1996) Niszczenie górnokredowych piaskowców ciosowych w zabytkach Wrocławia pod wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych Abstract
Jacek Michniewicz
 
Vol 67, No 9 (2019) Niszczenie okładziny piaskowcowej w zabytkowym budynku Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Szczepaniak, Paulina Rój
 
Vol 47, No 11 (1999) N.L. Dobretsov & A.G. Kirdyashkin - Deep-Level Geodynamics Abstract
Leszek Czechowski
 
Vol 21, No 1 (1973) Nomenklatura w zakresie analizy termicznej Abstract
A. Langier-Kuźniarowa, L. Stoch
 
Vol 49, No 2 (2001) Nominacja profesorska - Józef Górski Abstract
Jan Przybyłek
 
Vol 53, No 1 (2005) Nominacja profesorska — Antoni K. Tokarski Abstract
Anna Świerczewska, Witold Zuchiewicz
 
Vol 56, No 12 (2008) Nominacja profesorska — Jacek Rajchel Abstract   PDF
Jan Golonka
 
Vol 49, No 1 (2001) Nominacja profesorska — Stanisław Musielak Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 54, No 4 (2006) Nominacja profesorska—Barbara Olszewska Abstract   PDF
Józef Chowaniec
 
Vol 47, No 2 (1999) Nominacje profesorskie Abstract
Wojciech Górecki, Tadeusz Peryt
 
Vol 46, No 1 (1998) Nominacje profesorskie Abstract
Hubert Szaniawski
 
Vol 45, No 6 (1997) Nominacje profesorskie Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 44, No 3 (1996) Nominacje profesorskie Abstract
Joanna Pinińska
 
Vol 44, No 12 (1996) Nominacje profesorskie Abstract
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 43, No 7 (1995) Nominacje profesorskie Abstract
Maria Borkowska
 
Vol 42, No 1 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Marek Graniczny
 
Vol 42, No 2 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Witold Żabiński
 
Vol 42, No 3 (1994) Nominacje profesorskie Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 41, No 2 (1993) Nominacje profesorskie Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 3 (2000) Nominacje profesorskie - Andrzej Sadurski Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 1 (2000) Nominacje profesorskie - Janusz Skoczylas Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Jerzy Głazek Abstract
Jerzy Fedorowski
 
Vol 48, No 4 (2000) Nominacje profesorskie - Kaja Maria Pietsch Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Leszek Marks Abstract
Leszek Lindner
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Maciej Kotarba Abstract
Marek Lemberger
 
Vol 46, No 3 (1998) Nominacje profesorskie - Stanisław Speczik Abstract
Jerzy Znosko
 
Vol 50, No 12 (2002) Nominacje profesorskie - Tadeusz Ratajczak Abstract
Piotr Wyszomirski
 
Vol 46, No 7 (1998) Nominacje profesorskie - Teresa Oberc-Dziedzic Abstract
Waldemar Sroka
 
Vol 51, No 12 (2003) Nominacje profesorskie – Marcin Piwocki Abstract
Redakcja Przegląd Geologiczny
 
Vol 69, No 1 (2021) Nominacje profesorskie – Radosław Tarkowski Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 48, No 5 (2000) Nominacje profesorskie — Adam Piestrzyński Abstract
Aleksander Garlicki
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Katarzyna Dąbrowska- Zielińska Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 48, No 11 (2000) Nominacje profesorskie — Krystyna Piotrowska Abstract
Zbigniew Kotański
 
Vol 51, No 10 (2003) Nominacje profesorskie — Marek Graniczny Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 52, No 4 (2004) Nominacje profesorskie — Marek Narkiewicz Abstract
Redakcja .
 
Vol 51, No 11 (2003) Nominacje profesorskie — Maria Joanna Bała Abstract
Jadwiga Jarzyna
 
Vol 47, No 3 (1999) Nominacje profesorskie — Witold Aleksander Zuchiewicz Abstract
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 41, No 6 (1993) Nominacje profesorskie: Jerzy Lefeld Abstract
Elżbieta Myślińska, Witold C. Kowalski, Andrzej Paulo, Andrzej Manecki, Bronisław Paczyński
 
Vol 56, No 4 (2008) Nordland — barwy norweskich nocy — wystawa fotografii Bożeny i Waldemara Komorowskich w Muzeum Ziemi PAN Abstract   PDF
Bożena Komorowska, Waldemar Komorowski
 
Vol 5, No 5 (1957) Norma resortowa Abstract
Redakcja .
 
Vol 4, No 4 (1956) NORMA resortowa RN-55 - CUG-004 (Kamienie drogowe i budowlane) Abstract
, .
 
Vol 3, No 5 (1955) Normy i Instrukcje Abstract
, ,
 
Vol 2, No 12 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 8 (1953) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 1, No 9 (1953) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 3 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 6 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF   PDF   PDF
, ,
 
Vol 2, No 8 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 9 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, ,
 
Vol 2, No 10 (1954) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, .
 
Vol 3, No 2 (1955) Normy i instrukcje Abstract   PDF
, .
 
Vol 4, No 11 (1956) Normy i instrukcje Abstract
, .
 
Vol 2, No 1-2 (1954) NORMY I INSTRUKCJE INSTRUKCJA W SPRAWIE USTALANIA ZASOBÓW ZŁOŻ KOPALIN STAŁYCH Abstract   PDF
Zbigniew Żółtowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Normy i instrukcje PROJEKT WYDZIELEŃ STRATYGRAFICZNYCH Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 5, No 6 (1957) Normy resortowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 5, No 7 (1957) Normy resortowe Abstract
Redakcja .
 
Vol 23, No 11 (1975) Notatki hydrogeologiczne z Hiszpanii Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 11, No 2 (1963) Notatki hydrogeologiczne z Maroka Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 25, No 1 (1977) Notatki hydrogeologiczne ze Szwecji Abstract
Cyryl Kolago
 
Vol 6, No 3 (1958) Notatki z Francji Abstract   PDF (Polish)
Cyryl Kolago
 
Vol 13, No 6 (1965) Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Bolesław Kubica, Tadeusz Osmólski
 
Vol 62, No 4 (2014) NOTATNIK GEOLOGICZNY Geostrada Sudecka – utopia i rzeczywistość Abstract   PDF (Polish)
Leszek Sawicki
 
Vol 62, No 5 (2014) NOTATNIK GEOLOGICZNY Współczesne odkrycia złóż ropy i gazu zachętą do powtórnej oceny regionów naftowych Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Krasoń
 
Vol 53, No 1 (2005) Nowa baza danych konodontowego wskaźnika przeobrażeń termicznych (CAI) Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Jan Malec
 
Vol 46, No 3 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Geologicznym PIG - Okruchy mikroświata Abstract
Sonia Dybova-Jachowicz
 
Vol 46, No 4 (1998) Nowa ekspozycja w Muzeum Ziemi PAN - Zanim powstał węgiel Abstract
Aleksandra Kohlman-Adamska, Katarzyna Krajewska
 
Vol 48, No 12 (2000) Nowa generacja programów badań głębokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE’97 i CELEBRATION 2000 w Europie Środkowej Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 44, No 9 (1996) Nowa grawimetryczna geoida dla obszaru Polski Abstract   PDF (Polish)
Adam Łyszkowicz
 
Vol 36, No 4 (1988) Nowa interpretacja morfologii i facji najwyższego czerwonego spągowca obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Tomasik
 
Vol 49, No 11 (2001) Nowa interpretacja profilu wiercenia Lesiów PIG-1. Przykład dylematów w chronostratygrafii osadów kenozoiku środkowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Jan Goździk, Małgorzata Wiatrak
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa interpretacja stratygraficzna Abstract
Feliks Różycki
 
Vol 24, No 1 (1976) Nowa interpretacja stratygraficzna kromerskiej serii leśnej w Wielkiej Brytanii Abstract
Leszek Marks
 
Vol 47, No 12 (1999) Nowa kadencja Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich i Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych Abstract
Anna Szymańska
 
Vol 44, No 10 (1996) Nowa kadencja Komitetu Nauk Geologicznych PAN Abstract
Stanisław Skompski
 
Vol 5, No 4 (1957) Nowa klasyfikacja zasobów złóż stałych surowców mineralnych w NRD Abstract
Redakcja .
 
Vol 58, No 6 (2010) Nowa kolekcja geologiczna w Olkuszu Abstract   PDF
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 27, No 2 (1979) Nowa koncepcja paleontologów austriackich dotycząca systematyki otwornic Abstract
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 47, No 5 (1999) Nowa koncepcja podziału metalogenicznego wszech-oceanu Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kotliński
 
Vol 47, No 10 (1999) Nowa metoda badania kruchego pękania skał Abstract   PDF (Polish)
Artur Dziedzic
 
Vol 52, No 1 (2004) Nowa metoda modelowania morfogenezy otwornic Abstract   PDF
Jarosław Tyszka, Paweł Topa, Paweł Łabaj, Witold Alda
 
Vol 63, No 4 (2015) Nowa metoda pomiaru wilgotności gleby z wykorzystaniem neutronów kosmogenicznych Abstract   PDF (Polish)
Marek Zreda, Jerzy Nitychoruk, Marta Chodyka, Katarzyna Świerczewska-Pietras, Łukasz Zbucki
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Nowa metoda pomiaru współczynnika filtracji osadów dennych Abstract   PDF (Polish)
Marek Marciniak, Łukasz Chudziak
 
Vol 8, No 7 (1960) Nowa metoda profilowania odwiertów w USA Abstract
Kazimierz Przewłocki
 
Vol 52, No 11 (2004) Nowa metoda prognozowania powodzi w dorzeczu Odry Abstract   PDF
Henryk Chmal
 
Vol 42, No 4 (1994) Nowa metoda separacji konodontów Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 43, No 1 (1995) Nowa metoda szybkiego wyznaczania wysokości w pracach poszukiwawczych Abstract   PDF (Polish)
Adam Łyszkowicz
 
Vol 17, No 11 (1969) Nowa metoda uszlachetniania surowca kwarcowego Abstract   PDF (Polish)
Nonna Bakun-Czubarow
 
Vol 37, No 9 (1989) Nowa metoda wydobywania mikroskamieniałości z twardych skał węglanowych Abstract
Antoni Kostka, Daniel Widz
 
Vol 12, No 5 (1964) Nowa metoda wzbogacania surowców ilastych Abstract
Janusz Biernat, Mieczysław Budkiewicz
 
Vol 29, No 1 (1981) Nowa metodyka oceny bloczności złóż materiałów kamiennych Abstract
Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki
 
Vol 57, No 8 (2009) Nowa metodyka rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej w celu wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych Abstract   PDF
Wiesław Bujakowski
 
Vol 69, No 10 (2021) Nowa metodyka wyznaczania surowców kluczowych, strategicznych i krytycznych dla polskiej gospodarki Abstract   PDF
Krzysztof Galos, Ewa Lewicka, Anna Burkowicz, Katarzyna Guzik, Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska, Jarosław Szlugaj
 
Vol 8, No 4 (1960) Nowa organizacja państwowej służby geologicznej Abstract
. .
 
Vol 46, No 7 (1997) Nowa pozycja geologiczna na rynku wydawniczym - Hubert Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 43, No 9 (1995) Nowa Pracownia Mikroanalizy Elektronowej w Zakładzie Mineralogii i Petrografii Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Abstract
Ryszard Kryza, Henryk Siagło
 
Vol 49, No 5 (2001) Nowa Rada Geologiczna Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 46, No 6 (1998) Nowa Rada Geologiczna Abstract
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 54, No 6 (2006) Nowa Rada Geologiczna Abstract   PDF
Redakcja .
 
Vol 43, No 4 (1995) Nowa Rada Geologiczna przy ministrze ochrony środowiska,zasobów naturalnych i leśnictwa Abstract
Przegląd Geologiczny
 
Vol 6, No 3 (1958) Nowa radiochemiczna metoda poszukiwania i obliczania zasobów złóż rud uranu Abstract   PDF (Polish)
Augustyn Jeczalik
 
Vol 4, No 3 (1956) Nowa skała magmowa w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Karol Bielikowski
 
Vol 64, No 5 (2016) Nowa szansa Starego Zagłębia Miedziowego Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Nowa tektonika globu ziemskiego (cz. I) Abstract   PDF (Polish)
Władysław Pożaryski
 
6251 - 6500 of 15425 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 > >>