Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Wolfram Lemke
 
Vol 43, No 6 (1995) Atlas geochemiczny południowego Bałtyku Abstrakt
Jerzy Zagórski
 
Vol 40, No 1 (1992) Atlas geochemiczny Warszawy 1:100000 Abstrakt
Józef Lis
 
Vol 48, No 1 (2000) Atlas geochemiczny Wrocławia i okolic 1 : 100 000 (cz. I) Abstrakt
Hanna Tomassi-Morawiec, Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Józef E. Mojski
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Algimantas Grigelis
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Andrzej Cieślak
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Stanisław Musielak
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500 000 Abstrakt
Feliks Bronisław Pieczka
 
Vol 44, No 12 (1996) Atlas geologiczny południowego Bałtyku w skali 1: 500000 Abstrakt
Cees Laban
 
Vol 12, No 1 (1964) Atlas litologiczno-paleogeograficznych map Platformy Rosyjskiej i jej geosynklinalnego obrzeżenia Abstrakt
Maria Pajchlowa
 
Vol 40, No 10 (1992) Atlas zasobów surowców i odpadów mineralnych oraz zagrożeń środowiska w układzie gminnym Abstrakt
T.M. Peryt
 
Vol 62, No 10/1 (2014) Atrakcyjność geoturystyczna okolic Wojcieszowa w Górach Kaczawskich Abstrakt   PDF
Milena Różycka
 
Vol 66, No 9 (2018) Audiatur et altera pars – w kwestii realizacji zadań służby geologicznej Abstrakt   PDF
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadañ służby geologicznej – odpowiedź na polemikę Abstrakt   PDF
Joanna Osiejewicz
 
Vol 66, No 10 (2018) Audiatur et altera pars: w kwestii realizacji zadań służby geologicznej – polemika Abstrakt   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 27, No 6 (1979) Aulakogen środkowopolski a geosynklina karpacka Abstrakt
Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko
 
Vol 50, No 3 (2002) Australia - antypody oczami przyrodnika - Muzeum Ziemi PAN 07.02­10.03.2002 Abstrakt
Ewa Madurowicz
 
Vol 24, No 1 (1976) Autochtonia i allochtonia węgla z punktu widzenia paleobotaniki Abstrakt   PDF
Krystyna Juchniewicz
 
Vol 24, No 5 (1976) Automatyzacja opracowania diagramów spękań przy użyciu EMC Abstrakt   PDF
Marek Nieć, Kazimiera Witczak
 
Vol 30, No 5 (1982) Automatyzacja przetwarzania danych geologicznych - sympozjum COGEODATA'81 Abstrakt
Maciej Krajecki
 
Vol 47, No 1 (1999) Azbest, baryt, gips, kadm, metale, miedź, odpady, pallad, platyna, surowce mineralne, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 46, No 1 (1998) Azbest, cynk i ołów, ind, miedź, nikiel, srebro, surowce mineralne, uran Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 45, No 9 (1997) Azbest, fosfogipsy, metale, miedź, stront, węgiel, woda, wollastonit, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Azot mineralny w płytkich wodach podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego Abstrakt   PDF
Krzysztof Jóźwiak
 
Vol 47, No 8 (1999) B. Burnat & J.I. Korzeniowski — Prowadzenie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego kopalin pospolitych Abstrakt
Edward Miziołek
 
Vol 46, No 5 (1998) B. Edmaier & A. Jung-Huttl - Wulkany zionące ogniem i wylewające potoki lawy Abstrakt
Włodzimierz Mizerski, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 51, No 5 (2003) B. Fiedor (red.), S. Czaja, A. Graczyk & Z. Jakubczyk - Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 47, No 9 (1999) B. Grabowska-Olszewska (red.), R. Kaczyński, J. Trzciński & A. Zboiński - Właściwości gruntów nienasyconych Abstrakt
Janusz Herzig, Stanisław Rybicki
 
Vol 42, No 8 (1994) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne Abstrakt
Hubert Sylwestrzak
 
Vol 45, No 8 (1997) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Prace Muzeum Ziemi, nr 44. Prace z zakresu badań nad bursztynem oraz prace geologiczne Abstrakt
Janusz Skoczylas
 
Vol 51, No 5 (2003) B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce Abstrakt
Małgorzata Kasprzak
 
Vol 51, No 1 (2003) B. Kwiecińska & M. Wagner — Atlas petrograficzny węgla brunatnego. Litotypy i macerały Abstrakt
Wiesław Gabzdyl
 
Vol 44, No 5 (1996) B. Modzelewska, E. Popiełowska - Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klas I i II Liceum Ogólnokształcącego Abstrakt
Włodzimierz Mizerski
 
Vol 45, No 6 (1997) B. Paczyński & Z. Płochniewski - Wody mineralne i lecznicze Polski Abstrakt
Leszek Bojarski
 
Vol 42, No 11 (1994) B. Purser, M. Tucker, D. Zenger (red.) - Dolomites. A volume in honour of Dolomieu Abstrakt
Marek Narkiewicz
 
Vol 47, No 9 (1999) B. Raschauer - UVP-G Umweltverträglichkeits- prüfungsgesetz Kommentar Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 2 (1998) B.A. Bolt - Earthquakes and Geological Discovery Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 7 (1996) Badania anomalii sejsmicznych w strefach pionowej migracji gazu Abstrakt   PDF
Kaja Pietsch, Maria Bała
 
Vol 50, No 10-02 (2002) Badania bezpośrednie procesów samouszczelniania się składowisk mokrych na przykładzie składowiska w Przeworsku Abstrakt   PDF
Bronisław Andrzej Drągowski, Krzysztof Cabalski, Michał Radzikowski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Badania biogeochemiczne - obecny stan wiedzy Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
 
Vol 42, No 8 (1994) Badania chemiczne okruszcowanych skał paleozoicznych w rejonie Myszkowa - Mrzygłodu (NE obrzeżenie GZW) za pomocą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej Abstrakt
Marian Stępniewski, Kazimierz Piekarski
 
Vol 32, No 8-9 (1984) Badania chemiczno-technologiczne i mineralogiczno- petrograficzne próbek węgla i skał towarzyszących, dla określenia jakości przy dokumentowaniu złóż w GZW Abstrakt   PDF
Aleksandra Cegielna, Krystyna Rammel, Jerzy Sankiewicz
 
Vol 17, No 3 (1969) Badania ciśnień dopuszczalnych cementacji w skałach litych Abstrakt   PDF
Wiesław Jawański
 
Vol 23, No 7 (1975) Badania czwartorzędu w Dolnej Saksonii (RFN) Abstrakt
Józef Edward Mojski, Jan Rzechowski, Sylwester Skompski
 
Vol 23, No 6 (1975) Badania deformacji piaskowców kredowych na obszarze Gór Stołowych Abstrakt   PDF
Maria Z. Pulinowa
 
Vol 33, No 5 (1985) Badania dewońskiego szelfu węglanowego południowej Polski Abstrakt   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Badania diagnostyczne wnętrza studni wierconych za pomocą inspekcji telewizyjnej na przykładzie doświadczeń z Łodzi i okolic Abstrakt   PDF
Wanda Piąstka, Ewa Styrkowiec
 
Vol 25, No 2 (1977) Badania Dolnośląskiego zwietrzałego bazaltu z Duninowa i możliwości jego zastosowania w przemyśle odlewniczym Abstrakt   PDF
Elżbieta Dobiejewska, Paweł Gothsonner
 
Vol 7, No 3 (1959) Badania doświadczalne metodą elektrooporową dla potrzeb budownictwa energetycznego Abstrakt   PDF
Wojciech Zygmunt Stopiński
 
Vol 62, No 10/2 (2014) Badania fazy ciekłej dwufazowych modelowych iłów na granicy plastyczności Abstrakt   PDF
Andrzej Olchawa, Aleksandra Gorączko, Dorota Ziółkowska
 
Vol 49, No 7 (2001) Badania geochemiczne i biogeochemiczne w ekosystemach leśnych na przykładzie Gór Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Anna Świercz, Jarosław Kucharzyk
 
Vol 46, No 3 (1998) Badania geochemiczne i biogeochemiczne w parkach narodowych Abstrakt   PDF
Zdzisław M. Migaszewski, Paul J. Lamothe, James G. Crock
 
Vol 48, No 8 (2000) Badania geochemiczne w rejonie Żuław Wiślanych i Trójmiasta Abstrakt   PDF
Józef Lis, Anna Pasieczna
 
Vol 65, No 12 (2017) Badania geochronologiczne skał podłoża krystalicznego na obszarze północno-wschodniej Polski – przegląd i podsumowanie Abstrakt   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 4, No 4 (1956) Badania geoelektryczne w obszarze jury krakowsko-wieluńskiej Abstrakt   PDF
Wiesław Bachan
 
Vol 12, No 1 (1964) Badania geofizyczne, geochemiczne i geologiczne w krajach RWPG Abstrakt
Stefan Cieśliński, Stefan Młynarski
 
Vol 65, No 10/2 (2017) Badania geofizyczne i klasyfikacje geotechniczne w ocenie stateczności karpackich zboczy fliszowych Abstrakt   PDF
Zbigniew Bestyński, Grzegorz Pacanowski, Edmund Sieinski
 
Vol 47, No 10 (1999) Badania geofizyczne w 80-leciu Państwowego Instytutu Geologicznego Abstrakt
Stefan Młynarski
 
Vol 63, No 2 (2015) Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporowej – przykłady z Warszawy i okolic Abstrakt   PDF
Mirosław Kamiński, Piotr Zientara, Mirosław Krawczyk
 
Vol 9, No 5 (1961) Badania geofizyczne we fliszu Karpat i Bałkanów Abstrakt
Stanisław Wdowiarz, Stanisław Depowski, Zygmunt Śliwiński
 
Vol 8, No 3 (1960) Badania geologiczne a projektowanie nowych kopalń węgla kamiennego Abstrakt   PDF
Roman Roesler, Tadeusz Rutowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania geologiczne andezytów okolic Szczawnicy Abstrakt   PDF
Krzysztof Birkenmajer
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania geologiczne dna morskiego z podwodnego laboratorium "Czernomor" Abstrakt
Stanisław Musielak
 
Vol 25, No 1 (1977) Badania geologiczne dna południowego Bałtyku z pokładu statku badawczego "Meteor" Abstrakt   PDF
Ryszard Kotliński, Feliks B. Pieczka
 
Vol 22, No 5 (1974) Badania geologiczne na terenie rzymskiego miasta Novae w Bułgarii Abstrakt
Janusz Skoczylas, Zofia Walkiewicz
 
Vol 45, No 8 (1997) Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad - konferencja prasowa sekretarza stanu w MOŚZNiL Krzysztofa Szamałka Abstrakt
Magdalena Mizerska
 
Vol 47, No 1 (1999) Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim Abstrakt
Marek Graniczny, Stanisław Doktór, Marek Toczyski
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania geologiczne pod kątem budowy metra w Warszawie w latach 1950-1954 Abstrakt   PDF
Edward Ruhle
 
Vol 51, No 10 (2003) Badania geologiczne Profesora Henryka Teisseyre’a w metamorfiku Lądka–Śnieżnika Abstrakt
Jerzy Don
 
Vol 7, No 1 (1959) Badania geologiczne w jaskiniach Bałkanu Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania geologiczne w rejonach występowania źródeł wód termalnych w dolinie Kali Gandaki (Himalaje) Abstrakt
Wiesław Bogacz, Maciej Kotarba, Andrzej Sokołowski
 
Vol 36, No 11 (1988) Badania geologiczne w woj. bialskopodlaskim Abstrakt
Józef Socha
 
Vol 4, No 12 (1956) Badania geologiczne w związku z poszukiwaniem złóż gazu i ropy naftowej na Nizinie Zachodnio-syberyjskiej Abstrakt   PDF
Edward Ruhle
 
Vol 25, No 7 (1977) Badania geologiczno-geofizyczne Oceanu Indyjskiego Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 3, No 6 (1955) Badania geologiczno-inżynierskie dla budownictwa Abstrakt   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 32, No 6 (1984) Badania geologiczno-inżynierskie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w latach 1964-1984 Abstrakt   PDF
Aleksander Błaszczak, Janusz Stochlak
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania geologiczno-inżynierskie w poszczególnych fazach projektowania hydrotechnicznego Abstrakt   PDF
Janusz Dziewański
 
Vol 41, No 8 (1993) Badania geologiczno-inżynierskie w rejonie Suwałk Abstrakt
Barbara Jakubicz
 
Vol 43, No 6 (1995) Badania geologiczno-środowiskowe na pograniczu polsko- litewskim - pierwsze rezultaty Abstrakt
Andrzej Ber, Stanisław Doktór, Marek Graniczny, Zbigniew Kowalski, Tomasz Krzywicki
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania geologii złóż węgla brunatnego w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Jacek R. Kosiński
 
Vol 17, No 9 (1969) Badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa w Czechosłowacji Abstrakt
Maciej Werno, Iwona Sulikowska, Brunon Majewski
 
Vol 24, No 8 (1976) Badania gęstości skał dla potrzeb geofizycznych w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 26, No 6 (1978) Badania gruntów statyczną sondą wkręcaną Abstrakt   PDF
Marian Borowczyk, Zbigniew Frankowski
 
Vol 27, No 6 (1979) Badania hydrogeologiczne dla potrzeb współczesnej gospodarki wodnej kraju Abstrakt
Sławomir Łodziński, Bolesław Sacha, Jacek Szymanko
 
Vol 9, No 2 (1961) Badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie w Czechosłowacji Abstrakt
Józef Bażyński
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeń Abstrakt   PDF
Mirosław Lidzbarski, Ewa Tarnawska
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Badania hydrogeologiczne prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1919-1989 Abstrakt   PDF
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 7, No 1 (1959) BADANIA HYDROGEOLOGICZNE PRZY DOKUMENTOWANIU SUROWCÓW MINERALNYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ZASOBÓW ZLÓŻ Abstrakt   PDF
TADEUSZ KLIŃSKI
 
Vol 27, No 8 (1979) Badania hydrogeologiczne w dolinie Białej Przemszy Abstrakt
Ewa Kaźmierowicz, Wojciech Prussak, Janusz Szczurek
 
Vol 63, No 10/1 (2015) Badania hydrogeologiczne wybrzeża Bałtyku Południowego Abstrakt   PDF
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 35, No 2 (1987) Badania hydrowęzłowe na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie Abstrakt   PDF
Jacek Zajdel, Marian Zawadzki
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania i poszukiwania złóż cynku i ołowiu, Mo-W-Cu, uranu, ziem rzadkich, złota oraz kopalin morskich prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny Abstrakt   PDF
Stanisław Wołkowicz, Witold Dymowski, Marek Markowiak, Stanisław Mikulski, Krzysztof Szamałek
 
Vol 50, No 8 (2002) Badania i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Abstrakt   PDF
Wojciech Irmiński
 
Vol 46, No 2 (1998) Badania izotopów tlenu w minerałach grupy kwarcu Abstrakt   PDF
Tomasz Durakiewicz, Zdzisław M. Migaszewski, Stanisław Hałas
 
Vol 63, No 3 (2015) Badania izotopowe d18O, dD oraz d37Cl w wybranych wodach mineralnych Podkarpacia Abstrakt   PDF
Ireneusz Baran, Anna Baran, Stanisław Chmiel, Andrzej Pelc, Stanisław Hałas
 
Vol 34, No 4 (1986) Badania izotopowe dolomitów cechsztyńskich Abstrakt
Tadeusz Marek Peryt, Marco Taviani
 
Vol 39, No 9 (1991) Badania izotopowe pizolitowych kaolinów z okolic Asuanu (Egipt Abstrakt   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania izotopowe siarczanów, węglanów oraz wody krystalizacyjnej gipsów w utworach miocenu Przedkarpacia Abstrakt   PDF
Stanisław Hałas
 
Vol 48, No 8 (2000) Badania koncentracji bromu w solach kamiennych złoża bocheńskiego Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 48, No 12 (2000) Badania koncentracji potasu i magnezu w solach kamiennych złoża Bochni Abstrakt   PDF
Tomasz Toboła
 
