Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 66, No 7 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nauka o surowcach kołem zamachowym chińskiej gospodarki Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 63, No 7 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Niemiecki projekt zmiany przepisów w Prawie Wodnym i Prawie Ochrony Środowiska dotyczących zakazu szczelinowania hydraulicznego i monitoringu ryzyka – implikacje do wydobycia gazu z łupków Abstract   PDF (Polish)
Mateusz Mamczar, Mariusz Orion Jędrysek
 
Vol 59, No 2 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nieznane dokumenty na temat bogactw mineralnych Rzeczypospolitej przechowywane w archiwach Departamentu Historycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Vincennes koło Paryża Abstract   PDF
Piotr Daszkiewicz, RadosŁaw Tarkowski
 
Vol 52, No 10 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe badania vistuliańskiej części profilu osadów młodoplejstoceńskich na dolnym Powiślu i wynikające z nich wnioski dyskusyjne Abstract
Aurelia Makowska
 
Vol 67, No 10 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe doniesienia z wnętrza Ziemi Abstract   PDF (Polish)
Anna Grabarczyk, Janina Wiszniewska, Michał Ruszkowski
 
Vol 68, No 2 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Nowe obiekty geoturystyczne na południowym Podlasiu Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 52, No 6 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Ocena realizacji zadań wynikających z dokumentu Polityka resortu Ministerstwa Środowiska w dziedzinie głębokich badań geologicznych i geofizycznych (1996–2003) — część II Abstract
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 63, No 1 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Parki narodowe Polski – seria map geologiczno-turystycznych Abstract   PDF (Polish)
Magdalena Kucharska
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Pierwsza osiemnastowieczna propozycja nauczania nauk geologicznych w Polsce – zapomniany epizod próby reformy szkolnictwa w latach 1766–1768 Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 59, No 3 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Podstawy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze geologiczno-górniczym w Socjalistycznej Republice Wietnamu Abstract   PDF
Andrzej W. Jasiński
 
Vol 52, No 11 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Polityka resortu środowiska w dziedzinie kartografii geologicznej na lata 2005–2020 Abstract
Andrzej Ber, Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUłY INFORMACYJNE Polska polityka surowcowa za granicą Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Porfirowe złoże Cu-Mo-(Au) Sierra Gorda – inwestycja KGHM Polska Miedź S.A. w Chile Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Bieńko
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Portal prezentujący kościonośny kajper Górnego Śląska w świetle wyników grantu N307 11703 Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Racki
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwania we francuskich archiwach śladów pobytu w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Poszukiwany świadek naoczny impaktu – kwarc wstrząsowy Abstract   PDF (Polish)
Patrycja Wójcik-Tabol
 
Vol 68, No 3 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Procesy geomorfologiczne na wybranych wysadach soli w pasie fałdowo-nasuwczym gór Zagros w Iranie Abstract   PDF
Krzysztof Bukowski
 
Vol 61, No 2 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Profesor Stanisław Józef Thugutt – arystokrata nauki Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Projekty unijne realizowane z udziałem Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN – „Promowanie systemów geotermalnego centralnego ogrzewania w Europie” Abstract   PDF (Polish)
Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Przyszła struktura energetyczna oraz rola CCS w Polsce – wnioski z ostatnich konferencji w Niemczech i w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 68, No 7 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Reakcja wód tatrzańskich systemów wywierzyskowych na katastrofalne zjawiska atmosferyczne Abstract   PDF
Grzegorz Barczyk
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Realizacja zadań publicznych a ramy prawne instytutów badawczych Abstract   PDF (Polish)
Hanna Wolska
 
Vol 68, No 1 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Rola instytutów badawczych we wsparciu działań adaptacyjnych do zmian klimatu Abstract   PDF
Wojciech Granoszewski, Agnieszka Kowalczyk, Izabela Ploch, Jacek Rubinkiewicz, Grzegorz Uścinowicz, Małgorzata Woźnicka, Małgorzata Kępińska-Kasprzak, Danuta Limanówka, Radosław Doktor, Piotr Struzik, Anna Dubel, Krzysztof Skotak, Małgorzata Hajto, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Katarzyna Żyłowska, Anna Jędrejek, Artur Łopatka, Jan Jadczyszyn, Anna Nieróbca, Andrzej Doroszewski, Marta Barszczewska
 
Vol 59, No 5 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Sposoby użytkowania górotworu na świecie i w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Przybycin, Barbara Uliasz-Misiak, Ludwik Zawisza
 
Vol 59, No 9 (2011) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Studia geologiczne w Paryżu w dziewiętnastowiecznym emigracyjnym poradniku dla młodzieży polskiej Abstract   PDF (Polish)
Piotr Daszkiewicz, Radosław Tarkowski
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Szczątki nosorożca (Stephanorhinus sp.) oraz daniela (Dama dama) odkryte w osadach kopalnego jeziora eemskiego na Równinie Gorzowskiej Abstract   PDF (Polish)
Janusz Badura, Dariusz Ciszek, Adam Kotowski, Bogusław Przybylski, Urszula Ratajczak, Krzysztof Stefaniak, Krzysztof Urbañski
 
Vol 64, No 4 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Trudna przyszłość KGHM Polska Miedź S.A. Abstract   PDF (Polish)
Adam Maksymowicz
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY INFORMACYJNE U Źródeł geologicznych zainteresowań Mariana Smoluchowskiego Abstract   PDF (Polish)
Jerzy B. Miecznik
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwagi o zasadach funkcjonowania państwowych służb geologicznych w krajach Unii Europejskiej Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 62, No 1 (2014) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Uwęglony i zsylifikowany pień kordaita w warstwach libiąskich (westfal D – moskow) koło Chrzanowa, Górnośląskie Zagłębie Węglowe Abstract   PDF (Polish)
Ireneusz Lipiarski, Maciej Pawlikowski
 
Vol 68, No 10 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wędrówka geologiczna po południowo-zachodnim wybrzeżu Portugalii Abstract   PDF
Katarzyna Poborska-Młynarska
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wstępne wyniki badań mineralizacji Au-Ag-Te, REE i PGM w złożach Fe-Ti-V suwalskiego masywu anortozytowego (północno-wschodnia Polska) Abstract   PDF (Polish)
Michał Ruszkowski
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wulkanizm rejonu Auckland, Nowa Zelandia Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska
 
Vol 67, No 11 (2019) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Wydobycie i import – struktura pokrycia zapotrzebowania na ropę naftową w Polsce w latach 1990–2017 Abstract   PDF (Polish)
Jarosław Kamyk, Alicja Kot-Niewiadomska
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Założenia i cele polityki surowcowej zawarte w krajowych dokumentach strategicznych Abstract   PDF (Polish)
Joanna Kulczycka, Jan Kudełko, Herbert Wirth
 
Vol 52, No 8/1 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Zbiory Jana Czarnockiego w Muzeum Geologicznym PIG — nieustające źródło badań Abstract
Tatiana Woroncowa-Marcinowska, Piotr Szrek
 
Vol 68, No 11 (2020) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Zmiany poziomu morza – przyczyny, skale czasowe i historia ich poznania Abstract   PDF
Tomasz Boski, Andrzej Wilamowski
 
Vol 52, No 4 (2004) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Znaczenie georóżnorodności w holistycznej wizji przyrody Abstract
Stefan Kozłowski, Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE Złoża rud niklu w redeponowanych laterytach w Grecji, ich wykorzystanie i zagospodarowanie pogórnicze Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY INFORMACYJNE „Minerals 4EU – Europejska sieć informacyjna zaopatrzenia w surowce mineralne ” – jeden z wiodących projektów komisji europejskiej ostatnich lat Abstract   PDF (Polish)
Barbara Radwanek-Bąk
 
Vol 66, No 2 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Analiza morfotektoniczna form rzeźby osuwiskowej na SW stokach góry Kornuty (Karpaty fliszowe, Beskid Niski) Abstract   PDF (Polish)
Michał Zatorski
 
Vol 65, No 8 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Bar, miedź, cynk i ołów w glebach strefy hipergenicznej Radzimowic w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Maciej Swęd
 
Vol 62, No 7 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Budowa geologiczna masywu Ciemniaka na podstawie danych z Jaskini Małej w Mułowej (Tatry Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Jacek Szczygieł, Urszula Borowska, Piotr Jaglarz
 
Vol 61, No 2 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Czubla, Jacek Forysiak, Joanna Petera-Zganiacz, Mateusz Grajoszek, Marta Wiśniewska
 
Vol 59, No 3 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Chronologia i zasięgi nasunięć lądolodu na obszarze lobu Wisły podczas stadiału głównego ostatniego zlodowacenia Abstract   PDF
Wojciech Wysota, Paweł Molewski
 
Vol 63, No 8 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Ciśnienie hydrostatyczne w oceanach przyczyną dryfu płyt tektonicznych i przyczyną trzęsień Ziemi? Hipoteza klinów hydrostatycznych Abstract   PDF (Polish)
Stefan Wyciszczok
 
Vol 63, No 12/2 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Cyfrowa analiza fotogrametryczna tempa i charakteru ruchów masowych skarpy rzecznej doliny Bugu w rejonie Drohiczyna (południowe Podlasie) Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 61, No 1 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet księdza Leopolda Jana Szersznika z Cieszyna Abstract   PDF (Polish)
Iwona Machłajewska, Ewa Krzeszowska
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Fatrzańska przynależność utworów retyku w profilu „Nad Moreną” (rejon Przysłopu Miętusiego): korekta stratygrafii hronikum w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Gaździcki, Alfred Uchman
 
Vol 61, No 12 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Fenomen kambryjskich łupków z Burgess w Górach Skalistych (Kanada) – przegląd fauny, środowiska sedymentacji i zjawisk tafonomicznych Abstract   PDF (Polish)
Maciej G. Śliwiński, Anna Żylińska2
 
Vol 66, No 9 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Filtracyjno-konsolidacyjne właściwooeci iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich w warunkach stale wzrastającego obciążenia Abstract   PDF (Polish)
Piotr Stajszczak
 
Vol 63, No 7 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Fluor w wodach podziemnych i powierzchniowych w okolicy Skawiny k. Krakowa Abstract   PDF (Polish)
Marek Górnik
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Formacja grabowska – podstawowa jednostka litostratygraficzna kajpru Górnego Śląska Abstract   PDF (Polish)
Joachim Szulc, Grzegorz Racki
 
Vol 64, No 12 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geochemiczne poszukiwania kruszców w rejonie pienińskim Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Lasoń, Marek Markowiak, Ryszard Habryn
 
Vol 64, No 10 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologia złóż węgla brunatnego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Abstract   PDF (Polish)
Paweł Urbański, Marek Widera
 
Vol 61, No 4 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) Abstract   PDF (Polish)
Antoni Wójcik, Piotr Wężyk, Tomasz Wojciechowski, Zbigniew Perski, Szymon Maczuga
 
Vol 67, No 4 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Geometryzacja form zjawisk krasowych na podstawie badań metodą georadarową Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Ortyl
 
Vol 63, No 1 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Granice złóż gazu ziemnego Lachowice i Stryszawa w świetle testów rurowym próbnikiem złoża Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Dubiel, Mirosław Rzyczniak, Marek L. Solecki, Michał Maruta
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Infiltracja do wód podziemnych na podstawie pomiarów lizymetrycznych w Górach Sowich Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Staśko, Michał Chodacki
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Lantan i cer w glebach Polski Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kwecko
 
Vol 64, No 3 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Metale w glebach dzielnicy Włochy m.st.Warszawy Abstract   PDF (Polish)
Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna, Wojciech Markowski
 
Vol 61, No 9 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Meteorytowy krater Mjølnir na Morzu Barentsa w interpretacjach stratygraficznych Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Wierzbowski, Jacek Grabowski
 
Vol 59, No 2 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Mikrokonchidy – mało znana grupa kopalnych organizmów i ich występowanie w górnym karbonie Górnego Śląska Abstract   PDF
Michał Zatoń, Dawid Mazurek
 
Vol 63, No 4 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Mineralizacja markasytowo-hematytowo-ankerytowa w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Maciej Pawlikowski
 
Vol 64, No 5 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Model litofacjalny stożka ujściowego Wisły jako zapis interakcji środowiska lądowego i morskiego Abstract   PDF (Polish)
Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 64, No 2 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Możliwoości wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie analizy iłów mio-plioceńskich Abstract   PDF (Polish)
Łukasz Kaczmarek
 
Vol 62, No 4 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Muszloraczkowa stratygrafia pogranicza permu i triasu – rzeczywistość czy mit? Abstract   PDF (Polish)
Anna Becker
 
Vol 65, No 9 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe dane o litologii i biostratygrafii akritarchowej skał kambryjskich na Łysicy, najwyższym szczycie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Szczepanik, Jan Malec
 
Vol 62, No 2 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe elementy w tektonice płaszczowiny kriżniańskiej między Doliną Bystrej a Doliną Strążyską w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Zabielski, Andrzej Iwanow
 
Vol 59, No 7 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowe znalezisko skrzemionkowanego pędu benetyta z Polski Abstract   PDF (Polish)
Sławomir Florjan, Danuta Zdebska
 
Vol 59, No 5 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Nowy zespół kręgowców z marginalnomorskich i lądowych osadów dolnego kajpru (ladyn, środkowy trias) z Miedar na Śląsku Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Sulej, Grzegorz Niedźwiedzki, Robert Niedźwiedzki, Dawid Surmik, Michał Stachacz
 
Vol 60, No 1 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE O podziale klimatostratygraficznym kompleksu środkowopolskiego w plejstocenie Polski Abstract   PDF (Polish)
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 66, No 1 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE O rzekomym wystąpieniu makroskamieniałości Helcionelloida i meduz w kambrze Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Dawid Mazurek, Aleksander Majchrzyk, Aleksandra P. Giza
 
Vol 60, No 3 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Obliczanie ciepła radiogenicznego osadów cechsztynu i karbonu na podstawie danych geofizyki otworowej w rejonie rafy Brońsko Abstract   PDF (Polish)
Maria Bała, Marta Waliczek
 
Vol 61, No 11/2 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena możliwości zwiększenia wydajności ujęć brzegowych na przykładzie zlewni potoku Rybnika w Sękowej koło Gorlic Abstract   PDF (Polish)
Marta Dendys
 
Vol 65, No 3 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ocena właściwości ekspansywnych iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich Abstract   PDF (Polish)
Piotr Stajszczak
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Paragenezy hipergeniczne złoża Radzimowice (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF (Polish)
Rafał Siuda
 
Vol 59, No 8 (2011) ARTYKUŁY NAUKOWE Pierwsze stanowisko holoceńskich uskoków w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF (Polish)
Witold Zuchiewicz, Antoni K. Tokarski, Anna Świerczewska, Jerzy Zasadni, Aneta Siemińska
 
Vol 60, No 4 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Planowane wiercenie badawcze w Karkonoszach dla potrzeb modelowania termicznego systemów gorących suchych skał (HDR) Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bujakowski, Antoni Przemysław Barbacki, Robert Skrzypczak, Aleksandra Kasztelewicz
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Problem tsunamitów. Dlaczego tak mało jest kopalnych osadów tsunami? Abstract   PDF (Polish)
Piotr Łuczyński
 
Vol 63, No 6 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Przegląd głównych minerałów pierwiastków ziem rzadkich – złoto XXI wieku Abstract   PDF (Polish)
Paweł Ryder, Monika Nowak
 
Vol 60, No 10 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Salamon
 
Vol 62, No 9 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rekonstrukcje paleotemperatur w strefie Frontu Polarnego Oceanu Południowego (sektor atlantycki) na podstawie środkowo-górnoplejstoceńskich promienic z odwiertu ODP Leg 177 Site 1091 Abstract   PDF (Polish)
Bartosz Kotrys
 
Vol 64, No 7 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Reżim wydajności wybranych źródeł Austrii, Czech, Niemiec i Polski Abstract   PDF (Polish)
Piotr Moniewski
 
Vol 62, No 6 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola modelowania strukturalno-parametrycznego w procesie typowania potencjalnej lokalizacji zamkniętych systemów geotermicznych w skałach osadowych Abstract   PDF (Polish)
Anna Sowiżdżał, Bartosz Papiernik, Grzegorz Machowski
 
Vol 62, No 10/1 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola skali w geologicznej interpretacji obrazu satelitarnego (na przykładzie lineamentów) Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 67, No 11 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Rola wód podziemnych w zasilaniu mokradeł w różnych warunkach geomorfologicznych Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak, Tatiana Solovey
 
Vol 65, No 10/1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozmieszczenie i geneza form osuwiskowych w przełomowej dolinie Bobru w okolicach Wlenia (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kowalski
 
Vol 63, No 5 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża obiektu ARENA w Krakowie-Czyżynach metodami geofizycznymi pod kątem występowania gruntów organicznych Abstract   PDF (Polish)
Bernadetta Pasierb, Wiesław Nawrocki
 
Vol 65, No 2 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Ruchy masowe a interpretacja budowy geologicznej – przykład osuwiska na górze Drogosz w paśmie Zaworów (Sudety Środkowe) Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Kowalski
 
Vol 67, No 10 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Rzeźba osuwiskowa południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, Sudety Środkowe Abstract   PDF (Polish)
Wioletta Kotwicka, Kacper Jancewicz, Piotr Migoń
 
Vol 63, No 10/3 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Shale gas in China – how much and when? Abstract   PDF (Polish)
Che Changbo, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 66, No 4 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skały syderytowe jury środkowej Kujaw – studium petrologiczne Abstract   PDF (Polish)
Anna Maliszewska, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 66, No 8 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Skład gazów rozpuszczonych w wodzie termalnej eksploatowanej odwiertem KT-1 w Karpnikach na obszarze granitu karkonoskiego w Sudetach Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz A. Przylibski, Stanisław Żak, Agata Kowalska, Elżbieta Domin
 
Vol 64, No 8 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Średni czas pobytu wód podziemnych w zlewniach Wisły i Narwi na podstawie oznaczeń trytu Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Nowicki, Paweł M. Leśniak, Andrzej Wilamowski
 
Vol 66, No 10 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE System monitorowania procesu hydrokompakcji na przykładzie modelu fizycznego Abstract   PDF (Polish)
Robert Kaczmarczyk, Jakub Czurczak, Marta Kumorowska
 
Vol 60, No 12 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do budowy modelu geologicznego Pradoliny Głogowsko-Barudzkiej w okolicy Nowej Soli Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska
 
Vol 65, No 4 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Termomonitoring przecieków oraz procesów erozyjnych w analizie konstrukcji wykopów i budowli piętrzących Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Radzicki, Paweł Popielski, Jürgen Dornstädter
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY NAUKOWE Uwagi o wyznaczaniu współczynnika kompakcji ksylitów dla pierwszego środkowopolskiego pokładu węgla brunatnego w centralnej Polsce Abstract   PDF (Polish)
Marek Widera
 
Vol 67, No 1 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Wapienie z Czatkowic i różnorodność ich zastosowania Abstract   PDF (Polish)
Paweł Kuć
 
Vol 65, No 5 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Warunki hydrogeologiczne i krótka charakterystyka chemiczna słodkich wód podziemnych w województwie świętokrzyskim Abstract   PDF (Polish)
Wanda Ginalska-Prokop
 
Vol 65, No 7 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wczesnopiastowskie problemy z wykorzystaniem surowców skalnych Abstract   PDF (Polish)
Janusz Skoczylas
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wieloetapowa dolomityzacja w sukcesji triasu dolnego i środkowego serii wierchowej (Tatry Zachodnie, Polska) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Jaglarz
 
Vol 64, No 11 (2016) ARTYKUŁY NAUKOWE Wposzukiwaniu fragmentów najstarszej skorupy kontynentalnej na Labradorze Abstract   PDF (Polish)
Monika A. Kusiak, Anna Sałacińska
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wpływ regulacji koryta na warunki sedymentacji osadów na równinie zalewowej dolnego Dunajca Abstract   PDF (Polish)
Maciej Liro
 
Vol 65, No 6 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie badań batymetrycznych w identyfikacji morfodynamiki stref korytowych rzek na przykładzie wybranych odcinków Wisły i Bugu Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Falkowski, Piotr Ostrowski
 
Vol 62, No 11 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie fotogrametrii bliskiego zasięgu w badaniach tempa erozji wybrzeży klifowych Zbiornika Jeziorsko (k. Sieradza) Abstract   PDF (Polish)
Piotr Majecki
 
Vol 60, No 2 (2012) ARTYKUŁY NAUKOWE Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji i monitoringu osuwiska w rejonie Łaśnicy (gmina Lanckorona), Pogórze Wielickie, Karpaty zewnętrzne Abstract   PDF (Polish)
Marek Graniczny, Mirosław Kamiński, Anna Piątkowska, Maria Surała
 
Vol 66, No 6 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Wyniki badań mineralogicznych i petrologicznych nowych okazów meteorytu Pułtusk w 150 rocznicę spadku Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 65, No 1 (2017) ARTYKUŁY NAUKOWE Występowanie i reżim Źródeł szczaw i wód kwasowęglowych w zlewni górnej Muszynki Abstract   PDF (Polish)
Sebastian Buczyński, Magdalena Modelska, Marek Wcisło
 
Vol 66, No 11 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zastosowanie analiz kopalnego DNA w badaniach osadów czwartorzędowych Abstract   PDF (Polish)
Ewa Julia Demianiuk, Wojciech Majewski
 
Vol 66, No 12 (2018) ARTYKUŁY NAUKOWE Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale Abstract   PDF (Polish)
Konrad Blutstein, Tadeusz A. Przylibski, Katarzyna Łuszczek
 
Vol 69, No 12 (2019) ARTYKUŁY NAUKOWE Zespół kręgowców morskich z górnej jury Krzyżanowic k. Iłży – z żółwiami, krokodylomorfami i wielkimi pliozaurami Abstract   PDF
Daniel Tyborowski, Błażej Błażejowski
 
Vol 63, No 3 (2015) ARTYKUŁY NAUKOWE Zmiany współczynnika filtracji gytii i kredy jeziornej na skutek ich etapowej konsolidacji – metodyka szacowania Abstract   PDF (Polish)
Jan Damicz
 
Vol 62, No 5 (2014) ARTYKUŁY NAUKOWE Znaczenie ekonomiczne kraterów meteorytowych Abstract   PDF (Polish)
Małgorzata Telecka
 
Vol 60, No 11 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Dlaczego Autorzy „Mapy geologicznej północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” (PIG-PIB,Warszawa 2011) rozmijają się z prawdą? Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaszuk
 
Vol 62, No 2 (2014) ARTYKUŁY POLEMICZNE Geologiczna i geomorfologiczna interpretacja danych z lotniczego skaningu laserowego (ALS) rejonu Kasprowego Wierchu (Tatry) – uwagi polemiczne Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 63, No 2 (2015) ARTYKUŁY POLEMICZNE Mapa geologiczna podłoża krystalicznego polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej – podsumowanie projektu badawczego – zapytania i komentarze Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 62, No 6 (2014) ARTYKUŁY POLEMICZNE Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 67, No 6 (2019) ARTYKUŁY POLEMICZNE Odpowiedź na recenzje książki "Expanding Earth and Space Geodesy" Abstract   PDF (Polish)
Jan Koziar
 
Vol 61, No 9 (2013) ARTYKUŁY POLEMICZNE Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach – uwagi polemiczne Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Cymerman
 
Vol 60, No 9 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Regionalizacja tektoniczna Polski – uwagi krytyczne i polemiczne Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 67, No 10 (2019) ARTYKUŁY POLEMICZNE Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym... – polemika Abstract   PDF (Polish)
Jerzy Nawrocki
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY POLEMICZNE Uwagi do opracowania L. Marks, A. Karabanov (red.) – „Mapa geologiczna północnej części obszaru przygranicznego Polski i Białorusi 1 : 250 000” PIG-PIB,Warszawa 2011 Abstract   PDF (Polish)
Henryk Banaszuk
 
Vol 59, No 2 (2011) ARTYKUŁY POLEMICZNE Zawiłe ścieżki badań, czyli historia odkrycia tropów tetrapodów w Zachełmiu (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 60, No 7 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Jakie cechy litologiczne osadów warto kodować, a jakie nie? Abstract   PDF (Polish)
Tomasz Zieliński, Małgorzata Pisarska-Jamroży
 
Vol 60, No 3 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mezozoiczne pożary – ich rozprzestrzenienie i znaczenie w trakcie zdarzeń globalnych Abstract   PDF (Polish)
Leszek Marynowski
 
Vol 61, No 5 (2013) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Mikromorfologia glin lodowcowych jako narzędzie w rekonstrukcji procesów subglacjalnych Abstract   PDF (Polish)
Włodzimierz Narloch, Jan A. Piotrowski
 
Vol 62, No 8 (2014) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Podstawy metodyki poszukiwań, rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż w odniesieniu do złóż gazu ziemnego w łupkach gazonośnych Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 60, No 5 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Problem granicy pliocen/plejstocen w słodkowodnych osadach Mizernej na Podhalu Abstract   PDF (Polish)
Ewa Zastawniak-Birkenmajer, Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 61, No 11/2 (2013) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Problemy oceny gospodarki zasobami złóż kopalin w Polsce (węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz siarki) Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć
 
Vol 60, No 8 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Procesy nasunięć płaszczowinowych w Tatrach Abstract   PDF (Polish)
Edyta Jurewicz
 
Vol 60, No 6 (2012) ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE Współczesne głębokomorskie budowle węglanowe – nieznany świat podmorskich oaz Abstract   PDF (Polish)
Michał Jakubowicz
 
Vol 67, No 2 (2019) ARTYLUŁY NAUKOWE Pierwiastki ziem rzadkich w kwaśnych wodach kopalnianych – zarys problematyki Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 52, No 12 (2004) A.S. Kleczkowski — Kształtowanie chemizmu czwartorzędowych wód podziemnych Krakowa 1870–2002. Tendencje dalszych zmian Abstract
Bohdan Kozerski
 
Vol 41, No 3 (1993) Ascenzyjne zagrożenie poziomów wód zwykłych solankami paleozoiku i mezozoiku Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 21, No 8-9 (1973) Asocjacje paragenetyczne typów genetycznych morskich osadów dennych w ujęciu W. T. Frołowa Abstract   PDF (Polish)
Feliks B. Pieczka
 
Vol 36, No 9 (1988) Aspekty ochrony odsłonięć geologicznych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach Abstract
Grzegorz Racki
 
Vol 37, No 11 (1989) Astroblem Kościerzyny Abstract   PDF (Polish)
Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Robert Kucharski
 
Vol 34, No 2 (1986) Astylospongia Roemer (Porifera) z żywetu w Górnie (Polska) Abstract
Helena Hurcewicz
 
Vol 18, No 3 (1970) Aszaryt z kłodawskiego wysadu solnego Abstract
Jerzy Fijał
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Krzysztof Korzeniewski
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Eugeniusz Andrulewicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Andrzej Ślączka
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Helmar Kunzendorf
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Cees Laban, Jan Ebbing
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Birger Larsen
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Ingemar Cato
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Wolfram Lemke
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstract
Jerzy Zagórski
 
Vol 40, No 1 (1992) Atlas geochemiczny Warszawy 1:100000 Abstract
Józef Lis
 
Vol 48, No 1 (2000) Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic 1 : 100 000 (cz. I) Abstract
Hanna Tomassi-Morawiec, Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 56, No 6 (2008) Atlas geofizyczny Karpat Abstract   PDF
Marek Lemberger, Irena Kosobudzka, Czesław Królikowski, Cezary Ostrowski, Zdzisław Petecki, Michał Stefaniuk, Paweł Targosz, Marta Wróblewska
 
Vol 55, No 5 (2007) Atlas Geologiczny Galicyi — pierwsza seryjna edycja map geologicznych ziem polskich Abstract   PDF
Marek Graniczny, Joanna Kacprzak, Halina Urban, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstract
Józef E. Mojski
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstract
Algimantas Grigelis
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstract
Andrzej Cieślak
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstract
Stanisław Musielak
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstract
Feliks Bronisław Pieczka
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500000 Abstract
Cees Laban
 
Vol 12, No 1 (1964) Atlas litologiczno-paleogeograficznych map Platformy Rosyjskiej i jej geosynklinalnego obrzeżenia Abstract
Maria Pajchlowa
 
Vol 53, No 10/1 (2005) Atlas Tatr 1 : 25 000. Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 40, No 10 (1992) Atlas zasobów surowców i odpadów mineralnych oraz zagrożeń środowiska w układzie gminnym Abstract
T.M. Peryt
 
Vol 53, No 11 (2005) Atlasy geochemiczne polskich miast i aglomeracji Abstract   PDF
Anna Pasieczna
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Atrakcyjność geoturystyczna okolic Wojcieszowa w Górach Kaczawskich Abstract   PDF (Polish)
Milena Różycka
 
Vol 66, No 9 (2018) Audiatur et altera pars – w kwestii realizacji zadań służby geologicznej Abstract   PDF (Polish)
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadañ służby geologicznej – odpowiedź na polemikę Abstract   PDF (Polish)
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej – polemika Abstract   PDF (Polish)
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 6 (1979) Aulakogen środkowopolski a geosynklina karpacka Abstract
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 53, No 5 (2005) Aurum znaczy złoto — wystawa w Muzeum Geologicznym PIG w Warszawie Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Karol Sabath, Jolanta Studencka
 
Vol 50, No 3 (2002) Australia - antypody oczami przyrodnika - Muzeum Ziemi PAN 07.02­10.03.2002 Abstract
Ewa Madurowicz
 
Vol 6, No 6 (1958) Autigeniczne kwarce w marglach santońskich w Samborku Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz
 
Vol 24, No 1 (1976) Autochtonia i allochtonia węgla z punktu widzenia paleobotaniki Abstract   PDF (Polish)
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 24, No 5 (1976) Automatyzacja opracowania diagramów spękań przy użyciu EMC Abstract   PDF (Polish)
Marek Nieć, Kazimiera Witczak
 
Vol 30, No 5 (1982) Automatyzacja przetwarzania danych geologicznych - sympozjum COGEODATA'81 Abstract
Maciej Krajecki
 
Vol 52, No 1 (2004) Automorficzne kryształy kwarcu z wysadu solnego Wapna Abstract   PDF
Joanna Jaworska
 
Vol 47, No 1 (1999) Azbest, baryt, gips, kadm, metale, miedź, odpady, pallad, platyna, surowce mineralne, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Azbest, cynk i ołów, ind, miedź, nikiel, srebro, surowce mineralne, uran Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Azbest, fosfogipsy, metale, miedź, stront, węgiel, woda, wollastonit, złoto Abstract
Bronisław Orłowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Azot mineralny w płytkich wodach podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 47, No 8 (1999) B. Burnat & J.I. Korzeniowski — Prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego kopalin pospolitych Abstract
Edward Miziołek
 
Vol 53, No 5 (2005) B. CZARNECKA & B. JANIEC (red.) — Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników Abstract   PDF
Adam T. Halamski
 
Vol 46, No 5 (1998) B. Edmaier & A. Jung-Huttl - Wulkany zionące ogniem i wylewające potoki lawy Abstract
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 5 (2003) B. Fiedor (red.), S. Czaja, A. Graczyk & Z. Jakubczyk - Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych Abstract
Krzysztof Szamałek
 
Vol 54, No 1 (2006) B. FOLTA — Tadeusz Zastawnik. Człowiek polskiej miedzi. Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 47, No 9 (1999) B. Grabowska-Olszewska (red.), R. Kaczyński, J. Trzciński & A. Zboiński - Właściwości gruntów nienasyconych Abstract
Janusz Herzig, Stanisław Rybicki
 
Vol 42, No 8 (1994) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne Abstract
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 8 (1997) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Prace Muzeum Ziemi, nr 44. Prace z zakresu badań nad bursztynem oraz prace geologiczne Abstract
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 5 (2003) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce Abstract
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 51, No 1 (2003) B. Kwiecińska & M. Wagner — Atlas petrograficzny węgla brunatnego. Litotypy i macerały Abstract
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 44, No 5 (1996) B. Modzelewska, E. Popiełowska - Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klas I i II Liceum Ogólnokształcącego Abstract
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 6 (1997) B. Paczyński & Z. Płochniewski - Wody mineralne i lecznicze Polski Abstract
Leszek Bojarski
 
Vol 42, No 11 (1994) B. Purser, M. Tucker, D. Zenger (red.) - Dolomites. A volume in honour of Dolomieu Abstract
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 9 (1999) B. Raschauer - UVP-G Umweltverträglichkeits- prüfungsgesetz Kommentar Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) B.A. Bolt - Earthquakes and Geological Discovery Abstract
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 7 (1996) Badania anomalii sejsmicznych w strefach pionowej migracji gazu Abstract   PDF (Polish)
Kaja Pietsch, Maria Bała
 
Vol 50, No 10/2 (2002) Badania bezpośrednie procesów samouszczelniania się składowisk mokrych na przykładzie składowiska w Przeworsku Abstract   PDF (Polish)
Bronisław Andrzej Drągowski, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 46, No 9/2 (1998) Badania biogeochemiczne - obecny stan wiedzy Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Badania chemiczne okruszcowanych skał paleozoicznych w rejonie Myszkowa - Mrzygłodu (NE obrzeżenie GZW) za pomocą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej Abstract
Marian Stępniewski, Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Badania chemiczno-technologiczne i mineralogiczno- petrograficzne próbek węgla i skał towarzyszących, dla określenia jakości przy dokumentowaniu złóż w GZW Abstract   PDF (Polish)
Aleksandra Cegielna, Krystyna Rammel, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 17, No 3 (1969) Badania ciśnień dopuszczalnych cementacji w skałach litych Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Jawański
 
Vol 23, No 7 (1975) Badania czwartorzędu w Dolnej Saksonii (RFN) Abstract
Józef Edward Mojski, Jan Rzechowski, Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 6 (1975) Badania deformacji piaskowców kredowych na obszarze Gór Stołowych Abstract   PDF (Polish)
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 33, No 5 (1985) Badania dewońskiego szelfu węglanowego południowej Polski Abstract   PDF (Polish)
Marek Narkiewicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Badania diagnostyczne wnętrza studni wierconych za pomocą inspekcji telewizyjnej na przykładzie doświadczeń z Łodzi i okolic Abstract   PDF (Polish)
Wanda Piąstka, Ewa Styrkowiec
 
Vol 25, No 2 (1977) Badania Dolnośląskiego zwietrzałego bazaltu z Duninowa i możliwości jego zastosowania w przemyśle odlewniczym Abstract   PDF (Polish)
Elżbieta Dobiejewska, Paweł Gothsonner
 
Vol 7, No 3 (1959) Badania doświadczalne metodą elektrooporową dla potrzeb budownictwa energetycznego Abstract   PDF (Polish)
Wojciech Zygmunt Stopiński
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Badania fazy ciekłej dwufazowych modelowych iłów na granicy plastyczności Abstract   PDF (Polish)
Andrzej Olchawa, Aleksandra Gorączko, Dorota Ziółkowska
 
Vol 53, No 11 (2005) Badania fizykochemiczne wywierzysk w Zaporzu na Roztoczu i ich rola w poznaniu kierunków dopływu wód do tych źródlisk Abstract   PDF
Bronisław Janiec
 
Vol 52, No 6 (2004) Badania geochemiczne i biogeochemiczne na obszarze trzech parków narodowych: Magurskiego, Świętokrzyskiego i Wigierskiego z zastosowaniem analizy wariancji (ANOVA) Abstract   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Anna Świercz, Piotr Pasławski, Ewa Starnawska, Katarzyna Styrcz, Anna Cwener, Joanna Pawelec, Rafał Podlaski, Maciej Romański
 
Vol 49, No 7 (2001) Badania geochemiczne i biogeochemiczne w ekosystemach leśnych na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Anna Świercz, Jarosław Kucharzyk
 
Vol 46, No 3 (1998) Badania geochemiczne i biogeochemiczne w parkach narodowych Abstract   PDF (Polish)
Zdzisław M. Migaszewski, Paul J. Lamothe, James G. Crock
 
Vol 53, No 6 (2005) Badania geochemiczne w Poznaniu i okolicach Abstract   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 48, No 8 (2000) Badania geochemiczne w rejonie Żuław Wiślanych i Trójmiasta Abstract   PDF (Polish)
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 65, No 12 (2017) Badania geochronologiczne skał podłoża krystalicznego na obszarze północno-wschodniej Polski – przegląd i podsumowanie Abstract   PDF (Polish)
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 4, No 4 (1956) Badania geoelektryczne w obszarze jury krakowsko-wieluńskiej Abstract   PDF (Polish)
Wiesław Bachan
 
Vol 12, No 1 (1964) Badania geofizyczne, geochemiczne i geologiczne w krajach RWPG Abstract
Stefan Cieśliński, Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych Abstract   PDF (Polish)
Zbigniew Bestyński, Grzegorz Pacanowski, Edmund Sieinski
 
Vol 47, No 10 (1999) Badania geofizyczne w 80-leciu Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract
Stefan Młynarski
 
Vol 6, No 5 (1958) Badania geofizyczne w geologii inżynierskiej Abstract   PDF
Juliusz Köhsling
 
Vol 5, No 1 (1957) BADANIA GEOFIZYCZNE W REJONIE IZBICY-KŁODAWY Abstract   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 63, No 2 (2015) Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporowej – przykłady z Warszawy i okolic Abstract   PDF (Polish)
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk
 
Vol 9, No 5 (1961) Badania geofizyczne we fliszu Karpat i Bałkanów Abstract
Stanisław Wdowiarz, Stanisław Depowski, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 8, No 3 (1960) Badania geologiczne a projektowanie nowych kopalń węgla kamiennego Abstract   PDF (Polish)
Roman Roesler, Tadeusz Rutowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania geologiczne andezytów okolic Szczawnicy Abstract   PDF (Polish)
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania geologiczne dna morskiego z podwodnego laboratorium "Czernomor" Abstract
Stanisław Musielak
 
Vol 25, No 1 (1977) Badania geologiczne dna południowego Bałtyku z pokładu statku badawczego "Meteor" Abstract   PDF (Polish)
Ryszard Kotliński, Feliks B. Pieczka
 
Vol 6, No 8-9 (1958) Badania geologiczne Dolnośląskiej Stacji Terenowej Instytutu Geologicznego w roku 1957 Abstract
J. Jerzmański
 
Vol 22, No 5 (1974) Badania geologiczne na terenie rzymskiego miasta Novae w Bułgarii Abstract
Janusz Skoczylas, Zofia Walkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad - konferencja prasowa sekretarza stanu w MOŚZNiL Krzysztofa Szamałka Abstract
Magdalena Mizerska
 
Vol 47, No 1 (1999) Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim Abstract
Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Marek Toczyski
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania geologiczne pod kątem budowy metra w Warszawie w latach 1950-1954 Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 51, No 10 (2003) Badania geologiczne Profesora Henryka Teisseyre’a w metamorfiku Lądka–Śnieżnika Abstract
Jerzy Don
 
Vol 58, No 1 (2010) Badania geologiczne Profesora Stanisława Doktorowicz-Hrebnickiego (1888–1974) w regionie zabajkalskim Abstract   PDF
Albin Zdanowski, Andrzej Rejman
 
Vol 6, No 12 (1958) Badania geologiczne przykrytych złóż węgla Abstract
J. T. Whetton, J. O. Myers
 
Vol 7, No 1 (1959) Badania geologiczne w jaskiniach Bałkanu Abstract
Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania geologiczne w rejonach występowania źródeł wód termalnych w dolinie Kali Gandaki (Himalaje) Abstract
Wiesław Bogacz, Maciej Kotarba, Andrzej Sokołowski
 
Vol 36, No 11 (1988) Badania geologiczne w woj. bialskopodlaskim Abstract
Józef Socha
 
Vol 4, No 12 (1956) Badania geologiczne w związku z poszukiwaniem złóż gazu i ropy naftowej na Nizinie Zachodnio-syberyjskiej Abstract   PDF (Polish)
Edward Ruhle
 
Vol 25, No 7 (1977) Badania geologiczno-geofizyczne Oceanu Indyjskiego Abstract
Edward Rühle
 
Vol 3, No 6 (1955) Badania geologiczno-inżynierskie dla budownictwa Abstract   PDF (Polish)
Jan Malinowski
 
Vol 6, No 7 (1958) Badania geologiczno-inżynierskie dla stopnia Warszawa-południe Abstract   PDF
Juliusz Głodek
 
Vol 32, No 6 (1984) Badania geologiczno-inżynierskie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1964-1984 Abstract   PDF (Polish)
Aleksander Błaszczak, Janusz Stochlak
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania geologiczno-inżynierskie w poszczególnych fazach projektowania hydrotechnicznego Abstract   PDF (Polish)
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 8 (1993) Badania geologiczno-inżynierskie w rejonie Suwałk Abstract
Barbara Jakubicz
 
Vol 55, No 4 (2007) Badania geologiczno-kartograficzne jako podłoże analizy mineralogiczno-geochemiczno-petrograficznej Abstract   PDF
Leszek Jankowski, Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Irena Matyasik
 
Vol 43, No 6 (1995) Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko- litewskim - pierwsze rezultaty Abstract
Andrzej Ber, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Tomasz Krzywicki
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania geologii złóż węgla brunatnego w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstract   PDF (Polish)
Jacek R. Kosiński
 
Vol 17, No 9 (1969) Badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa w Czechosłowacji Abstract
Maciej Werno, Iwona Sulikowska, Brunon Majewski
 
Vol 24, No 8 (1976) Badania gęstości skał dla potrzeb geofizycznych w Polsce Abstract   PDF (Polish)
Adam Dąbrowski
 
751 - 1000 of 15136 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >>