Utwory kredy dolnej w środkowej części przedgórza polskich Karpat — weryfikacja zasięgu na podstawie badań mikrofaunistycznych i sedymentologicznych

Lucyna Bobrek, Piotr Gliniak, Barbara Świetlik, Andrzej Urbaniec

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)