Vol 11, No 9 (1963) Badania laboratoryjne nad przydatnością dla odlewnictwa glin montmorillonitowych z niecki bytomskiej Abstrakt
Marian Olszewski, Lech Lewandowski
 
Vol 45, No 11 (1997) Badania litologiczne osadów z otworów wiertniczych Mapy geologicznej Polski 1 : 200 000 Abstrakt   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 49, No 5 (2001) Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszłość, stan obecny i plany na przyszłość widziane z perspektywy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych Abstrakt   PDF
Andrzej Gajewski
 
Vol 4, No 2 (1956) Badania magnetyczne w Pieninach Abstrakt   PDF
Stanisław Małoszewski
 
Vol 41, No 5 (1993) Badania metodą szlichową koncentracji minerałów ciężkich występujących w przybrzeżnych utworach osadowych Abstrakt
Jeziora Wielewskiego, Tadeusz Wątkowski
 
Vol 44, No 11 (1996) Badania mezostrukturalne w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat ukraińskich Abstrakt
Witold Zuchiewicz
 
Vol 28, No 11 (1980) Badania mikrostruktury bursztynów bałtyckich o różnym stopniu przezroczystości Abstrakt   PDF
Janina Foks, Helena Janik, Małgorzata Kucharska, Aleksander Kwiatkowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Badania mineralogiczno-geochemiczne boranów występujących w cechsztyńskich złożach soli w Polsce Abstrakt   PDF
Helena Pitera
 
Vol 67, No 3 (2019) Badania mineralogiczno-petrograficzne okruszcowania Pb-Zn w triasie dolnym w północnej części regionu śląsko-krakowskiego Abstrakt   PDF
Witold Dymowski
 
Vol 47, No 12 (1999) Badania mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych wód termalnych z otworu Bukowina Tatrzańska PIG/PNiG-1 Abstrakt   PDF
Józef Chowaniec, Beata Kępińska, Janusz Mazurek, Maciej Pawlikowski, Danuta Poprawa
 
Vol 12, No 6 (1964) Badania minerałów iłowych w geologii inżynierskiej Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 44, No 4 (1996) Badania modelowe niecki mazowieckiej Abstrakt   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Badania modelowe strefy aeracji z wykorzystaniem programu Unsat Suite i badań georadarowych Abstrakt   PDF
Magdalena Gańko, Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki
 
Vol 46, No 6 (1998) Badania modelowe zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenach lotnisk w Bizegu i w Szprotawie Abstrakt   PDF
Jacek Gurwin, Paweł Janczarski
 
Vol 29, No 4 (1981) Badania nad możliwością termicznego wiercenia w kwarcytach Abstrakt
Tadeusz Chrzan
 
Vol 17, No 12 (1969) Badania nad niektórymi składnikami fazowymi spieków samotopliwych Abstrakt   PDF
Eugeniusz Mazanek, Marta Wyderko
 
Vol 61, No 10 (2013) Badania nad pochodzeniem surowców skalnych ze stanowiska archeologicznego Pyrgos-Mavrorachi (Cypr) Abstrakt   PDF
Michalina Dzwoniarek
 
Vol 13, No 5 (1965) Badania nad stratygrafią lessów w NRD Abstrakt
Józef Edward Mojski
 
Vol 27, No 2 (1979) Badania nad wstępną konsolidacją podłoża zwałowiska zewnętrznego przy zastosowaniu drenów piaskowych Abstrakt   PDF
Zygmunt Glazer, Joanna Pinińska
 
Vol 13, No 7 (1965) Badania nad wzbogacalnością kaolinu z Żarowa metodą flotacji Abstrakt
Mieczysław Budkiewicz, Janusz Biernat
 
Vol 15, No 4 (1967) Badania nad wzbogacaniem skały skaleniowej z rejonu Kopańca Abstrakt   PDF
Bożena Makowiecka-Królak, Janina Kowalska
 
Vol 8, No 1 (1960) Badania oporności wód zachodniego Podhala Abstrakt   PDF
Hanna Sobol
 
Vol 21, No 4 (1973) Badania oporów na ścinanie podłoża skalnego dla projektowanej elektrowni Porąbka – Żar Abstrakt
Jerzy Smołka
 
Vol 32, No 3 (1984) Badania osadów dennych rejonu Półwyspu Helskiego, cz. I Abstrakt   PDF
Władysław Piotrowicz, Jerzy Prejzner, Krystyna Olańczuk-Neyman
 
Vol 20, No 5 (1972) Badania paleobiogeograficzne w Związku Radzieckim w świetle referatów XVII Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstrakt
Stefan Cieśliński, Lidia Malinowska, Lidia Jakubowska
 
Vol 34, No 11 (1986) Badania paleolimnologiczne i geomorfologiczne na Wyspie Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia (1984-1986) Abstrakt   PDF
Andrzej Tatur, Rodolfo del Valle
 
Vol 43, No 2 (1995) Badania paleomagnetyczne w seriach wierchowych Tatr Abstrakt   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 23, No 12 (1975) Badania paleontologiczne i mobilizm w świetle referatów XXI Sesji Wszechzwiązkowego Towarzystwa Paleontologicznego Abstrakt
Krystyna Pożaryska, Wojciech Brochwicz- Lewiński
 
Vol 28, No 5 (1980) Badania paleontologiczne na Wyspie Króla Jerzego podczas III Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk (1978-1979) Abstrakt   PDF
Janusz Błaszyk, Andrzej Gaździcki
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania paleontologiczne V Polskiej Wyprawy Antarktycznej Polskiej Akademii Nauk (1980-1981) Abstrakt   PDF
Andrzej Gaździcki, Ryszard Wrona
 
Vol 37, No 7-8 (1989) Badania paleozoologiczne w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie w latach 1919-1989 Abstrakt
Lidia Malinowska, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 19, No 4 (1971) Badania petrograficzne dolerytu z Graczy Abstrakt   PDF
Lidia Chodyniecka
 
Vol 22, No 9 (1974) Badania petrograficzne węgli, koksów i substancji organicznej rozproszonej w skałach osadowych w świetle obrad XXVI sesji ICCP i VI Międzynarodowego Kongresu Geochemii Organicznej Abstrakt   PDF
Kazimiera Hamberger, Barbara Kwiecińska, Krystyna Tokarska
 
Vol 49, No 4 (2001) Badania petrologiczno-mineralogiczne skały osadowej powstałej współcześnie na zatopionym wraku okrętu na dnie Bałtyku Abstrakt   PDF
Roman Chlebowski
 
Vol 39, No 11-12 (1991) Badania pierwiastków śladowych w złożach soli i surowców chemicznych Abstrakt   PDF
Aleksander Garlicki, Andrzej Szybist, Alicja Kasprzyk
 
Vol 17, No 7 (1969) Badania podstawowe Instytutu Geologicznego w latach 1945-1969 Abstrakt
Jan Czermiński
 
Vol 8, No 10 (1960) Badania podstawowe Niżu Polskiego w poszukiwaniach ropy i gazu ziemnego Abstrakt   PDF
Wiesław Pożaryski
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Badania presjometryczne gruntów in situ Abstrakt   PDF
Zbigniew Frankowski
 
Vol 51, No 2 (2003) Badania procesów geologicznych w opracowaniach inżyniersko-geologicznych i geotechnicznych Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 40, No 6 (1992) Badania promieniotwórczości gamma na obszarze Polski: efekt Czarnobyla, skażenia przemysłowe, promieniotwórczość naturalna Abstrakt
Ryszard Strzelecki, Jan Szewczyk, Stanisław Wołkowicz, Zbigniew Jędrzejczak
 
Vol 13, No 10 (1965) Badania przeprowadzone w CSRS nad budową przegród szczelnych w nieodeskowanych wykopach Abstrakt
Zdenek Tkaný, Jaroslav Verfel
 
Vol 19, No 8-9 (1971) Badania refrakcyjne na wysadzie solnym Wapna Abstrakt   PDF
Afrykan Kisłow
 
Vol 2, No 10 (1954) Badania rentgenograficzne różnych rodzajów azbestu Abstrakt   PDF
Gunther Freyer
 
Vol 37, No 1 (1989) Badania Romana Kozłowskiego nad pochodzeniem i organizacją graptolitów Abstrakt
Adam Urbanek
 
Vol 24, No 4 (1976) Badania ruchów neotektonicznych w ZSRR Abstrakt
Edward Rühle
 
Vol 45, No 6 (1997) Badania sejsmiczne w aspekcie historycznym i współczesnym Abstrakt   PDF
Zygmunt Trześniowski
 
Vol 8, No 2 (1960) Badania sejsmiczne w dolinie Wisły Abstrakt
Andrzej Pepel
 
Vol 40, No 6 (1992) Badania skażeń promieniotwórczych emiterami gamma makroregionu lubelskiego Abstrakt
Stanisław Chibowski, Jan Solecki, Robert Suprynowicz, Jerzy Szczypa
 
Vol 40, No 5 (1992) Badania składników mineralnych w węglach kamiennych metodą skaningowej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (SEM/WDX) Abstrakt
Sławomira Pusz, Marek Pawłowski
 
Vol 11, No 8 (1963) Badania speleologiczne w Tatrach w latach 1961-62 Abstrakt
Zbigniew Wójcik
 
Vol 11, No 3 (1963) Badania stateczności zwałów odkrywek węgla brunatnego w rejonie Konina Abstrakt   PDF
Jan Furmański, Krzysztof Meissner
 
Vol 32, No 7 (1984) Badania substancji organicznej z łupków miedzionośnych z monokliny przedsudeckiej Abstrakt   PDF
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 13, No 6 (1965) Badania surowcowe morskich osadów ilastych miocenu w zapadlisku przedkarpackim Abstrakt   PDF
Stefan Kozłowski, Zbigniew Kozydra
 
Vol 8, No 6 (1960) Badania surowcowe obszarów geologicznych w Czechosłowacji Abstrakt   PDF
Zdenĕk Knotek, Vladimir Širŭček
 
Vol 17, No 12 (1969) Badania tektoniczne a możliwości odkrycia nowych złóż surowców mineralnych na Dolnym Śląsku Abstrakt   PDF
Józef Oberc
 
Vol 51, No 1 (2003) Badania terenów poprzemysłowych – aktualne projekty Unii Europejskiej Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 41, No 3 (1993) Badania w celu udokumentowania długoterminowej prognozy wpływu składowiska odpadów radioaktywnych na środowisko człowieka Abstrakt
Jan Mitręga, Zbigniew Frankowski, Andrzej Gawin, Jerzy P. Pachla, Lech Śmietański
 
Vol 37, No 9 (1989) Badania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Podhala Abstrakt   PDF
Julian Sokołowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Badania wód mineralnych w ZSRR Abstrakt
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 39, No 1 (1991) Badania wód podziemnych w tematyce sympozjów i konferencji hydrogeologicznych w Polsce w latach 1980-1989 Abstrakt
Jan Malinowski
 
Vol 26, No 6 (1978) Badania współczesnych ruchów skorupy ziemskiej w świetle wyników VI Sympozjum CRCM Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 22, No 11 (1974) Badania wstępne w celu określenia przydatności do produkcji keramzytu próbek iłów z serii krakowieckiej Abstrakt   PDF
Marian Kałwa, Maria Bielecka, Józef Stolecki
 
Vol 1, No 2 (1953) Badania wulkanów ZSRR Abstrakt
A. N. Zawaricki
 
Vol 35, No 1 (1987) Badania wytrzymałości na ścinanie albskiego piasku z Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt   PDF
Ryszard Kaczyński
 
Vol 9, No 6 (1961) Badania własności eksploatacyjnych polskiej dogładzarki “SP-21” przeznaczonej do wykonywania zgładów Abstrakt
Roman Calikowski
 
Vol 51, No 11 (2003) Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na terenie województwa wielkopolskiego Abstrakt   PDF
Danuta Mickiewicz-Wichłacz, Piotr Judek, Mirosława Leki, Hanna Raczyńska, Barbara Zakrzewska
 
Vol 30, No 2 (1982) Badania zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami naftowymi oraz ich specyfika Abstrakt   PDF
Zdzisław Mianowski, Maria Ulman
 
Vol 28, No 6 (1980) Badania zmian środowiska geologicznego wynikłych z zagospodarowania doliny Wisły i jej dorzecza oraz wykorzystania zasobów wodnych kraju Abstrakt   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Badania zmienności i zależności temperatury wód podziemnych od wód rzecznych na ujęciach infiltracyjnych Abstrakt   PDF
Jan Przybyłek, Dariusz Kasztelan
 
Vol 32, No 4 (1984) Badania znacznikowe przepływów podziemnych w Dolinie Chochołowskiej w polskich Tatrach Zachodnich Abstrakt
Ryszard Rogalski
 
Vol 67, No 3 (2019) Badania zróżnicowania składu chemicznego Cr spineli w obrębie masywu skał ultramaficznych na przykładzie SE Kosowa – zastosowanie w poszukiwaniach złóż i wzbogacaniu rud chromu Abstrakt   PDF
Magdalena Ożóg, Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Tomasz Ćwiertnia
 
Vol 21, No 3 (1973) Badania związków korelacyjnych metali ciężkich w glebach rejonu Radzimowic w Sudetach Abstrakt   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 9, No 9 (1961) Badania złóż gipsów mioceńskich w rejonie Rzeszowa Abstrakt   PDF
Jan Niemczyk
 
Vol 67, No 7 (2019) Badania złóż soli kamiennej i potasowo-magnezowej prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym Abstrakt   PDF
Grzegorz Czapowski, Tadeusz Marek Paryt
 
Vol 2, No 1-2 (1954) BADANIA ZŁÓŻ SOLNYCH Abstrakt
Józef Poborski
 
Vol 47, No 6 (1999) Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęć Abstrakt   PDF
Władysław Duliński, Stanisław Witczak, Czesława Ropa, Danuta Reśko, Wacław Szarek, Antoni Schmaltz
 
Vol 27, No 6 (1979) Badanie gruntów dla potrzeb budownictwa Abstrakt
Stanisław Kłęk
 
Vol 16, No 11 (1968) Badanie głębokiej struktury skorupy i górnego płaszcza Ziemi Abstrakt   PDF
Aleksander Guterch, Jerzy Jankowski, Roman Teisseyre, Jan Uchman
 
Vol 16, No 1 (1968) Badanie i ocena precyzji metody jodometrycznej oraz wagowej oznaczania uranu w minerałach uranowych Abstrakt   PDF
Augustyn Jęczalik, Barbara Lisowa
 
Vol 25, No 3 (1977) Badanie litosfery - tematem sympozjum w Kiszyniowie Abstrakt
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 46, No 9-2 (1998) Badanie możliwości zastosowania MIP do oznaczania metali ciężkich w materiałach środowiskowych (ściekach, ekstraktach gleb) Abstrakt   PDF
Krzysztof Jankowski, Barbara Różańska
 
Vol 49, No 4 (2001) Badanie okruchów kwarcu żyłowego w skałach klastyczych Sudetów Abstrakt   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 3, No 2 (1955) Badanie przyczyn pękania budynków w Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Mieczysław Piotrowski
 
Vol 25, No 8-9 (1977) Badanie składu izotopowego tlenu w dolnośląskich barytach Abstrakt   PDF
Włodzimierz Wojciech Kowalski
 
Vol 16, No 1 (1968) Badanie twardości krzemieni importowanych i niektórych krajowych mikrotwardościomierzem PMT-3 oraz Hanemanna Abstrakt   PDF
Jerzy Chudziński, Jerzy Stawin
 
Vol 65, No 11/1 (2017) Badanie zależności położenia zwierciadła wód podziemnych od natężenia wtórnego niskoenergetycznego promieniowania kosmicznego Abstrakt   PDF
Agnieszka Kowalczyk
 
Vol 51, No 11 (2003) Badanie zawartości substancji organicznych w Odrze na odcinku od Wrocławia do Głogowa w latach 1999–2001 Abstrakt   PDF
Ewa Terlecka, Stanisław Kaczmarski
 
Vol 10, No 12 (1962) Badanie żwirów Dunajca od Tatr do ujścia Abstrakt   PDF
Władysław Bobrowski
 
Vol 44, No 10 (1996) Badeńskie ewaporaty ukraińskiego Przedkarpacia: litofacje i miąższość Abstrakt   PDF
Gennadi M. Panow, Anatoli M. Płotnikow
 
Vol 64, No 5 (2016) Bakterie magnetotaktyczne i ich minerały Abstrakt   PDF
Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 63, No 10/2 (2015) Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka” Abstrakt   PDF
Kajetan d’Obyrn, Lucyna Rajchel
 
Vol 44, No 2 (1996) Bank danych geoelektrycznych elektrooporowych Abstrakt
Ryszard Białostocki, Andrzej lciek, Stanisław Szczypa, Zdzisław Żuk
 
Vol 47, No 3 (1999) Bank Danych Geologicznych SADOG — Baza Danych Otworowych; założenia i sposób realizacji Abstrakt
Józef Tarkowski, Konrad Jaworski, Rafał Kudrewicz, Wojciech Litwin
 
Vol 44, No 1 (1996) Bank danych hydrogeologicznych Rejonu Eksploatacji Wód Podziemnych Kielce Abstrakt   PDF
Katarzyna Janecka-Styrcz, Wojciech Paciura, Jan Prażak
 
Vol 43, No 3 (1995) Bar w węglach kamiennych Górnego Śląska Abstrakt   PDF
Anna Róikowska, Barbara Ptak
 
Vol 50, No 12 (2002) Bariery rozwoju geologii w Polsce - możliwości pokonania Abstrakt
Anna Bagińska, W. Marek Brzezicki, Mirosław Rutkowski
 
Vol 30, No 3 (1982) Barwa nefrytu i ametystu w świetle najnowszych badań mineralogicznych Abstrakt   PDF
Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak, Helena Pitera
 
Vol 3, No 3 (1955) Barwienie skaleni potasowych w płytkach cienkich Abstrakt   PDF
Włodzimierz Parachoniak
 
Vol 43, No 10 (1995) Baryt, bentonity, fosforyty, german, gips, kobalt, miedź, molibden, odpady, platyna, uran, węgiel, wolfram, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 9, No 11 (1961) Baryty krajowe Abstrakt   PDF
Krystyna Kulesza
 
Vol 36, No 4 (1988) Basen dinantu w okolicach Krakowa - próba syntezy Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski
 
Vol 45, No 6 (1997) Basen Gdański Abstrakt   PDF
Szymon Uścinowicz
 
Vol 51, No 9 (2003) Basen lubelski — wyniki złożowe dotychczasowych prac i ich znaczenie dla dalszych poszukiwań Abstrakt   PDF
Małgorzata Helcel-Weil, Józef Dzięgielowski
 
Vol 50, No 12 (2002) Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy Abstrakt   PDF
Mariusz Paszkowski, Daniel Drygant, Monika Kusiak, Jan Malec, Hanna Matyja, Lech Miłaczewski, Jirži Otava, Szczepan Porębski, Elżbieta Turnau, Bolesław Wajsprych, Jarosław Zacharski
 
Vol 45, No 10 (1997) Baseny sedymentacyjne a prowincje naftowe Polski - zarys problematyki - Abstrakt   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 41, No 3 (1993) Baseny Sedymentacyjne: Procesy, Osady, Architektura, Wrocław, 6-9 września 1993 r. Abstrakt
K. Mastalerz
 
Vol 43, No 9 (1995) Baza danych bloku przedsudeckiego Abstrakt
Dariusz Czerski, Krzysztof Horbowy
 
Vol 46, No 10 (1998) Baza danych gospodarczo-złożowych jako integralna część Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1 : 50 000 Abstrakt   PDF
Tadeusz Smakowski
 
Vol 47, No 6 (1999) Baza danych otworowych Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstrakt
Adam Ihnatowicz
 
Vol 50, No 10-01 (2002) Baza surowców mineralnych Chile na przełomie XX i XXI wieku Abstrakt
Andrzej Paulo
 
Vol 44, No 9 (1996) Baza surowcowa a projektowane autostrady Abstrakt
Antoni Pizon, Maria Wilczyńska
 
Vol 26, No 1 (1978) Baza surowcowa jako czynnik ograniczający koncentrację produkcji kruszyw naturalnych Abstrakt   PDF
Kazimierz Czopek
 
Vol 7, No 9 (1959) Baza surowcowa starożytnego hutnictwa żelaza w Górach Świętokrzyskich Abstrakt   PDF
Marek Nieć
 
Vol 12, No 1 (1964) Baza ważniejszych surowców mineralnych eksploatowanych odkrywkowo Abstrakt   PDF
Franciszek Kozubski, Kazimierz Żandarski
 
Vol 1, No 2 (1953) Bedrich Boucek - Geologicke vychazky do prazskeho okoli Abstrakt
W. Mioduszewska
 
Vol 9, No 9 (1961) Belemnitella praecursor Stolley sensu lato w kampanie dolnym okolic Sulejowa nad Wisłą Abstrakt   PDF
Michał Jamiołkowski
 
Vol 61, No 2 (2013) Beneficjenci Stypendium Naukowego im. Krzysztofa Beresa na rok 2013 w Polskim Towarzystwie Geologicznym Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 64, No 10 (2016) Beneficjenci Stypendium Naukowego PTG im. Krzysztofa Beresa na rok 2017 Abstrakt   PDF
Andrzej Paulo
 
Vol 47, No 9 (1999) Bentonit, bizmut, cynk, diamenty, ind, itr, kobalt, miedź, molibden, srebro, uran, węgiel, złoto Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 12, No 4 (1964) Bentonit w górnym ordowiku synkliny bardziańskiej w Górach Świętokrzyskich Abstrakt
Roman Chlebowski
 
Vol 26, No 10 (1978) Bentonitowe utwory karbońskie na skrasowiałych wapieniach dewonu w rejonie Terebina k. Hrubieszowa Abstrakt   PDF
Krzysztof Radlicz, Antoni M. Żelichowski
 
Vol 22, No 2-3 (1974) Bentonity kambryjskie z okolicy Zawiercia Abstrakt   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 19, No 7 (1971) Bentonity w Annopolu Abstrakt   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 45, No 2 (1997) Beryl, chromity, cyna, ind, cynk, ołów, diamenty, german,kobalt, miedź, nikiel, ochrona środowiska, platyna, surowcemineralne, tytan Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 18, No 12 (1970) Beryl i akwamaryn z Karkonoszy Abstrakt   PDF
Michał Sachanbiński
 
Vol 26, No 1 (1978) Beryle z Sowich Gór Abstrakt
Teofil Mikulski, Mieczysław Mikulski
 
Vol 47, No 7 (1999) Between EUROBRIDGE and TESZ - siódme spotkanie robocze EUROBRIDGE - Szelment k. Suwałk, 26 - 30.05.1999 Abstrakt
Janina Wiszniewska, Aleksander Guterch
 
Vol 44, No 11 (1996) Bezcenna informacja Abstrakt
Krzysztof Szamałek
 
Vol 51, No 4 (2003) Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej Abstrakt
Maciej Podemski
 
Vol 22, No 4 (1974) Bezpośrednia współpraca naukowo-techniczna w dziedzinie geologii między Centralnym Urzędem Geologii PRL a ministerstwem Geologii ZSRR Abstrakt
Stanisław Czyżewski
 
Vol 65, No 11/2 (2017) Bezpośrednie pomiary podmorskiego zasilania wodami podziemnymi Zatoki Puckiej Abstrakt   PDF
Emilia Bublijewska, Leszek Łęczyński, Marek Marciniak, Łukasz Chudziak, Żaneta Kłostowska, Dorota Zarzeczańska
 
Vol 43, No 12 (1995) B.H. Whiting, C.J. Hodgson, R. Mason - Giant Ore Deposit Abstrakt
Tadeusz Gałkiewicz
 
Vol 1, No 5 (1953) Bibliografia Abstrakt
, .
 
Vol 28, No 7 (1980) Bieżące problemy geologii kopalnianej w odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie Abstrakt   PDF
Roman Krajewski
 
Vol 17, No 7 (1969) Bilans działalności państwowej służby geologicznej w XXV-leciu PRL Abstrakt
Mieczysław Mrozowski
 
Vol 17, No 1 (1969) Bilans kadr geologicznych na lata 1975, 1980 i 1985 Abstrakt
Bronisław Orłowski
 
Vol 26, No 4 (1978) Bilans wód leczniczych Polski Abstrakt   PDF
Barbara Jagielska, Sławomir Łodziński
 
Vol 44, No 9 (1996) Bilans wód podziemnych, jako jeden z podstawowych elementów planów ochrony parków narodowych (na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego) Abstrakt   PDF
Bogusław Kazimierski, Małgorzata Sikorska-Maykowska
 
Vol 63, No 10/3 (2015) Bilans zasobów niekonwencjonalnych (i innych) złóż gazu w Polsce Abstrakt   PDF
Adam Wójcicki
 
Vol 44, No 8 (1996) Bilanse wodne zlewni reprezentatywnych w otworach węglanowych jury Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej Abstrakt   PDF
Jacek Różkowski, Andrzej Pacholewski
 
Vol 23, No 8 (1975) Bilansowanie zapotrzebowania Polski na surowce mineralne Abstrakt
Andrzej Bolewski, Hubert Gruszczyk
 
Vol 27, No 3 (1979) Bilansowanie zasobów złóż Abstrakt   PDF
Antoni Białaczewski
 
Vol 51, No 11 (2003) Biocenozy otwornicowe z przełomu jury i kredy — basen cieszyński (polskie Karpaty zewnętrzne) Abstrakt   PDF
Andrzej Szydło
 
Vol 8, No 9 (1960) Biochemiczne metody poszukiwawcze Abstrakt
Maria Lindner
 
Vol 33, No 6 (1985) Biofacjalna struktura karpackiego neogenu Polski (opolian-miopliocen) Abstrakt   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 40, No 10 (1992) Biofacje konodontowe i sedymentacja na pograniczu franu i famenu w wybranych profilach w Polsce Abstrakt
Hanna Matyja, Marek Narkiewicz
 
Vol 40, No 10 (1992) Biofacje ramienionogowe frańskich kompleksów rafowych Abstrakt
Grzegorz Racki
 
Vol 49, No 6 (2001) Biogeniczne osady jeziorne interglacjału eemskiego w Żeliszewie na Wysoczyźnie Siedleckiej Abstrakt   PDF
Małgorzata Bruj, Krzysztof M. Krupiński
 
Vol 36, No 9 (1988) Biogeochemia uranu Abstrakt   PDF
Wanda Grzybowska, Alicja Godlewska-Lipowa
 
751 - 1000 z 11896 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >>