Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 13, No 7 (1965) Badania nad wzbogacalnością kaolinu z Żarowa metodą flotacji Abstrakt
Mieczysław Budkiewicz, Janusz Biernat
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania nad wzbogacaniem skały skaleniowej z rejonu Kopańca Abstrakt   PDF
Bożena Makowiecka-Królak, Janina Kowalska
 
Vol 8, No 1 (1960) Badania oporności wód zachodniego Podhala Abstrakt   PDF
Hanna Sobol
 
Vol 21, No 4 (1973) Badania oporów na ścinanie podłoża skalnego dla projektowanej elektrowni Porąbka – Żar Abstrakt
Jerzy Smołka
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania osadów dennych rejonu Półwyspu Helskiego, cz. I Abstrakt   PDF
Władysław Piotrowicz, Jerzy Prejzner, Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 20, No 5 (1972) Badania paleobiogeograficzne w Związku Radzieckim w świetle referatów XVII Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstrakt
Stefan Cieśliński, Lidia Malinowska, Lidia Jakubowska
 
Vol 34, No 11 (1986) Badania paleolimnologiczne i geomorfologiczne na Wyspie Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia (1984-1986) Abstrakt   PDF
Andrzej Tatur, Rodolfo del Valle
 
Vol 43, No 2 (1995) Badania paleomagnetyczne w seriach wierchowych Tatr Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 23, No 12 (1975) Badania paleontologiczne i mobilizm w świetle referatów XXI Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstrakt
Krystyna Pożaryska, Wojciech Brochwicz- Lewiński
 
Vol 28, No 5 (1980) Badania paleontologiczne na Wyspie Króla Jerzego podczas III Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk (1978-1979) Abstrakt   PDF
Janusz Błaszyk, Andrzej Gaździcki
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania paleontologiczne V Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk (1980-1981) Abstrakt   PDF
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Badania paleozoologiczne w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie w latach 1919-1989 Abstrakt
Lidia Malinowska, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 19, No 4 (1971) Badania petrograficzne dolerytu z Graczy Abstrakt   PDF
Lidia Chodyniecka
 
Vol 22, No 9 (1974) Badania petrograficzne węgli, koksów i substancji organicznej rozproszonej w skałach osadowych w świetle obrad XXVI sesji ICCP i VI Międzynarodowego Kongresu Geochemii Organicznej Abstrakt   PDF
Kazimiera Hamberger, Barbara Kwiecińska, Krystyna Tokarska
 
Vol 49, No 4 (2001) Badania petrologiczno-mineralogiczne skały osadowej powstałej współcześnie na zatopionym wraku okrętu na dnie Bałtyku Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Badania pierwiastków śladowych w złożach soli i surowców chemicznych Abstrakt   PDF
Aleksander Garlicki, Andrzej Szybist, Alicja Kasprzyk
 
Vol 17, No 7 (1969) Badania podstawowe Instytutu Geologicznego w latach 1945-1969 Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 8, No 10 (1960) Badania podstawowe Niżu Polskiego w poszukiwaniach ropy i gazu ziemnego Abstrakt   PDF
Wiesław Pożaryski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Badania presjometryczne gruntów in situ Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski
 
Vol 51, No 2 (2003) Badania procesów geologicznych w opracowaniach inżyniersko-geologicznych i geotechnicznych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 6 (1992) Badania promieniotwórczości gamma na obszarze Polski: efekt Czarnobyla, skażenia przemysłowe, promieniotwórczość naturalna Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Jan Szewczyk, Stanisław Wołkowicz, Zbigniew Jędrzejczak
 
Vol 13, No 10 (1965) Badania przeprowadzone w CSRS nad budową przegród szczelnych w nieodeskowanych wykopach Abstrakt
Zdenek Tkaný, Jaroslav Verfel
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Badania refrakcyjne na wysadzie solnym Wapna Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 10 (1954) Badania rentgenograficzne różnych rodzajów azbestu Abstrakt   PDF
Gunther Freyer
 
Vol 37, No 1 (1989) Badania Romana Kozłowskiego nad pochodzeniem i organizacją graptolitów Abstrakt
Adam Urbanek
 
Vol 24, No 4 (1976) Badania ruchów neotektonicznych w ZSRR Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 45, No 6 (1997) Badania sejsmiczne w aspekcie historycznym i współczesnym Abstrakt   PDF
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Badania sejsmiczne w dolinie Wisły Abstrakt
Andrzej Pepel
 
Vol 40, No 6 (1992) Badania skażeń promieniotwórczych emiterami gamma makroregionu lubelskiego Abstrakt
Stanisław Chibowski, Jan Solecki, Robert Suprynowicz, Jerzy Szczypa
 
Vol 40, No 5 (1992) Badania składników mineralnych w węglach kamiennych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (SEM/WDX) Abstrakt
Sławomira Pusz, Marek Pawłowski
 
Vol 11, No 8 (1963) Badania speleologiczne w Tatrach w latach 1961-62 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Badania stateczności zwałów odkrywek węgla brunatnego w rejonie Konina Abstrakt   PDF
Jan Furmański, Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 7 (1984) Badania substancji organicznej z łupków miedzionośnych z monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 13, No 6 (1965) Badania surowcowe morskich osadów ilastych miocenu w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Zbigniew Kozydra
 
Vol 8, No 6 (1960) Badania surowcowe obszarów geologicznych w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Zdenĕk Knotek, Vladimir Širŭček
 
Vol 17, No 12 (1969) Badania tektoniczne a możliwości odkrycia nowych złóż surowców mineralnych na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 51, No 1 (2003) Badania terenów poprzemysłowych – aktualne projekty Unii Europejskiej Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 41, No 3 (1993) Badania w celu udokumentowania długoterminowej prognozy wpływu składowiska odpadów radioaktywnych na środowisko człowieka Abstrakt
Jan Mitręga, Zbigniew Frankowski, Andrzej Gawin, Jerzy P. Pachla, Lech Śmietański
 
Vol 37, No 9 (1989) Badania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Podhala Abstrakt   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Badania wód mineralnych w ZSRR Abstrakt
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Badania wód podziemnych w tematyce sympozjów i konferencji hydrogeologicznych w Polsce w latach 1980-1989 Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 26, No 6 (1978) Badania współczesnych ruchów skorupy ziemskiej w świetle wyników VI Sympozjum CRCM Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania wstępne w celu określenia przydatności do produkcji keramzytu próbek iłów z serii krakowieckiej Abstrakt   PDF
Marian Kałwa, Maria Bielecka, Józef Stolecki
 
Vol 1, No 2 (1953) Badania wulkanów ZSRR Abstrakt
A. N. Zawaricki
 
Vol 35, No 1 (1987) Badania wytrzymałości na ścinanie albskiego piasku z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 9, No 6 (1961) Badania własności eksploatacyjnych polskiej dogładzarki “SP-21” przeznaczonej do wykonywania zgładów Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na terenie województwa wielkopolskiego Abstrakt   PDF
Danuta Mickiewicz-Wichłacz, Piotr Judek, Mirosława Leki, Hanna Raczyńska, Barbara Zakrzewska
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami naftowymi oraz ich specyfika Abstrakt   PDF
Zdzisław Mianowski, Maria Ulman
 
Vol 28, No 6 (1980) Badania zmian środowiska geologicznego wynikłych z zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza oraz wykorzystania zasobów wodnych kraju Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Badania zmienności i zależności temperatury wód podziemnych od wód rzecznych na ujęciach infiltracyjnych Abstrakt   PDF
Jan Przybyłek, Dariusz Kasztelan
 
Vol 32, No 4 (1984) Badania znacznikowe przepływów podziemnych w Dolinie Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich Abstrakt
Ryszard Rogalski
 
Vol 67, No 3 (2019) Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach złóż i wzbogacaniu rud chromu Abstrakt   PDF
Magdalena Ożóg, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Tomasz Ćwiertnia
 
Vol 21, No 3 (1973) Badania związków korelacyjnych metali ciężkich w glebach rejonu Radzimowic w Sudetach Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 9, No 9 (1961) Badania złóż gipsów mioceńskich w rejonie Rzeszowa Abstrakt   PDF
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania złóż soli kamiennej i potasowo-magnezowej prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Tadeusz Marek Paryt
 
Vol 2, No 1-2 (1954) BADANIA ZŁÓŻ SOLNYCH Abstrakt
Józef Poborski
 
Vol 47, No 6 (1999) Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęć Abstrakt   PDF
Władysław Duliński, Stanisław Witczak, Czesława Ropa, Danuta Reśko, Wacław Szarek, Antoni Schmaltz
 
Vol 27, No 6 (1979) Badanie gruntów dla potrzeb budownictwa Abstrakt
Stanisław Kłęk
 
Vol 16, No 11 (1968) Badanie głębokiej struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi Abstrakt   PDF
Aleksander Guterch, Jerzy Jankowski, Roman Teisseyre, Jan Uchman
 
Vol 16, No 1 (1968) Badanie i ocena precyzji metody jodometrycznej oraz wagowej oznaczania uranu w minerałach uranowych Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik, Barbara Lisowa
 
Vol 25, No 3 (1977) Badanie litosfery - tematem sympozjum w Kiszyniowie Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Badanie możliwości zastosowania MIP do oznaczania metali ciężkich w materiałach środowiskowych (ściekach, ekstraktach gleb) Abstrakt   PDF
Krzysztof Jankowski, Barbara Różańska
 
Vol 49, No 4 (2001) Badanie okruchów kwarcu żyłowego w skałach klastyczych Sudetów Abstrakt   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 3, No 2 (1955) Badanie przyczyn pękania budynków w Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Mieczysław Piotrowski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Badanie składu izotopowego tlenu w dolnośląskich barytach Abstrakt   PDF
Włodzimierz Wojciech Kowalski
 
Vol 16, No 1 (1968) Badanie twardości krzemieni importowanych i niektórych krajowych mikrotwardościomierzem PMT-3 oraz Hanemanna Abstrakt   PDF
Jerzy Chudziński, Jerzy Stawin
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Badanie zależności położenia zwierciadła wód podziemnych od natężenia wtórnego niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego Abstrakt   PDF
Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 51, No 11 (2003) Badanie zawartości substancji organicznych w Odrze na odcinku od Wrocławia do Głogowa w latach 1999–2001 Abstrakt   PDF
Ewa Terlecka, Stanisław Kaczmarski
 
