Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 49, No 6 (2001) Biogeniczne osady jeziorne interglacjału eemskiego w Żeliszewie na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Bruj, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 36, No 9 (1988) Biogeochemia uranu Abstrakt   PDF
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 33, No 2 (1985) Biohermy gąbkowe warstw jasnogórskich (oksford Jury Polskiej) Abstrakt   PDF
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 5 (1993) Biolaminity - zapis mikroperiodyczności w środowisku de Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Biologiczne skażenie ropy naftowej w złożach Abstrakt   PDF
Georgij Wasiliewicz Rudakow
 
Vol 22, No 6 (1974) Biomasa faunistyczna próbek pobranych z dna Jeziora Ostrzyckiego za pomocą Meduzy II Abstrakt   PDF
Halina Janiszewska-Pactwa, Ewa Muża
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Biomonitoring metali ciężkich w ekosystemach wód śródlądowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 51, No 11 (2003) Bioróżnorodność ramienionogów i metody jej najlepszego rozpoznania Abstrakt   PDF
Bronisława Jendryka-Fuglewicz
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Biostratigraphy of the Early Miocene of the Southern Poland based on planktic foraminifera and calcareous nannoplankton Abstrakt   PDF
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Biostratygrafia danu i paleocenu z Nasiłowa i Bochotnicy w świetle analizy ichtiofauny Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 27, No 9 (1979) Biostratygrafia franu antykliny Dębnika Abstrakt   PDF
Andrzej Baliński
 
Vol 51, No 3 (2003) Biostratygrafia kredy dolnej w środkowej i południowo-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
 
Vol 49, No 12 (2001) Biostratygrafia nanoplanktonowa margli żegocińskich; nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz, Leszek Jankowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Biostratygrafia otwornicowa tufitów okna tektonicznego Wiśniowej - Abstrakt   PDF
Anna Waśkowska-Oliwa
 
Vol 43, No 5 (1995) Biostratygrafia turonu i koniaku okolic Opola na podstawie nannoplanktonu wapiennego Abstrakt
Mariusz Kędzierski
 
Vol 40, No 10 (1992) Biostratygrafia utworów dolnego karbonu na podstawie radiolarii Abstrakt
Mariusz Paszkowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Biostratygrafia łupków jasielskich okolic Sanoka na podstawie nanoplanktonu wapiennego Abstrakt   PDF
Małgorzata Jugowiec
 
Vol 42, No 5 (1994) Biostratygraficzna korelacja profilów dolnego i środkowego kambru w syneklizie bałtyckiej i obszarów przyległych (platforma wschodnioeuropejska) Abstrakt
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 47, No 4 (1999) Biostratygraficzne i geochemiczne problemy identyfikacji granicy fran-famen w południowej Polsce Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki, Hanna Matyja, Maria Racka, Michael Joachimski
 
Vol 22, No 7 (1974) Biuletyn Instytutu Geologicznego" dedykowany prof. dr Zdzisławowi Pazdrze Abstrakt
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 5 (1995) Biuro Koncesji Geologicznych w 1994 r. Abstrakt
Marek Hoffmann, Barbara Koszarowska
 
Vol 46, No 6 (1998) Bizmut, boksyty, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, woda, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Bizmut, cement, cynk, diamenty, miedź, nawozy sztuczne, nikiel, platynowce, ruda żelaza, surowce mineralne, surowce skalne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Bizmut, german, miedź, nikiel, niob, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski Orłowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Bizmut, kobalt, miedź, ołów, ochrona środowiska, rudy żelaza, srebro, surowce mineralne, uran Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Bizmut pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 19, No 1 (1971) Bizmut rodzimy, bizmutyn, gersdorffit, retgersyt Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 11 (1996) B.J. Katz & L.M. Pratt (Eds) - Source rocks in a sequence stratigraphic framework; A. Y. Huc (Ed.)Paleogeography, paleoclimate, and source rocks Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 48, No 2 (2000) B.J. Skinner, S.C. Porter & D.B. Botkin - The Blue Planet Abstrakt
Ryszard Marcinowski
 
Vol 41, No 12 (1993) B.L. Lehner - Die mesozoische Ablagerungsge-schichte des Nordlichen Trentino (Siidalpen, Norditalien). Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 42, No 2 (1994) Blizny tensyjne w dolomicie płytowym południowo- zachodniej części wysadu solnego Kłodawy - implikacje kinematyczne Abstrakt
Stanisław Burliga
 
Vol 43, No 10 (1995) B.M. Popescu (red.) - Hydrocarbons of Eastern Central Europe Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 8, No 9 (1960) Bogactwa mineralne Czarnogóry Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 48, No 12 (2000) Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie — szansa dalszego rozwoju czy zagrożenie? Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 18, No 11 (1970) Bogactwa mineralne oraz górnictwo Ziem Zachodnich i Północnych Abstrakt   PDF
Bolesław Krupiński, Mariusz Dembowiecki
 
Vol 51, No 10 (2003) Bohdan Świderski (1892–1943) geolog i tektonik karpacki Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 28, No 4 (1980) Boksyty lubelskie jako surowiec do otrzymywania tlenku glinu metodą kwaśną Abstrakt   PDF
Jan Kamiński, Barbara Witek
 
Vol 40, No 8 (1992) Boliwijski okres działalności prof. Romana Kozłowskiego Abstrakt
W. Kozłowski
 
Vol 30, No 5 (1982) Bor w osadach ilastych górnego wendu lubelskiego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Maria Wichrowska
 
Vol 44, No 7 (1996) Borys Areń (1908-1996) Abstrakt
Stanisław Tyski
 
Vol 41, No 9 (1993) Branchenkatalog zur historischen Erhebung von Altstandorten - (REC.) Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 50, No 12 (2002) Brekcja sedymentacyjna w kamieniołomie "Głuchowiec" w Małogoszczy - przyczynek do genezy krzemieni górnojurajskich w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Barbara Olszewska
 
Vol 49, No 5 (2001) Brom i stront w najstarszej soli kamiennej (Na 1) na wyniesieniu Łeby (na przykładzie otworu wiertniczego Orle ONZ-1) Abstrakt   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 31, No 6 (1983) Brown coals in Poland: characteristic of occurrence Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 45, No 10 (1997) Brylanty, fosforyty, miedź, nikiel, kobalt, ochrona środowiska, platyna, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Brytyjskie metody badań paleobotanicznych Abstrakt
Maria Reymanówna
 
Vol 50, No 12 (2002) Brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w północno-zachodniej i środkowej Polsce - fakty i wyniki interpretacji Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Brzegowe odsypy muszlowe Zalewu Szczecińskiego. Część I. Analiza jakościowo-ilościowa Abstrakt
Stanisław Piotrowski, Joanna Dubicka
 
Vol 50, No 12 (2002) B.S. Gorobets & A.A. Rogojine - Luminescent Spectra of Minerals Abstrakt
Magdalena Sikorska-Jaworowska
 
Vol 9, No 10 (1961) Budowa geofizycznego sprzętu pomiarowego w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych w latach 1952-61 Abstrakt   PDF
Edward Skrzypczak, Julian Smoleński
 
Vol 29, No 4 (1981) Budowa geologiczna Afryki Środkowej. Część II - Fanerozoik Abstrakt
Magdalena Łempicka
 
Vol 29, No 3 (1981) Budowa geologiczna Afryki Środkowej; część I - prekambr Abstrakt
Magdalena Łempicka
 
Vol 8, No 1 (1960) Budowa geologiczna antyklinorium pomorskiego między Świdwinem a Złotowem w świetle badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 18, No 2 (1970) Budowa geologiczna antykliny Wapna na tle wyników badań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 24, No 7 (1976) Budowa geologiczna Centralnego Okręgu Węglowego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 1, No 10 (1953) Budowa geologiczna dorzecza Kamiennej Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 7 (1953) Budowa geologiczna dorzecza Kamiennej Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 5 (1977) Budowa geologiczna, eksploatacja i problemy ekonomiczne złoża piasków bitumicznych w Athabasce (Kanada) Abstrakt
Andrzej Borysławski
 
Vol 8, No 4 (1960) Budowa geologiczna i bogactwa mineralne Gwinei Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 33, No 10 (1985) Budowa geologiczna i geneza złoża rud żelaza Cerro del Mercado w Meksyku Abstrakt
Zdzisław Krzowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Budowa geologiczna i morfologia terenu Warszawy Abstrakt   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Budowa geologiczna i możliwości poszukiwawcze na antyklinie czarnorzeckiej w okolicy Orzechówki Abstrakt   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 8, No 7 (1960) Budowa geologiczna i ocena złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych zachodniej części Pasma Bielińskiego Abstrakt   PDF
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Budowa geologiczna i rzeźba Rugii - III Konferencja Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stralsund, Niemcy, 25-26.05.2002 Abstrakt
Andrzej Piotrowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Budowa geologiczna i tendencje rozwoju doliny Wisły Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 7 (1994) Budowa geologiczna i zjawiska krasowe na Górze Milechowskiej koło Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) Budowa geologiczna i znaczenie gospodarcze dolnośląskich złóż magnezytów oraz perspektywy ich poszukiwań Abstrakt   PDF
Zenon Gajewski
 
Vol 11, No 6 (1963) Budowa geologiczna jednostki dukielskiej na południe od Łupkowa Abstrakt   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 50, No 9 (2002) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie analizy zdjęć radarowych Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 2 (2003) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — dyskusja Abstrakt   PDF
Jolanta Świdrowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — odpowiedź Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 11 (1997) Budowa geologiczna Karpat w świetle Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Danuta Poprawa, Antoni Wójcik
 
Vol 47, No 6 (1999) Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska) Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko, Ewa Malata, Marta Oszczypko-Clowes, Lucyna Duńczyk
 
Vol 42, No 9 (1994) Budowa geologiczna mioceńskich formacji solonośnych ukraińskiego Przedkarpacia Abstrakt
Stiepan Stiepanowicz Koriń
 
Vol 31, No 12 (1983) Budowa geologiczna miocenu autochtonicznego wschodniej części przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek
 
Vol 16, No 5 (1968) Budowa geologiczna obszaru położonego nad Rio Sao Lourenco w Brazylii Abstrakt
Jan Tomaszewski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Budowa geologiczna obszaru południowobałtyckiego (bez kenozoiku) Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Andrzej Witkowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Budowa geologiczna okolic Kleszczowej na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 31, No 10 (1983) Budowa geologiczna okolic Wrocławia a trzęsienie ziemi w 1976 r. Abstrakt   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 45, No 6 (1997) Budowa geologiczna Polski na mapach ścięcia poziomego Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 1 (1994) Budowa geologiczna Polski (red. nauk. J. Malinowski). T. VII. Hydrogeologia Abstrakt
Zdzisław Mikulski
 
Vol 40, No 7 (1992) Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej w świetle wyników badań uzyskanych z wiercenia Nowy Targ PIG l Abstrakt
Zbigniew Paul, Danuta Poprawa
 
Vol 47, No 8 (1999) Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w okolicy Skrzydlnej Abstrakt   PDF
Andrzej Polak
 
Vol 37, No 6 (1989) Budowa geologiczna regionu Krakowa Abstrakt   PDF
Jacek Rutkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Budowa geologiczna rejonu bełchatowskiego Abstrakt   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Stefan Cieśliński, Edward Ciuk, Adam Dąbrowski, Zofia Dąbrowska, Marcin Piwocki, Zbigniew Werner
 
Vol 19, No 11 (1971) Budowa geologiczna SE części syneklizy perybałtyckiej na podstawie kompleksu badań geofizycznych Abstrakt   PDF
E. T. Bałaszow, G. A. Karamzin, E. Poleszak
 
Vol 50, No 2 (2002) Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką (polskie Karpaty fliszowe) Abstrakt   PDF
Rafał Chodyń
 
Vol 16, No 7 (1968) Budowa geologiczna syneklizy perybałtyckiej i warunki występowania bituminów Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 10, No 6 (1962) Budowa geologiczna synklinorium mogileńskiego Abstrakt   PDF
Anna Raczyńska
 
Vol 9, No 8 (1961) Budowa geologiczna synklinorium szczecińskiego Abstrakt   PDF
Maria Jaskowiak
 
Vol 22, No 5 (1974) Budowa geologiczna utworów miocenu i jego podłoża w rejonie Lipnicy - Dzikowca Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Czesław Fik
 
Vol 22, No 6 (1974) Budowa geologiczna węzła tektonicznego Kufy w Tatrach Abstrakt   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 26, No 6 (1978) Budowa geologiczna wschodniego obrzeżenia Kotliny Zakopiańskiej Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Budowa geologiczna wschodniego zbocza Niżniej Świstówki w Tatrach Abstrakt   PDF
Danuta Peryt
 
Vol 26, No 10 (1978) Budowa geologiczna złóż węgli brunatnych "Legnica" i „Ścinawa" oraz perspektywy ich eksploatacji Abstrakt   PDF
Lucjan Jaroń, Alfred Kondratowicz, Jan Żygar
 
Vol 28, No 2 (1980) Budowa geologiczna złoża soli kamiennej Siedlec-Moszczenica w świetle nowych danych Abstrakt
Andrzej Szybist, Tomasz Toboła
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Budowa geologiczna złoża węgla kamiennego rejonu Gołkowice w świetle rozpoznania do kategorii C2 Abstrakt   PDF
Barbara Kozłowska
 
Vol 44, No 8 (1996) Budowa i geneza pokryw ochrowych w Karpatach na przykładne wystąpienia w Czerwonkach Hermanowskich k. Rzeszowa - Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Tadeusz Ratajczak
 
Vol 44, No 11 (1996) Budowa podłoża utworów mioceńskich na SW od wyniesienia Lubaczowa Abstrakt   PDF
Piotr Dziadzio, Monika Jachowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) Budowa płaszczowinowa zachodniej części struktury bardzkiej; przemieszczenia poziome bloku sowiogórskiego Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 40, No 10 (1992) Budowa skorupek i styl życia górnodewońskich małżoraczków z rodziny Entomozoidae Abstrakt
Ewa Olempska
 
Vol 32, No 10 (1984) Budowa spągu cechsztynu na podstawie badań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Waldemar Jóżwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 27, No 7 (1979) Budowa tektoniczna południowo-wschodniej części Podhala Abstrakt
Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 24, No 9 (1976) Budowa utworów cechsztyńskich na podstawie badań sejsmicznych na Pomorzu Zachodnim Abstrakt   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 18, No 12 (1970) Budowa wgłębna jako tło przyszłych poszukiwań w południowo-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 3, No 1 (1955) Budowa wierconych studzien bezfiltrowych Abstrakt   PDF
Marian Iwanowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Budowa zbiorników na nawozy naturalne w gospodarstwach wiejskich jako przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód poziemnych składnikami nawozowymi Abstrakt   PDF
Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Stefan Pietrzak
 
Vol 11, No 7 (1963) Budowle hydrotechniczne w Pieninach Abstrakt   PDF
Andrzej Michalik
 
Vol 42, No 2 (1994) Budowle podziemne wykonywane w złożonych warunkach geologicznych - 23.09.1993 Świnna Poręba - Abstrakt
Kazimierz Thiel
 
Vol 44, No 10 (1996) Budowle serpulowo-mikrobialitowe sarmatu na Roztoczu: niezwykłe joint-venture Abstrakt   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Bursztyn bitterfeldzki (saksoński) i inne żywice kopalne z okolic Halle (NRD) Abstrakt   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Gunter R. Krumbiegel
 
Vol 42, No 7 (1994) Bursztyn z Borneo - największe na świecie złoże żywicy Kopalnej Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 44, No 9 (1996) Bursztyn ze zbiorów Muzeum Ziemi PAN w Muzeum Regionalnym w Rogoźnie Wielkopolskim Abstrakt
Róża Kulicka
 
Vol 39, No 4 (1991) Butleryt w węglu warstw łaziskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Sławomir Pusz, Zbigniew Bzowski, Józef L. Komraus
 
Vol 19, No 4 (1971) Buły krzemienne przecięte żyłami kruszcowymi Abstrakt   PDF
Czesław Harańczyk
 
Vol 33, No 1 (1985) Błędy w badaniach presjo metrycznych Abstrakt   PDF
Marek Tarnawski
 
Vol 27, No 8 (1979) Błędy wyznaczania głębokości występowania zwierciadła wody gruntowej i kreślenia map hydroizohips w opracowaniach geologiczno-inżynierskich Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 5 (1998) C. Van Bernem & T. Lubbe -Ol im Meer. Katastrophen und langfristige Belastungen Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 3 (1996) C.A.J. Appelo, D. Postma - Geochemistry, groundwater and pollution Abstrakt
Ewa Liszkowska
 
Vol 35, No 5 (1987) Carboniferous and Permian palynology in Poland - a review Abstrakt   PDF
Aleksander Jachowicz, Sonia Dybova-Jachowicz
 
Vol 35, No 5 (1987) Carboniferous palynostratigraphy of Polish Coals Basins Abstrakt   PDF
Halina Kmiecik
 
Vol 41, No 12 (1993) Carboniferous to Jurassic Pangea (Calgary) 15 -19.08.1993 Abstrakt
Tadeusz M. Peryt
 
Vol 48, No 11 (2000) Catastrophic Events & Mass Extinctions: Impacts and Beyond — Wiedeń, Austria, 09–12.07.2000 Abstrakt
Maria Racka, Grzegorz Racki
 
Vol 8, No 4 (1960) Cechowanie grawimetrów Askania Gs 11 Abstrakt   PDF
Wacław Bujnowski
 
Vol 19, No 3 (1971) Cechsztyńska formacja miedzionośna w Polsce Abstrakt   PDF
Jan Wyżykowski
 
Vol 33, No 9 (1985) Cechsztyńska mineralizacja kruszcowa okolic Wrocławia Abstrakt   PDF
Marek Madeja
 
Vol 48, No 5 (2000) Cechsztyński dolomit główny (Ca2) na bloku Kołobrzegu Abstrakt   PDF
Aleksander Protas
 
Vol 34, No 5 (1986) Cechsztyński dolomit główny wyniesienia Łeby Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 31, No 10 (1983) Cechsztyńskie ewaporaty i struktury solne Danii Abstrakt
Ivan Madirazza
 
Vol 39, No 4 (1991) Cechy litologiczne serii złożowej siarki rodzimej Osiek - Baranów: implikacje do eksploatacji Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 31, No 3 (1983) Cechy morfologiczne porów i ich związek z genezą meteorytów kamiennych Abstrakt   PDF
Marek Żbik
 
Vol 28, No 3 (1980) Cechy szczególne polskiej części basenu środkowoeuropejskiego Abstrakt   PDF
Jan Kutek
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Cel, metody i wybrane przykłady monitoringu środowiska na stacji badawczej przy Wydziale Geologii UW Abstrakt   PDF
Danuta Małecka, Jerzy J. Małecki
 
Vol 9, No 3 (1961) Celestyn w złożu siarki w Piasecznie Abstrakt
Tadeusz Tyniec
 
Vol 1, No 8 (1953) CELOFAN JAKO MATERIAŁ ZASTĘPCZY DO SPORZĄDZANIA GIPSÓWEK DO CELÓW MIKROSKOPOWYCH Abstrakt   PDF
Antoni Gaweł
 
Vol 47, No 5 (1999) Cement, cynk, diamenty, fluoryt, gal, platyna, stal, uran, węgiel, złoto i diamenty Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 8 (1999) Cement, cynk, diamenty, fluoryt, gal, platyna, stal, uran, węgiel, złoto i diamenty Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 10 (1999) Cement, magnez, mangan, miedź, nikiel, platyna i pallad, talk, tantalit, uran, węgiel, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 5 (1998) Cement, metale, miedź, platyna i pallad, surowce mineralne Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 3, No 12 (1955) Cementacja skrasowiałego podłoża budowlanego Abstrakt   PDF
Józef Bażyński
 
Vol 31, No 10 (1983) Cementacje węglanowe mułków limnoglacjalnych w okolicy Zakroczymia Abstrakt   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiał, Monika Drabarek
 
Vol 48, No 10 (2000) Cementy węglanowe w formacjach piaszczystych dolnego karbonu na Pomorzu Zachodnim Abstrakt   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 49, No 6 (2001) Cenomańskie wody geotermalne zapadliska przedkarpackiego i obszarów przyległych Abstrakt   PDF
Antoni P. Barbacki, Agnieszka Kazanowska
 
Vol 45, No 10-2 (1997) Cenozoic structural evolution of the PANCARDI region: inferences from paleostress data and finite element stress modelling Abstrakt   PDF
Gabor Bada, Laszló Fodor, Laszló Csontos, Sierd A.P.L. Cloetingh, Frank Horvath
 
Vol 50, No 6 (2002) Centra doskonałości, centra kompetencji, sieci doskonałości Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 44, No 2 (1996) Centralna Baza Danych Geologicznych - próba podjęciawstępnej dyskusji Abstrakt
Michał Gientka
 
Vol 42, No 7 (1994) Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Abstrakt
Redakcja .
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego jako przykład nowoczesnego laboratorium w służbie geologii i ochrony środowiska Abstrakt
Piotr Pasławski
 
Vol 42, No 8 (1994) Centralne obchody Światowego Dnia Ochrony Przyrody - Gdańsk, 5 - 6.06.1994 Abstrakt
Joanna Zachowicz, Marek Graniczny
 
Vol 50, No 9 (2002) Centrum Doskonałości Badań Środowiska Abiotycznego REA Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 40, No 8 (1992) Centrum Informacji o Środowisku GRID-Warszawa Abstrakt
Marek Baranowski
 
Vol 41, No 11 (1993) Centrum promocji i rozwoju przemysłu gazowego w warunkach gospodarki rynkowej w krajach postkomunistycznych Abstrakt
Marek Hoffmann
 
Vol 44, No 12 (1996) Ceny, diamenty, fosforyty, kobalt, metale, miedź, platyna, rudy żelaza, surowce mineralne, wiercenia, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 47, No 3 (1999) Ceny metali, ceny węgla, diamenty, górnictwo, kobalt, metale, miedź, miedź i kobalt, ołów, program NFOŚ, surowce mineralne, węgiel, wody mineralne, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 40, No 12 (1992) Ceny surowców energetycznych na świecie w latach 1980-1991 Abstrakt
Urszula Hara
 
Vol 46, No 11 (1998) Ceny surowców mineralnych (1); Ceny na rynkach międzynarodowych Abstrakt
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 46, No 12 (1998) Ceny surowców mineralnych (2); Cena równowagi rynkowej i prognozowanie cen Abstrakt
Andrzej Paulo, Mariusz Krzak
 
Vol 47, No 10 (1999) Ceny surowców mineralnych (3); Ceny surowców mineralnych na rynku krajowym Abstrakt
Mariusz Krzak, Andrzej Paulo
 
Vol 29, No 8 (1981) Ceny surowców mineralnych na rynkach niesocjalistycznych w okresie 1973 -1980; część IV - surowce chemiczne, ceramiczne i pokrewne, przemysłu materiałów ściernych i farby ziemne Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 29, No 5 (1981) Ceny surowców mineralnych na rynkach niesocjalistycznych w okresie 1973-1980; część I - surowce energetyczne Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 29, No 9 (1981) Ceny surowców mineralnych na rynkach niesocjalistycznych w okresie 1973-1980; część V- azbest, grafit, talk, i steatyt, gazy techniczne oraz zakończenie Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 49, No 7 (2001) Ceny surowców mineralnych w XX wieku (1) — Metale nieżelazne i szlachetne Abstrakt
Mariusz Krzak
 
Vol 49, No 8 (2001) Ceny surowców mineralnych w XX wieku (2) — Żelazo, uszlachetniacze stali i metale lekkie Abstrakt
Mariusz Krzak
 
Vol 50, No 3 (2002) Ceny surowców mineralnych w XX wieku (3). Surowce energetyczne Abstrakt
Mariusz Krzak
 
Vol 41, No 12 (1993) Cesare Emiliani Planet Earth. Cosmology, Geology and the Evolution of Life and Environment Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 43, No 8 (1995) Cez promieniotwórczy w osadach dennych niektórych jezior mazurskich Abstrakt
Marek Zalewski, Jacek Kapała, Mirosław Tomczak, Zenon Mnich
 
Vol 49, No 10 (2001) CH. Errass - Katastrophenschutz. MaterielleVorgaben von Art. 10 Abs. 1 und 4 USG Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski, Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 2 (2002) C.H. Moore - Carbonate reservoirs. Porosity evolution and diagenesis in a sequence stratigraphic frame- work Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 49, No 6 (2001) Ch. Pellant - Przewodnik przyrodniczy. Skamieniałości. Rozpoznawanie i gromadzenie Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 45, No 12 (1997) Ch. Scholz - Fieldwork. A geologists memoir of the Kalahari Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 3, No 9 (1955) Chalcedon kredy środkowej zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 50, No 6 (2002) Chańarcillo (Puna de Atacama, Chile) jako geologiczne stanowisko dokumentacyjne i zabytek górnictwa związany z Domeyką Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Charakter dróg krążenia wód podziemnych w utworach szczelinowych górnej kredy na Wyżynie Lubelskiej Abstrakt   PDF
Stefan Krajewski
 
Vol 36, No 1 (1988) Charakter i geneza dyslokacji świętokrzyskiej Abstrakt   PDF
Ewa Stupnicka
 
Vol 48, No 3 (2000) Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych Abstrakt   PDF
Włodzimierz Margielewski, Jerzy Urban
 
Vol 26, No 7 (1978) Charakter krzywych siedmioelektrodowego syntetycznego sterowanego sondowania oporności w różnych warunkach geologicznych Abstrakt   PDF
Władysław Kozik
 
Vol 25, No 10 (1977) Charakter przestrzeni porowej cechsztyńskich skał zbiornikowych monokliny przedsudeckiej w świetle badań w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) Abstrakt   PDF
Barbara Grabowska-Olszewska
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Charakter współczesnych ruchów skorupy ziemskiej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 10 (1992) Charakterystyczne mikrofacje i poziomy otwornicowe górnego dewonu i dolnego karbonu w podłożu Karpat Zachodnich Abstrakt
Anna Tomaś, Romana Zając
 
Vol 46, No 11 (1998) Charakterystyka bazaltów zgorzelowych występujących w kamieniołomie Winna Góra koło Jawora Abstrakt   PDF
Paweł Zagożdżon
 
Vol 24, No 3 (1976) Charakterystyka chemizmu wód podziemnych jako pośredni wskaźnik prognoz ropo-gazonośności Abstrakt   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 49, No 4 (2001) Charakterystyka czasoprzestrzennej zmienności chemizmu wód zmineralizowanych antykliny iwonickiej Abstrakt   PDF
Adam Porowski
 
Vol 8, No 8 (1960) Charakterystyka doggeru częstochowsko-wieluńskiego Abstrakt   PDF
Zbigniew Deczkowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Charakterystyka dolnomioceńskiej IV dąbrowskiej grupy pokładów węgla brunatnego w Polsce Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 8, No 12 (1960) Charakterystyka fałodwań glacitektonicznych w Turoszowie Abstrakt   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 40, No 1 (1992) Charakterystyka geochemiczna aluwiów głównych rzek Polski Abstrakt
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 51, No 8 (2003) Charakterystyka geochemiczna najstarszej soli kamiennej (Na1) w rejonie Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 26, No 8 (1978) Charakterystyka geochemiczna utworów spągowych cechsztynu z rejonu monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Halina Ważny
 
Vol 1, No 9 (1953) CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH WARUNKÓW ODBUDOWY ŚRÓDMIEŚCIA GDAŃSKA Abstrakt   PDF
Leonard Bohdziewicz
 
Vol 15, No 2 (1967) Charakterystyka granatów z piasków czwartorzędowych Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 28, No 1 (1980) Charakterystyka hydrochemiczna wód podziemnych południowego skrzydła niecki Podhala Abstrakt   PDF
Danuta Malecka
 
Vol 12, No 2 (1964) Charakterystyka hydrogeologiczna Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Andrzej Różkowski
 
Vol 24, No 8 (1976) Charakterystyka hydrogeologiczna regionu świętokrzyskiego Abstrakt   PDF
Czesław Żak
 
Vol 44, No 11 (1996) Charakterystyka i ocena aktualnej jakości wód w rejonie zbiornika czorsztyńskiego Abstrakt   PDF
Danuta Małecka, Włodzimierz Humnicki, Jerzy J. Małecki, Wit Łabaszewski
 
Vol 37, No 10 (1989) Charakterystyka i znaczenie lineacji ekstensyjnej Abstrakt   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 23, No 9 (1975) Charakterystyka izotopowa rop naftowych regionu lubelskiego Abstrakt
Jacek Głogoczowski
 
Vol 40, No 4 (1992) Charakterystyka litofacjalna poziomów anhydrytowych cechsztynu perykliny Żar.. Abstrakt
Alicja Kasprzyk
 
Vol 47, No 10 (1999) Charakterystyka litologiczna glin zwałowych rejonu północno-zachodniej Polski Abstrakt   PDF
Małgorzata Masłowska
 
Vol 21, No 4 (1973) Charakterystyka litologiczna i skład mineralny iłów poznańskich w rejonie Turka Abstrakt   PDF
Stanisław Rybicki, Zenon Kłapyta
 
Vol 13, No 6 (1965) Charakterystyka litologiczna mioceńskich osadów chemicznych w widłach Wisły i Sanu Abstrakt   PDF
Bolesław Kubica
 
Vol 30, No 7 (1982) Charakterystyka litologiczno-petrograficzna utworów ordowiku z obszaru Myszków-Mrzygłód Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski, Jolanta Markiewicz, Małgorzata Truszel
 
Vol 28, No 2 (1980) Charakterystyka litologiczno-petrograficzna utworów syluru z obszaru Myszków-Mrzygłód Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski, Małgorzata Truszel, Jolanta Wolanowska
 
Vol 48, No 7 (2000) Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna i surowcowa materiałów z hałd po kopalnictwie rud żelaza w rejonie częstochowskim Abstrakt   PDF
Tadeusz Ratajczak, Włodzimierz Korona
 
Vol 48, No 12 (2000) Charakterystyka mineralogiczno-geochemiczna eudalitu z masywu Chibiny (Płw. Kolski, Rosja) Abstrakt   PDF
Lucyna Natkaniec-Nowak
 
Vol 45, No 8 (1997) Charakterystyka mioceńskiej strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wyników modelowań ugięcia litosfery Abstrakt   PDF
Piotr Krzywiec, Paweł Jochym
 
Vol 20, No 8-9 (1972) Charakterystyka niektórych grup węglowodorów nasyconych występujących w ropach naftowych syneklizy perybałtyckiej Abstrakt   PDF
Barbara Gondek, Zofia Pomykała
 
Vol 10, No 3 (1962) Charakterystyka okruszcowania warstw boruszowickich monokliny śląsko-krakowskiej Abstrakt   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 19, No 2 (1971) Charakterystyka petrochemiczna i wstępna ocena przydatności bazaltów bułgarskich Abstrakt
Iwan Borysow, Julia Pawłowa
 
Vol 48, No 4 (2000) Charakterystyka petrograficzna glin lodowcowych rejonu Konina w świetle analizy statystycznej Abstrakt   PDF
Ryszard Zabielski
 
Vol 36, No 3 (1988) Charakterystyka petrograficzna skał metamorficznych północno-zachodniej części Republiki Gwinei Abstrakt
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 15, No 2 (1967) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna przerostu kwarcowego występującego w górnej części pokładu węglowego w odkrywce Pątnów I Abstrakt   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 17, No 8 (1969) Charakterystyka petrograficzno-chemiczna przerostu z górnej części pokładu węglowego z rejonu Konina Abstrakt   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 8, No 12 (1960) Charakterystyka piasków strefy litoralnej morza dolnooligoceńskiego na Lubelszczyźnie Abstrakt   PDF
Jan Morawski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Charakterystyka południowogobijskiej formacji karbonatytowej Abstrakt
Olech Juskowiak, Jerzy Kanasiewicz, Marian Stępniewski, Janusz Uberna
 
Vol 45, No 12 (1997) Charakterystyka przestrzeni porowej kredy piszącej rejonu Chełma Abstrakt   PDF
Arkadiusz Olszewski
 
Vol 35, No 6 (1987) Charakterystyka sedymentologiczna zlepieńców z Jaroty (NW część struktury bardzkiej) Abstrakt
Leszek Kurowski
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Charakterystyka sejsmiczna utworów pstrego piaskowca strefy Pasłęk- Krynica Morska (synekliza bałtycka) Abstrakt   PDF
Elżbieta Kaniewska
 
Vol 8, No 7 (1960) Charakterystyka serpentynitu grochowskiego Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 18, No 6 (1970) Charakterystyka serpentynizacji skał ultrazasadowych Dolnego Śląska Abstrakt   PDF
Jerzy Niśkiewicz
 
Vol 12, No 4 (1964) Charakterystyka skał rudonośnego Zagłębia Częstochowskiego z punktu widzenia potrzeb budownictwa górniczego Abstrakt   PDF
Piotr Krygier
 
Vol 7, No 10 (1959) Charakterystyka substancji organicznej i związek jej z uranem w utworach skalnych Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik
 
Vol 22, No 9 (1974) Charakterystyka surowcowa wapieni lekkich miocenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Anna Bugajska-Pająk
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Charakterystyka systemu MAPART Abstrakt
Jacek Owczarczyk
 
Vol 51, No 9 (2003) Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych Abstrakt   PDF
Tomasz Maćkowski, Beata Reicher, Artur Piotr Łapinkiewicz
 
Vol 8, No 10 (1960) Charakterystyka technologiczna złóż piasków i żwirów morenowych z okolic Rybnika na Górnym Śląsku Abstrakt
Janina Pawłowska
 
Vol 33, No 4 (1985) Charakterystyka warunków sedymentacji osadów Zalewu Puckiego na podstawie analizy minerałów ciężkich Abstrakt   PDF
Wiesława Wajda, Andrzej Witkowski
 
Vol 17, No 7 (1969) Charakterystyka współpracy Centralnego Urzędu Geologii z zagranicą w latach 1953- 1968 Abstrakt
Franciszek Szczepański
 
Vol 22, No 5 (1974) Charakterystyka wyników sejsmicznych uzyskanych w rejonie Warki - Garwolina Abstrakt   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 49, No 9 (2001) Charakterystyka wypełnień żyłowych w południowo-wschodniej części polskich Karpat (kalcyt, kwarc, bituminy) Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 28, No 7 (1980) Charakterystyka wytrzymałościowa jurajskich skał węglanowych rejonu Bełchatowa Abstrakt   PDF
Lech Wysokiński
 
Vol 41, No 11 (1993) Charakterystyka zapopielenia węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW) Abstrakt
Henryk Parzentny
 
Vol 36, No 4 (1988) Charakterystyka zubrów cyklu PZ4 w okolicy Piły Abstrakt
Grzegorz Czapowski
 
Vol 8, No 11 (1960) Charakterystyka łupku kwarcytowego skał współwystępujących Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 17, No 11 (1969) Chemia fizyczna procesów powstawania i przeobrażania minerałów Abstrakt   PDF
Leszek Stoch
 
Vol 48, No 5 (2000) Chemiczna ewolucja solanek cechsztyńskich basenów ewaporatowych Polski: badania inkluzji fluidalnych w halicie z poziomów soli Na1 - Na4 Abstrakt   PDF
Volodymyr M. Kovalevych, Grzegorz Czapowski, Stanisław Hałas, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 51, No 11 (2003) Chemizm cieków Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Abstrakt   PDF
Paweł Urbaniak, Radosław Dałkowski
 
Vol 29, No 4 (1981) Chemizm wód czwartorzędowych synkliny grodzieckiej Abstrakt   PDF
Tatiana Bocheńska, Hanna Sieroń
 
Vol 35, No 3 (1987) Chemizm wód podziemnych północnej części obniżenia podlaskiego na tle elementów paleohydrogeologii plejstocenu Abstrakt   PDF
Zenon Duchnowski, Tomasz Michalski
 
Vol 45, No 5 (1997) Chemizm wód podziemnych w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów po 20 latach eksploatacji kopalni metodą odkrywkową Abstrakt   PDF
Wojciech Siciński, Józef Kuszneruk
 
Vol 44, No 9 (1996) Chemizm wód występujących w utworach oligoceńskich w rejonie Warszawy Abstrakt   PDF
Aleksandra Macioszczyk, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 16, No 11 (1968) Chemizm wód ze źródeł występujących na obszarze Warszawy Abstrakt   PDF
Jarosław Pich, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 44, No 7 (1996) Chlor, cynk, ołów, diamenty, magnez, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, środowisko naturalne, węgiel, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 8-1 (1998) Chlorek wapnia w solankach górnodewońskich basenów ewaporatowych ryftogenu prypecko-dnieprowsko - donieckiego w świetle badań inkluzji w halicie Abstrakt   PDF
Oleg Y. Petrichenko, Vasylyna S. Shaidetska
 
Vol 46, No 10 (1998) Chlorowcoorganiczne związki (AOX) w wodach Neru Abstrakt   PDF
Izabela Bojakowska, Andrzej Bellok
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Chlorowcopochodne związki organiczne (AOX) w wodach Neru Abstrakt   PDF
Andrzej Bellok, Izabela Bojakowska
 
Vol 26, No 11 (1978) Chromit w rejonie Zawiercia Abstrakt
Anna Ziętek-Kruszewska
 
Vol 47, No 7 (1999) Chromity, energetyka, hel, ilmenit i rutyl, ind, lit, miedź, nikiel, surowce mineralne, wapno Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 28, No 8 (1980) Chronotstratygrafia neogenu Polski południowej (północna część Paratetydy Centralnej) na podstawie badań paleobotanicznych Abstrakt   PDF
Leon Stuchlik
 
Vol 9, No 11 (1961) Ciecze w kopalniach soli Abstrakt   PDF
Jadwiga Orska
 
Vol 9, No 3 (1961) Ciekawe glinki ceramiczne w okolicach Sierakowa Śląskiego Abstrakt
Sławomir Bukowiński
 
751 - 1000 z 10358 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>