Vol 10, No 12 (1962) Badanie żwirów Dunajca od Tatr do ujścia Abstrakt   PDF
Władysław Bobrowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Badeńskie ewaporaty ukraińskiego Przedkarpacia: litofacje i miąższość Abstrakt   PDF
Gennadi M. Panow, Anatoli M. Płotnikow
 
Vol 64, No 5 (2016) Bakterie magnetotaktyczne i ich minerały Abstrakt   PDF
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 44, No 2 (1996) Bank danych geoelektrycznych elektrooporowych Abstrakt
Ryszard Białostocki, Andrzej lciek, Stanisław Szczypa, Zdzisław Żuk
 
Vol 47, No 3 (1999) Bank Danych Geologicznych SADOG — Baza Danych Otworowych; założenia i sposób realizacji Abstrakt
Józef Tarkowski, Konrad Jaworski, Rafał Kudrewicz, Wojciech Litwin
 
Vol 44, No 1 (1996) Bank danych hydrogeologicznych Rejonu Eksploatacji Wód Podziemnych Kielce Abstrakt   PDF
Katarzyna Janecka-Styrcz, Wojciech Paciura, Jan Prażak
 
Vol 43, No 3 (1995) Bar w węglach kamiennych Górnego Śląska Abstrakt   PDF
Anna Róikowska, Barbara Ptak
 
Vol 50, No 12 (2002) Bariery rozwoju geologii w Polsce - możliwości pokonania Abstrakt
Anna Bagińska, W. Marek Brzezicki, Mirosław Rutkowski
 
Vol 30, No 3 (1982) Barwa nefrytu i ametystu w świetle najnowszych badań mineralogicznych Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera
 
Vol 3, No 3 (1955) Barwienie skaleni potasowych w płytkach cienkich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 43, No 10 (1995) Baryt, bentonity, fosforyty, german, gips, kobalt, miedź, molibden, odpady, platyna, uran, węgiel, wolfram, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 11 (1961) Baryty krajowe Abstrakt   PDF
Krystyna Kulesza
 
Vol 36, No 4 (1988) Basen dinantu w okolicach Krakowa - próba syntezy Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Basen Gdański Abstrakt   PDF
Szymon Uścinowicz
 
Vol 51, No 9 (2003) Basen lubelski — wyniki złożowe dotychczasowych prac i ich znaczenie dla dalszych poszukiwań Abstrakt   PDF
Małgorzata Helcel-Weil, Józef Dzięgielowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski, Daniel Drygant, Monika Kusiak, Jan Malec, Hanna Matyja, Lech Miłaczewski, Jirži Otava, Szczepan Porębski, Elżbieta Turnau, Bolesław Wajsprych, Jarosław Zacharski
 
Vol 45, No 10 (1997) Baseny sedymentacyjne a prowincje naftowe Polski - zarys problematyki - Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Baseny Sedymentacyjne: Procesy, Osady, Architektura, Wrocław, 6-9 września 1993 r. Abstrakt
K. Mastalerz
 
Vol 43, No 9 (1995) Baza danych bloku przedsudeckiego Abstrakt
Dariusz Czerski, Krzysztof Horbowy
 
Vol 46, No 10 (1998) Baza danych gospodarczo-złożowych jako integralna część Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Tadeusz Smakowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Baza danych otworowych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Adam Ihnatowicz
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Baza surowców mineralnych Chile na przełomie XX i XXI wieku Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 9 (1996) Baza surowcowa a projektowane autostrady Abstrakt
Antoni Pizon, Maria Wilczyńska
 
Vol 26, No 1 (1978) Baza surowcowa jako czynnik ograniczający koncentrację produkcji kruszyw naturalnych Abstrakt   PDF
Kazimierz Czopek
 
Vol 7, No 9 (1959) Baza surowcowa starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 12, No 1 (1964) Baza ważniejszych surowców mineralnych eksploatowanych odkrywkowo Abstrakt   PDF
Franciszek Kozubski, Kazimierz Żandarski
 
Vol 1, No 2 (1953) Bedrich Boucek - Geologicke vychazky do prazskeho okoli Abstrakt
W. Mioduszewska
 
Vol 9, No 9 (1961) Belemnitella praecursor Stolley sensu lato w kampanie dolnym okolic Sulejowa nad Wisłą Abstrakt   PDF
Michał Jamiołkowski
 
Vol 64, No 10 (2016) Beneficjenci Stypendium Naukowego PTG im. Krzysztofa Beresa na rok 2017 Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 47, No 9 (1999) Bentonit, bizmut, cynk, diamenty, ind, itr, kobalt, miedź, molibden, srebro, uran, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 12, No 4 (1964) Bentonit w górnym ordowiku synkliny bardziańskiej w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Roman Chlebowski
 
Vol 26, No 10 (1978) Bentonitowe utwory karbońskie na skrasowiałych wapieniach dewonu w rejonie Terebina k. Hrubieszowa Abstrakt   PDF
Krzysztof Radlicz, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Bentonity kambryjskie z okolicy Zawiercia Abstrakt   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 19, No 7 (1971) Bentonity w Annopolu Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 45, No 2 (1997) Beryl, chromity, cyna, ind, cynk, ołów, diamenty, german,kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platyna, surowcemineralne, tytan Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 18, No 12 (1970) Beryl i akwamaryn z Karkonoszy Abstrakt   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 26, No 1 (1978) Beryle z Sowich Gór Abstrakt
Teofil Mikulski, Mieczysław Mikulski
 
Vol 47, No 7 (1999) Between EUROBRIDGE and TESZ - siódme spotkanie robocze EUROBRIDGE - Szelment k. Suwałk, 26 - 30.05.1999 Abstrakt
Janina Wiszniewska, Aleksander Guterch
 
Vol 44, No 11 (1996) Bezcenna informacja Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 4 (2003) Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 22, No 4 (1974) Bezpośrednia współpraca naukowo-techniczna w dziedzinie geologii między Centralnym Urzędem Geologii PRL a ministerstwem Geologii ZSRR Abstrakt
Stanisław Czyżewski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Bezpośrednie pomiary podmorskiego zasilania wodami podziemnymi Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Emilia Bublijewska, Leszek Łęczyński, Marek Marciniak, Łukasz Chudziak, Żaneta Kłostowska, Dorota Zarzeczańska
 
Vol 43, No 12 (1995) B.H. Whiting, C.J. Hodgson, R. Mason - Giant Ore Deposit Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Bibliografia Abstrakt
, .
 
Vol 28, No 7 (1980) Bieżące problemy geologii kopalnianej w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Bilans działalności państwowej służby geologicznej w XXV-leciu PRL Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Bilans kadr geologicznych na lata 1975, 1980 i 1985 Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Bilans wód leczniczych Polski Abstrakt   PDF
Barbara Jagielska, Sławomir Łodziński
 
Vol 44, No 9 (1996) Bilans wód podziemnych, jako jeden z podstawowych elementów planów ochrony parków narodowych (na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego) Abstrakt   PDF
Bogusław Kazimierski, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 44, No 8 (1996) Bilanse wodne zlewni reprezentatywnych w otworach węglanowych jury Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej Abstrakt   PDF
Jacek Różkowski, Andrzej Pacholewski
 
Vol 23, No 8 (1975) Bilansowanie zapotrzebowania Polski na surowce mineralne Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 27, No 3 (1979) Bilansowanie zasobów złóż Abstrakt   PDF
Antoni Białaczewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Biocenozy otwornicowe z przełomu jury i kredy — basen cieszyński (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Andrzej Szydło
 
Vol 8, No 9 (1960) Biochemiczne metody poszukiwawcze Abstrakt
Maria Lindner
 
Vol 33, No 6 (1985) Biofacjalna struktura karpackiego neogenu Polski (opolian-miopliocen) Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 40, No 10 (1992) Biofacje konodontowe i sedymentacja na pograniczu franu i famenu w wybranych profilach w Polsce Abstrakt
Hanna Matyja, Marek Narkiewicz
 
Vol 40, No 10 (1992) Biofacje ramienionogowe frańskich kompleksów rafowych Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 49, No 6 (2001) Biogeniczne osady jeziorne interglacjału eemskiego w Żeliszewie na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Bruj, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 36, No 9 (1988) Biogeochemia uranu Abstrakt   PDF
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
Vol 33, No 2 (1985) Biohermy gąbkowe warstw jasnogórskich (oksford Jury Polskiej) Abstrakt   PDF
Jerzy Trammer
 
Vol 41, No 5 (1993) Biolaminity - zapis mikroperiodyczności w środowisku de Abstrakt
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Biologiczne skażenie ropy naftowej w złożach Abstrakt   PDF
Georgij Wasiliewicz Rudakow
 
Vol 22, No 6 (1974) Biomasa faunistyczna próbek pobranych z dna Jeziora Ostrzyckiego za pomocą Meduzy II Abstrakt   PDF
Halina Janiszewska-Pactwa, Ewa Muża
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Biomonitoring metali ciężkich w ekosystemach wód śródlądowych Abstrakt   PDF
Krzysztof Kilian, Jerzy Golimowski, Krzysztof Dmowski, Jarosław Kucharzyk, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak
 
Vol 51, No 11 (2003) Bioróżnorodność ramienionogów i metody jej najlepszego rozpoznania Abstrakt   PDF
Bronisława Jendryka-Fuglewicz
 
Vol 46, No 8-2 (1998) Biostratigraphy of the Early Miocene of the Southern Poland based on planktic foraminifera and calcareous nannoplankton Abstrakt   PDF
Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska
 
Vol 18, No 7-8 (1970) Biostratygrafia danu i paleocenu z Nasiłowa i Bochotnicy w świetle analizy ichtiofauny Abstrakt   PDF
Jerzy Liszkowski
 
Vol 27, No 9 (1979) Biostratygrafia franu antykliny Dębnika Abstrakt   PDF
Andrzej Baliński
 
Vol 51, No 3 (2003) Biostratygrafia kredy dolnej w środkowej i południowo-wschodniej Polsce Abstrakt   PDF
Elżbieta Gaździcka, Izabela Ploch, Jolanta Smoleń
 
Vol 49, No 12 (2001) Biostratygrafia nanoplanktonowa margli żegocińskich; nowe spojrzenie na budowę geologiczną strefy lanckorońsko-żegocińskiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz, Leszek Jankowski
 
Vol 51, No 3 (2003) Biostratygrafia otwornicowa tufitów okna tektonicznego Wiśniowej - Abstrakt   PDF
Anna Waśkowska-Oliwa
 
Vol 43, No 5 (1995) Biostratygrafia turonu i koniaku okolic Opola na podstawie nannoplanktonu wapiennego Abstrakt
Mariusz Kędzierski
 
Vol 40, No 10 (1992) Biostratygrafia utworów dolnego karbonu na podstawie radiolarii Abstrakt
Mariusz Paszkowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Biostratygrafia łupków jasielskich okolic Sanoka na podstawie nanoplanktonu wapiennego Abstrakt   PDF
Małgorzata Jugowiec
 
Vol 42, No 5 (1994) Biostratygraficzna korelacja profilów dolnego i środkowego kambru w syneklizie bałtyckiej i obszarów przyległych (platforma wschodnioeuropejska) Abstrakt
Tadas Jankauskas, Kazimiera Lendzion
 
Vol 47, No 4 (1999) Biostratygraficzne i geochemiczne problemy identyfikacji granicy fran-famen w południowej Polsce Abstrakt   PDF
Grzegorz Racki, Hanna Matyja, Maria Racka, Michael Joachimski
 
Vol 22, No 7 (1974) Biuletyn Instytutu Geologicznego" dedykowany prof. dr Zdzisławowi Pazdrze Abstrakt
Stanisław Turek
 
Vol 43, No 5 (1995) Biuro Koncesji Geologicznych w 1994 r. Abstrakt
Marek Hoffmann, Barbara Koszarowska
 
Vol 46, No 6 (1998) Bizmut, boksyty, miedź, siarka, srebro, surowce mineralne, węgiel brunatny, węgiel kamienny, woda, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 44, No 3 (1996) Bizmut, cement, cynk, diamenty, miedź, nawozy sztuczne, nikiel, platynowce, ruda żelaza, surowce mineralne, surowce skalne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 48, No 1 (2000) Bizmut, german, miedź, nikiel, niob, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto, żelazo Abstrakt
Bronisław Orłowski Orłowski
 
Vol 46, No 4 (1998) Bizmut, kobalt, miedź, ołów, ochrona środowiska, rudy żelaza, srebro, surowce mineralne, uran Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 49, No 1 (2001) Bizmut pod koniec XX wieku Abstrakt
Andrzej Paulo, Bożena Strzelska-Smakowska
 
Vol 19, No 1 (1971) Bizmut rodzimy, bizmutyn, gersdorffit, retgersyt Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 11 (1996) B.J. Katz & L.M. Pratt (Eds) - Source rocks in a sequence stratigraphic framework; A. Y. Huc (Ed.)Paleogeography, paleoclimate, and source rocks Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 48, No 2 (2000) B.J. Skinner, S.C. Porter & D.B. Botkin - The Blue Planet Abstrakt
Ryszard Marcinowski
 
Vol 41, No 12 (1993) B.L. Lehner - Die mesozoische Ablagerungsge-schichte des Nordlichen Trentino (Siidalpen, Norditalien). Abstrakt
Józef Wieczorek
 
Vol 65, No 5 (2017) Blaski i cienie sukcesu, czyli o życiu Jana Wyżykowskiego i odkryciu „wielkiej miedzi” Abstrakt   PDF
Krystyna Wołkowicz, Marek Graniczny, Stanisław Wołkowicz, Halina Urban
 
Vol 42, No 2 (1994) Blizny tensyjne w dolomicie płytowym południowo- zachodniej części wysadu solnego Kłodawy - implikacje kinematyczne Abstrakt
Stanisław Burliga
 
Vol 64, No 10 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXI KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 08.04.2016 Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Jerzy Gągol, Jan Urban, Ewelina Bąk, Dorota Giełżecka-Mądry
 
Vol 65, No 11/3 (2017) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXII KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 07.04.2017 Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 67, No 9 (2019): Vol. 67, No. 9 BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE "Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze Kielce, 5.04.2019 Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 66, No 7 (2018) BLOK ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONYCH XXIV KONFERENCJI NAUKOWEJ PIG-PIB I TARGÓW KIELCE „Kamień w złożu, krajobrazie i architekturze” Kielce, 20.04.2018 Abstrakt   PDF
Anna Fijałkowska-Mader, Ewelina Bąk
 
Vol 64, No 4 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z II OGÓLNOPOLSKIM SYMPOZJUM GEOINTERDYSCYPLINARNYCH METOD BADAWCZYCH 7–8 kwietnia 2016,Warszawa Abstrakt   PDF
Sebastian Kowalczyk, Alicja Bobrowska
 
Vol 67, No 8 (2019): Tom 67, nr 8 Blok artykułów związanych z Konferencją Naukową Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja JuraPark Solec Kujawski, 29.04.2018 Muzea – nauka, edukacja, popularyzacja Abstrakt   PDF
Patryk Banasiak
 
Vol 66, No 3 (2018) BLOK ARTYKUŁÓW – 4. POLSKI KONGRES GÓRNICZY Bezpieczeństwo surowcowe kraju i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin Abstrakt   PDF
Jerzy Kicki
 
Vol 65, No 5 (2017) BLOK ARTYKUŁÓW – 60-LECIE ODKRYCIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI NA MONOKLINIE PRZEDSUDECKIEJ I 100-LECIE URODZIN ICH ODKRYWCY – DR. JANA WYŻYKOWSKIEGO Jan Wyżykowski – Człowiek Polskiej Miedzi Abstrakt   PDF
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 64, No 1 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW – KLIMATY KENOZOIKU 66 milionów lat historii klimatu Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 64, No 6 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW – MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ Rozpoznawanie stanu chemicznego wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Gdańsku i Sopocie Abstrakt   PDF
Mirosław Lidzbarski
 
Vol 64, No 12 (2016) BLOK ARTYKUŁÓW – NIEKONWENCJONALNE SYSTEMY WĘGLOWODOROWE BASENÓW BAŁTYCKO-PODLASKO-LUBELSKIEGO ORAZ KARBOŃSKIEGO SW POLSKI Perspektywy występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów – słowo wstępne Abstrakt   PDF
Teresa Podhalańska
 
Vol 43, No 10 (1995) B.M. Popescu (red.) - Hydrocarbons of Eastern Central Europe Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 8, No 9 (1960) Bogactwa mineralne Czarnogóry Abstrakt
Juliusz Głodek
 
Vol 48, No 12 (2000) Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie — szansa dalszego rozwoju czy zagrożenie? Abstrakt
Krystian Probierz
 
Vol 18, No 11 (1970) Bogactwa mineralne oraz górnictwo Ziem Zachodnich i Północnych Abstrakt   PDF
Bolesław Krupiński, Mariusz Dembowiecki
 
Vol 51, No 10 (2003) Bohdan Świderski (1892–1943) geolog i tektonik karpacki Abstrakt
Stanisław Czarniecki
 
Vol 28, No 4 (1980) Boksyty lubelskie jako surowiec do otrzymywania tlenku glinu metodą kwaśną Abstrakt   PDF
Jan Kamiński, Barbara Witek
 
Vol 40, No 8 (1992) Boliwijski okres działalności prof. Romana Kozłowskiego Abstrakt
W. Kozłowski
 
Vol 30, No 5 (1982) Bor w osadach ilastych górnego wendu lubelskiego skłonu platformy wschodnioeuropejskiej Abstrakt   PDF
Maria Wichrowska
 
Vol 44, No 7 (1996) Borys Areń (1908-1996) Abstrakt
Stanisław Tyski
 
Vol 64, No 3 (2016) Bożena Strzelska-Smakowska 1949–2015 Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 41, No 9 (1993) Branchenkatalog zur historischen Erhebung von Altstandorten - (REC.) Abstrakt
Wojciech Irmiński
 
Vol 50, No 12 (2002) Brekcja sedymentacyjna w kamieniołomie "Głuchowiec" w Małogoszczy - przyczynek do genezy krzemieni górnojurajskich w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Zdzisław M. Migaszewski, Barbara Olszewska
 
Vol 49, No 5 (2001) Brom i stront w najstarszej soli kamiennej (Na 1) na wyniesieniu Łeby (na przykładzie otworu wiertniczego Orle ONZ-1) Abstrakt   PDF
Hanna Tomassi-Morawiec
 
Vol 31, No 6 (1983) Brown coals in Poland: characteristic of occurrence Abstrakt   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 45, No 10 (1997) Brylanty, fosforyty, miedź, nikiel, kobalt, ochrona środowiska, platyna, srebro, surowce mineralne, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Brytyjskie metody badań paleobotanicznych Abstrakt
Maria Reymanówna
 
Vol 50, No 12 (2002) Brzeg platformy wschodnioeuropejskiej w północno-zachodniej i środkowej Polsce - fakty i wyniki interpretacji Abstrakt   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 42, No 11 (1994) Brzegowe odsypy muszlowe Zalewu Szczecińskiego. Część I. Analiza jakościowo-ilościowa Abstrakt
Stanisław Piotrowski, Joanna Dubicka
 
Vol 50, No 12 (2002) B.S. Gorobets & A.A. Rogojine - Luminescent Spectra of Minerals Abstrakt
Magdalena Sikorska-Jaworowska
 
Vol 9, No 10 (1961) Budowa geofizycznego sprzętu pomiarowego w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Geofizycznych w latach 1952-61 Abstrakt   PDF
Edward Skrzypczak, Julian Smoleński
 
Vol 29, No 4 (1981) Budowa geologiczna Afryki Środkowej. Część II - Fanerozoik Abstrakt
Magdalena Łempicka
 
Vol 29, No 3 (1981) Budowa geologiczna Afryki Środkowej; część I - prekambr Abstrakt
Magdalena Łempicka
 
Vol 8, No 1 (1960) Budowa geologiczna antyklinorium pomorskiego między Świdwinem a Złotowem w świetle badań geofizycznych Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 18, No 2 (1970) Budowa geologiczna antykliny Wapna na tle wyników badań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 24, No 7 (1976) Budowa geologiczna Centralnego Okręgu Węglowego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstrakt   PDF
Józef Porzycki
 
Vol 1, No 10 (1953) Budowa geologiczna dorzecza Kamiennej Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 1, No 7 (1953) Budowa geologiczna dorzecza Kamiennej Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 25, No 5 (1977) Budowa geologiczna, eksploatacja i problemy ekonomiczne złoża piasków bitumicznych w Athabasce (Kanada) Abstrakt
Andrzej Borysławski
 
Vol 8, No 4 (1960) Budowa geologiczna i bogactwa mineralne Gwinei Abstrakt
Antoni Morawiecki
 
Vol 33, No 10 (1985) Budowa geologiczna i geneza złoża rud żelaza Cerro del Mercado w Meksyku Abstrakt
Zdzisław Krzowski
 
Vol 8, No 12 (1960) Budowa geologiczna i morfologia terenu Warszawy Abstrakt   PDF
Ludwik Sawicki
 
Vol 11, No 1 (1963) Budowa geologiczna i możliwości poszukiwawcze na antyklinie czarnorzeckiej w okolicy Orzechówki Abstrakt   PDF
Feliks Mitura
 
Vol 8, No 7 (1960) Budowa geologiczna i ocena złóż ogniotrwałych piaskowców kwarcytowych zachodniej części Pasma Bielińskiego Abstrakt   PDF
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Budowa geologiczna i rzeźba Rugii - III Konferencja Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stralsund, Niemcy, 25-26.05.2002 Abstrakt
Andrzej Piotrowski
 
Vol 28, No 6 (1980) Budowa geologiczna i tendencje rozwoju doliny Wisły Abstrakt   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 42, No 7 (1994) Budowa geologiczna i zjawiska krasowe na Górze Milechowskiej koło Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Zbigniew Złonkiewicz
 
Vol 18, No 6 (1970) Budowa geologiczna i znaczenie gospodarcze dolnośląskich złóż magnezytów oraz perspektywy ich poszukiwań Abstrakt   PDF
Zenon Gajewski
 
Vol 11, No 6 (1963) Budowa geologiczna jednostki dukielskiej na południe od Łupkowa Abstrakt   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 50, No 9 (2002) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie analizy zdjęć radarowych Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 51, No 2 (2003) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — dyskusja Abstrakt   PDF
Jolanta Świdrowska
 
Vol 51, No 2 (2003) Budowa geologiczna jednostki łysogórskiej (Góry Świętokrzyskie) na podstawie zdjęć radarowych — odpowiedź Abstrakt   PDF
Leonard Mastella, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 11 (1997) Budowa geologiczna Karpat w świetle Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Danuta Poprawa, Antoni Wójcik
 
Vol 47, No 6 (1999) Budowa geologiczna Krynicy (płaszczowina magurska) Abstrakt   PDF
Nestor Oszczypko, Ewa Malata, Marta Oszczypko-Clowes, Lucyna Duńczyk
 
Vol 42, No 9 (1994) Budowa geologiczna mioceńskich formacji solonośnych ukraińskiego Przedkarpacia Abstrakt
Stiepan Stiepanowicz Koriń
 
Vol 31, No 12 (1983) Budowa geologiczna miocenu autochtonicznego wschodniej części przedgórza Karpat Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek
 
Vol 16, No 5 (1968) Budowa geologiczna obszaru położonego nad Rio Sao Lourenco w Brazylii Abstrakt
Jan Tomaszewski
 
Vol 38, No 5-6 (1990) Budowa geologiczna obszaru południowobałtyckiego (bez kenozoiku) Abstrakt   PDF
Władysław Pożaryski, Andrzej Witkowski
 
Vol 4, No 8 (1956) Budowa geologiczna okolic Kleszczowej na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Kazimierz Chmura
 
Vol 31, No 10 (1983) Budowa geologiczna okolic Wrocławia a trzęsienie ziemi w 1976 r. Abstrakt   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 45, No 6 (1997) Budowa geologiczna Polski na mapach ścięcia poziomego Abstrakt   PDF
Zbigniew Kotański
 
Vol 42, No 1 (1994) Budowa geologiczna Polski (red. nauk. J. Malinowski). T. VII. Hydrogeologia Abstrakt
Zdzisław Mikulski
 
Vol 40, No 7 (1992) Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej w strefie przypienińskiej w świetle wyników badań uzyskanych z wiercenia Nowy Targ PIG l Abstrakt
Zbigniew Paul, Danuta Poprawa
 
Vol 47, No 8 (1999) Budowa geologiczna płaszczowiny śląskiej w okolicy Skrzydlnej Abstrakt   PDF
Andrzej Polak
 
Vol 37, No 6 (1989) Budowa geologiczna regionu Krakowa Abstrakt   PDF
Jacek Rutkowski
 
Vol 28, No 7 (1980) Budowa geologiczna rejonu bełchatowskiego Abstrakt   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Stefan Cieśliński, Edward Ciuk, Adam Dąbrowski, Zofia Dąbrowska, Marcin Piwocki, Zbigniew Werner
 
Vol 19, No 11 (1971) Budowa geologiczna SE części syneklizy perybałtyckiej na podstawie kompleksu badań geofizycznych Abstrakt   PDF
E. T. Bałaszow, G. A. Karamzin, E. Poleszak
 
Vol 50, No 2 (2002) Budowa geologiczna strefy Siar w rejonie Mutnego na tle profilu litostratygraficznego płaszczowiny magurskiej między Zwardoniem a Suchą Beskidzką (polskie Karpaty fliszowe) Abstrakt   PDF
Rafał Chodyń
 
Vol 16, No 7 (1968) Budowa geologiczna syneklizy perybałtyckiej i warunki występowania bituminów Abstrakt   PDF
Stanisław Depowski, Stanisław Tyski
 
Vol 10, No 6 (1962) Budowa geologiczna synklinorium mogileńskiego Abstrakt   PDF
Anna Raczyńska
 
Vol 9, No 8 (1961) Budowa geologiczna synklinorium szczecińskiego Abstrakt   PDF
Maria Jaskowiak
 
Vol 22, No 5 (1974) Budowa geologiczna utworów miocenu i jego podłoża w rejonie Lipnicy - Dzikowca Abstrakt   PDF
Bolesław Cisek, Czesław Fik
 
Vol 22, No 6 (1974) Budowa geologiczna węzła tektonicznego Kufy w Tatrach Abstrakt   PDF
Tadeusz Peryt
 
Vol 26, No 6 (1978) Budowa geologiczna wschodniego obrzeżenia Kotliny Zakopiańskiej Abstrakt   PDF
Wojciech Ozimkowski
 
Vol 22, No 7 (1974) Budowa geologiczna wschodniego zbocza Niżniej Świstówki w Tatrach Abstrakt   PDF
Danuta Peryt
 
Vol 26, No 10 (1978) Budowa geologiczna złóż węgli brunatnych "Legnica" i „Ścinawa" oraz perspektywy ich eksploatacji Abstrakt   PDF
Lucjan Jaroń, Alfred Kondratowicz, Jan Żygar
 
Vol 28, No 2 (1980) Budowa geologiczna złoża soli kamiennej Siedlec-Moszczenica w świetle nowych danych Abstrakt
Andrzej Szybist, Tomasz Toboła
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Budowa geologiczna złoża węgla kamiennego rejonu Gołkowice w świetle rozpoznania do kategorii C2 Abstrakt   PDF
Barbara Kozłowska
 
Vol 44, No 8 (1996) Budowa i geneza pokryw ochrowych w Karpatach na przykładne wystąpienia w Czerwonkach Hermanowskich k. Rzeszowa - Abstrakt   PDF
Janusz Kotlarczyk, Tadeusz Ratajczak
 
Vol 44, No 11 (1996) Budowa podłoża utworów mioceńskich na SW od wyniesienia Lubaczowa Abstrakt   PDF
Piotr Dziadzio, Monika Jachowicz
 
Vol 46, No 1 (1998) Budowa płaszczowinowa zachodniej części struktury bardzkiej; przemieszczenia poziome bloku sowiogórskiego Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 40, No 10 (1992) Budowa skorupek i styl życia górnodewońskich małżoraczków z rodziny Entomozoidae Abstrakt
Ewa Olempska
 
Vol 32, No 10 (1984) Budowa spągu cechsztynu na podstawie badań sejsmicznych Abstrakt   PDF
Waldemar Jóżwiak, Stefan Młynarski
 
Vol 27, No 7 (1979) Budowa tektoniczna południowo-wschodniej części Podhala Abstrakt
Leonard Mastella, Wojciech Ozimkowski
 
Vol 24, No 9 (1976) Budowa utworów cechsztyńskich na podstawie badań sejsmicznych na Pomorzu Zachodnim Abstrakt   PDF
Stefan Młynarski
 
Vol 18, No 12 (1970) Budowa wgłębna jako tło przyszłych poszukiwań w południowo-zachodniej Polsce Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 3, No 1 (1955) Budowa wierconych studzien bezfiltrowych Abstrakt   PDF
Marian Iwanowski
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Budowa zbiorników na nawozy naturalne w gospodarstwach wiejskich jako przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód poziemnych składnikami nawozowymi Abstrakt   PDF
Andrzej Sapek, Barbara Sapek, Stefan Pietrzak
 
Vol 11, No 7 (1963) Budowle hydrotechniczne w Pieninach Abstrakt   PDF
Andrzej Michalik
 
Vol 42, No 2 (1994) Budowle podziemne wykonywane w złożonych warunkach geologicznych - 23.09.1993 Świnna Poręba - Abstrakt
Kazimierz Thiel
 
Vol 44, No 10 (1996) Budowle serpulowo-mikrobialitowe sarmatu na Roztoczu: niezwykłe joint-venture Abstrakt   PDF
Marek Jasionowski
 
Vol 38, No 9 (1990) Bursztyn bitterfeldzki (saksoński) i inne żywice kopalne z okolic Halle (NRD) Abstrakt   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Gunter R. Krumbiegel
 
Vol 42, No 7 (1994) Bursztyn z Borneo - największe na świecie złoże żywicy Kopalnej Abstrakt
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
751 - 1000 z 11120 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >>